Archív za 1986 rok

Strana 101

Způsob nepřetržitého provádění chemické reakce a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231152

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gobron Georges, Bouchet Roland, Roux Bernard, Diet Jean, Alhéritiére Louis, Falize Claude

MPK: B01J 10/00

Značky: reakce, nepřetržitého, zařízení, provádění, chemické, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nepřetržitého provádění chemických reakcí za atmosférického tlaku nebo za tlaku vyššího než je atmosférický se samovolnou a nepřetržitou cirkulací reakční směsi v kapalném prostředí, je poměr výšky k průměru v rozmezí 0,5 : 1 až 2 : 1, a je důkladně míchána, přičemž dochází k rychlému rozptýlení nebo emulgování plynné nebo parní fáze v reakční směsi obsahující hustou fázi, a objemové množství husté směsi vracející se z dekantační zóny do...

Dveřní skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 231151

Dátum: 15.06.1986

Autor: Ruhkopf Bernd

MPK: A47B 81/00

Značky: skříň, dveřní

Zhrnutie / Anotácia:

Dveřní skříň je tvořena tělesem, jehož boční stěny jsou opatřeny vybráními pro kování, které se ve směru otvoru dveří sbíhají a jsou upraveny ve všech rozích tělesa. První spodní úsek kování je umístěn na desce dna tělesa a je částí, vyčnívající z tělesa, otočny kolem vertikální osy na druhém spodním úseku kování, upevněným na dně, vně dveřního ostění. Výška prvního spodního úseku kování je vzhledem k druhému spodnímu úseku kování měnitelná....

Pohon otočného ramena zařízení pro ohřev a dolévání oceli v kokile

Načítavanie...

Číslo patentu: 231050

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stolařík Oldřich, Baroš Lubomír, Kopec Svatopluk

MPK: B22D 27/06, B22D 9/00

Značky: ramena, oceli, otočného, kokile, pohon, zařízení, dolévání, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení přesného úhlového natočení plošiny regulací rychlosti otáčení, a tím i jejího přesného nastavení. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním kyvného hydromotoru (4) v prostoru vnitřního kroužku centrálního ložiska. Tento kyvný hydromotor (4) je táhlem (7) připevněn k rámu otočného ramena (1) a jeho pastorkový hřídel (5) je pevně spojen s podstavcem (3).

Zařízení pro manipulaci s pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 231049

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jamroz Pavel, Hošek Jan, Mikolajek Jan

MPK: B22D 41/12, B22D 41/04

Značky: zařízení, manipulaci, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení spolehlivé a bezpečné manipulace s pánví. Uvedeného účelu se dosáhne kyvným uchycením opěrné páky (5) k rámu (1) vozidla, která je spojena se svým silovým válcem (6) a k jejímu konci je připevněno táhlo (4) se zámkovým čepem (7). K rámu (1) vozidla je dále připevněna dvojice manipulačních ramen (2), jejichž horní vidlicovité konce slouží pro uchopení čepů (10) pánve (9). Manipulační ramena (2) spolu s pánví (9),...

Zařízení pro hydraulické pěstování a přitlačování hradítek, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231048

Dátum: 15.06.1986

Autori: Smetana Oldřich, Myška Josef, Reiter Milan

MPK: B21B 39/16

Značky: zejména, pěstování, přitlačování, zařízení, hydraulické, hradítek, kalandrů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění polohy hradítek tak, aby bylo dosaženo požadované šiřky tvořené vrstvy při konstantním přítlaku a současně i snížení hmotnosti a prodloužení životnosti. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávajícím ze stojanu 1, v němž je vytvořen otvor pro uložení pouzdra 2, připevněného přírubou 19 ke stojanu 1. V pouzdru 2 je uložen posuvný díl 3, pojištěný pérem 4, v jehož vrtání 5 je uložena pístnice 6 s...

Stavěcí zařízení pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231047

Dátum: 15.06.1986

Autori: Smetana Oldřich, Myška Josef, Reiter Milan

MPK: B21B 31/16

Značky: válců, pracovních, zařízení, zejména, kalandrů, stavěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění požadované konstantní mezery mezi pracovními válci kalandru, menší jeho hmotnost a dále to, že má vyšší dynamické vlastnosti vzhledem k malým hmotným momentům setrvačnosti. Uvedeného účelu se dosáhne stavěcím zařízením podle vynálezu, sestávajícím ze stojanu 1, na němž jsou vytvořeny ozuby 2 pro uchycení příruby 3 přímočarého hydromotoru 4, umístěného v otvoru stojanu 1 a opatřeného snímačem 5 polohy a snímačem 6...

