Archív za 1986 rok

Strana 114

Způsob stanovení vyrovnání teplot vzorku materiálu pro měření tepelné vodivosti dynamickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235682

Dátum: 01.06.1986

Autor: Šípek Jiří

MPK: G01N 25/18

Značky: teplot, vodivosti, vyrovnání, stanovení, dynamickou, měření, způsob, materiálů, tepelně, metodou, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Stanovení okamžiku vyrovnání teplot ve zkoušeném vzorku materiálu pří měření tepelné vodivosti dynamickou metodou se uskutečňuje pomocí dvou diferenciálně zapojených termočlánků (1) a (2), umístěných v geometrickém středu a těsně pod povrchem zkoušeného vzorku (6), napojených přes číslicový voltmetr (3) na minipočítač (4) a programovací jednotku (5). Stanoví se tak automaticky a zcela jednoznačně okamžik vyrovnání teplot v celém průřezu...

Chladič viskozních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235681

Dátum: 01.06.1986

Autori: Svach Miloš, Balihar Miloš

MPK: F28F 13/02

Značky: viskózních, kapalin, chladič

Zhrnutie / Anotácia:

Chladič je určen k chlazení kapalin, u nichž v závislosti na klesající teplotě výrazně stoupá viskozita. Chladič je tvořen válcovou stojatou nádobou s chlazeným pláštěm na jehož vnitřní plochu doléhající kyvně uložené stírací lopatky nesené rameny rotoru poháněného elektromotorem s převodovkou. Chladič je možno použít všude tam, kde se chladí kapaliny jejichž viskozita při žádané teplotě dosahuje hodnoty až 1 200 mPa.

Lyžařský vlek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235680

Dátum: 01.06.1986

Autor: Grós Jan

MPK: B61B 11/00

Značky: lyžařský

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce lyžařského vleku, které zajistí snadnou montáž a seřizování na terénu libovolného profilu bez pomocných mechanismů, přičemž bezpečná přeprava lyžařů je zajišťována jednoduchými teleskopickými unašeči. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že kotevní lano hnací i vratné stanice je uchyceno v navijáku suportu, jenž je upraven posuvně na sloupu stanice. Na přední částí suportu je uchacena konzola hnací, resp....

Způsob chemické rafinace technického 2,6 – xylenelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235679

Dátum: 01.06.1986

Autori: Spousta Eduard, Čiernik Ján, Bartášková Pavla

MPK: C07C 39/07

Značky: způsob, rafinace, xylenelu, chemické, technického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemického čištění 2,6 xylenolu od jiných produktů alkylace fenolu. 2,6 xylenol se zahřívá s formaldehydem nebo paraformaldehydem v přítomnosti kysličníků kovů mimo kovy alkalických zemin a kovových solí organických karboxylových kyselin, potom se voda a nezreagovaný formaldehyd oddestilují.

Zařízení k pasivní elektronické identifikaci objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235678

Dátum: 01.06.1986

Autori: Žižka Miloslav, Šťastný Karel

MPK: H05C 3/00

Značky: identifikaci, pasivní, zařízení, objektu, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k identifikaci objektů procházejících nebo nalézajících se ve sledované oblasti a sestává z vysílací rámové antény, přijímacích rámových antén a iniciátoru na sledovaném objektu. Kolmo k rovině vysílací rámové antény jsou uspořádány protilehle alespoň dvě přijímací rámové antény. Mezi nimi je pak přechodně lokalizován iniciátor.

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235677

Dátum: 01.06.1986

Autor: Horák Miroslav

MPK: F28D 7/04

Značky: výměník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení vyšší účinnosti, menší hmotnosti a jednodušší konstrukce u výměníku tepla. Výměník tepla je opatřen dvouplášťovou vnější tlakovou nádobou, do které se zasune buben a kdy volný prostor mezikruží mezi vnitřní stěnou obvodového pláště a bubnem je vyplněn trubkami ohnutými do spirály a ústícími jedním koncem do obvodové tlakové nádoby a druhým koncem do dubnu. Podstatou vynálezu je, že těleso bubnu je přitom zavěšeno...

Válcovací závitník

Načítavanie...

