Archív za 1986 rok

Strana 123

Vápenatokřemičitý prvek s disperzní vláknitou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 230630

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lejsek Lubomír, Rovnaník Eduard, Franc Vladimír, Hrabec Antonín, Urbánek Milan, Šebo Július

MPK: C04B 15/06

Značky: prvek, vláknitou, výztuží, disperzní, vápenatokřemičitý

Zhrnutie / Anotácia:

Vápenatokřemčitý prvek s disperzní vláknitou výztuží, vyznačující se tím, že sestává ze směsi vápna a křemičité složky, které jsou ve vzájemném poměru 0,7 ku 1,0 až 1,1 ku 1,0 a dále z 1 až 12 hmotnostních % buničiny, s výhodou dlouhovláknité sulfátové buničiny s vysokým stupněm delignifikace, a z 0,1 až 8 hmotnostních % hydroxidu hořečnatého, přičemž procentní údaje se vztahují na hmotnost směsi vápna a křemičité složky.

Prostředek pro zjemnění manganatých fosfátových vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 230629

Dátum: 15.05.1986

Autori: Křížková Zdeňka, Marčanová Zdeňka

MPK: C23F 7/08

Značky: prostředek, zjemnění, manganatých, fosfátových, vrstev

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro zjemnění manganatých fosfátových vrstev na bázi dusičnanů alkalických kovů a organických hydroxykyselin nebo jejich solí, vyznačený tím, že sestává z 90 až 99,5 % hmot. dusičnanů alkalických kovů a 0,5 až 10 % hmot. organických hydroxykyselin s 1 až 20 uhlíkovými atomy v molekule, nebo jejich solí.

Zařízení k čištění roštnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230628

Dátum: 15.05.1986

Autori: Voznica Luděk, Hodina Pavel, Miklenda Jiří

MPK: F27B 21/06

Značky: čištění, roštnic, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k čištění roštnic spékacích pásů, vyznačené tím, že sestává nejméně z jedné vibrační desky (3) opatřené budičem (4) vibrací a spojené závěsem (5) se základem (6) spékacího pásu (1).

Rychlouzavírací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 230627

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kurel Jiří, Brandejský Josef

MPK: F16K 31/50

Značky: ventil, rychlouzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlouzavírací ventil, zejména pro sklářské kahany a hořáky, sestávající z ventilového tělesa, jehož mezistěny tvoří sedlo, proti němuž je ustavena vratně pohyblivá kuželka na vřeteni procházejícím šroubením uzavírajícím nástavec ventilového tělesa, přičemž mezi šroubením a nástavcem je těsnění a mezi kuželkou a šroubením pružný uzavírací člen, vyznačený tím, že uzavírací člen tvoří pružný váleček (13), zejména ze silikonové pryže, jehož délka...

Světlovodné vlákno určené pro světlovod přenášející světlo vybuzené ultrafialovým zářením nebo dopadem elektronů či iontů za jeho povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 230626

Dátum: 15.05.1986

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G02B 5/14

Značky: vybuzené, ultrafialovým, světlovod, iontů, světlo, zářením, povrch, určené, dopadem, přenášející, elektronů, světlovodné, vlákno

Zhrnutie / Anotácia:

Světlovodné vlákno určené pro světlovod přenášející světlo vybuzené ultrafialovým zářením nebo dopadem elektronů či iontů na jeho povrch, vyznačující se tím, že povrch vlákna (1) je v místě dopadu záření elektronů či iontů pokryt látkou (2) mající stejný index lomu jako vlákno (1), přičemž v této látce (2) je přimísen luminofor.

Důlní registrační konvergenometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 230625

Dátum: 15.05.1986

Autor: Budírský Stanislav

MPK: E21F 17/00

Značky: registrační, důlní, konvergenometr

Zhrnutie / Anotácia:

Důlní registrační konvergenometr upevněný na důlní výztuži, vyznačující se tím, že na pohyblivé části důlní výztuže, zejména na výsuvném sloupu /1/ důlní stojky je upevněn hřeben s pilovitým či křivkovým ozubením /4/, do jehož zubů zapadá pístnice snímacího hydraulického válce /3/ upevněného na nepohyblivé části výztuže, zejména na pevném sloupu /2/ důlní stojky, přičemž snímací hydraulický válec /3/ je propojen hadicí /7/ s registračním válcem...

