Archív za 1986 rok

Strana 109

Zařízení pro manipulaci s nosníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227583

Dátum: 01.06.1986

Autor: Vondrášek Jaroslav

Značky: nosníky, zařízení, manipulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro manipulaci s nosníky, obsahující osmikolové podvozky s točnou, zvedací mechanismus, vozíky a hydraulické válce, vyznačené tím, že dva osmikolové podvozky (1) s poháněcím mechanismem pro pojezd po příčné dráze (2) jsou opatřeny točnou (3), na které je uložena traverza (4) spojující oba podvozky, na obou koncích traverzy (4) je uspořádán zvedací mechanismus (5) ovládaný zvedacím hydraulickým válcem (6) a distanční vložka (7) ovládaná...

Zařízení pro výrobu galvanoplastických skořepin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227582

Dátum: 01.06.1986

Autori: Průša František, Lucek Jiří, Landa Václav

Značky: skořepin, zařízení, galvanoplastických, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu galvanoplastických skořepin, zejména rotačního tvaru, sestávající z elektrolyzéru a pomocných zařízení, vyznačené tím, že horní okraj elektrolyzéru (1) válcového nebo mnohoúhelníkového tvaru je opatřen průběžným nosným límcem (2), do něhož jsou zakotveny vzájemně spřažené kloubové mechanismy (spojené s jednotlivými částmi děleného kruhového rámu (4), na němž jsou zavěšeny anody (5), jejichž dolní konce jsou opřeny o vložku...

Závěsné zařízení pro výrobu tlustých dutých kovových zrcadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227581

Dátum: 01.06.1986

Autori: Landa Václav, Svátek Lubomír

Značky: kovových, dutých, výrobu, zrcadel, tlustých, závesné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsně zařízení pro výrobu tlustých dutých kovových zrcadel galvanoplastickou cestou v elektrolyzéru, vyznačeně tím, že sestává z kruhové plastové základově desky (5), v jejímž středovém otvoru je zapuštěna kontaktní deska (7), opatřená vodivou zvlněnou planžetou (6), spojená na vnější straně plastově základové desky (5) s kovovým držákem (8), jehož povrch je opatřen nevodivým stíněním (9), přičemž obvodová plocha skleněné matrice (1), předem...

Vtokový kanál na vstrekovanie plastov do foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227580

Dátum: 01.06.1986

Autor: Páník Jaroslav

Značky: vstrekovanie, vtokový, foriem, kanál, plastov

Zhrnutie / Anotácia:

Vtokový kanál na vstrekovanie plastov do foriem umiestnený medzi taviacim valcom vstrekovacieho lisu a pevnou častou formy na výstreky, vyznačený tým, že má tvar kompaktného vtokového púzdra (1) stredom ktorého prechádza kužeľový otvor (2), ktorého menší vstrekovací otvor (3) je umiestnený v taviacej komore (7) a väčší vstrekovací otvor (4) vyúsťuje do priestoru vtokového rozvodu (11) v pevnej časti formy (12).

Manipulační paleta pro výpal tenkostěnných keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227579

Dátum: 01.06.1986

Autor: Novák Antonín

Značky: tenkostenných, manipulační, výpal, keramických, výrobků, paleta

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulační paleta pro výpal tenkostěnných keramických výrobků, vyznačuje se tím, že je ze žáruvzdorné oceli, konstrukčně řešena jako ohradová konstrukce, uprostřed zpevněná výztuží.

Zařízení pro ohřev pracovního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 227578

Dátum: 01.06.1986

Autori: Krutil Karel, Mičulka Zdeněk, Žůrek František, Janečka Jiří

Značky: ohrev, pracovního, zařízení, válce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ohřev pracovního válce, .např. koželužského stroje, sestávající z obloukových držáků, v nichž jsou pod půlválcovou odrazovou stěnou uloženy tyčové infrazářiče, které jsou uspořádány nad vrchní částí pracovního válce rovno běžně s površkami jeho válcové plochy, vyznačující se tím, že tyčové infrazářiče (31) jsou v obloukových držácích (3) symetricky rozloženy po stranách půlválcové odrazové stěny (26) v úhlových rozmezích (a)...

Přípravek na ostření technických fréz

Načítavanie...

