Zverejnene patenty 01.06.1986

Komůrka pro současnou optickou a fotoakustickou spektroskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 227600

Dátum: 01.06.1986

Autor: Sladký Petr

Značky: optickou, fotoakustickou, komůrka, spektroskopii, současnou

Zhrnutie / Anotácia:

Komůrka pro současnou optickou a fotoakustickou spektroskopii, vyznačená tím, že sestává z mikrofonu (1) s předzesilovačem (2) v přírubě (3), upevněné přes těsnění (4) k tělesu (5) komůrky s akusticky navázanému plynovou náplní k vnitřnímu prostoru (6) komůrky se vzorkem (7), uzavřenému vstupním a výstupním okínkem (8, 9) nebo světlovodem (10), které tvoří současně držák (11) vzorku (7), přičemž vstupní a výstupní okénka (8, 9) leží v optické...

Stropný pilier nad vyrúbaným priestorom v horskom masíve

Načítavanie...

Číslo patentu: 227599

Dátum: 01.06.1986

Autori: Zahoranský Gejza, Hatala Jozef, Franko Juraj, Mašlej Štefan

Značky: masíve, priestorom, vyrúbaným, horskom, stropný, pilier

Zhrnutie / Anotácia:

Stropný pilier nad vyrúbaným priestorom v horskom masíve, usporiadaný medzi dvoma medzikomorovými piliermi, vyznačujúce sa tým, že hrúbka (bl) stropného piliera (1) sa smerom od roviny (3) pozdĺžnej symetrie vydobytého priestoru (5) k oblasti votknutia do medzikomorového piliera (4) rovnomerne zväčšuje.

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227598

Dátum: 01.06.1986

Autor: Sasín Miroslav

Značky: způsob, jejich, estery, organokremičité, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Organokřemičitě estery obecného vzorce a Rl až R4 značí alkylskupinu s 8 až 14 atomy uhlíku.

Elektronický měřič rychlosti větrů v jiskrově bezpečném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227597

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kuchta Zdeněk, Chrobáček Radomír, Bilan Zdeněk

Značky: provedení, jiskrově, rychlostí, elektronický, bezpečném, měřič, větru

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický měřič rychlosti větrů v jiskrově bezpečném provedení, vyznačující se tím, že jej tvoří snímač diferenciálního tlaku (1), který je přívodními hadicemi (2) připojen na tlakoměrnou krabici (3), na kterou je mechanicky navázán snímač vychýlení (4) s korekční jednotkou (7) a výstup ze snímače vychýlení (4) je napojen na vstup vyhodnocovací jednotky (5), na jejíž výstup je připojen indikátor (6), přičemž snímač vychýlení (4),...

Zařízení pro manipulaci s kontejnery, zejména pro zemědělské produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227596

Dátum: 01.06.1986

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Grohmann Lubomír, Pavlica Ivo

Značky: zemědělské, zejména, kontejnery, manipulaci, produkty, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro manipulaci s kontejnery, zejména pro zemědělské produkty, opatřené alespoň jedním výkyvným manipulačním ramenem pro kontejnery, vyznačené tím, že na příčníku (9), spojujícím nahoře výkyvná manipulační ramena (7), uložená vzadu na vlečném kontejnerovém přepravníku (3) a nakloubená na dvoučinné lineární hydraulické motory (11), je upraven stranově posuvný zvedací závěs (13) na kontejnerů (15).

Třídicí plocha vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 227595

Dátum: 01.06.1986

Autor: Kubín Sáva

Značky: třídicí, plocha, třídiče, vibračního

Zhrnutie / Anotácia:

Třídicí plocha vibračního třídiče, zejména pro sypké těžko tříditelně a abrazivní materiály, sestávající z kaskádovitě uspořádaných sekcí, kde každá sekce je tvořena tělesem tvaru plochého hřebene, jehož zuby jsou orientovány ve směru postupu tříděného materiálu, kde těleso je svou celistvou částí připevněno k nosnému trámci skříně vibračního třídiče, vyznačená tím, že celistvá část (2) tělesa tvaru plochého hřebene, protilehlá vůči jeho zubům...

