Archív za 1986 rok

Strana 110

Strunová tensometrická jednotka s nastavitelnou teplotní závislostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226094

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kačerovský Jaromír, Zárubová Ludmila, Záruba Jan

Značky: tensometrická, strunová, teplotní, nastaviteľnou, závislosti, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Strunová tensometrická jednotka s nastavitelnou teplotní závislostí, tvořená hlavami, v jejíž otvorech je uložena trubice obepínající měrnou strunu, jejíž konce jsou připevněny v hlavě, a elektromechanickým měničem, vyznačující se tím, že hlavy (2, 3) jsou vytvořeny z materiálu odlišné teplotní roztažnosti, s výhodou z ocele a mosazi nebo bronzu.

Elektromechanický rotační převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 226093

Dátum: 01.06.1986

Autori: Zelenka Jiří, Vlk Petr, Sedlický Václav, Werner Karel

Značky: převodník, rotační, elektromechanický

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromechanický rotační převodník s rotačním členem vytvořeným vačkou a určený k převodu elektrického impulsu na silový mechanický pohyb, vyznačující se tím, že v rotačním členu (1) je na rámu (4) uložena vačka (3) a proti této vačce (3) je radiálním směrem v rotačním členu (1) suvně uložena pracovní páka (5) dotlačovaná pružinou a kolmo k ose pracovní páky (5) je v rotačním členu (1) suvně uložen uzamykací kolík (2), procházející rovněž...

Zařízení pro stavební dokončovací práce nanášením vláknitých materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226092

Dátum: 01.06.1986

Autori: Jakl Vilém, Štěpán Vladimír

Značky: nanášením, vláknitých, dokončovací, materiálů, stavební, zařízení, práce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stavební dokončovací práce nanášením vláknitých materiálů s velmi nízkou objemovou hmotností, vyznačené tím, že zásobník (1) omítacího materiálu je otočně a výkyvně zavěšen a svoji výstupní částí spojen nejméně s jednou podtlakovou pistolí (2), přičemž každá tato pistole je rozebíratelně připojena prostřednictvím vlastního regulačního ventilu (3) k tlakovému zásobníku (4), s obsahem dopravního média, a současně je k regulačnímu...

Způsob výroby polykaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226091

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kubánek Vladimír, Votrubec Jaroslav, Štěrbáček Zdeněk, Černý Miloslav

Značky: způsob, polykaprolaktamu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polykaprolaktamu popřípadě jeho kopolymerů aniontovou aktivovanou polymerací za použití běžných iniciátorů alkalické polymerace vyznačený tím že při výrobě se použije směsného aktivátoru N-acetylkaprolaktamu s dietylkarbonátem v molárním poměru 1 : 1 až 1 : 2, s výhodou 1 : 1,5.

Zapojenie hydrostatického prevodu pojazdu pre núdzové riadenie mobilného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 226090

Dátum: 01.06.1986

Autori: Masár Ľubomír, Čapla Miroslav, Slížik Pavol, Gostanian Edward Aršak

Značky: převodů, núdzové, zariadenia, zapojenie, riadenie, pojazdu, mobilného, hydrostatického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie hydrostatického prevodu pojazdu pre núdzové riadenie mobilného zariadenia pozostávajúce z prvého hydrostatického prevodníka pripojeného ku hnaciemu členu mobilného zariadenia a spojeného cez prvé a druhé hlavné vedenie, medzi ktorými je zabudovaný škrtiaci ventil a rozvádzač s druhým hydrostatickým prevodníkom, pričom prvé hlavné vedenie je pripojené cez prvý spätný ventil a druhé hlavné vedenie cez druhý spätný ventil na zdroj...

Plošný vrstevný útvar se zlepšenou odolností proti účinkům světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 226089

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hrabal Jaromír, Výlet Jiří, Uličný Jan, Karásek Otakar, Lacina Jaroslav, Stavinoha Jiří, Plička Eduard

Značky: útvar, účinkům, světelného, odolností, zlepšenou, záření, plošný, vrstevný, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Plošný vrstvený útvar se zlepšenou odolností proti účinkům světelného záření, mikroporézní nebo kompaktní, vyznačený tím, že jeho proti degradaci světelným zářením nestabilizovaná nosná struktura, tvořená zejména textilním podkladem s jedno nebo vícevrstvým lícovým polymerním nánosem, je opatřena jedno nebo vícevrstvým krycím polymerním nánosem, který obsahuje ochrannou pigmentovanou vrstvu tloušťky 4-40 ?m, propouštějící maximálně 0,1 %...

