Archív za 1986 rok

Strana 115

Zariadenie na tlmenie nárazov váhadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227742

Dátum: 15.05.1986

Autori: Marianek Vojtech, Janák Štefan, Trávníček Bedřich, Němeček Václav

Značky: nárazov, tlmenie, váhadiel, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tlmenie nárazov váhadiel pri nábehu na segmenty u kruhových rotačných váh, ktoré sa skladá zo stabilného valca, na ktorom sú uchytené vonkajšie a vnútorné segmenty, vyznačujúce sa tým, že v segmentoch (30 a 31) sú umiestené držiaky (32) zaistené skrutkou (34), v ktorých je uchytený hrot (33), pozostávajúci zo zahroteného pružinového dr(tu, ktorého priemer je 0,5 až 1 mm.

Zapojenie na elektromechanické cyklovanie s vybavením prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227741

Dátum: 15.05.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: cyklovanie, prevádzky, zapojenie, vybavením, elektromechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na elektromechanické cyklovanie s vybavením prevádzky vyznačuje sa tým, že prepínací kontakt štvrtého relé (R) je pripojený na spínací kontakt tretieho relé (O), spínací kontakt štvrtého relé (R) k počítaciemu elektromagnetu druhého počítača (T) impulzov, rozpínací kontakt štvrtého relé (R) k počítaciemu elektromagnetu prvého počítača (S) impulzov, prepínací kontakt prvého počítača (S) impulzov k prepínaciemu kontaktu druhého počítača...

Zapojenie na nastavovanie elektromechanických počítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227740

Dátum: 15.05.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: zapojenie, elektromechanických, nastavovanie, počítačov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na nastavovanie elektromechanických počítačov vyznačuje sa tým, že spínací kontakt prepínača prvého počítača (3) je pripojený na prvý spínací kontakt prepínača (5) a druhý spínací kontakt prepínača (5) je pripojený k vývodovému kontaktu spínača (2), pričom prepínací kontakt prepínača (5) je pripojený k cievke relé (6).

Zapojenie meracieho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227739

Dátum: 15.05.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: přípravků, zapojenie, meracieho

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie meracieho prípravku vyznačujúce sa tým, že prvá svorka (A) je pripojená k druhej svorke (B) i k spínaciemu kontaktu druhého dielu druhého prepínača (L), tretia svorka (C) k štvrtej svorke (D), piata svorka (E) k šiestej svorke (F) i k rozpínaciemu kontaktu jedného prepínača, siedma svorka (G) k spínaciemu kontaktu jedného prepínača (K) i k spínaciemu kontaktu jedného dielu druhého prepínača (L), (sma svorke (H), k prepínaciemu...

Dvojitý injekčný obturátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 227738

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ludvík Jozef, Valentík Daniel, Štadler Milan, Rozprávka Jaroslav, Huječek Oldřich

Značky: injekčný, obturátor, dvojitý

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý injekčný obturátor pozostávajúci z úvodného a koncového uzatváracieho zariadenia vzájomne rozoberateľne prepojených rúrkou vyznačený tým, že profilované teleso (8) koncového uzatváracieho zariadenia (2) je opatrené aspoň jedným prietokovým kanálikom (10), vyúsťujúcim v spodnej časti valcovitého vybrania (9), ktoré je prepojené vo svojej hornej časti aspoň jedným výtokovým kanálikom (11) s utesňovanou dutinou (22) manžetovej rúrky (19).

Dávkovacie zariadenie sifónových a šľahačkových bombičiek a im podobných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 227737

Dátum: 15.05.1986

Autori: Němeček Václav, Marianek Vojtech, Janák Štefan, Trávníček Bedřich

Značky: telies, zariadenie, podobných, šľahačkových, sifónových, dávkovacie, bombičiek

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na dávkovanie sifónových bombičiek a im podobných telies do automatickej váhy. Vynálezom sa značne znižujú náklady na výrobu automatickej váhy a zvyšuje sa jej kapacita. Dávkovanie sa vykonáva tým sp(sobom, že vibrátor napĺňa bombičkami vodiacu trubku. Keď segment zdvihne pomocou kladky kyvadlo so zarážkou, uvoľní sa jedna bombička, ktorá sa pri páde zachytí na doraze a skĺzne po medzikruží nad prepadový otvor, pričom...

