Archív za 1986 rok

Strana 105

Zapojení hydraulické regulace turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 230741

Dátum: 15.06.1986

Autori: Klemsa Josef, Touš Jan, Bejvl Josef

MPK: G05B 24/00

Značky: regulace, hydraulické, turbin, zapojení

Text:

...12 sokundárního oleje, je rozveden k noznázorněným jednotlivým vysokotlakovým regulační ventilů přes sledoval 12, signálu,ktoré řídí polohu jejich eervomotorů u. ~Tlak pa eekundámího oleje, tedy spoločný výstupní signál, také vstupuje do eledovače IJ sekundárního oleje, ktorý je ve funkci oddělovacího zesilovače e jeho výstup je spolu s výstupom z řídicího elektrohydreulíckáho převodníku u, určeného v tomto příkladě pro 230741 , 4vedení k...

Psací tekutina na bázi disperze barevných pigmentů ve vodném roztoku šelaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230740

Dátum: 15.06.1986

Autori: Čurda Ludvík, Bartušek Tomáš

MPK: C09D 11/16

Značky: pigmentů, barevných, psací, tekutina, vodném, bázi, disperze, šelaku, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Psací tekutina na bázi disperze barevných pigmentů ve vodném roztoku šelaku, vyznačující se tím, že obsahuje 3,00 až 15,00 hmot. dílů barevných pigmentů, 3,33 až 8,00 hmot. dílů šelaku, 2,50 až 6,00 hmot. dílů tetraboritanu sodného, 5,00 až 15,00 hmot. dílů prostředků proti předčasnému zasýchání psací tekutiny, 0,05 až 1,00 hmot. dílů konzervačního prostředku, 0,50 až 5,00 hmot. dílů močoviny a/nebo hexamethylentetraminu a zbytek do 100,00...

Zubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230739

Dátum: 15.06.1986

Autor: Mrůzek Pavel

MPK: F16D 3/34

Značky: zubová, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubová spojka, sestávající z objímky, v jejíž vnitřní stěně jsou vytvořeny radiální drážky pro zaoblené zuby ozubeného náboje opatřeného sférickými boky a ustaveného v objímce dvěma středicími přírubami opatřenými sférickými zahloubeními, vyznačená tím, že náboj (10) je po svém obvodu opatřen otvory (14), do nichž jsou zasazeny čepy (15), na nichž jsou uložena otočná zubová křídla (16) se zaobleným hřbetem (18) a rovinnými boky (17), přičemž v...

Elektroda pro zapouzdřené niklkadmiové akumulátory knoflíkového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230738

Dátum: 15.06.1986

Autori: Měsíček Jaroslav, Mrha Jiří, Marek Jiří, Jindra Jiří, Stompfe Milan, Mazourek Josef, Musilová Miroslava

MPK: C25B 11/02

Značky: tvaru, knoflíkového, elektroda, niklkadmiové, akumulátory, zapouzdřené

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroda pro zapouzdřené niklkadmiové akumulátory knoflíkového tvaru, zvláště elektroda kladná, tvořená proudovým sběračem tvaru válcové nádobky nízké výšky, vyplněným elektrodovou hmotou tvořenou směsí aktivní látky, plastického pojidla a vodivé přísady, vyznačená tím, že ze dna (2) proudového sběrače (1) vystupují kolmo na dno (2) jazýčky (3), vytvořené z materiálu dna (2) a svou výškou nedosahující výšky pláště (4) a dno (2) je opatřeno...

Ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230737

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hortlík František, Jaroš František, Ripka Josef, Mládek Miloš, Kotrba Zdeněk, Voborník Václav

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádací, bezvřetenové, ojednocovací, ústrojí, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky s ojednocovacím orgánem, například vyčesávacím válečkem a k němu přiřazeným podávacím válečkem pro přívod pramene vláken, pružně přitlačovaného k povrchu podávacího válečku přítlačným stolečkem, výkyvným kolem čepu, vyznačující se tím, že na čepu (2) je uložena rozkrutná pružina (3), jejíž přítlačný konec (31) je spojen s přítlačným stolečkem (1) a jejíž zajišťovací konec (32) je zafixován k...