Předávací a rozdružovací zařízení tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226088

Dátum: 01.06.1986

Autor: Honek Jan

Značky: předávací, zařízení, rozdružovací, tyčí

Zhrnutie / Anotácia:

Předávací a rozdružovací zařízení tyčí, sestávající z předávače, rozdružovacího řetězu, řetězového dopravíku, mechanických prvků a elektrického pohonu, vyznačeně tím, že předávač (1), který má upravenou čelní shrnovací plochu (20) a nosné zářezy (21) na horní ploše, je jedním svým koncem uložen ve vedení (2), spojeném se zvedacím mechanismem (3), který je připojen na levý motor (4), přičemž předávač (1) je připojen na pravý motor (5) a přes...

Zapojení obvodu pro nastavování stavových regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226087

Dátum: 01.06.1986

Autori: Maršík Jaroslav, Hercik Petr

Značky: zapojení, stavových, obvodů, regulátoru, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro nastavování stavových regulátorů, sestávajícího z parametrických bloků, nastavovacího bloku, stavového regulátoru, regulovaného bloku a propojovací svorkovnice, vyznačující se tím, že stavové výstupy (f1 až fn) regulovaného bloku (D) jsou spojeny s korespondujícími zpětnovazebními vstupy (a1 až an) parametrických bloků (A1 až An), jejichž výstupy jsou zapojeny na odpovídající vstupní svorky (b1 až bn) propojovací svorkovnice...

Zařízení k řízení a kontrole odvíjení nitě z cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226086

Dátum: 01.06.1986

Autor: Rambousek Zdeněk

Značky: zařízení, cívky, nitě, řízení, kontrole, odvíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k řízení a kontrole odvíjení nitě I z cívky, zejména u rotačního zaplétače perlinkových nití s kompenzačním raménkem vyznačující se tím, že je kompenzační rameno (36) spojeno s nábojem (38), opatřeným výstupkem (46) a unášečem (39) západky (32), přičemž unášeč (39) je ve styku s jedním ramenem (49) západky (32), kterýžto styk zajišťuje pružina (40), zatímco druhé rameno (41) západky (32) zasahuje do ozubení (42) rohatky (30), se kterou...

Spôsob prevedenia antistatickej rubovej úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226085

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kotleba Jozef, Polomská Oľga, Massányi Štefan, Ďurčeková Terézia

Značky: spôsob, rubovej, úpravy, antistatickej, prevedenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prevedenia antistatickej rubovej úpravy textílií a iných plošných materiálov vodivým záterom na báze polyvinylchloridu o nízkej teplote želatinácie, vyznačujúci sa tým, že záterová pasta obsahujúca 40 až 50 hmotnostných dielov pastotvorného emulzného polyvinylchloridu, 40 až 50 hmotnostných dielov zmäkčovadla, 0,1 až 2 hmotnostné diely organociničitého stabilizátora, 0 až 20 hmotnostných dielov minerálneho plnidla, 0 až 2 hmotnostné...

Pás s otáčateľnými masážnymi telieskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 226084

Dátum: 01.06.1986

Autor: Petreš Viliam

Značky: telieskami, otáčateľnými, masážnymi

Zhrnutie / Anotácia:

Pás s otáčateľnými masážnymi telieskami na prevádzanie masáže, alebo automasáže trením, vytieraním alebo chvením, pozostávajúce z držadiel ohybnej kostry, z vodiacich tyčí, ktoré sú rozoberateľne uchytené za sebou a na každú z nich sú otočne nasunuté vedľa seba aspoň dve masážne telieska opatrené nepravidelným zdrsnením aspoň časti ich povrchu pre striedavú intenzitu masáže, ohybná kostra je na oboch koncoch upevnená do otvoru držadla,...