Ovládacie koleso suportu obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 227736

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dušátko Viliam, Plesnivý Ján, Hladký Viktor

Značky: obrábacieho, suportů, stroja, koleso, ovládacie

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie koleso suportu obrábacieho stroja pozostávajúce mimo iného z bubna pevne spojeného s hriadeľom, unášača a kotúča na ktorého čele je výstredne umiestnené tiahlo s rukoväťou vyznačujúce sa tým, že kotúč (3) neotočne spojený s unášačom (4) a vložený v dutine bubna (6) je voľnobežne uložený na hriadeli (10), pričom unášač (4) má na svojom obvode vybranie (8) profilu písmena "W", ktorého bočné ramená sú opatrené tlačidlami (7) a na...

Proporcionálny redukčný tlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 227735

Dátum: 15.05.1986

Autori: Baráni Vladimír, Mancovič Milan, Ochodnický Vladimír, Hraško Miloš

Značky: proporcionálny, tlakový, ventil, redukčný

Zhrnutie / Anotácia:

Proporcionálny redukčný tlakový ventil s valcovým odstupňovaným posúvačom axiálne pohyblivo uloženým vo valcovej odstupňovanej dutine telesa s dvoma pracovnými hranami, ktoré v statickej polohe oddeľujú priestory spojené s napájacou tlakovou vetvou s vetvou redukovaného tlaku a s vetvou odtokovou, pričom spätnoväzobné silové p(sobenie na posúvač závislé od veľkosti redukovaného tlaku tekutiny vo vetve redukovaného tlaku, a to proti účinku...

Zapojenie generátora hodinových impulzov telefónnej impulznej voľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227734

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mišura Jaroslav, Moravčík Emil

Značky: impulznej, voľby, generátora, zapojenie, impulzov, hodinových, telefónnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie generátora hodinových impulzov telefónnej impulznej voľby, vyznačujúce sa tým, že na zbernicové vedenie (6) spájajúce vstupnú klávesnicu (10), generátor voľby (2) a pamäťový blok (3) je pripojený riadiaci obvod (7), ktorý je riadiacim vedením (5) pripojený na generátor hodinových impulzov (4), ktorý je napájacím vedením (9) pripojený na napájací zdroj (8), pričom výstup generátora hodinových impulzov (1) je pripojený jednak na...

Nastaviteľný okamihový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 227733

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bogyo Štefan, Čáni Peter, Ondriaš Štefan, Zemanovič Karol

Značky: okamihový, nastavitelný, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Nastaviteľný okamihový spínač, vytvorený zo spínacej zostavy elektrických kontaktov, obsahujúci pohyblivý elektrický kontakt podopretý okamihovým perom, vyznačujúci sa tým, že okamihové pero (3) je uložené na pružnom kolíku (2), upevnenom vo vodiacom otvore (5) telesa puzdra (6) spínača, a že rozpätie (9) pružného kolíka (2) je väčšie ako svetlosť vodiaceho otvoru (5).

Zariadenie na meranie axiálnej vôle kompletizovaných valivých uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227732

Dátum: 15.05.1986

Autori: Skoupová Štefánia, Skoupa František

Značky: vôle, kompletizovaných, valivých, meranie, uložení, zariadenie, axiálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre meranie axiálnej v(le kompletizovaných valivých uložení pozostávajúce z pevnej časti uchytenej vo vŕtaní vretena a z pohyblivej časti pripojenej k zariadeniu na vyvolanie zaťažujúcej axiálnej sily vyznačujúce sa tým, že pevná časť tvorená ľavým tiahlom (1), ktorého jeden koniec je uchytený vo vretene (15) je prostredníctvom dynamometra (11), upevnenom na druhom konci ľavého tiahla (1), spojená s koncom pravého tiahla (2)...

Spôsob lepenia výrobkov z dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 227731

Dátum: 15.05.1986

Autor: Murín Ján

Značky: spôsob, lepenia, výrobkov, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob lepenia výrobkov z dreva lepidlami na báze formaldehydových živíc vyznačujúci sa tým, že sa použije lepidiel na bázi formaldehydových živíc, ku ktorým sa pridáva sušina sedimentu z hydrolyzátu štiepok vláknoviny v množstve 1 až 15 % hmotnostných vzťahované na hmotnosť lepiacej zmesi.