Proporcionální komůrka pro měření spektra neutronů středních a vysokých energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 231046

Dátum: 15.06.1986

Autor: Petr Jiří

MPK: G01T 3/02, G01T 3/00, G21K 1/08...

Značky: energií, komůrka, spektra, vysokých, středních, proporcionální, měření, neutronů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká proporcionální komůrky pro měření spektra neutronů středních a vysokých energií, vytvořené katodou kulového tvaru, v níž je prostřednictvím dvou proti sobě ležících izolačních průchodek upevněna anoda. Na jedné straně komůrky je uchycena anoda pevně, zatímco na protější straně je uchycena pomocí pružiny umístěné uvnitř přívodu pracovního média plynného skupenství. V přívodu pracovního média je umístěn příčník,k němuž je uchycen...

Způsob zpracování odpadního síranu železnatého na síran železnatý s nízkym obsahem vody, zejména pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 231045

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jančik Fedir, Körbl Jiří, Martínek Jaroslav, Strojil Ladislav, Ferenc Milan

MPK: C01G 49/14

Značky: železnatý, síranu, způsob, zejména, nízkým, farmaceutické, vody, železnatého, zpracování, účely, odpadního, obsahem, síran

Zhrnutie / Anotácia:

Čištění odpadního síranu železnatého po zpracování ilmenitu na sloučeniny titanu se řeší zahříváním odpadu s konc. sírovou kyselinou, zředěním vodou a krystalizací. Další krystalizace z vody vede k FeSO4 . 7 H2O čistoty p. a. Odvodnění, na síran železnatý s nízkým obsahem vody pro farmaceutické účely se provádí varem se směsí etanolu a sírové kyseliny.

Způsob přípravy práškového oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231044

Dátum: 15.06.1986

Autori: Klofcová Miluše, Rytíř Zdeněk

MPK: C01F 7/30

Značky: přípravy, hlinitého, způsob, práškového, oxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalezení způsobu přípravy jemného prášku oxidu hlinitého pro korundovou keramiku a jiné speciální účely. Účelu bylo dosaženo způsobem přípravy práškového oxidu hlinitého kalcinací krystalohydrátů solí hliníku tajících ve vlastní krystalové vodě tak, že se před kalcinací provede při teplotě 90 až 300 °C dehydratace krystalohydrátů solí hliníku, popřípadě za přítomnosti 3 až 30 % hmot. organických sloučenin rozpustných v...

Kabelová smyčka pro vazbu dvou různě pohyblivých nebo otočných mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231043

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bartoš Karel, Šindelář Vítězslav, Slavík Norbert, Kretsch Bruno, Hanyk Lubomír

Značky: různé, kabelová, mechanismu, otočných, smyčka, pohyblivých, vazbu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit kabelovou smyčku, která umožňuje zvětšení kapacity uložení kabelů a zvýšení jejich životnosti za současného snížení úložného prostoru. Za tímto účelem jsou nosné články k hornímu a dolnímu ovládacímu řetězu připojeny souměrně a na vnitřní straně opatřeny vedením po článkové dráze, upraveným na obvodu nosiče. K vnější straně nosných článků jsou připevněny kabely nebo jejich svazky a k nosiči jsou čepy připevněna...

Kaučuková změs

Načítavanie...

Číslo patentu: 231042

Dátum: 15.06.1986

Autor: Postava Miroslav

MPK: C08K 5/17, C08L 9/00

Značky: kaučuková, změs

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o skladbu speciální kaučukové směsi, která umožňuje vyčištění vulkanizačních forem od usazených zbytků kaučukových směsí a nečistot. Vysoké čisticí schopnosti je dosaženo použitím aktivní chemické látky 1,6 hexandiamínu, která je spolu s dalšími přísadami vmíchána do příslušného elastomeru nebo do kombinace elastomerů. Čisticí kaučukovou směs dle vynálezu lze použít zejména k čištění vulkanizačních forem u vstřikolisů, ale také k...