Způsob výroby N,N´-bis-trimethylsilylethylenmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230736

Dátum: 15.06.1986

Autori: Matyášková Marie, Novák Ludvík

MPK: C07F 7/10

Značky: způsob, n,n´-bis-trimethylsilylethylenmočoviny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby N,N´-bis-trimethylsilylethylenmočoviny, vyznačující se tím, že se ethylenmočovina silyluje hexamethyldisilazanem, při teplotě 60 až 130°C, s výhodou 100 až 120°C, v přítomnosti amonné soli, zejména chloridu amonného, jako katalyzátoru.

Zařízení pro kontrolu procesu tvorby vícesložkové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 230735

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stejskal Alois, Čada František, Hrdina Jan, Šlingr Jaroslav, Havránek Zdeněk, Štěpánek Miroslav

MPK: D01H 13/16, D01H 13/26

Značky: příze, tvorby, zařízení, vícesložkové, procesu, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu procesu tvorby vícesložkové příze na modifikovaném rotorovém dopřádacím stroji o více spřádacích jednotkách vybavených čidlem přetrhu s výkyvnou dotykovou páčkou a na ní uspořádaným feromagnetickým nástavcem, která při indikaci přetrhu spíná výkyvem kontakty elektrického obvodu, vyznačené tím, že k feromagnetickému nástavci (23) na rameni (24) dotykové páčky (13) čidla přetrhu (12) je přisazen pólový nástavec (26)...

Vyhazovací zařízení pro mechanické lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230734

Dátum: 15.06.1986

Autori: Drkal Jan, Kovář Jan

MPK: B30B 15/00

Značky: mechanické, vyhazovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhazovací zařízení pro mechanické lisy, se dvěma dvouramennými převodovými pákami, které jsou spojeny s hnacím ústrojím lisu a jsou navzájem spojeny stavitelným táhlem, přičemž každá z nich je spojena prostřednictvím vyhazovacích ústrojí s příslušným vyhazovacím trnem, vyznačující se tím, že mezi první převodovou pákou (9) a vyhazovací pákou (14) horního vyhazovacího trnu (15) je vřazeno stavěcí ústrojí, přičemž druhá převodová páka (20) je...

Spalovací zařízení pro méněhodnotná pevná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 230733

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kučera Vladimír, Homolka Dimitrij

MPK: F23B 1/22

Značky: zařízení, spalovací, méněhodnotná, pevná, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Spalovací zařízení pro méněhodnotná pevná paliva, sestávající alespoň z jednoho pohazovače a protiběžného roštu, vyznačující se tím, že v rozmezí jedné čtvrtiny délky roštu (3) na straně protilehlé pohazovači (1) je umístěna příčná hrázka (6) a mezi povrchem roštu (3) a příčnou hrázkou (6) je ponechána mezera (13) pro odchod spodní vrstvy uhlí za ní nashromážděného.

Způsob přípravy polymerních směsí na bázi houževnatého polystyrenu se zlepšenou zpracovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 230732

Dátum: 15.06.1986

Autori: Dvořák Vladimír, Očenášek Vojen, Pavlíček Jiří, Kovařík Jan, Vyroubal Čestmír, Dušek Stanislav, Zach Jiří

MPK: C08L 25/10, C08L 51/04

Značky: směsi, bázi, zpracovatelností, houževnatého, způsob, přípravy, polystyrenu, zlepšenou, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerních směsí na bázi houževnatého polystyrenu se zlepšenou zpracovatelností smícháním houževnatého polystyrenu a vysokotlakého polyolefinu, vyznačující se tím, že se k houževnatému polystyrenu přidá vnitřní mazadlo, směs se promíchává do dosažení dokonalé homogenity směsi, nejméně však po dobu 120 sekund, pak se přidá polyolefin o molekulové hmotnosti 20 000 až 50 000 v množství 0,1 až 5 hmotnostních dílů na 100...

Zařízení pro dopravu potáče na trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 230731

Dátum: 15.06.1986

Autori: Rydlo Jaromír, Tesař Richard, Horatschke Rudolf

MPK: B65H 67/04

Značky: dopravu, potáče, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu potáče na trn, zejména na automatických soukacích strojích, kde se potáče přivádí na trn z kruhového zásobníku, nebo mezipolohy, kterou doplňuje dopravník, vyznačující se tím, že sestává z podélného skluzu, tvořeného dvojicí korýtek (7, 8), uspořádaných na rozevíratelných ramenech (15, 16), přičemž prostor vymezený dvojicí semknutých korýtek (7, 8) v blízkosti trnu (11) odpovídá průměrům potáče (4).