Kombinatorická guľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 227730

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kristiňák Michal

Značky: kombinatorická, guľa

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinatorická guľa, s presúvaním častí gule otáčaním jej pologúľ, rozdeľujúcich guľu na jeden až dva druhy rovnakých častí, vyznačujúca sa tým, že každé dve dotýkajúce sa časti (5) gule sú v styčných plochách vzájomne pohyblivo spojené sférickými vodiacimi lištami (1) uloženými vo vybraniach (4) na styčných plochách a na vodiacich lištách (1) sú uložené ozubené kolieska (2), zapadajúce do ozubov (3) na styčných plochách obidvoch, dotýkajúcich...

Záves komôr a potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227729

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šály František, Szegvári Viliam, Németh Vincent, Varga Ján

Značky: kotlov, komor, potrubí, parných, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Záves kom(r a potrubí parných kotlov vyznačujúci sa tým, že je tvorený zo závesných nosníkov (1), ktoré sú z jednej strany uchytené na celokovovú stenu (2) a z druhej strany na vonkajšie závesné rúrky (3) ako prevádzacie rúrky medzi ohrievačom vody (9) a bubnom (10), pričom komory (5, 6, 7, 8) sú uchytené na závesných nosníkoch cez pružinové zv(zky (4).

Automatický upínač s podávačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227728

Dátum: 15.05.1986

Autori: Charvát Marián, Kastel Pavel, Petrík Juraj

Značky: upínač, podávačom, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši automatické upínanie a podávanie prevažne drobných obrobkov hranolovitého a iného tvaru najm( na jednoúčelových obrábacích strojoch. Vynález predstavuje upínač, ktorý je tvorený vrchným a spodným upínacím valcom, so strednými výstrednými válcovými plochami. Upínacie valce sú umiestnené nad sebou a uložené v naklápacích ložiskách v telese upínača a kinematicky viazané dvojicou spoluzaberajúcich ozubených kolies, pričom koniec...

Filtračný článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227727

Dátum: 15.05.1986

Autori: Nikov Jordan, Daráž Milan, Valach Peter

Značky: filtračný, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný článok pre filtre na zachytávanie tuhých nečist(t, najm( kremičitých pieskov zo vzduchu, vyznačený tým, že je tvorený kostrou v podobe rámu (1) v tvare U, ktorý je z oboch strán potiahnutý pletivom (2), pričom spodná časť rámu (1) je opatrená výstupkami, napríklad kolíkmi (3), pre pevné upevnenie filtračného článku a horná časť rámu (1) je opatrená prírubou pre utesnenie filtračného článku, pričom filtračné vrece je natiahnuté na rám...

Filter na zachytávanie tuhých nečistôt, najmä kremičitého piesku zo vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227726

Dátum: 15.05.1986

Autori: Nikov Jordan, Valach Peter, Daráž Milan

Značky: tuhých, zachytávanie, vzduchu, filter, nečistot, piesku, najmä, křemičitého

Zhrnutie / Anotácia:

Filter na zachytávanie tuhých nečist(t, najm( kremičitého piesku zo vzduchu, pozostávajúci zo skrine filtra s príslušnými otvormi pre vstup a výstup vzduchu, pričom skriňa je opatrená odnímateľným horným a dolným vekom a dolné veko je opatrené otvorom pre upevnenie zberného vreca filtrátu, ďalej pozostáva z držiaka filtra uloženého na priečnych elementoch a opatreného otvormi pre uchytenie jednotlivých filtrov vo dvojici príchytkami a ďalej...

Uzatvárací ventil pre cylindrické proporcionálne komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 227725

Dátum: 15.05.1986

Autor: Janík Rudolf

Značky: cylindrické, komory, ventil, proporcionálne, uzatvárací

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatvárací ventil pre cylindrické proporcionálne komory, ktorého základovú dosku tvorí veko komory, vyznačujúci sa tým, že na základovú dosku (1) s otvormi dosadá ohybná uzatváracia membrána (2) po obvode pritláčaná na základovú dosku (1) a fixovaná telesom ventila (5) na prítlačnom tanieri (3) kolíkom (6), pričom závitové jadro ventila (4), jedným koncom spojené otočne s prítlačným tanierom (3), na druhom konci vybavené štvorhranom s nasadenou...

