Archív za 1986 rok

Strana 124

Chránič krku a klíčních kostí pro sportovní hráče

Načítavanie...

Číslo patentu: 230590

Dátum: 15.05.1986

Autor: Gauthier Jean-marc

MPK: A63B 71/12

Značky: chránič, klíčních, kosti, hráče, sportovní

Zhrnutie / Anotácia:

Chránič krku a klíčních kostí pro sportovní hráče, vyznačující se tím, že v sobě zahrnuje náprsník (10) s krycí částí pro klíční kosti, složenou z vrstvy (26) ochranné vycpávky a alespoň z jedné výztuhy (30) pro klíční kosti, upevněné na vrstvě (26) ochranné vycpávky a umístěné při správné nosné poloze chrániče nad klíčními kostmi, přičemž náprsník (10) je připojen se svým krčním okrajem (14) k podélnému okraji (16) límce (12).

Způsob výroby 3-pikolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230589

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dinkel Rolf, Roedel Hilmar, Grayson James Ian

MPK: C07D 213/10

Značky: výroby, 3-pikolinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-pikolinu vyznačující se tím, že se nechá reagovat výchozí látka 1, sestávající z acataldehydu a/nebo acetaldehydacetalů a/nebo krotonaldahydu a výchozí látkou 2, sestávající z formaldehydu a/nebo formaldehydacetalů m/nebo hexamethylentetraminu v kapalné, vodné fázi při teplotách 180 až 280 °C v uzavřené nádobě v přítomnosti amoniaku a/nebo amonných iontů a v přítomnosti aniontů anorganických a/nebo organických kyselin, které...

Šnekový vytlačovací stroj pro vytlačování nízkohustotních lineárních polyolefinických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230588

Dátum: 15.05.1986

Autori: Scarola Leonard Sebastian, Engle James David, Horner Jerome Thomas, Blakeslee Theodor Roebert, Kurtz Stuart Jacob, Miller John Clark

MPK: B29F 3/00

Značky: vytlačování, nízkohustotních, materiálů, lineárních, stroj, polyolefinických, šnekový, vytlačovací

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový vytlačovací stroj pro vytlačování nízkohustotních lineárních polyolefinických materiálů s vysokými viskozitami, zahrnující vytlačovací pouzdro vymezující válcový vnitřek, ve kterém je uložen vytlačovací šnek v součinnosti s válcovým vnitřkem a mající šroubovitá šneková ramena s dávkovací, přechodnou a odměřovací sekcí, vyznačený tím, že šroubovitá šneková ramena (15´) dávkovací sekce (16´), přechodné sekce (18´) a odměřovací sekce (20´)...

Výstřižek z plošného materiálu pro výrobu nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230587

Dátum: 15.05.1986

Autor: Lisiecki Robert

MPK: B65D 5/40

Značky: materiálů, výstřižek, výrobu, nádoby, plošného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nádob pro plnění kapalinami, vytvořených složením výstřižku z plošného materiálu, zejména kartonu s povrchy termoplastického materiálu pojitelného působením tepla. Výstřižek zahrnuje několik bočních stěnových polí a dvě dvojice uzávěru nádoby, ležících v hotové nádobě proti sobě. Tato pole uzávěru tvoří střídavě prodloužení stěnových polí, s nimiž jsou spojena. Po alespoň části své výšky jsou ne svých postranních okrajích spolu...

Průmyslová pec pro tepelné zpracování a ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 230586

Dátum: 15.05.1986

Autor: Fík Miroslav

MPK: C21D 9/663, F27B 11/00

Značky: ohrev, zpracování, průmyslová, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Průmyslová pec pro tepelné zpracování a ohřev, zejména ocelových výrobků, pracující periodickým způsobem, s hořáky a chladicími tryskami v bočních stěnách, ústícími do soustavy kanálů s tepelně izolovaným mobilním poklopem, vyznačená tím, že hořáky (5) a chladicí trysky (6) jsou situovány pod rovinou oddělující stabilní nístějovou část (2) od mobilního poklopu (7) a jsou proti sobě nasměrovány nejméně v jednom kanále (10).

