Archív za 1986 rok

Strana 102

Zapojení automatického vyšetřování průběhu technologie výroby zejména pásových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231012

Dátum: 15.06.1986

Autori: Karásek Otakar, Hruška František, Buroň Jaroslav

MPK: G06G 7/00

Značky: materiálů, výroby, zejména, vyšetřování, technológie, zapojení, pásových, automatického, průběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Přihláška vynálezu se týká zapojení k automatickému višetřování průběhu technologie výroby zejména pásových materiálů. Lze nejen získávat údaje o stavu technologických veličin přířazených k určité délce vyráběného pásového materiálu, nýbrž lze je i uchovávat a v případě potřeby opět vyvolat. Účinku se dosáhne tím způsobom, že pro každé vyšetřované místo pásového materiálu se z údajů snímačů celkové délky, rychlosti posuvu a prodloužení...

Cívkový držák navíjecího ústrojí textilných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231011

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mikulecký Karel, Buryšek František, Ešner Stanislav

MPK: B65H 54/54

Značky: navíjecího, cívkový, textilných, držák, strojů, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cívkového držáku navíjecího ústrojí textilních strojů, uspořádaného pro navíjení niťové zálohy na dutinku, vytvořeného dvěma výkyvně uloženými rameny, na nichž jsou otočně upraveny středicí talířky pro upnutí dutinky. Podle vynálezu je dutinka 1 opatřena unášečem 9 a středicí talířek 2, přilehlý konci dutinky 1, na kterém se vytváří niťová záloha, záchytem 12 unášeče 9 pro pohybové spojení dutinky 1 a středicího talířku 2 při...

Izolovaná, vodou chlazená kluznice průmyslových ohřívacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231010

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pišťák Pavel, Vydra Alois

MPK: F27D 3/02

Značky: průmyslových, pecí, izolovaná, chlazená, vodou, ohřívacích, kluznice

Zhrnutie / Anotácia:

Izolovaná vodou chlazená kluznice průmyslových ohřívacích pecí u nichž je kluznice kruhového průřezu s jezdcem usazena v keramické tvarovce opatřené úložným žlábkem, vyznačená tím, že úložný žlábek (2) je tvaru rozevřeného písmene U a volný prostor mezi rozevřenými boky (4, 5) úložného žlábku (2) a kluznicí (1) je až k jezdci (6) vyplněn sypkou žáruvzdornou hmotou, například zásypem (7) ze šamotového písku.

Regulátor chladicích věží

Načítavanie...

Číslo patentu: 231009

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ambrož Zdeněk, Rožeň Pavel

MPK: G05D 23/19

Značky: věží, regulátor, chladicích

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor chladicích věží, zejména pro řízení teploty výstupního média, sestávající z elektrického teploměru, bloku komparátorů, rozhodovacího bloku, generátoru adres, bloku pamětí, bloku výkonových spínačů, bloku nulování, bloku hodinových pulsů, vyznačený tím, še vstup (01) teploměru (1) je spojen s vnější soustavou, výstup (11) teploměru (1) je připojen na vstup (111) bloku komparátoru (2), který obsahuje zdroj referenčního napětí, prvý a...

Způsob přípravy lithiové disperse

Načítavanie...

Číslo patentu: 231008

Dátum: 15.06.1986

Autori: Čermák Jiří, Seyček Otakar, Chupík Lubomír, Pleska Alexandr, Sufčák Milan, Novotný Miloslav

MPK: C01D 15/00, C08F 4/00

Značky: lithiové, disperse, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy lithiové disperze mechanickou dispergací lithia v uhlovodíkovém médiu při teplotě nad bodem tání lithia a z následujícím ochlazením vzniklé disperze, vyznačený tím, že se dispergace provádí v přítomnosti 0,2 až 5 hmotnostních dílů kapalného telechelického polydienu, s výhodou polybutadienu, se střední molekulovou hmotností 1000 až 3000, obsahujícího v molekule hydroxylové nebo karboxylové skupiny.