Studená polovodičová katoda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226083

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kopecký Josef, Urbanec Jan, Benc Ivo, Kříž Josef, Ladnar Josef, Kerhart Jaroslav

Značky: polovodičová, studena, katoda

Zhrnutie / Anotácia:

Studená polovodičová katoda vytvořená na destičce polovodičového základního materiálu opatřená izolační mezivrstvou umožňující oddělení systému katody a anody, vyznačená tím, že na kysličníkové izolační mezivrstvě (2) jsou vytvořeny útvary katody (4) a anody (5) z polykrystalického polovodičového materiálu tak, že útvar katody (4) vytvořený v prostoru otvorů kysličníkové izolační mezivrstvy (2) tvoří alespoň jeden břit svírající s povrchem...

Studená katoda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226082

Dátum: 01.06.1986

Autori: Benc Ivo, Kerhart Jaroslav, Ladnar Josef, Kopecký Josef, Kříž Josef, Urbanec Jan

Značky: studena, katoda

Zhrnutie / Anotácia:

Studená katoda, jejíž elektrody jsou vytvořeny na destičce isolačního materiálu, vyznačená tím, že elektrody katody (3) a anody (4) vytvářející elektrické pole jsou plošné a ježí v jedné rovině, přičemž alespoň jedna elektroda je tvořena hrotem, směřujícím proti břitu druhé elektrody, a to tak, že výstupky (2) podkladu elektrod katody (3) a anody (4) jsou vytvořeny ze základního isolačního materiálu destičky (1) a výstupky (2) podkladu elektrod...

Studená polovodičová katoda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226081

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kopecký Josef, Ladnar Josef, Urbanec Jan, Benc Ivo, Kerhart Jaroslav, Kříž Josef

Značky: polovodičová, studena, katoda

Zhrnutie / Anotácia:

Studená polovodičová katoda, vytvořená na destičce polovodičového základního materiálu, opatřené isolační vrstvou z kysličníku, přičemž hroty katody, vytvořené ze stejného materiálu jako je materiál základní, jsou umístěny v otvorech isolační vrstvy, vyznačená tím, že hroty (3) katody vytvořené z polovodičového základního materiálu (1) jsou pokryty vrstvičkou kovu (5).

Gelový základ pro dermální přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226080

Dátum: 01.06.1986

Autori: Šimková Jana, Vltavský Zdeněk

Značky: dermální, základ, gelový, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Gelový základ pro dermální přípravky na bázi hydrogelu derivátu celulosy, vyznačující se tím, že obsahuje 2 až 3 % hmotn. hydroxyethylcelulosy, 4 až 6 % hmotn. polyethylenglykolu s molekulovou hmotností 200 až 400 a 9 až 11 % hmotn. propylenglykolu a do 100 % hmotn. destilovanou nebo demineralizovanou vodu s přísadou fyziologicky nezávadné konzervační látky, přičemž hmotnostní poměr hydroxyethylcelulosy k polyethylen glykolu a propylenglykolu...

Regenerativní rotační tepelný výměník

Načítavanie...

Číslo patentu: 226079

Dátum: 01.06.1986

Autori: Koten Jaroslav, Stibor Miroslav

Značky: regenerativní, výměník, tepelný, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Regenerativní rotační tepelný výměník, určený zejména pro předehřev spalovacího vzduchu pro hořáky hlubinných pecí, který sestává z rotoru spojeného s otočnou hřídeli a statoru rozděleného symetricky na studenou, vzduchovou část a teplou, spalinovou část, vyznačený tím, že v místě odtahových otvorů (3) hlubinně pece (2) je k její stěně (1) přistavěna válcová komora (4) opatřená víkem (5) a dnem (7), rozdělená ve své podélné ose jednak příčkou...

Pojistné zařízení dveří hasicího vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226078

Dátum: 01.06.1986

Autori: Jankiel Jiří, Kosek Jiří

Značky: hasicího, zařízení, pojistné, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistné zařízení dveří hasicího vozu, který je opatřen sklopnou skluzovou rampou a u něhož je otevírání dveří ovládáno dveřním táhlem, jež je součástí pákového ústrojí poháněného pneumatickým silovým válcem, vyznačené tím, že sklopná skluzová rampa (10) je na své spodní části u svého závěsného čepu (11) opatřena kulisou (13), na níž je vytvořena křivková vodicí plocha (14), jehož i rovinná vodicí plocha (15) a dveřní táhlo (8) je opatřeno...

