Zverejnene patenty 15.08.1986

Způsob přípravy nenasycených polyesterových pryskyřic zasychajících na vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232948

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mazura Jiří, Růžička Ivan, Kitzler Jaroslav, Hájek Karel, Macků Vladislav, Vlček Jaroslav

MPK: C08L 67/06, C08G 63/52

Značky: způsob, zasychajících, vzduchu, nenasycených, přípravy, polyesterových, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Polykondenzace alfa, bota-nenasycených dikarboxylových kyselin nebo jejich derivátů s vícemocnými alkoholy a beta, gamaetylenicky nenasycenými eteralkoholy, případně ve směsi se sloučeninami ze skupiny zahrnující orto-, izo- a tereftalové kyseliny, alifatické kyseliny nebo jejich deriváty, monoalkoholy a monokarboxylové kyseliny se provádí za přítomnosti solí dvojmocného a/nebo trojmocného železa, v atmosféře inertního plynu a/nebo v prostředí...

Zapojení k elektrickému ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 232947

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kaláb Zdeněk

MPK: G05B 19/02

Značky: ovládání, elektrickému, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ovládání pracovního stroje a týká se zapojení k elektronickému ovládání těchto pracovních strojů. Podstatou vynálezu je zapojení sestávající z hlavní paměti, které je předřazen čítač, kde výstup z hlavní paměti se dělí do dvou hlavních větví, kde v první hlavní větvi je zařazena první vyrovnávací paměť, ze kterou následuje první převodník a logická část s výstupem na ovládací spínače pracovního stroje, zatímco v druhé...

Spalovací část teplovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 232946

Dátum: 15.08.1986

Autori: Minarčík Antonín, Navrátil Zdeněk, Žďárský Josef, Masopust Zdeněk, Holíček Miroslav

MPK: F22B 31/00

Značky: teplovodního, část, spalovací, kotle

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu jo zkvalitnit spalování tuhých paliv v teplovodních kotlích pomocí vyzdívky topeniště, dvojího pří vodu sekundárního vzduchu a turbulence spalin ve spalovací komoře. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním nejméně jednoho dutého profilu do topeniště a přiložením vyzdívky topeniště k dutému profilu na zadní lamele teplovodního kotle, a umístěním vyzdívky a směšovací desky, které jsou vloženy na podpěrách ve spodní části spalovací...

Rozvod zážehového čtyřdobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232945

Dátum: 15.08.1986

Autor: Křivka Jan

MPK: F01L 1/02, F02M 67/06

Značky: zážehového, motorů, čtyřdobého, rozvod

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit rozvodový systém čtyřdobého motoru jedním ozubeným řemenem a zjednodušit uložení výstředníku horní napínací kladky. Podstatou vynálezu je to, že řemen svým vnitřním ozubením zabírá do ozubeného kola klikového hřídele, váčkového hřídele, rotoru zapalování a vnějším povrchem je napínán dvěma dolními kladkami, zvětšujícími opásání ozubeného kola klikového hřídele, a horní kladkou. Čap výstředníku uložení horní kladky je...

Zařízení pro měrění kontaminace rukou radioaktivními látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232944

Dátum: 15.08.1986

Autori: Erban Jiří, Kleinbauer Karel, Grigar Oldřich, Husák Václav

MPK: G01T 1/20

Značky: radioaktivními, měření, rukou, látkami, kontaminace, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření kontaminace rukou radioaktivními látkami, tvořené stínicím pouzdrem, v němž je uložen scintilační krystal (7) a scintilační detektor (6). Ve stínicím pouzdře, tvořeném prvním prstencem (1), druhým prstencem (2), třetím prstencem (3) a čtvrtými prstenci (4), je vytvořena dutina (13) se vstupním otvorem (14). V dutině (13) jo umístěna výměnná polyethylenová fólie (15) a vstupní otvor (14) jo opatřen držákem...

Segment otáčivého roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232943

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kyba Václav, Špunda Josef

MPK: F27D 5/00

Značky: roštů, otáčivého, segment

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění výroby segmentů otáčivého roštu z vysoce žáruvzdorných a otěruvzdorných materiálů. Tohoto účelu se dosahuje tím že segment má rovnou pracovní nosnou část (3), ze které vystupují vzájemně od sebe oddělené výstupky (4).

