Zverejnene patenty 01.07.1986

Zařízení k upevnění nesamosvorných posuvových jednotek v libovolné poloze ke svislému vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245421

Dátum: 01.07.1986

Autori: Wille Lothar, Ivannikov Alfred Vasiljevie

MPK: B23Q 11/00

Značky: upevnění, jednotek, nesamosvorných, libovolné, zařízení, posuvových, poloze, svislému, vedení

Text:

...vstupní ozubeně kolo převodove skříně s převodea g a na výstupní břídelí převodove skříně je unístěna elektroeagnetícks brzda, ktera brzdí pružínou a vyvozuje eoaent HB. Dísenze převodů a brzdy je volena tak, aby kroutící eoeenľna hřídelí vstupního ezubeneho kola byl menší než součín převodu 3 a brzdneho soeentu brzdy HB.Príklad provedení zařízení podle vynâlezu je znàzorněn na výkreeu, kde na obr. 1 je nbrys zařízení a na obr. 2 je vodorovný...

Zapojení příjímače povelů pro dálkové uzavření a rozpojení smyčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233850

Dátum: 01.07.1986

Autori: Záruba Josef, Konopáč Vladimír, Zigmund Josef

MPK: H03K 3/00

Značky: smyčky, dálkově, zapojení, rozpojení, prijímače, povelů, uzavření

Zhrnutie / Anotácia:

K uzavření smyčky se vyšle do vedení n-krát několikabitová povelová skupina přiřazená tomuto opakovači. K rozpojení se tato povelová skupina vyšle (n+m)krát. Je-li přijata správná povelová skupina, impuls na výstupu hradla spouští monostabilní obvod. Je-li pak vyhodnocena další správná povelová skupina, začne je čítač počítat. Podle jejich počtu vyhodnotí příjem povelu pro uzavření nebo rozpojení smyčky. Povelová skupina se vyhodnocuje bit po...

Zapojení vysílače povelů pro dálkové uzavření a rozpojení smyčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233849

Dátum: 01.07.1986

Autori: Oktábec Petr, Konopáč Vladimír, Zigmund Josef

MPK: H03K 3/00

Značky: povelů, uzavření, smyčky, dálkově, vysílače, rozpojení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

K uzavření smyčky v opakovači se vyšle do vedení n-krát několikabitová povelová skupina přiřazená tomuto opakovači a po uzavření smyčky (n+m)krát několikabitová kontrolní skupina. K rozpojení smyčky se tato povelová skupina vyšle (n+m)krát a po rozpojení smyčky se vyšle n-krát kontrolní skupina. Povelová a kontrolní skupina má stejný počet bitů, který čítá první čítač. Druhý čítač čítá vždy n a (n+m) skupin.

Způsob nanášení samolepící butylkaučukové směsi s vysokou adhezí ke kovu na nosnou fólii

Načítavanie...

Číslo patentu: 233848

Dátum: 01.07.1986

Autori: Sýkora Stanislav, Čada Oldřich, Zvoníček Josef, Valášek Jiří, Peremský Pavel

MPK: B29D 9/02, B05D 5/10

Značky: butylkaučukové, směsi, nanášení, způsob, samolepicí, vysokou, fólií, nosnou, adhezí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení technologie nanášení samolepících směsí, určených k aplikaci na kov, na nosné fólie. Vysoká adheze ke kovu, která je žádoucí při aplikaci, představuje překážku při zpracování samolepících směsí na bázi butylkaučuku. Dosud se používalo buď technologie nanášení za vysokých teplot (nad 150 °C), jejichž nevýhodou je náročnost energetická i na za zařízení (koextruze), ale rovněž tepelné namáhání materiálu nosné folie...

