Zverejnene patenty 01.12.1986

Kabelový most

Načítavanie...

Číslo patentu: 236100

Dátum: 01.12.1986

Autori: Veselý Vladimír, Kučera Jiří, Kaďourková Božena

MPK: H02G 7/00

Značky: kabelový

Zhrnutie / Anotácia:

Kabelový most je určen zejména pro vedlejší síť kabelových rozvodů v průmyslových závodech a mostní dílec sestává ze dvou příhradových nosníků, vzájemně spojených polorámy uvnitř mostního pole. Mostní dílce jsou shora otevřené. Příhradové nosníky jsou připojeny na vnější strany polorámů a proto lze použít pro jejich horní a spodní pasy, jakož i pro ostatní pruty jednoduché úhelníky. Spojení mostních dílců s kyvnými, pevnými a křižovatkovými...

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236099

Dátum: 01.12.1986

Autori: Komora Ladislav, Ilavský Ján, Paulovič Milan, Jureček Ľudovít, Polievka Milan, Macho Vendelín

MPK: B01D 19/04

Značky: odpeňovačov, odpeňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov na báze organických zlúčenin pozostáva z destilačného zvyšku zo surového produktu výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu s číslom kyselosti 150 až 350 mg KOH/g a číslom zmydlenia 350 až 600 mg KOH/g a/alebo vedľajších vyššievrúcich kyslíkatých organických produktov z hydroformylácie propylénu oxidom uhoľnatým s vodíkom, pozostávajúce z 50 až 100 % zo zmesi kyslíkatých organických...

Spôsob výroby metyl-/5-norbornen-2-yl/-ketónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236098

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šiška Vladimír, Poitz Bernhardt

MPK: C07C 49/539

Značky: výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu výroby metyl-/5-norbornen-2-yl/-ketónu. Metyl-/5-norbornen-2-yl/-ketón sa vyrába z cyklopentadiénu a vodnatého metylvinylketónu obsahujúceho 0,5 až 99,5 % hmotnostných vody za prítomnosti 3 až 50 % hmotnostných toluénu vzhľadom k celkovému množstvu reakčnej zmesi. Metyl-/5-norbornen-2-yl/-ketón je medziproduktom pri syntéze 3-metyl-2-pentén-4-in-l-olu, ktorý je medziproduktom pri priemyselnej výrobe vitamínu A.

Acylderiváty 2-piprazinochinazolinu a spůsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236097

Dátum: 01.12.1986

Autori: König Jan, Mácová Světluše, Trčka Václav, Rajšner Miroslav

MPK: C07D 403/04

Značky: jejich, 2-piprazinochinazolinu, přípravy, acylderiváty, spůsob

Zhrnutie / Anotácia:

Antihypertenzně účinné acylderiváty 2-piperazinochinazolinu obecného vzorce I ve kterém n = 0 nebo 1, R = alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku nebo benzyl a R1 = H metyl nebo fenyl, jejichž adiční soli, zvláště hydrochloridy jsou ve vodě rozpustné a tedy vhodné pro parenterální aplikaci. Způsob jejich přípravy spočívá v reakci 4-amino-2-chlor-6,7-dimethoxychinazolinu s příslušnými acylpiperaziny v butanolu nebo isoamylalkoholu při teplotě varu reakční...

Způsob přípravy roztoku sérového albuminu s nízkým obsahem nízkomolekulárních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236096

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ulrych Stanislav, Pardon Jan, Pešková Danica, Slunečko Miloslav

MPK: C07G 7/00

Značky: roztoku, nízkým, způsob, nízkomolekulárních, sérového, přípravy, sloučenin, albuminu, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy roztoku sérového albuminu s nízkým obsahem nízkomolekulárních sloučenin. Uvedené sloučeniny, doprovázející izolovanou albuminovou frakci, se vyznačují vlastnostmi, které v některých případech kontraindikují možnost aplikace a nemají terapeutické účinky. Podstatou vynálezu je odstranění shora uvedených sloučenin, přítomných v neomezené koncentraci, diafiltrací na definovaných membránách tubulárního nebo plošného...

