Zverejnene patenty 01.05.1986

Způsob přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 231700

Dátum: 01.05.1986

Autori: Gumargalieva Klara Zennonovna, Trostenjuk Nadežda Vladimirovna, Mojsejev Jurij Vasiljevič, Šulc Jiří, Vacík Jiří, Kálal Jaroslav, Lopour Petr

MPK: A61K 49/04

Značky: hydrogelů, rentgenokontrastními, způsob, vlastnostmi, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi pro použití v lékařství jako implantáty. Předmětem vynálezu je způsob přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi s obsahem vody při rovnovážném zbobtnání od 10 do 90 % vyznačený tím, že rentgenokontrastní látka obsažená v hydrogelu je sraženina AgI, AGI3 nebo AgIn kde n 3, připravená reakcí dvou ve vodě rozpuštěných látek přímo ve hmotě hydrogelu tak, že...

Způsob přípravy rentgenokontrastních hydrogelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231699

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šulc Jiří, Lopour Petr, Vacík Jiří, Daurová Tamara Temirchanovna, Voronkova Olga Semjonovna, Skuba Nikolaj Davydovič, Kálal Jaroslav

MPK: A61K 49/04

Značky: přípravy, hydrogelů, rentgenokontrastních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy rentgenokontrastních hydrogelů pro použití v lékařství jako implantáty. Předmětem vynálezu je způsob přípravy rentgenokontrastních hydrogelů s obsahem vody při rovnovážném zbobtnáni za normální teploty od 10 do 90 % vyznačený tím, že v polymerační směsi se rozpouští 0,2 - 30 % rentgenokontrastní látky, která je ve vodě nerozpustná nebo rozpustná do max. 0,02 % hmot. a která se po zbobtnání hydrogelu vodou...

Způsob přípravy methyl-a-D-galaktopyranosidu a D-galaktosy značených radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C s využitím značeného methyl-a-D-glukopyranosidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231698

Dátum: 01.05.1986

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 15/00

Značky: methyl-a-d-glukopyranosidu, isotopem, využitím, značených, d-galaktosy, radioisotopem, přípravy, methyl-a-d-galaktopyranosidu, značeného, způsob, stabilním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy methyl-(-D-galaktopyranosidu a D-galaktosy značených radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C s využitím značeného methyl-(-D-glukopiranosidu. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že methyl-(-D-glukopyranosid se oxiduje bromovou vodou, s výhodou o 0,25 až 0,45 % koncentraci, při teplotě 24 až 26 °C po dobu 32 až 38 hodin v přítomnosti uhličitanu vápenatého nebo barnatého a vzniklá směs se redukuje...

Polyaminoamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231697

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vašíček Zdeněk, Kincl Jaromír, Luňák Stanislav, Hájek Karel, Ditrych Zdeněk

MPK: C08G 69/26

Značky: polyaminoamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Polyaminoamidy na bázi reakčních produktů polyaminů s monomerními a/nebo polymerními acyklickými karboxylovými kyselinami nebo derivátu těchto výchozích látek obsahují z celkového množství amidově vázaných karboxylových kyselin 2 až 100 % hmot. polymerních karboxylových kyselin o průměrné molekulové hmotnosti 400 až 5 000. Jsou to kopolymery a adukty (, (-nenasycených karboxylových kyselin s nenasycenými uhlovodíkovými monomery nebo s jejich...

Způsob přípravy alkydového disperzního pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 231696

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hireš Jaroslav, Ditrich Zdeněk, Husák Jiří, Hájek Karel, Svoboda Bohumil, Valent Vojtech, Suran Pavol

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: alkydového, pojiva, přípravy, způsob, disperzního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení stability vodních disperzí alkydových pryskyřic během skladování. Jeho podstata spočívá v tom, že nejprve se alkyd, vyhřátý na teplotu 50 až 95 °C, uvede mícháním ve styk s dusíkatou bází a sušidly, pak se disperguje s vodným roztokem tenzidů tak, aby hmot. poměr dispergovaných látek a vody činil 3,5 až 17,5 : 1,0, přičemž tato směs se po přídavku dusíkaté báze nebo až po přídavku vodného roztoku tenzidů podrobí zrání...