Číslo patentu: 235676

Dátum: 01.06.1986

Autor: Weiss Bruno

MPK: B21H 3/08

Značky: válcovací, závitník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru obráběcích nástrojů a týká se válcovacího závitníku zejména pro výrobu vnitřních závitů v těžce obrobitelných materiálech. Podstatou vynálezu je, že válcovací závitník je tvořen rozpínacím trnem, který je opatřen náběhovými závity a lůžky pro uložení válcovacích válečků, sestávajících z dříku, který je na svém horním konci opatřen jednak kuželovými náběhovými zuby a jednak kalibrovacími zuby. Válcovací válečky jsou proti...

Způsob termálního rozkladu vzorku hornin v hermeticky uzavřeném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235675

Dátum: 01.06.1986

Autori: Mejstříková Lubomíra, Peštová Hana

MPK: G01N 25/00

Značky: způsob, termálního, rozkladu, uzavřeném, hornín, prostředí, vzorků, hermetický

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalý rozklad vzorku horniny pro analýzu v hermeticky uzavřeném prostředí. Vzorek o hmotnosti do 1 g. uložený v teflonové nádobce, ovlhčí se nejdříve 0,5 až 1 ml 35 % kyseliny chloristé a potom se doplní teflonová nádobka na 90 % objemu 18 % kyselinou chlorovodíkovou a vloží se do autoklávu a zahřívá po dobu 4 až 6 hodin při teplotě 200 °C. Poté je vzorek rozložen a připraven k chemické analýze.

Dělený píst klikového mechanismu pístového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235674

Dátum: 01.06.1986

Autor: Kovář Zdeněk

MPK: F02F 3/00

Značky: mechanismu, delený, stroje, píst, klikového, pístového

Zhrnutie / Anotácia:

Děleny píst se skládá nejméně z jedné části vykonávající funkci vlastního pístu a nejméně z jedné části vykonávající funkci křižáku, které jsou spolu spojeny výkyvně prostřednictvím pístního čepu, přičemž boční dosedací plochy děleného pistu, klouzající po stěnách válce, jsou nesouměrné podle roviny rovnoběžné s osou pístního čepu s procházející osou válce. Při využití tohoto řešení ve čtyřdobém naftovém motoru dochází pouze dvakrát ke klopení...

Způsob pro určování děr a poruch v izolačních vrstvách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235673

Dátum: 01.06.1986

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/20

Značky: tohoto, způsob, určování, způsobu, vrstvách, poruch, izolačních, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení lze využít v mikroelektronických technologiích, kde tenké izolační vrstvy slouží k izolaci a ke krytí určitých částí polovodiče při difusi. Pomocí tohoto způsobu lze v zařízení podle vynálezu třídit podložky s izolační vrstvou na bezporuchové, tj. bez nežádoucích otvorů v izolační vrstvě, přičemž u zbývajících položek lze určit počet, velikost i přesné místo výskytu otvorů v izolační vrstvě. Zařízení sestává z uzavřené komory,...

Způsob vytvoření prostorové homogenity fontánového doutnavého výboje a zářivka k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235672

Dátum: 01.06.1986

Autori: Urbánková Hana, Hermoch Vladimír, Moc Jiří

MPK: H01J 61/04

Značky: způsobu, způsob, prostorové, tohoto, vytvoření, zářivka, provádění, fontánového, homogenity, doutnavého, výboje

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytvoření prostorové homogenity fontánového doutnavého výboje, při kterém se výboj uměle kontrahuje vedením výbojového proudu skrze těleso obsahující průchozí otvory, štěrbiny nebo póry. Zářivka k vytvoření prostorové homogenity fontánového doutnavého výboje, sestávající ze silikátové bańky opatřené na vnitřním povrchu povlakem luminoforu, kde v baňce obsahující anodu a katodu je upevněna vnitřní trubka pro vedení výbojového proudu,...

Listěné jho statoru stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235671

Dátum: 01.06.1986

Autori: Severka Oldřich, Ordáš Jan, Laštovica Milan

MPK: H02K 23/02

Značky: statoru, stejnosměrného, stroje, listěné

Zhrnutie / Anotácia:

Lištěné jho statoru stejnosměrného stroje, složené ze segmentů jediného tvaru střídavé na rub a na líc s překládáním spár a se spárami překrytými hlavními póly se provádějí i s vnějším tvarem hranatým. Spojením sousedních segmentů svary v místech dělicích spár se podle vynálezu zvýší radikální tuhost lištěného jha v místech hlavních pólů bez potřeby dalšího výztužného prvku.