Prípravok na vytvorenie univerzálnej kopírovacej šablóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227724

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rott Juraj, Viskup Vladimír, Hájek Jozef

Značky: kopírovacej, vytvorenie, šablony, prípravok, univerzálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na vytvorenie univerzálnej kopírovacej šablóny, pozostávajúci z telesa, pružného prvku a deformačného prvku vyznačený tým, že na stojinách (5) telesa, opatrených tvrdokovovými hrotmi (2), sú pomocou skrutiek (4) upevnené držiaky (3) opatrené taktiež tvrdokovovými hrotmi (2), pre uloženie pružného prvku (1), v ktorom je vytvorená diera (12) pre čap (10) spájajúci pružný prvok (1) s deformačnou skrutkou (7), ktorá je vedená v priečniku...

Upínacia hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 227723

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kalinčík Jozef

Značky: sústruženie, valivých, upínacia, hlava, klietok, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacia hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk pozostávajúca z telesa, klieštiny, unášacích kolíkov, predp(tého guľkového ložiska a jadra spojeného s tiahlom vyznačená tým, že v telese (2) sú uchytené unášacie kolíky (11), na ktoré je nasunutá klieština (3) vedená svojou valcovou časťou (12) v otvoru (13) telesa (2), pričom klieština (3) je na svojej čelnej časti (14) spojená s jadrom (5) vedeným v predp(tom guličkovom ložisku (8),...

Závesné zariadenie pre zavesenie prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227722

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jurčo Jozef, Bojko Ladislav

Značky: prefabrikátov, zavesenie, závesné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Závesné zariadenie pre zavesenie prefabrikátov, vyznačujúce sa tým, že je vytvorené z páky (10) a z pevne spojeného závesného ramena (20), kolmého na páku (10), pričom páka (10) je opatrená na jednom konci otvorom (11), na druhom konci dosadacou vložkou (12) tak osadenou, že dosadacia plocha tvorí s pozdĺžnou osou páky (10) ostrý uhol, zatiaľ čo závesné remeno (20) je opatrené v mieste spojenia spojovacím prvkom (21) a na druhom konci kolmo...

Spôsob úpravy štiepok vláknoviny pred predhydrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227721

Dátum: 15.05.1986

Autori: Roth Harold, Murín Ján

Značky: úpravy, predhydrolýzou, štiepok, vláknoviny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob úpravy štiepok vláknoviny pred predhydrolýzou určených na výrobu buničiny, vyznačujúci sa tým, že štiepky vláknoviny sa predimpregnujú predhydrolyzátom v množstve 0,2 m3 až 0,8 m3 na tonu absolútne suchého dreva tak, aby obsah sušiny predhydrolyzátu vzťahovaný na tonu absolútne suchého dreva bol 10 kg až 80 kg.

Spôsob prípravy krmnej zložky obohatenej srvátkovou sušinou, hlavne bielkovinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227720

Dátum: 15.05.1986

Autor: Palo Vladimír

Značky: srvátkovou, krmnej, obohatenej, zložky, bielkovinami, spôsob, hlavne, přípravy, sušinou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kŕmnej zložky obohatenej srvátkovou sušinou, hlavne bielkovinami vyznačujúci sa tým, že srvátka sa zmieša s bentonitom, prípadne s jeho modifikovanou formou, v množstve 3 až 12 % hmotnostných na hmotnosť srvátky a ďalej sa bentonitový koncentrát srvátkovej sušiny oddelí.

PVC kompozícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227719

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kotleba Jozef, Novák Ladislav, Bubnáš Juraj

Značky: kovových, kompozícia, obalov, uzáverov, potravinářských, tesnenia

Zhrnutie / Anotácia:

PVC kompozícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov zložená z pastotvorného PVC, zmäkčovadiel, stabilizátorov, nadúvadiel, pigmentov a zmesnej povrchovo-aktívnej látky, vyznačená tým, že zmesná povrchovo-aktívna látka pozostáva zo 60 až 75 % hmot. parciálnych a/alebo úplných esterov nevysýchavých alebo polovysýchavých rastlinných olejov, 10 až 25 % hmot. minerálnych olejov viskozity 20 až 80 mm2/s, 1 až 5 % hmot. kyseliny...

