Archív za 1986 rok

Strana 112

Hydrogenační katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231113

Dátum: 01.06.1986

Autori: Reiss Jiří, Hetflejš Jiří

MPK: B01J 23/46, C07B 1/00

Značky: hydrogenační, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogenační katalyzátor obecného vzorce Rh(olefin)mL2(O3SR), kde olefin představuje alken s C2 až C8, cykloalken s C5 až C8, výhodně etylen, cyklookten a dále alkadien s C4 až C12, výhodně 1,5-hexadien, 1,5-cyklooktadien a norbornadien, index m má hodnotu 0 až 1 v případě dienů obsahujících dvě C=C vazby a hodnotu 0 až 2 v případě alkenů, index p je roven 1 až 2, přičemž počet koordinačních vazeb centrálního kovu k olefinu a ligandu L2 je...

Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231112

Dátum: 01.06.1986

Autori: Šebo Tomáš, Kulhavý Teofil, Paulovič Milan, Vošta Jan, Němcová Jitka, Panáček František, Bartoníček Robert, Sládečková Alena, Kočica Josef, Malý Klement, Špacír Josef, Novák Ladislav

MPK: C23F 11/10

Značky: korozně, prostředek, inhibičním, sekvestračním, účinkem, dispergačním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší protikorozní ochranu ocelových teplosměnných systémů s vodným chladicím médiem. Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem pro vodná teplosměnná prostředí podle vynálezu obsahuje od 50 do 90 hmot.% kopolymeru alkylenoxidů s 2 až 3 atomy uhlíku v řetězci, o molekulové hmotnosti 250 až 3 000, například etylenoxidu s propylenoxidem, od 5 do 30 hmot.% sloučeniny...

Zařízení pro manipulací s rolovanými výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231111

Dátum: 01.06.1986

Autori: Bokovec Libor, Menša Ludvík, Jugas Jaroslav

MPK: B65G 47/56

Značky: manipulaci, rolovanými, zařízení, výrobky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z nosné konstrukce, na které jsou v odlišných horizontálních rovinách vertikálně vzdálené příčné dopravníky, ukončené shazovacími zařízeními. Na horizontální výše položený příčný dopravník navazuje podélný dopravník. Pod podélným dopravníkem a kolmo k horizontálně nižšímu příčnému dopravníku jsou umístěný sklopné dopravníky. Pod nimi jsou uspořádány dopravníky palet se sklápěcími zařízeními. Shazovací zařízení je tvořeno...

Luminiscenční dioda pro reflexní terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231110

Dátum: 01.06.1986

Autori: Nohavica Dušan, Kubec František, Vykouk Vlastislav, Hrdlička Jan, Rohlíček Vojtěch, Hrubý Jaroslav

MPK: A61N 5/06

Značky: dioda, terapii, luminiscenční, reflexní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru lékařství. Výhodou vynálezu je zjednodušení luminiscenčního prvku při reflexní terapii. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektricky vodivý kontakt je spojen s jedním z vývodů luminiscenční diody.

Kovový přihradový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: 230978

Dátum: 01.06.1986

Autori: Sobotka František, Altera Zdeněk

MPK: E04C 3/08

Značky: nosník, kovový, přihradový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je konstrukce kovového přihradového nosníku, určeného pro nosné skelety hospodářských objektů a občanských budov. Konstrukce kovového přihradového nosníku podle vynálezu jehož horní pás, spodní pás, svislice a diagonální pruty jsou tvořeny složenými profily a jehož horní pas přesahuje přes krajní svislice pro uložení na podpěrnou patku, vyznačující se tím, že horní i spodní pas je tvořen podélnou pásnici uloženou v rovině...

Viřivý plynoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 236450

Dátum: 01.06.1986

Autori: Novák Rudolf, Kalivoda Lubomír, Strnad Vladimír, Petřík Milan, Kokeš Josef, Rubek Ladislav, Mrkvička Václav

MPK: G01F 1/32

Značky: vírivý, plynoměr

Zhrnutie / Anotácia:

Vířivý plynoměr tvořený vírovým tělesem (2) pro uložení v potrubí (l), přičemž k vírovému tělesu (2) je připojeno snímací křídlo (3) a vírové těleso (2) je opatřeno snímačem vyvozovaných kmitů, jehož výstup je napojen na vyhodnocovací elektronické zařízení. Ve virovém tělese (2) je vytvořena dutina (10), do níž je zavedeno raménko (11), pevně spojené se snímacím křídlem (3), přičemž raménko (11) je kinematicky spojeno s piezoelektrického...

