Archív za 1986 rok

Strana 119

Zařízení pro pružné změkčení dojezdu nesených operujících systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226532

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rychtrmoc Josef, Blažek Jan

Značky: nesených, operujících, systému, pružné, změkčení, zařízení, dojezdu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pružné změkčení dojezdu nesených operujících systémů progresivním změřením části záběrové nebo setrvačné energie, vyznačené tím, že sestává z vodicí páky (8) s otočným čepem (7) uloženým v konzole (6) rámu (1) pojezdového vozíku a s odpruženými pákami (13), výkyvně uspořádanými na čepech (12) pro řízené vychýlení z rovnovážné polohy ve směru převládající síly vodicí pákou (8], vymezené opěrným kolíkem (16), upraveném v ose symetrie...

Zapojení hydraulického obvodu, zvláště zvedacího válce šaboty pneumohydraulického bucharu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226531

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novák Jan, Smejkal Miroslav

Značky: bucharu, zvedacího, obvodů, zvláště, válce, zapojení, hydraulického, šaboty, pneumohydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu, zvláště zvedacího válce šaboty pneumohydraulického bucharu, u něhož je šabota zvedána proti spuštěnému beranu tlakem kapaliny přepouštěné z hydraulických válců beranu do zvedacích válců šaboty a kde prostor zvedacích válců šaboty je propojen s odpadem tlakové kapaliny prostřednictvím odpadního potrubí, vyznačené tím, že v odpadním potrubí (15) je uspořádán logický ventil (17) spojený s řízeným rozváděčem (16)...

Zařízení pro přísun a zastavení ovíjecího papíru u strojů na spojování cigaret s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226530

Dátum: 15.05.1986

Autor: Prochazka Josef

Značky: papíru, ovíjecího, spojování, cigaret, zastavení, filtrem, strojů, zařízení, přísun

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přísun a zastavení ovíjecího papíru u strojů na spojování cigaret s filtrem, odvíjeného z bobiny ovíjecího papíru, který je veden přitištěním přítlačnou kladkou přes tažnou kladku k odřezávacímu válci, a kterém jsou nožovou hlavou odřezávány požadované dílky ovíjecího papíru, vyznačené tím, že se skládá z výkyvné brzdicí kladky (6), uchycené na jednom rameni dvouramenné páky (9), na jejímž druhém rameni je uchycena přítlačná kladka...

Automatický podávač

Načítavanie...

Číslo patentu: 226529

Dátum: 15.05.1986

Autor: Studynka Pavel

Značky: automatický, podávač

Zhrnutie / Anotácia:

Automatický podávač složený z nosníku, na kterém je upevněn samostatně spínaný regulovatelný pohonný mechanismus šoupátka, vyznačený tím, že na hřídeli pohonného mechanismu (5) šoupátka (11) je umístěna nejméně jedna vačka (6) pro ovládání podávací ruky (12) a vačka (7) pro ovládání spínače (8 )pro spouštění strojního zařízení.

Spôsob výroby nábytkových elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226528

Dátum: 15.05.1986

Autor: Gers Alfréd Bratislava

Značky: spôsob, výroby, nábytkových, elementov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nábytkových elementov určených pre vytvorenie variabilných nábytkových zostáv, hlavne sedacích, vyznačený tým, že nábytkový korpus (1), spravidla výlisok, sa vzhľadom k svojej osi symetrie reže rezom (2) zľava doprava pod uhlom alfa 45 až 85° a ďalší sprava doľava pod rovnakým uhlom.

Způsob měření vlhkosti granulovaných materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226527

Dátum: 15.05.1986

Autori: Prokeš Karel, Šrůta František, Vaníček Jiří

Značky: měření, materiálů, vlhkosti, způsobu, tohoto, zařízení, granulovaných, způsob, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření vlhkosti granulovaných materiálů s vlhkostí nižší než 0,5 hmot %, vyznačující se tím, že se vrstvou granulovaného materiálu předehřátého na teplotu 100 až 200 °C vede předehřátý plyn o teplotě 100 až 200 °C o vlhkosti menší než 10-4 hmot. % do absorbentu, u kterého se měří elektrický odpor.