Způsob opravy geometrie ploch otvorů ve strojních součástech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226077

Dátum: 01.06.1986

Autori: Vedra Lubomír, Pretsch Gerhard, Sebera Jiří

Značky: strojních, tohoto, ploch, způsob, opravy, způsobu, provádění, otvorů, zařízení, geometrie, součástech

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob opravy geometrie ploch otvorů ve strojních součástech, u nichž se změna geometrie projevuje symetrickým i nesymetrickým zvětšením světlosti otvorů, vypouzdrováním, vyznačený tím, že do opravovaného otvoru stojní součásti se vsune tenkostěnná kovová vložka, jejíž vnitřní otvor má tvar a rozměr shodný s požadovaným tvarem a rozměrem otvoru ve strojní součásti a poté se tenkostěnná kovová vložka vystředí do osy požadovaného otvoru ve...

Způsob výroby elektricky izolované polovodičové součástky přítlačného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226076

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kolman Bohumil, Makovička Jan

Značky: výroby, prítlačného, součástky, polovodičové, izolovaně, elektricky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby elektricky izolované polovodičové součástky přítlačného typu vyznačený tím, že elektroizolační tepelně vodivý substrát, na němž je umístěná sestava polovodičové součástky opatřená vývody, se spojí s vnějším pláštěm pouzdra lepeným plošným spojem, vytvořeným reaktoplastovým nebo elastomerním lepidlem a po vytvrzení lepidla se sestává polovodičové součástky přitlačí vnější přítlačnou konstrukcí umístěnou vně součástky, potom se...

Kontejner na kryokonzervaci biologických preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226075

Dátum: 01.06.1986

Autori: Trojan Adolf, Prušák Jan

Značky: kryokonzervaci, biologických, kontejner, preparátu

Zhrnutie / Anotácia:

Kontejner na kryokonzervaci biologických preparátů vyznačený tím, že jeho stěny (1) jsou vytvořeny z termoplastické folie na bázi lineárního vysokomolekulárního polyetylenu, svařené do plochého vaku (2) ve tvaru čtyř- nebo víceúhelníka s rovnými nebo zaoblenými rohy (3) a s jedním nebo více vevařenými nátrubky (4), přičemž vak (2) z termoplastické folie ve stavu naplněném biologickým preparátem (5) přiléhá svou vnější stranou (6) z větší části...

Způsob ochlazování biologických preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226074

Dátum: 01.06.1986

Autor: Prušák Jan

Značky: preparátu, ochlazování, způsob, biologických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochlazování ponořováním biologických preparátů do kryogenní kapaliny, při kterém jsou preparáty neprodyšně uzavřeny v kontejneru opatřeném izolačním pouzdrem a uloženém v neprodyšně uzavřeném separačním plášti, vyznačený tím, že preparát se nejdříve ochlazuje v parách nad hladinou kryogenní kapaliny a posléze pod její hladinou, přičemž po ponoření preparátu do lázně kryogenní kapaliny se otevře separační plášť, případně i izolační...

Dynamický tlumič vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 226073

Dátum: 01.06.1986

Autori: Janda Jiří, Láb Miroslav, Dlabal Pavel, Burdych Jiří

Značky: vibrací, tlumič, dynamický

Zhrnutie / Anotácia:

Dynamický tlumič vibrací opatřený prvkem pro nastavování svislé síly na hrot přenosky a k němu připojenou soustavou protizávaží, vyznačený tím, že soustava protizávaží (4) je tvořena nosným držákem (41) spojeným s nastavovacím otočným prvkem (3) a bočně opřeným svou horní horizontální částí o nejméně jeden vyztužovací a/nebo vodicí prvek (5) na spodní straně ramena (1), přičemž vertikální část nosného držáku (čl) je opatřena ložiskem (411) s...