Číslo patentu: 227577

Dátum: 01.06.1986

Autor: Voráček Josef

Značky: fréz, ostření, technických, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek na ostření technických fréz, jejichž povrchovou křivku tvoří část kružnice vyznačený tím, že je tvořen stojanem (1) s držákem(2) který nese otočně uložené rameno (3), na kterém je přestavitelně ustaven dělící přístroj (4) s upínačem technické frézy (5), orientované proti brusnému kotouči (6).

Pneumatický válec s přesuvným pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227576

Dátum: 01.06.1986

Autor: Morisák Zdeněk

Značky: přesuvným, pneumatický, pístem, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický válec s přesuvným pístem, vyznačený tím, že těleso (1) válce svými stěnami vymezuje komoru (11), upravenou v určité délce od dna (14) směrem k víku (6) do tvaru mezikruží pro suvně uložení pístu (3), uzavřeného v komoře (11) víkem (6) a přitom dotlačeného koncem osazení (12) na dno (14) vlivem tlaku pružiny (7), opřeně o víko (6) a píst (3), utěsněný mezi stěnami komory (11) a osazením (12) vnitřní manžetou (5) a vnější manžetou...

Spôsob prípravy sférickej O-(2-oxoetyl)celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227575

Dátum: 01.06.1986

Autori: Némethy Tomáš, Petruš Ladislav

Značky: spôsob, o-(2-oxoetyl)celulózy, sférickej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy sférickej O-(-2oxoetyl)celulózy vyznačený tým, že sférická celulóza sa v prvom stupni výmenou kvapalín cez metanol, bezvodý metanol a roztok metanolátu sodného v bezvodom metanole, odsatím pod suchým dusíkom a vysušením pri teplote miestnosti a tlaku 2 až 4 kPa po dobu 0,5 až 2 hod. prevedie, na bezvodú alkalicelulózu, ktorá sa v druhom stupni refluxuje v dioxanovej suspenzii s brómacetaldehyd-dietylacetálom za prítomnosti...

Měřicí elektroda pro katodickou ochranu kovových nádob, obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 227574

Dátum: 01.06.1986

Autori: Polák Josef, Hašlarová Marie

Značky: měřicí, elektrolyt, nádob, elektroda, katodickou, obsahujících, kovových, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí elektroda pro katodickou ochranu kovových nádob, obsahujících elektrolyt, vyznačená tím, že kovová elektroda (1) má tvar desky, která je zapuštěna do dielektrického pouzdra (2) a vyhovuje vztahům 0,1 < 0,1, v nichž (d) znamená délku, případně průměr desky, (t) je tloušťka desky a (b) je převýšení desky nad dielektrickým pouzdrem (2).

Linka pro mezioperační ultrazvukové čistění

Načítavanie...

Číslo patentu: 227573

Dátum: 01.06.1986

Autor: Dubravský František

Značky: mezioperační, čištění, linka, ultrazvukové

Zhrnutie / Anotácia:

Linka pro mezioperační ultrazvukové čistění optických prvků vyrobených z tvrdého, křehkého materiálu, zvláště skla, tvořená soustavou van, naplněných čisticím médiem a opatřených zařízením pro odsávání par, ohřevným tělesem s termostatem, výpustným ventilem a indikačním zařízením výšky hladiny čisticího média, vyznačující se tím, že je tvořena soustavou jedenácti van (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) sedmi různých typů v pevném, vzájemně...

Způsob výroby koncentrátů kopolymerů etylen-propylenu v olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227572

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ambrož Jaroslav, Kotas Jan, Klapalová Milada

Značky: etylen-propylenu, způsob, olejích, koncentrátů, kopolymerů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koncentrátů kopolymerů etylenpropylenu v olejích z kopolymeru etylenpropylenu připraveného katalytickou polymerací v alifatických nebo halogenovaných uhlovodících katalyzovanou sloučeninami vanadu a hliníku, vyznačený tím, že se z polymerační směsi odstraní zbytky katalyzátoru extrakcí s vodou nebo s vodnými roztoky kyselin nebo komplexotvorných látek a roztok kopolymeru etylenpropylenu v polymeračním rozpouštědle se smíchá s...

