Archív za 1986 rok

Strana 104

Zapojení dekodéru dat zapsaných způsobem FM a MFM

Načítavanie...

Číslo patentu: 230831

Dátum: 15.06.1986

Autori: Skřivánek Leopold, Hradil Josef

MPK: H03K 13/24

Značky: způsobem, zapsaných, zapojení, dekodéru

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit zjednodušené zapojení dekodéru dat zapsaným způsobem FM a MFM na pohyblivém magnetickém záznamovém médiu. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením dekodéru, jenž je přepínán jediným přepínacím signálem při přechodu dekódování dat zapsaných způsobem FM na dekódování dat zapsaných způsobem MFM a naopak. U způsobu MFM, u něhož je v synchronizačním poli zapsána posloupnost logických nul, je pro nafázování dekodéru využito...

Plošná výplň svisle uložená v kontaktním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230830

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jach Zdeněk, Melichar Bohuslav, Pětioký Karel, Míšek Tomáš, Posker Milan

MPK: B01J 10/00

Značky: plošná, kontaktním, uložena, svisle, výplň, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Plošná výplň svisle uložená v kontaktním zařízení je určena pro intenzívní styk mezi plynnou a kapalnou fází. Plošná výplň je vytvořena například z tahokovu, síta, pletiva, perforovaného nebo tvarovaného plechu, vinutého do spirálovité plochy, tvořící tak válcovitou sekci. Plošnou výplň je možné použít pro její snadnou a levnou výrobu při bezodpadovém využití základního materiálu a je snížena pracnost a nebezpečí úrazu při manipulaci se...

Zařízení pro využití výkonu motoru, pro pohon přídavného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230829

Dátum: 15.06.1986

Autori: Horáček Jiří, Bednář Karel, Králík Miloslav, Attl Jan

MPK: B60K 9/00

Značky: zařízení, motorů, využití, výkonu, přídavného, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro využití výkonu motoru, pro pohon přídavného zařízení, zejména nástavbového motoru automíchače, při reverzaci míchacího bubnu. Podstata zařízení spočívá v tom, že sestává z klece, otočně uložené na děleném hřídeli spojujícím motor s převodovkou, kde mezi jeho oběma částmi je upraven ozubený převod do pomala, tvořený alespoň jedním planetovým ozubeným dvojkolem, jehož první ozubené kolo je v záběru s pastorkem,...

Neutrální emulzní masťový základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 230828

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vltavský Zdeněk, Mairych Michal, Novák Vladimír

MPK: A61K 9/06

Značky: neutrální, emulzní, masťový, základ

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká neutrálního emulzního masťového základu s obsahem mastné fáze na bázi tekutého parafinu, tekutého purcelinu, vyšších mastných alkoholů, zejména cetylstearylalkoholu a popřípadě bílého vosku, a vodné fáze na bázi vody, propylenglykolu a karboxyvinylpolymeru neutralizovaného organickým terciárním hydroxyaminem, jenž ve formě 1 % vodné disperze má při 20 °C viskozitu 60 až 70 Pa.s, s přísadou alespoň jednoho neionogenního...

Rozpínavý prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230827

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pecka Karel, Jedlička Josef, Mostecký Jiří, Hála Slavoj, Víden Ivan, Bláha Jindřich

MPK: C04B 13/20

Značky: prostředek, výroby, způsob, rozpínavý

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínavý prostředek obsahuje 30 až 69 hmot. % cementu, 30 až 69 hmot. % vápna a 0,1 až 5 hmot. % peptizačního činidla, výhodně bílkoviny ze skupiny skleroproteinů nebo fosfoproteinů. Pro zlepšení vlastností je výhodné do směsi přidávat ještě tenzid. Rozpínavý prostředek se aplikuje ve formě vodné disperze. Prostředek se vyrábí tak, že se vápno rozemílá v přítomnosti bílkovinného peptizačního činidla, načež se do mlýna přidá cement a případně...

Zapojení asynchronního regulačního pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230826

Dátum: 15.06.1986

Autor: Slezák Karel

MPK: H02P 5/28

Značky: pohonů, asynchronního, zapojení, regulačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení asynchronního regulačního pohonu, sestávající z trojfázového asynchronního motoru, snímače otáček, měniče střídavého napětí, řídicího a regulačního obvodu a snímače síťového synchronizačního napětí, je vybaven snímačem synchronizačního napětí indukovaného v motoru. K synchronizaci fázového řízení měniče je použito diference síťového a vnitřního indukovaného napětí motoru. To umožňuje ztlumit momentový ráz při rychlé reverzaci pomocí...