Způsob čištění odpadních vod z těžby uhlí nebo rud znečištěných železem a manganem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233847

Dátum: 01.07.1986

Autori: Brodský Artur, Kulhavý Teofil, Najvar Karel

MPK: C02F 1/00

Značky: způsob, uhlí, odpadních, znečištěných, čištění, těžby, manganem, železem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob čištění odpadních vod z těžby uhlí nebo rud obsahujících rozpuštěné železo, případně i mangan, při němž se využije železa i manganu jako koagulačních činidel k současnému čištění vod, obsahujících koagulovatelné látky anorganického i organického původu. Obě vody se smísí v poměru 1:10 až 3:1 za současné alkalizace vápnem a použití pomocného flokulantu. Vynález nalezne využití při těžbě uhlí nebo rud.

Zařízení pro zkoušku nasákavosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 233846

Dátum: 01.07.1986

Autori: Polášek Bohumír, Sedlák Josef, Tobola Milan

MPK: G01N 13/00

Značky: zařízení, zkoušku, nasákavostí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zkoušku nasákavosti slévárenských písků, slévárenských formovacích a jádrových směsí a křemenných i nekřemenných ostřiv. Zařízení sestává z dvoudílné rozebíratelné trubky, jejíž spodní část je opatřena vyjímatelnou podložkou s otvory o průměru 1 až 2 mm. Nad podložkou je umístěno síto s velikostí ok od 0,04 do 0,10 mm. Horní část trubky je uzavřena víkem se zavzdušňovacím otvorem o průměru 1 až 5 mm. Do vnitřního prostoru trubky je...

Klikový hřídel se stavitelnou výstředností klikového čepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233845

Dátum: 01.07.1986

Autori: Pavelka Ladislav, Šedlbauer Antonín

MPK: D04B 39/06, F16C 11/02

Značky: klikového, stavitelnou, hřídel, klikový, čepu, výstředností

Zhrnutie / Anotácia:

Klikový hřídel podle vynálezu je vhodný pro použití na pletotkacích strojích. Klikový čep (1) je pevně spojen se svým levým a pravým ramenem (2, 3). Těmito rameny (2, 3) je klikový čep (1) přestavitelně uložen v drážkách vytvořených v čelních plochách levé a pravé části (5, 8) klikového hřídele (6) a pomocí levého a pravého výstředného kroužku (11, 15) opatřených stupnicemi (17, 18) je možno měnit v daném rozsahu výstřednost klikového čepu (1)...

Zapojení pro vyhodnocení nulových otáček mechanismů vybavených impulsním tachogenerátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233844

Dátum: 01.07.1986

Autor: Javůrek Jiří

MPK: G01P 3/42

Značky: vyhodnocení, tachogenerátorem, otáček, vybavených, impulsním, mechanismu, zapojení, nulových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocení nulových otáček mechanismů, vybavených impulsním tachogenerátorem, sestávající z klopných obvodů, čítače, tvarovacího a zpožďovacího obvodu a logického členu AND. Výstupy impulsního tachogenerátoru jsou připojeny na vstupy prvního klopného obvodu, jehož výstup je přes tvarovací obvod zapojen na zpožďovací obvod, čítač konstantního kmitočtu a jeden vstup logického členu AND. Výstup čítače konstantního kmitočtu je zapojen...

Napínacie a kontrolné zariadenie dopravného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233843

Dátum: 01.07.1986

Autor: Kadlec Jan

MPK: B65G 23/44, B65G 43/06

Značky: kontrolné, napínacie, pásu, zariadenie, dopravného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabrániť znehodnoteniu kremíkových dosiek uložených na dopravnou páse, prechádzajúcom sušiacou pecou. Uvedeného účelu sa dosiahne napínacím a kontrolným zariadením dopravného pásu, pozostávajúcim z podstavy, na ktorej sú upevnené držiaky, nesúce kladky, ktoré sú opásané dopravným pásom a konzolu s pohonovým zariadením, ktorého podstatou je, že na nosiči je výkyvne uložené rameno opatrené otočne uloženou napínacou kladkou....