Hadicová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231007

Dátum: 15.06.1986

Autor: Čejpa Milan

MPK: F16L 33/04

Značky: svorka, hadicová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hadicovou svorku, zejména pro těsné připojení pružných hadic na vsuvky a koncovky trubek. Podstatou vynálezu je hadicová svorka tvořená vázacím pásem v délce nejméně dvou závitů, jehož konce jsou staženy k sobě pomocí dvou záchytných patek širších než páska a jimi procházejícím spojovacím členem. Vázací pásek je oběma konci zakotven v otvorech tvarovaných ramen záchytných patek, jejichž druhá, kolmo zahnutá ramena jsou k sobě...

Zařízení k předehřívání a kalcinaci práškovité suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231006

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: práškovité, zařízení, suroviny, předehřívání, kalcinaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k předehřívání a kalcinaci práškovité suroviny, tvořené protiproudým šachtovým výměníkem, sestávajícím z válcové šachty ukončené ve spodní části kuželovou výsypkou, cyklonů v její horní části, přívodního kanálu plynů od rotační pece, který je tangenciálně zaústěn do spodní části válcové šachty, z potrubí pro vedení suroviny a plynů. Pod kuželovou výsypkou šachtového výměníku je rozdělovací zařízení k rozdělení suroviny do...

Pracovní ústrojí řetězové oběžné frézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231005

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kapic Bohumil

MPK: E02F 3/08, E02F 5/06

Značky: řetězové, pracovní, frézy, oběžné, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že na pracovních řetězech jsou v odstupech 400 až 800 mm za sebou upevněny dopravní unášeče na nichž jsou uspořádány pracovní trojozuby tvořené lichoběžníkovou základnou rozšiřující se ve směru pohybu pracovních řetězů v jejímž středu je podélně ve směru pohybu upraven svislý střední nůž, který je na hrotu vykloněn o 10 až 15 mm od kolmice do jedné ze stran, přičemž střední nůž se od hrotu proti směru pohybu dopravního...

Kovová zárubeň z vně otevřeného profilu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231004

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hrabák František

MPK: E05D 9/00

Značky: způsob, její, profilů, zárubeň, výroby, otevřeného, kovová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby stavebního kování zejména výplně prestupů zdiva. Vynález řeší výrobu kovových zárubní z vně otevřeného profilu bez potřeby svařování nebo jiného druhu spojování stojin a nadpraží. Stojiny a nadpraží pozůstávají z jediného dílu válcovaného profilu složitého tvaru písmene "U". V místě rohu je rozvinutý profil na stěnách kolmých na vnitřní stranu zárubně opatřen vhodnými výřezy tvaru trojúhelníku a lichoběžníku pro umožnění...

Několikacestná armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 231003

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kravka Miloš

MPK: G10D 9/00

Značky: několikacestná, armatura

Zhrnutie / Anotácia:

Několikacestná armatura typu otočného šoupátka, ke střídavému propojování zvukových cest, vyznačující se tím, že obsahuje dvě zrcadlově podobné šoupátkové armatury, v jejichž tělesech (1, 2) jsou otočně uložena vřetena (3, 4), která jsou v každé propojovací úrovni opatřená propojovacími kanály (9, 10), které jsou v každém svém natočení zrcadlově souměrné vzhledem k rovině, procházející mezi uvedenými šoupátkovými armaturami.

Zařízení pro bezvřetenové předení se spřádacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231001

Dátum: 15.06.1986

Autori: Marešová Jiřina, Hácová Květa, Dídek Stanislav, Brynda Václav, Konvičný Václav, Marková Marie, Hrdina Jan, Fajt Ludvík, Švec Zdeněk, Stejskal Alois Ing, Goldemundová Anna, Dvořák Oldřich, Lehká Věra, Štorek Jaroslav, Reymanová Markéta, Kašpárek Jaromír, Čada František, Andres Jiří, Kubový Miloslav, Borovcová Želmíra, Strnadová Eva, Šlingr Jaroslav, Maryšková Hana

MPK: D01H 1/12

Značky: předení, zařízení, spřádacím, bezvřetenové, rotorem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bezvřetenové předení se spřádacím rotorem, do jehož otevřené čelní strany zasahuje výstupek tělesa ojednocovacího ústrojí, v němž vyúsťuje přiváděcí kanál, směřující proti skluzové stěně spřádacího rotoru, která přechází do sběrné drážky. Vynález řeší optimální vztahy mezi úhlem podélné osy přiváděcího kanálu a úhlem skluzové stěny vzhledem k rovině proložené sběrnou drážkou vzdáleností skluzové stěny od výstupku...