Zapojení oscilátoru laditelného jediným rezistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236095

Dátum: 01.12.1986

Autor: Konečný Ivan

MPK: H03B 5/08

Značky: laditelného, jediným, oscilátoru, rezistorem, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je zapojení oscilátoru laditelného jediným rezistorem, vyznačené tím, že první výstupní svorka (11) je propojena jednak přes první rezistor (R6) s neinvertujícím vstupem (3) prvního operačního zesilovače (1), jednak přes druhý rezistor (R3) s invertujícím vstupem (2) prvního operačního zesilovače (1), jednak přes třetí rezistor (R4) s neinvertujícím vstupem (8) druhého operačního zesilovače (6) a dále je první výstupní svorka...

Způsob měření odporu usní a podobných materiálů vůči deformaci a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236094

Dátum: 01.12.1986

Autor: Vaculík Jaroslav

MPK: G01N 3/34

Značky: vůči, materiálů, zařízení, způsobu, usní, způsob, odporu, deformací, provádění, podobných, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení měření odporu usní a podobných materiálů vůči deformaci a zlepšení zařízení k provádění způsobu. Uvedeného účelu se u způsobu dosahuje tím, že se vyhodnocuje hloubka proniku vnikového tělíska, které se vtláčí do roviny řezu zkušebního vzorku v pravidelných vzdálenostech mezi jeho lícovou a rubní plochu. U zařízení se uvedeného účelu dosahuje tím, že vnikové tělísko (5) má tvar plochého nože a těleso pevné čelisti...

Způsob vytvrdzování koberce z anorganických vláken a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 236093

Dátum: 01.12.1986

Autori: Fibinger Vratislav, Mach Lumír, Kubánek Milan, Feilhauer Jaromír, Kunert Miroslav, Zvonař Jiří

Značky: provádění, vytvrdzování, koberce, zařízení, vláken, způsob, anorganických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytvrzování koberce z anorganických vláken pojených pryskyřičným pojivem a zařízení pro jeho provádění. Účelem vynálezu je zvýšit kvalitu výrobků a energetickou účinnost vytvrzovacího procesu. Tohoto účelu je dosaženo tím, že v oddělení části vytvrzovací komory, kam je vháněno převážné množství topných plynů, je koberec prohřát na teplotu polykondenzace pojiva a v další části se již jen tato teplota udržuje po dobu...

Podávací dopravník radiometrického analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236092

Dátum: 01.12.1986

Autori: Miklenda Jiří, Olšák Antonín, Žák Pavel

MPK: B65G 27/32

Značky: dopravník, podávací, analyzátorů, radiometrického

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je připravit rovnoměrnou, stejnorodě stlačenou vrstvu materiálu, s rovným, hladkým, a zhutnělým povrchem pro měření pod radiometrickou sondou. Uvedeného účelu se dosáhne podávacím dopravníkem podle vynálezu, sestávajícího z vibračního podávače (1) s pohonem (11), uloženého na pružinách (13) základu (8), násypky (9) opatřené hradítkem (7) a lyžiny (4) umístěné pod radiometrickou sondou (2). Lyžina (4) je čepem (5) spojena svým...

Krajový plech statorového nebo rotorového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236091

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pavlík Mojmír, Mašínský František, Peša Ferdinand, Frček Vojtěch

Značky: statorového, rotorového, krajový, svazků, plech

Zhrnutie / Anotácia:

Krajový plech statorového nebo rotorového svazku elektrického stroje točivého se zuby u vzduchové mezery, má na zubech nebo i na jhu vytvarována radiálně orientovaná výztužná zahloubení. Tím se dosáhne zvětšení mechanické ohybové tuhosti krajového plechu ve směru kolmém k jeho ploše, zejména v oblasti zubů, zvýší se tuhost svazku a zajistí jeho rozměrová stálost.

Zařízení pro přivádění pramene staplových vláken nebo střižových vláken k vyčesávacímu válečku ojednocovacího ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236090

Dátum: 01.12.1986

Autori: Tesař Oldřich, Ferkl František

MPK: D01H 7/895

Značky: vyčesávacímu, válečků, staplových, zařízení, ojednocovacího, strižových, přivádění, ústrojí, spřádací, jednotky, bezvřetenové, vláken, pramene

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je výrobně a montážně velmi jednoduché a funkčně zabezpečuje stabilitu požadovaných parametrů. Přítlačné sedlo, uchycené upevňovacím koncem na zhušťovači nebo tělese ojednocovacího ústrojí, zaujímá svým přítlačným koncem, vzhledem k povrchu podávacího válečku, pod předpětím, polohu, vymezenou pevným dorazem, a v přítlačném konci je vytvořeno usměrňovací vybrání.

