Archív za 1986 rok

Strana 121

Voľne programovateľný modul minimanipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 247348

Dátum: 15.05.1986

Autori: Karásek Viktor, Eernoch Milan

MPK: B25J 9/00

Značky: programovatelný, volně, minimanipulátora, modul

Text:

...36. Druhá vodiaca tyč 27 je v styku s kladkou 37 a dotláčacou kladkou 38, uloženou na výkyvnom rameni 39. Druhá vodiaca tyč 27 je opatrená clonou 40 korešpondujúcou so snírnačmi 41, 42 krajných polôh a snímačom 43 nulového bodu, ktorý je umiestnený medzi nimi.Funkcia voľne programovateľného modulu minimanipulátora je nasledovnáNatáčaním puzdier 5, 6, 7 a doťahovaním v nich excentricky uložených ložiskových skrutiek B sa dosiahne súosost...

Spôsob prípravy vodného roztoku kvartérnej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 247334

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Bláha Jaromír, Kostková Viktória, Sokol Drahomír, Dimun Milan, Šútor 1ubomír, Belko Dušan, Vaneo Ján, Paulovie Milan

MPK: C07D 487/18

Značky: přípravy, kvartérnej, vodného, roztoku, spôsob

Text:

...respektíve 3-oh 1 or-1,2-epoxypropann a pod.Ako nenasýtené alifatické halogenované uhlovodíky je možne použiť LB-dichlórpropen, 2,3-dibrómpropén, LLZ-trlchlór-S-iódpropén, LLB-trichlórpropen, 1,1.2,3-tetrabrómpropén, 1,2,3-trichlórpropen, 3-bróm-1-chlor-2-ľluórpropén, 3-brom-2- brôm-metyl propén, L 4-dichlór-z-buten, Z-(chlórmetyn-3,3,3-triľluórpropen, 4-0 hlor-LLI-trífluor-Z-butén, Lil-dichlór-Z-butĺn,...

Zapojenie ovládacích a signalizačných obvodov výťahu s viacerými napájacími zdrojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247325

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kaeáni Stanislav

MPK: B66B 1/06

Značky: signalizačných, zapojenie, obvodov, zdrojmi, ovládacích, napájacími, výtahu, viacerými

Text:

...zapojení elektrických obvodov stávajúcej riadiacej jednotky výťahu.Zapojenie ovládacích a signalizačných obvodov výťahu s viacerými napájacimi zdroj mi podľa tohto vynálezu je znázornené na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornená bloková schéma a na obr. 2 je nakreslené zapojenie maticového obvodu ovládacích a signalizačných prvkov.Výstupy 111 až 1 m 1 napajacích zdrojov 11 až 1 m sú zapojené na napájacie vstupy 213 až 21113...

Betonový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 231350

Dátum: 15.05.1986

Autori: Štěrba Alain, Průša Václav, Skoumal Vlastimil, Bräuer Josef

MPK: E04G 21/14

Značky: dílec, betónový

Zhrnutie / Anotácia:

Betonový dílec, opatřený alespoň dvěma kapsami, souměrný ke svislé rovině kolmé na osu dílce, vyznačený tím, že kapsa /7/ obsahuje alespoň jednu závěsnou plochu /8/se středem /9/, přičemž osa /11/ normál /10/, procházejících středy /9/ závěsných ploch /8/, svírá úhel /12/ v rozmezí od 10 do 40°C s přímkou /13/, procházející průsečníky /14/ os /11/ normál /10/ s boky /4/ dílce /1/ v těch kapsách /7/, jejichž středy leží v rovině /15/ kolmé na...

Zařízení pro manipulaci s tělesy bez závěsných ok

Načítavanie...

Číslo patentu: 231349

Dátum: 15.05.1986

Autori: Štěrba Alain, Průša Václav, Bräuer Josef, Skoumal Vlastimil

MPK: B66C 1/44

Značky: zařízení, manipulaci, závěsných, tělesy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro manipulaci s tělesy bez závěsných ok, obsahující alespoň dva kotevní prvky, lana a závěsy, vyznačené tím, že každý kotevní prvek /1/ je tvořen alespoň jednou pákou /2/ opatřenou úchytnou částí /3/ působící na zvedané těleso /12/ tlakovými silami s výslednicí v ose /6/ normál ke styčným plochám /16/, přičemž úhel /17/ mezi osou /6/ normál a přímkou /5/ procházející protilehlými kotevními prvky /1/ je v rozmezí od 10° do 40°, na...