Aminoalkohol 2-chlordibenzo(b, e)thiepinové řady a jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236449

Dátum: 01.06.1986

Autori: Bártl Václav, Dlabač Antonín, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/12, C07D 295/04

Značky: e)thiepinové, řady, aminoalkohol, 2-chlordibenzo(b

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je aminoalkohol 2-chlordibenzo(b, e)thiepinové řady vzorce I, tj. (E)-l-/3-(2-chlor-6,11-dihydrodibenzo/b,e)thiepin-11-yliden)propyl/-4- (2-hydroxyethyl) piperazin a jeho soli s farmaceuticky nezávadnými kyselinami. Látka vzorce I a její soli mají vlastnosti nekataleptického trankvilizéru, z čehož vyplývá jejich použitelnost v neurologii a psychofarmakotherapii. Mají též vlastnosti antimikrobiální naznačující použitelnost v...

Mechanická silová upínacia matica

Načítavanie...

Číslo patentu: 236448

Dátum: 01.06.1986

Autor: Szabó Vincent

MPK: F16B 37/08

Značky: upínacia, mechanická, matica, silová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mechanickej silovej upínacej matice na silové upínanie obrobkov alebo spojovanie súčiastok. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základné teleso má na svojej hornej časti vytvorený závit pre posuvnú maticu a na svojej dolnej časti vodiacu plochu pre prstenec pevne spojený s puzdrom, pričom medzi vnútornou kužeľovou plochou posuvnej matice, čelnou plochou, prstencom a novkajšou kužeľovou plochou základného telesa sú uložené...

Zařízení pro automatickou kontrolu napnutí řemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 236447

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hrdlička Miloš, Sláma Pavel

MPK: F16H 7/08

Značky: řemene, kontrolu, napnutí, automatickou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení životnosti pohonných řemenů a zvýšení využitelnosti automaticky pracujících obráběcích strojů. Uvedeného účelu se dosáhne pravidelnou kontrolou stanoveného napnutí řemene prováděného automatickým zařízením bez vlivu obsluhy stroje. Automatická kontrola se provádí během doby, kdy se vřeteno neotáčí a stroj nepracuje. Na povel daný zapnutím stroje se k řemenu přiklopí kontrolní zařízení, které předepsané napnutí...

Zařízení pro blokování stahovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236446

Dátum: 01.06.1986

Autori: Fischer Evžen, Maléř Josef, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 9/56, D04B 9/20

Značky: stahovače, blokování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro blokování stahovače v nepracovní poloze během vratného pletení na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu ponožkového zboží apod. přičemž řešena jednoduchost a použitelnost zejména pro dvouválcový pletací stroj. Podstata řešení spočívá v tom, že sestává z blokovací západky přiřazené ke stahovači upraveném pro záběr se západkou, dále z mechanického převodu, jehož jeden koncový člen je přiřazen k západce a druhý k...

Zapojení k ochraně obsluhujícího personálu u elektricky vytápěných sklářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236445

Dátum: 01.06.1986

Autori: Lisý Antonín, Němeček Miloslav, Sládek Vladislav

MPK: C03B 5/027

Značky: sklářských, personálu, ochraně, pecí, vytápěných, zapojení, elektricky, obsluhujícího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického tavení skla a řeší problém ochrany obsluhujícího personálu před elektrickým napětím ve sklovině, které se kompenzuje nebo ruší elektrickým polem vytvořeným regulovatelným zdrojem (7) proudu, jehož výstupy jsou odděleny od elektrické sítě topných elektrod (2) pece i od přívodního vedení (13). Na regulovatelný zdroj (7) jsou připojeny sběrné elektrody (4), které svádí elektricky, proud vyvolány topnými elektrodami...

Regulační ventil volnoběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236444

Dátum: 01.06.1986

Autor: Výška Jan

MPK: F02M 1/14, F02M 3/04, F02M 7/06...