Zapojení pro pulsní stabilizaci potenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235670

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kopřiva Václav, Šašek Jaroslav

MPK: H02H 9/04

Značky: stabilizaci, pulsní, potenciálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolovaných napájecích sítí trolejbusového vedení a řeší problém pulsní stabilizace potenciálu. První svorka je spojena s prvním vývodem prvního kondenzátoru a s prvním vývodem první pojistky, jejíž druhý vývod je spojen s anodovým vývodem prvního tyristorového ventilu. Katodový vývod prvního tyristorového ventilu je spojen s prvním vývodem odporu,s prvním vývodem druhého kondenzátoru a s anodovým vývodem druhého tyristorového...

Způsob úpravy stteticky nevyhovující zubní skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235669

Dátum: 01.06.1986

Autor: Plaček Mirko

MPK: A61C 5/08

Značky: úpravy, skloviny, stteticky, způsob, zubní, nevyhovující

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy esteticky nevyhovující zubní skloviny spočívající v odstranění zubního kamene, očištění zubu, zvolením vhodné barvy a zabroušením incizní hrany nebo bukálníhoohrbolku o sílu použitého materiálu zhotovením otisku, vylitím sádrou, zhotovením fazety, která se potom fixuje ke sklovině dvousložkovou akrylovou pryskyřicí.

Způsob tavného svařování elektrickým obloukem a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235668

Dátum: 01.06.1986

Autori: Novák Jan, Kaláb Zdeněk

MPK: B23K 9/09

Značky: provádění, obloukem, tavného, elektrickým, svařování, způsobu, způsob, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru sváření a týká se způsobu a zapojení k tavnému svařování elektrickým obloukem tenkostěnných a obtížně svařitelných součástí. Jeho podstatou je, že svařovací proces probíhá ve dvou periodicky se opakujících časových intervalech kde v prvním časovém intervalu, pohybujícím se v rozmezí 0,01 až 1 sekunda, probíhá svařovací proces rychlostí v rozmezí 100 až 1.000 mm/min., zatímco v následujícím časovém intervalu, jehož...

Nízkotuková šľahačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235667

Dátum: 01.06.1986

Autor: Selecký Ján

MPK: A23C 13/12

Značky: šľahačka, nízkotuková

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkotuková šľahačka. Vynález sa týka mliekárenského oboru. Rieši podiel smotany a cmaru pri výrobe nízkotukovej šľahačky. Zriedenie smotany s cmarom je takým podielom, aby sa dosiahla tukovosť nízkotukovej šľahačky pri čom sa dosiahne požadovaný našlah, hutnosť a trvanlivosť nášlahu.

Způsob úpravy kyselinou sírovou nebo organickými kyselinami ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235666

Dátum: 01.06.1986

Autori: Štěpánek František, Štěpánek Ilja, Velešovský František, Šebesta Jan

MPK: C09B 67/50, C09B 67/16

Značky: sírovou, pigmentů, kyselinou, ftalocyaninových, úpravy, kyselinami, způsob, organickými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy ftalocyaninových pigmentů beta-modifikace, připravených ze surového ftalocianinu z bezrospuštědlové výroby tak, že se vyrobený pigment míchá v kyselině sírové nebo v organické kyselině 5 až 70 % při teplotě 50 °C až teplotě varů dle potřebného stupně rafinace. Získaný pigment má výrazně zlepšené koloristické vlastnosti.

Zařízení pro průběžné měření okamžitého průtoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235665

Dátum: 01.06.1986

Autor: Pajdla Vladislav

MPK: G01F 9/02

Značky: zařízení, okamžitého, měření, kapaliny, průběžné, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průběžného měření okamžitého průtoku kapaliny, zejména pro měření spotřeby paliva spalovacích motorů a řeší problém získání spojitého signálu a průběžných informací o okamžité spotřebě při měření váhovou metodou. Podstata řešení spočívá v připojení výstupu elektromechanické váhy na vstup řídící jednotky, jejíž výstup je spojen s elektricky ovládaným ventilem přívodní kapaliny a s hradlovacím vstupem vyhodnocovací jednotky....