Parabolická trychtýřová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 231348

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kříž Josef

MPK: H01Q 13/02

Značky: parabolická, anténa, trychtýřová

Zhrnutie / Anotácia:

Parabolická trychtýřová anténa se širokopásmovými vlastnostmi a PSV < 1,6. . Vynález řeší konstrukci napájecí trychtýřové části parabolických antén. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vodivé stěny trychtýře jsou v E rovině opatřeny drážkováním, které vytváří podmínky pro existenci a šíření hybridních modulů.

Tuhé priemyselné hnojivo na báze dusičnanu amónneho a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247310

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šimko Marián, Hinner Eduard, Szemes Fridrich, Ježek Ladislav Modra, Rybár Alfonz, Stacho Vladimír, Makovíni Peter

MPK: C05C 1/00

Značky: výroby, báze, priemyselné, hnojivo, amonného, tuhé, spôsob, dusičnanu

Text:

...kryštalíokej formy ĺĺžlldlkll a zmes NH 4 lzSO 4 a NHmHPDí znameho pod komerčným označením PERMALEDJE.iŤeraz sa zistilo, že na báze dusičiíaníi emónneho možno pripravovať tuhé priemyselne hnojivá, ktoré sa vyznačujú dobrými iyizálno-chemickými a manipulačnými vlastnosťami, torých poiížitie je významným prínosom iagrochemického, agronomického, ped-ologiclçêho i ekologického hľadiska. Podstata vynálezu spočíva V tom, že tuhe priemyselné hnojivá...

Způsob extrakce těkavých látek z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 231347

Dátum: 15.05.1986

Autor: Rezl Vlastimil

MPK: G01N 33/18, C02F 1/26

Značky: extrakce, těkavých, látek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že se vzorek extrahuje směsí inertního plynu a oxidu uhličitého, oxid uhličitý se absorbuje a zkoncentrované vyextrahované látky spolu s inertním plynem se shromažďují a homogenizují za konstantních stavových podmínek. Způsob je především určen k analýze vody, zejména ložisek podzemní vody, a odpadních povrchových vod.

Spojka, zejména děleného vřetena armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 231346

Dátum: 15.05.1986

Autori: Doskočil Ladislav, Houdek Antonín, Stíbal Petr, Velek Václav

MPK: F16K 39/00

Značky: spojka, armatury, deleného, vřetena, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka, zejména děleného vřetena armatury, sestávající ze dvou protilehlých čepů, uložených ve sponě opatřené objímkou a dále výstupky uloženými v drážkách upravených na obvodě čepů, přičemž spona je alespoň v jedné drážce uložena posuvně, vyznačující se tím, že čepy /9, 10/ jsou vně drážek /14, 15/ opatřeny deskami /1, 2/, mezi nimiž je uložena objímka spony /11/ tvořená pružným členem /8/, přičemž mezi čepy /9, 10/ je upravena axiální vůle...

Mechanická jednokotoučová třecí brzda pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231345

Dátum: 15.05.1986

Autori: Liščinský Petr, Sekanina Milan, Suchý Josef

MPK: F16D 67/00

Značky: mechanická, strojů, třecí, pracovních, brzda, jednokotoučová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanické jednokotoučové třecí brzdy pracovních strojů, tvořené opěrným diskem a přítlačným diskem, mezi nimiž je brzdový kotouč s třecími tělesy, přičemž přítlačný disk je k opěrnému disku přitlačován soustavou pružin. Podstatou vynálezu je, že opěrný disk je opatřen jednak soustavou otvorů, v nichž jsou volně uloženy dříky s navlečenými pružinami vystupující z nákružků stavěcích šroubů, které jsou svými závity stavitelně...

Nůžkový drtič

Načítavanie...

