Archív za 1986 rok

Strana 117

Substituované fenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 226912

Dátum: 15.05.1986

Autori: Švejdová Ema, Kubečka Tomáš, Uhlíř Miloš, Čollák Mikuláš, Sabadoš Július, Magura Miroslav, Holčík Ján, Mašek Ján, Karvaš Milan, Pác Jiří

Značky: fenoly, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované fenoly obecného vzorce I kde Rl je alkyl s jedním až osmi uhlíkovými atomy, alkoxyl s jedním až čtyřmi uhlíkovými atomy, styryl- nebo alfamethyl styryl-nebo cykloalkyl, R2 radikál, odvozený od oligomeru propenu s polymeračním stupněm 5 až 50, který má strukturu odpovídající vzorci II kde n = 1 + m + n2 je v číselném rozmezí 5 až 50 a n1 a n2 mají hodnoty 1 až 48 a index u nabývá hodnoty 0 až 2, index v hodnoty 1 až 2 a součet u +...

Polymerní polydonorové komplexony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226911

Dátum: 15.05.1986

Autori: Matějka Zdeněk, Kahovec Jaroslav, Tomášek Josef

Značky: způsob, přípravy, polymerní, jejich, polydonorové, komplexóny

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní polydonorové komplexony svíce než šesti donorovými místy v struktur ní jednotce obecného vzorce I, kde je polymerní skelet lineární nebo trojrozměrný, přírodní nebo syntetický vy braný ze skupiny sestávající z polysacharidů, polyakrylátů, polymethakrylátů, polyethyleniminu, polystyrenu, polyethylenu, případně jejich modifikací kde R je H, alkyl s 1 až 6 C atomy, fenyl, případně fenyl substituovaný 1 až 2 alkyly nebo alkoxyly s 1 až 6...

Indikátor prítomnosti kovových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 226910

Dátum: 15.05.1986

Autor: Tanuška Ladislav

Značky: přítomnosti, indikátor, telies, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor prítomnosti kovových telies, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z kruhovej snímacej cievky (1), ktorá je súčasťou záťaže prvého oscilátora (6) a samostatne vinutej cievky (2), ktorá je súčasťou záťaže druhého oscilátora (7), pričom prvý oscilátor (6) a druhý oscilátor (7) sú napäťovo viazané bázovými vstupmi, pripojením na odporový delič pozostávajúci z väčšieho odporu (3), menšieho odporu (4) a blokovacieho kondenzátora (5) a výstupný...

Spôsob prípravy 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226909

Dátum: 15.05.1986

Autori: Truchlik Štefan, Tuleja Juraj, Kuruc Ľudovít

Značky: přípravy, 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových, spôsob, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 4-chlór-2-metylfenoxyal-kánových kyselín všeobecného vzorca I v ktorom R znamená vodík alebo skupinu -CH3, chloráciou vodnej suspenzie 2-metylfenoxyalkánových kyselín všeobecného vzorca II v ktorom R má už uvedený význam, chlórnamom sodným a uvoľnením konečného produktu zo vzniknutého roztoku vyzrážaním minerálnou kyselinou, vyznačujúci sa tým, že chlorácia sa robí postupným vnášaním chlórnanu sodného v množstve 1,3 až 1,6 mólu...

Zariadenie pre reguláciu plniaceho tlaku preplňovaných motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226908

Dátum: 15.05.1986

Autor: Pallo Antonín

Značky: tlaku, reguláciu, preplňovaných, zariadenie, plniaceho, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre reguláciu plniaceho tlaku preplňovaných motorov pomocou rotačného šúpatka umiestneného v sacom kanáli motora, vyznačená tým, že rotačné šúpatko (1) je umiestnené pri sacom ventile a sacie potrubie (3) je spojené so vzduchovým válcom (5), v ktorom je piest a pružina a jeho jedno pákové rameno zapadá do vybrania puzdra (6).