Rotační reometr typu disk-disk

Načítavanie...

Číslo patentu: 230950

Dátum: 15.06.1986

Autor: David Jiří

MPK: G01N 11/00

Značky: rotační, reometr, disk-disk

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační reometr byl změněn tak, že horní disk je vytvořen ze dvou dílů, z nichž nepohyblivý periferní díl je ve tvaru mezikruží, v jehož volném středovém prostoru je bezdotykově uložen centrální díl s torzní tyčí a mezikruhová štěrbina mezi oběma díly je napojena na přívod regulovatelného tlakového plynu.

Způsob vytlačování koksu z koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 230949

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kosek Jiří, Kotulan Zdeněk, Paška Lubomír

MPK: C10B 33/08

Značky: způsob, komory, vytlačování, koksovací, koksu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob vytlačování koksu z koksovací komory výtlačnou tyčí výtlačného a srovnávacího stroje. Způsob vytlačování koksu z koksovací komory výtlačnou tyčí výtlačného a srovnávacího stroje se podle vynálezu provádí tak, že pohyb výtlačné tyče při vytlačování koksu se děje 0,85 až 0,5krát pomaleji než zpětný pohyb výtlačné tyče při jejím vytahování z koksovací komory. Vynález je určen pro sypné i pěchované provozy hutních a důlních...

Zařízení pro drcení surovin, zejména druhotných

Načítavanie...

Číslo patentu: 230948

Dátum: 15.06.1986

Autor: Bula Lumír

MPK: C22B 7/00

Značky: druhotných, zejména, drcení, surovin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení zpracování těchto druhotných surovin a to zmenšením jejich celkového objemu v horní komoře s následným rozemletím ve spodních komorách. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením dvou komor, horní a dolní. V horní komoře jsou uspořádaná kladiva 14 a naproti nich jsou po vnitřním obvodu horní komory přestavitelně přestaveny klínové segmenty 22. V dolní komoře jsou na společných čepech uspořádány sekáč 15 a vidlice 16 a po...

Způsob ochrany ocelových zařízení a konstrukcí před korozí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230947

Dátum: 15.06.1986

Autori: Füssel Jan, Řehák Alexandr, Suppanová Květa

MPK: C23F 15/00

Značky: konstrukcí, zařízení, ochrany, oceľových, způsob, před, korozi

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je ochrana ocelových konstrukcí před korozí. Cíle bylo dosaženo způsobem podle vynálezu, kdy se na ocelovou konstrukci nejprve nanese vrstva kaseinocementové vrstvy, složené z 95 dílů cementu a 3 až 5,5 dílů kaseinu, na kterou se po vytvrzení nanese pryskyřice na bázi furfuralu nebo furfurylalkoholu.

Přípravek pro lokální pokovení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230946

Dátum: 15.06.1986

Autori: Studynka Pavel, Rožnov Pod Radhoštěm

MPK: C25D 5/02

Značky: součástí, přípravek, pokovení, lokální

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění produktivního pokovení součástí, například přívodů výkonových tranzistorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se skládá z vedení, ve kterém jsou umístěny součásti, přičemž vedení je přichycené pomocí příchytek k magnetům. Součásti jsou přichycené k magnetům. Mezi součástmi a magnety je umístěna nerezavějící magnetická fólie, ke které je pomocí kabelu a posuvného závěsu připojen pól katody. Vynález je možná využít...

Způsob výroby pěnového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230945

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zouhar Jiří, Lebovič Alexander, Vlach Stanislav, Málek Jaroslav

MPK: C03B 19/08

Značky: způsob, výroby, pěnového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sklářského průmyslu a řeší problém procesu zpěňování při výrobě pěnového skla, kterého se používá především ve stavebnictví jako izolačního materiálu odolného vůči vodě. Směs rozemletého odpadu z výroby plochého skla, uhlíku a síranu sodného se tepelně ve formách zpracuje, až zpění a vytvoří se drobné uzavřené póry. Chemickým rozborem se zjistí obsah oxidu sírového v použitém odpadovém skle a bezvodý síran sodný se dávkuje v...