Způsob měření množství vláken minerální vlny na vstupu do usazovací komory a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231695

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hladík Jaroslav, Vališ Miroslav, Liškutin Jiří

MPK: G01F 1/66

Značky: usazovací, množství, vstupu, komory, způsob, měření, minerální, zařízení, provádění, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby minerální vlny. Účelem vyná1ezu je získat informaci o množství vytvořených vláken vstupujících do usazovací komory. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že proud vláken vstupující do usazovací komory se prozařuje světelnými impu1sy a zjišťuje se počet světelných impulsů prošlých proudem vláken během zvoleného časového intervalu a tento počet se porovnává s celkovým počtem vyslaných světelných impulsů během tohoto...

Poddajná isoelastická kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 231694

Dátum: 01.05.1986

Autori: Pavlanský Rudolf, Petrtýl Miroslav, Motyčka Vladislav, Slavík Miroslav

MPK: A61F 1/03

Značky: isoelastická, endoprotéza, kyčelní, poddajná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká isoelastické kyčelní endoprotézy, sestávající z poddajného dříku, na němž jsou nad sebou uloženy, například nasunuty, biokeramické články. Na styčných plochách biokeramických článků jsou vytvořeny kloubové plochy s výhodou kulovitého tvaru. Biokeramické články jsou výhodně opatřeny výstupky, vytvořené např. zápichy, rýhováním a pod. Isoelastická kyčelní endoprotéza je použitelná v oblasti ortopedické chirurgie a travmatologie...

Způsob časoprostorové orientace dobývacího komplexu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231693

Dátum: 01.05.1986

Autori: Mynář Vladimír, Klimeš Cyril, Ehrnberger Vlastimil, Petráš Lubomír

MPK: E21C 41/00

Značky: způsob, zařízení, tohoto, komplexu, orientace, dobývacího, způsobu, provádění, časoprostorové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu časoprostorové orientace dobývacího komplexu pro hlubinné doly, zejména při dobývání ložiskového nerostu způsobem podle čs. autorského osvědčení č. 212 028. Účelem vynálezu je zjednodušení vyhodnocení polohy dobývacího stroje úseků potrubí v ložisku v reálném čase a automatizace tohoto procesu s využitím mikroprocesorů v centrální řídicí jednotce. Podstatou způsobu podle vynálezu je, že se poloha dobývacího stroje v...

Vnější klika dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 231692

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šola Ivan, Janko František, Dědek Jiří

MPK: B60J 1/08

Značky: klika, vnější, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduché konstrukce upevnění vnější kliky dveří, umožňující výrobu pevného dílu kompletně na automatech bez nutnosti dalších dokončovacích operací. Uvedeného cílu je dosaženo tím způsobem, že na zadní stěně pevného dílu vnější kliky jsou vytvořeny nálitky opatřené stupňovitou drážkou tvaru písmene U, jejíž čelní část má na svých bočních stěnách vytvořeny dovnitř směřující výčnělky. Šířka čelní části stupňovité...

Ústrojí pro vodní chlazení dvířek průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231691

Dátum: 01.05.1986

Autor: Filipi Miroslav

MPK: F27D 1/18

Značky: dvířek, ústrojí, vodní, průmyslových, chlazení, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústrojí pro chlazení dvířek průmyslových pecí, zejména nístějových ocelářských pecí v pevném i sklopném provedení nístěje. V nosném rámu (2) pecních dvířek je uložena průtoková trubice (1) ve tvaru ploché smyčky, která se skládá ve směru průtoku chladicí vody z nasávacího konce (3) sestupné části (9), přechodové části (10), vzestupné části (11) převáděcí části (12) a odpadní části (13), přičemž ústi (4) nasávacího konce (3) je...

Jílovinová složka pro keramickou hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231690

Dátum: 01.05.1986

Autori: Jacura Vladimír, Rambousek Vladimír, Thýn Jaromír

MPK: C04B 35/10

Značky: jílovinová, hmotu, keramickou, složka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jílovité složky pro keramickou hmotu vhodnou pro výrobu technické, elektrotechnické, popřípadě užitkové keramiky, zejména větších rozměrů obsahujících 20 až 39 hmotnostních % kaolinového a/nebo mineralizovaného kysličníku hlinitého /Al203/ popřípadě nahrazeného zčásti křemičitou a/nebo mullitickou a/nebo zinkoničitou složkou, se živcovým a/nebo znělcovým tavivem. Podstatou vynálezu je, že 32 až 45 hmotnostních % jílovinové...