Značky: ventil, volnoběhu, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulačního ventilu volnoběhu v karburátoru zážehových spalovacích motorů. Podstatou vynálezu je zařízení na tvorbu volnoběžné směsi, sestávající ze základního tělesa ventilu, v němž je uspořádán píst nebo membrána s regulační jehlou zasahující do otvoru průchodu směsi k sacímu potrubí v mezistěně tělesa ventilu, přičemž regulační jehla má na svém konci zasahujícím do otvoru v mezistěně ventilu odstupňovaný průřez a prostor pod...

Obohacovací zařízení karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236443

Dátum: 01.06.1986

Autor: Výška Jan

MPK: F02M 3/04, F02M 7/06

Značky: karburátoru, obohacovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obohacovacího zařízení karburátoru obsahující akcelerační pumpičku s přívodním kanálem paliva, v němž je uspořádán jednocestný ventil a s obtokovým kanálem, v němž je uspořádána obtoková tryska, přičemž přívodní i obtokový kanál jsou uspořádány palivovou komorou akcelerační pumpičky a zdrojem paliva. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vstupní konec obtokového kanálu ústí pod hladinu paliva do činného palivového kanálu za...

Obohacovací zařízení karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236442

Dátum: 01.06.1986

Autor: Výška Jan

MPK: F02M 7/06, F02M 3/04

Značky: obohacovací, karburátoru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obohacovacího zařízení karburátoru obsahující akcelerační pumpičku s přívodním kanálem paliva vyúsťující jednak do palivové komory akcelerační pumpičky přes jednocestný ventil a jednak svým vstupním koncem ke zdroji paliva. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vstupní konec přívodního kanálu ústí pod hladinu paliva do činného palivového kanálu za palivovou trysku. Vstupní konec přívodního kanálu ústí pod emulsní trubici hlavního...

Volnoběžný systém karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236441

Dátum: 01.06.1986

Autor: Výška Jan

MPK: F02M 3/08

Značky: karburátoru, voľnobežný, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká volnoběžného systému karburátoru, zvláště pro spalovací motory, s volnoběžným kanálem, který vyúsťuje v oblasti rovnoběžné polohy škrtící klapky do hlavního kanálu karburátoru přes přechodové otvory. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přechodové otvory jsou uspořádány v průchozím tělese otočně uloženém v tělese karburátoru. Osa jednoho z přechodových otvorů je totožná s osou otáčení průchozího tělesa.

Kondensor s oboustranným přívodem dopravovaného textilního materiálu do podtlakové pracovní komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 236440

Dátum: 01.06.1986

Autor: Míchal Pavel

MPK: D01G 23/08

Značky: materiálů, oboustranným, komory, podtlakově, kondensor, přívodem, dopravovaného, pracovní, textilního

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že uprostřed horní stěny podtlakové pracovní komory je otočně uložena dvoukřídlá klapka a na obě boční stěny podtlakové pracovní komory jsou připojeny difusory, na jejichž hrdle je připojeno potrubí pneudopravy, přičemž směr otáčení pracovního perforovaného bubnu je závislý na poloze dvoukřídlé klapky. Kondensor podle vynálezu je prostorově nenáročný, přepínaní kondensoru na jeden nebo druhý zdroj dopravovaného materiálu...

Zařízení pro automatické ovládání zkrápění prachu v pracovní zóně uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236439

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ryška Miroslav, Opletal Jaroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: prachu, zařízení, pracovní, automatické, ovládání, zkrápění, pluhu, zóně, uhelného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatické ovládání zkrápění prachu v závislosti na okamžité poloze uhelného pluhu. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že do hydraulického obvodu přesouvacích válců hřeblového dopravníku je vřazen řídicí válec přívodu postřikové vody k trysce, tento řídicí válec je ovládán změnami tlaku v přesouvacím válci vyvolanými reakcí přítlaku přesouvacího válce na hřeblový dopravník a na uhelný pluh v okamžiku kdy uhelný pluh rozpojuje...

Náprava motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236438

Dátum: 01.06.1986

Autor: Babák Jan

MPK: B62D 17/00

Značky: náprava, vozidla, motorového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduché konstrukce seřiditelného elementu pro nápravu motorového vozidla, který umožňuje nastavení odklonu kola jako kompenzaci součtu výrobních nepřesností jednotlivých dílů nápravy a karoserie. Uvedeného cíle je dosaženo tím způsobem, že jeden ze šroubů upevňujících nosič kola k objímce teleskopické jednotky je opatřen dvěma centrickými nákružky, které mají tvar rovnostranného trojúhelníku se zaoblenými...