Vícevřetenový vyvrtávací a čelně soustružící vřeteník obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233842

Dátum: 01.07.1986

Autori: Šulc František, Kadlec Jiří

MPK: B23B 19/00

Značky: čelně, soustružící, vícevřetenový, strojů, vyvrtávací, obráběcích, vřeteník

Zhrnutie / Anotácia:

Vřeteník je určen zejména k jednoúčelovým strojům a automatickým linkám. Na vřetenu je suvně uloženo náhonové ozubené kolo, které je trubkovou objímkou pevně spojeno s ručním kolečkem, do trubkové objímky jsou pevně vsazeny jeden nebo více čípků, zapadajících do šroubovicových drážek, vytvořených na prodlouženém konci vřetene, a do skříně je pevně vsazen čep, jemuž odpovídá vybrání v ozubeném kole, posuvové tyče čelně soustružících hlav jsou...

Spôsob tepelnej úpravy polyesterového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233841

Dátum: 01.07.1986

Autori: Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Dimun Milan, Truchlik Štefan

MPK: D02J 13/00

Značky: úpravy, spôsob, materiálů, polyesterového, tepelnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu tepelnej úpravy polyesterového materiálu charakteru struny určeného predovšetkým k spracovaniu do netkaných materiálov. Jeho podstatou je riadený ohrev v rozmedzí teplôt 85 až 150 °C po dobu 0,5 až 240 minút do dosiahnutia kryštaličnosti v rozmedzí 0,1 až 50 % hmot. Vynález je možné využiť u výrobcov polyesterových materiálov respektíve u odberateľov, ktorí ho aplikujú ako materiál výplnkový, čaludnícky, izolačný,...

Hladicí stolice s kalibrací válců respektující sníženou osu válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 233840

Dátum: 01.07.1986

Autori: Bár Josef, Kotrbatý Jiří

MPK: B21B 19/12, B21B 31/00

Značky: kalibraci, sníženou, stolice, válcování, válců, respektující, hladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kalibrace pracovních válců dvouválcové hladicí stolice se sníženou osou válcování při rovnoběžných osách válců v horizontální rovině a řeší problém zajištění souososti trnu s trnové tyče s válcovanou trubkou. Účelu je dosaženo zajištěním symetrických vzdáleností osy válcování k povrchu levého i pravého válce pomocí rozdílných úhlů povrchových přímek kuželů pracovních válců. Výhodou použití je snížení vibrací a dynamického...

Způsob plnění baněk elektrických zdrojů světla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233839

Dátum: 01.07.1986

Autori: Škrdlant Ivo, Miškařík Stanislav, Plichta Ladislav, Hodonický František

MPK: H01J 9/38

Značky: způsob, baněk, tohoto, elektrických, zařízení, světla, provádění, plnění, způsobu, zdrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob plnění baněk elektrických zdrojů světla, tepelných i výbojových na tlaky vyšší než tlak atmosferický a zařízení k provádění způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se elektrický zdroj světla uzavře do tlakové nádoby, přičemž jeho čerpací trubička se vyvede mimo tlakovou nádobu. Baňka zdroje světla se naplní plynným médiem a tlaková nádoba se také naplní plynným médiem nejméně na tlak shodný s tlakem v baňce zdroje...

Zařízení ke stírání usazenin z vodorovných česlic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233838

Dátum: 01.07.1986

Autori: Cink Miroslav, Jirsák Václav, Holata Miroslav, Záruba Libor

MPK: C02F 1/00

Značky: usazenin, zařízení, vodorovných, stírání, česlic

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno podvozkem, umístěným pojízdně na kolejové dráze, ke kterému je výkyvně připojeno svislé rameno, opatřené stíracím hřebenem nebo lištou. Svislé rameno může být spojeno s tažným ústrojím. Zařízení je použitelné pro vodní elektrárny s kloubovitě uspořádanou dvojicí vtoků, opatřenou vodorovnými česlicemi.

