Archív za 1986 rok

Strana 116

Zariadenie pre ovíjanie strán transformátorového vinutia pravouhlého tvaru prstencami z pásu transformátorového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227702

Dátum: 15.05.1986

Autor: Vasilev Ljudmil

Značky: pásu, stran, pravouhlého, vinutia, plechů, transformátorového, tvaru, zariadenie, prstencami, ovíjanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ovíjanie strán transformátorového vinutia pravouhlého tvaru prstencami z pásu transformátorového plechu, tvoriacimi magnetický obvod, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z navzájom rovnobežných aspoň dvoch dolných valcov (4) a aspoň dvoch horných valcov (3), u ktorých stredy ležia na kružnici, z rozvodnej hnacej skrine (6), na ktorú je napojená aspoň dvojica dolných valcov (4), alebo dvojica horných valcov (5) a z dvoch navzájom...

Spôsob zlepšenia úrodnosti viatych pieskov a ľahkých piesočnatých pôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 227701

Dátum: 15.05.1986

Autori: Buchel Jozef, Buchelová Olga

Značky: piesočnatých, viatych, ľahkých, pieskov, zlepšenia, úrodnosti, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zlepšenia úrodnosti viatych pieskov a ľahkých piesočnatých pôd zapravením odpadov z ťažby a odvodňovania nafty alebo z čistiarne odpadových vôd z rafinácie ropy spolu s aplikáciou organického a minerálneho hnojenia vyznačený tým, že sa na lokalitách, kde je zaručený nulový priesak vertikálny i horizontálny do spodných vôd a ekologická neškodnosť prevedie zapravenie odpadov z ťažby nafty alebo z čistiarní odpadových vôd z rafinácie ropy...

Způsob přípravy 1-(D-3-merkapto-2-methylpropionyl)-L-prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226950

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rajšner Miroslav, Flegelová Zuzana

Značky: přípravy, způsob, 1-(d-3-merkapto-2-methylpropionyl)-l-prolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1-(D-3-merkapto-2-methylpropyl)-L-prolinu vzorce I vyznačující se tím, že se 1-(D-3-brom-2-methylpropionyl)-L-prolin reakcí O-ethyldithiokarbonátem draselným ve vodném roztoku převádí na krystalický 1-(-D-3-ethoxy thiokarbonylthio-2-methylpropionyl)-L-prolin vzorce II ve kterem se ethoxythiakarbonylová skupina odstraní působením amoniaku ve vodném alkanolu s 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou v methanolu nebo ethanolu.

Způsob přípravy substituovaných 4-hydroxy-5-formylaminopyrimidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226949

Dátum: 15.05.1986

Autori: Křepelka Jiří, Černý Antonín

Značky: 4-hydroxy-5-formylaminopyrimidinů, způsob, přípravy, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných 4-hydroxy-5-formylaminopyrimidinů obecného vzorce I ve kterém R značí atom vodíku, aminoskupinu, hydroxylovou skupinu, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, merkaptoskupinu, al kylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se v prvním stupni ester glycinu obecného vzorce II NH2CH2COOR1 (II), ve kterém Rl značí alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, uvede...

Herbicídny, fungicídny a insekticídny prostriedok so zvýšenou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226948

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hýblová Oľga, Kováč Jozef, Varkonda Štefan, Koutná Viera, Čechvalová Dagmar, Hudecová Daniela, Frajšták Pavol, Gahér Stanislav

Značky: účinnosťou, insekticídny, zvýšenou, fungicídný, herbicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny, fungicídny a insekticídny prostriedok so zvýšenou účinnosťou, vhodný pre aplikáciu na nadzemné časti rastlín, vyznačujúci sa tým, že obsahuje herbicídne, fungicídne alebo insekticídne účinnú látku, alebo kombináciu účinných látok, prídavné pomocné látky a polyvinylalkohol v množstve 0,001 až 0,16 hmotnostných % po1yvinylalkoholu v 100 hmotnostných % aplikačného roztoku prostriedku.

Způsob přípravy N-isopropyl-4-aminoantipyrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226947

Dátum: 15.05.1986

Autori: Florián Petr, Kunčický Jiří

Značky: n-isopropyl-4-aminoantipyrinu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-isopropyl-4-aminoantipyrinu vzorce I vyznačený tím, že na 4-aminoantipyrin vzorce II se působí nadbytkem isopropylbromidu v molárním poměru 3,39 až 14,04 : 1 při teplotě 90 až 140°C a ze získaného hydrobromidu se N-isopropyl-4-aminoantipyrin získá po jeho rozpuštění a zalkalizování čpavkem extrakcí.

