Zverejnene patenty 15.05.1986

Plechové vidlicové stupadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 227750

Dátum: 15.05.1986

Autori: Reichwalder Ján, Bede Žigmund, Kúdelka Ivan

Značky: plechové, stupadlo, vidlicové

Zhrnutie / Anotácia:

Plechové vidlicové stúpadlo je charakterizované tým, že je vyrobené z oceľového plechu s navalcovanou protišmykovou úpravou a na oboch bočných okrajoch je opatrené krajovými prehybmi a v časti pre zabudovanie je opatrené kotevnými výstupkami, pričom rukov(ť je vytvorená vyseknutím časti stúpadla a je zaoblená.

Uloženie piestnic teleskopických valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227749

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šesták Jan, Šmida Ladislav

Značky: teleskopických, valcov, piestnic, uloženie

Zhrnutie / Anotácia:

Uloženie piestnic teleskopických valcov s obojstranným núteným pohybom vyznačujúci sa tým, že pozostáva z matice (11) horného prítlačného krúžku (6), spodného prítlačného krúžku (14) a operného krúžku (5), pričom spodný piest (8) je spojený s vnútornou piestnicou (2) závitovým spojením.

Zariadenie na prenos elektrických signálov medzi dvoma voči sebe pohybujúcimi sa jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227748

Dátum: 15.05.1986

Autor: Anderko Jozef

Značky: elektrických, zariadenie, signálov, pohybujúcimi, voči, dvoma, prenos, medzi, jednotkami

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na prenos elektrických signálov medzi navzájom pohybujúcimi sa jednotkami z pracovných strojov, priemyselných robotov a manipulátorov a iných manipulačných zariadení. Zariadenie má dve príruby, opatrené trubkami rozdielnych priemerov, ktoré sa do seba zasúvajú a vysúvajú. Príruby sú opatrené vývodkami.

Zariadenie pre ochranu chápadla robota pred poškodením baranom lisu na automatizovanom technologickom pracovisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227747

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sánik Ivan, Boháčik Ľubomír

Značky: zariadenie, robota, ochranu, poškodením, baranom, chápadlá, automatizovanom, pracovisku, technologickom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre nasadenie priemyselného robota ku strojom s vratným pohybom barana. Zariadenie pozostáva z dvoch mikrospínačov umiestnených na priemyselnom robote signalizujúce polohu ramena a ďalšieho mikrospínača, umiestneného na fréme lisu signalizujúceho polohu barana. Mikrospínače napájané zo samostatného zdroja sú zapojené vo vzájomnej v(zbe s dvojhodnotovými prvkami tak, aby pri porušení stanovenej podmienky došlo k vypnutiu...

Operačný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 227746

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kravec Karol, Jambrich Ladislav, Snopek Pavol

Značky: operačný, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Operačný zásobník určený na vytváranie zásoby manipulovaných predmetov predovšetkým prírubového tvaru, pre automatickú manipuláciu s priemyselnými robotmi a manipulátormi, hlavne pri čelnom odoberaní manipulovaných predmetov, pozostávajúci z modulu náhonu, modulu dĺžkového a modulu koncového, pričom uvedené moduly sú prepojené pohyblivým dopravníkom a z vychystávacieho modulu, ktorý je umiestnený na konci pohyblivého dopravníka, pričom modul...

Rádiometrická detekčná cela pre izotachoforézu v kapilárach

Načítavanie...

Číslo patentu: 227745

Dátum: 15.05.1986

Autori: Havaši Peter, Švec Anton, Kaniansky Dušan, Rajec Pavol, Macášek Fedor

Značky: detekčná, izotachoforézu, rádiometrická, kapilárach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zariadení a detekcie v kapilárnej izotachoforéze, prípadne kapilárnych elektroforetických techník a do analýzy rádioaktívnych látok. Rieši detekciu rádioaktívnych a rádioaktívne označených látok po ich izotachoforetickom rozdelení, pričom sa detekujú žiariče beta a gama, ktorých energia žiarenia postačuje na prienik stenou kapiláry, ktorá je v mieste vyhodnocovania rádioaktivity vytvarovaná na optimálnu geometriu merania...