Číslo patentu: 231344

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bouček Josef, Bula Lumír

MPK: B02C 18/02

Značky: drtič, nůžkový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení stříhání houževnatých materiálů, zvláště ojetých pneumatik nákladních automobilů. Uvedeného účelu se dosáhne uložením jednoho zalomeného klikového hřídele do ložiskových těles nosného rámu. Klikový hřídel je prodloužen letmým čepem, na kterém je jednak připevněno závaží a jednak nasazena páka s jednosměrnou válečkovou spojkou. Dolní konec této páky je spojen se silovým přístrojem. V ramenech klikového hřídele je...

Automatický překládací manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231343

Dátum: 15.05.1986

Autori: Henych Jiří, Sláma Jaroslav

MPK: B65G 47/02

Značky: manipulátor, automatický, překládací

Zhrnutie / Anotácia:

Automatický překládací manipulátor je vhodný zejména jako rohová stanice a umožňuje bezpečnou a rychlou dopravu obrobků při změně směru toku linky. Manipulátor tvoří nosné lišty uložené na kyvných ramenech, upevněných na podstavci, spojeném s dopravníkem. Kyvná ramena jsou napojena na pístnici ovládacího válce.

Zařízení pro ořezávání řepných bulev a dopravu řepných skrojků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231342

Dátum: 15.05.1986

Autori: Brázda Zdeněk, Jakša František

MPK: A01D 23/02

Značky: bulev, řepných, dopravu, zařízení, ořezávání, skrojků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu odstraňuje nevýhody při ořezávání řepných bulev a při dopravě řepných strojků. Jeho podstata spočívá v tom, že nosné rameno otočného hmatače, jehož kotouče jsou opatřeny napichovacím ozubením, je uloženo na hřídeli metače opatřeného prsty.

Pojezdový element rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231341

Dátum: 15.05.1986

Autori: Trávníček Luděk, Kovář Josef, Novotný Karel

MPK: B62D 51/04

Značky: rotačního, element, pojezdový, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojezdového elementu rotačního tvaru, zvláště pro vozidla s uložením pojezdového elementu na primární ose, která je volně otočná kolem sekundární osy spojené s rámem vozidla. Podstata pojezdového elementu spočívá v tom, že je tvořen dvěma samostatnými koly o nestejném průměru, z nichž menší kolo je uloženo na primární ose přes volnoběžku.

Způsob komplexního testování mechanických a/nebo tepelných vlastností polymerů nebo polymerních systémů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231340

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tomis František, Stoklasa Karel, Navrátil Zdeněk

MPK: G01N 19/00

Značky: způsob, vlastností, mechanických, komplexního, polymerních, tepelných, systému, tohoto, provádění, polymerů, zařízení, způsobu, testování

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu testování podle vynálezu je to, že se za podmínek programované síly nebo za podmínek programované deformace při současně programované teplotě vyšetřuje bodovým nebo plošným zatěžováním mikrovzorku a následným snímáním, popř. i vyhodnocováním, příslušné odezvy materiálu mikrovzorku závislost mezi silou a deformací ve vztahu k teplotě. Jedinou podmínkou při tom je,aby testovaný mikrovzorek měl alespoň dvě rovnoběžné rovinné...

Přídavné zařízení pro podélnou perforaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 231339

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jiruše Jaroslav, Sedlák Václav, Videnský František

MPK: B41G 7/00

Značky: zařízení, přídavné, perforaci, podélnou

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné zařízení pro podélnou perforaci, rylování a řezání archů papíru zejména u tiskových strojů, opatřené kotoučovými perforovacími noži, které jsou dotlačovány na archy papíru proti potahům a podložkám umístěným na tlakovém válci vyznačující se tím, že na bočnicích /4, 5/ tiskového stroje je v dělených přírubách /2, 3/ vyjímatelně uchycena nosná hřídel /l/, přičemž na nosné hřídeli /1/ vedle mechanismů /10/ pro podélnou perforaci, jsou...

Kultivační pec pro kultivaci monokrystalů scintilačních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231338

Dátum: 15.05.1986

Autori: Barta Čestmír, Gilar Oldřich, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01T 1/20, C30B 35/00

Značky: scintilačních, kultivaci, látek, kultivační, monokrystalů

Zhrnutie / Anotácia:

Kultivační pec podle vynálezu závislá na AO 226 233 je tvořena samostatným válcem, uvnitř kterého je vytvořen kultivační prostor a na kterém je umístěna elektricky izolující vrstva a elektrické topení v jedné nebo více vrstvách. Tepelná izolace je tvořena dvěma cylindrickými válci, mezi nimiž je vytvořen evakuovaný prostor. Tato izolace je samostatná a odnímatelná, a tím je umožněna snadná opravitelnost elektrického topení tím, že se tepelná...