Jílovinová složka pro keramickou hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231689

Dátum: 01.05.1986

Autori: Thýn Jaromír, Jacura Vladimír, Rambousek Vladimír

MPK: C04B 35/10

Značky: hmotu, složka, jílovinová, keramickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jí1ovité složky pro keramickou hmotu vhodnou pro výrobky technické, elektrotechnické, popřípadě užitkové keramiky, zejména větších rozměrů obsahujících 39,1 až 49 hmotnostních % kalcinovaného a/nebo mineralizovaného kysličníku hlinitého /Al203/ popřípadě nahrazeného zčásti křemičitou a/nebo mullitickou a/nebo zirkoničitou složkou, se živcovým a/nebo znělcovým tavivem. Podstatou vynálezu je, že: 24 až 31,9 hmotnostních %...

Způsob předúpravy uhlovodíkové suroviny pro zpracování pyrolýzou rozpouštědlovou extrakcí aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231688

Dátum: 01.05.1986

Autori: Svoboda Jiří, Schöngut Jiří, Kvapil Zdeněk, Vitvar Milan, Eckert Egon, Marek Miloš, Oháňka Vlastimil, Černý Jaroslav

MPK: C07C 7/10, C10G 55/04

Značky: uhlovodíku, předúpravy, aromatických, uhlovodíkové, rozpouštědlovou, zpracování, způsob, extrakci, pyrolýzou, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu předúpravy uhlovodíkové suroviny spočívající v extrakci aromatických uhlovodíků kapalným rozpouštědlem, při němž se ropná trakce vroucí v rozmezí 250 až 550 °C extrahuje směsi rozpouštědel o složení 50 až 99,9 % hmot. metanolu, 0,05 až 50 % hmot. isobutanolu a 0 05 až 20 % hmot. vody při teplotě 20 až 55 °C, atmosférickém tlaku a hmotnostním poměru rozpouštědla k surovině 0,5 až 6, a rafinát se vypírá vodou. Takto...

Fermentační zařízení k množení mikrobiální kultury

Načítavanie...

Číslo patentu: 231687

Dátum: 01.05.1986

Autori: Hořavová Pavla, Hála Slavomír, Šimon Vladimír

MPK: C12M 1/12

Značky: fermentační, mikrobiální, zařízení, kultury, množení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen k množení mikróbů obtížně rostoucích v tekutém ku1tivačním médiu. Množení těchto mikróbů se dosahuje na polopropustné membráně a v difuzátu ve fermentačním zařízení, skládajícího se z nádoby ve tvaru válce s víky a z dialyzačních trubic které lze nahradit celofánovými řasenými střevy. Dialyzační trubice nebo celofánová řasená střeva se plní kultivačním médiem a nádoba difuzátem. Vynález může být využít ve veterinárním lékařství.

Spôsob prípravy 4-O-metyl-D-glukoróno-D-xylánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231686

Dátum: 01.05.1986

Autori: Toman Rudolf, Ebringerová Anna

MPK: C07H 1/08

Značky: přípravy, 4-o-metyl-d-glukoróno-d-xylánov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 4-0-metyl-D-glukoróno-D-xylánov. Podstata prípravy spočíva v tom, že z delignifikovaných pilín listnatých drevín sa po odstránení kontaminujúcich polysacharidov použitím 1 až 5 % vodného roztoku hydroxidu amónneho extrahujú D-xylány v dvoch následných exstrakčných stupňoch 3 až 8 a 10 až 18 % vodnými roztokmi hydroxiddu sodného alebo 3 až 12 % a 15 až 24 % vodnými roztokmi hydroxidu draselného pri teplote 15 až...

Ovládací zařízení navijáku shrnovacího štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231685

Dátum: 01.05.1986

Autor: Ledida Mikuláš

MPK: B66C 13/50

Značky: ovládací, zařízení, štítu, shrnovacího, navijáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládáni navijáku shrnovacího štítu používaného pro přemisťování sypkých materiálů. Vynález se týká záložního zařízení k ovládání shrnovacího štítu v případě porušení ovládacího vodiče vpleteného do tažného lana. Hřídel lanového bubnu je opatřen šroubením s vypínací maticí opatřenou sběračem proudu, spojeným vedením s budicím vinutím elektromagnetické spojky. Proti sběrači proudu je umístěna kontaktní lišta,...