Alkylamidy karboxyalkanoylpeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226907

Dátum: 15.05.1986

Autori: Frič Přemysl, Kasafírek Evžen, Slabý Jan, Roubalová Alena

Značky: karboxyalkanoylpeptidů, alkylamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylamidy karboxyalkanoylpeptidů obecného vzorce I, kde R je přímý nebo rozvětvený alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku nebo fenylethyl, A je zbytek peptidicky vázaného prolinu nebo alaninu, B je zbytek peptidicky vázaného prolinu nebo alaninu nebo nula, X je skupina -CH2-CH2-,-CH2-CH2-CH2-, nebo-CH=CH-.

Způsob výroby (3aa,4ß,5a,6aa)hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-H- cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226906

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dolanský Vladislav, Špaček Miroslav, Kubelka Vladislav, Čapek Antonín, Žák Bohumil, Dědek Václav, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří, Staněk Jan

Značky: 3aa,4ß,5a,6aa)hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-h, výroby, způsob, cyklopenta(b)furan-2-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby (3a?,4ß(3,5?,6a?)hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethy-l-2H-cyklopenta (b)furan-2-onu vzorce I vyznačený tím, že se na nenasycený y-lakton vzorce II působí v bezvodém prostředí paraformaldehydem v roztoku alifatické kyseliny, obsahující 1 až 3 atomy uhlíku za katalýzy halogenidů dvoj- a trojmocných kovů, například chloridu železitého, hlinitého, zinečnatého, cíničitého, bromidu železitého, nebo fluoridu antimoničitého, při teplotě 40...

Způsob výroby derivátů hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226905

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kubelka Vladimír, Stibor Ivan, Dědek Václav, Černý Miloslav, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan, Kozmík Václav, Čapek Antonín, Votava Vladimír, Ježek Karel, Mostecký Jiří, Staněk Jan, Čapek Karel Ing

Značky: hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyklopenta(b)furan-2-onu, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů hexahydro-5- hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta (b) furan-2-onu obecného vzorce I, kde Z značí skupinu R1-C6H4CO-, v níž Rl značí vodík, methyl, fenyl, případně nitroskupinu, vyznačený tím, že se na halogenhydroxyketon obecného vzorce II, kde X značí chlor, brom nebo jod, působí acylačním činidlem obecného vzorce R2COY, kde R2 značí alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku a Y značí chlor, brom nebo R2COO-skupinu, kde R2 má výše...

Snímač nulového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226904

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kunc Josef, Linder Marian, Rendek Ján

Značky: nulového, prúdu, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač nulového prúdu slúžiaci k vyhodnoteniu diskrétnej veličiny prúdu v trojfázovom vedení opatrený najmenej dvomi meracími transformátormi prúdu a trojfázovým usmerňovacím mostíkom, podľa vynálezu vyznačujúci sa tým, že kladná svorka (1) usmerňovacieho mostíka (2) je spojená s bázou (3) NPN-tranzistora (4), pričom jeho emitor (5) je spojený s nulovou svorkou (6) a súčasne záporná svorka (7) usmerňovacieho mostíka (2) je cez zaťažovací odpor...

Tepelnoizolačný materiál pre obklady náliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226903

Dátum: 15.05.1986

Autori: Horváth František, Pešek Jiří, Adamovič Anton, Hubková Anna

Značky: tepelnoizolačný, obklady, náliatkov, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zlievarenstva a rieši problém izolácie náliatkov ocelí, tvárnej liatiny, neželezných kovov a iných. Predmetom vynálezu je použitie žiaru vzdorného materiálu na báze šamotu obsahujúceho 1,1 až 1,35 hmot.% kysličníka železitého, 56 až 59 hmot. % kysličníka kremičitého, 37 až 39,5 hmot. % kysličníka hlinitého, 0,7 až 1,5 hmot. % kysličníka titaničitého a zbytok do 100 hmot. % sú stopové prvky, pričom jeho objemová hmotnosť je 0,43...