Způsob výroby modifikované melaminoformaldehydové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231337

Dátum: 15.05.1986

Autori: Marek Oldřich, Mařík Jiří, Kondelíková Jaroslava, Marek Petr

MPK: C08G 12/32

Značky: způsob, hmoty, modifikované, výroby, melaminoformaldehydové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby modifikované melaminoformaldehydové hmoty vhodné pro zpracování vstřikováním a přetlačováním. K modifikaci použity odpady vzniklé při destilaci 6-kaprolaktamu o extinkci 1 až 20, s obsahem těkavých zásad do 25 mgekv/kg v množství 1 až 100 % hmotnostních na hmotnost melaminu. Výroba v jedné operaci za míchání při teplotách 60 až 150 °C. Dosaženo dobrých reologických, entalpických a fyzikálně mechanických vlastností vzniklého...

Stopvřeteno pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231336

Dátum: 15.05.1986

Autor: Mužila Cyril

MPK: D01H 7/22

Značky: stroje, stopvřeteno, textilní

Zhrnutie / Anotácia:

Stopvřeteno pro textilní stroje, zejména dopřádací a skací stroje, obsahující magneticky vodivý spojkový element axiálně přesuvný mezi přeslenem a brzdovým obložením, za nímž je uložen elektromagnet, vyznačující se tím, že brzdové obložení /18/, vytvořené z magneticky nevodivého materiálu je uloženo mezi pólovými nástavci permanentního magnetu /14/.

Výsypný uzávěr nádob se sypkými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231335

Dátum: 15.05.1986

Autori: Michalčík Tomáš, Rajnoch Ivan, Rygiel Erich, Večerek Ladislav

MPK: F27D 3/12

Značky: nádob, výsypný, sypkými, uzáver, látkami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výsypný uzávěr nádob obsahujících sypké látky prachové a kusové a je vhodný zejména pro horké náplně těchto nádob, například pro vysokopecní aglomerát. Výsypný uzávěr nádoby se sypkými látkami sestává ze sféricky zakřiveného plášťového segmentu opatřeného bočnicemi, které jsou pevně spojeny s hřídelí spolu s pákou, a níž je ojničním čepem otočně spojena ojnice, usazená otočně svým okem na čepu, jímž je opatřeno ojničního,...

Způsob hromadného pokovování drobných skleněných polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231334

Dátum: 15.05.1986

Autori: Drahorád Radovan, Lufinka Jindřich, Kotyza Jaroslav, Filip Radoslav

MPK: C03C 17/06

Značky: polotovarů, sklenených, pokovování, drobných, hromadného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob dávkování pokovovacích roztoků, např. stříbřicích, zlaticích, na drobné skleněné polotovary, např. v bižuterním průmyslu. Pokovovací roztok se dávkuje podle velikosti měrného povrchu zušlechťovaných polotovarů a dávka kovu v roztoku je v rozsahu od 0,5 g do 500 g na 1 m2 měrného povrchu zušlechťovaných polotovarů. Vynález lze využít ve všech oborech, zabývajících se redukčním pokovováním drobných předmětů, u nichž...

Spôsob prípravy krvného zmesného imunoglobulínového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247303

Dátum: 15.05.1986

Autor: Teren Ján

MPK: A61K 39/395

Značky: zmesného, imunoglobulínového, spôsob, přípravy, krvného, preparátu

Text:

...vyprecipiiujü v POÓOĎE -sedimentu a predstavujú zdroj lgM. Roztok po oddelení sedimentu predstavuje zmesný lmunoglobulínový preparát na báze lgG IgA -i- lgMso zníženým hypotenzívnym a antikomplementärnym účinkom.Bielkovinný materiál obsahujúci puriiikovanýsa suspenduje za aseptických podmienok V takom množstve apyrogénnej destilovanej vody o teplote 0 °C až 6 °C, aby hodnota koncentrácie bielkovín sa nachádzala v rozmedzí 1 0/0 až 15 0/0, s...