Nosná kruhová dráha otočné horní stavby zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230944

Dátum: 15.06.1986

Autori: Žák Pavel, Zelenka Ladislav, Madry Ferdinand

MPK: E02F 9/12, E02F 9/08

Značky: nosná, stavby, horní, zařízení, dráha, kruhová, otočné

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nosnou kruhovou dráhu otočné horní stavby zařízení, jako rýpadel, zakladačů, jeřábů a podobně, za účelem rovnoměrného rozložení tlaku po obvodě kruhové dráhy. Za tím účelem je alespoň jeden s prstenců, tvořící nosnou kruhovou dráhu, mezi nimiž jsou v drážkách uloženy valivé elementy, opatřen na své ploše pro spojení s horní otočnou stavbou zařízení nebo pro spojení se spodní stavbou zařízení třemi úsečemi kruhových...

Způsob dělení oligosacharidů kapalinovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 230943

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vozka Stanislav, Vrátný Petr, Čoupek Jiří

MPK: G01N 31/08, C07H 3/06

Značky: dělení, kapalinovou, oligosacharidů, chromatografii, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení oligosacharidů kapalinovou chromatografií, vyznačující se tím, že se směs oligosacharidů, která je určena k dělení, zavádí na vrchol sloupce silikagelu s měrným objemem pórů 1,0 až 2,0 ml/g, měrným povrchem 350 až 500 m2/g, středním objemem pórů 10 až 20 nm který obsahuje kovalentně vázanou alkalickou stacionární fázi s obsahem uhlíku alespoň 20 % hmotnostních s alkylem obsahujícím 12 až 24 atomů uhlíku s metylovanými zbytkovými...

Způsob přípravy 2,2´-dinaftylsulfonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230942

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šnobl Dobroslav, Šlosar Petr, Hojer Jindřich

MPK: C07C 147/06

Značky: 2,2´-dinaftylsulfonu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob,přípravy 2,2´-dineftylsulfonu tak, že se 1,1´- nebo 1,2´-dinaftylsulfon, popřípadě jejich směs smísí s 98% kyselinou sírovou, po vyhřátí na 140 až 180°C, výhodně během 4 až 6 hodin se tavenina ochladí, zředí vodou a produkt se extrahuje aromatickým rozpouštědlem, výhodně toluenem. Připravená látka je výchozí sloučeninou k syntéze 1,4-thiafosforintrioxidu.

Zařízení pro opracování n-hranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230941

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pintera František

MPK: B24B 19/08

Značky: zařízení, opracování, n-hranů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenství. Řeší problém produktivní výroby vnějších n-hranů, zejména čtyřhranů a šestihranů. Problém je řešen vytvořením zařízení, upnutého na obráběcím stroji, například hrotové brusce, které je tvořeno tělesem, upnutým ne saních obráběcího stroje. Na tělese je suvně, případně kyvně uspořádán suport, opatřený upínací hlavicí, která je spojena s velkým ozubeným kolem, jež je v záběru s malým ozubeným kolem, s nímž je...

Zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 230940

Dátum: 15.06.1986

Autori: Petržík Petr, Pecivál Ivan, Karas Miroslav, Herold Ervín

MPK: G01T 1/185, G01T 1/00

Značky: automatické, radiometrické, stanice, cejchování, kontrolní, důlní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice, která obsahuje směrovou detekční jednotku, rudní a nulový etalon. Nosný rám zařízení je upevněn na základovém stojanu a má v horní části vytvořenou vodicí dráhu, ve které jsou na pojezdových kladkách uloženy dva vodorovně přestavitelné nosiče rudního etalonu a nulového etanolu. Každý z přestavitelných nosičů je spojen s ovládacím silovým členem, upraveným v...