Spôsob výroby ľahkého vykurovacieho oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 227718

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mlynár Jozef, Macho Vendelín, Maňák Jiří, Kopernický Ivan, Potisk Jozef, Huba František, Hlinšťák Karel, Tesař Ilja

Značky: výroby, spôsob, vykurovacieho, ľahkého, oleja

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob výroby ľahkého vykurovacieho oleja na báze vyšších ropných frakcií s teplotou varu nad 200 °C, počítanou na atmosferický tlak, tepelnou úpravou východiskovej suroviny pri zvýšenej teplote s obmedzením tvorby plynných uhľovodíkov a karboidov a s prípadným oddelením petroleja, plynového oleja a/alebo zvyšku z tepelne upraveného produktu, vyznačujúci sa tým, že sa na vyššiu ropnú frakciu jednorázove alebo vo viacerých technologických...

Spôsob a zariadenie na meranie agresívneho neutrónového žiarenia polovodičovými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227717

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mudroň Ján, Macko Pavol

Značky: žiarenia, spôsob, meranie, agresívneho, neutrónového, prvkami, zariadenie, polovodičovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej fyziky a rieši meranie agresívneho neutrónového žiarenia polovodičovými prvkami. Jeho podstata je v tom, že sp(sob merania je taký, že polovodičová detekcia je napájaná stabilizovaným napätím a ožarovaná neutrónovým žiarením s integrálnou hustotou od 1.1014 do 1.1019 n.cm-2 sp(sobujúce zmenu záverných častí VA-charakteristík polovodičovej detekcie, pričom táto zmena je meraná a vyhodnocovaná v jednotkách...

Zapojenie ochranného obvodu pre koncové telefónne zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 227716

Dátum: 15.05.1986

Autori: Greš Martin, Zuskin Silver

Značky: telefónne, zapojenie, zariadenia, ochranného, obvodů, koncové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie ochranného obvodu pre koncové telefónne zariadenia voči rázovému prepätiu vyznačené tým, že je tvorené dvoma paralelnými vetvami pripojenými paralelne ku vstupným svorkám (c, d) vstupného bloku (1), pričom každá vetva pozostáva zo sériove radeného odporu (R1, R2) a diaku (D1, D2), zatialčo z druhej paralelnej vetvy je paralelne k linkovým svorkám (g, d) hovorového obvodu (HO) zapojený diak (D2).

Zmesi pre chemickú injektáž pôd, hornín a iných pórovitých prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227715

Dátum: 15.05.1986

Autor: Jambor Jaromír

Značky: pôd, chemickú, zmesí, iných, prostředí, pórovitých, injektáž, hornín

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi pre chemickú injektáž sú určené pre spevnenie p(d, hornín a iných pórovitých prostredí v stavebníctve. Podstata zmesí spočíva v tom, že sú tvorené roztokom 100 hmotnostných dielov vodného skla a 4 až 9 hmotnostných dielov hydrogénuhličitanu sodného alebo hydrogénuhličitanu draselného alebo hydrogénuhličitanu amónneho, 10 až 50 hmotnostnými dielmi vysokodisperzného uhličitanu vápenatého alebo vysokodisperzného uhličitanu...

Tlmič hluku výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227714

Dátum: 15.05.1986

Autor: Sokol Miloslav

Značky: tlmič, výfuku, hluku

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič hluku výfuku zložený zo vstupného veka so vstupnou rúrkou, výstupného veka s výstupnou rúrkou a plášťa, v ktorom sú pevne umiestnené prepážky, pričom predná prepážka zviera s pozdĺžnou osou tlmiča hluku výfuku uhol ? = 30° až 60° a v nej sú predné otvory umiestnené v tej polrovine, ktorá je ďalej od vstupu do tlmiča hluku výfuku v smere prúdenia plynov vyznačený tým, že zadná prepážka (8) zviera s pozdĺžnou osou (1) tlmiča hluku výfuku...