Zařízení pro identifikaci zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 231333

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tlustý Josef, Hašlar Ladislav, Žák Miroslav, Koula Adolf, Orgoník Miloš

MPK: A01K 29/00

Značky: zařízení, identifikaci, zvířat

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro pasívní identifikaci zvířete, zejména skotu, za účelem dosažení individuálního přístupu při jeho ošetřování. Je tvořeno nosným tělesem se dvěma rezonátorovými pouzdry. Ta obsahují cívkové vinutí na feritovém jádru, které je fixováno do úložného můstku. Na feritovém jádru je nasazen nosný můstek s pájecími lištami. K nim jsou připájeny konce cívkového vinutí a alespoň jeden dolaďovací kondenzátor.

Zařízení pro kosení a mulčování porostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231332

Dátum: 15.05.1986

Autori: Samo Tibor, Kolenčiak Rudolf, Pavlica Ivo

MPK: A01D 35/26

Značky: mulčování, zařízení, porostu, kosení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro současné, v jedné fázi prováděné kosení a mulčování porostu, zejména travního. Na horizontálním rotačním kotouči je uchycen alespoň jeden dolů zahnutý řezací nůž a alespoň jeden rovný mulčovací nůž.

Kroužek proti samovysávání a vysávání mléka u dojnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 231331

Dátum: 15.05.1986

Autori: Papež Oldřich, Urbánek Antonín, Marek Vojtěch, Beníček František

MPK: A01K 15/00

Značky: proti, samovysávání, vysávání, dojnic, kroužek, mléka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezení samovysávání a vysávání mléka u dojnic při společném ustájení. Zavedením kroužku z plastu do mulce /nosní přepážky/ dojnice, způsobuje tento nasávání nežádoucího vzduchu, a tím znemožní nasávání mléka. Podstata vynálezu je kroužek, sestávající ze dvou polokruhových segmentů, vyznačený tím, že každý z polokruhových segmentů je na jednom čele příčného řezu opatřen osazeným čepem a na druhém čele příčného řezu tvarovým...

Rozptýlená výztuž do betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231330

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pospíšil Josef, Obst Oldřich, Fotul Ilja

MPK: B21F 21/00

Značky: výztuž, betonů, rozptýlená

Zhrnutie / Anotácia:

Rozptýlená výztuž do betonu, sestávající z ocelových vláken o průřezu 0,1 až 1 mm a opatřených kotvicími prvky se vyznačuje tím, že kotvicí prvky jsou tvořeny vybráními, jejichž směr k podélné ose ocelového vlákna je kolmý, šikmý nebo je kombinací obou uvedených směrů.

Zařízení k uložení kolimátorového zaměřovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 231329

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Bohuslav, Čermák Jiří

MPK: F41G 11/00

Značky: zařízení, uložení, kolimátorového, zaměřovače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonaleného uložení kolimátorového zaměřovače, zejména pro ruční zbraně. Uložení je vyznačeno tím, že kolimátor je uložen ve výstelce v držáku umístěném v chránítku pevně spojeném se zbraní, přičemž držák je v chránítku uložen na stranovém šroubu a osa výškového šroubu leží v rovinách k sobě kolmých, poloha stranového šroubu je zajištěna západkou a příslušným zářezem v točítku, poloha výškového šroubu je zajištěna druhou...

Zařízení k vyprazdňování kabelek u dopravníků se zvlněným pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231328

Dátum: 15.05.1986

Autor: Krčmář Miloš

MPK: B65G 17/04

Značky: zvlněným, vyprazdňování, pásem, zařízení, dopravníku, kabelek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyprazdňování kabelek u dopravníků se zvlněným pásem, zejména u dopravníků s rotačním tvořičem kabelek. Zařízení sestává v podstatě ze dvou podpěrných bubnů umístěných pod pásem, jejichž společný hřídel je rovnoběžný s hnacím hřídelem, se kterým je spojen převodem. V bubnech jsou vytvořeny mezery pro upevňovací lišty, které nesou pás na tažném řetězu. V místě podpěrných bubnů je na pásu umístěn stírač nalepeného materiálu.