Spoj otočné koncovky hadice elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230939

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sedlák Josef, Beran Jaromír, Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 9/00

Značky: vysavače, hadice, elektrického, otočné, prachu, koncovky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spoj otočné koncovky hadice elektrického vysavače prachu, jehož podstata spočívá v tom, že mezi objímkou hadice a koncovkou pro připojení k vysávači je vložen těsnící kroužek, jehož průřez je ve tvaru písmene V. Spojení těchto dílců zajišťuje spojovací kroužek pomocí vytvořených výstupků.

Rozprostírací rám pokladače živičných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230938

Dátum: 15.06.1986

Autor: Glos Oldřich

MPK: E01C 19/16

Značky: rozprostírací, živičných, pokladače, kalů

Zhrnutie / Anotácia:

Rozprostírací rám pokladače živičných kalů. Vynález se týká oblasti silničních údržbových strojů, jimiž se rozprostírá na poškozený povrch vozovky nová vrstva. Podstata vynálezu spočívá v tom, že rozprostírací rám v základní šířce je po své levé a pravé straně opatřen rozšiřujícími se křídly, která lze sklápět v rovině kolmé k pojezdu pokladače o 180° do přepravní polohy za obrys vozidla, dále pak zadní příčný trámec rozprostíracího rámu je...

Základní antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 230937

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jiráková Dagmar, Knápek Bernard, Pálffy Alexander, Svoboda Miroslav, Antl Ladislav, Braun Stanislav, Daněk Lubomír, Donát Fedor, Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav

MPK: C09D 5/08

Značky: nátěrová, antikorozní, základní, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zdokonaluje známé antikorozní základní nátěrové hmoty pro ochranu kovových povrchů. Hmota podle vynálezu na bázi zinku, pigmentů, plniv, pojiv, rozpouštědel a aditiv obsahuje 5 až 67, s výhodou 17 až 35 dílů hmot. jádrového anorganického pigmentu opatřeného povlakem fosforečnanu zinečnatého v množství od 5 do 30 % hmot., vztaženo na hmotnost jádrového pigmentu 2 až 35 dílů plniva, např. talku, 17 až 30 dílů pojiva, např. alkydová...

Rotující válec s vnitřním parním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230936

Dátum: 15.06.1986

Autori: Blažek Jiří, Hynek Zdeněk, Konopík Bohumil

MPK: D02J 13/00, D01D 5/16

Značky: vnitřním, válec, parním, ohřevem, rotující

Zhrnutie / Anotácia:

Rotující válec s vnitřním parním ohřevem je určen pro účinný ohřev nepřetržitě postupujících opásaných útvarů odvalem. Dosažení maximálních teplot povrchu a tepelného výkonu se dosáhne odvodem kondenzátu odváděcí trubicí z vnitřní drážky vytvořené v plášti válce a vytvořením vnitřní kuželové plochy. Rotujících válců podle vynálezu je zvláště možné využít k odtahu, ohřevu plošných svazků vláken například kabelů při jejich sušení a fixaci.

Způsob odstraňování vody z vrtů pomocí trhaviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230935

Dátum: 15.06.1986

Autor: Ctibor Václav

MPK: E21F 16/00

Značky: pomocí, trhaviny, způsob, odstraňování, vrtů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je rychlé odstranění vody ze zaplaveného vrtu před trhací prací. Do zaplaveného vrtu v závislosti na množství vody se naleje pěnidlo v poměru 1%( až 1 % a na dno vrtu se spustí v závislosti na výšce vodního sloupce ve vrtu náložka trhaviny o hmotnosti 0,1 kg a 1 kg, načež se náložka odpálí.

Přesouvací mechanismus nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 230934

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: mechanismus, nábytkových, dílců, přesouvací

Zhrnutie / Anotácia:

Přesouvací mechanismus nábytkových dílců sestává z dávkovacího tělesa opatřeného náběhovou plochou, zarážecí plochou nábytkových dílců s náběhovou plochou zpětného chodu. Výhodou řešení je možnost vyvážení hmoty vertikálně pohyblivých částí přesouvacího mechanismu.

Nosítko k přenášení raněných osob

Načítavanie...