Spôsob výroby organických kyslíkatých zlúčenín zo skupiny alkoholov, éterov, esterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227744

Dátum: 15.05.1986

Autori: Macho Vendelín, Komorová Eva, Komora Ladislav

Značky: éterov, organických, skupiny, zlúčenín, výroby, spôsob, alkoholov, kyslíkatých, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby organických kyslíkatých zlúčenín so skupiny alkoholov, éterov, esterov adíciou vody, alkoholov C1 až C12, alebo karboxylových kyselín C1 až C12 na olefíny C2 až C12 za katalytického účinku minerálnych kyselín, kyselín sulfonových, alebo katexov pri teplote -5 až 200 °C, vyznačujúci sa tým, že adícia sa uskutočňuje za prídavku aspoň jedného prvku alebo zlúčeniny z podskupiny medi, cínu, arzénu, chrómu, mangánu, železa periodickej...

Zariadenie na plnenie veľkoobjemových kontajnerov najmä pazderím

Načítavanie...

Číslo patentu: 227743

Dátum: 15.05.1986

Autor: Štullerová Mária

Značky: plnenie, najmä, zariadenie, pazderím, veľkoobjemových, kontajnerov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na plnenie veľkoobjemových kontajnerov najm( pazderím dopravovaným prívodným potrubím nad stred ložnej plochy veľkoobjemového kontajnera vyznačujúce sa tým, že prívodné potrubie (5) pazderia je opatrené koncovkou (6) rozširujúcou sa na ložnú šírku veľkoobejmového kontajnera (1), pričom v koncovke (6) je pevne uložený rozdeľovač (7) pazderia tvorený dvoma doskami (4) spojenými pod stredom prívodného potrubia (5) a smerom dole k ložnej...

Zariadenie na tlmenie nárazov váhadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227742

Dátum: 15.05.1986

Autori: Marianek Vojtech, Janák Štefan, Němeček Václav, Trávníček Bedřich

Značky: váhadiel, zariadenie, nárazov, tlmenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tlmenie nárazov váhadiel pri nábehu na segmenty u kruhových rotačných váh, ktoré sa skladá zo stabilného valca, na ktorom sú uchytené vonkajšie a vnútorné segmenty, vyznačujúce sa tým, že v segmentoch (30 a 31) sú umiestené držiaky (32) zaistené skrutkou (34), v ktorých je uchytený hrot (33), pozostávajúci zo zahroteného pružinového dr(tu, ktorého priemer je 0,5 až 1 mm.

Zapojenie na elektromechanické cyklovanie s vybavením prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227741

Dátum: 15.05.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: prevádzky, elektromechanické, vybavením, cyklovanie, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na elektromechanické cyklovanie s vybavením prevádzky vyznačuje sa tým, že prepínací kontakt štvrtého relé (R) je pripojený na spínací kontakt tretieho relé (O), spínací kontakt štvrtého relé (R) k počítaciemu elektromagnetu druhého počítača (T) impulzov, rozpínací kontakt štvrtého relé (R) k počítaciemu elektromagnetu prvého počítača (S) impulzov, prepínací kontakt prvého počítača (S) impulzov k prepínaciemu kontaktu druhého počítača...

Zapojenie na nastavovanie elektromechanických počítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227740

Dátum: 15.05.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: zapojenie, elektromechanických, nastavovanie, počítačov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na nastavovanie elektromechanických počítačov vyznačuje sa tým, že spínací kontakt prepínača prvého počítača (3) je pripojený na prvý spínací kontakt prepínača (5) a druhý spínací kontakt prepínača (5) je pripojený k vývodovému kontaktu spínača (2), pričom prepínací kontakt prepínača (5) je pripojený k cievke relé (6).

Zapojenie meracieho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227739

Dátum: 15.05.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: meracieho, přípravků, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie meracieho prípravku vyznačujúce sa tým, že prvá svorka (A) je pripojená k druhej svorke (B) i k spínaciemu kontaktu druhého dielu druhého prepínača (L), tretia svorka (C) k štvrtej svorke (D), piata svorka (E) k šiestej svorke (F) i k rozpínaciemu kontaktu jedného prepínača, siedma svorka (G) k spínaciemu kontaktu jedného prepínača (K) i k spínaciemu kontaktu jedného dielu druhého prepínača (L), (sma svorke (H), k prepínaciemu...