Lapovací suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 231041

Dátum: 15.06.1986

Autori: Barvínek Vladimír, Jelínek Karel, Miklík Josef

MPK: C09G 1/02

Značky: lapovací, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lapovací suspenze sestávající z abrazívních částic, pěnotvorné a kapalné složky a přísad. Podstatou vynálezu je, že lapovací suspenze obsahuje syntetický diamantový prach o zrnitosti do 10 ?m v množství 0,5 až 3 g, 10 až 30 g eteru, obecného vzorce ROR, kde R znamená alkyl se 2 až 4 atomy uhlíku, nejméně 1,4 g dodecylbenzensulfonanu a zbytek do obsahu 50 g vody.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého, vznikajícího při odsiřování spalin magnezitovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231040

Dátum: 15.06.1986

Autori: Najmr Stanislav, Škrna Stanislav, Jerman Zdeněk, Vejvoda Josef, Králíček Jaroslav

MPK: C01F 5/42

Značky: zpracování, spalin, metodou, siřičitanu, vznikajícího, odsířování, způsob, horečnatého, magnezitovou

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se siřičitan hořečnatý rozpustí v chlorovodíku v příbližně stechiometrickém poměru, vzniklý koncentrovaný plynný oxid siřičitý se zpracuje např. na kyselinu sírovou. Roztok se zahustí na obsah 10 až 46 % hmotnosti MgCl2 a tepelně se rozloží za vzniku oxidu hořečnatého, který je produktem,a chlorovodík se vráti do procesu. Nevržený způsob je zejména výhodný, použije-li se siřičitan hořečnatý rafinovaný.

Kazeta nástrojů briketovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231039

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mrkva Robert, Havlík Karel, Havelka Zbyněk

MPK: B30B 15/02

Značky: kazeta, nástrojů, briketovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vloženou kazetu nástrojů briketovacího lisu, určeného ke zhutňování kovových třísek. Podstatou vynálezu je, že vložená kazeta nástrojů briketovacího lisu, sestávající z tělesa kazety, vodicího pouzdra, půlpouzdra a lisovací komory je uspořádaná tak, že lisovací komora je upevněna maticí v tělese kazety, přičemž v otvoru tělesa kazety je drženo přírubou půlpouzdro a proti komoře je přírubou upevněno vodicí pouzdro a kazeta nástrojů...

Zařízení pro předávání posekaných rostlin do sklízecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231038

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: stroje, zařízení, posekaných, rostlin, předávání, sklízecího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke zlepšení podávání posekaných rostlin do dalších orgánů sklízecího stroje. Mezi žací lištou, uchycenou pomocí alespoň jednoho nosného ramene ke sklízecímu stolu, a sklízecím stolem je uspořádána soustava kluzných opěrných prutů, spočívajících na zemi.

Miniaturní optoakustický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 231037

Dátum: 15.06.1986

Autor: Škvor Zdeněk

MPK: G10K 11/00

Značky: optoakustický, měnič, miniaturní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká miniaturního optoakustického měniče, pracujícího jako akustický vysílač a konstruovaný zejména jako miniaturní sluchátko. Řeší se konstrukce měniče malých rozměrů bez jakýchkoli kmitajících částí. Podstata tohoto měniče spočívá v tom, že opticky aktivní část nejméně jednoho optoelektrického zdroje světla je vyvedena do absorpční komůrky vytvořené ve středním tělese, z kteréžto komůrky axiálně vystupuje střední kapilára vytvořená...

Číslicově analogový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 231036

Dátum: 15.06.1986

Autor: Valina Pavel

MPK: H03K 13/02

Značky: převodník, číslicové, analogový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky. Dosud známé číslicově analogové převodníky jsou vybaveny operačními zesilovači a vzorkovací analogovou pamětí, která odstraňuje poruchový signál na výstupu převodníku. Poruchový signál vzniká vlivem rozdílu časových konstant spínačů při připínání a odpínání referenčního napětí od vstupu vahových impedancí. Nevýhodou je vysoká cena a relativně pomalá frekvence toku vstupních údajů. Tyto nevýhody...