Způsob kontinuální přípravy 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236437

Dátum: 01.06.1986

Autori: Jexová Ema, Karvaš Milan, Volf Jiří, Durmis Július, Pašek Josef

MPK: C07D 211/46

Značky: 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, přípravy, způsob, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy se provádí hydrogenací 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu za zvýšeného tlaku, zvýšené teploty a v přítomnosti vhodného rozpouštědla. Jako katalyzátor se při hydrogenaci použije směs redukovaného kysličníku nikelnatého a kysličníku hlinitého, obsahující 10 až 80 % hmot. niklu.

Způsob přípravy chromitého komplexu monoazobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 236436

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hanousek Vítězslav, Thorovský Zdeněk, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/16

Značky: monoazobarviva, přípravy, způsob, komplexu, chromitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy chromitého komplexu monoazobarviva obecného vzorce kde jedno X = -NO2 a druhé X = H jedno X _ -SO3 H a druhé Y = H chromací monoazobarviva za přítomnosti kyseliny mravenčí a minerální kyseliny.

Způsob přípravy chromitého komplexu monoazobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 236435

Dátum: 01.06.1986

Autori: Pavlíková Jarmila, Thorovský Zdeněk, Hanousek Vítězslav

MPK: C09B 45/16

Značky: monoazobarviva, způsob, přípravy, chromitého, komplexu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy chromitého komplexu monoazobarviva obecného vzorce chromací polobarviva ve vodném prostředí za přídavku 0,01 až 0,3 molu minerální kyseliny, vztaženo na 0,1 molu chromité sole.

Způsob výroby práškovitého oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236434

Dátum: 01.06.1986

Autori: Smíšek Václav, Freudl Antonín, Dolejš Václav, Kment Vítězslav

MPK: C01F 7/32

Značky: způsob, oxidů, hlinitého, výroby, práškovitého

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zvýšení účinnosti kalcinace síranu hlinito amonného při teplotách 500 až 1 400° C. Tohoto cíle dosáhne postupem, při kterém reakční směs postupně prochází nejméně dvěma stupni kalcinačního prostoru, přičemž teplota v každém následujícím stupni je nejméně rovna teplotě v předcházejícím stupni. Nejméně v jednom případě se mezi dvěma sousedními stupni odvádějí z kalcinačního prostoru plynné zplodiny rozkladu. Postup lze výhodně...

Alkydové pryskyřice se zvýšenou pružností a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236433

Dátum: 01.06.1986

Autori: Klančík Luděk, Rada Antonín, Hájek Karel, Kitzler Jaroslav

MPK: C09D 3/64

Značky: pružnosti, zvýšenou, přípravy, alkydové, způsob, pryskyřice, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém formulace alkydových pryskyřic se zlepšenými mechanickými vlastnostmi nátěrů z nich zhotovených při zachování ostatních dobrých vlastností dosud známých typů, jako je rychlé zasýchání, dobré optické vlastnosti a podobně. Uvedený problém řeší alkydová pryskyřice podle vynálezu, obsahující 30 až 62 % esterově vázaných zbytků acyklických monokarboxylových kyselin s jodovým číslem 95 až 205 g J2/l00 g 20 až 38 % esterově...

Způsob přípravy 1-naftylamin-4-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236432

Dátum: 01.06.1986

Autori: Žaloudek Josef, Hellerová Zdena

MPK: C07C 143/60

Značky: kyseliny, přípravy, způsob, 1-naftylamin-4-sulfonové

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je nalezení zdravotně nezávadného způsobu výroby 1-naftylamin-4-sulfonové kyseliny. Tohoto cíle se dosáhne postupem, při kterém se směs 1-naftol-4-sulfonové kyseliny a 1-naftol-2-sulfonové kyseliny aminuje ve vodném prostředí amoniakem v přítomnosti siřičitanu amonného při teplotě 130 až 190°C a tlaku 1,2 až 5 MPa.