Dvojitý injekčný obturátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 227738

Dátum: 15.05.1986

Autori: Valentík Daniel, Ludvík Jozef, Rozprávka Jaroslav, Štadler Milan, Huječek Oldřich

Značky: dvojitý, injekčný, obturátor

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý injekčný obturátor pozostávajúci z úvodného a koncového uzatváracieho zariadenia vzájomne rozoberateľne prepojených rúrkou vyznačený tým, že profilované teleso (8) koncového uzatváracieho zariadenia (2) je opatrené aspoň jedným prietokovým kanálikom (10), vyúsťujúcim v spodnej časti valcovitého vybrania (9), ktoré je prepojené vo svojej hornej časti aspoň jedným výtokovým kanálikom (11) s utesňovanou dutinou (22) manžetovej rúrky (19).

Dávkovacie zariadenie sifónových a šľahačkových bombičiek a im podobných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 227737

Dátum: 15.05.1986

Autori: Marianek Vojtech, Janák Štefan, Němeček Václav, Trávníček Bedřich

Značky: telies, šľahačkových, dávkovacie, sifónových, podobných, bombičiek, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na dávkovanie sifónových bombičiek a im podobných telies do automatickej váhy. Vynálezom sa značne znižujú náklady na výrobu automatickej váhy a zvyšuje sa jej kapacita. Dávkovanie sa vykonáva tým sp(sobom, že vibrátor napĺňa bombičkami vodiacu trubku. Keď segment zdvihne pomocou kladky kyvadlo so zarážkou, uvoľní sa jedna bombička, ktorá sa pri páde zachytí na doraze a skĺzne po medzikruží nad prepadový otvor, pričom...

Ovládacie koleso suportu obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 227736

Dátum: 15.05.1986

Autori: Dušátko Viliam, Hladký Viktor, Plesnivý Ján

Značky: obrábacieho, ovládacie, suportů, stroja, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie koleso suportu obrábacieho stroja pozostávajúce mimo iného z bubna pevne spojeného s hriadeľom, unášača a kotúča na ktorého čele je výstredne umiestnené tiahlo s rukoväťou vyznačujúce sa tým, že kotúč (3) neotočne spojený s unášačom (4) a vložený v dutine bubna (6) je voľnobežne uložený na hriadeli (10), pričom unášač (4) má na svojom obvode vybranie (8) profilu písmena "W", ktorého bočné ramená sú opatrené tlačidlami (7) a na...

Proporcionálny redukčný tlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 227735

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mancovič Milan, Hraško Miloš, Baráni Vladimír, Ochodnický Vladimír

Značky: tlakový, redukčný, proporcionálny, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Proporcionálny redukčný tlakový ventil s valcovým odstupňovaným posúvačom axiálne pohyblivo uloženým vo valcovej odstupňovanej dutine telesa s dvoma pracovnými hranami, ktoré v statickej polohe oddeľujú priestory spojené s napájacou tlakovou vetvou s vetvou redukovaného tlaku a s vetvou odtokovou, pričom spätnoväzobné silové p(sobenie na posúvač závislé od veľkosti redukovaného tlaku tekutiny vo vetve redukovaného tlaku, a to proti účinku...

Zapojenie generátora hodinových impulzov telefónnej impulznej voľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227734

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mišura Jaroslav, Moravčík Emil

Značky: voľby, zapojenie, impulznej, generátora, telefónnej, hodinových, impulzov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie generátora hodinových impulzov telefónnej impulznej voľby, vyznačujúce sa tým, že na zbernicové vedenie (6) spájajúce vstupnú klávesnicu (10), generátor voľby (2) a pamäťový blok (3) je pripojený riadiaci obvod (7), ktorý je riadiacim vedením (5) pripojený na generátor hodinových impulzov (4), ktorý je napájacím vedením (9) pripojený na napájací zdroj (8), pričom výstup generátora hodinových impulzov (1) je pripojený jednak na...