Zařízení pro nastavování svislé síly na hrot gramofonové přenosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226072

Dátum: 01.06.1986

Autori: Janda Jiří, Hrdlička Karel

Značky: nastavování, gramofonové, zařízení, síly, svisle, přenosky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nastavování svislé síly na hrot gramofonové přenosky, posuvně uložené v zadní, kratší části plochého přenoskového ramena, opatřeného ozubeným hřebenem umístěným v podélném otvoru zadní části ramena, opatřené na spodní straně ramena nejméně jedním vyztužovacím prvkem, vyznačené tím, že pastorek (31) nastavovacího otočného prvku (3) pro nastavení svislé síly na hrot přenosky (C) je uložen v záběru s ozubeným hřebenem (111) v otvoru...

Upevňovací zařízení přenosek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226071

Dátum: 01.06.1986

Autor: Janda Jiří

Značky: upevňovací, zařízení, přenosek

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací zařízení přenosek do přenoskových ramen, vyznačené tím, že je tvořeno kolíky (1) upevněnými v rameni (2), na které jsou nasunuty zdířky (4) umístěné v otvorech přenosky (3).

Zariadenie na stanovenie teploty uvoľnenia hoľavých prchavých splodín z polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226070

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ország Bohumil, Zeman Svatopluk, Repa Anton, Dimun Milan

Značky: hoľavých, polymérov, prchavých, stanovenie, zariadenie, splodín, teploty, uvoľnenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na stanovenie teploty uvoľnenia horľavých prchavých splodín z polymérov a materiálov na ich báze, obsahujúce blok z tepelne vodivého materiálu s otvormi, do ktorých sa vkladajú vzorky umiestnené v nádobkách, s viečkami a ohrev, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z bloku tvorené ho tyčou (1) s aspoň v jednom rade pozdĺžne situovanými 3 až 30 otvormi (2) pre nádobky so vzorkami a z prostriedkov udržujúcich teplotný spád umiestnených na...

Zapojení termistorového průtokoměru a měřiče rychlosti proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 226069

Dátum: 01.06.1986

Autor: Zábranský Jiří

Značky: proudění, termistorového, zapojení, průtokoměru, rychlostí, měřiče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení termistorového průtokoměru a měřiče rychlosti proudění obsahující měrný termistor, vyznačeně tím, že měrný termistor (2) je paralelně spojen se zdrojem (1) konstantního proudu, přičemž ke spoji měnícímu potenciál je připojen jeden konec měrného potenciometru (5), jezdec měrného potenciometru (5) je připojen na měrný vstup diferenčního voltmetru (6), přičemž tento měrný vstup je uzemněn přes ochrannou Zennerovu diodu (7), jeden konec...

Plniace a vyberacie hrdlo zhora plnených automatických práčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 226068

Dátum: 01.06.1986

Autor: Golier Milan

Značky: plniace, práčok, plnených, automatických, zhora, vyberacie, hrdlo

Zhrnutie / Anotácia:

Plniace a vyberacie hrdlo zhora plnených automatických práčok, vyznačujúce sa tým, že je tvorené lievikovitým telesom (1), opatreným v jeho hornej časti prírubou (2), ktorej obrys je v pôdoryse podobný, avšak rozmerovo menší, ako je vybranie (3) pre dvierka príslušného typu práčky, zatiaľ čo pôdorysný obrys spodnej obvodovej hrany (4) lievikovitého telesa (1) je podobný, avšak rozmerovo menší, ako je plniaci otvor (5) v bubne práčky a výška (6)...

Způsob přípravy středněmolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 226067

Dátum: 01.06.1986

Autori: Vogel Tomáš, Jeřábek Oldřich, Šnirch Josef, Novotný Jaroslav

Značky: přípravy, středněmolekulárních, epoxidových, pryskyřic, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy středněmolekulárních epoxidových pryskyřic s vysokým obsahem epoxidových skupin adicí epichlorhydrinu na dian v molárním poměru 1,2 až 2,2 : 1 a následnou dehydrohalogenací vzniklých chlorhydrinetérů vyznačený tím, že se nejprve smísí kapalný polyhydrát dianu o teplotě 90 až 130 °C s vodným roztokem alkalického hydroxidu o koncentraci 5 až 20 % hmot., přičemž množství alkalického hydroxidu činí 10 až 35 % celkového množství...