Ventil pro omezování tlaku, zejména pro hydraulické důlní stojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230585

Dátum: 15.05.1986

Autori: Firstov Vladimír Dmitrievič, Korbuly József, Máhig Lászlo, Frcska Miklos, Balázs Károly, Simon Ferenc, Šejn Jurij Georgjevič, Ponomarenko Jurij Filippovič, Huber Lajos, Gál László, Hlavay Sandor

MPK: F16K 17/02

Značky: důlní, tlaku, zejména, hydraulické, stojky, ventil, omezování

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil pro omezování tlaku, zejména pro hydraulické důlní stojky, vybavený pracovním prostorem, u něhož je v pracovní poloze vstupní otvor spojen s vysokotlakým prostorem a výstupní otvor s nízkotlakým prostorem důlní stojky a v němž je těsně uložena a vedena pohyblivá část vykazující sedlo ventilu, závěrnou desku, která při uzavřeném ventilu přiléhá k sedlu ventilu, dále je pak opatřen pružinou přitlačující pohyblivou část k závěrné desce s...

Zařízení pro spojování filtrů s cigaretami

Načítavanie...

Číslo patentu: 230584

Dátum: 15.05.1986

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/47

Značky: zařízení, spojování, cigaretami, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spojování filtrů s cigaretami, sestávající z prostředku pro postupnou dopravu v příčném směru skupin tvořených nejméně jednou cigaretou a jedním odřezkem filtru, který je v dotyku s cigaretou, přičemž povrch prostředku pro postupnou dopravu skupin cigarety s odřezkem filtru je odvalovací a jsou na něm vytvořeny stejně daleko od sebe vzdálené drážky pro skupiny cigaret s odřezkem filtru ze sacího prostředku pro přidržování spojovací...

Způsob výroby 2,3-dihydro-5,6-difenyl-1,4-oxathiinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230583

Dátum: 15.05.1986

Autori: Graham Bruce, Guelph (kanada), Felauer Ethel, Puttock Michael

MPK: C07D 327/06

Značky: způsob, 2,3-dihydro-5,6-difenyl-1,4-oxathiinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 2,3-dihydro-5,6-difenyl-1,4-oxathiinu vzorce I vyznačující se tím, že se benzoin nechá reagovat s 2-merkaptoetanolem v prostředí alkoholu se 2 až 8 atomy uhlíku v přítomnosti kyselého katalyzátoru, například kyseliny p-toluensulfonové. 2,3-dihydro-5,6-difenyl-1,4-oxathiin, vyrobený způsobem podle vynálezu má herbicidní účinky a lze jej použít též jako regulátoru růstu rostlin.

Přístroj pro rafinaci roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230582

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pelton John Franklin, Yorktown Heights

MPK: C22B 21/06

Značky: roztaveného, prístroj, rafinaci

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj pro rafinaci roztaveného kovu, který v kombinaci obsahuje nádržku se čtyřmi odděleními, se vstupním oddělením, prvním a druhým rafinačním oddělením, jež jsou oddělena přepážkou, a výstupním oddělením, odděleným od prvního rafinačního oddělení společnou stěnou a poslední tři oddělení sdílejí společný dnový povrch, přičemž především vstupní oddělení tvoří průchod pro roztavený kov přicházející z vnější strany nádržky do horního úseku...

Deska pro tenkovrstvou tlakovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 230581

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tyihák Ernö, Knoll Jószef, Tétényi Péter, Lak István, Nagy János, Zoltán Sándor, Mincsovics Emil, Kalász Huba

MPK: G01N 31/08

Značky: tlakovou, tenkovrstvou, chromatografii, deska

Zhrnutie / Anotácia:

Deska pro tenkovrstvou tlakovou chromatografii s vrstvou adsorbentu, uloženou ne desce, vyznačující se tím, že vrstva (10) adsorbenru je alespoň na dvou okrajích desky utěsněna a v místě popřípadě u místa přívodu (3) rozpouštědla je alespoň v jedné zóně vrstva (10) adsorbentu z desky odstraněna.