Fasádní nátěrová hmota se silikonovým pojivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232942

Dátum: 15.08.1986

Autori: Adamec Josef, Opluštilová Hermína, Piskla Štefan, Zadák Zdeněk, Ellinger Karel

MPK: C09D 3/00

Značky: fasádní, pojivem, nátěrová, hmota, silikonovým

Zhrnutie / Anotácia:

Fasádní nátěrová hmota se silikonovým pojivem rozpuštěným v organických rozpouštědlech a s výplněmi, které zabezpečují nízký difúzní odpor při zachování vysoké odolnosti vůči zaprášení a špinění.

Zapojení zdroje s přepěťovou ochranou výkonového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 232941

Dátum: 15.08.1986

Autor: Punčochář Josef

MPK: H02H 7/20

Značky: výkonového, stupně, přepěťovou, zapojení, ochranou, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení stabilizovaného zdroje stejnosměrného napití s možností nastavení maximálního napětí na výkonovém stupni i maximálního výstupního proudu. Tím je umožněno omezení výkonové ztráty výkonového stupně zdroje na požadovanou hodnotu. Zapojení je sestaveno z řídicího obvodu, výkonového stupně, tranzistoru, oddělovací diody, snímacího odporu, bázového odporu, snímacího děliče a kondenzátoru. Snímací dělič je zapojen mezi vstup a...

Litina na odlitky s vyšší houževnatostí a odolností proti abrazivnímu a eroznímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232940

Dátum: 15.08.1986

Autori: Lesňák Štefan, Stuchlík Jaromír, Ecler Miroslav, Kunka Antonín, Smílek Vladislav, Blaškovič Pavel, Uhlár Josef, Mička Josef, Jankovič Jan

MPK: C22C 37/06

Značky: eroznímu, odolností, litina, proti, opotřebení, houževnatostí, odlitky, vyšší, abrazivnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Litina obsahuje 1,6 až 2,4 % hmot. uhlíku, 0,6 až 2,6 % hmot. manganu, 0,2 až 1,0 % hmot. křemíku 20 až 25 % hmot. chrómu, 0,008 až 0,045 % hmot. síry, 0,008 až O,05 % hmot. fosforu a zbytek železo. Podle vynálezu dále obsahuje O,05 až 0,2 % hmot. vanadu s 0,01 až 0,1 % hmot. titanu a 0,01 až 0,1 % hmot. hliníku. Litina jo obzvlášť vhodná pro vysoce namáhané strojní součásti ventilátorových mlýnů na mletí uhlí.

Kovokeramický třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 232939

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mičulek Jiří, Spáčilová Josefína, Kubíková Ružena

MPK: C22C 1/10

Značky: třecí, materiál, kovokeramický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká keramického třecího materiálu na bázi bronzu, s vysokým součinitelem tření a zvýšenou otěruvzdorností, který je určen pro práci v suchých třecích uzlech. Podstatou vynálezu je, že obsahuje 60 až 85 % hmotnosti mědi (Cu), 3 až 6 % hmotnosti cínu (Sn), 0,1 až 0,9 % hmotnosti olova (Pb), 5 až 9 % hmotnosti mullitu (3 Al203.2 Si02), 5 až 13 % hmotnosti umělého zrnitého grafitu (C) a 0,1 až 10 % hmotnosti železa (Fe).

Zařízení pro měření hustoty toku neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232938

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kott Josef, Boráková Alena, Pittermann Pavel, Jakeš Dušan, Rosenkranz Jindřich

MPK: G01T 3/08, G01T 3/00

Značky: zařízení, neutronů, hustoty, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke stanovení hustoty toku neutronů je založeno na měření diference teploty mezi jedním kompaktním skloněným tělískem (2), které obklopuje spoj termočlánku (1) a obsahuje látku citlivou na neutrony, například bor B-10, uran U-235 a lithium Li-6 a podobným skleněným tělískem (4), které není citlivé na neutrony a obklopuje spoj termočlánku (3). Zařízení je opatřeno pouzdrem (6)z kovu, který není citlivý na neutrony s prostor mezi tělísky...