Zariadenie na aktívne ochranné upnutie horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226066

Dátum: 01.06.1986

Autori: Brezovský Anton, Bukový Ivan

Značky: zariadenie, horáka, upnutie, aktívne, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na aktívne ochranné upnutie horáka napríklad na zváracom robote určené na ochranu horáka a jeho okolia pred mechanickou kolíziou nárazom na prekážky, alebo pri zlyhaní kinematickej funkcie mechanizmov, ktoré má upínač horáka vytvorený ako najmenej dvojdielnu sústavu vzájomne pružne s predpätím spojených mechanických členov, vyznačujúce sa tým, že odklopná príruba (1) a upínací diel (4) majú svoje vzájomne dosadajúce príruby so...

Tenzometrický snímač polohy a dynamických vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 226065

Dátum: 01.06.1986

Autori: Marek Štefan, Skokánek Peter

Značky: snímač, tenzometrický, vlastností, dynamických, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Tenzometrický snímač polohy a dynamických vlastností, vyznačujúci sa tým, že v ťažisku klietky (5) je uložené stredné teleso (2), na ktorom sú pevne uložené v osiach (x, y, z) rozperky (3), ku ktorým sú kolmo pevne pripojené jedným koncom merné členy (1), pričom ich druhé konce sú uchytené na protiľahlých stenách klietky (5).

Dvojplášťový plynohydraulický piestový akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 226064

Dátum: 01.06.1986

Autor: Červinka Peter

Značky: plynohydraulický, akumulátor, dvojplášťový, piestový

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojplášťový plynohydraulický piestový akumulátor, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z tenkostenného válca (5) s otvormi (9) na hornom konci, v ktorom je pohyblivý piest (16) a na ktorom sú naskrutkované čelá (1, 2) so vstupnými otvormi (3, 4) a valcovitými, alebo kužeľovitými výbežkami (10), pričom na výbežkoch (10) je prilepený vonkajší plášť (14) z orientovaného kompozitného materiálu.

Zapojení pro automatické řízení zdroje pro katodickou ochranu kovových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226063

Dátum: 01.06.1986

Autori: Duchoslav Jiří, Vavřina Jindřich

Značky: automatické, zapojení, konstrukcí, kovových, katodickou, ochranu, řízení, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické řízení zdroje pro katodickou ochranu kovových konstrukcí při použití snímací elektrody k snímání potenciálu kovové konstrukce vůči elektrolytu, ve kterém se kovová konstrukce nachází, přičemž tento potenciál je vstupní veličinou pro řízení, vyznačující se tím, že mezi snímací elektrodu (1) pro snímání potenciálu kovové konstrukce a řídící obvod (3) zdroje pro katodickou ochranu je zapojen impedanční převodník (2).

Zhora plnená automatická práčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226062

Dátum: 01.06.1986

Autor: Golier Milan

Značky: plnená, pračka, automatická, zhora

Zhrnutie / Anotácia:

Zhora plnená automatická práčka, pozostávajúca z plášťa, opatreného v jeho hornej časti otvorom pre dvierka, ďalej z nádrže, v ktorej je uložený prací bubon, vyznačujúca sa tým, že otvor (2) pre dvierka práčky je opatrený vetracou mriežkou (6).

Přísada do mléčných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 226061

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ranný Mojmír, Doležálek Jiří, Musil Jan, Valný Oldřich

Značky: mléčných, výrobků, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Přísada do mléčných výrobků, jako přírodních sladkých, kyselých a tavených sýrů nebo tvarohu, tvarohových krémů, desertů, kazeinátů a koprecipitátu bílkovin mléka, určených pro lidskou výživu, vyznačující se tím, že je tvořena solemi fosfatidových a bisfosfatidových kyselin, složených z fosfatidylového aniontu obecného vzorce kde R1 je CnH2n+1 CO, a/nebo CnH2n-1 CO, a/nebo CnH2n-3 CO, a/nebo CnH2n-5 CO a R2 je R1, případně H, n je 10 až 25, s...