Zařízení pro podložení prvé vrstvy svaru při automatickém svařování styku dvou trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230580

Dátum: 15.05.1986

Autor: Rinaldi Fernando

MPK: B23K 37/00

Značky: svařování, automatickém, trubek, zařízení, styku, svárů, vrstvy, prvé, podložení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro podložení prvé vrstvy svaru při automatickém svařování styku dvou trubek, držených u sebe pomocí dvou čelních obvodových sad radiálních pístů vnitřního centrátoru, obsahující sadu nezávislých měděných podložek rozmístěných ve tvaru prstence a upevněných k příslušnému množství podložných prvků pružně uložených v jedné z obvodových sad radiálních pístů vnitřního centrátoru pomocí radiálních tlačných pružin, vyznačené tím, že...

Způsob spalování stébel a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230579

Dátum: 15.05.1986

Autor: Berthiller Franz

MPK: F23G 9/00

Značky: spalování, způsob, tohoto, provádění, stébel, zařízení, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spalování slaměných stébel podle vynálezu slouží pro vývin tepla pro sušení zemědělských výrobků. Cílem vynálezu je vytvořit kontinuální způsob spalování bez škodlivých následků na životní prostředí. Stébla se dopravují vzduchem k topeništi, před topeništěm se od nich vzduch odlučuje a stébla se dopravují kontinuálně jako slisovaná hmota do topeniště, kde je podrobována karbonizačnímu procesu. Vznikající karbonizační plynné produkty se...

Způsob inhibice polymerace konjugovaných dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230578

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hokari Hiroshi, Nishitai Iwaki

MPK: C07C 11/167, C07C 11/18, C07C 11/20...

Značky: polymerace, inhibice, způsob, konjugovaných, dienů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob inhibice polymerace konjugovaných dienů v dimethylformamidu při vysoké teplotě při oddělování konjugovaného dienu z uhlovodíkové směsi obsahující konjugovaný dien extrakční destilací s použitím dimethylformamidu jako extrakčního rozpouštědla, vyznačující se tím, že se jako inhibitorů polymerace používá furfuralu a polykondenzátů furfuralu a množství těchto inhibitorů se udržuje v rozmezí, při němž v celkovém množství 1 až 12 % hmot.,...

Zařízení k vyprazdňování nádob, například odpadkových

Načítavanie...

Číslo patentu: 230577

Dátum: 15.05.1986

Autor: Gajewski Arno

MPK: B65F 3/12

Značky: například, vyprazdňování, zařízení, odpadkových, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyprazdňování nádob opatřených bočně vyčnívajícími nosnými prvky, například odpadkových nádob, do sběrná nádoby, u něhož je upravena dvojice otočných ramen ovládaných s pomocí překlápěcího ústrojí, upínajících mezi sebou nádobu k vyprazdňování, jež je vybaveno opěrným ústrojím, jež obsahuje upínací prvek, pevně umístěný na otočném rameni, a opěrnou páku umístěnou natáčivě na otočném rameni. Natáčivý pohyb opěrná páky je takový, že v...

Zařízení pro napínání lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 230576

Dátum: 15.05.1986

Autor: Macchi Romualdo

MPK: B25B 25/00

Značky: napínání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro napínání lana vytvořeného z pramenů nebo drátů, určeného pro výztuž předpjatých betonových konstrukcí, sestávajícího z několika pramenů nebo drátů zakotvených v průchozích otvorech pohyblivé kotevní hlavy. Kotevní hlava (20) je opatřena vnějším závitem (1A) pro našroubování prstencovité opěrné matice (16) s vnitřním závitem, určené pro vytváření opěry na opěrné desce (20). Kotevní hlava (1) je prodloužena směrem za opěrnou desku...