Zařízení pro válcování paketů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230624

Dátum: 15.05.1986

Autori: Suk Jaroslav, Sýkora Miroslav

MPK: B21B 47/00

Značky: zařízení, válcování, paketu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro válcování paketů sestávající z dvojice válcovacích kladek, lisovní skříně, hydraulického válce s tlačítkem, pohonu a prvků ovládání a řízení vyznačené tím, že profilové kladky /1, 2/ jsou prostřednictvím vodicích kamenů /4, 5/ samostatně připojeny k hydraulickým válcům /7, 8/, přičemž souosost pohybu je odvozena od signálu koncových spínačů /10/, které jsou připevněny prostřednictvím mechanizačního členu /9/ k vodicímu kameni /4/ a...

Způsob výroby N-ethylanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230623

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dlouhý Jiří, Pašek Josef, Heral Václav, Hájek Jaroslav

MPK: C07C 87/62

Značky: n-ethylanilinu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N-ethylanilinu působením anilinu na N,N-diethylanilin, vyznačený tím, že se reakce provádí v kapalné fázi při 150 až 250 °C za přítomnosti měděného katalyzátoru a za tlaku vodíku 0,2 až 10 MPa.

Plavnostní ventil převodovek řazených pod zatížením

Načítavanie...

Číslo patentu: 230622

Dátum: 15.05.1986

Autor: Dostál Jan

MPK: B60K 17/10

Značky: ražených, převodovek, ventil, zatížením, plavnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plavnostního ventilu pro zlepšení plavnosti řazení převodovek pod zatížením. Podstatou vynálezu je, že při řazení z nižšího na vyšší převodový stupeň je tlak ve vypínané brzdě nižšího převodového stupně nejdříve pomalu snižován vypouštěním přes první vypouštěcí clonu. V okamžiku, kdy tlak v zapínané brzdě vyššího převodového stupně dosáhne dostatečné výše, je tlak ve vypínané brzdě nižšího převodového stupně rychle snížen...

Rozpouštědlová nátěrová hmota a tmel s protipožárním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230621

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šedivý František, Kučera Jaromír

MPK: C09D 5/18

Značky: účinkem, rozpouštědlová, protipožárním, hmota, nátěrová

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpouštědlová nátěrová hmota a tmel s protipožárním účinkem na bázi filmotvorné látky rozpuštěné v rozpouštědle, teplem karbonizující látky, teplem poskytující nehořlavé plyny, katalyzátoru zuhelnění, rozpouštědel, ředidel a aditiv a popřípadě pigmentů a plniv a retardérů hoření na bázi sloučenin antimonu a vizmutu, vyznačené tím, že obsahují 5 až 70 % hmotnostních roztoku filmotvorné látky ze skupiny vysychavých olejů, přírodních pryskyřic a...

Bezpečnostní klapa do potrubí nebo lutnového tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230620

Dátum: 15.05.1986

Autori: Klement Jiří, Winkler Rudolf

MPK: E21F 1/14

Značky: bezpečnostní, lutnového, potrubí, klapa

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní klapa do potrubí nebo lutnového tahu pro zamezení přenosu výbuchu potrubím pro dopravu plynů s nebezpečím výbuchu nebo v průmyslovém větrání z oblasti jím zachvácené do ostatních částí průmyslového objektu, zejména vhodná pro důlní separátní větrání pro zamezení přenosu výbuchu metanu a uhelného prachu lutnovým tahem přes izolační zařízení z oblasti jím zachvácené do ostatních částí dolu, vyznačující se tím, že je tvořena vnitřním...

Zařízení pro rychlé brzdění přeplňovaného lodního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230619

Dátum: 15.05.1986

Autori: Macek Jan, Ort Jan

MPK: F01N 7/10

Značky: rychle, motorů, zařízení, přeplňovaného, brzdění, lodního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rychlé brzdění přeplňovaného lodního motoru, obsahující výfukové potrubí s turbínou a výfukem a sací potrubí s turbodmýchadlem, výtlačným potrubím, mezichladičem plnicího vzduchu a plnicím potrubím, vyznačené tím, že ve výfukovém potrubí /1/ před turbínou /3/ je první škrticí klapka /4/, ve výfuku /5/ za turbínou /3/ je druhá škrticí klapka /6/, v sacím potrubí /7/ před dmýchadlem /8/ je třetí škrticí klapka /9/, ve výtlačném...