Způsob zhotovení polotovarů s definovaným tvarem čela střiháním z tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230730

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pojíšek Augustin, Vítek Jiří, Hanák Stanislav, Ošťádal Jaromír

MPK: B21C 23/00

Značky: čela, stříháním, tyčí, definovaným, způsob, polotovarů, zhotovení, tvarem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovení polotovarů s definovaným tvarem čela střiháním z tyčí, určených pro objemové tváření, zejména z ohřevem, vyznačující se tím, že se alespoň část čela (7) tyče (5) upraví před ustřižením polotovaru (6) do tvaru, jehož osa symetrie je rovnoběžná s podélnou osou tyče (5), načež se provede ustřižení polotovaru na požadovanou délku.

Ocel s uhlíkovým ekvivalentem menším než 0,41 na odlitky pro práci za velmi nízkých teplot až do -60°C

Načítavanie...

Číslo patentu: 230729

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hutla Alois, Balcar Karel, Levíček Petr, Kupka František, Matula František, Stránský Karel, Vavřina Juraj

MPK: C22C 38/04

Značky: menším, teplot, nízkých, prací, velmi, ekvivalentem, uhlíkovým, 60°c, odlitky

Zhrnutie / Anotácia:

Ocel s uhlíkovým ekvivalentem menšíma než 0,41 na odlitky určené pro práci za velmi nízkých teplot až do -60°C, vyznačující se tím, že obsahuje v % hmotnostních: uhlík 0,09 až 0,13, mangan 1,30 až 1,60, křemík 0,20 až 0,35, titan 0,005 až 0,02, hliník 0,02 až 0,04, chróm nejvýše 0,20, nikl nejvýše 0,20, měď nejvýše 0,20, molybden nejvýše 0,05, fosfor nejvýše 0,015, síra nejvýše 0,015 přičemž vzájemný hmotnostní poměr obsahu uhlíku a manganu je...

Zařízení pro snímání zátěžových sil vah, zejména plošinových

Načítavanie...

Číslo patentu: 230728

Dátum: 15.06.1986

Autori: Koula Adolf, Hašlar Ladislav

MPK: G01G 7/00

Značky: snímání, plošinových, zařízení, zejména, zátěžových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro snímání zátěžových sil vah, zejména plošinových, vyznačené tím, že obsahuje silový snímač (10), uložený prostřednictvím patního ložiska (9) na základní desce (11, který je prostřednictvím opěrné čočky (11) ve styku se stykovou opěrou (12) seřizovacího čepu (13), uloženého prostřednictvím axiálního ložiska (15) a radiálního ložiska (16) v seřizovacím dutém šroubu (14), napojeném na kotevní desku (21) vážící plošiny (31).

Lisovací olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 230727

Dátum: 15.06.1986

Autor: Novák Vladimír

MPK: C10M 1/14

Značky: lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací olej, určený k lisování keramických prášků, vyznačený tím, že pozůstává od 95 % do 5 % hmotnostních ropné frakce, charakterizované tím, že do 170°C předestiluje maximálně 15 % objemových a do 360°C předestiluje minimálně 95 % objemových, a 5 % až 95 % hmotnostních destilačních zbytků po destilaci butylesteru kyseliny olejové po jejich úpravě zředěnou kyselinou solnou.

Způsob dloužení a stabilizace délek nekonečných klínových řemenů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230726

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mikeš Alois, Metela Václav

MPK: F16G 5/04

Značky: způsobu, způsob, stabilizace, klinových, provádění, délek, nekonečných, dloužení, řemenů, zařízení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dloužení a stabilizace délek nekonečných klínových řemenů s nosnou kostrou z vláken ze synterických lineárních polymerů, vykazujících tepelné smrštění po vulkanizaci, zahřátím pohybujícího se řemene na teplotu 100 - 140°C, dloužením na určenou délku a stabilizací ochlazením pod 60°C, vyznačený tím, že každý elementární úsek délky řemene se při svém pohybu bezprostředně za sebou ohřívá, dlouží a stabilizuje chlazením.