Způsob snížení solnosti kyselých roztoků opakovaně používaných po dokyselení přídavkem kyseliny sírové k hydrochemické těžbě uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232937

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tvrdek Jiří, Urbánek Ludvík, Charvát Jiří, Matoušek Pavel

MPK: G21G 4/00, C01G 43/00

Značky: používaných, způsob, hydrochemické, těžbě, roztoku, opakované, dokyselení, solnosti, přídavkem, kyselých, sírové, kyseliny, snížení, uranu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení solnosti kyselých roztoků opakovaně používaných po dokyselení přídavkem kyseliny sírové k hydrochemické těžbě uranu a obsahujících soli hlinité. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v části roztoku určeného k loužení se zvýší přídavkem koncentrované kyseliny sírové obsah síranových iontů na hodnotu 100 kg m -3 až 500 kg.m -3, přídavkem amonných solí se upraví obsah amonných iontů stechiometricky vzhledem k obsahu...

Způsob nepřetržité přípravy modifikovaných polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 232936

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sűsser Otakar, Blažek Jiří, Vaníček Jiří, Svoboda Josef

MPK: C08G 63/46, D01F 6/84

Značky: polyesterových, nepřetržité, přípravy, modifikovaných, způsob, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný polyester na bázi ethylenglykoleterftalátu pro zvlákňování se připravuje nepřetržitým přiváděním směsného produktu kombinované esterifikace kyseliny izoftalové a monoalkalické soli kyseliny 5-sulfoisoftalové ethylenglykolem do nízkomolekulární části výrobní linky pro nepřetržitou přípravu polyesterových vláken. Poměr průtoku směsného produktu, v němž je stálý podíl obou složek a průtoku tereftalové složky v místě vstupu komonomerů...

Vtoková soustava pro odlévání metodou vytavitelných nebo spalitelných modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232935

Dátum: 15.08.1986

Autor: Zahrádka František

MPK: B22C 7/02, B22C 9/08

Značky: vytavitelných, spalitelných, modelů, vtoková, metodou, soustava, odlévání

Zhrnutie / Anotácia:

Licí jamka vtokové soustavy pro odlévání metodou vytavitelného nebo spalitelného modelu má na svém povrchu současně obvodové i osové drážkování, které v podobě vytvořené na modelu licí jamky jednak pomáhá zachycování a jednak účinné bráni stékaní obalovací směsi. Výstupky vzniklé drážkováním musí mít slévárenské úkosy pro vyjímání v axiálním i radiálním směru, protože model licí jamky a licím kůlem je výhodné vyrobit odléváním do formy dělené...

Prostředek pro úpravu zinkfosfátové vrstvy pod nátěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 232934

Dátum: 15.08.1986

Autori: Klika Ludvík, Kučera Jaromír

MPK: C23F 7/08

Značky: zinkfosfátové, nátěry, úpravu, vrstvy, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jo složení prostředku pro úpravu vlastností zinkofosfátové vrstvy, založené na kombinaci přírodního taninu a thiomočoviny v hmotnostním poměru 7 : 1 až 1:10, přičemž směs obsahuje karbamidanu zinku nebo elektronegativnějšího kovu, vztaženo na hmotnost thiomočoviny. Prostředek se používá ve formě vodného roztoku. Vhodné je použití dietyldithiokarba-midanu zinečnatého.

Radiální segmentové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 232933

Dátum: 15.08.1986

Autori: Fleischmann Jaroslav, Futera Miroslav, Říha Ivan, Svoboda Vlastimil, Řihák Vladimír, Kostohryz Jiří, Němec Adolf, Kodym Jaroslav, Kučera Josef, Šídlo Pavel

MPK: F16C 17/02

Značky: radiální, ložisko, segmentové

Zhrnutie / Anotácia:

Radiální segmentové ložisko, zejména pro rychloběžné turbostroje. Sestává z tělesa ložiska, nosného kruhu a v něm umístěných několika segmentů výkyvných kolem osy rovnoběžné s osou ložiska, dále z těsnicích kruhů umístěných po obou stranách nosného kruhu. Mazací kanálky vyúsťují mezi jednotlivými segmenty. Na vnitřním obvodu nosného kruhu je vytvořena radiální drážka, do níž je uložena vnější část dvoudílného prstence uchyceného v nosném kruhu...

Přístroj pro zjišťování hodnot koeficientu tření

Načítavanie...

Číslo patentu: 232932

Dátum: 15.08.1986

Autor: Váchal Radek

MPK: G01N 19/02

Značky: tření, koeficientu, hodnot, prístroj, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přístroj pro zjišťování hodnot koeficientu tření a je určen pro ověřování hodnot koeficientu tření materiálových dvojic v různých průmyslových odvětvích. Přístroj obsahuje přítlačný mechanismem materiálových vzorků, posuvné táhlo a rám, ukládající se z hlavice, tělesa opatřeného aretačním mechanismem pro fixaci posuvného táhla, ze základny a držadla, přičemž přítlačný mechanismus je otočně uložen na čepu posuvného táhla, které je...