Tlmič hluku prúdiacich plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227713

Dátum: 15.05.1986

Autor: Sokol Miloslav

Značky: hluku, prúdiacich, tlmič, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič hluku prúdiacich plynov, zložený zo vstupného veka so vstupnou rúrkou, výstupného veka s výstupnou rúrkou a plášťa, ktorého vnútrajšok je zložený z prepážok s otvormi, vyznačujúci sa tým, že prepážka (2) je pevne spojená s plášťom (1) tak, že zviera s pozdĺžnou osou (5) tlmiča hluku uhol ? = 30° až 60° a otvory (3) sú umiestnené v tej polrovine prepážky (2), ktorá je vzdialenejšia od vstupu do tlmiča hluku v smere prúdenia plynov.

Tesniaci medzikrúžok pre zamedzenie vysýpavania uhlíkovej náplne v uhlíkovej mikrofónnej vložke

Načítavanie...

Číslo patentu: 227712

Dátum: 15.05.1986

Autor: Štochmaľ Michal

Značky: tesniaci, uhlíkovej, mikrofónnej, náplne, vysýpavania, medzikrúžok, zamedzenie, vložke

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci medzikrúžok pre zamedzenie vysýpavania uhlíkovej náplne v uhlíkovej mikrofónnej vložke v priestore okolo pohyblivej elektródy sa vyznačuje tým, že tesniaci medzikrúžok (8) z jednostranne pogumeného textilu je nasunutý na pohyblivú elektródu (5), pričom jeho strana s textilom smeruje do priestoru s uhlíkovou náplňou (9) a pogumená strana tesniaceho medzikrúžku (8) dosadá na medzivložku (6), zatiaľčo vnútorný priemer tesniaceho...

Vŕtací stroj s otočným viacpolohovým nosičom upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227711

Dátum: 15.05.1986

Autori: Cejp Jozef, Kastfl Pavel, Petrík Juraj, Charvát Marián

Značky: upínačov, stroj, vrtací, nosičom, viacpolohovým, otočným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši koncepciu stroja s otočným viacpolohovým nosičom upínačov, na ktorom sa obrobky opracovávajú vŕtacími, vyvrtávacími, závitovacími a inými operáciami, prípadne ich kombináciou. Účelom vynálezu je umožnenie opracovania obrobkov s malými osovými vzdialenosťami v relatívne väčších obrobkov na menšom otočnom nosiči upínačov, prípadne opracovanie otvorov s malými osovými vzdialenosťami vo viacerých, naraz do upínača upnutých obrobkoch...

Spôsob prípravy vicinálnych glykol-diacetátov a monoacetátov oxidáciou alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227710

Dátum: 15.05.1986

Autori: Čihová Milina, Hrušovský Mikuláš, Vojtko Ján

Značky: monoacetátov, spôsob, vicinálnych, oxidáciou, glykol-diacetátov, přípravy, alkénov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vicinálnych glykol-diacetátov a monoacetátov oxidáciou alkénov elementárnym kyslíkom alebo vzduchom prípadne ich zmesou v prítomnosti karboxylovej kyseliny ako rozpúšťadla, za zvýšeného tlaku, vyznačený tým, že oxidácie alkénov lineárnych, rozvetvených alebo cyklických s počtom p(ť až štrnásť uhlíkov sa uskutočňuje pri teplotách 130 až 180 °C, tlaku aspoň 0,4 MPa a ako rozpúšťadlo sa použije kyselina octová, alebo acetanhydrid...

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227709

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mach Antonín, Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef, Hroch Jozef, Kavka Jaroslav

Značky: ukladanie, tehál, skládok, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok pozostávajúce z manipulátora, podložky, zhrňovača a plošiny vyznačené tým, že podložka (7) je umiestnená nad plošinou (9) pod manipulátorom (5) a zhrňovačom (8).