6-Substituční deriváty kyseliny 5-(2-amino-4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 226946

Dátum: 15.05.1986

Autori: Grimová Jaroslava, Křepelka Jiří, Mělka Milan, Kotva Rudolf

Značky: kyseliny, 5-(2-amino-4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové, 6-substituční, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

6-Substituční deriváty kyseliny 5-(2- amino-4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové obecného vzorce I, ve kterém R značí skupinu methylovou, n-pentylovou, fenylovou, p-tolylovou nebo 3,4,5-trimethoxyfenylovou.

Způsob výroby hydroxyeburnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226945

Dátum: 15.05.1986

Autori: Trojánek Jan, Koblicová Zdena

Značky: hydroxyeburnanů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby hydroxyeburnanů obecného vzorce I, ve kterém R1 značí atom vodíku s konfigurací ? nebo ß, R2 skupinu hydroxylovou v případě, že R3 znamená skupinu methoxykarbonylovou nebo ethoxykarbonylovou, nebo R2 znamená skupinu methoxykarbonylovou či ethoxykarbonylovou v případě, že R3 značí skupinu hydroxylovou, a to jak jejich racemátů, tak opticky aktivních forem, vyznačený tím, že se na racemáty nebo opticky aktivní formy esterů...

Tris-N-oxidy bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamínov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226944

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bittererová Fabiola, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

Značky: tris-n-oxidy, spôsob, bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamínov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Tris-N-oxidy bis (2dimetylaminoetyl) alkylamínov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

Bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226943

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bittererová Fabiola, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

Značky: bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamíny, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamíny všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

Bis(2-aminoetyl)alkylamíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226942

Dátum: 15.05.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Bittererová Fabiola

Značky: přípravy, bis(2-aminoetyl)alkylamíny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Bis(2-aminoetyl)alkylamíny všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 9 až 11 a 13 až 16.

Spôsob izolácie 4-izopropylanilínu zo zmesi izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226941

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rupčík Milan, Ďulák Karol, Jaras Albert

Značky: 4-izopropylanilínu, zmesí, izomérov, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie 4-izopropylanilínu zo zmesi izomérov obsahujúcej 2-izopropylanilín, 3-izopropylanilín a 4-izopropylanilín destiláciou vodnou parou alebo extrakciou organickými rozpúšťadlami alebo ich zmesami vyznačujúci sa tým, že zmes izomérov vo vodnom roztoku sa za zvýšenej teploty nechá reagovat s množstvom forma1dehydu zodpovedajúcim stechiometrii na súčet množstiev 2-izopropylanilínu a 3-izopropylanilínu v zmesi, ale ktoré už nepostačuje...

1,2-Dihydrofuro[2´,3´:4,5]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazín-1-óny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226940

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta

Značky: přípravy, spôsob, 1,2-dihydrofuro[2´,3´:4,5]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazín-1-óny

Zhrnutie / Anotácia:

1,2-Dihydrofuro[2`,3`:4,5 ]pyrolo[1,2-d]-1,2,4-triazín-1-óny všeobecného vzorca I kde R je H, fenyl, 4-tolyl a Rl je H, CH3.

Spôsob výroby 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových kyselín a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226939

Dátum: 15.05.1986

Autori: Svitek Imrich, Vanek Juraj, Tuleja Juraj, Truchlik Štefan, Kuruc Ľudovít

Značky: kyselin, zariadenie, spôsobu, 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových, vykonávanie, tohoto, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových kyselín všeobecného vzorca I chloráciou vodného roztoku sodnej soli 2-metylfenaxyalkánových kyselín, v ktorom R znamená vodík, alebo metylskupinu, chlórnanom sodným za prítomnosti minerálnej kyseliny, vyznačujúci sa tým, že vodné roztoky sodnej soli 2-mety1fenoxyalkánovej kyseliny všeobecného vzorca II v ktorom R má už uvedený význam, chlórnanu sodného a minerálnej kyseliny sa kontinuálne dávkujú do...

Deriváty sulfénamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226937

Dátum: 15.05.1986

Autori: Durmis Július, Karvaš Milan, Talapka Miroslav, Mašek Ján, Gögh Tibor, Bzdušková Ľubica, Toma Štefan, Argaláš Peter

Značky: deriváty, sulfénamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty sulfénamidov obecného vzorca kde R je terc.butyl alebo cyklohexyl.