Způsob stabilizace skládaného komutátoru elektrických točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227571

Dátum: 01.06.1986

Autor: Trinkewitz Zdeněk

Značky: elektrických, způsob, točivých, stabilizace, strojů, komutátorů, skladaného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace skládaného komutátoru elektrických točivých strojů, zajištující stabilizaci izolace stykových ploch rybinových lamel ve stahovací konstrukci a tím i stabilizaci geometrického tvaru sestaveného komutátoru, vyznačená tím, že při ohřevu komutátoru ve statickém stavu se hydrostatickým tlakem kapaliny, zavedené před ohřevem do jeho dutiny, tvořené vnitřní plochou izolovaných rybinových lamel a k ní přilehlých vnitřních stěn...

Soustava pomocných anod katodické ochrany vodních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 227570

Dátum: 01.06.1986

Autori: Flíček Jan, Nechvátal Stanislav, Hašlarová Marie, Polák Josef

Značky: vodních, ochrany, soustava, pomocných, staveb, katodické

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava pomocných anod katodické ochrany vodních staveb, vyznačená tím, že jednotlivě, elektrolyticky rozpustné anody (3) soustavy jsou nejméně na dvou místech (21) upevněny na nejméně dva nosiče (2) z elektricky nevodivého materiálu, nezávisle na sobě a každá elektrolyticky rozpustná anoda (3) soustavy má vlastní přívod (4) ochranného elektrického proudu, nezávislý na přívodu (4) ostatních elektrolyticky rozpustných anod (3).

Odpružení zadního kola motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227569

Dátum: 01.06.1986

Autor: Kreuz Oldřich

Značky: odpružení, zadního, motocyklů

Zhrnutie / Anotácia:

Odpružení zadního kola motocyklu s kyvnou vidlicí a pružicím a tlumicím členem mezi zadní kyvnou vidlicí a rámem motocyklu, vyznačené tím, že k rámu (1) motocyklu je horním rámovým čepem (2) otočně připevněna ojnice (3, 3'), k níž je horním čepem (4) pružicího a tlumícího členu (5) otočně připojen pružicí a tlumicí člen (5) spolu s pomocnou ojnicí (6), jejíž druhé oko je spojeno čepem (7) s jedním ramenem dvouramenné úhlové páky (8) uložené na...

Zapojenie na meranie excentricity vnútorného jadra pri výrobe oznamovacích káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227568

Dátum: 01.06.1986

Autor: Illés Andrej

Značky: oznamovacích, excentricity, káblov, meranie, vnútorného, výrobe, jádra, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na meranie excentricity vnútorného jadra pri výrobe oznamovacích káblov, vyznačené tým, že tienená napájacia elektróda (2) v tvare rúrky je axiálne predsadená pred tienenou sústavou snímacích elektród (31, 32, 33, 34) v tvare rúrkových výsečí, ktorá pozostáva z proti sebe umiestneného jedného páru horizontálnych snímacích elektród (31, 32) a jedného páru vertikálnych snímacích elektród (33, 34), pričom každý pár snímacích elektród...

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227567

Dátum: 01.06.1986

Autor: Benák Rudolf

Značky: hlavou, zariadenie, dopravu, orientáciu, strojoch, rotorových, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch, u ktorých dopravná dráha súčiastok je tvorená po obvode dopravného rotora, vyznačujúce sa tým, že vnútorná časť dopravnej dráhy (10) je tvorená rotačným kotúčom (4), pričom nad častou rotačného kotúča (4) je umiestnený násypník (5) zasahujúci nad dopravnú dráhu (10).

Zariadenie na ovládanie pracovných nástrojov na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227566

Dátum: 01.06.1986

Autor: Benák Rudolf

Značky: zariadenie, strojoch, nástrojov, pracovných, rotorových, ovládanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ovládanie pracovných nástrojov na rotorových strojoch pozostávajúce z vonkajšie ho šmýkadla, v ktorom je posuvne uložené vnútorné šmýkadlo, ktoré sú prostredníctvom vodiacich kladiek uložené na pevnej obvodovej vačke rotorového stroja, pričom pod šmýkadlom je na no snom venci rotorového stroja pevne uchytený pracovný nástroj, vyznačujúce sa tým, že vonkajšie šmýkadlo je na dolnom konci na vnútornej ploche opatrené vodiacou drážkou...