Zařízení pro nastavení nebo kontrolu nastavení momentových klíčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235664

Dátum: 01.06.1986

Autor: Bohumír Cigánek

MPK: G01L 25/00

Značky: kontrolu, klíčů, nastavení, momentových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zatěžovací zařízení je tvořeno prvkem (280) upraveným pro uchycení ovládací části (41) momentového klíče (4). Prvek (280) je otočně uložen ve třetím ložisku (242) posuvného členu (240) umístěném na neznázorněném pevném rámu a spojen se zdrojem zatěžovací síly. Dále je zařízení tvořeno úchytky (310) upravenými pro uchycení činné části (42) momentového klíče (4) a spojenými s vážícím mechanizmem (l). Zdroj zatěžovací síly je výhodně tvořen...

Spôsob odstránenia polyvinylacetátu z odpadových vôd obsahujúcich zbytky záterov z výroby kobercov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235663

Dátum: 01.06.1986

Autori: Žilinčík Miroslav, Kvopková Oľga

MPK: C02F 1/52

Značky: odpadových, výroby, zbytky, záterov, obsahujúcich, odstránenia, polyvinylacetátu, kobercov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie zbytkov polyvinylacetátového syntetického latexu z výroby všívaných kobercov ktoré sa nachádzajú v odpadových vodách a spôsobujú ich vysoké organické zaťaženie. Odstránenie polyvinylacetátu spočíva v tom, že sa k odpadovým vodám pridá anorganická soľ ako elektrolyt, čím dôjde k vylúčeniu pevného plastického zbytku, ktorý sa dá od kvapaliny ľahko oddeliť. Vynález je možné využiť hlavne v oblasti čistenia vôd z...

Způsob výroby třísločiněných usní zkráceným způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235662

Dátum: 01.06.1986

Autori: Friml Zdeněk, Bělík Jan, Cirkl Jiří, Buchta Vladimír, Exner Rudolf

MPK: C14C 1/00

Značky: způsobem, výroby, třísločiněných, zkráceným, způsob, usní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby třísločiněných usní zkráceným způsobem za použití úpravy holiny pomocí kyselin organických a anorganických a eventuálně minerálních solí s následným přidáním kondenzátů kyselin naftalen mono-, di- a trisulfonových ve směsi s alkalicky modifikovanými sulfitovými výluhy. Množství kyselin se volí takové, aby hodnota pH výsledné lázně byla v rozmezí 2,0 až 4,5. Vynález lze použít ve všech koželužnách, vyrábějících třísločinné usně....

Způsob výroby 1,4-androstadien-3,17-dionu mikrobiálním odštěpením postranního řetězce sterolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235661

Dátum: 01.06.1986

Autori: Pihera Pavel, Protiva Jiří, Schwarz Vladimír

MPK: C12P 33/00

Značky: postranního, 1,4-androstadien-3,17-dionu, způsob, výroby, odštěpením, řetězce, mikrobiálním, sterolů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,4-androstadien-3,17 -dionu mikrobiálním odštěpením postranního řetězce sterolů, přičemž 1,4-androstadien-3,17-dion je konečný produktem řady reakcí katalysovaných enzymy nově vyšlechtěného mutantu Mycobacterium sp. CCM 3529.

Způsob výroby 22-hydroxy-23,24-bisnorchola-1,4-dien-3-onu mikrobiálním štěpením postranního řetězce sterolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235660

Dátum: 01.06.1986

Autori: Schwarz Vladimír, Protiva Jiří, Pihera Pavel

MPK: C12P 33/00

Značky: výroby, řetězce, 22-hydroxy-23,24-bisnorchola-1,4-dien-3-onu, sterolů, postranního, způsob, mikrobiálním, štěpením

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 22-hydroxy-23,24-bisnorchola-1,4-dien-3-onu spočívající v odštěpení části alifatického postranního řetězce různých zoosterolů a fytosterolů, přičemž 22 hydroxy-23,24-bisnorchola-1,4-dien-3-on je konečným produktem řady reakcí katalysovaných enzymy nově vyšlechtěného mutantu Mycobacterium sp. CCM 3528.