Nastaviteľný okamihový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 227733

Dátum: 15.05.1986

Autori: Čáni Peter, Zemanovič Karol, Ondriaš Štefan, Bogyo Štefan

Značky: okamihový, spínač, nastavitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Nastaviteľný okamihový spínač, vytvorený zo spínacej zostavy elektrických kontaktov, obsahujúci pohyblivý elektrický kontakt podopretý okamihovým perom, vyznačujúci sa tým, že okamihové pero (3) je uložené na pružnom kolíku (2), upevnenom vo vodiacom otvore (5) telesa puzdra (6) spínača, a že rozpätie (9) pružného kolíka (2) je väčšie ako svetlosť vodiaceho otvoru (5).

Zariadenie na meranie axiálnej vôle kompletizovaných valivých uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227732

Dátum: 15.05.1986

Autori: Skoupová Štefánia, Skoupa František

Značky: uložení, kompletizovaných, vôle, axiálnej, valivých, zariadenie, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre meranie axiálnej v(le kompletizovaných valivých uložení pozostávajúce z pevnej časti uchytenej vo vŕtaní vretena a z pohyblivej časti pripojenej k zariadeniu na vyvolanie zaťažujúcej axiálnej sily vyznačujúce sa tým, že pevná časť tvorená ľavým tiahlom (1), ktorého jeden koniec je uchytený vo vretene (15) je prostredníctvom dynamometra (11), upevnenom na druhom konci ľavého tiahla (1), spojená s koncom pravého tiahla (2)...

Spôsob lepenia výrobkov z dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 227731

Dátum: 15.05.1986

Autor: Murín Ján

Značky: lepenia, výrobkov, dřeva, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob lepenia výrobkov z dreva lepidlami na báze formaldehydových živíc vyznačujúci sa tým, že sa použije lepidiel na bázi formaldehydových živíc, ku ktorým sa pridáva sušina sedimentu z hydrolyzátu štiepok vláknoviny v množstve 1 až 15 % hmotnostných vzťahované na hmotnosť lepiacej zmesi.

Kombinatorická guľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 227730

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kristiňák Michal

Značky: guľa, kombinatorická

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinatorická guľa, s presúvaním častí gule otáčaním jej pologúľ, rozdeľujúcich guľu na jeden až dva druhy rovnakých častí, vyznačujúca sa tým, že každé dve dotýkajúce sa časti (5) gule sú v styčných plochách vzájomne pohyblivo spojené sférickými vodiacimi lištami (1) uloženými vo vybraniach (4) na styčných plochách a na vodiacich lištách (1) sú uložené ozubené kolieska (2), zapadajúce do ozubov (3) na styčných plochách obidvoch, dotýkajúcich...

Záves komôr a potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227729

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šály František, Varga Ján, Szegvári Viliam, Németh Vincent

Značky: kotlov, potrubí, parných, komor, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Záves kom(r a potrubí parných kotlov vyznačujúci sa tým, že je tvorený zo závesných nosníkov (1), ktoré sú z jednej strany uchytené na celokovovú stenu (2) a z druhej strany na vonkajšie závesné rúrky (3) ako prevádzacie rúrky medzi ohrievačom vody (9) a bubnom (10), pričom komory (5, 6, 7, 8) sú uchytené na závesných nosníkoch cez pružinové zv(zky (4).

Automatický upínač s podávačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227728

Dátum: 15.05.1986

Autori: Charvát Marián, Kastel Pavel, Petrík Juraj

Značky: automatický, podávačom, upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši automatické upínanie a podávanie prevažne drobných obrobkov hranolovitého a iného tvaru najm( na jednoúčelových obrábacích strojoch. Vynález predstavuje upínač, ktorý je tvorený vrchným a spodným upínacím valcom, so strednými výstrednými válcovými plochami. Upínacie valce sú umiestnené nad sebou a uložené v naklápacích ložiskách v telese upínača a kinematicky viazané dvojicou spoluzaberajúcich ozubených kolies, pričom koniec...

Filtračný článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227727

Dátum: 15.05.1986

Autori: Valach Peter, Daráž Milan, Nikov Jordan

Značky: filtračný, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný článok pre filtre na zachytávanie tuhých nečist(t, najm( kremičitých pieskov zo vzduchu, vyznačený tým, že je tvorený kostrou v podobe rámu (1) v tvare U, ktorý je z oboch strán potiahnutý pletivom (2), pričom spodná časť rámu (1) je opatrená výstupkami, napríklad kolíkmi (3), pre pevné upevnenie filtračného článku a horná časť rámu (1) je opatrená prírubou pre utesnenie filtračného článku, pričom filtračné vrece je natiahnuté na rám...