Zařízení pro pneumatickou dopravu substrátů do věží pro pícniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227594

Dátum: 01.06.1986

Autori: Volný Václav, Hornsteiner Pavel

Značky: věží, pícniny, zařízení, dopravu, pneumatickou, substrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pneumatickou dopravu substrátů do věží pro pícniny, tvořené roznášecím a shrabovacím zařízením, přívodním potrubím s ventilátorem a segmentovým rozebíratelným potrubím za končeným teleskopickým nástavcem, vyznačené tím, že v nejnižší poloze roznášecího a shrabovacího zařízení (8) je první díl segmentového rozebíratelného potrubí (7), uspořádaného v ose věže (1), připevněn k hrdlu (9), jenž je upevněno k otočně části (10)...

Lamelová spojka pro vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227593

Dátum: 01.06.1986

Autor: Pudil František

Značky: spojka, lamelová, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelová spojka pro vozidla, obzvláště motocykly, s vnějšími lamelami uloženými v bubnu spojky a vnitřními lamelami přitlačovanými k sobě vzájemně a k opěrné desce pružinami, s vodicími čepy v opěrně desce, vyznačená tím, že na přítlačně desce (10) jsou vytvořeny výstupky (11) uložené suvně na vodicích čepech (6) opěrně desky (5), přičemž výstupky (11) přítlačné desky (10) mají vytvořeny vodicí plochy (12) rovnoběžné s osou (O2) vodicích čepů...

Zařízení pro válcování zubů na kotevních elementech

Načítavanie...

Číslo patentu: 227592

Dátum: 01.06.1986

Autor: Víšek Karel

Značky: zubů, válcování, zařízení, kotevních, elementech

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro válcování zubů na kotevních elementech tvářením zastudena, obsahující vodicí a opěrnou desku, smykadlo, tvářecí kolečko a podávací zařízení, vyznačené tím, že ke smykadlu (2) uloženém ve vedení vodicí desky (1) a připevněném k poháněcí jednotce (8), je otočně uchyceno tvářecí kolečko (3) které svým ozubením přiléhá k opracovávanému tělesu (9) kotevního elementu umístěnému v podavači (6) a přiléhajícímu proti lehlou plochou k opěrné...

Směs pro výrobu pórobetonu a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227591

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kupský Vladimír, Tänzer Andrej, Kulísek Karel, Hečko František, Bureš Jaroslav

Značky: způsob, pórobetonu, její, přípravy, směs, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Směs pro výrobu pórobetonu obsahující křemičitý písek, elektrárenský popílek, strusku, křemelinu nebo jejich kombinaci jako plnivo, cement a/nebo vápno jako aktivní pojivo, přísady a vodu v množství odpovídající vodnímu součiniteli 0,35 až 0,8, vyznačující se tím, že obsahuje 1,0 až 30 % hmotnosti vápenného hydrátu a/nebo karbidového vápna, přičemž procentní údaj se vztahuje na hmotnost sušiny pórobetonového odlevu.

Zapojení ovládání vztlakových klapek letadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227590

Dátum: 01.06.1986

Autori: Sálus Jaroslav, Kocina Jaroslav

Značky: klapek, ovládání, vztlakových, zapojení, letadel

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ovládání vztlakových klapek letadel pracovním válcem, jehož pístnice je spojena s rozvidlenou pákou, jejíž obě ramena jsou spojena s klapkami soustavou pák a táhel, vyznačeně tím, že každé rameno (12) rozvidlené páky (13) je osazeno alespoň jedním tenzometrickým snímačem (1), přičemž tenzometrické snímače (1) jsou zapojeny do můstku (2), který má jeden konec měřicí diagonály připojen jednak přes první odpor (Rl) k neinvertujícímu...