Kotouče rozpojovacího orgánu razicího kombajnu opatřené na vnější ploše nožovými držáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231035

Dátum: 15.06.1986

Autori: Korč Teodor, Gemrot Alois

MPK: E21C 25/10

Značky: opatřené, razicího, rozpojovacího, kombajnu, ploše, nožovými, orgánů, vnější, držáky, kotouče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvou kotoučů na jednom rozpojovacím orgánu razicího kombajnu současně jednonožovými i dvounožovými držáky pro uložení řezných nožů. Podstata řešení spočívá v tom, že na největší kruhově obvodové ploše vnitřní strany levého kotouče a vnitřní strany pravého kotouče jsou na vnějším kruhovém obvodu v postupovém uspořádání v kontinuitě za sebou nepřekrytím jeden druhého upevněné dvojnožové držáky opatřené vloženými dvěma řeznými noži...

Ocelová zárubeň požárního uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231034

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zapletal Josef, Sláma Jaroslav

MPK: E06B 5/16

Značky: požárního, uzávěru, ocelová, zárubeň

Zhrnutie / Anotácia:

Ocelová zárubeň je určena pro dveře prostorů ohrožených požárem, jako jsou jeviště divadel, televizní studia, sklady hořlavých materiálů apod. Vnější, od ohně odvrácená část zárubně, tvořená ocelovým U profilem je po celém obvodě překryta křídlem požárního uzávěru. Na ocelovém U profilu jsou upevněny kotvy zárubně.

Způsob úpravy průmyslového hnojiva pro posílení jeho vazby na půdní sorpční komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 231033

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lakota Vladimír, Bastl Vladimír, Bartko Pavol, Vrzguľa Leopold

MPK: C05G 3/04

Značky: úpravy, posílení, způsob, sorpční, hnojiva, půdní, väzby, průmyslového, komplex

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy průmyslového hnojiva za účelem posílení jeho vazby na půdní sorpční komplex v jeho smíseni a zhomogenizování s polovičním až čtyřnásobným množstvím přírodního zeolitu rozemletého na frakci pod 1 mm a vysušeného na obsah vody do 5 % hmotnostních. Smísení a homogenizace se provádí za sucha před aplikací do půdy. Zeolit vytváří iontovou vazbu volných podílů hnojiva a vydává je podle potřeby rostlin do půdy zpět.

Minerální krmná přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 231032

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lakota Vladimír, Roušal Vlastimil, Protiva Miloš, Crha Miloš, Bastl Vladimír

MPK: A23K 1/175

Značky: kŕmna, prísada, minerální

Zhrnutie / Anotácia:

Minerální krmná přísada, případně přídavek do krmných dávek, s obsahem fosforečnanu amonného, močoviny a/nebo organických dusíkatých látek, které jsou například v nevyklížené kostní moučce, obohacená 15 až 80 % hmotnostními iontoměniče. Jako iontoměniče lze použít jak umělé, tak i přírodní látky, jako např. Wofatit C, který je fenolformaldehydovým kondenzátem, nebo přírodních alkalických hlinitokřemičitanů (montmorillonit). Vynález řeší...

Ochranné zabezpečovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231031

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kala Jaroslav

MPK: B26D 7/22

Značky: zařízení, ochranné, zabezpečovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného zabezpečovacího zařízení. Podstatou vynálezu ja spínání infrazářiče multivibrátorem a porovnání signálu přijatého čidlem infrazáření s výstupním signálem multivibrátoru, přičemž při nekoincidenci obou porovnávaných signálů způsobených např. vniknutím cizího předmětu do pracovní oblasti stroje, vybaveného zařízením podle vynálazu, dochází k vypnutí tohoto ztroje. Zařízení lze s výhodou použít u řezacích strojů na papír.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231030

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kordik Eugen, Jerman Zdeněk

MPK: C01F 5/402

Značky: zpracování, způsob, horečnatého, siřičitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo vyvinout technologii zpracování produktu z magnezitového způsobu odsiřování spalin. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se siřičitan hořečnatý za míchání nechá reagovat s kyselinou fosforečnou v molárním poměru MgS03 : P2O5= 1 až 1,1. Reakcí vznikající oxid siřičitý se nuceně desorbuje, kapalnou fázi lze použít jako vysoce koncentrované PMg-hnojivo.