Zařízení k promývání vláknité suroviny o vysoké hustotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 230575

Dátum: 15.05.1986

Autor: Sundman Frey Viking

MPK: D21C 9/02

Značky: promývání, vysoké, zařízení, suroviny, vláknité, hustotě

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k promývání vláknité suroviny o vysoké hustotě, které je tvořeno rotačním válcovitým filtračním sítem, dále přívodem suroviny vytvořeným na jednom konci uvedeného filtračního síta a odvodem suroviny vytvořeným na opačném konci filtračního síta, vyznačující se tím, že uvnitř uvedeného filtračního síta (3) je umístěn v podélném směru člen (8) pro přívod kapaliny, který je posunut radiálně od osy tohoto síta, přičemž člen (8) pro přívod...

Kolo užitkového vozidla pro jednoduchou a zdvojenou montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 230574

Dátum: 15.05.1986

Autori: Opel Paul, Lüders Albrecht, Wolsdorf Hans Peter, Herbst Klaus, Brinkmann Heinz

MPK: B60B 3/00

Značky: zdvojenou, užitkového, jednoduchou, montáž, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Kolo užitkového vozidla pro jednoduchou a zdvojenou montáž vyznačující se tím, že vnější prstencové dosedací plochy a vnitřní prstencové dosedací plochy jsou opatřeny prohloubeními vnitřní strany středové plochy disku kola, s že vnější dosedací plochy mají vybrání nebo přerušení, přičemž vybrání nebo přerušení jsou upravena v oblasti otvorů šroubů radiálně dovnitř a radiálně ven.

Tiskový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 230573

Dátum: 15.05.1986

Autor: Barozzi Gian Piero A Horeschi Giancarlo

MPK: B41J 1/22

Značky: tiskový, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Tiskový stroj, mající válec, vodítko typů umístěné vedle válce a opatřené větším počtem velkých a malých písmen pro tisk na papír vsunutý mezi vodítko typů a válec, volicí ústrojí ovladatelné příslušnými klávesami pro volitelné natáčení vodítka typů k nastavení každého písmena do blízkosti válce, a ústrojí pro příraz vodítka typů k válci, vyznačený tím, že ústrojí pro příraz vodítka (2) typů sestává z podpěry (7) kyvné kolem osy rovnoběžně s...

Způsob výroby polymerů ethylenu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 230572

Dátum: 15.05.1986

Autori: Durand Pierre, Gloriod Pierre

MPK: C08F 10/02

Značky: zařízení, způsob, výroby, ethylenu, provádění, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymerů ethylenu v nepřetržitě pracující soustavě za tlaku v rozmezí 40 až 300 mPa a při teplotě v rozmezí 150 až 320 °C, zahrnující první oddělovací stupen pro oddělování vyrobených polymerů od reakční směsi v první oddělovací zóně udržované pod tlakem v rozmezí od 10 do 50 mPa, a druhý oddělovací stupen pro oddělování polymerů, oddělených v prvním oddělovacím stupni,od zbytkových plynů v druhé oddělovací zóně udržované pod...

Sifonová jímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230571

Dátum: 15.05.1986

Autori: Oldani Melchiorre, Teglund Lars, Kosonen Pentti

MPK: E03F 5/20

Značky: sifonová, jímka

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává ze sběrné nádrže nebo jímky 2 pro kapalinu. Ze dna 3 jímky 2 vystupuje pod určitým sklonem vzhledem k vodorovné rovině stoupací potrubí 5, které prvním kolenem 6 a v některých případech ještě redukcí 8 přechází ve svislou trubku, která ústí do druhého kolena 9 tvaru přibližně písmena U, ze kterého pokračuje vodorovný odtok 10. Po naplnění jímky 2 kapalinou a přivedení další kapaliny v množství, které překračuje minimální...