Zapojení čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 235659

Dátum: 01.06.1986

Autori: Lerch Pavel, Polenda František

MPK: F04D 15/00

Značky: stanice, čerpací, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru dopravy tekutin a do oboru závlah. Účelem vynálezu je optimalizace provozu čerpacích stanic zapojených samostatně nebo v kaskádě řízením provozu od tlaku na konci příslušného výtlačného potrubí. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že tlakové čidlo (3) čerpací stanice (1) se přemístí,na konec výtlačného potrubí (4).

Bass-reflexová ozvučnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 235658

Dátum: 01.06.1986

Autor: Boleslav Aleš

MPK: H04R 1/28

Značky: bass-reflexová, ozvučnice

Zhrnutie / Anotácia:

Bass-reflexová ozvučnice pro realizaci reprodukovaných soustav řeší problém zdokonalení přenosových vlastností v oblasti nízkých kmitočtů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že trubkové tenkostěnné hrdlo je na svých koncích opatřeno zaoblením o poloměru zakřivení nejméně 4 mm. Toto zaoblení může být vytvořeno na vlastním trubkovém tenkostěnném hrdle nebo k němu připojenými manžetami s uvedením zaoblením, z nichž vnější, umístěná na vnější stěně...

Zapojení pro regulaci otáček zejména rotačního stroje s prstencem pracovní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235657

Dátum: 01.06.1986

Autori: Houšť Vladimír, Mikolášek František

MPK: F04D 29/10

Značky: kapaliny, zejména, zapojení, stroje, pracovní, rotačního, regulaci, otáček, prstencem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění základní podmínky pro dosažení vysokých parametrů rotačního stroje s prstencem pracovní kapaliny, například vodokružných vývěv nebo kompresorů, tj. stálé optimální obvodové rychlosti stroje řízenými otáčkami v závislosti na okamžitém rozdílu tlaků ve výtlačném a sacím hrdle stroje. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že ovladač (6) regulačního pohonu (4~ stroje (1) je opatřen podtlakovým prostorem (7) spojeným se secím...

Úchytný přípravek ke zvedání, manipulaci a dopravě stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 235656

Dátum: 01.06.1986

Autori: Janecký Jiří, Rybáček Miloslav

MPK: B66C 1/44

Značky: úchytný, zvedání, dílců, stavebních, dopravě, přípravek, manipulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Úchytný přípravek ke zvedání, manipulaci a dopravě stavebních dílců sestává ze dvou kónických krepen, spojených okem procházejícím otvory v krepnách a klínu s výřezem, který se zasouvá mezi krepny. Přípravek slouží k manipulaci se stavebními dílci a lze ho použít opakovaně, čímž vzniká úspora oceli proti stávajícímu způsobu, při němž se používá zvedacích ocelových ok, která jsou součástí výztuže.

Zařízení ke kalibraci sondy pro snímání akustických tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235655

Dátum: 01.06.1986

Autor: Kubát Luboš

MPK: G01H 11/00

Značky: snímání, tlaku, zařízení, sondy, akustických, kalibraci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřící techniky a řeší problém rychlé a přesné kalibrace měřících sond s dvěma proti sobě uspořádanými mikrofony. Podstata řešení spočívá ve vytvoření dělené tlakové komůrky uzpůsobené k nasazení na mikrofony smontované sondy a opatřené kalibrátorem akustického tlaku.

Způsob regenerace absorpční kapaliny v magnezitovém systému odsiřování odpadních plynů a klasifikační krystalizátor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235654

Dátum: 01.06.1986

Autori: Klička Vladimír, Šebor Václav, Míšek Tomáš, Kordovský Josef, Kočí Jan

MPK: B01D 53/34

Značky: tohoto, regenerace, plynů, odsířování, absorpční, systému, provádění, způsobu, kryštalizátor, způsob, kapaliny, klasifikační, magnezitovém, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace absorpční kapaliny v magnezitovém systému odsiřování odpadních plynů, například spalin, řeší problém získávání siřičitanu horečnatého s podstatně sníženým obsahem inertů. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že suspenze přiváděná z procesu absorpce se gravitačně dělí na tří frakce - A, B, C - tak, že u frakce A jsou zahuštěny popílek a inerty, u frakce B je zvýšena koncentrace nezreagovaného magnezitu a zárodků krystalů siričitanu...