Tlaková tryska pro tiskací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230618

Dátum: 15.05.1986

Autor: Pavlata Václav

MPK: B41F 31/08

Značky: tlaková, tryska, stroje, tiskací

Zhrnutie / Anotácia:

Tlaková tryska pro tiskací stroje, přivádějící tiskací barvu na šablony, zejména kruhové šablony při potiskování textilních a jiných pásových materiálů, sestávající z dutého tělesa s ústím pro tiskací barvu, obklopeného stěrkami z pružného materiálu a jehož konce jsou uzavřeny měkkým těsněním, sahajícím až k břitům pružných stěrek, vyznačená tím, že pružné stěrky /6, 7/ jsou vzhledem ke kruhové šabloně /1/ umístěny šikmo pod ostrým úhlem...

Osvětlovací rampa samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230617

Dátum: 15.05.1986

Autor: Vancl Antonín

MPK: B60Q 1/18

Značky: osvětlovací, strojů, rampa, samohybných, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Osvětlovací rampa samohybných pracovních strojů vybavených ochrannou konstrukcí pracoviště řidiče umístěnou mimo kabinu pro noční osvětlení pracoviště těchto strojů, vyznačující se tím, že duté těleso /1/ tvaru nosníku uzavřeného profilu, opatřené v jedné stěně výřezem /2/, je vybaveno v dutině /4/ nejméně jedním světlometem /3/, přičemž těleso /1/ je pevně spojeno s alespoň jedním nosníkem ze soustavy podélných a svislých nosníků /5, 6, 7, 8/...

Zařízení k bezkontaktnímu měření teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230616

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šťastný Otakar, Dittert Ivan, Pastorek Zdeněk, Glanc Antonín, Marek Vladimír, Škácha Jiří, Houdek Jan, Jelínek Antonín

MPK: G01J 5/52

Značky: zařízení, bezkontaktnímu, teplot, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k bezkontaktnímu měření teplot sestávající z optického členu, před jehož propustným otvorem je umístěno pyroelektrické čidlo, napojené na vyhodnocovací jednotku, vyznačující se tím, že před a nebo za optickým členem /3/ je umístěn přerušovač /1/ s mechanickým ovládacím členem /2/ a zdroj referenčního záření /4/ napojený na generátor /10/.

Ohnivzdorná nátěrová hmota a tmel s retardérem hoření na bázi sloučenin cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230615

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kučera Jaromír, Šedivý František

MPK: C09K 3/28, C09D 5/18

Značky: hoření, nátěrová, ohnivzdorná, hmota, bázi, sloučenin, cínu, retardérem

Zhrnutie / Anotácia:

0hnivzdorná nátěrová hmota a tmel s retardérem hoření na bázi sloučenin cínu obsahující filmotvorné pojivo, látky teplem se rozkládající za vzniku uhlíku a/nebo nehořlavých plynů, katalyzátorů zuhelňování, rozpouštědel a ředidel, aditiv a popřípadě plniv a pigmentů, vyznačená tím, že obsahují 2 až 50 % hmotnostních filmotvorných látek ze skupiny vysychavých olejů, přírodních pryskyřic a jejich modifikací, polysacharidů a jejich derivátů,...

Analogy releasing faktoru pro luteinisační a folikuly stimulující hormon

Načítavanie...

Číslo patentu: 230614

Dátum: 15.05.1986

Autori: Píchová Drahomíra, Pícha Josef, Krojidlo Milan, Pospíšek Jan, Flegel Martin

MPK: A61K 37/38

Značky: releasing, hormon, faktoru, analogy, stimulující, luteinisační, folikuly

Zhrnutie / Anotácia:

Analogy releasing faktoru pro luteinisační a folikuly stimulující hormon s vysokou gonadotropní aktivitou obecného vzorce ve kterém X značí atom vodíku nebo chránící skupinu, zejména p-toluensulfonylovou.