Snímač mechanického pohybu s optickoelektronickým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230725

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vobořil Jiří

MPK: G01P 13/00

Značky: systémem, mechanického, snímač, pohybu, optickoelektronickým

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač mechanického pohybu s opticko-elektronickým systémem sestávající z nepohyblivého základ, na němž je připevněno těleso snímače se zdrojem světla a dvou světlocitlivých snímačů, přičemž mezi zdroj světla a světlocitlivé snímače je umístěna clona, vyznačený tím, že na nepohyblivém základě (1) je připevněno těleso (2) snímače se zdrojem (3) světla, proti kterému jsou na jeho optické ose umístěny dva světlocitlivé snímače (5, 6), jejichž...

Zapojení pro záznam stejnosměrných napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230724

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kunt Jaroslav

MPK: G11B 31/00

Značky: zapojení, záznam, napětí, stejnosměrných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro záznam stejnosměrných napětí, vyznačené tím, že výstup zkušebního stroje pro zkoušení vlastností materiálu, tvořený vstupní svorkou (8) je připojen přes oddělovací odpor (1) jednak k prvku (3) s elektricky řízeným odporem, ke kterému je v sérii připojen oddělovací kondenzátor (4) a jednak k odporu (2) pro řízení předpětí, který je připojen k druhé výstupní svorce (10), přičemž výstup oddělovacího kondenzátoru (4) je připojen jednak...

Silový vypínač velkých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230723

Dátum: 15.06.1986

Autor: Karmazin Nikolaj

MPK: H01H 1/14

Značky: vypinač, silový, proudu, veľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sílového vypínače velkých proudů, u kterého je pohyblivý kontakt tvořen samostatným vodivým tělesem, jehož podstata spočívá v tom, že přívodní pás je posuvně spojen s přídavnou částí tvořící pevný kontakt. Přitom mezera odpovídá tvarem i velikostí pohyblivému kontaktu.

Stroj pro příčné klínové válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230722

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kovář Jan, Šudák Leopold

MPK: B21B 19/02

Značky: válcování, klinové, stroj, příčné

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro příčné klínové válcování z tyčí, toho druhu, který má dva nad sebou uspořádané rovnoběžné válce, jež se otáčejí ve stejném směru a nesou po části svého obvodu klínové nástroje s odřezávacími noži, jimiž válcují přední konec tyče, která se mezi ně postupně vsouvá v ose válcování a prochází vodicím pouzdrem, vyznačený tím, že v prostoru mezi vodicím pouzdrem (8) a nástroji (3, 4) s odřezávacími noži (3a, 4a) je uspořádáno přídavné...

Montážní stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 230721

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hanzelka Miroslav, Gavlík Miroslav

MPK: B25H 1/00

Značky: montážní, stůl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší montážní stůl určený k pracím v údržbářských provozech, opravárenských dílnách a zejména tam, kde se na těchto pracovištích manipuluje se strojními díly větší hmotnosti. K boční stěně 7 montážního stolu 1 je připevněn držák 5 patního ložiska 4 a ložisková konzola 8 v nichž je otočně uložen sloup 2 kruhového průřezu opatřený zajišťovacími patkami 10, 11, k jehož střední části je připevněn elektromotor 4 s převodovkou 15 a lanovým...

Bikomponentní záhustka ze směsi derivátů škrobu a quaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230720

Dátum: 15.06.1986

Autori: Krška Zdeněk, Dědicová Jaroslava

MPK: D06M 15/16, D06M 15/04, D06M 15/02...

Značky: směsi, bikomponentní, záhustka, škrobu, quaru, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Bikomponentní záhustka ze směsi derivátů škrobu a guaru, určená pro potiskování textilních útvarů z polyamidových vláken barvivy kyselými, 2:1 kovokomplexními a vybranými reaktivními barvivy, fixovatelnými z kyselého prostředí, vyznačující se tím, že záhustka je složena ze směsi 1 hmotnostního dílu karboxymethyléteru kukuřičného škrobu, 1 až 2 hmotnostních dílu derivátu guaru s viskozitou 2 000 až 2 300 mPa.s, rozmíchaným ve 20 až 30...