Zariadenie na diskoutinuálne meranie úrovne hladiny sypkých hmôt s diaľkovým pneumatickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 226902

Dátum: 15.05.1986

Autor: Sokol Tibor

Značky: hmot, pneumatickým, ovládáním, meranie, sypkých, diskoutinuálne, diaľkovým, úrovně, zariadenie, hladiny

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na diskontinuálne meranie úrovne hladiny sypkých hmôt s diaľkovým pneumatickým ovládaním a prenosom výstupného signálu nameraných údajov, pozostávajúceho z meracieho mechanizmu, ktorý obsahuje meraciu sondu upevnenú na lanku, ovládajúcom otáčky meracieho kotúča, pneumatické proporcionálne vysielacie členy i zosilovače na diaľkový prenos výstupného signálu hodnôt zmien polomeru excentrickej vačky, odpovedajúcich zmenám uhla natáčania...

Deriváty thiazoloisochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226901

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kiss Pál, Takács Kálmán, Benedek Éva, Harsányi Kálmán, Papp Gyula, Szekeres László

Značky: thiazoloisochinolinu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty thiazoloisochinolinu obecného vzorce I kde R1 a R2 znamenají atom vodíku, hydroskupinu obecného vzorce =N-R4, kde R4 až 5 atomy uhlíku nebo aralkoxylovou skupinu se 7 až 10 atomy uhlíku, R3 atom vodíku, fenylovou skupinu, alky1ovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, nitroskupinu, kyanovou, karboxylovou nebo karboxamidovou skupinu a A značí skupinu přičemž Y znamená atom kyslíku, síry nebo skupinu obecného vzorce = N-R4, kde R4 je atom...

Polymerizovatelný svetelný stabilizátor piperidínového typu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226700

Dátum: 15.05.1986

Autori: Chmela Štefan, Lukáč Ivan, Zvara Ivan, Hrdlovič Pavol

Značky: přípravy, světelný, spôsob, polymerizovatelný, piperidínového, stabilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerizovatelný svetelný stabilizátor piperidínového typu, ktorý predstavuje zlúčenina N-(2,2,6,6-tetrametylpiperidyl)-4-metoxykarbonyl-?-laktám vzorca III.

Podložka pod oceliarenské kokily

Načítavanie...

Číslo patentu: 226699

Dátum: 15.05.1986

Autori: Michelko Ján, Tyčiak Ivan

Značky: kokily, podložka, oceliarenské

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka pod oceliarenské kokily, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z dvoch rozoberateľných častí, a to z rámu (1) podložky, ktorý je z oceľoliatiny a z pracovnej vložky (2) podložky, pričom sklon dosadacích plôch (3) je 8 až 12° voči vodorovnej rovine.

Zařízení pro ustavení pánve na vozíku předehřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226698

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kršek Petr, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír

Značky: ustavení, pánve, zařízení, vozíků, předehřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustavení pánve na vozíku předehřevu, tvořené jednak plošinou tvaru obdélníkové desky, která je svým středem otočně uložena spodní plochou na rámu vozíku a jednak dvojicí stojanů průřezu písmene T, kde stojiny stojanů jsou připevněny svými horními konci k vodorovným přírubám, jejichž vzájemná vzdálenost odpovídá rozteči úložných ploch na pánvi, svislá osa plošiny prochází těžištěm prázdné vyzděné pánve uložené na vozíku, přičemž ve...

Tlumič sání pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 226697

Dátum: 15.05.1986

Autori: Faltýn Petr, Ráfl Jan, Pšenička Josef

Značky: sání, spalovací, tlumič, motory

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič sání pro spalovací motory zejména jednostopých vozidel sestávající z jedné nebo více komor, čisticí vložky a víka, spojený s vnější atmosférou vstupní trubkou a s motorem výstupní trubkou, jehož povrchové stěny jsou obloženy měkkým porézním materiálem, vyznačený tím, že na vnitřní straně (15) povrchových stěn (14) tlumiče sání je vrstva měkké porézní tlumicí hmoty (16) a na její vnitřní ploše (17) je uspořádána děrovaná deska (18),...

Spoj dvojkolí s korbou kolejového vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226696

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mrozek Adam, Lipina Milan

Značky: dvojkolí, kolejového, korbou

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj dvojkolí s korbou kolejového vozu, kde druhé dvojkolí kolejového vozu je s dnem jeho korby spojeno pružně ve svislé rovině, vyznačený tím, že první dvojkolí je se dnem korby (2) kolejového vozu spojeno příčníkem (1), zasunutým mezi příčníky (3) dna korby, který je s nimi spojen čepem (4) s osou rovnoběžnou s podélnou osou kolejového vozu a s nápravou (5) prvního dvojkolí svým spodním rozvidlením (6), nasunutým na nápravě (5) mezi vodítky...