Zapojení pro řízení hydraulického rozvaděče u kontinuálních odstředivek s pulsačním vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236089

Dátum: 01.12.1986

Autori: Fiedler Jiří, Kaplan Jaroslav

MPK: B04B 9/06

Značky: řízení, výprazdňováním, hydraulického, zapojení, odstředivek, pulsačním, rozváděče, kontinuálních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednodušší a spolehlivější řízení hydraulického rozvaděče ovládajícího hydraulický válec pro vyvození vratného pohybu posuvných částí odstředivek. Přestavování hydraulického rozvaděče (7) je řízeno elektrickými impulsy od elektrického relé (11), spojeného s výstupem z tlakového relé (9), umístěného v tlakovém okruhu.

Paleta pro transport zkružených plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236088

Dátum: 01.12.1986

Autori: Karásek Stanislav, Konečný Josef

Značky: paleta, zkružených, plechů, transport

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká palety určené pro transport zkružených plechů nebo svazků zkružených plechů. Paleta je tvořena pravoúhlým rámem, sestávajícím z podélníků (l 2), středového příčníku (3) a úvazkových příčníků (4) kruhového průřezu, provlečených stěnami podélníků (1, 2) a ukončených osazenými čepy (5) přesahujícími půdorysný obrys podélníků (l, 2), a ze sloupků (10, 11) připevněných svými patkami (9) pomocí šroubových spojů (8) k podélníkům (l, 2)...

Aretační člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 236087

Dátum: 01.12.1986

Autor: Sedlář Antonín

Značky: člen, aretační

Zhrnutie / Anotácia:

Aretační člen řeší aretaci vzájemného posuvu mezi výložníkem nesoucím snímací prvek, dotýkající se měřené součásti a mezi tělesem. Aretace se provádí pomocí přítlačného šroubu, který se prostřednictvím ploché pružiny dotýká výložníku, přičemž se vyvozuje kolmá síla, která blokuje vzájemný posuv tělesa a výložníku. Přítlačný šroub prochází pouzdrem T tvaru, pod jehož přírubou, připevněnou pevně k tělesu, je vymezovací podložka.

Vzduchové ložisko, zejména pro souřadnicové měřící stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236086

Dátum: 01.12.1986

Autor: Rybín Jiří

MPK: F16C 32/06

Značky: stroje, měřicí, souřadnicové, ložisko, vzduchové, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přesné vedení bez pasivních odporů a použití vhodnějšího materiálu pro vodicí plochy, než je ocel. Vzduchové ložisko nahražuje přesné valivé ložisko, které se vzhledem k opotřebení musí pohybovat po ocelovém vedení, nevhodném pro měřicí stroje pro změny rozměrů v čase. Místo ocelových vedení se používají celožulové díly. Zcela zanedbatelné pasivní odpory způsobuje malá viskozita vzduchu. Vzduchové ložisko je totiž od žulového...

Odstraňovač starých nátěrů na bázi sodných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236085

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vondrášek Jan, Příhůnek František

MPK: C09D 9/00

Značky: bázi, solí, nátěrů, starých, odstraňovač, sodných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odstraňovače starých nátěrů na bázi sodných solí. Odstraňovač obsahuje 9,6 až 14,4 % obj. oxidu vápenatého CaO, 19,2 až 28,8 % obj. krystalického uhličitanu sodného Na2CO3.10 H2O a 71,2 až 56,8 % obj. vody. Lze jej použít k odstranění starých nátěrů všech typů s vyjímkou nátěrů na bázi kaučuku a asfaltu.