Zapojení indikátoru ve zdroji s třísvorkovým stabilizátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230825

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zeman Petr

MPK: G01D 1/18

Značky: stabilizátorem, indikátoru, zapojení, třísvorkovým, zdroji

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné pro indikaci mimoprovozního stavu zdrojů s monolitickými stabilizátory, jejichž vypínací proud leží v oblasti pracovních proudů zdroje. Zapojení umožňuje indikovat pokles výstupního napětí i překročení zvolené meze proudu. Sestává z komparátoru se třemi tranzistory, který je řízený jednak výstupním napětím zdroje, jednak úbytkem napětí na snímacím odporu, určeným výstupním proudem. Režim mimoprovozního stavu je indikován...

Nepravým zákrutem frikčně tvarované syntetické hedvábí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230824

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jež Jan, Vaca Radvan, Vaca Jaroslav, Lebeda František, Režnák Jozef

MPK: D02G 3/24

Značky: hedvábí, výroby, zákrutem, tvarované, způsob, nepravým, frikčně, syntetické

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je výroba zákrutového, nepravým zákrutem frikčně tvarovaného hedvábí. Hedvábí vykazuje podél své délky střídající se úseky rozevřených, zobjemněných filamentů a úseky vzájemně sevřených zakroucených filamentů. Rozevřené úseky jsou přitom oproti sevřeným úsekům vždy, avšak nanejvýš trojnásobně delší a četnost obou druhů úseků činí alespoň 40 dvojic na 1 metr. Výroba tohoto hedvábí spočívá ve zvýšení tvarovacího zákrutu oproti...

Způsob oxonace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230823

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jasanský Zdeněk, Macek Valdimír, Kubička Rudolf, Kopecký Ivan

MPK: C07C 2/30, C07C 47/02

Značky: způsob, oxonace, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oxonace propylenu na C4 aldehydy při tlaku 20 až 35 MPa za přítomnosti syntézního plynu obsahujícího kysličník uhelnatý a vodík, který probíhá za katalytického působení karbonylů kobaltu připravených ve výrobním zařízení z olejorozpustných kobaltnatých solí a následujícím oddělením produktů oxonace od těžkých podílů, při němž se tyto těžké podíly oxonace vypírají zředěnou anorganickou kyselinou, výhodně 5 až 50%...

Způsob výroby dopisových spon

Načítavanie...

Číslo patentu: 230822

Dátum: 15.06.1986

Autor: Plachý František

MPK: B42F 1/10

Značky: způsob, výroby, dopisových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby dopisových spon tím, že matriční ocelový válec s výškově vyznačenými obrysy dopisových spon na obvodě vysekává tyto dopisové spony z celé šíře podávaného pásu PVC, přičemž zdola je tento pás podpírán stejně se otáčejícím přítlačným válcem z tvrdé gumy. Tento způsob výroby dopisových spon lze uplatnit ve výrobě nejrůznějších drobných předmětů, jako jsou odznaky, drobná reklama (reklamní štítky), izolační podložky v...

Generátor deformací harmonické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230821

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hrnčíř Zbyněk, Štáf Zdeněk

MPK: F16H 1/00

Značky: generátor, převodovky, harmonické, deformací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generátoru deformací harmonické převodovky, který je uložen na hnacím hřídeli a při svém otáčení deformuje pružné ozubené kolo, které se tak v jistých pásmech dostává do záběru s tuhým ozubeným kolem, které je obklopuje. Od pružného ozubeného kola je odvozeno otáčení hnaného hřídele. Pásma záběru se při otáčení generátoru deformací přemísťují a během jedné otáčky se v záběru vystřídá postupně celé ozubení. Generátor deformací...