Zařízení pro vyhřívání vnějšího zpětného zrcátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233837

Dátum: 01.07.1986

Autori: Albrecht Milan, Augustin Dušan, Kratochvíl Jaroslav, Kocourek Bohuslav

MPK: B60R 1/02

Značky: zrcátka, zařízení, vnějšího, zpětného, vyhřívání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhřívání vnějšího zpětného zrcátka je určeno pro provoz automobilů ve ztížených klimatických podmínkách, v mlze, dešti a mrazu. Podstata zařízení pro vyhřívání spočívá v použití topné vložky z polovodivého polyvinylchloridu, ke které jsou po stranách připevněny dvě mosazné elektrody, zakončené konektory. Jeden z konektorů je připojen na síť, druhý na termostat, který udržuje stálou pracovní teplotu na povrchu zrcadla. Zařízení...

Sedadlo se sklopnou podnoží

Načítavanie...

Číslo patentu: 233836

Dátum: 01.07.1986

Autor: Štefl Oldřich

MPK: B60N 1/02

Značky: podnoží, sedadlo, sklopnou

Zhrnutie / Anotácia:

Sedadlo s podnoží je určeno k montáži do vozidel pro hromadnou dopravu osob nad šachtu bočního nástupu. Sedadlo s podnoží je uloženo na paralelogramu s pružinou, jehož jedno rameno je opatřeno táhlem sklopné podnože, která je připevněna k horní části nástupní šachty. Sedadlo lze překonáním tahu pružiny přemísťovat z polohy pro sezení nad nástupní šachtou do polohy mimo ni, ve které podnož zaujímá svislou, k sedáku přikloněnou polohu.

Způsob dvouparametrového měření vlastností hmot a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233835

Dátum: 01.07.1986

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: G01N 22/00

Značky: způsobu, způsob, zařízení, vlastností, měření, provádění, dvouparametrového

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se měření dvou parametrů hmoty, které se vzájemně ovlivňují nebo zjišťování dynamických změn těchto parametrů, zejména se jedná o měření vlhkosti, hmotnosti, plošné hmotnosti a poměru obsahu různých složek těchto hmot. Podstata způsobu spočívá v tom, že vzorek hmoty se vystaví současnému mikrovlnnému a radioaktivnímu záření, přičemž parametry hmoty se vyhodnotí z absorpčních vlastností vzorku porovnáním obou měření. Zařízení k provádění...

Příchytka pro upevňování tepelně izolačních fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233834

Dátum: 01.07.1986

Autori: Haš Stanislav, Šik Josef, Pešl Ladislav, Jelínková Hana

MPK: F16B 2/02

Značky: príchytka, fólií, izolačních, upevňování, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Příchytky pro upevnění tepelně izolačních fólií se využijí v zahradnických závodech při izolaci skleníků v zimním období. Vynález řeší problém upevňování tepelně izolačních fólií na stěny skleníků nebo na konstrukci. Příchytka je řešena tak, že umožňuje upevnění fólie mezi základní těleso a objímku, čímž je vytvořena nízká příchytka nebo při připojení další objímky vytvořit vysokou příchytku a zajistit tak izolační vzduchovou mezeru. V obou...

Zařízení pro indikaci feromagnetických předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233833

Dátum: 01.07.1986

Autori: Ivan Martin, Hladký Josef, Evják Rostislav

MPK: G01D 3/08, B27G 21/00

Značky: předmětů, feromagnetických, indikaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro indikaci nežádoucích feromagnetických předmětů, které se občas nacházejí u pracovávaného neferomagnetického materiálu. Indikace nežádoucích předmětů je prováděna při podélné přepravě zpracovávaného materiálu za chodu tohoto materiálu, přičemž pokud do prostoru indikace současně s materiálem vstoupí nežádoucí předmět, zařízení zastaví přepravu materiálu a zároveň signalizuje přítomnost nežádoucího předmětu. Zařízení se...