Stojan pro vzduchové tlumivky s deskovými cívkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 236084

Dátum: 01.12.1986

Autor: Málek Karel

Značky: deskovými, tlumivky, vzduchové, cívkami, stojan

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stojanu pro vzduchové tlumivky s deskovými cívkami, které jsou určeny pro napájecí obvody velkých výkonů. Podstata vynálezu spočívá v dolních a horních ramenech stojanu. Dolní rameno je tvořeno stahovací lištou, opatřenou ne svém vnějším konci opěrnou patkou ve tvaru písmene L. Její podélná osa svírá s podélnou osou stahovací lišty úhel 45°. Horní rameno je tvořeno stahovací lištou, opatřenou na svém vnějším konci závěsnou...

Přístroj pro provozní měření tepelné vodivosti izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 236083

Dátum: 01.12.1986

Autori: Obr Jan, Černý František, Vlach Josef

MPK: G01K 7/02

Značky: izolace, provozní, tepelně, prístroj, vodivosti, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro provozní měření tepelné vodivosti izolace, jehož podstata spočívá v tom, že v ochranné trubce je uložen měřící kotouč opatřený po obou stranách zavulkanizovanými spoji termočlánků seriově zapojených, na spodní straně měřícího kotouče je povrchový spoj termočlánku pro měření teploty povrchu izolace pod měřícím kotoučem a na vnějším povrchu ochranné trubky je připevněna trubička, ve které je pružně uložen spoj...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236082

Dátum: 01.12.1986

Autori: Drkal Jaroslav, Zouhar Drahomír, Šídlo Eduard, Andó Ján, Dolíhal František, Musil Ivan, Havránek Milan, Šustr Václav

MPK: D04B 35/00

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje, obsahujícího samonosnou horizontální desku, na níž jsou upevněny hlavní části stroje tvořené např. nosným válcem, pletací hlavou, pohonem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že samonosná horizontální deska je k rámu stroje připevněna pomocí akustických tlumičů.

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236081

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šustr Václav, Šídlo Eduard, Musil Ivan, Havránek Milan, Andó Ján, Dolíhal František, Zouhar Drahomír, Drkal Jaroslav

MPK: D04B 35/28

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje obsahujícího samonosnou vodorovnou desku, na níž jsou upevněny hlavní části pletacího stroje, jehož podstata spočívá v tom, že v samonosné vodorovné desce je vytvořena sběrná olejová vana ve tvaru prohloubení mezi kryty pletací hlavy a vlastní pletací hlavou.

Spřádací rotor bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236080

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jiskra Miloslav, Chrtek Milan, Filip František

MPK: D01H 7/888

Značky: jednotky, rotor, bezvřetenové, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vytváření proudu vzduchu u spřádací jednotky pro bezvřetenové předení, a to ventilačními prostředky upravenými na spřádacím rotoru, při zajištění výrobní jednoduchosti, přesnosti a při minimálních nárocích ne příkon energie. Spřádací rotor je podle podstaty vynálezu vytvořen tak, že ve dně rotoru je z vnější válcové stěny upravena souvislá ventilační drážka, která je na svém výstupním průřezu radiálně otevřena a je vymezena...

Spôsob výroby tesniaceho uhlíkového materiálu pre agresívne prostredie do teploty 670 K

Načítavanie...

Číslo patentu: 236079

Dátum: 01.12.1986

Autori: Matejovič Vladimír, Michalička Jozef, Sasák Stanislav, Horňáček Gustáv, Ďuračka Ľudovít, Hodál Emil, Ďatelinka František

MPK: C09K 3/10

Značky: agresívne, teploty, tesniaceho, materiálů, spôsob, výroby, uhlíkového, prostredie

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o spôsob výroby uhlíkového materiálu z uhlíkových surovín a kameňouholnoj smoly, ktorého póry sa zaplnia uhlíkovým zbytkom vzniklým z fenolformaldehydovej živice regulovaným tepelným rozkladom. Týmto sp(sobom vyrobený uhlíkový materiál má tieto vlastnosti: Pevnost v tlaku min. 80 Mpa, Tvrdosť podľa Brinela min. 70, Nasiakavosť vodou max. 8 %, Odolnosť v oxidačnej atmosfére 670 K.

Přídavné zařízení k rozvolňovači balíků lněné koudele

Načítavanie...