Způsob výroby tlapových ložisek dieselelektrických a elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226695

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rychlý Luboš, Kupf Lubomír, Marek Petr, Dvořák Vladimír, Habal Bohumil

Značky: výroby, tlapových, způsob, lokomotiv, elektrických, ložisek, dieselelektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tlakových ložisek dieselelektrických a elektrických lokomotiv, vyznačený tím, že se odlévají přímo v tvarové formě alkalickou polymerací 6-kaprolaktamu s iniciací 0,1 až 0,8 % mol trifenylmetantriizokyanátu za přítomnosti směsi 0,01 až 2,0 % hmot. anorganických solí dvoumocné mědi a 0,1 až 0,5 % mol NaOH jako aktivátoru při teplotě 160 až 180 °C.

Zařízení pro přípravu součástí k výrobě nábojek s okrajovým zápalem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226694

Dátum: 15.05.1986

Autor: Jankovský Josef

Značky: výrobe, nábojek, součástí, zařízení, zápalem, přípravu, okrajovým

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přípravu součástí k výrobě nábojek s okrajovým zápalem, vytvořené z řetězového dopravníku, na kterém jsou upevněny unášeče sestavené ze dvou desek spojených bočnicemi, v nichž je kolmo na směr pohybu dopravníku vloženo přesuvné hradítko, pod nímž je prostor pro vyjímatelný lisovací přípravek, vyznačující se tím, že nad prvním unášečem (1) ústí vývody plnicích trubek (6) od háčkových podávačů (7) a na boku prvního unášeče (1) je...

Unášeč součástí pro výrobu nábojek s okrajovým zápalem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226693

Dátum: 15.05.1986

Autor: Jankovský Josef

Značky: unášeč, výrobu, okrajovým, součástí, nábojek, zápalem

Zhrnutie / Anotácia:

Unášeč součástí pro výrobu nábojek s okrajovým zápalem, vytvořený ze spodní desky, dvou bočních lišt a z horní desky, vyznačující se tím, že v horní desce (3) jsou průchozí plnicí otvory (4) a pod ní je v bočních lištách (2) kolmo na směr unášení upraveno vedení (6), v němž je suvně uloženo přesuvné hradítko (7) opatřené průchozími propadovými otvory (8) a pod přesuvným hradítkem (7) je mezi bočními lištami (2) nad spodní deskou (1) prostor pro...

Zařízení pro ukládání řezané píce ve věžových skladovacích prostorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226692

Dátum: 15.05.1986

Autori: Frűhauf Josef, Mikulík Jan, Vodenka Bohumil, Punčochář Zdeněk

Značky: prostorech, skladovacích, věžových, ukládání, řezané, píce, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ukládání řezané píce ve věžových skladovacích prostorech sena a slámy, opatřených vertikálním středovým sloupem, vyznačené tím, že na vrcholu sloupu (1) je upevněna skříň horizontálního metače (2) s rotujícím lopatkovým kolem (5).

Zařízení pro kontinuální měření a hodnocení kinetiky extrakce těkavých sloučenin plynem z jednosložkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226691

Dátum: 15.05.1986

Autor: Zelinka Ladislav

Značky: těkavých, kontinuální, zařízení, jednosložkových, hodnocení, sloučenin, plynem, systému, extrakce, kinetiky, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální měření a hodnocení kinetiky extrakce těkavých sloučenin plynem z jednosložkových systémů, sestávající ze zdroje inertního plynu i energie pro průtok plynu, z promývačky s fritou a plamenoionizačního detektoru plynového chromatografu se zapisovačem, vyznačené tím, že výstup ze stripovací nádoby (3) je přímo napojen na plamenoionizační detektor (6).