Způsob stanovení hydrazinu ve fenetidinu a fenacetinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226526

Dátum: 15.05.1986

Autori: Franc Jaroslav, Hájková Marie

Značky: fenetidinu, fenacetinu, stanovení, způsob, hydrazinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení hydrazinu ve fenetidinu a fenacetinu, vyznačený tím, že se hydrazin oddělí od ostatních složek elektroforézou na tenké vrstve silikagelu, zviditelní se postřikem, například Ehrlichovým činidlem, a stanoví densitometricky, nebo se přímo kolorimertuje po vyvolání zabarvení s p-dimetylaminobenzaldehydem v roztoku dimetylsulfoxidu.

Textilie pro stavební a průmyslové účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 226525

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kotrouš Jiří, Steinz Stanislav, Domas Josef

Značky: průmyslové, stavební, účely, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Textilie pro stavební a průmyslové účely, sestávající z podélně uspořádaných rovnoběžných nití a šikmo uložených výztužných nití, vyznačující se tím, že na paralelně horizontálně uspořádané, podélně orientované nitě (1) jsou alespoň z jedné strany šikmo přímkově uloženy nejméně dvě vrstvy výztužných nití (3a, 3b), proložených vlákennou pavučinou ze střížových, zejména chemických vláken, přičemž výztužné nitě (3a, 3b) mají úhel (alfa) zešikmení...

Stend pro zkoušení konstrukčních prvků ohybem při dlouhodobém zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226524

Dátum: 15.05.1986

Autori: Matějka Luděk, Lembak Michal

Značky: dlouhodobém, zatížení, ohybem, konstrukčních, zkoušení, stend, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Stend pro zkoušení konstrukčních prvků ohybem při dlouhodobém zatížení, sestávající ze základového rámu pro uložení zkoušeného konstrukčního prvku, dále z dvojramenné páky a ze svislého opěrného táhla kratšího ramene dvojramenné páky a z klece se zátěží zavěšené na delším ramenu dvojramenné páky, kde v bodu otáčení dvojramenné páky je upravena styková patka pro opření o zkoušený konstrukční prvek, vyznačený tím, že svislé opěrné táhlo (3)...

Nábytkový závěs pro skleněné dveře

Načítavanie...

Číslo patentu: 226523

Dátum: 15.05.1986

Autor: Gazdík Josef

Značky: závěs, skleněné, nábytkový, dveře

Zhrnutie / Anotácia:

Nábytkový závěs pro skleněné dveře, sestávající z pevného dílu a dílu otočného, vyznačující se tím, že pevný díl (1) je opatřen pružinou (4) a kuličkou (3), která zapadá do vybrání (6) v otočném dílu (2), přičemž pevný díl (1) je opatřený drážkou (8) s koncovými polohami (9), do které zasahuje čep (7), kterým je opatřen otočný díl (2).

Zapojení obvodu pro aproximaci nelineárního průběhu výstupního signálu snímačů fyzikálních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226522

Dátum: 15.05.1986

Autor: Látal Pavel

Značky: obvodů, výstupního, zapojení, nelineárního, fyzikálních, průběhu, veličin, snímačů, aproximaci, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro aproximaci nelineárního průběhu výstupního signálu snímačů fyzikálních veličin, vyznačující se tím, že výstup (11) paměti (1) je spojen se vstupem (20) řadiče (2), opatřeného vstupem dat (22), který je vstupem obvodu pro aproximaci a jehož výstup (21) je spojen se vstupem (30) aritmetické jednotky (3), jejíž výstup (31) je spojen se vstupem (50) čítače (5), opatřeného výstupem (51) spojeným se vstupem (10) paměti (1 ),...