Čtyřčlený promítací objektiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 232931

Dátum: 15.08.1986

Autor: Slowiak Josef

MPK: G02B 11/20

Značky: objektiv, promítací, čtyřčlený

Zhrnutie / Anotácia:

Čtyřčlenný promítací objektiv sestávající z meniskové korunové spojky, z flintové meniskové rozptylky, z aperturní clony, z flintové dvojvypuklé rozptylky stmelené s korunovou dvojvypuklou spojkou a z dvojvypuklé korunové spojky, vyznačující se tím, že rádiusy lámavých ploch (R) Abbého čísla (J) s ohniskové vzdálenosti (F) jsou v poměrech (I).

Způsob přípravy esterů steroidních 3-alkoholů s kyselinou 4-(2,2,2-trichlorethoxy)-4-oxomáselnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232930

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pouzar Vladimír, Havel Miroslav, Drašar Pavel, Černý Ivan

MPK: C07C 69/716, C07J 19/00, C07J 1/00...

Značky: 4-(2,2,2-trichlorethoxy)-4-oxomáselnou, 3-alkoholů, způsob, esterů, kyselinou, přípravy, steroidních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy esterů steroidních 3-alkoholů a kyselinou 4-(2,2,2-trichlorethoxy)-4-ozomáselnou. Příprava se provádí tak, že se nechá reagovat steroidní 3-alkohol odvozený od cholesterolu, estronu, digitoxigeninu, androstanu pregnanu nebo cholanu a kyselinou 4-(2,2,2-trich1orethoxy)-4-oxomáselnou vzorce II v organickém rozpouštědla s výhodou benzenu, za teploty 0 až +35°C, za přítomností dicyklohexylkarbodiimidu v 1 až 1,5...

Způsob přípravy steroid-3-yl 3′-karboxypropanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232929

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pouzar Vladimír, Drašar Pavel, Havel Miroslav, Černý Ivan

MPK: C07J 19/00, C07C 69/40, C07J 1/00...

Značky: 3'-karboxypropanoátů, přípravy, steroid-3-yl, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy steroid-3 y1 3 karboxypropanoátů. Uvedené sloučeniny se připraví tím, že steroid-3-y1 4-(2,2,2-trichlorethoxy)-4-oxo-butyrát obecného vzorce II kde R je zbytek steroidního alkoholu s hydroxyskupinou v poloze 3 typu cholesterolu, estronu, digitoxigeniu nebo 3-hydroxyandrostanu, pregnanu nebo cholanu, v organickém rozpouštědle, s výhodou v tetrahydrofuranu, ve směsi s kyselinou octovou a vodou v poměru 10:10 až...

Zásobník vakua

Načítavanie...

Číslo patentu: 232928

Dátum: 15.08.1986

Autori: Svoboda Lubor, Kupf Lubomír, Starý Miroslav, Malík Antonín, Kopečný František, Pokorný Milan

MPK: B01J 3/03

Značky: vakua, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník vakua zejména pro napojení vakuových listových filtrů je vyroben z plastu. Sestává nejméně ze dvou, vzájemně pevně spojených rourových prvků, z nichž každý je opatřen průběžným vnějším výztužným žebrem a vnitřním výztužným žebrem. Ve vnitřním výztužném žebru je vytvořen spojovací kanálek. Boční strany spojených rourových prvků jsou opatřeny čely, které jsou zpevněny výztuhou a jedno čelo zásobníku je opatřeno vypouštěcí armaturou.

Dráha dopravníku pro namáčení a obalování vytavitelných modelů formovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232927

Dátum: 15.08.1986

Autor: Zahrádka František

MPK: B22C 13/08, B22C 9/12

Značky: namáčení, směsi, formovací, obalování, dopravníku, modelů, vytavitelných, dráha

Zhrnutie / Anotácia:

Linka slouží k automatickému namáčení a obalovaní vytavitelných modelů ve formovací směsi. Důležitá je jednak cykličnost linky, což zmenšuje nároky na obsluhu, zejména potom je linka úsporná z hlediska prostorových nároků a to svým uspořádáním ve více horizontálních rovinách, ale především svým provedením se svislými osami točen, což umožňuje zvýšení univerzálnosti linky s ohledem na rozměry vytavitelných modelů.