Držák magnetické hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231029

Dátum: 15.06.1986

Autori: Svoboda Jiří, Kocour Jaroslav

MPK: G11B 5/105, G11B 5/10

Značky: magnetické, držák, hlavy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního řešení držáku magnetické hlavy, které svým provedením umožňuje přesné, operativní, snadné a přitom pevné a stabilní nastavení i uchycení magnetických hlav. Přitom nevyžaduje použití zvlášť náročných přípravků. Dává možnost přivedení podtlaku k prvkům po bocích magnetické hlavy, jež jsou jeho částí a které kladně ovlivňují klidný chod magnetického pásku přes magnetickou hlavu. Podstatou vynálezu je snadné základní...

Zařízení pro ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje s vratně obíhajícím unášecím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231028

Dátum: 15.06.1986

Autor: Blažek Josef

MPK: D03C 1/22

Značky: západek, vratné, členem, kotouče, stroje, spojujících, listového, ovládání, zařízení, obíhajícím, unášecím, výstředníků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje s vratně obíhajícím unášecím členem, vyznačující se tím, že každý list je spojen s dvojicí vypínacích pák (10, 10´), ustavených v krajních úvratích unášecího členu (8), jenž svými rozvidlenými rameny (19, 19´) ovládají západku (7), přičemž každá vypínací páka (10, 10´) má na svém tělese otočně uloženou opěrnou jehlu (48, 48´), která prochází okem řídicí jehly (47,...

Univerzální skládací křeslo pro tělesně postižené

Načítavanie...

Číslo patentu: 231027

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tichý Pavel, Staněk Bohuslav, Kovář Josef, Kanderál František

MPK: A61G 5/00

Značky: univerzální, tělesně, křeslo, postižené, skládací

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální skládací křeslo pro tělesně postižené sestávající z nosného rámu tvořeného dvojicí bočnic na pojezdových kolech s měnitelným rozestupem, kde nosný rám je dále opatřen podnožkami, područkami a opěradlem vyznačující se tím, že nosný rám je tvořen dvojicí celistvých bočnic (1, 1´) trubkovité konstrukce ve tvaru obdélníku, vertikálně přestavitelných kol osy (2) umístěné v průsečíku centrálních rovin nosného rámu vozíku, kde vzájemné...

Způsob voltametrického stanovení kyslíku a čidlo k provádění tohoto způsobu stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231026

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šerák Lubomír, Čáp Jaroslav

MPK: G01N 27/07, G01N 27/06

Značky: kyslíku, provádění, voltametrického, tohoto, způsob, způsobu, čidlo, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob voltametrického stanovení kyslíku podle vynálezu spočívá v tom, že čidlo se polarizuje pravoúhlými napěťovými pulsy, přičemž každý puls následuje až po obnovení koncentrace kyslíku v prostoru mezi separační membránou a povrchem pracovní elektrody. Čidlo k provádění tohoto způsobu má podle vynálezu mezi membránou a pracovní elektrodou vytvořen ohraničený prostor vyplněný elektrolytem, s výhodou válcový, jehož plocha základny je v rozmezí...

Způsob přípravy 7-dietylamino-4-metylkumarinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231025

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pašťalka Karel

MPK: C07D 311/16

Značky: 7-dietylamino-4-metylkumarinu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy 7-dietylamino-4-metylkumarinu reakcí 3-dietylaminofenolu a acetoctanu etylnatého za přítomnosti katalyzátoru typu Lewisových kyselin. Podstatou vynálezu je vedení reakce tak, aby probíhala ve dvou teplotních hladinách. Produkt se používá jako polotovar pro výrobu opticky zjasňujících prostředků.

Zařízení pro ruční výměnu cívek u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231024

Dátum: 15.06.1986

Autori: Koďousek Jiří, Kubata Milan

MPK: B65H 67/00

Značky: ruční, výměnu, textilních, strojů, zařízení, cívek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ruční výměnu cívek u textilních strojů pracujících s kontinuálně běžící přízí, které obsahuje hlavně přenosný odsávací orgán pro pneumatické zachycení příze přiváděné k plné cívce a pro přenesení této příze na prázdnou cívkovou dutinku, vyznačující se tím, že odsávací orgán (2) je opatřen chapačem (3) pro obvodové zachycení dutinky (6), který vykazuje pár protilehlých svěrných čelistí (4, 9), z nichž alespoň jedna je ve směru od...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231023