Prostriedok pre povrchovú úpravu aglomerovateľných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 226521

Dátum: 15.05.1986

Autori: Krajčí Pavol, Borsová Klára, Bartoš Vladimír, Jankovič Jozef, Nagy Gabriel, Waradzin Walter

Značky: povrchovú, aglomerovateľných, látok, úpravu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pre povrchovú úpravu aglomerovateľných látok na báze polypropylénu izotaktickej, ataktickej a stereoblokovej formy so strednou molekulovou hmotnosťou 11 000 až 40 000 v minerálnom oleji, vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,25 až 10 % hmotnostných asfalténov a 4 až 40 % hmotnostných živicových látok na báze bituménu.

Kariostatické přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226520

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ranný Mojmír, Havlínová Marie, Broukal Zdeněk, Janeš Karel, Čmolík Jiří

Značky: přípravky, kariostatické

Zhrnutie / Anotácia:

Kariostatické přípravky ústní hygieny a potravinářského charakteru, vyznačené tím, že jako kariostaticky účinnou látku obsahují soli fosfatidových kyselin obecného vzorce I a/nebo soli bisfosfatidových kyse1in obecného vzorce II kde R1 je CnH2n+1CO a/nebo CnH2n-1CO a/nebo CnH2n-3C0 a/nebo CnH2n-5CO, přičemž n je rovno 5 až 25, R2, R3, R4 jsou Rl nebo vodík, Kl, K2 je buď kationt výše mocného kovu, jako je Ca++, Mg++, Zn++, Sn++ dále NH4+ nebo...

Žiaruvzdorná zliatina na báze niklu pre odliatky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226519

Dátum: 15.05.1986

Autori: Krankus Dušan, Jelč Imrich, Janok Jan

Značky: báze, žiaruvzdorná, odliatky, zliatina, niklu

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná zliatina na báze niklu pre odliatky, najmä na odporové vykurovacie telesá, obsahujúca 60 až 72 % niklu, 15 až 25 % chrómu, 0,01 až 12 % železa, 1 až 5 % molybdénu, 0,1 až 0,8 % uhlíka, vyznačujúca sa tým, že obsahuje v rozsahu 1,0 až 3,0 percenta kremík, 0,8 až 2,5 % mangán a sú časne obsah nežiadúcich a sprievodných prvkov je stopový až najviac 0,02 % síry, 0,04 % fosforu, 0,0014 % olova, 0,0030 % antimónu a 0,007 % cínu.

Stimulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226518

Dátum: 15.05.1986

Autori: Polievka Milan, Macho Vendelín, Poláček Štefan, Hudec Jozef

Značky: rastlín, rastu, stimulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Stimulátor rastu rastlín, na báze kyslíka tých organických zlúčenín, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z maleínanhydridu a/alebo kyseliny maleinovej a/alebo ich esterov a/alebo solí, s výhodou vo forme zriedených vodných roztokov o koncentrácii účinnej látky 0,001 až 0,02 % hmot.

Zařízení pro odvodňování a vertikální dopravu kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 226517

Dátum: 15.05.1986

Autor: Pletánek Miloň

Značky: kameniva, dopravu, odvodňování, zařízení, vertikální

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odvodňování a vertikální dopravu kameniva sestávající z nosného pásu s perforovanými korečky vedeného přes spodní a horní válec, z nichž jeden je hnací, vyznačené tím, že spodní válec (5) na společném hřídeli s přihrnovacím šnekem (7) je umístěn v uklidňovací vaně (2), která je v místě nátoku směsi opatřena roštem (11) a rozdělovacím skluzem (12).

Zariadenie na meranie upínacej sily, najmä pre rotačné upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 226516

Dátum: 15.05.1986

Autor: Práznovský Mikuláš

Značky: upínače, upínacej, zariadenie, meranie, najmä, rotačné, síly

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na meranie upínacej sily, najmä pre rotačné upínače, pozostávajúce zo základného telesa, deformačného telesa a snímača, vyznačujúce sa tým, že v základnom telese (10) opatrenom aspoň jednou opornou plochou (111) pre dotyk s čeľusťami upínača (40) je v radiálnom smere vytvorené vybranie, do ktorého je vložené pružné teleso (20) opatrené dotykovou plochou (211) pre dotyk s čeľusťou upínača (40), pričom deformačné teleso (20) je...