Zapojení přesné rotace zobrazení rastrovacího elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233832

Dátum: 01.07.1986

Autor: Uhde Jaromír

MPK: H01J 37/26

Značky: zapojení, zobrazení, rotace, přesné, rastrovacího, elektronového, mikroskopu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje rychlou a přesnou rotaci zobrazení o přesný úhel bez dodatečné deformace zobrazení, zejména při proměřování a kontrole rozměrů struktur integrovaných obvodů. Napěťové signály určené pro vychylování paprsku jsou invertovány v invertoru a převedeny do přepínače kvadrantů, kde po příslušném přepnutí se přivedou na n-polohový řadič a přes sčítací zesilovače na výstupní svorky zapojení.

Způsob získávání kyseliny p-aminobenzoové a matečných louhů po krystalizaci isokain hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233831

Dátum: 01.07.1986

Autori: Vrána Milan, Fuka Josef

MPK: C07C 101/56

Značky: získavání, hydrochloridu, krystalizaci, kyseliny, způsob, matečných, p-aminobenzoové, louhů, isokain

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání kyseliny 2-aminobenzoové z matečných louhů po krystalizaci isokain hydrochloridu, zbavených destilací etanolu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se olejovitá směs esterů získaná alkalizací matečných louhů hydrolyzuje působením hydroxidu sodného nebo draselného. Hydrolyzou vzniklá kyselina p-aminobenzoová se z vodného roztoku uvolní okyselením kyselinou solnou nebo sírovou.

Keramický trn pro kotvení vrstev vysokoteplotní izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 233830

Dátum: 01.07.1986

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: kotvení, keramický, izolace, vrstev, vysokoteplotní

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický trn pro kotvení vrstev vysokoteplotní izolace k opláštění tepelných zařízení, zejména pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že alespoň na volném konci keramického trnu, odvráceném od opláštění směrem do pracovního prostoru, je uspořádána keramická podložka, jejíž poloha na vnější vrstvě vysokoteplotní izolace je fixována prostřednictvím na ní uložené pomocné kovové podložky a keramického tmelu.

Kovový trn pro kotvení kombinované vysokoteplotní izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 233829

Dátum: 01.07.1986

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: vysokoteplotní, kotvení, kombinované, izolace, kovový

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový trn pro kotvení kombinované vysokoteplotní izolace, složené ze spodní izolační vrstvy, na příklad z vápenokřemičitých desek, a z vrchní izolační vrstvy, na příklad z minerálních a keramických vláken, jež jsou připevněny k opláštění pece z kovového materiálu, přičemž spodní izolační vrstvou může být i opláštění z nekovového materiálu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kovový trn sestává z přidržovací části a z nosné části, vytvořené...

Malá čistící jednotka pro čištění alkalických a jiných odmašťovacích emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233828

Dátum: 01.07.1986

Autori: Večerka Jan, Marek Miroslav

MPK: C23G 3/00

Značky: emulzí, jednotka, alkalických, čištění, odmašťovacích, čisticí, jiných, malá

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší čištění menšího množství znehodnocených emulzí. Podstatou zařízení je uspořádání funkčních prvků do jedné čisticí jednotky, kde umístění reakční nádrže nahoře umožňuje separaci - samotížné vypuštění vyčištěné kapaliny do nádrže na vyčištěnou kapalinu pomocí stáčecího zařízení a vypuštění kalu z kónického dna reakční nádrže do nádrže na kal. Alkalickým způsobem vyčištěné emulze lze vracet k opětnému použití pro odmašťování, nebo po...

Zařízení pro blokování háčkových podávačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233827

Dátum: 01.07.1986

Autor: Jankovský Josef

MPK: B65G 17/20

Značky: podavačů, blokování, zařízení, háčkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatu pro přípravu součástí k výrobě nábojek s okrajovým zápalem a řeší zařízení pro blokování háčkových podávačů. Háčkové podávače jsou vytvořeny jako kotouče s háčky. Kotouče jsou uložené otočně na válcovém povrchu pouzder, k jejichž čelu jsou dotlačovány přes kluzné vložky prostřednictvím matice a podložky. Na čele každého kotouče jsou upevněny kladičky. Do prostoru mezi kladičky zasahuje jedno rameno blokovací páky. Druhé...