Způsob oddělování tuku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231327

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pohořalý Jiří, Komárek Antonín, Pecha František, Maňas Miroslav

MPK: B01D 17/02, C14B 1/00

Značky: zařízení, provádění, oddělování, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení oddělování tuku z kapalné směsi získané lisováním tuku obsahujících materiálů, zejména odřezků kůží. Kapalná směs se přivádí kontinuálně do sedimentační nádoby a oddělený tuk se odvádí rovněž kontinuálně z hladiny. Zařízení sestává ze sedimentační nádoby, v jejíž spodní části je upraven spodní vstupní otvor odpadního potrubí a do střední části je napojeno ústí přívodového potrubí, nad kterým je v úrovni hladiny...

Analyzátor akustické emise

Načítavanie...

Číslo patentu: 231326

Dátum: 15.05.1986

Autori: Seidl Ctibor, Dušek František, Buchar Jaroslav

MPK: G10L 1/00

Značky: emise, analyzátor, akustické

Zhrnutie / Anotácia:

Analyzátor akustické emise slouží k detekci, zpracování a registraci signálů akustické emise, vyvolaných stimulací /mechanickou, tepelnou aj./ zkušebních vzorků či celých objektů v průběhu jejich exploatace. Analyzátor je vybaven nezávislými výstupy, které dovolují současný, průběžný zápis signálů akustické emise pomocí zapisovače, číslicový výstup dat a panoramatické zobrazování spektra akustické emise na obrazovce. Tím je umožněn operativní...

Kovová hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231325

Dátum: 15.05.1986

Autor: Řehořek Tomáš

MPK: F16B 13/06

Značky: kovová, hmoždinka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kovová hmoždinka skládající se z rozpěrného článku, rozpínacího článku nasunutých na svorník s matkami jejíž podstatou je to, že svorník s válcovou hlavou na jednom konci, je opatřen na závitové části opačného konce zářezem pro šroubovák vedený osou svorníku, přičemž kuželovitost dotýkajících se ploch rozpěrného a rozpínacího článku je nejméně 18°C. Kovová hmoždinka je určena na kotvení různých předmětů zejména ke...

Blokovací a unášecí zařízení pro pohon dopravníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231324

Dátum: 15.05.1986

Autor: Miškovský Otta

MPK: F27D 3/00

Značky: pohon, pásu, unášecí, zařízení, blokovací, dopravníkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší posun dopravníkového pásu v kontinuální peci na tepelné zpracování výrobků. Posun je v jednom směru a blokovací zařízení zajišťuje blokování proti zpětnému pohybu. Vynález používá dvojici blokovacích bubnů zařízení uspořádaných na ne společném hřídeli, kde nuceným ovládáním blokovacích elementů se docílí zablokování ve všech potřebných polohách. Nemůže nastat jiný pohyb než v určeném směru. Nevzniká zde mrtvý chod, poháněné válce...

Závěsný element řetězových dopravníků zejména na linkách pro povrchovou úpravu výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231323

Dátum: 15.05.1986

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: B65G 17/32

Značky: linkách, úpravu, element, povrchovou, výrobků, dopravníku, závěsný, zejména, řetězových

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsný element je určen pro rychlé uzamykatelné spojení navěšovacích tyčí s řetězovými dopravníky zajištěné zároven proti znečištění elektricky vodivých styčných bodů spoje rozprášenými nátěrovými hmotami. Závěsný element sestává z nosné tyče na spodním konci opatřené vidlicovým hákem 2 a závěsné hlavice 3 navěšovací tyče 4. Podstata vynálezu spočívá v tom, že závěsná hlavice 3 je umístěna ve zvonovém přesuvném krytu 5 uchyceném na spodním...

Zařízení pro manipulaci s pěstebními stoly ve sklenících a foliovnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 231322

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fišer František, Kučera Miroslav, Rochelt Volker

MPK: A01C 9/14

Značky: pěstebními, zařízení, stoly, sklenících, foliovnících, manipulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výrobců skleníků anebo pěstitelů zeleniny či květin ve sklenících. Vynález řeší manipulaci s pěstebními stoly ve sklenících a foliovnících i mimo ně, např. při výměně pěstebního substrátu, navážení sadby, vyvážení výpěstků a jiných operacích, přičemž je možno vyvézt z řady libovolný pěstební stůl při předčasném dozrání výpěstků, při lokálním výskytu choroby apod., aniž by bylo nutno manipulovat s celou řadou pěstebních stolů....