Zařízení proti přetížení elektrického spouštěče spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230820

Dátum: 15.06.1986

Autor: Musil Vítek

MPK: F02N 11/00, F02N 11/14

Značky: motorů, přetížení, spalovacího, spouštěče, proti, zařízení, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o vynález závislý na řešení podle autorského osvědčení č. 223364. Na rozdíl od tohoto základního vynálezu, je u tohoto závislého řešení časovací obvod tvořen komparátorem napětí s hysterezí, jehož řídicí vstup je paralelní odbočkou výstupu generátoru pro napájení regulátoru napětí. Podle potřeby dané rušivými parazitními impulsními napětími v elektrické instalaci vozidla, je jeho řídicí vstup vybaven filtrem s kombinací elektrického odporu...

Reflexní hydroizolační pružná hmota na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230819

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vícha Bronislav, Birklen Radomír, Podešva Milan, Blaha Vojtěch

MPK: C09D 5/10, C09D 3/36

Značky: hmota, reflexní, hydroizolační, kaučuku, hliníkového, pružná, prášků, asfaltu, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem reflexní hydroizolační hmoty na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku je vytvoření pružného, reflexního, ochranného nátěru povlakových krytin na plochých střechách, jakož i dalších částí stavebních konstrukcí. Podstatou vynálezu je reflexní hydroizolační hmota na bázi kaučuku, asfaltu a hliníkového prášku, vyznačená tím, že sestává z 3 až 15 % hmotnostních butadien-styrenového kaučuku nebo butylkaučuku, 30 až 50 % hmot. asfaltu, 2,0...

Způsob výroby vlákenného pramene trháním z multifilních chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 230818

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hutta Miroslav

MPK: D01D 5/26

Značky: vláken, způsob, multifilních, vlákenného, výroby, pramene, trháním, chemických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vlákenného pramene trháním z multifilních chemických vláken, kde výsledný pramen obsahuje efektní komponenty chemických vláken, přírodních vláken nebo jejich směsí, určený pro výrobu efektní příze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že efektní komponenty se mísí s multifilními chemickými vlákny před jejich trháním na konvertoru, načež se společně trhají při minimálním 100% průtahu v trhací zóně. Vynález je možno...

Zařízení pro ustavení a připevnění turbosoustrojí na základovém rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230817

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bartoň Petr, Futera Miroslav, Škaloud Vladimír

MPK: F16M 7/00

Značky: turbosoustrojí, ustavení, připevnění, zařízení, základovém, rámu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ustavení s připevnění turbosoustrojí na základovém rámu prostřednictvím upevňovacích patek s kotevních šroubů, jehož podstata spočívá v tom, že v základovém rámu je vytvořen svislý válcový otvor, do kterého je vsazen rotační čep stavěcí vložky, která má tvar čtyřbokého hranolu, s stavěcí vložka zapadá do pravoúhlého vybrání v upevňovací patce turbosoustrojí, přičemž ve stavěcí vložce je upraven horizontálně...

Měřič ztrát zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: 230816

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hůla Pavel, Zikmund Jiří, Žák Karel

MPK: G01B 7/00

Značky: měřič, ztrát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřiče ztrát zrna pro sklízecí mlátičky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že čidlo přeměňuje mechanické údery zrn na elektrické napěťové impulsy a ty se ve vstupních obvodech přístroje zesílí a upraví. Čítač přístroje čítá impulsy zrn v intervalech mezi impulsy od pojezdového kola mlátičky, které vyjadřují ujetou dráhu. Načítané impulsy se shromáždí do paměti. Tu ovládá řídicí blok a čítač tím, že po impulsu od pojezdového kola...

Způsob úpravy krmiva prasnic k intenzifikaci odchovu selat

Načítavanie...

Číslo patentu: 230815

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zpěváček Václav, Podhorský Miloslav, Sklenář Miloslav, Milisdörfer Pavel, Kežlínek Zdeněk

MPK: A23K 1/18

Značky: odchovu, prasnic, způsob, krmiva, úpravy, selat, intenzifikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález slouží intenzifikaci živočišné výroby, v oblasti reprodukce prasat. Spočívá v aplikaci terpenických esterů kyseliny dimetylakrylové, s výhodou citronelylseneciátu, do krmiva prasnic několik dní před a po porodu. Účinkem preparátů se jednak zlepšuje výživová kondice prasnic a jejich prostřednictvím 1 plodů a posléze i selat, jednak dochází k snížení toxického působení různých cizorodých látek a zvláště mykotoxinů, obsažených v krmivu na...