Způsob přípravy homopolymérů nebo kopolymerů dienů s koncovými epoxidovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 230613

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hube Harry, Metz Ortwin, Antonová Elisabeth

MPK: C08F 36/02, C08K 5/56, C08K 5/12...

Značky: způsob, skupinami, dienů, přípravy, epoxidovými, kopolymerů, homopolymerů, koncovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů nebo kopolymerů dienů s koncovými epoxidovými skupinami reakcí polydiendikarboxylových kyselin s bifunkčními epoxidovými sloučeninami v přítomnosti katalyzátorů, vyznačený tím, že se použijí epoxidové sloučeniny v jednomolárním přebytku v poměru ke karboxylové skupině, a že se jako katalyzátor použije 0,5 až 5,0, s výhodou 0,1 až 2,5 hmotnostních procent chrom /III/-3,5-diisopropylsalicylátu, vztaženo na množství...

Zařízení pro vyhazování výkovků z nástroje tvářecích i jiných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230612

Dátum: 15.05.1986

Autor: Čech Ivo

MPK: B30B 15/32

Značky: strojů, tvářecích, zařízení, výkovků, vyhazování, jiných, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhazování výkovků z nástroje tvářecích a jiných strojů, zejména spodní zápustky lisů obsahující přenosné a vodicí členy, napojené na vyhazovací mechanismus s vyhazovacími trny, vyznačující se tím, že vodicí členy sestávají alespoň ze dvou vodicích sloupků /5/, uspořádaných na víku /4/ pneumatické jednotky /3/, připevněné ke stojanu /1/ lisu a napojené na zdroj tlakového média a na koncích vodicích sloupků /5/ protilehle...

Způsob přípravy 1-amino-2,4-dibromantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230611

Dátum: 15.05.1986

Autori: Štusák Jiří, Lustig Jiří, Vanžura Jan, Štíhel František

MPK: C09B 1/22, C09B 1/16

Značky: 1-amino-2,4-dibromantrachinonu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 1-amino-2,4-dibrom-antrachinonu bromací derivátů 1-aminoantrachinonu, které odpadají jako vedlejší produkt při výrobě 1-amino-2-sulfo-4-bromantrachinonu. Podstatou vynálezu je, že se k bromaci použije vodná pasta tohoto vedlejšího produktu, která se po mechanické dispergaci bromuje v prostředí kyseliny sírové nebo chlorovodíkové za přítomnosti oxidačních činidel, která se přidávají v množství vyšším, než je...

Zařízení pro mnohokanálové přepínání a tranformaci měronosných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230610

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šustek Jaroslav, Hruška František, Karásek Otakar

MPK: H03K 17/00

Značky: mnohokanálové, signálu, měronosných, přepínání, tranformaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického zařízení pro ruční mnohokanálové přepínání a transformaci měronosných signálů zejména pro systémy dálkového sledování a řízení technologických veličin. Účelu se dosáhne zařízením, sestávajícím z obvodu řízení přepínačů, mnohokanálového přepínače a transformačního zesilovače. Vstupy /01/, /02/ až /0n/ od vnějšího povelového zařízení jsou připojeny k obvodu řízení přepínačů /10/, jehož výstupy /11, 12/ až /ln/ jsou...

Způsob pájení kovových dílů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 230609

Dátum: 15.05.1986

Autori: Brožek Miloslav, Rubeš Jiří

MPK: B23K 1/12

Značky: kovových, pájení, způsob, dílů, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu automatického pájení kovových dílů na zařízení karuselového typu s odporovým ohřevem. Podstatou způsobu pájení podle vynálezu je, že jeden pájený díl se opatří tavidlem a druhý díl obsahuje pájku, která následkem odporového ohřevu dílů vytéká do místa spájení. Zařízení karuselového typu má otočnou desku opatřenou kleštinami pro přidržování prvního dílu, zatímco druhý díl přidržují kleštiny tvarovacího mechanismu, který...