Způsob výroby komplexující směsi pro lázně k bezproudovému chemickému poměďování

Načítavanie...

Číslo patentu: 232926

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hetflejš Jiří, Čapka Martin, Cífková Zuzana Ing, Řeřicha Roman, Vilím Jindřich, Šír Zdeněk

MPK: C23C 3/00

Značky: komplexující, poměďování, chemickému, směsi, bezproudovému, výroby, lázně, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby komplexující směs pro lázně k bezproudovému chemickému poměďování, při němž se v přítomnosti vody při teplotě 60 až 110 °C ponechá reagovat ethylendiamin s přebytkem propylenoxidu a po dosažení alespoň 97 % konverze se tato reakční směs použije, aniž by byle nutné oddělení produktu reakce od výchozích látek a vody. Při vhodně volených podmínkách reakce lze vzniklou reakční směs použít bez úprav jako složku mědící lázně pro...

Upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232925

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šmrha Václav, Kořan Alfréd, Jusko Pavel

MPK: B23Q 3/152

Značky: upínací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení slouží zejména k upínání přídavné úhlové frézovací hlavy k pinole vyvrtávacího a frézovacího stroje. V pinole je proveden nejméně jeden otvor v kterém je kolem své osy otočně a v osovém směru posuvně uloženo upínací pouzdro, opatřené na jednom konci bajonetovým otvorem pro bajonetovou hlavicí upínacího čepu spojeného s přídavným příslušenstvím a na svém druhém konci je upraveno pro napojení na zdroj upínací síly, například je...

Způsob měrění tahové a deformační anizotropie a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232924

Dátum: 15.08.1986

Autori: Židlík Antonín, Mládek Milan, Dolník Lubomír

MPK: G01N 3/10

Značky: způsobu, deformační, anizotropie, měření, tahové, zařízení, způsob, provádění, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu měření tahové a deformační anizotropie plochých ohebných materiálů, například usní, rovnoměrným tahovým namáháním kruhového vzorku měřeného materiálu v rovnoměrně rozložených radiálních směrech s zařízení k provádění způsobu, který sestává z protilehle upravených čelistí, které jsou uzpůsobeny k vzájemném relativnímu posuvu. Podstata zařízení k provádění způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že čelisti jsou uspořádány...

Plastové brýle

Načítavanie...

Číslo patentu: 232923

Dátum: 15.08.1986

Autor: Beer Jan

MPK: G02C 5/22

Značky: brýle, plastové

Zhrnutie / Anotácia:

Závěs brýlí je určen pro televizní a sluneční brýle, tj. pro účelové použití. Závěs brýlí bude vyhovovat dále tam, kde by byla na závadu přítomnost kovových dílů standardních závěsů. Dosaženo je toho tímto vynálezem, jehož podstata spočívá v tom, že na konci plastové postranice (2) je podélně zářez a příčný otvor, v němž spočívá čep (1) upevněný v plastovém rámu, a část (3) postranice spočívá ne rámu (11) brýlí, příp. na každém konci (5)...

Zařízení k těsnění práškových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232922

Dátum: 15.08.1986

Autori: Guba Gabriel, Tošnár Pavel, Picka Václav

MPK: F23D 1/00

Značky: těsnění, hořáku, zařízení, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění udržení požadované těsnosti bez ohledu na okamžitý provozní stav kotle, dále zabránění vnikání falešného vzduchu do spalovací komory kotle a konečně i zabránění pronikání popílku do prostoru kotelny. Uvedeného účelu se dosáhne pomocí zařízení, sestávajícího z pevného rámu profilu U a děleného rámu, na jehož čelní stěně je dvojice úhelníků, které dosedají na kluznou desku, která je upevněna na stěně spalovací komory,...

Přístroj pro měrění optického útlumu v materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 232921

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gőtz Jiří, Veselý Jaroslav, Kuncová Gabriela

MPK: G02B 27/40, G02B 27/17, G02B 5/14...

Značky: optického, prístroj, materiálech, měření, útlumu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro měření optického útlumu, kterým lze úsporně zjišťovat útlum světla v tuhých a kapalných látkách při malé spotřebě vzorku. Hodí se obzvláště pro polymerní materiály, používané pro výrobu optických vlnovodů. Přístroj pro měření optického útlumu obsahuje zdroj světla, klínovitou kyvetu se vzorkem, fotodetektor a vyhodnocovací zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi zdroj světla (1) a klínovitou kyvetu (4)...