Vícekanálové hadicové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 226060

Dátum: 01.06.1986

Autor: Čermák Roman

Značky: čerpadlo, hadicové, vícekanálové

Zhrnutie / Anotácia:

Vícekanálové hadicové čerpadlo, obsahující rotor s válečky pro stlačení hadiček, vložených do objímky, vyznačené tím, že objímka (14) je spojená s přítlačným ramenem (8), uloženým otočně na čepu (9) a opatřeným dole palcem (10), na který dosedá jezdec (11), slačovaný pružinou (12) a regulačním šroubem (13).

Zařízení k ukládání pramenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226059

Dátum: 01.06.1986

Autori: Švéda Karel, Tajovský Miloš, Trejbal Lumír

Značky: ukládání, pramenů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ukládání pramenů, například vlákenných pramenů, obsahující vozík kladečů pramenů, umístěný nad plošinou nesoucí kontejnery na prameny, vyznačující se tím, že vozík (5) kladečů pramenů i plošina (17) nesoucí kontejnery (7) na prameny jsou upraveny vratně suvně v podélném i příčném směru prostřednictvím náhonu (9) pro podélný vratný pohyb vozíku (5) a náhonu (16) pro příčný vratný pohyb plošiny (17), přičemž oba náhony jsou spojeny s...

Cívka tyčového vinutí elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 226058

Dátum: 01.06.1986

Autor: Ručný Jiří

Značky: elektrického, točivého, cívka, stroje, vinutí, tyčového

Zhrnutie / Anotácia:

Cívka tyčového vinutí elektrického stroje točivého, vyznačující se tím, že alespoň jedna z obou polovin (2) čela cívky je zpevněna proti průhybu zvlněním (3).

Zapojení pro samočinný dohled kmitočtu základního generátoru přenosových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226057

Dátum: 01.06.1986

Autor: Týc Václav

Značky: kmitočtu, dohled, zapojení, generátoru, základního, přenosových, systému, samočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro samočinný dohled kmitočtu základního generátoru přenosových systémů, vyznačené tím, že vstup (6) srovnávacího signálu je připojen jednak k prvnímu vstupu kmitočtového komparátoru (1) a jednak k prvnímu vstupu časovacího obvodu (3), zatímco vstup (7) srovnávaného signálu je připojen ke druhému vstupu kmitočtového komparátoru (1), jehož výstup je připojen ke vstupu napěťového komparátoru (2), jehož první výstup je připojen ke druhému...

Zariadenie pre skúšanie dynamickej únosnosti a trvanlivosti valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 226056

Dátum: 01.06.1986

Autor: Puškár Anton

Značky: zariadenie, trvanlivosti, valivých, únosnosti, dynamickej, skúšanie, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre skúšanie dynamickej únosnosti a trvanlivosti valivých ložísk je vyznačené tým, že pozostáva z rotačne alebo pevne uloženej ultrazvukovej rezonančnej sústavy, vytvorenej najmenej z jedného ultrazvukového meniča (1), spojeného s najmenej jedným koncentrátorom (2) a pripojeného tvarovo členitého vlnovodu (3), ktorý má jeden až 10 diskov (4) pre nalisovanie radiálneho ložiska (5) a zaťažujúceho puzdra (6), alebo pre opretie axiálneho...

Regálový zakladač s presuvňou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226055

Dátum: 01.06.1986

Autor: Rapant Bohuslav

Značky: zakladač, presuvňou, regálový

Zhrnutie / Anotácia:

Regálový zakladač s presuvňou, ktorého stĺp je vo svojej hornej časti opatrený aspoň jednou vodiacou kladkou pre styk s vodiacou koľajnicou, vyznačujúci sa tým, že stĺp (1) zakladača je vo svojej hornej časti opatrený aj nábehovou lištou (7) pre výkyvnú páku (8), uchytenú pomocou kĺbu (9) k pevnej časti (10) konštrukcie, či koľajišťa presuvne, a pomocou tiahla (11) prepojenú s odklopnou častou (13) koľajišťa, pričom voľné konce koľajníc (3, 6)...