Hokejová hůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 226515

Dátum: 15.05.1986

Autori: Řízek Miloslav, Brůžek Pavel

Značky: hokejová

Zhrnutie / Anotácia:

Hokejová hůl, s dřevěnou žerdí a čepelí z plastické hmoty, vyznačující se tím, že těleso čepele (1) je tvořeno nejméně jednou dvojicí prostorově oddělených, děrovaných lamel (2, 2`) vzájemně propojených termoplastickou hmotou (3), přičemž těleso čepele (1) je z vnějších stran kryté plnými lamelami (4).

Zařízení pro stimulaci živé tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 226514

Dátum: 15.05.1986

Autor: Slovák Petr

Značky: stimulaci, zařízení, živé, tkáně

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stimulaci živé tkáně, sestávající z elektrod a generátoru elektrického signálu, spojené se stejnosměrným zdrojem, vyznačené tím, že je opatřeno sluchátkem (3) a měřidlem (4) velikosti a derivace proudu, zapojenými na výstup generátoru (5) elektrického signálu.

Zařízení k měření ztrát dusíku vyprcháváním čpavku v terénních podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 226513

Dátum: 15.05.1986

Autori: Velich Jiří, Růžek Lubomír, Šantrůček Jaromír

Značky: ztrát, čpavku, podmínkách, vyprcháváním, dusíku, terénních, měření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření ztrát dusíku vyprcháváním čpavku v terénních podmínkách, jeho jímáním do anorganické kyseliny a následným titračním stanovením, vyznačující se tím, že je tvořeno nádobou (1) z mléčně zbarvené umělé hmoty, ošetřené antikondenzačním prostředkem, v níž je uložen vláknitý nosič (3), například buničitá vata.

Bezpečnostný kvapalinový manometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 226512

Dátum: 15.05.1986

Autor: Fančovič Karol

Značky: kvapalinový, manometer, bezpečnostný

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný kvapalinový manometer založený na princípe merania tlaku výškou stĺpca, nad ktorou je Toricelliho vákuum, pozostávajúci z trubice tvaru písmena U, ktorej jedno rameno je uzavreté, druhé rameno je spojené s meraným systémom vyznačený tým, že na panel (2) je pripojený meraný priestor trojcestným kohútom (5) s vŕtaním T, ktorého stredné rameno (6) prechádza do kapiláry (7), rezervoáru (8) a je ukončeno mernými ramenami (9, 10).

Přesyp mezi dvěma pásovými dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226511

Dátum: 15.05.1986

Autor: Krajča Milan

Značky: dvěma, pásovými, přesyp, dopravníky

Zhrnutie / Anotácia:

Přesyp mezi dvěma pásovými dopravníky, které se paralelně a plynule vůči sobě za souvají a vysouvají, vyznačený tím, že je tvořený pevným místem přesypu (3) umístěném na ocelové konstrukci (8) předního pásového dopravníku pod přesýpacím bubnem (10), přičemž tímto pevným místem přesypu (3) se stávajícím z tuhého rámu (12) s konstrukcí (13), na které je upevněn tlumicí štít (4) a válečkového roštu (6) prochází dopravní pás (14) zadního pásového...

Termovizní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 226510

Dátum: 15.05.1986

Autor: Číp Jan

Značky: termovizní, čidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Termovizní čidlo pro automatické rozpoznávání obrazů sestávající z termovizní kamery a počítače, vyznačující se tím, že termovizní kamera (1), zesilovač (2), komparátor (3), vstupní paměť (4), procesor (5) a paměť (7) jsou spojeny v sérii, přičemž procesor (5) je jedním svým výstupem zpět nevazebně připojen přes blok nastavení prahu (8) s komparátorem (3) a svým druhým výstupem je přes synchronizační blok (6) spojen s termovizní kamerou (1).