1-(5-Nitro-2-furoyl)-1-fenylsulfonyl-2-(4-X-fenyl)etylény a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226936

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Ebringer Libor, Jurášek Adolf, Polakovičová Dana

Značky: spôsob, 1-(5-nitro-2-furoyl)-1-fenylsulfonyl-2-(4-x-fenyl)etylény, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

1-(5-Nitro-2-furoyl)-1-fenylsulfonyl-2-(-4-X-fenyl)etylény obecného vzorca I kde X je H, CH3, CH30, (CH3)2N, F, C1, NO2, CN.

N-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226935

Dátum: 15.05.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Csiba Imrich, Mlynarčík Dušan, Lacko Ivan

Značky: spôsob, přípravy, n-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy)etyl]-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy

Zhrnutie / Anotácia:

N-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy]etyl]-N,N-dimetylalky1amóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

N-[2-(p-terc.butylbenzoyloxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226934

Dátum: 15.05.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Miketová Rita, Csiba Imrich, Mlynarčík Dušan, Lacko Ivan

Značky: n-[2-(p-terc.butylbenzoyloxy)etyl]-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

N-[2-(p-terc.Butylbenzoyloxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

N-(2-benzoyloxyetyl)-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226933

Dátum: 15.05.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Miketová Rita, Csiba Imrich, Lacko Ivan

Značky: přípravy, spôsob, n-(2-benzoyloxyetyl)-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy

Zhrnutie / Anotácia:

N-(2-benzoyloxyetyl)-N,N-dimetylalkyl-amóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

Azobarvivo s 6-azauracilovým cyklem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226932

Dátum: 15.05.1986

Autor: Slouka Jan

Značky: cyklem, azobarvivo, přípravy, 6-azauracilovým, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Azobarvivo s 6-azauracilovým cyklem obecného vzorce I. kde Ar = p-fenylen Ar` = 4-hydroxyfenyl, 2,4-dihydroxyfenyl, 2-hydroxy-1-naftyl, 4-hydroxy-1-naftyl, 4-dimethylaminofenyl, 2,4-diaminofenyl, 2-amino-1-naftyl nebo 4-amino-1-naftyl.

Azobarvivo a 6-azauracilovým cyklem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226931

Dátum: 15.05.1986

Autor: Slouka Jan

Značky: azobarvivo, cyklem, způsob, 6-azauracilovým, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Azobarvivo s 6-azauracilovým cyklem obecného vzorce I, kde Ar = p-fenylen
Ar` = fenyl.

Způsob přípravy N-kyan-N´-[2-(5-metyl-4-imidazolylmethylthio)ethyl]-S- methylisothiomočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226930

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tůma Lubomír, Vejdělek Zdeněk

Značky: přípravy, methylisothiomočoviny, způsob, n-kyan-n´-[2-(5-metyl-4-imidazolylmethylthio)ethyl]-s

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-kyan-N`-[2-(5-methyl-4-imidazolylmethylthio)-ethyl]-S-methyl- isothiomočoviny vzorce I reakcí 4-merkaptomethyl-5-methylimidazolu s 2-halogenethylaminy, kde halogen značí chlor nebo brom, a následující reakcí vzniklého 4-(2-aminoethylthiomethyl)-5-methyl-imidazolu s dimethylesterem kyseliny kyaniminodithiouhličité vyznačující se tím, že obě výchozí látky se použijí ve formě solí, s výhodou hydrochloridů nebo hydrobromidů, báze...

Hydrazidy kyselín furo[3,2-b]pyrol-5-karboxylových a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226929

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Kráľovičová Eva, Krutošíková Alžbeta

Značky: kyselin, furo[3,2-b]pyrol-5-karboxylových, přípravy, spôsob, hydrazidy

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrazidy kyselín furo (3,2b-)pyrol-5- karboxylových všeobecného vzorca I kde R je H, fenyl, 4-tolyl. 2. Spôsob prípravy hydrazidov kyselín furo (3,2-b) pyrol-5-karboxylových podľa bodu 1 vyznačený tým, že sa na estery kyse1ín furo(3,2-b)pyrol-5-karboxylových všeobecného vzorca II kde R má už uvedený význam, pôsobí hydrazínhydrátom v metanole alebo etanole pri teplote varu rozpúšťadla.

Polyamidy typu stéricky bránených piperazínov na báze a-substituovanej kyseliny propándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 226927

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vašš František, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk

Značky: bránených, polyamidy, báze, propándiovej, a-substituovanej, kyseliny, piperazínov, stericky

Zhrnutie / Anotácia:

Polyamidy typu stéricky bránených pi perazíndiónov na báze ?-substituovanej kyseliny propándiovej, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorca kde Q značí alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, n má hodnotu v rozmedzí 2 až 15.