Spôsob izolácie čistej vápenatej soli fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227589

Dátum: 01.06.1986

Autori: Daučík Adam, Hudec Milan, Kliment Július, Jakubčová Mária

Značky: fenoxymetylpenicilínu, izolácie, vápenatej, čistej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie čistej vápenatej soli fenoxymetylpenicilínu z roztokov získaných extrakciou sfiltrovanej fermentačnej pôdy organickými, s vodou nemiešateľnými rozpúšťadlami, s výhodou butylacetátom, odfarbením extraktu s adsorpčným činidlom, najmä aktívnym uhlím, vylúčením vápenatej soli z tohoto extraktu zrážaním, vyznačujúci sa tým, že sa na zrážanie tejto soli v prítomnosti vody alebo vody a organického rozpúšťadla nemiešateľného alebo aspoň...

Spôsob prípravy univerzálnych testovacích tabliet na stanovenie proteolytickej enzýmovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 227588

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří

Značky: univerzálnych, tabliet, stanovenie, testovacích, spôsob, přípravy, enzýmovej, proteolytickej, aktivity

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy univerzálnych testovacích tabliet na stanovenie proteolytickej enzýmovej aktivity z chromolytického proteinového substrátu vyznačený tým, že chromolytický proteinový substrát sa v prvom stupni zomelie na guľovom mlyne a presituje cez sito o veľkosti ôk 0,1 až 0,2 mm, načo sa v druhom stupni zmieša s mikrokryštalickou celulózou o priemernej veľkosti častíc 60 až l00 mikrónov v množstve 70 až 100 % hmot. na hmotnosť suchého...

Spôsob prípravy testovacích tabliet na stanovenie C1 zložky celulázovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 227587

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Juraj

Značky: zložky, testovacích, spôsob, celulázovej, stanovenie, přípravy, tabliet, aktivity

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy testovacích tablet na stanovenie : C1 zložky celulázovej aktivity vyznačený tým, že chromolytická mikrokryštalická celulóza s prie mernou veľkosťou častíc 20 až 200 mikrónov sa v prvom stupni zvlhčí alkoholickým roztokom kopolyméru vinylpyrolidonvinylacetát o koncentráci 5 až 10 %. hmot., pričom pomer chromolytického celulózového substrátu ku roztoku je 1 : 0,5, až 1 : 0,8, načo sa v druhom stúpni vlhký substrát prepasíruje cez...

Způsob výroby polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227586

Dátum: 01.06.1986

Autori: Filipová Jaroslava, Řeháková Miroslava, Elefantová Dagmar, Spousta Eduard, Bartášková Pavla

Značky: způsob, výroby, polyfenylenoxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polyfenylenoxidu oxidační polykondenzací 2,6-xylenolu v přítomnosti katalytických komplexů aminů s ionty mědi ve směsích rozpouštědla a srážedel polyfenylenoxidu vyznačený tím, že oxidační polykondenzace se provádí v přítomnosti 1 až 10 objemových % srážedel polyfenylenoxidu, jejichž hustota kohezní energie je v rozmezí 0,280 až 0,480 Gj.m-3.

Pasterační zařízení, zejména pro zpracování mléčných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227585

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hubáček Karel, Machata Václav, Stehno Jaroslav, Gregor Miroslav

Značky: zpracování, produktů, mléčných, zařízení, pasterační, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Pasterační zařízení, zejména pro zpracování mléčných výrobků, s odvětrávací komorou, s odsávacím ústrojím napojeným na výstup brýdových par z odsávací komory a s horkovodní nádrží napojenou na odváděcí a vratné potrubí horkovodního okruhu, vyznačeně tím, že jako odsávací ústrojí je parní ejektorová vývěva (18), jejíž výstup je napojen na parní směšovač (19) napojený na vratně potrubí (22).

Zařízení pro montáž mostních nosníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227584

Dátum: 01.06.1986

Autor: Vondrášek Jaroslav

Značky: nosníků, montáž, mostních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro montáž mostních nosníků sestávající z montážního mostu pro ukládání mostních nosníků na stativu, jeřábových koček, vozíků a hydraulických válců, vyznačené tím, že na horní ploše montážního mostu (1), uloženého podvozky (9) na dráze (6) uspořádané kolmo na podélnou osu mostu, jsou na kolejnicích umístěny dvě jeřábové kočky (2) navzájem spojené táhlem (3), kde pojezd obou koček (2) současně je ovládán hydraulickým válcem (5) posuvu,...