Ovládací blok pro automatiku, zejména rotačních důlních zrychlovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230814

Dátum: 15.06.1986

Autor: Říha Zdeněk

MPK: G05D 13/62

Značky: rotačních, zrychlovačů, automatiku, zejména, důlních, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru slaboproudé elektrotechniky. Řeší ovládací blok pro automatiku ovládající rotační důlní zrychlovače. Ovládací blok obsahuje tři součtové členy, dva součinové členy a dva negovací členy. Dále zahrnuje čtyři vnější vstupy a jeden vnější výstup. První vnější vstup je napojen na první součtový člen a druhý součinový člen a přes tyto členy je spojen s druhým součtovým členem a vnějším výstupem. Druhý vnější vstup je jednak...

Zařízení pro stanovení a měření sklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230813

Dátum: 15.06.1986

Autor: Novotný Josef

MPK: G01B 5/24

Značky: stanovení, měření, zařízení, sklonu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro rychlé, snadné a přesné měření sklonu předmětů od svislé nebo vodorovné roviny. Je založeno na principu vychýlení kyvadla z vodorovné nebo svislé roviny, které se dotýká hrotu úchylkoměru, jehož ručička ukazuje přímo velikost sklonu s přesností 0,1 mm na měřený sklon. Zařízení je velmi jednoduché, přesné a zvláště vhodné pro nastavení sklonu pilových listů.

Pastevní a/nebo stájový liz a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230812

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kubový Otto, Vondráček Josef, Tlučhoř Vladimír

MPK: A23K 1/16

Značky: způsob, stájový, přípravy, pastevní

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je jednak nové složení lízu, kterého může být použito buďto jako pastevního a/nebo jako stájového, ale dále i originální způsob jeho přípravy, tj. za míchání pří teplotě od 5 do 80°C, kdy se do míchané nádoby předkládá základní násada surovin (H20, NaCl, CaC03 nebo Ca0), popřípadě doplněná podle požadavků spotřebitelů lizů o MgCl2, ligninsulfonan vápenatý, KJ nebo NaJ, železitý pigment, krmivářský bentonit a případně premix...

Zařízení pro dávkování prachových nebo sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230811

Dátum: 15.06.1986

Autori: Matějka Čestmír, Jasinský Zdeněk, Žák Pavel, Záviský Jaromír, Divák Břetislav

MPK: B65G 53/16

Značky: zařízení, prachových, látek, dávkování, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení pro dávkování prachových nebo sypkých látek se změna velikosti dávkování běžně provádí změnou velikosti dávkovacího otvoru nastavováním kupř. kužele nebo kulového ventilu se štěrbinou dávkovacího ústrojí, jehož regulace má však malý rozsah. Zařízení podle vynálezu odstraňuje tuto nevýhodu malého regulačního rozsahu vytvořením dávkovacího ústrojí šoupátkem, uloženým v pouzdře a nesoucím otvory rozdílných průřezů, které odpovídají...

Zařízení ke sledování změny osové síly, například při otupení řezných nástrojů u automatických obráběcích strojů, zejména linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230810

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pelej Libor, Martikan Jaroslav, Burian Jan

MPK: B23Q 15/28

Značky: otupení, strojů, zařízení, linek, zejména, síly, změny, nástrojů, sledování, osové, řezných, automatických, například, obráběcích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, kterým se sleduje změna osová síly, například otupujících se řezných nástrojů použitých u automatických obráběcích strojů s ovládáním náhonu hydraulického motoru, který řídí posuv suportu s řeznými nástroji. Vyhodnocuje skutečnou velikost nárůstu odporu osové síly v závislosti na otupení nástrojů, přičemž není ovlivňováno proměnlivými pasivními odpory strojního zařízení. Jeho podstata spočívá v tom, že do hydraulického...

Zařízení k odstranění výronku svaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230809

Dátum: 15.06.1986

Autor: Jirák Josef

MPK: B23K 11/32

Značky: zařízení, odstranění, výronku, svárů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odstranění výronku svaru u svařovacího stroje na odporová svařování v ochranné atmosféře kovových profilových ráfků kol vozidel. Účelem vy nálezu je zamezit vytvoření výronku kolem svaru. Podstatou vynálezu je to, že mezi oběma upínacími čelistmi jsou umístěny kovací čelisti, posuvné proti sobě. Kovací plochy kovacích čelistí jsou tvarovány přesně podle profilu svařovaného předmětu v místě svařování.