Slitina hliníku pro výrobu obětovaných anod na ochranu legovaných ocelí proti lokálním typům koroze v roztocích s obsahem chloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230719

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tlamsa Jan, Beránek Miroslav, Šebková Jitka, Pražák Milan

MPK: C22C 21/10

Značky: obětovaných, obsahem, slitina, typům, proti, výrobu, legovaných, oceli, chloridů, ochranu, roztocích, hliníku, lokálním, koroze

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina hliníku pro výrobu obětovaných anod na ochranu legovaných ocelí proti lokálním typům koroze v roztocích s obsahem chloridů, vyznačující se tím, že obsahuje od 0,4 do 20 % zinku a od 0,01 do 1 % titanu vztaženo na celkovou hmotnost slitiny.

Adhezní vrstva termoreflexní úpravy příčky bytové sanitární jednotky, zejména bytového jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 230718

Dátum: 15.06.1986

Autori: Buchta Otakar, Komárek Zdeněk, Prídavková Mária

MPK: E04B 1/94, C09J 3/14, C08F 236/10...

Značky: adhezní, úpravy, vrstva, bytové, termoreflexní, jádra, jednotky, zejména, bytového, sanitární, příčky

Zhrnutie / Anotácia:

Adhezní vrstva termoreflexní úpravy příčky bytové sanitární jednotky, zejména bytového jádra, která spojuje hliníkovou fólii a melaminoformaldehydový povrch příčky, vyznačující se tím, že je vytvořena z vysokomolekulárního termoplastického styren-butadienového nebo styrén-izoprenového kaučuku.

Pneumatický adaptivní reverzační člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 230717

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kulinkovský Miloš

MPK: G05B 11/44

Značky: adaptivní, člen, reverzační, pneumatický

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický adaptivní reverzační člen sestávající ze vstupní komory, výstupní komory, přívodu napájecího přetlaku a dvojité kuželky, vyznačující se tím, že na vstupní komoru (1) tvořenou membránami (3) a (4) navazuje kompenzační komora (8) uzavřená membránou (11), přičemž kompenzační komora (8) je spojena kanálkem (9) s přívodem (10) napájecího přetlaku.

Dvoustupňový šnek pro zpracování kaučukových směsí a termoplastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230716

Dátum: 15.06.1986

Autori: Čelák František, Bernard Václav

MPK: B29F 3/02

Značky: zpracování, dvoustupňový, termoplastických, kaučukových, šnek, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustupňový šnek pro zpracování kaučukových směsí a termoplastických hmot, opatřený vyměnitelnými evakuačními nákružky, vyznačující se tím, že v mezeře mezi prvním osazením (2) se zahloubením (3) na konci prvního stupně šneku (1) a druhým osazením (4) na začátku druhého stupně šneku (5) je vložen ze dvou shodných polovin sestávající evakuační nákružek (6) a distanční vložka (7), přes kterou je převlečen pojistný pružný kroužek (8).

Zařízení pro první pomoc při chemických poraněních oka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230715

Dátum: 15.06.1986

Autori: Klozar Jaroslav, France Alexej

MPK: A61F 9/00

Značky: první, zařízení, pomoc, poraněních, chemických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro první, pomoc při chemických poraněních oka, sestávající z pružné nádoby s informačním štítkem a protiprašným krytem, uzavřené šroubovým uzávěrem se dvěma ventily, z nichž jeden je součástí trubice, jejíž jeden konec sahá ke dnu pružné nádoby, vyznačené tím, že na opačném konci trubice (20) je nad zpětným ventilem (12) pružně uchycena tryska (22), směřující vzhůru.

Montážní stroj na povlaky a duté nýty

Načítavanie...

Číslo patentu: 230714

Dátum: 15.06.1986

Autori: Maňuch Stanislav, Ročárek Jaroslav, Vaněk Miroslav, Večerek Emil

MPK: B21J 15/10

Značky: duté, stroj, povlaky, montážní, nýty

Zhrnutie / Anotácia:

Montážní stroj na povlaky a duté nýty provádějící nýtování pomocí hlavičkáře, vyznačený tím, že obsahuje svod (32) k vedení nýtů (33) do vybrání (55) jazýčku (24) pohyblivého rotoru (41) pro podání nýtů (33) do prostoru (54), a je opatřen zasouvačem (21), zasunutým do válcového otvoru (56) montážní vložky (34) a montážní hlavice (27) k posuvnému přesouvání do prostoru (53) navazujícímu na vybrání (58) rotoru (5) k přenesení povlaku (47) do...