Zapojení číslicově analogového převodníku a číslicově analogové násobičky s analogovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235653

Dátum: 01.06.1986

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: H03K 13/02

Značky: analogového, analogově, analogovým, převodníku, zapojení, násobičky, výstupem, číslicové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicově - analogového převodníku ze sériového nebo paralelního číslicového kódu na analogové napětí. Současně může tento převodník pracovat jako násobička vstupního analogového napětí s číslicovým napětím a to jako jedno, dvou nebo čtyř kvadrantová. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spínání váhových odporů od invertujícího vstupu operačního zesilovače přes spínací prvky k zemi a přivedení referenčního nebo násobeného napětí...

Kuchyňská varná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 235652

Dátum: 01.06.1986

Autori: Malec Václav, Nožička Zdeněk, Jakeš Jan, Jareš František, Andras Jiří

MPK: A47J 27/086

Značky: kuchyňská, varná, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kuchyňské varné nádoby, sestávající z varné části, z víka a integrovaného elektrického topení. Varná část sestává z větší nádoby, do níž je vložena vnitřní kovová nádoba s varným prostorem vytápěným v těsné blízkosti dna vnitřní kovové nádoby buď ze strany varného prostoru, nebo vně mezi vnější nádobu a vnitrní kovovou nádobu jejíž vnější průměr je menší než vnitřní průměr vnější nádoby, prostor mezi vnější nádobou a vnitřní...

Pohyblivé uloženie stupačky pre lesné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235651

Dátum: 01.06.1986

Autori: Slezák Vladimír, Vážan Milan, Jastraban Ivan

MPK: B62D 25/22

Značky: stupačky, lesné, stroje, uloženie, pohyblivé

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivé uloženie spodnej nástupnej plochy - stupačky lesného, alebo iného stroja pracujúceho v ťažkom teréne znižuje možnosť jej poškodenia. Riešenie uloženia umožňuje voľný pohyb nezaťaženej stupačky v horizántálnom smere a umožňuje pohyb vo zvislom smere smerom nahor. Po zaťažení stupačky nastupujúcou osobou sa stupačka automaticky stabilizuje. Podstata uloženia spočíva v zavesení stupačky na dvoch retiazkach pričom rameno, ktoré tvorí...

Plechové vidlicové stupadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 227750

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kúdelka Ivan, Reichwalder Ján, Bede Žigmund

Značky: vidlicové, plechové, stupadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Plechové vidlicové stúpadlo je charakterizované tým, že je vyrobené z oceľového plechu s navalcovanou protišmykovou úpravou a na oboch bočných okrajoch je opatrené krajovými prehybmi a v časti pre zabudovanie je opatrené kotevnými výstupkami, pričom rukov(ť je vytvorená vyseknutím časti stúpadla a je zaoblená.

Uloženie piestnic teleskopických valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227749

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šmida Ladislav, Šesták Jan

Značky: piestnic, valcov, uloženie, teleskopických

Zhrnutie / Anotácia:

Uloženie piestnic teleskopických valcov s obojstranným núteným pohybom vyznačujúci sa tým, že pozostáva z matice (11) horného prítlačného krúžku (6), spodného prítlačného krúžku (14) a operného krúžku (5), pričom spodný piest (8) je spojený s vnútornou piestnicou (2) závitovým spojením.

Zariadenie na prenos elektrických signálov medzi dvoma voči sebe pohybujúcimi sa jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227748

Dátum: 15.05.1986

Autor: Anderko Jozef

Značky: elektrických, voči, prenos, dvoma, zariadenie, medzi, jednotkami, signálov, pohybujúcimi

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na prenos elektrických signálov medzi navzájom pohybujúcimi sa jednotkami z pracovných strojov, priemyselných robotov a manipulátorov a iných manipulačných zariadení. Zariadenie má dve príruby, opatrené trubkami rozdielnych priemerov, ktoré sa do seba zasúvajú a vysúvajú. Príruby sú opatrené vývodkami.