Rybářský poloautomatický naviják, zejména muškařský

Načítavanie...

Číslo patentu: 227565

Dátum: 01.06.1986

Autor: Vecka Vladimír

Značky: zejména, poloautomatický, muškařský, rybářský, naviják

Zhrnutie / Anotácia:

Rybářský poloautomatický naviják, zejména muškařský s prostředky pro navíjení šňůry, jehož součástí je držák, ve kterém je uložena cívka na hřídeli, na jedné straně opatřena kličkou, vyznačený tím, že v hřídeli (2) je umístěna pružina (11) a výtlačný čep (12) a na hřídeli (2) je točně a suvně uložen pastorek (8), opatřený rohatkou (9), do které zapadá západka (6), která je v dotyku s pružinou (7) upevněnou na unášeči (5), který je spojen s...

Zařízení k dávkování krmiva pro drůbež

Načítavanie...

Číslo patentu: 227564

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kvas Daniel, Pýcha Václav

Značky: krmiva, zařízení, drůbež, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k dávkování krmiva pro drůbež, sestávající z tělesa dávkovače, do kterého shora zasahuje regulační nástavec, navlečený na přívod krmiva od centrálního rozvodu, na kterém je přestavitelně upevněn, vyznačující se tím, že ve spodní části tělesa (1) dávkovače, nad výpadem (2) krmiva, jsou výkyvně uloženy klapky (3) výpadu, na jejichž spodní strany jsou nakloubena rozpěrná ramena (13), jejichž druhé konce jsou uchyceny na společném cepu...

Vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227563

Dátum: 01.06.1986

Autori: Záruba Petr, Holub Josef, Sýkora Jiří

Značky: tepla, výměník, vinutý

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutý výměník tepla sestávající především z trubek navíjených ve vrstvách do šroubovic na centrální trubce s vymezením roztečí distančními lištami, radiálních žeber, pláště, trubkovnic a pří slušných hrdel, vyznačující se tím, že distanční lišty (17) mají tvar nerovnoramenného L profilu s delší stranou vymezující rozteč mezi vrstvami trubek (13) a s kratší stranou, v které jsou po délce průseky vymezující rozteč trubek (13) ve vrstvě, přičemž...

Způsob přípravy vápenatých solí kyselin alkylbenzensulfonových

Načítavanie...

Číslo patentu: 227562

Dátum: 01.06.1986

Autor: Urbánek Josef

Značky: alkylbenzensulfonových, kyselin, solí, přípravy, způsob, vápenatých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vápenatých solí kyselin alkyl benzensulfonových s alkylem C8 až Cl8 neutralizací příslušných alkylbenzensulfonových kyselin hydrátem nebo uhličitanem vápenatým v prostředí organických rozpouštědel jako xylenu, izobutanolu, chloroformu, vyznačený tím, že se k některé ze složek reakce, popřípadě jejímu roztoku nebo suspenzi nebo k reakční směsi přidá 0,01 a 5 % hmot. anorganické kyseliny jako kyseliny dusičné nebo fosforečné nebo...

Způsob identifikace mikroorganismů pomocí chromatografie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227561

Dátum: 01.06.1986

Autori: Häusler Jiří, Richter Vladimír

Značky: způsob, pomocí, identifikace, mikroorganismu, chromatografie

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob identifikace mikroorganismů pomocí chromatografie, při kterém se čistá kultura mikroorganismů kultivuje za konstantních podmínek až, do dosažení stacionární fáze růstu, získaná biomasa se oddělí centrifugací, promyje a vysuší, vyznačený tím, že získaný vzorek se hydrolyzuje, například v kyselém prostředí chlorovodíkem, popřípadě esterifikuje, například methylátem sodným a po extrakci se chromatograficky stanoví vzniklé organické...

Regenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 227560

Dátum: 01.06.1986

Autor: Sýkora Jiří

Značky: regenerátor

Zhrnutie / Anotácia:

Regenerátor zařízení na dělení vzduchu sestávající především z ocelového pláště s přivařenými dvěmi klenutými dny a s vestavěným hliníkovým trubkovým svazkem, vyznačující se tím, že alespoň jedna z trubkovnic trubkového svazku je z ocelové ho plechu plátovaného hliníkem s případnou mezi vrstvou dalšího kovu, přičemž hliníkové trubky trubkového svazku procházející ocelovou částí trubkovnice jsu svařeny s její hliníkovou částí.