Zařízení pro manipulaci s nosníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227583

Dátum: 01.06.1986

Autor: Vondrášek Jaroslav

Značky: nosníky, manipulaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro manipulaci s nosníky, obsahující osmikolové podvozky s točnou, zvedací mechanismus, vozíky a hydraulické válce, vyznačené tím, že dva osmikolové podvozky (1) s poháněcím mechanismem pro pojezd po příčné dráze (2) jsou opatřeny točnou (3), na které je uložena traverza (4) spojující oba podvozky, na obou koncích traverzy (4) je uspořádán zvedací mechanismus (5) ovládaný zvedacím hydraulickým válcem (6) a distanční vložka (7) ovládaná...

Zařízení pro výrobu galvanoplastických skořepin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227582

Dátum: 01.06.1986

Autori: Průša František, Lucek Jiří, Landa Václav

Značky: výrobu, skořepin, galvanoplastických, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu galvanoplastických skořepin, zejména rotačního tvaru, sestávající z elektrolyzéru a pomocných zařízení, vyznačené tím, že horní okraj elektrolyzéru (1) válcového nebo mnohoúhelníkového tvaru je opatřen průběžným nosným límcem (2), do něhož jsou zakotveny vzájemně spřažené kloubové mechanismy (spojené s jednotlivými částmi děleného kruhového rámu (4), na němž jsou zavěšeny anody (5), jejichž dolní konce jsou opřeny o vložku...

Závěsné zařízení pro výrobu tlustých dutých kovových zrcadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227581

Dátum: 01.06.1986

Autori: Landa Václav, Svátek Lubomír

Značky: dutých, zařízení, tlustých, kovových, závesné, výrobu, zrcadel

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsně zařízení pro výrobu tlustých dutých kovových zrcadel galvanoplastickou cestou v elektrolyzéru, vyznačeně tím, že sestává z kruhové plastové základově desky (5), v jejímž středovém otvoru je zapuštěna kontaktní deska (7), opatřená vodivou zvlněnou planžetou (6), spojená na vnější straně plastově základové desky (5) s kovovým držákem (8), jehož povrch je opatřen nevodivým stíněním (9), přičemž obvodová plocha skleněné matrice (1), předem...

Vtokový kanál na vstrekovanie plastov do foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227580

Dátum: 01.06.1986

Autor: Páník Jaroslav

Značky: kanál, vtokový, vstrekovanie, foriem, plastov

Zhrnutie / Anotácia:

Vtokový kanál na vstrekovanie plastov do foriem umiestnený medzi taviacim valcom vstrekovacieho lisu a pevnou častou formy na výstreky, vyznačený tým, že má tvar kompaktného vtokového púzdra (1) stredom ktorého prechádza kužeľový otvor (2), ktorého menší vstrekovací otvor (3) je umiestnený v taviacej komore (7) a väčší vstrekovací otvor (4) vyúsťuje do priestoru vtokového rozvodu (11) v pevnej časti formy (12).

Manipulační paleta pro výpal tenkostěnných keramických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227579

Dátum: 01.06.1986

Autor: Novák Antonín

Značky: tenkostenných, výpal, výrobků, paleta, manipulační, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulační paleta pro výpal tenkostěnných keramických výrobků, vyznačuje se tím, že je ze žáruvzdorné oceli, konstrukčně řešena jako ohradová konstrukce, uprostřed zpevněná výztuží.

Zařízení pro ohřev pracovního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 227578

Dátum: 01.06.1986

Autori: Krutil Karel, Mičulka Zdeněk, Žůrek František, Janečka Jiří

Značky: válce, ohrev, zařízení, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ohřev pracovního válce, .např. koželužského stroje, sestávající z obloukových držáků, v nichž jsou pod půlválcovou odrazovou stěnou uloženy tyčové infrazářiče, které jsou uspořádány nad vrchní částí pracovního válce rovno běžně s površkami jeho válcové plochy, vyznačující se tím, že tyčové infrazářiče (31) jsou v obloukových držácích (3) symetricky rozloženy po stranách půlválcové odrazové stěny (26) v úhlových rozmezích (a)...