Fluidický oscilátor s obtékaným tělesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231684

Dátum: 01.05.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: F15C 3/16

Značky: fluidický, tělesem, obtékaným, oscilátor

Zhrnutie / Anotácia:

U oscilátorů pracujících s tekutinou a založených na generaci periodických změn v tekutině při obtékaní tělesa umístěného v kanálu se řeší otázka zlepšení kvality generovaného signálu, zejména zvětšení odstupu od šumu vznikajícího při turbulentním proudění. Dosahuje se toho zavedením zpětné vazby z odtokové hrany tělesa dutinou v tělese do trysek umístěných na bocích tělesa. Těleso má za svým odtokovým koncem deflektor, přičemž v odtokové části...

Obvod pro vyhodnocení poruchových signálů procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231683

Dátum: 01.05.1986

Autor: Janda Petr

MPK: G06F 11/08

Značky: procesoru, poruchových, signálu, obvod, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky. Řeší problém vyhodnocení poruchových signálů mikroprogramem řízeného procesoru a zjištění posloupnosti vzniku poruch. Zapojení využívá tří registrů poruch, do nichž se zaznamenávají poruchové signály v různých fázích zpracování mikroinstrukce. Vyhodnocení součtových signálů jednotlivých registrů poruch umožňuje blokovat výměnu mikroinstrukce a rozhodnout o možnosti opakování mikroinstrukce.

Zapojení pro automatické vyhodnocení rezonančního kmitočtu reproduktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231682

Dátum: 01.05.1986

Autori: Škoda Zdeněk, Kosek Josef

MPK: H03H 9/00

Značky: kmitočtu, vyhodnocení, reproduktoru, zapojení, rezonančního, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro automatické vyhodnocování rezonančního kmitočtu reproduktorů. Při připojení reproduktoru se soustava zesilovač - reproduktor rozkmitá na rezonančním kmitočtu, který lze po uplynutí prodlevy nutné pro ustálení kmitů automaticky vyhodnotit vhodným měřičem kmitočtu. Po odpojení reproduktoru se smyčka kladné zpětné vazby rozpojí a soustava se vrátí do klidového stavu.

Způsob fixace adhezní vrstvy u plošného drátového spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231681

Dátum: 01.05.1986

Autori: Zeman Miloš, Vavroch Vladimír, Vilím Jindřich, Langer Ivan

MPK: H05K 3/00

Značky: plošného, adhezní, fixace, vrstvy, způsob, spoje, drátového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit fixaci adhezní vrstvy u plošného drátového spoje na vrstvené dielektrikum. Adhezní vrstva je asymetricky ovrstvená, předimpregnovaná skelná tkanina s epoxikaučukovou adhezní hmotou, určenou k zakotvení drátů plošného drátového spoje. Vlastnosti této adhezní vrstvy jsou iniciovatelné tepelnou energií. Fixace adhezní vrstvy na vrstvené dielektrikum se dosáhne tím, že adhezní vrstva se lokálně předehřeje na 60 až 130 °C...

Spôsob kontinuálnej výroby metakrylonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231680

Dátum: 01.05.1986

Autori: Macho Vendelín, Kieser Hartmut, Polievka Milan, Freiberg Jürgen, Seeboth Helmuth, Kavala Miroslav

MPK: C07C 121/32

Značky: výroby, metakrylonitrilu, spôsob, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba metakrylonitrilu sa uskutočňuje amonoxidáciou aspoň jednej kyslíkatej organickej zlúčeniny C4 alebo C8 (terc-butylalkohol, izobutyl-terc-butyléter, diizobutyléter), prípadne spolu s izobuténom alebo aj diizobuténmi pri teplote 250 až 550 °C, spravidla za prítomnosti vodnej pary alebo interného plynu. Katalyzátorom sú viaczložkové heterogénne katalyzátory hlavne na báze molybdénu, bizmutu, železa, napr. typu Moa Bib Fec XdOf, kde x môže...

Způsob reaktivace bimetalického platinorheniového reformovacího katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231679

Dátum: 01.05.1986

Autori: Švajgl Oldřich, Urban Ivan

MPK: B01J 23/90

Značky: způsob, katalyzátoru, reaktivace, bimetalického, reformovacího, platinorheniového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob obnovení aktivity bimetalického katalyzátoru reformovacího zaneseného částečně polymerními a kondenzačními produkty při reformování benzinů, zvláště při středních nebo nižších tlacích, redukční reaktivací vodíkatým plynem při zvýšeném tlaku a teplotách.