Detektor explozivnosti plynného prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232920

Dátum: 15.08.1986

Autor: Švára Karel

MPK: G01N 25/50

Značky: plynného, detektor, prostředí, explozivnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká detektoru explozívnosti pracujícího na principu modelové zkoušky výbušnosti vzorku plynu v explozní komoře. Účelem vynálezu je zjednodušit konstrukci detektoru a zvýšit jeho citlivost a rychlost odezvy. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že explozní komora, jejíž vstup je dopravním potrubím spojen s odběrovou sondou umístěnou ve zkoumaném plynném prostředí, má vývod plynů zakončen dýzou ejektoru, který je opatřen...

Zapojení elektrooptické útkové zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232919

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hrbáček Jan, Holík Jiří

MPK: D03D 51/34

Značky: zapojení, elektrooptické, útkové, zarážky

Zhrnutie / Anotácia:

Tato elektrooptická zarážka je použitelná pro hlídání přítomnosti útkové niti zejména na vzduchových tkacích strojích. Sestává ze zdroje světelného paprsku, z přijímače světelného paprsku, z vyhodnocovacího obvodu a ze synchronizačních obvodů, přičemž do okruhu zdroje pro světelný paprsek je zařazen synchronní vratný čítač jako regulátor proudu který je napojen na vyhodnocovací obvod, na jehož vstupu je zapojen operační zesilovač. Současně je k...

Chladící a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 232918

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rajdl Miloslav, Neubauer Libor, Ambrož Vladimír

MPK: C10M 1/38

Značky: chladicí, drátu, mazací, přípravek, mokra, měděného, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší chladící a mazací přípravek pro tažení měděných drátů za mokra, na bázi sodné soli nízkosulfatovaného ricinového oleje obsahujícího 1,3 až 1,8 % hmot. Organicky vázaného oxidu sírového a 15 až 20 hmot. vody.

Zařízení pro zrovnoměrnění proudění spalin v kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 232917

Dátum: 15.08.1986

Autori: Urban Bohumil, Guba Gabriel, Nebřenský Egon, Krček František

MPK: F22B 31/00

Značky: kotli, zařízení, zrovnoměrnení, proudění, spalin

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení pro zrovnoměrnění proudění spalin v kotli podle vynálezu je do přechodového tahu v horní oblasti kotle zabudována alespoň jedna mříž. Mříž je s výhodou uspořádána ve spodní části přechodového tahu. Vynálezu lze využít u všech kotlů.

Hydraulický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 232916

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cvrček Kamil

MPK: F16K 47/02

Značky: ventil, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický ventil, dálkově přestavitelný do otevřené nebo zavřené polohy pomocí pístu a tlačné pružiny, nebo elektromagnetem, je opatřen mezikruhovým prostorem mezí vodicím pouzdrem a ventilovým dříkem, který je vyplněn kapalinou a spojen se vstupním tlakovým prostorem škrticí štěrbinou. Při otevírání či zavírání ventilu se musí tlaková kapalina štěrbinou vytlačit či nasát, čímž se zpomalí pohyb ventilového dříku. Vhodným tvarováním závěrné...

Zařízení pro seřizování remanentní indukce permanentních magnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232915

Dátum: 15.08.1986

Autori: Přijal Ladislav, Širokorad Jurij

MPK: G01R 33/038

Značky: magnetů, zařízení, seřizování, remanentní, indukce, permanentních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro seřizování remanentní indukce permanentních magnetů. U zařízení podle vynálezu je ve spodní části tělesa vyhotoveného z magneticky inertního materiálu zabudován nejméně jeden magnet, zatímco ve vrchní částí tělesa je uspořádán otvor, do kterého je vložen seřizovaný permanentní magnet, přičemž pevně zabudovaný magnet je nesouhlasně orientován vůči permanentních magnetu. Vynález může být použit u permanentních magnetů...