Zapojení k bezpečnostnímu blokování činnosti stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227559

Dátum: 01.06.1986

Autori: Stehlík Jaromír, Halada Vratislav

Značky: blokování, bezpečnostnímu, činnosti, zapojení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k bezpečnostnímu blokování činnosti stroje, např. pohybu ramene vysekávacího stroje, sestávající z čidla změny vlhkosti, které je přes vyhodnocovací obvod a zesilovač napojeno na výkonový člen, vyznačující se tím, že čidlo (6) změny vlhkosti je upraveno na povrchu ovládací rukojeti (21), která je pákovým ramenem (2) spojena se spouštěcím táhlem (3), jež je napojeno na rozváděč (4) tlakového média pohonného ústrojí.

Uložení hřídele, zejména pro rotor dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227558

Dátum: 01.06.1986

Autori: Rajsigl Zdeněk, Smatana Jozef

Značky: rotor, uložení, zejména, dopřádacího, hřídele, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení hřídele, zejména pro rotor dopřádacího stroje, s vnějším kroužkem ložiska se dvěma vnějšími oběžnými drahami, umístěným prostřednictvím pružného pouzdra v tělese dopřádacího ústrojí, s vnitřními oběžnými drahami na hřídeli, s valivými tělesy a s vnějšími kryty na okrajích vnějšího kroužku ložiska, vyznačené tím, že na okrajích vnějšího kroužku (1) ložiska jsou po celém obvodu vytvořeny drážky (8) s průměry dna (9) většími než jsou...

Vrstvená implantabilní zpevňovací textilie vhodná pro chirurgické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 227557

Dátum: 01.06.1986

Autori: Procházka Rostislav, Dvořák Jan

Značky: zpevňovací, účely, implantabilní, textilie, chirurgické, vrstvená, vhodná

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstvená implantabilní zpevňovací textilie, vhodná pro chirurgické účely, například k použití při plastice různých defektů lidských orgánů, sestávající nejméně ze dvou vzájemné propojených vrstev, z nichž nejméně jedna je základní, vytvořená ze zpevněného vlákenného útvaru ze syntetických vláken a nejméně jedna je zpevňovací, vyznačující se tím, že zpevňovací vrstva je vytvoře na z pleteniny nebo z propletu z inertních syntetických vláken a...

Spôsob spracovania primárneho benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227556

Dátum: 01.06.1986

Autori: Bučko Miloš, Tesař Ilja, Bajús Martin, Hlinšťák Karol, Maňák Jiří, Baxa Jozef

Značky: primárneho, spôsob, benzinu, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania primárneho benzínu na olefíny vyznačujúci sa tým, že sa z primárneho benzínu oddelí pentánová frakcia s teplotou varu 28 až 65°C s profilujúcim zastúpením n-a izopentánu, z ktorej sa oddelí izopentán a zvyšok obsahujúci prevážne n-pentán sa podrobí pyrolýze samotný alebo v zmesi s ľahkými uhľovodíkmi C3, C4 alebo s destilačným zbytkom z primárneho benzínu po oddelení pentánovej frakcie.

Způsob opravy netěsných spojů trubek v trubkovnici a zátka k provedení opravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227555

Dátum: 01.06.1986

Autor: Wališ Miroslav

Značky: provedení, trubek, způsob, opravy, netěsných, trubkovnicí, zátka, spojů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob opravy netěsných spojů trubek v trubkovnici, zejména hliníkových trubek v ocelové trubkovnici s naplátovanou vrstvou hliníku, vyznačený tím, že se otvor (1) v trubkovnici (2) zvětší odvrtáním spolu s částí neutěsněné trubky (3), načež se trubka (3) rozválcuje a nad její rozválcovanou částí (3') se vyřeže závit a v celé délce vyřezaného závitu se zašroubuje zátka (4), která se přivaří těsnostním svarem k ocelové části trubkovnice (2).