Způsob regulace konsistence betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230713

Dátum: 15.06.1986

Autor: Paleček Zdeněk

MPK: B28C 7/06

Značky: betonové, regulace, způsob, směsi, konsistence

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace konzistence betonové směsi, vyznačující se tím, že se do betonové směsi dávkuje kamenivo o regulované mezerovitosti, přičemž pro snížení konzistence betonové směsi se přidávají zrna na horní hranici zrnitosti kameniva a pro zvýšení konzistence betonové směsi se přidávají zrna na dolní hranici zrnitosti kameniva.

Zařízení pro stříbření, lakování a sušení bižuterních kamenů upnutých teplem, podtlakem v pásu fólie z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 230712

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bischof Miloslav, Flegr Karel, Štiller Zbyněk, Novák Miroslav

Značky: bižuterních, hmoty, upnutých, sušení, lakování, teplem, fólie, zařízení, pásu, podtlakem, stříbření, plastické, kamenů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stříbření, lakování a sušení bižuterních kamenů upnutých teplem a podtlakem v pásu fólie z plastické hmoty, jako ochranném a transportním prostředku, vyznačeném tím, že pro transport operacemi je pás fólie (4) po obou okrajích napíchnut na jehličky, pevně spojené s unášecími řetězy (1).

Disperzní nátěrová hmota a tmel s protipožárním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230711

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šedivý František, Kučera Jaromír

MPK: C09D 5/18, C09K 3/28

Značky: nátěrová, hmota, protipožárním, účinkem, disperzní

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní nátěrová hmota a tmel a protipožárním účinkem na bázi disperzních pojiv, teplem karbonizujících látek, látek teplem poskytujících nehořlavé plyny, katalyzátoru zuhelnění, dispergačního prostředku a aditiv, popřípadě plniv, pigmentů a retardérů hoření na bázi sloučenin antimonu a vizmutu, vyznačené tím, že obsahují 5 až 50 % hmotnostních disperze polymeru nebo kopolymeru alfa,beta-etylenicky nenasyceného monomeru nebo živičné hmoty,4...

Výhřevná desková pohotovostní sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230710

Dátum: 15.06.1986

Autori: Polanský Alois, Rehbergerová Gabriela, Šafková Miroslava, Šafek Miroslav

MPK: D06F 58/14, D06F 58/16

Značky: desková, prádla, pohotovostní, výhrevná, sušička

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora tepelné energie pří sušení prádla. Uvedeného se dosáhne sklopnou deskou na vnitřní straně opatřenou reflexní vrstvou se síťovinou překrytou výhřevnou fólií, přičemž deska je opatřena alespoň lištami pro připevnění šňůry na prádlo a párem teleskopických opěrek.

Koupelnová výhřevná sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230709

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šafek Miroslav, Polanský Alois, Šafková Miroslava, Rehbergerová Gabriela

MPK: D06F 58/14, D06F 58/16

Značky: výhrevná, prádla, koupelnová, sušička

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je šetření tepelné energie při pohotovostním sušení prádla. Uvedeného se dosáhne koupelnovou výhřevnou sušičkou prádla vytvořenou sklopným rámem, jehož kratší stěny jsou opatřeny otvory pro zavěšení prádelní šňůry, přičemž nosný rám je na jedné straně překryt deskou s vnitřní reflexní stěnou, proti které je k druhé straně rámu připevněna výhřevná fólie s kontaktně připevněným vlnitým plechem.

Zapojení dvojcestného usměrňovače, zejména pro měření střídavých napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230708

Dátum: 15.06.1986

Autor: Jágr Jan

MPK: G01R 19/22, H02M 1/08

Značky: napětí, zejména, dvojcestného, střídavých, zapojení, usměrňovače, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení dvojcestného usměrňovače, zejména pro měření střídavých napětí, u něhož se řeší problém kompenzace úbytku na diodách můstku při měření malých napětí. Účelu se dosahuje tím, že k záporné výstupní svorce můstkového usměrňovače je připojena anoda první kompenzační diody a přes první odpor kladný pól zdroje kladného napětí, jehož záporný pól je spojen s kladnou výstupní svorkou obvodu, s kladnou výstupní svorkou můstkového...