Čerpadlo chladící kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236431

Dátum: 01.06.1986

Autor: Boček Jiří

MPK: F01P 5/10

Značky: chladicí, kapaliny, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká čerpadla chladící kapaliny, zejména pro spalovací motory. Podstata vynálezu spočívá v konstrukci tělesa čerpadla, uloženého na hlavě válců prostřednictvím příruby a připojeného k odpovídajícímu otvoru v bloku válců utěsněným trubkovým spojem s možností omezeného axiálního i otočného pohybu. Toto řešení značně zjednodušuje montáž a zvyšuje životnost a spolehlivost spojů.

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro hydraulický pohon hranidel a obracečů rozvalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236430

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ožana Otakar, Neužil Lumír, Paskovský Vasil, Šafařčík Jiří, Voborný Antonín

MPK: F15B 1/00

Značky: pohon, hydraulický, rozvalků, tlakově, rozvod, obracečů, kapaliny, hranidel

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení progresivního a ekonomicky účelného a výhodného ovládání hranidel a obracečů. Uvedeného účelu se dosáhne použitím přímočarého hydromotoru (10) pro ovládání pákového mechanismu. Směry a velikost průtoku k přímočarému hydromotoru (10) je řízena proporcionálním rozvaděčem (5) s třícestnou tlakovou váhou (23) napojeným na zdroj (l) konstantního průtoku.

Topný radiátor pro první těleso pásových pekárenských cyklotermických pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236429

Dátum: 01.06.1986

Autori: Bunda Jaroslav, Mázl Jasef, Dobřichovská Libuše, Černík Jiří

MPK: A01B 1/02

Značky: pekárenských, topný, pecí, těleso, radiátor, první, cyklotermických, pásových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká topného radiátoru pro první těleso pásových pekárenských cyklotermických pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výrazným zvětšením průřezu topného radiátoru horního ohřevu prvního tělesa pekárenských pecí poklesne jeho tlaková ztráta při proudění spalin. Topný radiátor horního ohřevu prvního tělesa je nejužším místem celého cyklotermu pece a tím i určujícím prvkem pro celkovou tlakovou ztrátu. Vynález je zvláště vhodný pro...

Uspořádání konce křídla a křídélka letounu se svěšeným okrajovým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236428

Dátum: 01.06.1986

Autor: Světlík Milan

MPK: B64C 5/08

Značky: okrajovým, křídélka, uspořádání, obloukem, letounu, svěšeným, konce, křídla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání konce křídla a křidélka letounu se svěšeným okrajovým obloukem pro zajištění příčné autostabilizace letounu s volným příčným řízením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že okrajový oblouk se skládá z pevné části (l), vytvořené na nepohyblivé části křídla (12, 13) a z pohyblivé části (2), pevně spojené s pohyblivým křidélkem (3) a mající náběžnou hranu (4) odkloněnou dozadu za osu (6) otáčeni křidélka (3), přičemž mezi...

Zapojení diferenciálu převodové skříně pohonu napínacích válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236427

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ferencz Albert, Sacher Ľudovít

MPK: B21B 35/12, B21B 39/08

Značky: pohonů, válců, zapojení, skříně, převodové, diferenciálu, napínacích, válcovací, stolice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení diferenciálu převodové skříně pohonu napínacích válců válcovací stolice s elektrickou regulací otáček napínacích válců v závislosti na okamžitých otáčkách pracovního elektromotoru pracovních válců. Jeho podstata spočívá v tom, že ke šneku šnekové skříně pohonu unášeče diferenciálu je připojen elektromotor, napájený měničem, který je připojen k regulátoru. Regulátor je zapojen přes tachodynama mezi pracovní elektromotor...

Vodítko pístní tyče teleskopického tlumiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 236426

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kučera Stanislav, Plíva Josef, Špís Ladislav

MPK: F16F 9/36, F16F 9/32

Značky: tlumiče, vodítko, pístní, tyče, teleskopického

Zhrnutie / Anotácia:

Vodítko pístní tyče pro teleskopické tlumiče, jehož vnitřní vodící část suvné obepíná pístní tyč a mezi vnitřní a vnější částí vodítka je plné dno, které je v horní části vyztuženo žebry. Přechodové části dna jsou zaobleny. Vodítko je určeno pro teleskopické tlumiče, zejména hydraulického typu - pro jednoplášťové i dvouplášťové druhy tlumičů.