Zařízení k nouzovému sepnutí třecí spojky, zejména pro chladící ventilátory spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227554

Dátum: 01.06.1986

Autori: Schwaller Ivo, Šamberger Miloš

Značky: chladicí, spalovacích, zejména, zařízení, sepnutí, nouzovému, motorů, spojky, třecí, ventilátory

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k nouzovému sepnutí třecí spojky, zejména pro chladicí ventilátory spalovacích motorů ovládané automaticky dle teplotního stavu motoru, přičemž třecí kotouč je k hnací nebo hnané části spojky připevněn minimálně třemi šrouby, vyznačené tím, že šrouby (5) jsou opatřeny demontovatelnou axiální zarážkou, která dosedá na hnací část (1) nebo hnanou část (2) spojky ze strany přilehlé k třecímu kotouči (3).

Spôsob výroby mäkkých bezošvých želatínových perál

Načítavanie...

Číslo patentu: 227553

Dátum: 01.06.1986

Autor: Hajdenová Bohumila

Značky: mäkkých, perál, výroby, želatinových, spôsob, bezošvých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby mäkkých bezošvých želatinových perál obsahujúcich práškovité liečivo, vyznačujúci sa tým, že sa uvarená želatina zmieša s práškovitým liečivom nerozpustným v tekutom parafíne a neinkompatibilným so želatinou a po prípadnom stuhnutí sa prenesie do plniaceho zariadenia, kde sa po roztavení vytvárajú pulzačným dávkovaním želatinové perly, ktoré padajú do chladiaceho prostredia tvoreného chladeným tekutým parafínom.

Hydraulický valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 227552

Dátum: 01.06.1986

Autor: Bystriansky Narian

Značky: hydraulický, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický valec, v ktorom je sústredno umiestnený plunžer na obvode opatrený tesniacimi manžetami a tlakovým púzdrom, zakončený vekom, vyznačený tým, že tlakové púzdro (5) je na strane privrátenej k veku (7) opatrené dvomi obvodovými a štyrmi radiálnymi drážkami, pričom je vo veku (7) pod tlakovým púzdrom (5) vytvorený výtokový otvor (9) a medzi vekom (7) a tlakovým púzdrom (5) je uložená tesniaca sada (6).

Zariadenie pre premiestňovanie segmentov trojuholníkového tvaru po guľovej ploche

Načítavanie...

Číslo patentu: 227551

Dátum: 01.06.1986

Autor: Pieš Jaroslav

Značky: guľovej, premiestňovanie, zariadenie, tvaru, ploché, trojuholníkového, segmentov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre vzájomné premiestňovanie segmentov trojuholníkového tvaru po guľovej ploche význačné tým, že segmenty (1) sú opatrené drážkami (2), pričom v drážkach (2) segmentov (1) sú umiestnené zámky (3) pre vzájomné spojenie segmentov (1) pomocou hláv zámkov (4).

Konzervační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227399

Dátum: 01.06.1986

Autori: Trešl Vladimír, Šveřepa Otakar, Ondračka Přemysl, Němcová Jitka

Značky: konzervační, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalení dočasné protikorozní ochrany ocelových předmětů, zejména vnitřního povrchu ocelových trubkových systémů a výměníků. Dosáhne se toho konzervačním prostředkem na bázi filmotvorné složky, alifatického aminoalkoholu, dusikaté soli kyseliny benzoové a neionogenního tenzidu, který obsahuje 20 až 50 % hmot. filmotvorné složky, např. lanolinu, 5 až 40 % hmot. alkanolaminu, např. monoetanolaminu, 5 až 25 % hmot. dusíkaté...

Vrstva k zabezpečení přilnavosti organických povlaků na povrchu hliníku a jeho slitin a způsobu jeji výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226100

Dátum: 01.06.1986

Autori: Saidl Milan, Knotek František, Chocholoušek Jaroslav, Jaroš Miroslav, Bartoň Karel, Růžička Radomír

Značky: vrstva, povlaků, slitin, povrchu, priľnavosti, zabezpečení, způsobu, výroby, hliníku, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstva k zabezpečení přilnavosti organických povlaků na povrchu hliníku a jeho slitin, vyznačující se tím, že je tvořena krystalickým hydroxidoxidem hlinitým, gelem hydroxidu hlinitého a gelem kyseliny křemičité, přičemž přepočítaný celkový obsah kysličníku hlinitého v této vrstvě je k přepočítanému celkovému obsahu kysličníku křemičitého v poměru 20 : 1 až 2 : 1.