Způsob zabraňování přetížení zvedacích zařízení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230570

Dátum: 15.05.1986

Autori: Salavecz Lajos, Avar Zoltán, Lendvay István

MPK: B66C 15/00

Značky: provádění, tohoto, zařízení, zabraňování, zvedacích, způsobu, přetížení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu podle vynálezu je, že se vytváří časový diferenciální kvocient signálu úměrného zatížení, hodnota diferenciálního kvocientu se v době dosažení zatížení odpovídajícího první prahové hodnotě zatížení ukládá do paměti a když zatížení dosáhne druhé prahové hodnoty, srovnává se okamžitá hodnota diferenciálního kvocientu s jeho dřívější hodnotou, uloženou do paměti, přičemž se při přetížení vysílá signál, jestliže okamžitá hodnota...

Útkové vodicí zařízení v tryskovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230569

Dátum: 15.05.1986

Autor: Suzuki Hajime

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízení, tryskovém, stavu, vodiči, tkalcovském, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Útkové vodicí zařízení v tryskovém tkalcovském stavu při zanášení útkové příze do prošlupu, vytvořeného mezi spodní a horní osnovní přízí, proudem tekutiny, vypouštěným z hlavní trysky umístěné vedle tryskového tkalcovského stavu, jež v sobě zahrnuje řadu útkových vodicích prvků uspořádaných ve vzájemném odstupu od sebe a rovnoběžně s paprskem tryskového tkalcovského stavu, přičemž každý útkový vodicí prvek má otevření se štěrbinovým otvorem...

Lamela vodicího hřebenu útkové příze pro tryskový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 230568

Dátum: 15.05.1986

Autori: Umemura Yoshifumi, Suzuki Hajime, Kimbara Masahiko, Iwano Yoshimi

MPK: D03D 47/30

Značky: tryskový, útkové, příze, lamela, hřebenu, tkalcovský, vodicího

Zhrnutie / Anotácia:

Lamela vodicího hřebenu útkové příze pro tryskový tkalcovský stav, sestávající z kořenové části, prstencové části spojené nedílně s horním koncem kořenové části a tvořící otvor se štěrbinou, z průchodu pro tekutinu vytvořeného v kořenové a prstencové části, z výpustí pro tekutinu uspořádaných kolem obvodu otvoru pro vypouštění tekutiny prošlé průchody, přičemž alespoň prstencová část je,složena ze dvou konstrukčních prvků protažených jednotlivě...

Lamela vodicího hřebenu útkové příze pro tryskový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 230567

Dátum: 15.05.1986

Autori: Suzuki Hajime, Iwano Yoshimi, Kimbara Masahiko, Umemura Yoshifumi

MPK: D03D 47/30

Značky: tryskový, lamela, hřebenu, útkové, vodicího, příze, tkalcovský

Zhrnutie / Anotácia:

Lamele vodicího hřebenu útkové příze pro tryskový tkalcovský stav, sestávající z kořenové části, prstencové části spojené nedílně s horním koncem kořenové části a tvořící otvor se štěrbinou pro průchod útkové příze ven z otvoru, z průchodu pro tekutinu vytvořeného v kořenové a prstencové části, z výpustí uspořádaných po obvodě otvoru pro vypouštění tekutiny prošlé průchody v kořenových a prstencových částech, a z trativodů pro tekutinu, z nichž...

Ovládací ventil, zejména pro hydraulickou důlní výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 230566

Dátum: 15.05.1986

Autor: Weirich Walter

MPK: E21D 23/16

Značky: zejména, ovládací, výztuž, ventil, důlní, hydraulickou

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací ventil, zejména pro hydraulickou důlní výztuž s více, do jednoho ovládacího bloku uspořádanými průchozími ventily, ovládanými vačkovým hřídelem přes ruční páku, vyznačující se tím, že na vačkovém středovém hřídeli (14) je neotočně upraven první vačkový člen (28), ne dutém hřídeli (16) druhý a třetí vačkový člen (36, 37) mrtvé polohy, přičemž první vačkový člen (28) je neotočně spojen s vačkovým středovým hřídelem (14), druhý vačkový...