Podlahový rošt pro hospodářská zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 230608

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jelínek Tomáš, Vítek Jan

MPK: A01K 1/015

Značky: zvířata, podlahový, rošt, hospodářská

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahový rošt pro hospodářská zvířata, vytvořený z podélných profilů tvaru obráceného U, opatřených propadovými otvory pro exkrementy, jehož podstatou je, že podélný profil je vytvořen z vytlačované plastické hmoty. Jedno žebro profilu je opatřeno žlábkem pro vsunutí výstupku přilehlého žebra sousedního podélného profilu při skládání roštové podlahy. Žebro profilu může být též střechovitě zalomeno do tvaru žlábku a pak se opírá o obdobně...

Výztuha školní aktovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230607

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mařík Jiří, Neuhäusl Emil, Macháček Václav, Popelíková Anna, Voříšek František, Šindelář Vlastimil

MPK: A45C 3/02

Značky: aktovky, výztuha, školní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výztuha školní aktovky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výztuha je vytvořena jako jednodílný skelet, obsahující zadní stěnu a dvě boční stěny, jež jsou spolu se dnem nastaveny obvodovým lemem přední stěny. Vynálezu lze využít při výrobě školních aktovek.

Posilovač dveřního zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230606

Dátum: 15.05.1986

Autor: Polák Rudolf

MPK: E05B 3/04

Značky: zámku, posilovač, dveřního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká posilovače dveřního zámku, který řeší problém osazování atypických klik větší hmotnosti a rozměrů do ořechů běžně užívaných zámků. Posilovač je uložen souose na čepu kliky vedle skříně zámku a sestává z válcového pouzdra /1/ a z otočného ořechu /2/, uloženého v pouzdru /1/, jehož válcový plášť /6/ je opatřen na obvodové ploše axiálním praporcem /7/ a axiálním výřezem /8/ pro vnější konec listové pružiny /3/ a v jehož dnu /9/ je...

Přípravek pro elektrochemické opracování obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230605

Dátum: 15.05.1986

Autor: Lifka Miloslav

MPK: B23P 17/00

Značky: přípravek, obrobků, opracování, elektrochemické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku pro elektrochemické opracování obrobků, např. lopatek. Přípravek podle vynálezu má stavitelný obrobek vůči pracovní elektrodě a je tvořen stavitelnou nosnou opěrou, na kterou je ustavena základová deska, na níž na jedné straně jsou vlastní upínací čelisti a na protilehlé straně je upravena podpěrná čelist se stavěcím hrotem.

Zavřený elektrický stroj točivý patkového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230604

Dátum: 15.05.1986

Autor: Ošlejšek Oldřich

MPK: H02K 9/20

Značky: provedení, patkového, točivý, stroj, zavřený, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Zavřený elektrický stroj točivý patkového provedení, opatřený žebrovanou kostrou s vynecháním žeber mezi patkami stroje, vyznačující se tím, že kostra /1/ je ve své dolní části opatřena vanou /4/, spojenou s alespoň jedním kondenzátorem /5/, hermeticky uzavřenými vůči kostře /1/ a vůči okolí, přičemž ve vaně /4/ je umístěna kapalina s bodem varu v rozmezí 40-100 °C a její čistá pára.

Drátěné lano s více vrstvami pramenů a vyrovnaným krouticím momentem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230603

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pardubický Januš, Říha Vladimír, Lesňăk Oldřich

MPK: D07B 1/08

Značky: vyrovnaným, drátěné, momentem, vrstvami, krouticím, pramenů, více

Zhrnutie / Anotácia:

Drátěné lano je určeno k použití jako lano těžní, lano jeřábu, vyrovnávací lana těžních zařízení a podobně. Drátěné lano je vyrobeno se dvěma nebo více vrstvami kruhových pramenů, jehož střed tvoří vláknitá vložka, přičemž v jednotlivých vrstvách mají prameny rozdílný počet drátů a všechny prameny lana jsou vyrobeny z drátů stejného průměru, jejich technologické hodnoty jsou voleny tak, že v rozsahu provozního zatížení lana je celkový krouticí...

Elektronický obvod pro zapínání a vypínání řídicího počítače elektronicky řízeného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230602

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kotouč Jiří

MPK: G05B 13/00

Značky: řídicího, obvod, zapínání, elektronický, počítače, vypínání, řízeného, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronického obvodu pro zapínání a vypínání řídicího počítače elektronicky řízeného stroje. Podstatou vynálezu je, že napájecí přívod stroje je připojen přes hlavní vypínač stroje na vstup napájecího obvodu stroje a přes sériové zapojení spínacího kontaktu relé a spínané dráhy bezkontaktního spínače na napájecí vstup řídicího počítače, přičemž vedlejší výstup napájecího obvodu stroje je připojen na první vstup řídicího obvodu,...