Zařízení k výrobě filtračních směsných loží

Načítavanie...

Číslo patentu: 226099

Dátum: 01.06.1986

Autori: Binek Bedřich, Klusáček Ladislav, Binková Blanka

Značky: výrobe, filtračních, směsných, loží, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k výrobě filtračních směsných loží průkazníkových trubiček a detektorů ze směsi zrnitých a vláknitých materiálů, vyznačený tím, že sestává z aerosolového generátoru (7) vlákniny válcovitého tvaru, opatřeného přívodem (8) plynného média a lopatkami (9), poháněnými motorem (10), spojovací trubice (6) a upínacího zařízení (1).

Zařízení k automatickému cívkování svitkových filmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226098

Dátum: 01.06.1986

Autori: Vrbacký Rudolf, Hanuš Vlastislav, Knoulich Jaroslav, Halamka František

Značky: filmu, svitkových, zařízení, automatickému, cívkování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k automatickému cívkování fotografických svitkových filmů z filmového pásu a krycích pásů, světlotěsné a s kontinuálním pracovním režimem, vyznačující se tím, že obsahuje mechanismus (3) pro spojení konce a začátku následujícího filmu, tvořený v clonou (4) světlotěsně oddělených komorách umístěnými čelistmi (6) a u výstupního otvoru každé kazety (1, 2) kotoučů filmu umístěným impulsním válečkem (5) konce filmu a za čelistmi (6)...

Živné prostředí pro buněčné a tkáňové kultury obsahující růstové proteiny krevního séra

Načítavanie...

Číslo patentu: 226097

Dátum: 01.06.1986

Autori: Michl Jiří, Novotný Josef

Značky: kultury, krevního, prostředí, obsahující, živné, proteiny, buněčné, séra, tkáňové, růstově

Zhrnutie / Anotácia:

Živné prostředí pro buněčné a tkáňové kultury, obsahující růstové proteiny krevního séra a ostatní běžné nízkomolekulární složky chemicky definovaného živného prostředí, vyznačující se tím, že obsahuje 0,4 až 10,0 hmot. % sérových proteinů zbavených lipoproteinů, pozůstávajících z 38,0 až 52,0 hmot. % albuminu, 12,0 až 22,0 hmot. % alfaglobulinů, 11,0 až 23,0 hmot. % betaglobulinů a 15,0 až 25,0 hmot. % gamaglobulinů.

Prípravok na čistenie zubných protéz

Načítavanie...

Číslo patentu: 226096

Dátum: 01.06.1986

Autori: Henyi Eugen, Harsányová Sidónia, Šaršúnová Magda

Značky: zubných, prípravok, protéz, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na čistenie zubných protéz, najmä vo forme tabliet, vyznačujúci sa tým, že obsahuje uhličitan vápenatý v množstve 60 až 70 hmotnostných dielov peroxid horečnatý v množstve 30 až 45 hmotnostných dielov laurylsíran sodný v množstve 2,0 až 3,5 hmotnostných dielov škrob v množstve 3,0 až 4,0 hmotnostných dielov kyselina citrónová v množstve 17,5 až 18,5 hmotnostných dielov hydrouhličitan sodný v množstve 17,5 až 18,5 hmotnostných dielov a...

Válcovací hlava pro tvarování konců trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226095

Dátum: 01.06.1986

Autor: Tížek Jaroslav

Značky: válcovací, konců, trubek, tvarování, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Válcovací hlava pro tvarování konců trubek, vyznačující se tím, že je tvořena upínacím trnem (1), který je na své válcové části (2) opatřen hřídelkou (3), na jejímž volném konci je upevněn první opěrný kroužek (7) a na jejím obvodu je vytvořeno alespoň jedno kuželové vybrání (8), pro uložení tlačných kuliček (13) a kolem hřídelky (3) je uspořádána klec (9), upevněná v náboji (11) uloženém na válcové části (2) upínacího trnu (1), která je v...