Násypné zařízení pro vyprazdňování nádob různé velikosti, zejména nádob na odpadky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230565

Dátum: 15.05.1986

Autor: Naab Jakob

MPK: B65F 3/04

Značky: zařízení, násypné, odpadky, vyprazdňování, zejména, různé, velikostí, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

U zmíněného zařízení jsou uspořádány vedle sebe dva zvedací a vyklápěcí mechanismy resp. vyklápěcí mechanismy, ovládatelné podle volby oddělené nebo společně motory na tlakové médium přes ventilová zařízení, jejichž přejímací ústrojí jsou vytvořena oběma zmíněnými mechanismy.Tyto mechanismy jsou podle vynálezu vybaveny stejnými, zejména stejně velkými motory na tlakové médium, jež jsou zapojeny na dva stejné obvody tlakového média, obsahující...

Způsob výroby chemické buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230564

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kroneld Erik Gustav, Andersson Per-erik

MPK: D21C 3/02

Značky: výroby, buničiny, způsob, chemické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chemické buničiny vařením celulózové suroviny obsahující terpentinovou pryskyřici, při němž se celulózová surovina přivádí do zásobní zóny suroviny k vytvoření lože materiálu v této zóně, načež se celulózová surovina odvádí ze zásobní zóny do varné zóny a varný výluh, získaný vařením celulózová suroviny ve varné zóně a obsahující terpentinovou pryskyřici, se po odvedení z varné zóny nechá expandovat za vzniku expanzní páry,...

Způsob integrované výroby močoviny a amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230563

Dátum: 15.05.1986

Autori: Laganá Vincenzo, Saviano Francesco

MPK: C07C 126/067

Značky: výroby, integrované, amoniaku, způsob, močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob integrované výroby močoviny a amoniaku rozkladem karbamátu amonného na močovinu v zařízení pro syntézu močoviny, rozkladem karbamátu amonného obsaženého ještě v odtékajícím roztoku močoviny na amoniak a kysličník uhličitý, a zpětným vedením těchto plynů do zařízení pro syntézu močoviny, vyznačující se tím, že a) surová směs plynů z reformování parou nebo z parciální oxidace uhlovodíků, obsahující vodík,dusík a kysličník uhličitý, se...

Způsob výroby halogenovaných derivátů N-(merkaptoacyl)prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230562

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ondetti Miguel, Sprague Peter

MPK: C07D 207/16

Značky: n-(merkaptoacyl)prolinu, halogenovaných, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby halogenovaných derivátů N-(merkaptoacyl)prolinu, obecného vzorce I ve kterém R znamená atom vodíku nebo alkanoylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, n- má hodnotu 0 nebo 1, R1 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, každý ze symbolů R2 a R2 představuje atom vodíku nebo halogenu, R3 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo trifluoraethylovou skupinu, přičemž v případě, že n- má...

Vznětový komůrkový motor s nepřímým vstřikem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230561

Dátum: 15.05.1986

Autor: Burgio Antonio

MPK: F02B 19/08

Značky: motor, vznětový, komůrkový, vstřikem, nepřímým

Zhrnutie / Anotácia:

Vznětový komůrkový motor má spalovací komoru upravenou tak, že první klínová část spalovací komory o největším průřezu přivráceném k šlehovému kanálu plamene omezená, dolní šikmou rovinnou plochou hlavy motoru v jejím klínovém vybrání kolmou osám ventilů motoru, čelní rovinnou stěnou klínového vybrání hlavy motoru s horní rovinnou plochou klínového výstupku čela pístu, je spojena v místě nejmenšího průřezu s druhou, válcovou částí spalovací...