Zapojení vstupní části servomechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226690

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vurm Vladimír, Vávra Zdeněk Ing, Moučka František, Prchlík Vojtěch

Značky: částí, vstupní, zapojení, servomechanismu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vstupní části servomechanismu, vyznačené tím, že výstup diferenčního členu NC řídicího systému (1) je propojen na první vstup regulátoru (2), jehož výstup je propojen na vstup napěťově řízeného oscilátoru (3), jhož výstup je propojen na první vstup fázového diferenčního členu (4), výstup generátoru frekvence (6) je spojen s druhým vstupem hradla (5), přičemž výstup hradla (5) je propojen jednak na vstup děliče frekvence (7), jednak na...

Spřádací rotor bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226689

Dátum: 15.05.1986

Autor: Filip František

Značky: bezvřetenové, rotor, spřádací, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací rotor bezvřetenové spřádací jednotky se sběrnou drážkou, vymezenou opěrnou stěnou, přecházející na jedné straně do skluzové stěny a na druhé straně do dna sběrné drážky, na které navazuje vnější formující stěna, vymezující s druhé strany sběrnou drážku a přecházející do plochy dna spřádacího rotoru, vyznačující se tím, že opěrnou stěnu (4) sběrné drážky (3) tvoří, od jejího dna (6) směrem ke skluzové stěně (2) se rozšiřující kuželová...

Spřádací rotor bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226688

Dátum: 15.05.1986

Autor: Filip František

Značky: bezvřetenové, spřádací, rotor, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací rotor bezvřetenové spřádací jednotky se sběrnou drážkou, vymezenou opěrnou stěnou přecházející na jedné straně do skluzové stěny a na druhé straně do dna sběrné drážky, na které navazuje vnější formující stěna vymezující s druhé strany sběrnou drážku a přecházející do plochy dna spřádacího rotoru, vyznačující se tím, že opěrnou stěnu (4) sběrné drážky (3) tvoří, od jejího dna (6) směrem ke skluzové stěně (2) se rozprostírající,...

Zařízení pro ruční ovládání posuvu sedla řezačky papíru a podobných listových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226687

Dátum: 15.05.1986

Autor: Novák Josef

Značky: řezačky, sedla, ovládání, listových, papíru, materiálů, zařízení, ruční, podobných, posuvu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ruční ovládání posuvu sedla řezačky papíru a podobných listových materiálů, obsahující otočně uložený pohybový šroub ovladatelný ručním kolečkem, vyznačující se tím, že ruční kolečko (16) je připojeno ke hřídeli (13) otočně uloženému v přestavitelném pouzdru (7), které je osově suvně uloženo ve vodicí objímce (6), přičemž na opačném konci hřídele (13) je pevně nasazen pastorek (14) pro záběr s vnitřním ozubením (5) převodového kola...

Korpus nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226686

Dátum: 15.05.1986

Autor: Gers Alfréd

Značky: korpus, nábytku

Zhrnutie / Anotácia:

Korpus nábytku tvorený dvoma horizontálnymi a dvoma vertikálnymi stenami, prípadne chrbátom, policami, priečkami a dverami, určený pre nábytkové zostavy, vyznačený tým, že je tvorený aspoň jednou polovičnou stenou (2, 3).

Zapojení elektrického obvodu pro ovládání řazení rychlostních stupňů převodových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 226685

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vilím Karel, Fibrich Svatopluk

Značky: obvodů, elektrického, zapojení, řazení, prevodových, rychlostních, stupňů, skříní, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektrického obvodu pro ovládání řazení rychlostních stupňů převodových skříní, sestávajícího z řídicího obvodu zapojeného na střídavý proud o napětí 110 V a z ovládacího obvodu zapojeného na stejnosměrný proud o napětí 24 V.

Stavebnicové zkušební zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226684

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rychtera Miroslav, Kosobud Jaroslav

Značky: zařízení, stavebnicové, zkušební

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové zkušební zařízení pro zkoušky klimatické a korozní odolnosti a životnosti technických materiálů a výrobků vyznačené tím, že je provedeno jako soubor samostatných funkčních jednotek, jehož základní funkční jednotkou je zkušební komora (1), ke které jsou prostřednictvím spojovacích bloků (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), spojovacích elektrických přívodů (51) a spojovacích hadic (52) funkčně přiřazeny v libovolném počtu a pořadí ostatní...