Zařízení pro hlídání poruchovosti pásu při provozu pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226509

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pletnicki Leon, Korč Teodor

Značky: provozu, pásových, hlídání, dopravníku, poruchovosti, pásu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hlídání poruchovosti pásu při provozu pásových dopravníků vyznačené tím, že je tvořeno vidlicí (7) upevněnou prodlouženým jednoramenným táhlem (15) na těleso otočné objímky (8) opatřené na protilehlé straně raménkem (14) ve tvaru úkosu, jehož konec obepíná válcovou část drážky nárazníku (16) osazeného hlavicí (9), který je usazen v držáku (12) upevněného souběžně s otočnou objímkou (8) na boční hraně rámu (11), přičemž na plošné...

Zařízení pro míchání, rozvoz a dávkování krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226508

Dátum: 15.05.1986

Autori: Disman Karel, Novotný Josef, Novotný Antonín, Urban Josef, Veverka Josef

Značky: krmiv, zařízení, rozvoz, míchaní, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro míchání, rozvoz a dávkování krmiv sestávající z vany s otočným hřídelem, opatřeným míchacími lopatkami, podélně uloženými v ose vany a ze šnekového dopravníku pro výdej krmiv, vyznačené tím, že vana (1) je na spodní části opatřena vyprazdňovacím otvorem (10) a na hrdle vyprazdňovacího otvoru (10) je otočně upevněn šnekový dopravník (13) pro výdej krmiv.

Forma pro výrobu povrchově členitých dílců z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 226507

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šenkýř Oldřich, Dušek Josef, Taschner Karel

Značky: povrchové, výrobu, plastických, členitých, forma, dílců

Zhrnutie / Anotácia:

Forma pro výrobu povrchově členitých dílců z plastických hmot, výlisků nebo výstřižků z plastů, jejíž funkční části jsou na zadní straně vyztuženy opěrnou hmotou, vyznačená tím, že horní a dolní funkční tvarované části (5, 6) formy (3) jsou provedeny jako skořepina ze šedé litiny a jsou připevněny spojovacími elementy (4) k hornímu a dolnímu obvodovému rámu (1, 2).

Pracovní stroj s krouživým pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226506

Dátum: 15.05.1986

Autor: Jebavý Jiří

Značky: pístem, pracovní, krouživým, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovní stroj s krouživým pístem, komorami vytvořenými kruhovými oblouky a těsnicími elementy umístěnými na nepohyblivých částech stroje, vyznačený tím, že pracovní píst (3) a plnicí píst (4) je každý samostatně umístěn na ozubeném nosiči (5], přičemž na čela pracovního pístu (3) přímo dosedají příčné lišty (13), válcové spojovací členy (15) a do mezikruží axiálních lišt (14) vyúsťují přepouštěcí kanály ( P ) a výfukové kanály (V), přičemž na...

Poloautomat na čalunenie gombíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226505

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šimo Jozef, Uhlár Vladimír

Značky: gombíkov, čalúnenie, poloautomat

Zhrnutie / Anotácia:

Poloautomat na čalunenie gombíkov, pozostávajúci z rámu, dosky, pneumatických valcov, ovládacieho ventilu, pružín, vyznačujúci sa tým, že na ráme (34) je pripravená doska (12), na ktorej je koncom svojho ramena (21) otočne pripevnená a pneumatickým valcom (11) ovládaná výkyvná hlava (10), ktorej pracovná časť sa skladá z ohybníka (20), pružiny (22), ťažných pružín (24) a vedenia (23) ohybníka (20), majúca pracovnú polohu v stanici (A), v ktorej...

Zařízení pro spouštění elektromotorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226504

Dátum: 15.05.1986

Autori: Herzmanský Karel, Maršo Jindřich

Značky: elektromotorku, zařízení, spouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spouštění elektromotorku, vyznačené tím, že permanentní magnet (4) je dilatačně uložen v misce ( 3) prostřednictvím spojovacího elementu (2) nad rovinou dielektrika ( 5) horního rámku (11) stroje, přičemž feromagnetický talíř (7) ramene ( 71) spínače ( 10) je situovaný pod dielektrikem (5) horního rámku (11) v poloze zdvihu ramene (71) spínače (10) elektromotorku.