Stéricky bránené piperazíny na báze a-monosubstituovanej kyseliny butándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 226926

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

Značky: bránené, báze, piperazíny, stericky, butándiovej, kyseliny, a-monosubstituovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Stéricky bránené piperazíny na báze ?-monosubstituovanej kyseliny butándiovej obecného vzorca kde R značí alkylovú skupinu s počtom atómov uhlíka 1 až 18.

2-Deuterio-1-aminoantrachinony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226925

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šnobl Dobroslav, Horyna Jaroslav, Lyčka Antonín

Značky: jejich, 2-deuterio-1-aminoantrachinony, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

2-Deuterio-1-aminoantrachinony obecného vzorce I, kde X, Y značí vodík nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, přičemž X a Y mohou být stejné nebo rozdílné, Z je vodík, halogen, hydroxyl, alkoxyl s alkylem obsahujícím 1 až 4 atomy uhlíku, kde X má výše uvedený význam, U je vodík, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, cykloalkyl s 6 až 10 atomy uhlíku, aryl s 6 až 14 atomy uhlíku, příp. se substituenty, jejichž hodnoty substitučních konstant ? jsou v rozmezí...

Polyarylenátery a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226924

Dátum: 15.05.1986

Autori: Spousta Eduard, Elefantová Dagmar, Koudelková Jaroslava, Zapadlo Zdeněk, Bartášková Pavla

Značky: výroby, způsob, jejich, polyarylenátery

Zhrnutie / Anotácia:

Polyarylenétery obecného vzorce kde n je průměrně 1000 až 200 000.

Analogy oxytocinu s inhibičním účinkem a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226923

Dátum: 15.05.1986

Autori: Machová Alena, Slaninová Jiřina, Lebl Michal, Servítová Linda, Barth Tomislav, Jošt Karel

Značky: inhibičním, analogy, výroby, způsob, účinkem, oxytocinu, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Analogy oxytocinu obecného vzorce I kde R1 a R2 je H nebo CH3, R3 je H nebo NH2, R4 je H nebo alkyl o jednom až třech uhlících nebo a1koxyl s 1 až 2 uhlíky, R5 je S-S nebo S-CH2, aminokyselina označená hvězdičkou je D-konfigurace a ostatní chirální aminokyseliny mají konfiguraci L.

Spôsob výroby vysokoreaktívnych močovinoformaldehydových kondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226922

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bodajla Michal, Mesiarčík Gustáv, Kellner Michal, Lipka Radislav

Značky: vysokoreaktívnych, močovinoformaldehydových, spôsob, kondenzátov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokoreaktívnych močovinoformaldehydových kondenzátov pre použitie v drevárskom a nábytkárskom priemysle vyznačujúci sa tým, že sa nechá reagovať formaldehyd s obsahom stabilizačného metanolu 0,01 až 3,5 % hmotnostných s výhodou 1,5 % hmotnostných a močovina, pričom po predbežnej adícii sa produkt kontinuálne kondenzuje v tlakovom kontinuálnom zariadení, v prvom stupni v mólovom pomere močovina : formaldehyd 1 : 1,8 až 1 : 2,2,...

Způsob výroby derivátů 1,10-fenantrolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226921

Dátum: 15.05.1986

Autori: Žák Bohumil, Čapek Antonín

Značky: výroby, derivátů, způsob, 1,10-fenantrolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 1,10-fenantrolinu obecného vzorce I kde R, R1, R2, R3 a R4 nezávisle na sobě znamenají vodíkový atom, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenyl, kondenzací s o-fenylendiaminu obecného vzorce II kde R3 a R4 mají dříve uvedený význam se sloučeninou obecného vzorce III, kde R, R1 a R2 mají dříve uvedený význam a R5 znamená halogen, zejména chlor, nebo s jejími funkčními deriváty, jako acetáty, acetaly, oximy, vyznačený tím, že...

a-Substituované 5-trimetylamóniové pikráty 3-(2-furyl)akrylonitrilu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226920

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fulierová Anna, Kováč Jaroslav, Kríž Miroslav, Végh Daniel

Značky: přípravy, 3-(2-furyl)akrylonitrilu, pikráty, spôsob, a-substituované, 5-trimetylamóniové

Zhrnutie / Anotácia:

?-Substituované 5-trimetylamóniové pikráty 3-(2-furyl)akrylonitrilu obecného vzorca I kde X je CN, CONH2, COOCH3, COOCH2CH3. 2. Spôsob prípravy látok podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že sa ?-substituované 5-trimetylamóniové bromidy obecného vzorca II kde X značí to isté ako vo vzorci I reagujú s kyselinou pikrovou v prostredí vody alebo C1 až C5 alkoholov, alebo v ich zmesiach v rozmedzí teplôt -10 až 70°C.