Souprava pro přenos embryí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232914

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pilka Ladislav, Tesařík Jan, Trávník Pavel

MPK: A61B 10/00, A61D 7/02

Značky: souprava, prenos, embryí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je souprava pro přenos embryí do vejcovodu nebo do dělohy. Souprava sestává z katétru, který je uložen v několikanásobně příčně děleném pouzdře. Toto pouzdro je s výhodou rozčleněno na tři díly, které se dají z katetru během úkonu postupně odejmout. Uspořádání pouzdra zabezpečuje snadnou manipulaci s embryem, bezpečnou sterilitu a omezuje ztráty embrya na minimum. Jedná se o soupravu pro jednorázové použití.

Způsob indikace přítomnosti chloridů a bromidů na povrchu materiálů a výrobků, zejména kovových

Načítavanie...

Číslo patentu: 232913

Dátum: 15.08.1986

Autori: Masařík Vladimír, Kohoutek Zdeněk

MPK: G01N 31/22

Značky: kovových, způsob, chloridů, zejména, materiálů, přítomnosti, bromidů, výrobků, povrchu, indikace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu indikace přítomnosti chloridů a bromidů na povrchu materiálů a výrobků, zejména kovových, podle kterého se na hodnocený povrch přiloží nasákavá látka, například kvantitativní filtrační papír, nasycená roztoky thiokyanatanu rtuťnatého a železité soli například dusičnanu železitého, a po proběhnutí chemických reakcí se hodnotí množství, velikost, intenzita zbarvení a rozložení červených skvrn vzniklých chloridů a/nebo...

Snímač průtoku tekutého média

Načítavanie...

Číslo patentu: 232912

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schenk Ferdinand, Šenk Vlastimil

MPK: G01F 1/56

Značky: tekutého, snímač, media, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímače průtoku tekutého média, zejména oleje pro kluzná ložiska klikových hřídelí u poutnických válcovacích stolic za studena válcovaných polotovarů. Snímač sestává ze dvou soustředně uložených trubek 1, 5, z nichž vnitřní trubka 1 je opatřena podélnými otvory a podstata vynálezu spočívá v tom, že ve vnitřní trubce 1 jsou mezi opěrnými kolíky 4 uloženy kotoučky feritového magnetu 2 s přítlačnou pružinou 3 a vnější trubka 5 je...

Fenolformeldehydový rezol pro úpravu vláknitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232911

Dátum: 15.08.1986

Autori: Balling Karel Dipl .tech., Beran Jaroslav, Adamovský Zdeněk

MPK: C08G 8/10

Značky: úpravu, vláknitých, fenolformeldehydový, materiálů, rezol

Zhrnutie / Anotácia:

Fenolformaldehydový rezol pro úpravu vláknitých materiálů popřípadě modifikovaný močovinou a nebo amoniakem obsahující zbytky alkalických katalyzátorů v množství 0,3 až 5 hmotnostních % přítomného kovového iontu podle vynálezu spočívá v tom, že zbytek alkalického katalyzátoru tvoří draselné ionty vázané ve formě mravenčanu a fenolátových skupin, popřípadě vázané ve formě síranu draselného nebo primárního fosforečnanu draselného KH2 PO4.

Přípravek s protikorozními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232910

Dátum: 15.08.1986

Autori: Popl Milan, Vintner František, Kolář Jan, Šmejkal František

MPK: C23G 1/16

Značky: účinky, protikorozními, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku s protikorozními účinky používaného při čištění složitých litinových součástí po jejich obrábění. Podstata vynálezu spočívá v použití přípravku obsahujícího vedle vody 4 % až 30 % hmot. přísady octanu sodného 0,05 % až 0,5 % hmot. tetraboritanu sodného, 6 % až 20 % hmot. normálního fosforečnanu sodného a 0,001 % až 0,2 hmot. xylenolové modři. Přípravek podle vynálezu je vhodný po dalším ředění vodou pro praní součástí...

Vícevazný prošlupní mechanismus víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232909

Dátum: 15.08.1986

Autori: Modrijan František, Novotný Jiří, Kříž Vladimír, Bukač Hubert, Grois Miroslav, Jansa Miloš

MPK: D03D 47/26

Značky: vícevazný, prošlupní, víceprošlupního, mechanismus, stroje, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícevazného prošlupního mechanismu víceprošlupního tkacího stroje sestávajícího z nitěnek uložených na sloupcích, vzepřených pružinovými vzpěrami, spojených s výkyvnými pákami rotační vačky spojovacími členy s tím, že rotační vačka ovládající jednu sekci nitěnek je obvodově spřažena s alespoň třeni výkyvnými pákami umístěnými po obvodě rotační vačky dle střídy vazby.