Spôsob výroby buničiny na chemické spracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226683

Dátum: 15.05.1986

Autori: Murín Ján, Roth Harold

Značky: buničiny, spracovanie, spôsob, výroby, chemické

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby buničiny na chemické spracovanie zo štiepok vláknoviny s predhydrolýzou a alkalickou dovárkou, vyznačený tým, že po predhydrolýze štiepok vláknoviny uskutočnenej diskontinuálnym spôsobom, sú predhydrolyzované štiepky vláknoviny dovarené kontinuálnym spôsobom s várnym roztokom pri hydromodule 1:2,5 až 1:5 so zanáškou aktívnych alkálií 14 až 20 % kysličníka sodného na absolútne suché východzie drevo pri teplote 140 až 180 °C za...

Univerzální ohýbací přípravek na ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226682

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kalina Otakar

Značky: ohýbací, přípravek, ohýbání, trubek, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální ohýbací přípravek na ohýbání trubek, vyznačující se tím, že sestává z tělesa (1), na kterém je upevněn vyměnitelný segment (2), na němž je natáčivě uchycena výstředníková páka (3), opatřená výstředníkovým ramenem (19), které svojí upínací plochou dosedá na vyčnívající válcovou část přenášecího kolíku (17), upevněného v upínací čelisti (5), výkyvně uchycené prostřednictvím čepu (4) v tělese (1), ve kterém je přestavitelně uložen...

Zapojenie signalizácie lepenia ovládacích kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226681

Dátum: 15.05.1986

Autor: Latečka Ivan

Značky: signalizácie, ovládacích, kontaktov, lepenia, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie signalizácie lepenia ovládacích kontaktov, u ktorého medzi prípojnicu elektrického zdroja a medzi spoločnú ovládaciu prípojnicu je zapojený nízkoohmový ovládací elektromagnet v sérii s ovládacím kontaktom medzi spoločnú ovládaciu prípojnicu a prípojnicu elektrického zdroja je zapojené ovládacie tlačítko, vyznačujúce sa tým, že medzi spoločnú ovládaciu prípojnicu (2) a prípojnicu (3) elektrického zdroja je zapojená cievka (5)...

Zapojenie signalizátora napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 226680

Dátum: 15.05.1986

Autor: Latečka Ivan

Značky: signalizátora, zapojenie, napätia

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie signalizátora napätia určeného k osobnej ochrane pred nebezpečným priblížením k vysokonapäťovému zariadeniu, ktorého bzučiak je jednou stranou pripojený k zápornému pólu elektrického zdroja a druhou stranou ku kladnému pólu elektrického zdroja cez prechod kolektor emitor spínacieho tranzistoru vyznačujúce sa tým, že medzi anténu (1) signalizátora a záporný pól (3) elektrického zdroja je pripojená jednak zvodová dióda (4) a jednak...

Lokálně hemostatický neadhezívní obvazový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 226679

Dátum: 15.05.1986

Autori: Provazníková Danuše Csc, Bařinka Ladislav, Možíšek Maxmilián, Černý Pavel

Značky: materiál, hemostatický, neadhezívní, lokálně, obvazový

Zhrnutie / Anotácia:

Lokálně hemostatický neadhezívní obvazový materiál, sestávající z tkaniny nebo úpletu na bázi bavlny, regenerované celulózy nebo vláken polymeru, například polyamidu, polyetyléntereftalátu, vyznačený tím, že tkaninový nebo úpletový materiál je na svém celém oboustranném povrchu opatřen povlakem lokálního hemostatika, kterým je vodorozpustná nízkomolekulární oxidovaná celulóza s obsahem 10 až 24 % karboxylových skupin, které jsou přítomny ve...