Zariadenie pre ochranu chápadla robota pred poškodením baranom lisu na automatizovanom technologickom pracovisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227747

Dátum: 15.05.1986

Autori: Boháčik Ľubomír, Sánik Ivan

Značky: automatizovanom, technologickom, ochranu, poškodením, robota, pracovisku, chápadlá, zariadenie, baranom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre nasadenie priemyselného robota ku strojom s vratným pohybom barana. Zariadenie pozostáva z dvoch mikrospínačov umiestnených na priemyselnom robote signalizujúce polohu ramena a ďalšieho mikrospínača, umiestneného na fréme lisu signalizujúceho polohu barana. Mikrospínače napájané zo samostatného zdroja sú zapojené vo vzájomnej v(zbe s dvojhodnotovými prvkami tak, aby pri porušení stanovenej podmienky došlo k vypnutiu...

Operačný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 227746

Dátum: 15.05.1986

Autori: Snopek Pavol, Kravec Karol, Jambrich Ladislav

Značky: zásobník, operačný

Zhrnutie / Anotácia:

Operačný zásobník určený na vytváranie zásoby manipulovaných predmetov predovšetkým prírubového tvaru, pre automatickú manipuláciu s priemyselnými robotmi a manipulátormi, hlavne pri čelnom odoberaní manipulovaných predmetov, pozostávajúci z modulu náhonu, modulu dĺžkového a modulu koncového, pričom uvedené moduly sú prepojené pohyblivým dopravníkom a z vychystávacieho modulu, ktorý je umiestnený na konci pohyblivého dopravníka, pričom modul...

Rádiometrická detekčná cela pre izotachoforézu v kapilárach

Načítavanie...

Číslo patentu: 227745

Dátum: 15.05.1986

Autori: Švec Anton, Havaši Peter, Kaniansky Dušan, Rajec Pavol, Macášek Fedor

Značky: rádiometrická, izotachoforézu, detekčná, kapilárach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zariadení a detekcie v kapilárnej izotachoforéze, prípadne kapilárnych elektroforetických techník a do analýzy rádioaktívnych látok. Rieši detekciu rádioaktívnych a rádioaktívne označených látok po ich izotachoforetickom rozdelení, pričom sa detekujú žiariče beta a gama, ktorých energia žiarenia postačuje na prienik stenou kapiláry, ktorá je v mieste vyhodnocovania rádioaktivity vytvarovaná na optimálnu geometriu merania...

Spôsob výroby organických kyslíkatých zlúčenín zo skupiny alkoholov, éterov, esterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227744

Dátum: 15.05.1986

Autori: Macho Vendelín, Komorová Eva, Komora Ladislav

Značky: zlúčenín, éterov, spôsob, esterov, kyslíkatých, výroby, skupiny, organických, alkoholov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby organických kyslíkatých zlúčenín so skupiny alkoholov, éterov, esterov adíciou vody, alkoholov C1 až C12, alebo karboxylových kyselín C1 až C12 na olefíny C2 až C12 za katalytického účinku minerálnych kyselín, kyselín sulfonových, alebo katexov pri teplote -5 až 200 °C, vyznačujúci sa tým, že adícia sa uskutočňuje za prídavku aspoň jedného prvku alebo zlúčeniny z podskupiny medi, cínu, arzénu, chrómu, mangánu, železa periodickej...

Zariadenie na plnenie veľkoobjemových kontajnerov najmä pazderím

Načítavanie...

Číslo patentu: 227743

Dátum: 15.05.1986

Autor: Štullerová Mária

Značky: kontajnerov, veľkoobjemových, pazderím, zariadenie, najmä, plnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na plnenie veľkoobjemových kontajnerov najm( pazderím dopravovaným prívodným potrubím nad stred ložnej plochy veľkoobjemového kontajnera vyznačujúce sa tým, že prívodné potrubie (5) pazderia je opatrené koncovkou (6) rozširujúcou sa na ložnú šírku veľkoobejmového kontajnera (1), pričom v koncovke (6) je pevne uložený rozdeľovač (7) pazderia tvorený dvoma doskami (4) spojenými pod stredom prívodného potrubia (5) a smerom dole k ložnej...