Spôsob prípravy a-substituovaných 5-trimetylamóniových bromidov 3-(2-furyl)akrylonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226919

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fulierová Anna, Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav, Végh Daniel

Značky: spôsob, 5-trimetylamóniových, bromidov, a-substituovaných, přípravy, 3-(2-furyl)akrylonitrilu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy ?-substituovaných 5-trimetylamóniových bromidov 3-(2-furyl)akrylonitrilu obecného vzorca I kde X znamená CN, CONH2, COOCH3, COOCH2CH3, vyznačujúci sa tým, že sa ?-substituované (5-N,N-dimetylamino-2-furyl)akrylonitrily obecného vzorca II kde X znamená to isté ako vo vzorci I reagujú s metylbromidom v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny éterov ako dietyléter, tetrahydrofurán, dioxán, dimetoxyetán, aromatických...

Pikráty 2-furyleténových derivátov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226918

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fulierová Anna, Végh Daniel, Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav

Značky: 2-furyleténových, spôsob, pikráty, derivátov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Pikráty 2-furyleténových derivátov všeobecného vzorca I kde X znamená COOCH3, COCH3, COOCH2CH3 a Y znamená COOCH3, COCH3, COOCH2CH.

5-[1,4-diaza(2,2,2)bicyklooktánové pikráty] 2-furyleténových derivátov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226917

Dátum: 15.05.1986

Autori: Végh Daniel, Fulierová Anna, Kríž Miroslav, Kováč Jaroslav

Značky: spôsob, derivátov, 5-[1,4-diaza(2,2,2)bicyklooktánové, pikráty, přípravy, 2-furyleténových

Zhrnutie / Anotácia:

5-(1,4-diaza [ 2,2,2 ] bicyklooktánové pikráty) 2-furyleténových derivátov všeobecného vzorca I kde X znamená COOCH3, COOCH2CH3, COCH3 a Y znamená COOCH3, COOCH2CH3, COCH3.

N-arénsulfonyl-N’-[1,2,4-triazín-5(4H)-ón-4-yl]močoviny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226916

Dátum: 15.05.1986

Autori: Konečný Václav, Kuruc Ľudovít, Beška Emanuel

Značky: spôsob, přípravy, n-arénsulfonyl-n'-[1,2,4-triazín-5(4h)-ón-4-yl]močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

N-arénsulfonyl-N´-[1,2,4-triazín-5(4H)- ón-4-yl]močoviny všeobecného vzorca I v ktorom R1 znamená atóm vodíka, chlór alebo fluór, methylskupinu, nitroskupinu alebo trifluór methylskupinu, R2 znamená methylthioskupinu, methoxyskupinu, methylskupinu, anilínoskupinu alebo morfolínoskupinu, R3 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, fenyl alebo cyklohexylskupinu a n znamená celé číslo 0 až 3.

Prostriedok na reguláciu rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226915

Dátum: 15.05.1986

Autori: Beška Emanuel, Kuruc Ľudovít, Hýblová Oľga, Konečný Václav, Varkonda Štefan

Značky: prostriedok, rastu, rastlín, reguláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na reguláciu rastu rastlín vyznačujúci sa tým, že ako účinnú látku obsahuje N-[p-toluénsulfonyl(-N´-)3-methylthio-6-(1,1-dimethylethyl)-1,2,4- triazín-5(4H)-ón-4yl) močovinu vzorca I

Herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226914

Dátum: 15.05.1986

Autori: Beška Emanuel, Kuruc Ľudovít, Konečný Václav, Varkonda Štefan

Značky: prostriedky, herbicídne

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne prostriedky vyznčujúce sa tým, že ako účinné látky obsahujú N-arénsulfonyl-N´-[1,2,4-triazín-5(4H)-ón-4-yl] močoviny všeobecného vzorca I v ktorom Rl znamená chlór, alebo fluor, methylskupinu, nitroskupinu, alebo trifluormethylskupinu, R2 znamená methylthioskupinu, methoxyskupinu, methylskupinu, anilínoskupinu, alebo morfolínoskupinu, R3 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, fenylskupinu alebo cyklohexylskupinu a n znamená celé...

Elektronická váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 226913

Dátum: 15.05.1986

Autor: Greif Štefan

Značky: váha, elektronická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronická váha pozostávajúca z mechanickej časti, mechanickoelektrického prevodníka a vyhodnocovacieho elektronického obvodu, vyznačená tým, že obsahuje dosku (1), ktorá je pevne spojená s pružnou lištou (2), ktorá je ukotvená v nosnom ráme (3) a na ňom je upevnený mechanickoelektrický prevodník (4) tak, že sa zospodu dotýka pružnej lišty (2).