Filter na zachytávanie tuhých nečistôt, najmä kremičitého piesku zo vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227726

Dátum: 15.05.1986

Autori: Daráž Milan, Nikov Jordan, Valach Peter

Značky: piesku, tuhých, nečistot, najmä, filter, vzduchu, zachytávanie, křemičitého

Zhrnutie / Anotácia:

Filter na zachytávanie tuhých nečist(t, najm( kremičitého piesku zo vzduchu, pozostávajúci zo skrine filtra s príslušnými otvormi pre vstup a výstup vzduchu, pričom skriňa je opatrená odnímateľným horným a dolným vekom a dolné veko je opatrené otvorom pre upevnenie zberného vreca filtrátu, ďalej pozostáva z držiaka filtra uloženého na priečnych elementoch a opatreného otvormi pre uchytenie jednotlivých filtrov vo dvojici príchytkami a ďalej...

Uzatvárací ventil pre cylindrické proporcionálne komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 227725

Dátum: 15.05.1986

Autor: Janík Rudolf

Značky: proporcionálne, cylindrické, komory, ventil, uzatvárací

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatvárací ventil pre cylindrické proporcionálne komory, ktorého základovú dosku tvorí veko komory, vyznačujúci sa tým, že na základovú dosku (1) s otvormi dosadá ohybná uzatváracia membrána (2) po obvode pritláčaná na základovú dosku (1) a fixovaná telesom ventila (5) na prítlačnom tanieri (3) kolíkom (6), pričom závitové jadro ventila (4), jedným koncom spojené otočne s prítlačným tanierom (3), na druhom konci vybavené štvorhranom s nasadenou...

Prípravok na vytvorenie univerzálnej kopírovacej šablóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227724

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rott Juraj, Hájek Jozef, Viskup Vladimír

Značky: vytvorenie, univerzálnej, šablony, prípravok, kopírovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na vytvorenie univerzálnej kopírovacej šablóny, pozostávajúci z telesa, pružného prvku a deformačného prvku vyznačený tým, že na stojinách (5) telesa, opatrených tvrdokovovými hrotmi (2), sú pomocou skrutiek (4) upevnené držiaky (3) opatrené taktiež tvrdokovovými hrotmi (2), pre uloženie pružného prvku (1), v ktorom je vytvorená diera (12) pre čap (10) spájajúci pružný prvok (1) s deformačnou skrutkou (7), ktorá je vedená v priečniku...

Upínacia hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 227723

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kalinčík Jozef

Značky: klietok, hlava, upínacia, sústruženie, ložísk, valivých

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacia hlava pre sústruženie klietok valivých ložísk pozostávajúca z telesa, klieštiny, unášacích kolíkov, predp(tého guľkového ložiska a jadra spojeného s tiahlom vyznačená tým, že v telese (2) sú uchytené unášacie kolíky (11), na ktoré je nasunutá klieština (3) vedená svojou valcovou časťou (12) v otvoru (13) telesa (2), pričom klieština (3) je na svojej čelnej časti (14) spojená s jadrom (5) vedeným v predp(tom guličkovom ložisku (8),...

Závesné zariadenie pre zavesenie prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227722

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jurčo Jozef, Bojko Ladislav

Značky: závesné, zariadenie, prefabrikátov, zavesenie

Zhrnutie / Anotácia:

Závesné zariadenie pre zavesenie prefabrikátov, vyznačujúce sa tým, že je vytvorené z páky (10) a z pevne spojeného závesného ramena (20), kolmého na páku (10), pričom páka (10) je opatrená na jednom konci otvorom (11), na druhom konci dosadacou vložkou (12) tak osadenou, že dosadacia plocha tvorí s pozdĺžnou osou páky (10) ostrý uhol, zatiaľ čo závesné remeno (20) je opatrené v mieste spojenia spojovacím prvkom (21) a na druhom konci kolmo...