Přípravek na ostření technických fréz

Načítavanie...

Číslo patentu: 227577

Dátum: 01.06.1986

Autor: Voráček Josef

Značky: přípravek, technických, fréz, ostření

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek na ostření technických fréz, jejichž povrchovou křivku tvoří část kružnice vyznačený tím, že je tvořen stojanem (1) s držákem(2) který nese otočně uložené rameno (3), na kterém je přestavitelně ustaven dělící přístroj (4) s upínačem technické frézy (5), orientované proti brusnému kotouči (6).

Pneumatický válec s přesuvným pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227576

Dátum: 01.06.1986

Autor: Morisák Zdeněk

Značky: přesuvným, pneumatický, válec, pístem

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický válec s přesuvným pístem, vyznačený tím, že těleso (1) válce svými stěnami vymezuje komoru (11), upravenou v určité délce od dna (14) směrem k víku (6) do tvaru mezikruží pro suvně uložení pístu (3), uzavřeného v komoře (11) víkem (6) a přitom dotlačeného koncem osazení (12) na dno (14) vlivem tlaku pružiny (7), opřeně o víko (6) a píst (3), utěsněný mezi stěnami komory (11) a osazením (12) vnitřní manžetou (5) a vnější manžetou...

Spôsob prípravy sférickej O-(2-oxoetyl)celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227575

Dátum: 01.06.1986

Autori: Petruš Ladislav, Némethy Tomáš

Značky: přípravy, sférickej, o-(2-oxoetyl)celulózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy sférickej O-(-2oxoetyl)celulózy vyznačený tým, že sférická celulóza sa v prvom stupni výmenou kvapalín cez metanol, bezvodý metanol a roztok metanolátu sodného v bezvodom metanole, odsatím pod suchým dusíkom a vysušením pri teplote miestnosti a tlaku 2 až 4 kPa po dobu 0,5 až 2 hod. prevedie, na bezvodú alkalicelulózu, ktorá sa v druhom stupni refluxuje v dioxanovej suspenzii s brómacetaldehyd-dietylacetálom za prítomnosti...

Měřicí elektroda pro katodickou ochranu kovových nádob, obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 227574

Dátum: 01.06.1986

Autori: Polák Josef, Hašlarová Marie

Značky: nádob, katodickou, elektrolyt, ochranu, kovových, měřicí, elektroda, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí elektroda pro katodickou ochranu kovových nádob, obsahujících elektrolyt, vyznačená tím, že kovová elektroda (1) má tvar desky, která je zapuštěna do dielektrického pouzdra (2) a vyhovuje vztahům 0,1 < 0,1, v nichž (d) znamená délku, případně průměr desky, (t) je tloušťka desky a (b) je převýšení desky nad dielektrickým pouzdrem (2).

Linka pro mezioperační ultrazvukové čistění

Načítavanie...

Číslo patentu: 227573

Dátum: 01.06.1986

Autor: Dubravský František

Značky: mezioperační, ultrazvukové, linka, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Linka pro mezioperační ultrazvukové čistění optických prvků vyrobených z tvrdého, křehkého materiálu, zvláště skla, tvořená soustavou van, naplněných čisticím médiem a opatřených zařízením pro odsávání par, ohřevným tělesem s termostatem, výpustným ventilem a indikačním zařízením výšky hladiny čisticího média, vyznačující se tím, že je tvořena soustavou jedenácti van (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) sedmi různých typů v pevném, vzájemně...

Způsob výroby koncentrátů kopolymerů etylen-propylenu v olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227572

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kotas Jan, Klapalová Milada, Ambrož Jaroslav

Značky: kopolymerů, etylen-propylenu, způsob, výroby, koncentrátů, olejích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koncentrátů kopolymerů etylenpropylenu v olejích z kopolymeru etylenpropylenu připraveného katalytickou polymerací v alifatických nebo halogenovaných uhlovodících katalyzovanou sloučeninami vanadu a hliníku, vyznačený tím, že se z polymerační směsi odstraní zbytky katalyzátoru extrakcí s vodou nebo s vodnými roztoky kyselin nebo komplexotvorných látek a roztok kopolymeru etylenpropylenu v polymeračním rozpouštědle se smíchá s...