Číslo patentu: 230933

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šumný Ivan, Neubert Rudolf, Koval Rudolf, Mrůzek Pavel

MPK: A61G 5/00

Značky: nosítko, raněných, přenášení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nosítko k přenášení raněných z málo přístupných míst. Nosítko k tomuto účelu sestává ve své podstatě ze sklopné židle s opěradlem, kde k opěradlu jsou nosnými čepy 3 připevněny první poloviny rovnoběžných nosných tyčí 1, jejichž druhé poloviny jsou spojeny předními čepy 6 s předním koncem sedačky 7. Obě poloviny každé nosné tyče 1 jsou navzájem spojeny spojovacím čepem a pojistným zámkem 2 jejich souosé polohy.

Způsob úpravy přídavné nebo oběhové chladicí vody s obsahem hydrogenuhličitanových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230932

Dátum: 15.06.1986

Autori: Koller Jan, Bartoníček Robert, Kollerová Ľubica, Grünwald Alexander

MPK: C02F 1/68

Značky: úpravy, oběhové, chladicí, iontů, obsahem, přídavné, hydrogenuhličitanových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spočívá v tom, že se obsah hydrogenuhličitanových HCO3- iontů udržuje dávkováním amoniaku a jeho sloučenin a/nebo sloučenin s organicky vázaným dusíkem v rozmezí 0 až 4 mmol.l-1 s výhodou 0,5 až 2 mmol.l-1 a pH se udržuje v rozmezí 5 až 10 s výhodou 6,5 až 9. Na 1 kg hydrogenuhličitanových iontů se dávkuje 150 až 700 g s výhodou 180 až 250 g amonných iontů nebo 120 až 550 g s výhodou 140 až 200 g organicky vázaného dusíku. Obsah...

Zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230931

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kvapil Vladimír, Majerech Miloslav

MPK: H04B 15/00

Značky: vyblokování, informace, zapojení, částí, signálu, radiového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vyblokování části informace z rádiového signálu, který obsahuje kromě fónické modulace i jinou, například číslicovou modulaci, která pro fónický provoz není určena a naopak působí rušivě. Podstata vynálezu spočívá ve využití signálu z výstupu umlčovače šumu, který po zpracování v logickém obvodu s různou nabíjecí a vybíjecí časovou konstantou logicky ovládá původní signál z výstupu umlčovače šumu. Výsledný signál pak...

Zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230930

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kvapil Vladimír, Majerech Miloslav

MPK: H04B 15/00

Značky: informace, vyblokování, zapojení, radiového, signálu, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu který obsahuje kromě fónické i jinou, například číslicovou modulaci, která není pro fónický provoz určena a naopak působí rušivě. Podstata vynálezu spočívá v zapojení logického obvodu s různou nabíjecí a vybíjecí časovou konstantou, který zpracovává řídicí signál z obvodu umlčovače šumu a výstupním logickým signálem řídí propouštění nebo blokování původního signálu z...

Zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230929

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kvapil Vladimír, Majerech Miloslav

MPK: H04B 15/00

Značky: signálu, vyblokování, radiového, částí, informace, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro vyblokování části informace z rádiového signálu, který obsahuje kromě fónické i jinou, například číslicovou modulaci, která není pro fónický provoz určena a naopak působí rušivě. Podstata vynálezu spočívá v zapojení logického obvodu s různou nabíjecí a vybíjecí časovou konstantou, který zpracovává řídicí signál z obvodu umlčovače šumu a výstupním logickým signálem řídí propouštění nebo blokování původního signálu z...

Směs pro leteckou aplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 230928

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hegner Pavel, Bálek Václav, Kubíček Jaroslav

MPK: C05D 9/02, C05D 1/00

Značky: směs, aplikaci, leteckou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt komponentu, kterou lze ředit zdroje stopových prvků na množství schopné leteckého rozmetání. Problém byl vyřešen vytypováním chloridu draselného jako optimální komponenty na ředění zdrojů stopových prvků při letecké aplikaci. Chlorid draselný bez dalších úprav lze mísit prakticky se všemi zdroji stopových prvků.

Ovládací válec s více písty

Načítavanie...