Dátum: 15.06.1986

Autori: Scholz Peter, Antonová Elisabeth, Fröhlich Hans-otto, Heublein Günther, Griehl Volker, Stubenrauch Dieter

MPK: C08F 36/06

Značky: frakce, způsob, butadienu, polymerace, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce na homopolymery a kopolymery, obsahující popřípadě funkční skupiny, s předem zvolenou molekulovou hmotností v rozsahu od 1 000 do 25 000, v homogenní kapalné fázi a v přítomnosti alkalokovových organických iniciátorů, zejména na bázi sodíku, vyznačený tím, že se jako iniciátor použije dinatrium-alfa-metylstyrenový tetramer a polymerace se provádí v kapalné fázi v rozsahu teplot 198 až 303 K, s...

Zařízení k předávání skupin předmětů, zejména forem s keramickými výrobky, z horizontálního dopravníku na vertikální

Načítavanie...

Číslo patentu: 231022

Dátum: 15.06.1986

Autori: Beran Miloslav, Luňák Pavel, Fišer Rudolf

MPK: B65G 47/52

Značky: dopravníku, předmětů, skupin, výrobky, vertikální, zařízení, předávání, keramickými, forem, zejména, horizontálního

Zhrnutie / Anotácia:

Nad horizontálním dopravníkem 1 je kolmo k němu umístěn na rámu 7 vozík 6 pojízdný po kolejnicích 4. Na vozíku 6 je připevněn překladač 23 s překládací pohonnou jednotkou 29 a sadou uchopovačů 24. Rám 7 s kolejnicemi 4 je přistaven k sušárně 30, jejíž vertikální dopravník 31 nese řady závěsných laviček 32. Na rámu 7 je rámová pohonná jednotka 8, na vozíku 6 vozíková pohonná jednotka 14. Každá pohonná jednotka 8, 14 pohání klikovou hřídel 11,...

Zapojení pro úpravu přijímaného datového signálu v modemu a úpravu signálu identifikace nosné frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 231021

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vihan Jiří, Minařík Jiří, Auersperger Bohumil, Havlík Jiří

MPK: G06K 15/00

Značky: datového, nosné, přijímaného, úpravu, identifikace, zapojení, signálu, modemu, frekvence

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění nežádoucích poruch na konci vysílání v asynchronním režimu přenosu informace pomocí modemu a odfiltrování startbitů nedostatečné šířky. Uvedeného účinku se dosáhne změnou v přijímači modemu, spočívající ve vložení obvodu zapojeného tak, že výstup z demodulátoru přijímače je zapojen na vstup přídavného posuvného registru, řízeného přesným generátorem pulsů s měnitelným kmitočtem podle zvolené přenosové rychlosti....

Způsob přípravy melaminoformaldehydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 231020

Dátum: 15.06.1986

Autori: Machovský Stanislav, Lehr Ladislav

MPK: C08G 12/42, C08G 12/32

Značky: přípravy, melaminoformaldehydových, způsob, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy melaminoformaldehydových pryskyřic, umožňující zpracování méně hodnotných surovin při stejné nebo lepší jakosti pryskyřice a možnost lepšího řízení průběhu kondenzace, tak, že kondenzace melaminu s formaldehydem probíhá za přítomnosti alespoň 50% ekvimolárního množství alkoholu C1 až C4, při pH 6,9 až 7,5.

Zařízení pro uvolňování struzky a bourání vyzdívky za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 231019

Dátum: 15.06.1986

Autor: Rožnovský Josef

MPK: F27D 3/15

Značky: uvolňování, bourání, zařízení, vyzdívky, vysokých, teplot, struzky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uvolňování strusky a bourání vyzdívky za vysokých teplot bouracím kladivem, umístěným na výložníku, je určeno zejména pro práce v pecních prostorách a přepravních nádobách horkých tekutých látek. Je umístěno na výložníku, neseném pásovými podvozky, jeřáby nebo obslužnými plošinami a je vytvořeno otočnou deskou, na které je kloubově upevněno vedení bouracího kladiva s přímočarým pohybem a naklápěcím válcem, kterým je dosaženo...

Tmely se zvýšenou adhezí ke dřevu, keramice a kovům

Načítavanie...