Číslo patentu: 236078

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jakl Vladimír, Jaroš Aleš

MPK: D01G 7/08

Značky: balíků, přídavné, lněné, zařízení, koudele, rozvolňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavného zařízení k rozvolňovači balíků lněné koudele, které slouží k úpravě lisovaných koudelových balíků za účelem jejich mísení. Podstata zařízení spočívá v tom, že zahrnuje na nosném rámu (1) uspořádané dopravní pásy (3), k jejichž boku je přiřazena nejméně jedna deska (11) opatřená dorazem (9), která je na tažném kole (14) uspořádána tak, že otočný bod (27) desky (11) souhlasí s osou otáčení tažného kola (14), které má...

Zařízení na výrobu dvousložkové pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236077

Dátum: 01.12.1986

Autori: Zahrádka Vratislav, Nešleha Karel

MPK: B01F 5/00

Značky: pěny, zařízení, dvousložkové, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu dvousložkové pěny se skládá z první rozprašovací komory, spojené s pěnotvorným válcem, ukončeným výstupní trubkou, do které je zaústěna druhá rozprašovací komora, přičemž obě rozprašovací komory jsou opatřeny víčky s regulačními jehlami, přívodní kohouty pro zpěňovadlo a stabilizační složku jsou propojeny společnou pákou, zatímco pro přívod stlačeného vzduchu do první rozprašovací komory je samostatný ventil a přívody...

Frekvenční generátor, zejména pro měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236076

Dátum: 01.12.1986

Autori: Grézl Karel, Pliska Karel

MPK: G01K 7/16

Značky: měření, generátor, zejména, teploty, frekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřicí a regulační techniky. Účelem vynálezu je uzpůsobení frekvenčního generátoru zahrnujícího operační zesilovač s připojeným RC členem a děličem napětí pro měření teplot. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že mezi výstup operačního zesilovače (1) a napěťový dělič (13) je zapojen další napěťový dělič (12) s operačním zesilovačem (7) v neinvertujícím zapojení.

Zařízení ke chlazení vyrobených betonových stavebních dílců po procesu urychlování jejich tvrdnutí ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236075

Dátum: 01.12.1986

Autori: Macek Lubomír, Kaluža František

Značky: betonových, jejich, urychlování, vyrobených, chlazení, dílců, zařízení, ohřevem, stavebních, procesu, tvrdnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke chlazení proteplených betonových stavebních dílců po jejich odformování za účelem zvýšení jejich kvality dodatečným smáčením a za účelem snížení spotřeby tepelné energie při jejich výrobě sestávající z vodní nádrže s vestavěnou vyrovnávací nádrží, která je opatřena regulátorem úrovně hladiny oplachové vody ve vodní nádrži, dále tepelným výměníkem s ohřívacím tělesem oplachové vody.

Pracovní lešení pro práce ve výškách, zejména na komínech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236074

Dátum: 01.12.1986

Autori: Veltruský Vladimír, Beneš Štěpán, Hynčica Václav, Bureš Miroslav

MPK: E04G 3/02

Značky: lešení, zejména, práce, výškách, komínech, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pracovního lešení a řeší otázku rychlé a bezpečné montáže pracovního lešení určeného k výstavbě, případně opravě, staveb stálého, zejména malého průřezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se lešení sestává ze dvou prstencových konstrukcí (3, 4), opatřených stahovacím zařízením (5). Tyto prstencové konstrukce (3, 4) jsou připojeny ke krokovacímu prvku (6). Horní prstencová konstrukce (4) může být vedle pracovní plošiny (2)...

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 236073

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav

MPK: C02F 1/46

Značky: látek, oddělování, odpadních, zařízení, nerozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je opatřeno nejméně dvěma různými elektrodami, z nichž jedna elektroda je tvořena plnou deskou a druhá elektroda je tvořena síty a/nebo vystřihovaným nebo tvarovaným plechem a/nebo tyčemi, přičemž vzdálenost mezi elektrodami je v rozmezí 0,5 až 20 mm.