Těleso obecného tvaru a způsob jeho tvarování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230808

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kotoč Štefan

MPK: B22C 9/10, B22C 7/00

Značky: tvaru, těleso, způsob, tvarování, obecného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru slévárenství. Řeší technický problém vytvoření tělesa obecného tvaru, zejména modelů průtočných dutin kanálů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při sestavování modelu se v prostoru omezeném pláštěm tělesa zvolí soustava rovnoběžných ekvidistantních rovin, stanoví se vrstevnice tělesa v těchto rovinách, jako řezy těchto rovin s jeho pláštěm a takto vzniklé vrstvy vytvářejí stavební prvky tělesa. Vynálezu může být využito...

Měřidlo dělicího poměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230807

Dátum: 15.06.1986

Autor: Mates Jiří

MPK: G01B 3/00

Značky: poměru, měřidlo, dělícího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření poměru délky dílčí části předmětu k jeho celkové, která je považována za vztažnou normu, neboli jednotkovou hodnotu. Tento případ se vyskytuje např. v oboru hematologické laboratorní praxe při určení hodnoty centrifugovaného hematokritu jako jednoho z parametrů při stanovení krevního obrazu. Účelem vynálezu je zlepšení přesností měření, přehlednosti a zjednodušení postupu měření. Uvedeného účelu se dosáhne takovým...

Způsob úpravy vlhkého plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230806

Dátum: 15.06.1986

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 5/00

Značky: provádění, zařízení, vlhkého, tohoto, úpravy, způsobu, plynů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy vlhkého plynu a zařízení k provedení tohoto způsobu odstranění vodní páry a současně ohřev plynu zbaveného vlhkosti. K ohřevu se využívá například kompresního tepla, upraveného plynu. Takto upravený plyn se rozvádí k pneumatickým strojům a zařízením. Podstatou způsobu úpravy vlhkého plynu podle vynálezu, je to, že ochlazený a vlhkosti zbavený plyn se ohřívá vlhkým plynem, který se přitom předchladí a potom se...

Zařízení pro automatické měření rozměrů pevných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 230805

Dátum: 15.06.1986

Autori: Trnka Rudolf, Navrátil Libor

MPK: G01B 5/00

Značky: automatické, měření, těles, zařízení, rozměrů, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro automatické měření rozměrů pevných těles. Je u něho k elektronické ovládací části (13) připojen krokový motor (10), který je přes spojku (15) s převodovkou (11) připojen k pohyblivě uloženému měřicímu dotyku (12), přičemž paralelně ke spojce (15) je připojen snímač protočení spojky (15) spojený rovněž s elektronickou ovládací částí (13). Podstata řešení spočívá v tom, že tuhé rameno (3) spojky (15) je spodním koncem pevně...

Forma pro vstřikování, tvarování, lití nebo laminování výrobků z plastů a jiných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230804

Dátum: 15.06.1986

Autori: Klír Ivan, Klír Jiří

MPK: B29F 1/022, B29C 1/02

Značky: jiných, tvarování, laminování, plastů, forma, vstřikování, výrobků, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formu pro výrobu výrobků zejména z plastických hmot vstřikováním tvarováním, litím nebo laminováním, která je vhodná pro ověřovací série a malosériovou výrobu. Forma má sendvičové jádro, sestavené z několika vrstev. Na základní kotevní desce je formovací rám, ve kterém je uložena výztužná vrstva, které se dotýká výplňová vrstva krabicového "U" tvaru a v které na izolační vrstvu navazuje funkční vrstva, která má funkční plochu...

Bezvůlový rozebíratelný spoj základní tyče a nástavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 230803

Dátum: 15.06.1986

Autori: Žížala Jaroslav, Švéda Josef

MPK: B23B 29/00

Značky: základní, tyče, rozebíratelný, nástavce, bezvůlový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zaručení jednoznačné polohy nástavce v základní tyči se snadnou výměnou různých nástavců. Uvedeného cíle se dosahuje tím, že ústí ustavovacího otvoru v základní tyči je opatřeno kuželovou středicí plochou na kterou dosedá rozříznutý kuželový kroužek, přitlačovaný pružným stlačitelným kroužkem uloženým mezí rozříznutý kuželový kroužek a dosedací čelní osazení nástavce při vyvození osové síly upínacím ústrojím, tvořeným příčným...