Zariadenie pre zabezpečenie stabilizovaného tlaku odvzdušnenej vody pre skúšky priepustnosti zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226503

Dátum: 15.05.1986

Autori: Matušný Jozef, Horvát Ivan

Značky: tlaku, priepustnosti, skúšky, stabilizovaného, zemin, zabezpečenie, odvzdušnenej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre zabezpečenie stabilizovaného tlaku odvzdušnenej vody pre skúšky priepustnosti zemín, pozostávajúce z komory s elastickým obalom, v ktorom vzorka zeminy je zhora mechanicky tlačená elektrickým servopohonom spojeným cez regulátor sily so snímačom sily a po obvode tlakom vody nachádzajúcej sa v priestore medzi elastickým obalom a stenou komory a prvý prívod vody do komory je spojený s prvým hydraulickým akumulátorom a s prvým...

Zapojení okruhu pro automatickou regulaci zádrže v extraktoru kapalina-kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 226502

Dátum: 15.05.1986

Autori: Voborský Zdeněk, Hlavatý František, Míšek Tomáš

Značky: regulaci, kapalina-kapalina, automatickou, okruhu, zapojení, extraktoru, zádrže

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení okruhu pro automatickou regulaci zádrže v extraktoru kapalina-kapalina, vyznačené tím, že k odběru (2) extraktoru (1) jsou za sebou připojeny kontinuální měřicí přístroj (4), vyhodnocující okamžitou hodnotu zádrže z pohlcené mikrovlnné energie, popřípadě z četnosti elektrických impulsů různé velikosti vytvářených částicemi dispergované fáze kapaliny, automatický regulátor (5) a regulační orgán, tvořený reostatem (6) s elektromotorem...

Způsob výroby dutých armovaných železobetonových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226501

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tomáš Jiří, Mráček Oldřich

Značky: způsob, předmětů, výroby, dutých, armovaných, železobetonových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dutých armovaných železobetonových předmětů, vyznačující se tím, že po uložení armatury na spodní podložku a vytvoření vlastní železobetonové stěny se horní část armatury zafixuje do kruhového tvaru, čímž se zamezí deformaci horní části výrobku při dokončení výrobku a jeho následující dopravě.

Insekticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226450

Dátum: 15.05.1986

Autor: Sherman Esmeralda Resella

Značky: insekticidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje kombinaci insekticidně účinných množství phosmetu a diflubenzuronu v hmotnostním poměru phosmet : diflubenzuron v rozmezí od 3:1 do 1:3.

Způsob výroby nových imidazo [1,2-a] pyrimidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226449

Dátum: 15.05.1986

Autori: Stockhaus Klaus, Hoefke Wolfgang, Köppe Herbert, Gaida Wolfram, Kummer Werner, Stähle Helmut

Značky: pyrimidinu, imidazo, 1,2-a, způsob, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových imidazo[1,2-a]- pyrimidinů obecného vzorce I ve kterém R znamená fenylový zbytek substituovaný dvěma nebo třemi stejnými či rozdílnými substituenty vybranými ze skupiny zahrnující atomy fluoru, chloru a bromu, methylovou skupinu a trifluormethylovou skupinu, a jejich adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém R má shora uvedený význam, cyklizuje při teplotě 60 až 180 °C,...

Způsob výroby derivátů 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 226448

Dátum: 15.05.1986

Autori: Radüchel Bernd, Mannesmann Gerda, Západní Berlín (západní Berlín), Schillinger Ekkehard, Vorbrüggen Helmut, Nieuweboer Bob, Skuballa Werner

MPK: Casals/stenzel Jorge

Značky: způsob, výroby, 3-oxa-6a-karbaprostaglandinu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-oxa-6a-karba-prostaglandinů I2 obecného vzorce I ve kterém značí X atom kyslíku nebo skupinu -CH2, A skupinu -CH2-CH2 nebo skupinu trans -CH = CH, W volnou nebo funkčně obměněnou hydroxymethylenovou skupinu nebo volnou ne b.o funkčně obměněnou skupinu přičemž skupiny OH mohou být v poloze ? nebo ß, D alkylenovou skupinu s 1 až 10 atomy uhlíku s přímým řetězcem nebo alkylenovou skupinu se 2 až 10 atomy uhlíku s...