Zařízení pro odvodňování mokrých shrabků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236072

Dátum: 01.12.1986

Autori: Fiala Antonín, Šimánek Jaroslav

MPK: C02F 1/00

Značky: shrabků, odvodňování, mokrých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čištění odpadních vod a týká se zařízení pro odvodňování mokrých shrabků, spočívající v tom, že zařízení je umístěno přímo pod česlemi, odkud shrabky padají na písty, které jsou umístěny ve žlabech odstupňovaně nad sebou, přičemž spodní píst tlačí shrabky do odvodňovacího dílu, kde se shrabky zbaví vody, a odvodněné shrabky jsou dále tlačeny dopravním potrubím do spalovací pece nebo kontejneru, kde se likvidují. Zařízení...

Zariadenie na stohovanie a zakladanie najmä plechov do transformátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236071

Dátum: 01.12.1986

Autori: Širka Jaroslav, Gulán Milan, Raab Rudolf

Značky: zariadenie, transformátorov, najmä, zakladanie, plechov, stohovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že je tvorené dvoma krokovacími suportami, na ktorých sú uložené zásobníky vyúsťujúce do kalibrovacích kanálov. V kalibrovacích kanáloch sú odpružene uložené podávače, nad ktorými sú uložené odpružene uvoľňovacie lišty a z dolnej strany sú uložené uvoľňovacie členy.

Spôsob stanovenia prietoku kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 236070

Dátum: 01.12.1986

Autor: Štich Otomar

MPK: G01F 1/00

Značky: kvapalín, spôsob, prietoku, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia prietoku kvapalín pri prúdení o voľnej hladine v žľaboch kanáloch a vodných tokoch. Sp(sob stanovenia prietoku je vhodný pre neustálený režim prúdenia a uskutočňuje sa meraním rýchlostí prúdenia hydrometrickými vrtuľami vo zvisliciach. Prerušovanou integráciou v horizontálnom smere dosahovanou premiestňovaním hydrometrických vrtúľ zo zvislice do zvislice sa vo zvolených hĺbkach zisťujú priemerné rýchlosti prúdenia...

Zařízení pro vytváření předrotace ve dvoufázových systémech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236069

Dátum: 01.12.1986

Autori: Sláma Vladimír, Vítek Oto, Kvasnička Jan, Pešl Luboš

MPK: B01F 7/18

Značky: systémech, dvoufázových, vytváření, zařízení, předrotace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vytváření předrotace ve dvoufázových systémech, sestávajícího z míchadla radiálního typu s alespoň dvěma lopatkami. Náběžná hrana lopatky, nebo její převážná část je zkosena tak, že její prodloužení protíná osu rotace míchadla pod úhlem menším než 60°. Tento tvar lopatek umožňuje dosáhnout autoregulace intenzity odpěňování.

Zařízení pro vedení svařovacího drátu u svařovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236068

Dátum: 01.12.1986

Autori: Soukup Jiří, Kreuter Ervín

MPK: B23K 9/28

Značky: zařízení, vedení, svařovacích, drátu, svařovacího, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení životnosti kontaktních čelistí svařovacích strojů, zejména používaných pro navařování materiálu. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou s novým uspořádáním kontaktních čelistí. Na podélných hranách čtyřbokých kontaktních čelistí jsou provedena skosení, vytvářející při uspořádání dvou kontaktních čelistí vedle sebe drážku pro vedení svařovacího drátu. Tato dvojice kontaktních čelistí je upevněna v podélném...

Regulační zařízení pro profukování tlakovodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236067

Dátum: 01.12.1986

Autor: Tajč Ladislav Ing

MPK: G01F 1/37

Značky: profukování, zařízení, regulační, tlakovodů

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační zařízení pro profukování tlakovodů se týká oboru měření tlaků v oblasti mokré páry zejména parních turbin a řeší zjednodušení tohoto měřicího systému při zvýšení jeho přesnosti. Podstatou vynálezu je vytvoření zařízení, včleněného do obvodu tlakovou baňkou, k jejímuž dnu je připojen regulační ventil profuku. Tento ventil je vytvořen z dutého tělesa a kapiláry, připojené k jeho dnu, které směřuje do baňky. Duté těleso má vnitřní povrch...