Zapojení modulu galvanicky oddělených klopných obvodů s převolbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231321

Dátum: 15.05.1986

Autor: Krejčí František

MPK: H04B 3/06

Značky: galvanicky, klopných, zapojení, modulu, oddělených, převolbou, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení modulu galvanicky oddělených klopných obvodů s předvolbou při řízení technologického procesu je jednoduchým způsobem zajistit přenos a zpracování řídících - řízených veličin mezi řídícím mikroprocesorovým systémem a řízeným technologickým procesem v reálném čase. Tohoto se dosáhlo vhodným zapojením optoizolačního členu, invertorů s otevřeným kolektorem, součinových hradel, modulu programové předvolby a jednotky styku s...

Zapojení pro paralelní napájení najméně dvou polovodičových měničů z energetické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231320

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kovařík Oskar, Rada Josef

MPK: H02M 1/10

Značky: zapojení, napájení, měničů, sítě, paralelní, najméně, polovodičových, energetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká, zapojení pro paralelní napájení nejméně dvou polovodičových měničů z energetické sítě přes jeden transformátor, zejména měničů kmitočtu pro indukční ohřevy. Problém je řešen tak, že k energetické síti je připojen jeden napájecí transformátor k němuž jsou paralelně připojeny nejméně dva měniče, přičemž mezi každý měnič a napájecí transformátor je vřazen reaktor a zapínací prvek, k němuž je přes impedanci paralelně připojen...

Zapojení přímočinného regulačního ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231319

Dátum: 15.05.1986

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F16K 17/34

Značky: zapojení, přímočinného, regulačního, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace množství stlačeného vzduchu. Řeší proporcionální regulaci v závislosti na výšce hladiny míchané kapaliny se současným uplatněním časového programu na jednom ventilu. Podstata vynálezu je v zapojení ovládacího vzduchu nad membránu regulačního ventilu a hladinové sondy pod membránu regulačního ventilu. Možnost využití je při míchání kapalin pomocí stlačeného vzduchu, jak se vyskytuje zejména v cementářství. Zapojení...

Zapojení pro automatické vyrovnávání deformace rámu lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231318

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kraus Josef, Kosek Jiří, Hlaváček Ivan

MPK: B30B 15/00

Značky: automatické, rámu, deformace, zapojení, vyrovnávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické vyrovnávání deformace rámu lisu s ohledem na konstantní pracovní úroveň nástroje, sestávající z vyrovnávacího hydromotoru, radiálního hydromotoru s horním a spodním nástrojem, elektrického odměřovacího zařízení s čidlem, regulátoru, regulačního prvku a tlakového zdroje, vyznačené tím, že čidlo (9) je připevněné na spodním nástroji (4) se součástí elektrického odměřovacího zařízení (10), které je přes regulátor (11)...

Zapojení regulátoru příkonu zátěže podle velikosti jejího odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231317

Dátum: 15.05.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: G05H 5/00

Značky: odporu, zátěže, jejího, velikostí, zapojení, příkonu, podle, regulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátoru příkonu je určeno pro elektrotepelná zařízení. Výkonový člen je vybavený sítovým přívodem a dále je opatřen první svorkou výkonového členu, která je přes zátěž spojena jednak se začátkem primárního vinutí transformátoru a přes rezistor s koncem primárního vinutí transformátoru. Druhá svorka výkonového členu je pak spojena se středem primárního vinutí transformátoru. Výstup sekundárního vinutí transformátoru je vstupem...

Patní pojistný přidržovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 231316

Dátum: 15.05.1986

Autor: Horák Vilém

MPK: A63C 9/084

Značky: pojistný, patní, přidržovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upevnění paty běžecké obuvi k lyži pro bezpečný delší sjezd na běžkách. Jeho podstata spočívá v tom, že v základní desce profilu "U" (1) je na nýtu (6) volně posuvně uložena přítlačná čelist s podélnou drážkou (2). Opěrná dvojramenná páka (dále překlopná vzpěra 3) je zavěšena pojistným zařízením (5) v druhých otvorech bočnic základní desky (1). V obou plochách překlopné vzpěry (3) jsou důlky s otvory pro ovládání patního...