Presúvacie zariadenie kruhových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233826

Dátum: 01.07.1986

Autor: Michalka Vladimír

MPK: B65G 7/00

Značky: dosiek, zariadenie, presúvacie, kruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné a spoľahlivé presúvanie kruhových kremíkových dosiek. Uvedeného účelu sa dosiahne presúvacím zariadením kruhových dosiek, pozostovajúcim z pravého a ľavého vedenia, na ktorých je na vodiacich kladkách uložená unášacia doska, v ktorej je vytvorené lôžko. V unášacej doske je uložený unášač s vytvoreným výstupkom. Na pravom a ľavom vedení je na vodiacich kladkách uložená delená unášacia doska s vytvoreným lôžkom. Časti...

Žakarský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233825

Dátum: 01.07.1986

Autori: Pavlas Josef, Pešat Rudolf

MPK: D03C 3/00, D03C 3/32

Značky: žakarský, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší brzdění žakarského stroje, které je zajišťováno elektromagnetickou brzdou, umístěnou na náhonovém hřídeli žakarského stroje a ovládáno impulsem vypínacího ústrojí tkacího stroje. Účelem vynálezu je odstranit zejména nadměrné namáhání brzdy tkacího stroje, odstranit rázy v náhozu žakarského stroje a zajistit tak zvýšení životnosti a spolehlivosti celého zařízení. Vynález je vyznačen rovněž elektrickým zapojením vypínacího ústrojí...

Bezpečnostní zařízení pro dočasné sepnutí dvou vedle sebe stojících prefabrikátů na skládce

Načítavanie...

Číslo patentu: 233824

Dátum: 01.07.1986

Autori: Barták Kamil, Sequens Jan

MPK: E04B 21/26

Značky: vedle, dočasné, zařízení, bezpečnostní, prefabrikátů, sepnutí, stojících, skládce

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zařízení se skládá ze dvou pák, které jsou ve třetině až polovině své délky zkříženy a spojeny otočným čepem. Na jednom konci pák jsou kolmo fixovány trubky, sloužící k nasazení na trny prefabrikátů, na druhém konci je jedna páka opatřena pevným očkem se řetězem a druhá háčkem sloužícím k zaklesnutí řetězu. Zařízení se s výhodou používá na skládce prefabrikovaných dílců, kde se jeho pomocí sepnou dva sousední panely, čímž se...

Zařízení pro výkonovou regulaci zážehového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233823

Dátum: 01.07.1986

Autor: Apetaur Milan

MPK: F02D 23/00

Značky: výkonovou, zážehového, regulaci, spalovacího, motorů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výkonovou regulaci zážehového spalovacího motoru. Sestává z objemového rotačního dmychadla (11), jehož pohon tvoří kliková hřídel (2) motoru (1) s variátoru (3), opatřený regulační pákou (10), a tomuto objemovému rotačnímu dmychadlu (11) je předřazeno v potrubí (18) turbodmychadlo (14). Regulační páka (10) variátoru (3) může být spojena pomocí převodů, tvořených vzpěrou (24), dvojramennou pákou (25), pákou (27) a...

Závěsná jeřábová lávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233822

Dátum: 01.07.1986

Autor: Konečný Josef

MPK: B66C 6/00

Značky: závěsná, lávka, jeřábová

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit pracovní plošinu, ze které by bylo možno operativně provádět revize a opravy jeřábové dráhy a trolejí jeřábové dráhy, aniž by se omezil provoz jeřábů v hale. Toho se dosáhne závěsnou jeřábovou lávkou podle vynálezu, která sestává z příhradové konstrukce v bočním pohledu tvaru písmene L, jehož kratší rameno je na svém konci opatřeno průběžným ozubem pro zaklesnutí za horní přírubu příčníku mostu jeřábu a jeho delší...