Jednotka zařízení pro elektroforézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230601

Dátum: 15.05.1986

Autor: Svoboda Michal

MPK: A61N 1/30

Značky: jednotka, elektroforézu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka zařízení pro elektroforézu je určena k provádění dělení, nástřiku vzorku nebo detekce, popřípadě kombinací těchto operací, při elektroforetických analýzách, popřípadě preparacích. Je tvořena vrstveným pásem, skládajícím se ze základní, krycí a nejméně jedné vnitřní distanční vrstvy z chemicky rezistentního materiálu, například z fluorouhlovodíkového polymeru, přičemž nejméně jedna vnitřní distanční vrstva je popřípadě vytvořena ze...

Herbicidní prostředek k selektivnímu hubení plevelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230600

Dátum: 15.05.1986

Autori: Förster Heinz, Bergisch-gladbach, Schmidt Robert

MPK: A01N 47/36, A01N 39/02

Značky: prostředek, hubení, herbicidní, selektivnímu, plevelů

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek k selektivnímu hubení plevelů v kulturách užitkových rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci účinných látek sestávající z 1,3-dimethyl-3-(2-benzthiazolyl)močoviny vzorce I a ethoxykarbonylmethylesteru 5-(2,6-dichlor-4-trifluormethylfenoxy)-2-nitro-alfa-fenoxypropionové kyseliny vzorce II přičemž hmotnostní poměr účinné látky vzorce I k účinné látce vzorce II se pohybuje mezi 1:0,02 a 1:1.

Selektivní herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230599

Dátum: 15.05.1986

Autori: Schmidt Robert, Schlee Hans Georg, Bergisch-gladbach

MPK: A01N 43/64, A01N 47/36

Značky: selektivní, herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Selektivní herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci účinných látek sestávající z (1) 1-amino-3-(2,2-dimethylpropyl)-6-ethylthio-1,3,5-triazin-2,4(1H,3H)- dionu vzorce I a (2) N-((4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)aminokarbonyl]-2- chlorbenzensulfonamidu vzorce II přičemž hmotnostní poměr účinné látky vzorce I ku účinné látce vzorce II se pohybuje mezi 1:0,001 a 1:1.

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230598

Dátum: 15.05.1986

Autori: Regel Erik, Frohberger Paul-ernst, Büchel Karl Heinz, Draber Wilfried, Lürssen Klaus

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: růstu, složky, účinné, rostlin, fungicidní, výroby, regulaci, prostředek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát azolylthioetheru obecného vzorce I v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená skupinu CO nebo CH(OH), m znamená číslo 0 nebo 2, R1 znamená popřípadě halogenem nebo/a alkylovou skupinou s až 4 atomy uhlíku substituovanou fenylovou skupinu, R2 znamená popřípadě methylovou skupinou substituovanou...

Prostředek s fungicidním a herbicidním účinkem regulujícím růst rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230597

Dátum: 15.05.1986

Autori: Krähmer Hansjörg, Skötsch Carlo, Arndt Friedrich, Baumert Dietrich

MPK: A01N 43/64, A01N 43/50

Značky: účinkem, fungicidním, rostlin, herbicidním, regulujícím, prostředek, růst

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek s fungicidním a herbicidním účinkem a účinkem regulujícím růst rostlin vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje azolylpentenový derivát obecného vzorce I kde R znamená alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, R1 znamená 1-imidazolyl nebo 1,2,4-triazol-1-yl, R2 znamená fenyl, methylfenyl, methoxyfenyl, halogenfenyl, dichlorfenyl, nitrofenyl, naftyl, pyridyl, furyl nebo thienyl a Z znamená skupinu vzorce II.