Zapojení k zvýšení pracovního zdvihu elektronického délkoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230802

Dátum: 15.06.1986

Autori: Václavík Leoš, Radek Petr

MPK: G01B 7/00

Značky: zdvihu, pracovního, délkoměru, zvýšení, elektronického, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřící techniky. Řeší zapojení elektronického délkoměru zařazeného jako vstup počítačového systému. Podstata vynálezu je v spojení délkoměru s první vstupní svorkou rozdílového zesilovače připojeného přes analogově číslicový převodník spojený obousměrně s počítačem spojeným s číslicově analogovým převodníkem nebo s jiným zdrojem napětí spojeným s počítačem a připojeným na druhou vstupní svorku rozdílového zesilovače....

Pojistný kruh rotoru elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230801

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ordáň Jan, Laštovica Milan

MPK: H02K 1/28

Značky: stroje, elektrického, pojistný, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vlivem úkosovitosti plechů se rotorový svazek točivého elektrického stroje při rovnoměrném stažení sešikmuje a proto musí být stahovací kruh rotoru zajištěn tak, aby na hřídel nepůsobil ohybový moment. Toho se dosáhne podle vynálezu pojistným kruhem upevněným na hřídeli a opatřeným závity. Šrouby jsou utaženy rovnoměrně, takže výsledný ohybový moment působící na hřídel je nulový.

Rotační reaktor s nepřímým ohřevem pro tepelné zpracování rud, koncentrátů a jiných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230750

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pedlík Miroslav, Přibyl Jiří

MPK: F27B 7/34

Značky: nepřímým, ohřevem, materiálů, rotační, tepelně, zpracování, reaktor, koncentrátů, jiných

Text:

...dvojitú klapka appdd, ktoré plynotümä uzavíra raakční prostor (17) na vstupní straně. Na uzavírací ústrojí (7) ja napojena davkovací trubka iřpro prívod vsdzky do reakčního prostoru L 1, kam ústí též výstup davkovacího zařízení § pevných přísad a dále trubka 2 pro dávkovaní kepalrsých přísad. Všechny reakční prísady se podavají do reaktoru dávkovacím zaříze ním g a trubkou 2.Vsazka po průchodu reakčním prostorem |Z postupuje do výpadově...

Zařízení pro kontrolu svařovacího procesu při výrobě podélně svařovaných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230749

Dátum: 15.06.1986

Autori: Větříček Josef, Halamíček Jiří

MPK: B23K 31/06

Značky: podélné, procesu, výrobe, trubek, kontrolu, zařízení, svařovaných, svařovacího

Text:

...zeeilovečůn je pŕipojen eelekční obvod z číeliqovýn displejom. łettzen podle vyndlezu je zndzorněno na pŕilolandm výkresu.leden konec evezku ekleněných vláken 1 je upevněn drłâkem g v ose eveřovacích välců 3. le druhé konci svazku jsou jednotlive ekleněne vlákna 1 napojene ne totodetektory i a k nie jsou due pripojeny proporcionllně-integreění zesilovače ž. Před netricí 1 jsou umístěnj. zobrnzovecí ininietumí žárovky 5,....

Lůžko vzorovacího kolečka a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230748

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šindelář František, Gryc Zdeněk

MPK: D04B 15/76

Značky: výroby, lůžko, kolečka, způsob, vzorovacího

Text:

...vzoru je kratší.lužko vzorovaoího kolečka e razníky ne jeho výrobu jsou znázornöny na pripojená výkreIu, kde značí obr. 1 půdorys části telesa lůžka vzorovacího kolečka opatřenáho na obvodu dražkani, do kterých jsou vsazena žebra, obr. 2 řez tělesem lůžka v nárysu se vsazenými Iebry e s lísovacíni ranníky, pro známé, neznázorněné lieovací zařízení.Iaůžko vsorovacího kolečka podle vynúlezu seetúvá z těleee ,L lůžka, do jehož obvodu jaon...