Zásobníkový hlídač niti, vhodný pro použití zejména na pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236425

Dátum: 01.06.1986

Autori: Zezula Radomír, Vach Stanislav, Trmač Miloslav, Piškula František, Svoboda Petar

MPK: D04B 35/12

Značky: nití, pletacích, zásobníkový, hlídač, vhodný, použití, strojích, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití na pletacích strojích, zejména na okrouhlých pletacích strojích, jako součást vedení niti. Předmětem vynálezu je zásobníkový hlídač niti, jehož základní sestava obsahuje vodici komory a přírubou pro přívod tlakového média a dále čidlo polohy vodícího prostředku niti a nejméně jednu koncovou zarážku a signalizační prvek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v čele (11) komory (1) je uložena vodicí jednotka (2), která...

Univerzálna forma na výrobu tvárnic pre suché murovanie z agloporitového betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236424

Dátum: 01.06.1986

Autor: Mikletič Miroslav

MPK: B28B 7/02

Značky: univerzálna, agloporitového, murovanie, forma, tvárnic, výrobu, suché, betonů

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálna forma na výrobu tvárníc celých a polovičných pre suché murovanie z agloporitového betónu bez malty v stavebníctve, ktorej podstatou je vytvorenie formy z dvoch zhodných polovic uložených na jednotnej manipulačnej doske pri konštantnej rozteči otvorov pre jadrá a možnosťou rozdelenia deliacou vložkou napnutou valcovými klinmi zaistenými poistkou, pričom obe časti formy sú upevnené spojovacími prvkami a opatrené celou alebo delenou...

Pryžokovové hřídelové těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 236423

Dátum: 01.06.1986

Autori: Trhlík Jaromír, Vosáhlo Lubomír

MPK: F16J 15/56

Značky: hřídelové, těsnění, pryžokovové

Zhrnutie / Anotácia:

Pryžokovové hřídelové těsnění, zvláště pro utěsnění hřídelů s axiálním pohybem, zvláště pro přední teleskopické vidlice motocyklů, řeší zlepšenou konstrukci jak pryžokovového hřídelového těsnění, tak i jeho uložení v úložném otvoru. Pryžokovové hřídelové těsnění má na vnějším úložném průměru vytvořen zádržný pryžový břit, vystupující z něj radiálně trojúhelníkovým průřezem v myšleném příčném řezu, přičemž delší strana trojúhelníkového průřezu...

Roztok pro čištění teplosměnných ploch od nánosů elementární mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236422

Dátum: 01.06.1986

Autori: Smrž Milan, Vošta Jan, Pelikán Josef, Kleprlík Zdeněk, Kapounová Hana, Eliášek Jaroslav, Hlucháň Vít

MPK: C09K 3/00, C08K 5/06, C08K 3/20...

Značky: roztok, nánosu, čištění, teplosměnných, mědi, ploch, elementární

Zhrnutie / Anotácia:

Pro čištění se použije vodný roztok 0,05 až 5 % hmot. soli etylendiaminotetraoctové kyseliny nebo kyseliny nitriloctové. Roztok může dále obsahovat 0,05 až 5 % hmot. peroxidu vodíku.

Třídicí rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 236421

Dátum: 01.06.1986

Autor: Kornas Jaroslav

MPK: B07B 1/46

Značky: rošt, třídicí

Zhrnutie / Anotácia:

Třídicí rošt je určen zejména pro třídění hornin v úpravnách uhlí a rud. Jednotlivé roštnice tvořící třídicí plochu roštu jsou jednostranně uchyceny v horních a spodních držácích, upevněných mezi nárazovým plechem a nosnou konstrukcí třídicího roštu. Jednostranné uchycení roštnic odstraňuje zakliňování tříděné horniny v prostorech mezi jednotlivými roštnicemi.

Jednocestný měnič stejnosměrného napětí s detekcí výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236420

Dátum: 01.06.1986

Autor: Příhoda Karel

MPK: H02M 3/315

Značky: jednocestný, stejnosměrného, výstupního, měnič, detekci, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Jednocestný měnič stejnosměrného napětí s detekcí výstupního napětí, u něhož se řeší problém galvanicky oddělené detekce výstupního napětí. Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti detektoru. Účelu se dosahuje tím, že na primární straně transformátoru (13) je uspořádán detekční obvod (25), v němž je zapojen paralelně k demagnetizačnímu vinutí (9) přes měřicí odpor (7) emitorem (61) a přes napájecí svorku (11) bázi (62) převodní tranzistor (6),...