Vstřikovací čerpadlo paliva pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 230560

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tyrolt Alex, Stabentheiner Gabriel, Rapp Karl, Brett Hans

MPK: F02M 59/00

Značky: motory, paliva, vstřikovací, čerpadlo, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vstřikovací čerpadlo paliva pro spalovací motory, regulované šikmou hranou pístu a opatřené alespoň jedním pístem čerpadla s konstantním zdvihem, vedeným axiálně a otočně pohyblivě ve válci čerpadla a tento píst čerpadla má na svém plášti šikmou řídicí hranou vytvořené vybrání, které je trvale spojeno s pracovním prostorem čerpadla a které pro ukončení dodávky paliva vytváří přes regulační otvor ve stěně válce čerpadla spojení mezi pracovním...

Nepřetržitý způsob barvení textilního nebo plastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230559

Dátum: 15.05.1986

Autor: Hermes Julius

MPK: D06P 1/90

Značky: materiálů, nepřetržitý, plastického, textilního, způsob, barvení

Text:

...vynalezu je v dalším blíze objasněn s přihlédnutím k přilołenćmu výkraeu,kde jsou jednotlivé jeho stupně schematicky znázorněny.Textilní materiál l, určený pro vybarvení, přichází do barvicího zařízení g, kdo. sa na něj působí přzlsluěným barvivem, rozpuětěným, suspendovaným, nebo rozpzýlerąým ve vhodná vyeokovroucí kapulině, jako je například etląylenglykol, diathylenglykol, trietłxylanglykol,tetraetłgylonglykol, propylenglykol, nebo...

Zkapalňování smolného hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230558

Dátum: 15.05.1986

Autor: Sze Morgan

MPK: C10G 1/06

Značky: hnědého, uhlí, smolného, zkapalňování

Text:

...v US patentu č. 3 856 615. onto pstent byl udělen 24. prosince 1974 a popisuje kapalinu, jejíž faktor l( je alespoň 9,15,s výhodou alespoň 11,0. Tato kapalina dovoluje oddelit nerozpustný podíl z reziduálního produktu a obsahuje 5 váhových i složek, které destilují pri teplotě alespoň 120 ° 0 a 95 objemových procent složek, která destilují v teplotnim rozmszí 175 až 400 °C, přičemž I výhodou tato kspalina obsahuje alespoň 5 objemových Š...

Držák kontaktů pro spínací prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230557

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ono Kenji, Sauer Hans, Shibata Minoru, Nishimura Hiromi

MPK: H01H 50/56

Značky: držák, kontaktů, prvky, spínací

Zhrnutie / Anotácia:

Držák kontaktů pro spínací prvky, sestávající z rámu z izolačního materiálu otevřeného na jeho horní a spodní straně a uzavíratelného na horní straně horním víkem a na spodní straně spodním víkem, vyznačující se tím, že ve vnitřním prostoru rámu (76) je uspořádána cívka (83), kontaktový jazýček (77) a pevné kontakty (88, 88'), které jsou spojitelné se zalitými kontaktovými přívody (75), přičemž v blízkosti pevných kontaktů (88, 88') je...

Reléová matice

Načítavanie...

Číslo patentu: 230556

Dátum: 15.05.1986

Autori: Olsson Jöns Kurt Alvar, Hjörtendal Royne Gunnar

MPK: H01H 67/24

Značky: matice, reléová

Zhrnutie / Anotácia:

Reléová matice, zejména matice jazýčkových relé pro elektronicky řízené telefonní voliče, která je prostřednictvím datové sběrnice spojena s ústředním procesorem a která je tvořena řádkovými a sloupcovými dráty a jazýčkovými relé připojenými mezi těmito dráty v místech jejich křížení, vyznačující se tím, že k datově sběrnici (DB) je připojena řídicí jednotka (CU) připojitelná výběrově k řádkovým drátům a přidržovací jednotka (HU) sloupcových...