Sorpční čisticí jednotka pro zabudování do terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226678

Dátum: 15.05.1986

Autor: Marek Miroslav

Značky: zabudování, čisticí, sorpční, jednotka, terénu

Zhrnutie / Anotácia:

Sorpční čisticí jednotka pro zabudování do terénu pro čistění vod s obsahem volných ropných látek vyznačující se tím, že přítoková komora (1) je oddělena nornou stěnou (6) od filtrační komory (2) a přepadovou hranou pro olej (7) od komory pro volné oleje (4), přičemž filtrační komora (2) je propojena přepadovou hranou pro využitou náplň (8) s komorou pro výměnu náplně (3) a přítoková komora (1) je také propojena havarijní nornou stěnou (9) a...

Zapojení pro synchronní spínání triaků a tyristorů při průchodu napájecího napětí nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226677

Dátum: 15.05.1986

Autor: Losenický Miroslav

Značky: průchodu, synchronní, zapojení, napětí, triaků, nulou, napájecího, spínání, tyristorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro synchronní spínání triaků a tyristorů při průchodu napájecího napětí nulou s dvoupulsním usměrňovačem v sekundáru síťového transformátoru, vyznačené tím, že na výstupu dvoupulsního usměrňovače (11) je zapojen omezovací odpor (13) v sérii s diodou (14), jejíž katoda je připojena na výstupní anody dvojčinného usměrňovače (11), na anodu je připojena báze tranzistoru (16), k jehož emitoru je připojen první a druhý tvarovač (18 a 19) v...

Zariadenie na štiepanie letokruhov pre rádiouhlíkovú analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226676

Dátum: 15.05.1986

Autor: Janík Rudolf

Značky: analýzu, rádiouhlíkovú, zariadenie, štiepanie, letokruhov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na štiepanie letokruhov pre rádiouhlíkovú analýzu pozostávvajúce zo základovej dosky, na ktorej je upevnený stojan s pohyblivým ramenom vyznačené tím, že v pohyblivom ramene (3) sa nachádza vymeniteľný štiepací nástroj (5) ovládaný hydraulickým válcom (6), ktorý je spojený potrubím (7) s hlavným hydraulickým válcom (8), vybaveným pneumatickým podtlakovým posilňovačom (9), pričom hlavný hydraulický válec (8), s priemerom väčším ako je...

Zařízení k dávkování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226675

Dátum: 15.05.1986

Autori: Komínek Antonín, Sojka Jiří

Značky: zařízení, materiálů, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k dávkování materiálu podle radiometricky měřeného obsahu účinné složky v binární směsi, vyznačující se tím, že sestává z dopravníku (2) tvořícího součást dopravní cesty materiálu, na jehož náběžné straně je uspořádána násypka (4) s radiometrickým hladinoměrem (12) a s hradítkem (5) vymezujícím výšku materiálu v korytě dopravníku (2), podél dopravníku (2) ve směru pohybu materiálu jsou uspořádány dva radiometrické sysémy, z nichž je...

Zařízení pro čištění otopných systémů s vodní náplní proplachováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 226674

Dátum: 15.05.1986

Autori: Slíva Oldřich, Gavenda Karel

Značky: systému, otopných, vodní, proplachováním, zařízení, náplní, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čištění otopných systémů s vodní náplní proplachováním, vyznačující se tím, že sestává z usazovací nádoby (1) u vnitř kaskádovitě rozdělené na dvě odkalovací nádrže (2, 3) a nádrž sací (4), ze dvou směšovačů (15, 24) opatřených ejektory (16, 23) regulovanými pomocí vzduchových ventilů (17, 25) a z oběhového čerpadla (10), přičemž ze sací nádrže (4) je vyvedeno sací potrubí (11) se zpětnou klapou (12), ventilem (13) a třícestným...

Spalinový kanál parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226673

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: spalinový, kanál, kotla, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Spalinový kanál parného kotla, vytvorený z celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien a samotných rúrok, vyznačujúci sa tým, že v spodnej zúženej časti spalinového kanála (1) je vytvorená výsypka (2) ukončená vstupnými komorami (3) pracovného média, pričom na bočných stenách sú vytvorené mreže (5) pre výstup spalín z fluidných ohnísk (6) a rúrky (7) bočných stien o rozostupe -t- sú v projektom danej výške striedavo pod šikmým uhlom...