Způsob oxidace reaktivních aromatických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226447

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bőhmer Bertram, Herzberg Roland, Knips Ulrich

Značky: sloučenin, oxidace, aromatických, reaktivních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oxidace reaktivních aromatických sloučenin molekulárním kyslíkem v roztoku karboxylové kyseliny v přítomnosti katalyzátoru, sestávajícího ze sloučeniny kobaltu, popřípadě s přídavkem sloučeniny manganu a sloučeniny bromu, vhodných jako kobaltový katalyzátor, vyznačený tím, že se po každém reakčním cyklu katalyzátor znovu aktivuje působením manganistanu draselného a voda, která se tvoří při reakci, se odstraní destilací.

Vodný tekutý herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226446

Dátum: 15.05.1986

Autori: Leclair Francis Joseph, Surgant John Melvin

Značky: vodný, prostředek, tekutý, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný tekutý herbicidní prostředek na bázi 2-chlor-N-isopropylacetanilidu a sym-triazinu, vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 28,0-35,0 % 2-chlor-N-isopropylacet- anilidu, 7,0 až 16,0 % symtriazinu vybraného ze souboru zahrnujícího 2-chlor4-ethyl-amino-6-isopropy-l,3,5-triazin, 2-chlor-4,6 bis(ethylamino)-1,3,5-triazin a 2-ch1or-4,6- bis(isopropylamino)-1,3,5-triazin, 2,0 až 6,0 proc. hydratovaného amorfního oxidu křemičitého, 2,0 až 6,0 %...

Prostředek k ošetřování semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 226445

Dátum: 15.05.1986

Autori: Cannan Terrance Michael, Mcdonald Lloyd Alfred

Značky: prostředek, semen, ošetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k ošetřování semen aplikací vodné suspenze na semena rostlin pro ochranu semen a sazenic před hmyzem nebo nematody, vyznačený tím, že sestává z 15 až 50 %. hmotnostních insekticidu nebo nematocidu, 0,5 až 15 % hmotnostních emulze adhezívního lepidla na bázi kopolymeru 2-ethyl-hexylakrylátu s obsahem pevných látek 60 až 70 % hmotnostních a s viskozitou 0,5 až 4,0 Pa . s při 25 °C, 35 až 70 % hmotnostních vody a 10 až 30 % hmotnostních...

Způsob izotermické absorpce ethylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226443

Dátum: 15.05.1986

Autori: Laganá Vincenzo, Cavallanti Virginio

Značky: izotermické, absorpce, způsob, ethylenoxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izotermické absorpce ethylenoxidu, který je obsažen v plynu odcházejícím ze zařízení na výrobu ethylenoxidu, obsahujícím až 90 % objemových ethy1enoxidu, přičemž získaný roztok ethy1enoxidu je možno přímo zavádět do zařízení na výrobu glykolu, vyznačující se tím, že se uvedený plyn nejdříve ochladí na teplotu v rozmezí od 5 do 60 °C a potom se zavádí o tlaku pohybujícím se v rozmezí od 0,1 do 3 MPa do izotermického filmového absorbéru,...

Způsob výroby derivátu 9-chlorprostaglandinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226442

Dátum: 15.05.1986

Autori: Loge Olaf, Skuballa Werner, Vorbrüggen Helmut, Elger Walter, Schillinger Ekkehard, Západní Berlín (západní Berlín), Radüchel Bernd

Značky: výroby, způsob, derivátů, 9-chlorprostaglandinu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca I, kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Pri tomto spôsobe sa zlúčenina všeobecného vzorca II (symboly v opise) nechá reagovať prostredníctvom intermediárneho esteru kyseliny sulfónovej s chloridom všeobecného vzorca III (symboly v opise). Prípadne sa v získaných reakčných produktoch uvoľní v ľubovoľnom poradí chránené hydroxyskupiny a/alebo sa voľné hydroxyskupiny...