Tuhý pryskyřičný meziprodukt v práškovém nebo celistvém stavu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230555

Dátum: 15.05.1986

Autori: Estrees Saint Denis (francie), Hanton Daniel

MPK: C08J 9/00

Značky: meziprodukt, práškovém, pryskyřičný, stavu, výroby, způsob, tuhý, celistvém

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhý pryskyřičný meziprodukt v práškovém nebo celistvém stavu schopný nadouvání a vytvrzení působením tepla, čímž se přemění v pěnovou fenolovou pryskyřici, zahrnující zejména reaktivní resolovou pryskyřici a nadouvadlo, vyznačující se tím, že zahrnuje resolovou pryskyřici s hodnotou molárního poměru formaldehyd : fenol v rozmezí 1,2 až 3,1, s výhodou 1,2 až 1,8, povrchově aktivní látku a popřípadě mazivo.

Vodný roztok k morění a/nebo chemickému leštění předmětů z mědi nebo jejích slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230554

Dátum: 15.05.1986

Autor: Henig Hans

MPK: C23G 1/02

Značky: leštění, vodný, moření, chemickému, jejich, slitin, roztok, mědi, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný roztok obsahuje anorganickou kyselinu, např. kyselinu sírovou, peroxid vodíku, alifatický alkohol, např. n-propanol, tvořící stabilizátor peroxidu vodíku v přítomnosti rozpuštěné mědi, a močovinu nebo její deriváty.

Způsob zhutňování zrnitých hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230553

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fischer Kurt, Tanner Hans, Steinemann Robert

MPK: B22C 15/22

Značky: zhutňování, způsob, provádění, zařízení, tohoto, zrnitých, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zhutňování zrnitých hmot, zejména slévárenské formovací hmoty exotermickou reakcí směsi vzduchu a hořlaviny v uzavřeném systému a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstatou vynálezu je, že se směs uvádí do nuceného pohybu a během tohoto pohybu se nejméně na jednom místě zapaluje. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že v spalovací komoře je umístěno nejméně jedno dmychadlo a nejméně jeden budič roznětových impulsů.

Palivová směs obsahující práškový uhlík, vodu a dispergační činidlo, a způsob přípravy této směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230552

Dátum: 15.05.1986

Autori: Siwersson Olle Lennart, Loodberg Jan Ake Torsten, Wall Arne Evert

MPK: C10L 1/32

Značky: směs, přípravy, palivová, práškový, obsahující, způsob, dispergační, této, uhlík, směsi, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová směs obsahuje 5 až 80 % hmotnosti uhlíku s velikostí částic pod 100 um a 0,02 až 4 % dispergačního činidla, vztaženo na hmotnost obsažené vody, tvořeného polyelektrolytem nebo polyfosfátem, přičemž směs má hodnotu pH 5 až 10. Dispergační činidlo, například sůl alkalického kovu nebo amonná sůl polykarboxylové kyseliny, nabíjí částice uhlíku na vyšší náboj než částice nečistot, takže částice nečistot s nižším elektrickým nábojem se...

Způsob hydrolýzy racemických hydantoinů na opticky aktivní deriváty aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230551

Dátum: 15.05.1986

Autori: Degen Ludwig, Perricone Elena, Viglia Aurelio, Fascetti Eugenio

MPK: C12P 13/04

Značky: hydrolýzy, deriváty, hydantoinů, racemických, způsob, aktivní, aminokyselin, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrolýzy racemických hydantoinů (hydantoinu nebo jeho derivátů) na opticky aktivní deriváty aminokyselin. Způsob spočívá v enzymatické hydrolýze pomocí enzymu, odvozeného od mikroorganismů Bacillus brevis sp. NRRL B-11080 a Bacillus stearothermophilus sp. NRRL B-11079. Hydrolýzu lze provádět při poměrně vysoké teplotě, která může dosáhnout i 60 0C.