Momentová vratná hlavica pre rezanie závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227708

Dátum: 15.05.1986

Autori: Matejko Ján, Golier Milan

Značky: momentová, rezanie, závitov, vratná, hlavica

Zhrnutie / Anotácia:

Momentová vratná hlavica pre rezanie závitov, najm( vnútorných závitov do slepých otvorov, pozostávajúca z upínacej stopky spojenej prostredníctvom momentových spojkových prvkov, usporiadaných v rotorovom telese hlavice s upínacím hriadeľom závitníka. Riešeným problémom je rozšírenie upotrebiteľnosti hlavice aj pre rezanie relatívne krátkych závitov, ako aj závitov s relatívne malým priemerom, vytvorených do menej pevných materiálov. To sa...

Zapojenie vinutia rozptylového tranformátora najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227707

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hanák Stanislav, Soukaný Jozef, Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil

Značky: rozptylového, vinutia, zváranie, tranformátora, zapojenie, najmä, oblúkové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie vinutia rozptylového transformátora najm( pre oklúkové zváranie, kde transformátor pozostáva z dvojjadrového magnetického obvodu s pracovnými vinutiami vyššieho napätia a nižšieho napätia a regulačným vinutím, ktoré je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a pozostáva z dvoch cievok, z ktorých jedna cievka je umiestnená ne hornú spojku a druhá cievka na dolnú spojku, vyznačujúce sa tým, že aspoň k časti pracovného vinutia (31)...

Dekóder intenzity slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 227706

Dátum: 15.05.1986

Autor: Tuhý Gabriel

Značky: slnečného, intenzity, dekóder, žiarenia

Zhrnutie / Anotácia:

Dekóder intenzity slnečného žiarenia, ktorý obsahuje logické súčinové prvky, logické invertujúce súčinové prvky a logický invertujúci súčtový prvok, vyznačujúci sa tým, že prvý vstup (6) dekóderu intenzity slnečného žiarenia je pripojený na jeden vstup logických súčinových prvkov (1, 2) a logického invertujúceho súčinového prvku (4), druhý vstup (7) dekóderu intenzity slnečného žiarenia je pripojený na druhý vstup logických súčinových prvkov...

Zariadenie pre zostavenie skládok z tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 227705

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kavka Jaroslav, Galko Ján, Mach Antonín, Blaškovan Pavol

Značky: skládok, zostavenie, zariadenie, tehál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši paletovanie tehál na palety pri expedícii tehál. Tehly sa zoradia do vrstiev na valčekovom dopravníku. Pomocou rámu sa dopravia tesne nad paletu, ktorá je umiestnená na otočnej plošine. Nad plošinou sa o tehly zaprie zarážka, ktorá pri spätnom pohybe rámu zhrnie vrstvu tehál na paletu. Po zhrnutí tehál sa plošina otočí o 90° a klesne o výšku tehál. Celý cyklus sa opakuje až sa vytvorí skládka tehál.

Stojan pre infúziu a transfúziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227704

Dátum: 15.05.1986

Autor: Hrachovský Jozef

Značky: stojan, infúziu, transfúziu

Zhrnutie / Anotácia:

Stojan pre infúziu a transfúziu pozostávajúci zo strmeňa opatreného skrutkou, vyznačujúci sa tým, že teleso strmeňa (3) je nasunuté na peľasť l(žka (1) a zaistené opierkou (9), pričom do telesa strmeňa (3) je vsunuté aretačné teleso (5) z pružnej hmoty napr. silonu, na ktoré p(sobí uťahovacia skrutka (4), cez ktoré prechádza nosná rúra stojana (2), ktorá je na svojom hornom konci opatrená závesnými prostriedkami pre závesné zariadenie (8)...

Spôsob čistenia roztokov chloridu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 227703

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bumbálek Václav, Pliešovsky Ján, Prokleška František, Hořák Václav, Šotek Pavel, Sehnálek František

Značky: roztokov, horečnatého, čistenia, spôsob, chloridů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia roztoku chloridu horečnatého, ktorý vzniká napríklad rozpúšťaním horečnatých surovín, produktov, event. medziproduktov ich fyzikálnej, chemickej alebo tepelnej úpravy v kyseline chlorovodíkovej a ktorý obsahuje vápenaté ióny, prípadne ióny iných kovov, napr. alkalických kovov, železa a iných, prípadne iné anióny napríklad síranové, prípadne volnú kyselinu chlorovodíkovú, prípadne oxidačné činidlá napríklad chlór, peroxid vodíka...