Způsob stabilizace skládaného komutátoru elektrických točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227571

Dátum: 01.06.1986

Autor: Trinkewitz Zdeněk

Značky: skladaného, strojů, elektrických, stabilizace, točivých, komutátorů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace skládaného komutátoru elektrických točivých strojů, zajištující stabilizaci izolace stykových ploch rybinových lamel ve stahovací konstrukci a tím i stabilizaci geometrického tvaru sestaveného komutátoru, vyznačená tím, že při ohřevu komutátoru ve statickém stavu se hydrostatickým tlakem kapaliny, zavedené před ohřevem do jeho dutiny, tvořené vnitřní plochou izolovaných rybinových lamel a k ní přilehlých vnitřních stěn...

Soustava pomocných anod katodické ochrany vodních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 227570

Dátum: 01.06.1986

Autori: Polák Josef, Hašlarová Marie, Flíček Jan, Nechvátal Stanislav

Značky: pomocných, ochrany, katodické, staveb, soustava, vodních

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava pomocných anod katodické ochrany vodních staveb, vyznačená tím, že jednotlivě, elektrolyticky rozpustné anody (3) soustavy jsou nejméně na dvou místech (21) upevněny na nejméně dva nosiče (2) z elektricky nevodivého materiálu, nezávisle na sobě a každá elektrolyticky rozpustná anoda (3) soustavy má vlastní přívod (4) ochranného elektrického proudu, nezávislý na přívodu (4) ostatních elektrolyticky rozpustných anod (3).

Odpružení zadního kola motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227569

Dátum: 01.06.1986

Autor: Kreuz Oldřich

Značky: zadního, motocyklů, odpružení

Zhrnutie / Anotácia:

Odpružení zadního kola motocyklu s kyvnou vidlicí a pružicím a tlumicím členem mezi zadní kyvnou vidlicí a rámem motocyklu, vyznačené tím, že k rámu (1) motocyklu je horním rámovým čepem (2) otočně připevněna ojnice (3, 3'), k níž je horním čepem (4) pružicího a tlumícího členu (5) otočně připojen pružicí a tlumicí člen (5) spolu s pomocnou ojnicí (6), jejíž druhé oko je spojeno čepem (7) s jedním ramenem dvouramenné úhlové páky (8) uložené na...

Zapojenie na meranie excentricity vnútorného jadra pri výrobe oznamovacích káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227568

Dátum: 01.06.1986

Autor: Illés Andrej

Značky: meranie, káblov, zapojenie, vnútorného, oznamovacích, výrobe, excentricity, jádra

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na meranie excentricity vnútorného jadra pri výrobe oznamovacích káblov, vyznačené tým, že tienená napájacia elektróda (2) v tvare rúrky je axiálne predsadená pred tienenou sústavou snímacích elektród (31, 32, 33, 34) v tvare rúrkových výsečí, ktorá pozostáva z proti sebe umiestneného jedného páru horizontálnych snímacích elektród (31, 32) a jedného páru vertikálnych snímacích elektród (33, 34), pričom každý pár snímacích elektród...

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227567

Dátum: 01.06.1986

Autor: Benák Rudolf

Značky: hlavou, súčiastok, rotorových, zariadenie, orientáciu, strojoch, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch, u ktorých dopravná dráha súčiastok je tvorená po obvode dopravného rotora, vyznačujúce sa tým, že vnútorná časť dopravnej dráhy (10) je tvorená rotačným kotúčom (4), pričom nad častou rotačného kotúča (4) je umiestnený násypník (5) zasahujúci nad dopravnú dráhu (10).

Zariadenie na ovládanie pracovných nástrojov na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227566

Dátum: 01.06.1986

Autor: Benák Rudolf

Značky: ovládanie, pracovných, nástrojov, zariadenie, rotorových, strojoch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ovládanie pracovných nástrojov na rotorových strojoch pozostávajúce z vonkajšie ho šmýkadla, v ktorom je posuvne uložené vnútorné šmýkadlo, ktoré sú prostredníctvom vodiacich kladiek uložené na pevnej obvodovej vačke rotorového stroja, pričom pod šmýkadlom je na no snom venci rotorového stroja pevne uchytený pracovný nástroj, vyznačujúce sa tým, že vonkajšie šmýkadlo je na dolnom konci na vnútornej ploche opatrené vodiacou drážkou...