Zapojení řídicí logiky příznakového analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233821

Dátum: 01.07.1986

Autor: Zounek Jan

MPK: H03K 19/20

Značky: příznakového, řídící, logiky, analyzátorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje přesnější a jednodušší řízení a použití jednodušších integrovaných obvodů v navazujících částech. Celá řídicí logika sestává z přijímacích klopných obvodů dat, startu a stopu, stavového registru složeného ze dvou klopných obvodů typu D a klopného obvodu typu RS pro funkci jednorázového měření, tří pomocných zpožďovacích RC členů, hradla pro výstup signálu RESET, výkonového invertoru pro výstup signálu STROBE s invertoru pro...

Ucpávka plunžru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233820

Dátum: 01.07.1986

Autori: Wank Jan, Zablatzký Jiří

MPK: F16J 15/56

Značky: plunžru, ucpávka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpadel, zejména pístových a plunžrových a týká se ucpávky plunžru s kontrolovanou těsnicí spárou. Podstatou vynálezu je, že těsnicí pouzdro je na zadní straně opatřeno řadou radiálních drážek, ve kterých jsou uložena topná tělíska, zapojená v sérii s regulátorem teploty, kde tento regulátor teploty je spojen se snímači teploty umístěnými před a za těsnicím pouzdrem. Těsnicí pouzdro je vyrobeno z materiálu o vysoké...

Volnoběžkový mechanismus s měnitelným převodovým poměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233819

Dátum: 01.07.1986

Autor: Mastník Květoslav

MPK: F16H 21/22

Značky: poměrem, mechanismus, převodovým, volnoběžkový, měnitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dosažení velkých převodových poměrů kladných i záporných, s možností jejich plynulé změny. Tento převod je realizován dvěma nebo více excentry na hnacím hřídeli, které pohánějí pomocí táhel dvě nebo více volnoběžek na hnaném hřídeli. Převodový poměr se mění změnou velikosti ramene tělesa volnoběžky, ke kterému je přestavitelně připevněno táhlo poháněné excentrem. Pro snížení nerovnoměrnosti chodu hnaného hřídele je u mechanismu...

Inaktivovaná vakcina proti infekční keratokonjunktivitidě skotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233818

Dátum: 01.07.1986

Autori: Krejči Josef, Šimon Vladimír, Hořavová Pavla

MPK: A61K 39/40

Značky: keratokonjunktivitidě, inaktivovaná, proti, vakcína, skotu, infekční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru veterinárního lékařství a řeší aktivní ochranu skotu proti infekční keratokonjunktivitidě. Podstatou vynálezu je zjednodušená očkovací látka, obsahující suspenzi baktérií Moraxella bovis, opatřených fimbriemi, o minimálním obsahu mikroorganizmů 107/ 1 ml jednotek tvořících kolonie, adjuvans a inaktivační činidlo. pH vakcíny je upraveno na neutrální reakci. Vakcína může být využita i k léčbě infekční keratokonjunktivitidy...

Způsob výroby ethylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233817

Dátum: 01.07.1986

Autori: Chvalovský Václav Člen Korespondent, Vítek Josef, Pola Josef

MPK: C07C 4/10, C07C 11/04

Značky: výroby, ethylenu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ethylénu C02 laserem fotosenzibilovaným rozkladem n-alkanů. Podstata vynálezu spočívá v indukci uvedené reakce fokusovaným zářením kontinuálního C02 laseru pracujícího na vlnové délce 10,5 až 10,8 ?m s výkonem alespoň 5 W v přítomnosti fluoridu sírového jako senzibilátoru infračerveného záření. Popsaným způsobem lze při jednoduchém experimentálním uspořádání a při dosažení vysokých konverzí v krátkém reakčním čase...