Číslo patentu: 231018

Dátum: 15.06.1986

Autori: Svoboda Bohumil, Novák Jiří, Bošek Jiří, Dvořák Adolf, Košťál Jan

MPK: C09D 5/34

Značky: zvýšenou, keramice, adhezí, kovům, dřevu, tmely

Zhrnutie / Anotácia:

Bylo zjištěno, že nejvyšších hodnot edheze k podkladu dosahují tmely na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice tehdy, jestliže je v pojivu po vytvrzení prakticky shodné číslo kyselosti a hydroxylové číslo. Toho je možné dosáhnout přídavkem kopolymeračně zabudovatelné kyseliny a/nebo pomocí mono- a diesterů kyseliny fosforečné a/nebo kopolymerů akrylové, případně metykrylové kyseliny s vynylickými monomery.

Způsob přivádění spalovacího vzduchu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231017

Dátum: 15.06.1986

Autori: Řeháček Jaroslav, Kredba Josef, Novotný Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: provádění, přivádění, vzduchu, zařízení, tohoto, spalovacího, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu řeší problém teplot plynů pro optimální odsíření a zemezení tvorby lepkavých nánosů popílku. Umožní spalovat nebilanční paliva a odpady. Zlepšuje životní prostředí snížením exhalací. Podstata spočívá v tom, že plynům vyvinutým ze spalovaného paliva, případně odpadu, je přiváděn vzduch nutný pro dokonalé spálení postupně a v závislosti na ochlazování plynů při současném odvádění tepla, které plyny vyvíjejí. Teplota plynů je...

Zapojení pro synchronní vyhodnocení signálů z přírůstkových mechanicko elektrických převodníků se zvýšenou rozlišovací schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 231016

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tomšů Josef, Vančura Bohumil

MPK: G06K 11/00

Značky: elektrických, mechanicko, zapojení, signálu, schopnosti, synchronní, rozlišovací, zvýšenou, vyhodnocení, přírůstkových, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru automatizační a řídící techniky, kde se pro snímání mechanického úhlu posuvu nebo úhlu natočení používá přírůstkových převodníků, nazývaných též inkrementální čidla. Zapojení podle vynálezu řeší vyhodnocení impulsů přírůstkových mechanicko elektrických převodníků, bez vzniku chybového impulsu při změně směru snímaného pohybu a se zvýšenou rozlišovací schopností. Zapojením podle vynálezu, které využívá synchronního způsobu...

Hořák plynové drátové metalizační pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 231015

Dátum: 15.06.1986

Autori: Navara Václav, Ježek Josef, Novák František

MPK: B05B 7/18

Značky: metalizační, horák, pistole, plynové, drátové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrany kovů proti korozi a řeší zdokonalení přístroje pro nanášení kovových povlaků metalizací, a to jeho hořáku, který obsahuje trysku pro přívod spalných plynů do spalovací komory, opatřenou vložkou pro přívod drátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vložka trysky je oddělena na většině svého povrchu od trysky a popřípadě i od dalších částí hořáku vzduchovou mezerou vzduchová mezera je spojena jednak s přívodem...

Matematický hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 231014

Dátum: 15.06.1986

Autor: Tůma Jiří

MPK: A63F 9/12

Značky: matematický, hlavolam

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém nové konstrukce pravidelného dvanáctistěnu, která umožňuje otáčet libovolnou stěnou kolem jejího středu. Tato konstrukce se od konstrukce dosud známé liší tím, že jejím základem je koule a nikoliv složitý kříž s dvanácti rameny. Účelem vynálezu je zjednodušit výrobu. Hlavolam pěstuje logické myšlení a prostorovou představivost. Dvanáctistěn se skládá z jedné základní koule, na níž je pružně uchyceno dvanáct středových...

Elektrické bicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231013

Dátum: 15.06.1986

Autor: Novák Václav

MPK: G04B 21/10

Značky: bicí, elektrické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické bicí zařízení hodin podle vynálezu řeší principiálně novým, jodnoduchým způsobem problém signalizace času u hodinových strojů, zejména elektrických. Podstata vynálezu spočívá ve snímání polohy hodinových ruček, ať přímo, mechanickými kontakty, či bezkontaktně. Informace o poloze ruček je pomocí diodové logiky přivedena na přepínač bití a z něho ve zvolených íntervalech přes zesilovač na signalizační zařízení. Vynález dovoluje...