Číslo patentu: 230927

Dátum: 15.06.1986

Autori: Václavek Antonín, Hanzlík Rostislav

MPK: B23Q 3/06, F16J 1/00

Značky: válec, písty, ovládací, více

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upínacího nářadí pro upínání obrobků ve strojírenském průmyslu. Vynález řeší vytvoření ovládacího válce pro ovládání různých mechanismů strojů, pevných upínacích přípravků, zvláště vícemístných nebo rotačních upínačů s požadavkem nezávislého upnutí ve dvou i více místech obrobku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v předním tělese je umístěn první píst s plnou pístnicí, která je pohyblivě uložena v duté pístnici druhého pístu,...

Zařízení na perforování dřevěných překližovaných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230926

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pelčák Milan

MPK: B26F 1/18

Značky: trubek, dřevěných, zařízení, překližovaných, perforování

Zhrnutie / Anotácia:

V zařízení na perforování dřevěných překližovaných studničních trubek se trubka upnuta mezi dvěma upínacími deskami ručně přesouvá do tří zajišťovacích poloh v zvedacím rámu a perforace se provede pilovými kotouči umístěnými na společné hřídeli, která je připevněna na stojanu po nadzvednutí zvedacího rámu šnekovým převodem.

Elektroda olověného akumulátoru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230925

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hanák Jan, Kaláb František, Fiedler Vlastimil, Koudelka Vojtěch, Syslová Květa, Miškovský Josef

MPK: H01M 4/14

Značky: výroby, její, způsob, olověného, elektroda, akumulátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem přihlášky vynálezu je olověný akumulátor s kombinovanou mřížkou a způsob jeho výroby. Kombinovaná mřížka se skládá z elektrovodné, kovové části a nosné části vyrobené z plastu, které jsou spolu spojeny v jeden celek. Konstrukce kombinované mřížky umožňuje kontinuální nanášení aktivní hmoty například pastováním. Kovová elektrovodná část je vyrobena z olověné slitiny vyhovujících korozních vlastností bez ohledu na její vlastnosti...

Kombinovaný tažný trn pro tažení s ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230924

Dátum: 15.06.1986

Autori: Prajsnar Tadeusz, Petruželka Jiří, Zglobicki Edward, Stárek Jiří, Staněk Břetislav

MPK: B21D 22/20

Značky: tažení, kombinovaný, ultrazvukem, tažný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tažení polotovarů zejména trubek za použití ultrazvuku. Pro tažení je použit kombinovaný tažný trn, který se skládá z pracovní části i tlakového nástavce, vzájemně spojených. Tlakový nástavec je na svém obvodu opatřen alespoň jednou tlakovou komorou tvaru prstencového zápichu. S výhodou lze tlakovou komoru vytvořit osazením čela tlakového nástavce přiléhajícího k pracovní části nástroje nebo osazením opačného konce tlakového...

Způsob likvidace porubu pomocí sekcí posuvné výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 230923

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sochacký Miloslav, Felkl Arnošt

MPK: E21D 15/60

Značky: posuvné, pomocí, způsob, výztuže, likvidace, sekcí, porubu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob likvidace porubu vybaveného individuální hydraulickou výztuží pomocí sekcí posuvné výztuže a týká se oboru hlubinného dobývání. Podstata způsobu likvidace porubu pomocí sekcí posuvné výztuže spočívá v tom, že se po likvidaci strojního a elektrovybavení porubu nahradí úvodní tahy individuální hydraulické výztuže od výdušné třídy alespoň dvěma sekcemi posuvné výztuže, načež se provádí plnění dalších tahů individuální...

Zapojení přístroje pro měření čísla třídy hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230922

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kučera Vladimír

MPK: G01H 3/08

Značky: čísla, prístroje, měření, zapojení, třídy, hluku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zapojení přístroje pro měření čísla třídy hluku zejména u motorových vozidel. Hodnota čísla je dána nejvyšším z dílčích čísel tříd hluku, odvozených z hladin akustického tlaku v oktávových pásmech od 31,5 až do 8 000 Hz pomocí tabulky v hygienickém předpisu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že signál z mikrofonního předzesilovače je přes vstupní přepínač připojen ke vstupnímu zesilovači, jehož výstup je současně připojen na...