Spôsob úpravy štiepok vláknoviny pred predhydrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227721

Dátum: 15.05.1986

Autori: Roth Harold, Murín Ján

Značky: úpravy, predhydrolýzou, štiepok, vláknoviny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob úpravy štiepok vláknoviny pred predhydrolýzou určených na výrobu buničiny, vyznačujúci sa tým, že štiepky vláknoviny sa predimpregnujú predhydrolyzátom v množstve 0,2 m3 až 0,8 m3 na tonu absolútne suchého dreva tak, aby obsah sušiny predhydrolyzátu vzťahovaný na tonu absolútne suchého dreva bol 10 kg až 80 kg.

Spôsob prípravy krmnej zložky obohatenej srvátkovou sušinou, hlavne bielkovinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227720

Dátum: 15.05.1986

Autor: Palo Vladimír

Značky: hlavne, zložky, obohatenej, přípravy, krmnej, sušinou, spôsob, srvátkovou, bielkovinami

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kŕmnej zložky obohatenej srvátkovou sušinou, hlavne bielkovinami vyznačujúci sa tým, že srvátka sa zmieša s bentonitom, prípadne s jeho modifikovanou formou, v množstve 3 až 12 % hmotnostných na hmotnosť srvátky a ďalej sa bentonitový koncentrát srvátkovej sušiny oddelí.

PVC kompozícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227719

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novák Ladislav, Bubnáš Juraj, Kotleba Jozef

Značky: potravinářských, uzáverov, tesnenia, kovových, kompozícia, obalov

Zhrnutie / Anotácia:

PVC kompozícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov zložená z pastotvorného PVC, zmäkčovadiel, stabilizátorov, nadúvadiel, pigmentov a zmesnej povrchovo-aktívnej látky, vyznačená tým, že zmesná povrchovo-aktívna látka pozostáva zo 60 až 75 % hmot. parciálnych a/alebo úplných esterov nevysýchavých alebo polovysýchavých rastlinných olejov, 10 až 25 % hmot. minerálnych olejov viskozity 20 až 80 mm2/s, 1 až 5 % hmot. kyseliny...

Spôsob výroby ľahkého vykurovacieho oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 227718

Dátum: 15.05.1986

Autori: Huba František, Mlynár Jozef, Kopernický Ivan, Macho Vendelín, Tesař Ilja, Potisk Jozef, Maňák Jiří, Hlinšťák Karel

Značky: výroby, ľahkého, vykurovacieho, spôsob, oleja

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob výroby ľahkého vykurovacieho oleja na báze vyšších ropných frakcií s teplotou varu nad 200 °C, počítanou na atmosferický tlak, tepelnou úpravou východiskovej suroviny pri zvýšenej teplote s obmedzením tvorby plynných uhľovodíkov a karboidov a s prípadným oddelením petroleja, plynového oleja a/alebo zvyšku z tepelne upraveného produktu, vyznačujúci sa tým, že sa na vyššiu ropnú frakciu jednorázove alebo vo viacerých technologických...

Spôsob a zariadenie na meranie agresívneho neutrónového žiarenia polovodičovými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 227717

Dátum: 15.05.1986

Autori: Macko Pavol, Mudroň Ján

Značky: žiarenia, spôsob, zariadenie, polovodičovými, meranie, agresívneho, neutrónového, prvkami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej fyziky a rieši meranie agresívneho neutrónového žiarenia polovodičovými prvkami. Jeho podstata je v tom, že sp(sob merania je taký, že polovodičová detekcia je napájaná stabilizovaným napätím a ožarovaná neutrónovým žiarením s integrálnou hustotou od 1.1014 do 1.1019 n.cm-2 sp(sobujúce zmenu záverných častí VA-charakteristík polovodičovej detekcie, pričom táto zmena je meraná a vyhodnocovaná v jednotkách...

Zapojenie ochranného obvodu pre koncové telefónne zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 227716

Dátum: 15.05.1986

Autori: Greš Martin, Zuskin Silver

Značky: obvodů, telefónne, ochranného, koncové, zariadenia, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie ochranného obvodu pre koncové telefónne zariadenia voči rázovému prepätiu vyznačené tým, že je tvorené dvoma paralelnými vetvami pripojenými paralelne ku vstupným svorkám (c, d) vstupného bloku (1), pričom každá vetva pozostáva zo sériove radeného odporu (R1, R2) a diaku (D1, D2), zatialčo z druhej paralelnej vetvy je paralelne k linkovým svorkám (g, d) hovorového obvodu (HO) zapojený diak (D2).