Zapojení řízeného pohonu vozíku pro dopravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236066

Dátum: 01.12.1986

Autori: Janoušek František, Davídek Josef

MPK: B65G 43/00

Značky: zapojení, materiálů, dopravu, vozíků, pohonů, řízeného

Zhrnutie / Anotácia:

Mezi blokem zdrojů a podružným rozváděčem, který je připojen k pohonu pojezdu a pohonu pro vysypávání materiálu, jsou zařazeny blok reverzace a blok přepínače polarity. Tyto jsou potom zapojeny svými vstupy k výstupům bloku automatiky řízení, připojeného k bloku ovládání a bloku snímačů polohy vozíku. Zapojení lze využít v průmyslových odvětvích, kde je potřeba dopravy sypkého materiálu.

Zapojení pro získání taktovacího signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236065

Dátum: 01.12.1986

Autori: Smrčina Jiří, Novák Jiří

MPK: H03K 19/20

Značky: získání, taktovacího, zapojení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Digitální signál v bipolárním kódu přicházející z vedení je převeden na signál v unipolárním kódu s úrovní TTL. Koincidencí signálů z prvního a druhého vstupu hradla (B3) vzniknou na jeho výstupu úzké impulsy s úrovní log O, které přes oddělovací druhý odpor (R2) budí rezonanční obvod tvořený druhým kondenzátorem (C2) a primárním vinutím transformátoru (Tr). Změnou pátého odporu (R5) v odporovém děliči se mění střída obnoveného taktovacího...

Plynový hořák s hlavním přívodem vzduchu středem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236064

Dátum: 01.12.1986

Autor: Kalousek Zdeněk

MPK: F23D 13/40

Značky: přívodem, plynový, středem, hlavním, horák, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plynového hořáku s hlavním přívodem vzduchu středem, s obvodovým přívodem paliva a se zapalovací elektrodou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kolem hlavního vzduchového kanálu je soustředný plynový kanál se soustředně upraveným stabilizačním vzduchovým kanálem, uzavřeným vnějším pláštěm hořáku, přičemž plynový kanál je na jedné straně spojen hlavním plynovým přívodem s hlavním vzduchovým kanálem a na opačné straně...

Odsávacia rýchlospojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236063

Dátum: 01.12.1986

Autori: Masník František, Žižka Jozef

MPK: D06F 67/00

Značky: rýchlospojka, odsávacia

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávacia rýchlospojka je určená na rýchle nadpojenie vymeniteľnej spodnej tvarovky žehliaceho stroja na odsávacie potrubie, a je zostrojená tak, že je v nej uložený ustavovací člen, horným koncom zapadajúci do otvoru v upínacej doske žehliaceho stroja a spodným koncom dosedajúci na horizontálne posuvné navádzacie veko, spočívajúce na tesnení uloženom v horizontálne posuvnej šálke. Oproti doterajšiemu stavu, keď pri výmene tvaroviek bolo nutné...

Linka pro ukládání a příčnou přepravu tyčového materiálu z prostoru ukládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 236062

Dátum: 01.12.1986

Autori: Teichmann Libor, Novák Bohuslav

MPK: B65G 57/18

Značky: prostoru, prepravu, tyčového, příčnou, materiálů, ukládání, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení zkrácení cyklu předávání uložených hrání z prostoru ukládání do prostoru další dopravy k vázání hrání, což zkracuje i celý proces ukládání tyčového materiálu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do prostoru svislého zdvihu nejméně dvou ukládacích hlav odkládacího zařízení (2), připevněných k vodicím tyčím ukládacího zařízení (1) zasahují nejméně dva unášeče (4) otočně upevněné v předávacím zařízení (3). Další nejméně...

Výměník tepla s intenzivním průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236061

Dátum: 01.12.1986

Autor: Billian Vladimír

MPK: F28F 9/22

Značky: intenzivním, tepla, průtokem, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výměníku tepla s intenzivním průtokem, zejména pro ohřev vody s malým teplotovým spádem mezi ohřívací a ohřívanou teplonosnou látkou. Jeho podstata spočívá v tom, že uvnitř válcového pláště se zabudovanými teplosměnnými trubkami je uložena podélná přepážka a příčné přepážky, rozdělující vnitřní prostor na stejné komory. Příčné přepážky mají výřezy, jejichž jedna strana se vždy dotýká podélné přepážky, přičemž jsou výřezy vždy...