Sorbenty pro separaci isotopů uranu metodou řízené distribuce

Načítavanie...

Číslo patentu: 236419

Dátum: 01.06.1986

Autori: Štamberg Karel, Štamberg Jiří, Cabicar Josef

MPK: B01D 59/26, B01J 20/22, C01G 43/00...

Značky: uranu, isotopů, distribuce, metodou, separaci, řízené, sorbenty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového typu sorbentů pro separaci isotopů uranu metodou řízené distribuce. Sorbenty podle vynálezu sestávají z formaldehydových kopolykondensátů celulosy a močoviny, popřípadě jejich derivátů, zvláště guanidinu, dikyandiamidu a thiomočoviny. Hmotnostní poměr celulosové a syntetické složky je možno měnit podmínkami přípravy. Při výrobě se vychází z perlové celulosy a částice sorbentu si podržují původní sférický tvar, velikost a...

Sušené odtučněné mléko obohacené stimulačními látkami z organických zdrojů dusíku a sodných solí fosfátových nebo citranových pro přípravu zákysů mezofilních streptokoků mléčného kvašení a leukonostoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236418

Dátum: 01.06.1986

Autor: Peterková Ludmila

MPK: A23C 9/00

Značky: citranových, obohacené, sodných, leukonostoků, streptokoků, mezofilních, fosfátových, odtučněné, mléčného, kvašení, zdrojů, zákysů, látkami, stimulačními, mléko, přípravu, dusíku, organických, sušené, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká potravinářského, především mlékárenského průmyslu a sušené odtučněné obohacené mléko se bude využívat při pěstování a rozmnožování kultur mezofilních streptokoků mléčného kvašení a leukonostoků zvláště při přípravě matečných a provozních zákysů v mlékárenské praxi. Vynález řeší sušené odtučněné mléko s přídavkem stimulačních látek z organických zdrojů dusíku a se sodnými solemi fosfátovými nebo citranovými pro přípravu kultur...

Sušené odtučněné mléko obohacené stimulačními látkami z organických zdrojů dusíku a sodných solí fosfátových nebo citranových pro přípravu zákysů laktobacilů a směsných kultur laktobacilů se streptokoky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236417

Dátum: 01.06.1986

Autor: Peterková Ludmila

MPK: A23C 9/00

Značky: streptokoky, sodných, laktobacilů, fosfátových, sušené, látkami, mléko, zdrojů, zákysů, solí, směsných, organických, dusíku, kultúr, stimulačními, citranových, přípravu, obohacené, odtučněné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká potravinářského, především mlékárenského průmyslu a sušené odtučnělé obohacené mléko se bude využívat při rozmnožování laktobacilů a směsných kultur laktobacilů se streptokoky, zvláště při přípravě matečných a provozních zákysů v mlékárenské praxi. Vynález řeší sušené odtučněné mléko s přídavkem stimulačních látek z organických zdrojů dusíku a se sodnými solemi fosfátovými nebo citranovými pro připravu laktobacilů a směsných...

Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající i vypalovací a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236416

Dátum: 01.06.1986

Autori: Trnka Jiří, Ditrych Zdeněk, Braun Stanislav, Růžičková Jiřina, Drobný František, Hájek Karel, Suran Pavol

MPK: C09D 3/64

Značky: jejich, nátěrové, vypalovací, zasychající, hmoty, vzduchu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Jsou na bázi polyesteru specifikovaného složení a pojiv ze skupiny derivátů celulózy a kaučuku, kalafuny, olejů, pryskyřic polyesterových, epoxidových, urethanových, silikonových a aldehydových a dále olefinových polymerů. Dále obsahují pigmenty a plniva, případně vodu, organická rozpouštědla a další aditiva. Způsob přípravy těchto nátěrových hmot spočívá v tom, ze pigmenty a/nebo plniva se předem dispergují v polyesteru ve hmot. poměru 0,15 až...