Hydraulický rozvaděč hnací soustavy motorových vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233816

Dátum: 01.07.1986

Autori: Zezula Jaroslav, Ondra Josef

MPK: B60K 20/00, B60K 41/22

Značky: motorových, vozidel, traktoru, hnací, hydraulický, rozvaděč, zejména, soustavy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je hydraulický rozváděč hnací soustavy motorových vozidel, zejména traktorů, zajišťujícího plynulé zapínání spojky vývodového hřídele pomocí plynulé regulace tlaku oleje ve spojce vývodového hřídele, přičemž tento tlak je úměrný poloze páky ovládané řidičem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že poloha ovládací páky přímo odpovídá poloze obou šoupátek a tím i tlaku oleje ve spojce vývodového hřídele, danému jejich polohou....

Kationická barviva na bázi 2-aminonafto-/2,1,d-/ thiazolu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233815

Dátum: 01.07.1986

Autori: Hirsch Bodo, Poskočil Jaroslav, Adámek Milan

MPK: C09B 44/20, C09B 29/042

Značky: přípravy, thiazolu, bázi, kationická, způsob, jejich, barviva

Zhrnutie / Anotácia:

Barviva obecného vzorce I, kde Y značí skupinu -CH2-CH2-OH, X značí ZnCl3, Q značí skupinu obecného vzorce II, kde M1 = vodík alkylskupina, -CH2-CH2-CN, hydroxyalkylskupina nebo acetoxyalkylskupina s počtem atomů uhlíku v alkylu 1 až 3, M2 = vodík, fenyl, alkylskupina, -CH2-CH2-CN, hydroxyalkylskupina nebo acetoxyalkylskupina s počtem atomů uhlíku v alkylu 1 až 3, M3 = vodík, acylaminoskupina, alkylskupina, alkoxyskupina s počtem atomů uhlíku v...

Tlaková samosvorná elektrická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233814

Dátum: 01.07.1986

Autor: Wiedermann Ján

MPK: H01B 17/26

Značky: samosvorná, elektrická, tlaková, průchodka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tlakovou elektrickou průchodku, která umožňuje vyvést na malé ploše z tlakového prostoru vodiče, které jsou současně elektricky izolovány od kostry. Podstata průchodky podle vynálezu spočívá v tom, že těsnění vodiče prochází pryžovou výplní a ta je při zvyšujícím se tlaku stlačována čelem držáku čidla, zcela vyplní vnitřní prostor průchodky a zároveň je vtlačována do kónické části průchodky. Míra sevření vodičů, a tím i jejich...

Přímočtoucí kapilární magnetický analyzátor částic v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 233813

Dátum: 01.07.1986

Autori: Otto Karel, Kovář Jiří, Kůs Josef

MPK: G01N 27/00

Značky: kapalinách, kapilární, analyzátor, částic, přímočtoucí, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přímočtoucího kapilárního magnetického analyzátoru částic v kapalinách, opatřeného supermagnetem s pólovými nástavci vytvářejícími štěrbinu, umožňujícího kvantifikovat velikost a koncentraci otěrových částic v exploatovaných olejích či solubilizovaných plastických mazivech či v jiných kapalinách, které jsou součástí tribosystému nejen stroje, ale i živého systému, např. synoviálního mazu kloubních systémů člověka. Jeho podstata...

Zařízení k výrobě stříhaného dvojitě vázaného plyše

Načítavanie...

Číslo patentu: 233812

Dátum: 01.07.1986

Autori: Křepinský Miroslav, Křepinský Václav

MPK: D04B 9/12

Značky: plyše, zařízení, výrobe, dvojité, stříhaného, vázaného

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba stříhaného dvojitě vázaného plyše je realizována na dvoulůžkovém okrouhlém pletacím stroji, jehož jedno lůžko (17) je opatřeno pletacími jehlami (16) a druhé lůžko (4) pomocnými jehlami (5) s háčkem (6), prostřednictvím nichž se vytvářejí plyšové kličky. Řešení spočívá v tom, že řezání plyšových kliček (23) se provádí při vypracování řádku oček ve fázi zatahování nového očka (19) oddělením vrcholu plyšové kličky (23) od obou jejích ramen...