Zmesi pre chemickú injektáž pôd, hornín a iných pórovitých prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227715

Dátum: 15.05.1986

Autor: Jambor Jaromír

Značky: prostředí, pórovitých, pôd, zmesí, iných, hornín, chemickú, injektáž

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi pre chemickú injektáž sú určené pre spevnenie p(d, hornín a iných pórovitých prostredí v stavebníctve. Podstata zmesí spočíva v tom, že sú tvorené roztokom 100 hmotnostných dielov vodného skla a 4 až 9 hmotnostných dielov hydrogénuhličitanu sodného alebo hydrogénuhličitanu draselného alebo hydrogénuhličitanu amónneho, 10 až 50 hmotnostnými dielmi vysokodisperzného uhličitanu vápenatého alebo vysokodisperzného uhličitanu...

Tlmič hluku výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227714

Dátum: 15.05.1986

Autor: Sokol Miloslav

Značky: hluku, tlmič, výfuku

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič hluku výfuku zložený zo vstupného veka so vstupnou rúrkou, výstupného veka s výstupnou rúrkou a plášťa, v ktorom sú pevne umiestnené prepážky, pričom predná prepážka zviera s pozdĺžnou osou tlmiča hluku výfuku uhol ? = 30° až 60° a v nej sú predné otvory umiestnené v tej polrovine, ktorá je ďalej od vstupu do tlmiča hluku výfuku v smere prúdenia plynov vyznačený tým, že zadná prepážka (8) zviera s pozdĺžnou osou (1) tlmiča hluku výfuku...

Tlmič hluku prúdiacich plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227713

Dátum: 15.05.1986

Autor: Sokol Miloslav

Značky: plynov, tlmič, prúdiacich, hluku

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič hluku prúdiacich plynov, zložený zo vstupného veka so vstupnou rúrkou, výstupného veka s výstupnou rúrkou a plášťa, ktorého vnútrajšok je zložený z prepážok s otvormi, vyznačujúci sa tým, že prepážka (2) je pevne spojená s plášťom (1) tak, že zviera s pozdĺžnou osou (5) tlmiča hluku uhol ? = 30° až 60° a otvory (3) sú umiestnené v tej polrovine prepážky (2), ktorá je vzdialenejšia od vstupu do tlmiča hluku v smere prúdenia plynov.

Tesniaci medzikrúžok pre zamedzenie vysýpavania uhlíkovej náplne v uhlíkovej mikrofónnej vložke

Načítavanie...

Číslo patentu: 227712

Dátum: 15.05.1986

Autor: Štochmaľ Michal

Značky: zamedzenie, medzikrúžok, vložke, mikrofónnej, uhlíkovej, náplne, tesniaci, vysýpavania

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci medzikrúžok pre zamedzenie vysýpavania uhlíkovej náplne v uhlíkovej mikrofónnej vložke v priestore okolo pohyblivej elektródy sa vyznačuje tým, že tesniaci medzikrúžok (8) z jednostranne pogumeného textilu je nasunutý na pohyblivú elektródu (5), pričom jeho strana s textilom smeruje do priestoru s uhlíkovou náplňou (9) a pogumená strana tesniaceho medzikrúžku (8) dosadá na medzivložku (6), zatiaľčo vnútorný priemer tesniaceho...

Vŕtací stroj s otočným viacpolohovým nosičom upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227711

Dátum: 15.05.1986

Autori: Petrík Juraj, Charvát Marián, Kastfl Pavel, Cejp Jozef

Značky: upínačov, vrtací, viacpolohovým, otočným, nosičom, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši koncepciu stroja s otočným viacpolohovým nosičom upínačov, na ktorom sa obrobky opracovávajú vŕtacími, vyvrtávacími, závitovacími a inými operáciami, prípadne ich kombináciou. Účelom vynálezu je umožnenie opracovania obrobkov s malými osovými vzdialenosťami v relatívne väčších obrobkov na menšom otočnom nosiči upínačov, prípadne opracovanie otvorov s malými osovými vzdialenosťami vo viacerých, naraz do upínača upnutých obrobkoch...