Zařízení pro tvarové a šikmé upalování konců trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230747

Dátum: 15.06.1986

Autor: Válka Petr

MPK: B23K 37/00

Značky: trubek, upalování, konců, šikmé, zařízení, tvarově

Text:

...(ve tvaru válcová plochy) je seblokovdno vzájemné poctačení vnitrního kruhu 13 v unáäecím kruhu u.Vzájemnou polohou unáiecíhc kruhu | vůči konzolám Lg se nastavuje sklon ikmého rovinnóho ŕesu. Vsájemnou polohou vedení 23 vůči rámu L se nastavuje vzdálenost bodů pálené křivlqr od ony upalovanć trubky ž. Vzdjemnouipolohou ramena 12 vůči vosíku L 1 se nastavuje polomdr pálené vílcově plcclw (pro tvarový free). V případě äilnneho rovinného i-ezu...

Nožní jeřábová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 230746

Dátum: 15.06.1986

Autor: Nedělka Zdeněk

MPK: B66C 13/54

Značky: nožní, jeřábová, brzda

Text:

...nedochází k nežádoucímu přibrzdování jeřábu vinou únevy. Brzdový mechsnismus je zároveň uložeh na nosiči ovledačů, se kterým se posouvá, čímž je dosažsno konstantní vsdáleností obsluhy od brzdy a aajiětěno citlivá ovládání pedálu.Na připojeném výkresu je Inazorněno příkladné provedení nožní jařábová brzdy podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněn boční pohled ne vlastní uspořádání pedâlu v nosiči ovladačd obsluhy jeřábu a obr. č. 2 ukazuje...

Děrovací trn vytlačovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230745

Dátum: 15.06.1986

Autori: Korelus Ladislav, Kašpar Václav, Hajducki Ladislav, Kucharčík Leoš

MPK: B30B 15/02

Značky: děrovací, vytlačovacího

Text:

...pevně spojený e pohyblivou treverzou, jehož podstata spočíva v tom, že do v čelní části opatřen děrovečem, jehož délka je rovno nebo menší než je tlouätka lieovní zátky.Pokrok dosežený dčrovaoímptrnem vytlačovecího lisu podle vynálezu spočíva v tom, že na začátku vlastního vytlačování .je namáhání dčrovacího trnu malé a síla potřebné pro vytlačování je menší nez u etoglícího dčrovecího trnu. Při llsovacím zdvihu, který ,je roven délce...

Zařízení pro otáčení dlouhých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230744

Dátum: 15.06.1986

Autori: Glíž Miloslav, Holubec Antonín

MPK: B27B 31/04

Značky: otáčení, dlouhých, zařízení, předmětů

Text:

...1 Je bokorya zařízení a na obr. 2 de částečný boční pohled na otáčecí Jednotky a etředicí aloupek.výsuvný sloupek l uložený poauvnä v otočnćm sloupu § nase opärnou desku g s bočními vodítky 11. Opłrná doske z, nad kterou na doprevníku | 4 leží dlouhé předměty jj, je propojena se zvedacími jednotkami 1 dvojici nůžkových pák 1 s s dvojicí pomocných pdk z ,která jsou upevnänw v kluzéku i, uloženén na středicím sloupku 19. K otočntmu elĺoupu 6...

Elektronický přerušovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 230743

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kubáček Ludvík, Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk, Bartoš Josef

MPK: B60Q 1/34

Značky: přerušovač, elektronický

Text:

...elektronického přeruěoveče budou vysvätleny v souvislosti s popisom konkrétních příkladd provedení s následným vyobrazením. Hlavní výhody uspořádání elektronického přeruiovače podle tohoto výnálszu spočívejí V tom,že dosahuje konstrukčnä a výrobu jednoduchého e nenáročnáho spojení výstupního vykonového elektromagnetického relé s deskou s pŕipojovacími konektory v kolmém smêru k desce s tiätänými spojí nesoucí součástí elektronického...

Řezné ústrojí loupacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230742

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hlaváč Karel

MPK: B27L 5/02

Značky: loupacího, ústrojí, řezné, stroje

Text:

...časovou ztrátu a snížení výkonu loupacího stroja.Nevýhody popeaných řešení jsou odstranärw konstrukčním řešením nožu e způsobem jejichvýměny podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že na opstřený odtlečovacímí rouby je svými vybráními nesunut no ärouby zeäroubovene v noäovembřevnu tak, že oduečovecí ärouby svými opěrnými plochami dosedejí na~ozub noiověho břevru k němu je připsvnőn maticsmi s podložkami. Novým konetrnkčním řešením...