Rybářský poloautomatický naviják, zejména muškařský

Načítavanie...

Číslo patentu: 227565

Dátum: 01.06.1986

Autor: Vecka Vladimír

Značky: poloautomatický, naviják, muškařský, zejména, rybářský

Zhrnutie / Anotácia:

Rybářský poloautomatický naviják, zejména muškařský s prostředky pro navíjení šňůry, jehož součástí je držák, ve kterém je uložena cívka na hřídeli, na jedné straně opatřena kličkou, vyznačený tím, že v hřídeli (2) je umístěna pružina (11) a výtlačný čep (12) a na hřídeli (2) je točně a suvně uložen pastorek (8), opatřený rohatkou (9), do které zapadá západka (6), která je v dotyku s pružinou (7) upevněnou na unášeči (5), který je spojen s...

Zařízení k dávkování krmiva pro drůbež

Načítavanie...

Číslo patentu: 227564

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kvas Daniel, Pýcha Václav

Značky: krmiva, dávkování, drůbež, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k dávkování krmiva pro drůbež, sestávající z tělesa dávkovače, do kterého shora zasahuje regulační nástavec, navlečený na přívod krmiva od centrálního rozvodu, na kterém je přestavitelně upevněn, vyznačující se tím, že ve spodní části tělesa (1) dávkovače, nad výpadem (2) krmiva, jsou výkyvně uloženy klapky (3) výpadu, na jejichž spodní strany jsou nakloubena rozpěrná ramena (13), jejichž druhé konce jsou uchyceny na společném cepu...

Vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227563

Dátum: 01.06.1986

Autori: Záruba Petr, Sýkora Jiří, Holub Josef

Značky: vinutý, tepla, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutý výměník tepla sestávající především z trubek navíjených ve vrstvách do šroubovic na centrální trubce s vymezením roztečí distančními lištami, radiálních žeber, pláště, trubkovnic a pří slušných hrdel, vyznačující se tím, že distanční lišty (17) mají tvar nerovnoramenného L profilu s delší stranou vymezující rozteč mezi vrstvami trubek (13) a s kratší stranou, v které jsou po délce průseky vymezující rozteč trubek (13) ve vrstvě, přičemž...

Způsob přípravy vápenatých solí kyselin alkylbenzensulfonových

Načítavanie...

Číslo patentu: 227562

Dátum: 01.06.1986

Autor: Urbánek Josef

Značky: kyselin, alkylbenzensulfonových, způsob, solí, přípravy, vápenatých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vápenatých solí kyselin alkyl benzensulfonových s alkylem C8 až Cl8 neutralizací příslušných alkylbenzensulfonových kyselin hydrátem nebo uhličitanem vápenatým v prostředí organických rozpouštědel jako xylenu, izobutanolu, chloroformu, vyznačený tím, že se k některé ze složek reakce, popřípadě jejímu roztoku nebo suspenzi nebo k reakční směsi přidá 0,01 a 5 % hmot. anorganické kyseliny jako kyseliny dusičné nebo fosforečné nebo...

Způsob identifikace mikroorganismů pomocí chromatografie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227561

Dátum: 01.06.1986

Autori: Häusler Jiří, Richter Vladimír

Značky: způsob, chromatografie, mikroorganismu, identifikace, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob identifikace mikroorganismů pomocí chromatografie, při kterém se čistá kultura mikroorganismů kultivuje za konstantních podmínek až, do dosažení stacionární fáze růstu, získaná biomasa se oddělí centrifugací, promyje a vysuší, vyznačený tím, že získaný vzorek se hydrolyzuje, například v kyselém prostředí chlorovodíkem, popřípadě esterifikuje, například methylátem sodným a po extrakci se chromatograficky stanoví vzniklé organické...