Odkalovací cirkulační pračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230707

Dátum: 15.06.1986

Autor: Bábík Josef

MPK: A23N 12/02

Značky: odkalovací, cirkulační, pračka

Zhrnutie / Anotácia:

Pračka je určena k hrubému předčištění zelenin, zejména ředkviček a mrkve. Pračku je výhodné zapojit jako přední součást zpracovatelské linky. Odkalovací cirkulační pračka podle vynálezu sestává z rámu, v němž je uložena vana pračky, do vany podél její zadní zešikmené stěny je zpuštěn vynášecí dopravník s pletivem, a nímž je zaústěna sací komora čerpadla, na jehož výstup je napojeno potrubí cirkulační vody, které je vedeno podél vany pračky k...

Způsob zajištění bezpečného provozu elektrofiltru a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 230706

Dátum: 15.06.1986

Autor: Novotná Eva

MPK: B03C 3/72

Značky: provozu, elektrofiltru, provádění, zajištění, bezpečného, způsob, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zajištění bezpečného provozu elektrofiltru proti výbuchu při zvýšení obsahu výbušných plynů nad přípustnou mezní hodnotu v plynech z technologického procesu, procházejících elektrofiltrem, a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se koncentrace výbušných složek v částí plynu z elektrofiltru uměle trvale zvyšuje konstantním přídavkem výbušně složky, takže k vytvoření třaskavá směsi v této...

Pohovka s pohyblivými částmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230705

Dátum: 15.06.1986

Autor: Mička Josef

MPK: A47C 17/04

Značky: částmi, pohovka, pohyblivými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru nábytkářských výrobků a týká se pohovky s pohyblivými částmi, u níž se sedací část rozkládá jednostranně nebo oboustranně do boků, dále pomocí svislých čepů pevně spojených s otočnými sedadly k vytvoření rohové pohovky v pravé nebo levé části s možností vysunutí nočních stolků, dále otočením obou otočných sedadel vpřed, čímž vznikne dvoulůžková úprava, kterou lze upravit v návaznosti na moduly sedadlových nebo opěrných...

Zařízení pro ochranu řezacího bubnu sklízecí řezačky před vniknutím tvrdých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230704

Dátum: 15.06.1986

Autor: Štolcpart Václav

MPK: A01D 43/08

Značky: řezačky, ochranu, předmětů, zařízení, tvrdých, řezacího, vniknutím, sklízecí, bubnu, před

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ochranu sklízecí řezačky proti vniknutí tvrdých předmětů a zemi do ústrojí řezačky. Zařízením podle vynálezu je tuhým předmětům ve sklízené píci utvářena překážka, kterou tvoří zrychlující transportér nebo dopravník. Zrychlující transportér nebo dopravník je uložen mezi žací lištou a šnekovým shrnovačem nebo je uložen mezi sběracím ústrojím a šnekovým shrnovačem. V jiném případě je zrychlující transportér opatřen...

Způsob otáčení zásobníku nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230703

Dátum: 15.06.1986

Autor: Březina Josef

MPK: B23Q 3/157

Značky: nástrojů, otáčení, způsob, zásobníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob otáčení zásobníku nástrojů a jeho řízení u numericky řízených souřadnicových obráběcích strojů bez zvláštního otočného pohonného ústrojí zásobníku. Zásobník otáčí nástroj upnutý ve vřetenu obráběcího stroje. Pohyby vřetena, kterými se otáčí zásobník, jsou numericky řízeny a jsou naprogramovány informačními prvky, kterými se řídí pohyb vřetena obráběcího stroje pří otáčení. Pohyb vřetena může být přímý i kruhový.

Expoziční měřič záření pro kameru, použitelnou zejména u rentgenových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230702

Dátum: 15.06.1986

Autori: Végh András, Minik György

MPK: A61B 6/00, G01T 1/142

Značky: použitelnou, měřič, expoziční, zejména, zařízení, rentgenových, záření, kameru

Zhrnutie / Anotácia:

Expoziční měřič záření pro kameru, použitelnou zejména u rentgenových zařízení, obsahující jednotku pro zjišťování vážené intenzity světla, například fotoelektrický článek nebo fotodiodu, dále zesilovač, integrátor a spínací jednotky, vyznačující se tím, že mezi výstupem jednotky (1) pro zjišťování vážené intenzity světla a vstupem jednotky (16) pro zajištění expozice, zejména rentgenového generátoru, je sériový obvod, u něhož na výstup...