Způsob výroby monoazosloučenin rozpustných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 230596

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kohlhaas Folker, Meininger Fritz

MPK: C09B 62/51, C09B 62/085

Značky: výroby, monoazosloučenin, způsob, vodě, rozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby monoazosloučenin rozpustných ve vodě t.j. azobarviv reaktivních vůči vláknům všeobecného vzorce (1) kde význam jednotlivých substituentů je vysvětlen v opisné části.

Plošný výstřižek pro zhotovení nádoby z kartonového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230595

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lisiecki Robert, Orchard Lake

MPK: B65D 5/40

Značky: nádoby, materiálů, kartonového, výstřižek, zhotovení, plošný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plošného výstřižku pro zhotovení nádoby z kartonového materiálu jeho skládáním, sestávajícího z horního uzávěrového dílu, rozděleného řadou přehybových čar nebo úseků přehybové čáry v podstatě známým způsobem na střešní pole, zakládací pole, štítová střešní pole, přehybová pole a různá uzavírací pole, přičemž některá z těchto polí tvoří tvarovku, kterou je možno otevřít pro vylévání obsahu nádoby. U nádoby zhotovené z výstřižku...

Zařízení pro odvodnění a sušení odpadků z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230594

Dátum: 15.05.1986

Autor: Wettengl Dietmar

MPK: B29B 3/04

Značky: plastů, sušení, zařízení, odvodnění, odpadků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odvodnění a sušení odpadků z plastu, popřípadě sypkého materiálu, které je opatřeno v podélné skříni uspořádaným rotorem, na jehož obvodu jsou v podélném směru stupňovitě umístěna ústrojí pro vedení materiálu a pro nasávání vzduchu, jakož i sítovým košem, který uvnitř skříně s odstupem objímá rotor a tvoří prstencovou mezeru, přičemž sítovým košem je materiál otáčením rotoru dopravován od jednoho konce skříně se vstupním otvorem...

Magnetický rozdružovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 230593

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dontschev Rajtscho Vladimír, Barsev Georgi Iliev, Klissuranov Georgi Stojanov, Antonov Venzislav Michajlov, Ivanov Ivan Michajlov

MPK: B03C 1/02

Značky: magnetický, rozdružovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického rozdružovače pro obohacování zejména nízkomagnetických rud. Magnetický rozdružovač obsahuje vícegradientové magnetické sloupce, upevněná ve skříni mezi pólovými nástavci magnetu. Podle vynálezu sestávají vícegradientové magnetické sloupce z členů z magnetického materiálu ve tvaru elipsoidu, přičemž vícegradientové magnetické sloupce jsou uspořádány ve skříni ve vodorovných vrstvách se zmenšujícími se mezerami mezi...

Pojízdné zařízení k vytváření ochranné vrstvy, zejména pískové vrstvy, probíhající mezi plání a štěrkovým ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230592

Dátum: 15.05.1986

Autori: Oellerer Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 27/06

Značky: vrstvy, ochranné, zařízení, probíhající, pískové, štěrkovým, vytváření, pojízdné, ložem, zejména, plání

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení k vytváření ochranné vrstvy, zejména pískové vrstvy, probíhající mezi plání a štěrkovým ložem, pomocí pojízdné strojní čističky štěrkového lože, které má odklizovací ústrojí k odebírání štěrku a dopravní pásové ústrojí k zavádění vyčištěného štěrku a písku, s pásovým dopravníkem umístěným za krytem odklizovacího řetězu, vyznačené tím, že dopravní pásové ústrojí (44), má kromě dopravníku (21) pro přivádění štěrku alespoň jeden...

Zařízení pro zachycování a transport výrobků v balicím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 230591

Dátum: 15.05.1986

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: B65B 35/16

Značky: výrobků, transport, zachycování, stroji, zařízení, balicím

Zhrnutie / Anotácia:

V zařízení pro zachycování a transport výrobků 2, které je součástí balicího stroje, jsou použity záchytné prostředky 7, 13, 21, které jsou na koncích, kterými zachycují výrobky 2, opatřeny pružnými elementy 9, 17, 24, ve kterých je vytvořena nejméně jedna vnitřní dutina 10, 18. Tato vnitřní dutina 10, 18 zvyšuje deformovatelnost pružného elementu a zajišťuje účinné a hladké dosednutí pružného elementu na povrch výrobku. Podstata vynálezu je...