Zapojení kapalinokružného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231678

Dátum: 01.05.1986

Autori: Houšť Vladimír, Mikolášek František

MPK: F04C 19/00

Značky: stroje, kapalinokružného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení hospodárnosti provozu kapalinokružného stroje pracujícího jako vývěva a zapojeného v cirkulačním okruhu pracovní kapaliny. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že za oběhovým čerpadlem (6) cirkulačního okruhu (4) jsou za sebou zapojeny postupně přepouštěcí ventil (7) a směšovač (9) s připojeným přívodem (10) čerstvé pracovní kapaliny. Ke směšovači (9) je připojeno čidlo (11) tlaku kapalinokružného stroje.

Způsob úpravy výchozích polotovarů mnohovláknových supravodivých vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231677

Dátum: 01.05.1986

Autori: Klabík Václav, Cesnak Ladislav

MPK: H01B 12/00

Značky: vodičů, supravodivých, polotovarů, úpravy, výchozích, způsob, mnohovláknových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy výchozích polotovarů mnohovláknových supravodivých vodičů Nb3Sn určených k výrobě supravodivých magnetů s vysokými parametry, zejména pro oblast magnetických indukcí nad 8 T. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se niobová trubka, jejíž tloušťka stěny činí 0,05 až 0,3 jejího průměru, vyplní cínovým bronzem nebo čistou mědí. Objemový podíl niobové trubky s výplní činí 20 až 50 % objemových průřezu matrice.

Zařízení pro uchycení obslužné plošiny na kočku nebo výložník u věžového jeřábu s vodorovným výložníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231676

Dátum: 01.05.1986

Autor: Mikloš Cyril

MPK: B66C 13/54

Značky: uchycení, obslužné, vodorovným, věžového, zařízení, výložník, plošiny, výložníkem, kočku, jeřábu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obslužné plošiny pro kočku a výložník věžového jeřábu s vodorovným výložníkem a řeší zařízení pro uchycení obslužné plošiny buď ke kočce nebo k patní části výložníku. Zařízení obsahuje spojovací táhlo a dvouramennou páku kloubově připevněné ke svislým sloupkům části výložníku a dále spojovací díl kloubově připevněný k rámu obslužné plošiny. Dále obsahuje nastavovací a opěrný šroub pro ustavení obslužné plošiny do přesné polohy...

Způsob úpravy krmiva obsahujícího rostlinné bílkoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231675

Dátum: 01.05.1986

Autori: David František, Lakota Vladimír, Bastl Vladimír, Kodet Josef

MPK: A23K 1/14

Značky: způsob, obsahujícího, úpravy, bílkoviny, rostlinné, krmiva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší lepší využitelnost dusíkatých látek v krmivu pro monogastrální zvířata, které obsahuje rostlinné bílkoviny, čímž přispívá jednak k rozšíření využívání rostlinných bílkovin i u tohoto druhu zvířat jednak k úsporám krmiv vzhledem k přírůstkům na živé hmotnosti těchto zvířat. Krmiva u kterých jako jedna složka obsahující rostlinné bílkoviny je představována aplikací až 20 % pšeničného lepku a jejichž přírodní aminokyseliny, kteří...

Vstřikovač s elektrohydraulickým ovládáním dodávky paliva do motorů, zejména naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231674

Dátum: 01.05.1986

Autor: Buchal Jiří

MPK: F02M 51/06

Značky: motorů, vstřikovač, elektrohydraulickým, ovládáním, paliva, dodávky, zejména, naftových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je konstrukce vstřikovače umožňujícího provádět změny hodnot vstřikovacích tlaků, vstřikované dávky a změny počátku dopravy paliva do motorů. Podstata vynálezu je že výtlačný válec hydraulického multiplikátoru je opatřen přepouštěcím zápichem a výtlačným zápichem a výtlačný píst má proveden pomocný zápich do něhož ústí přepouštěcí otvor, přičemž vzdálenost funkční hrany výtlačného pístu od čelní hrany je rovna vzdálenosti...

Kontrolní zařízení obrysu a hmotnosti paletových jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231673

Dátum: 01.05.1986

Autor: Tlučhoř Stanislav

MPK: B65G 63/00, B65G 43/08

Značky: hmotnosti, zařízení, paletových, kontrolní, obrysu, jednotek

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolní zařízení obrysu a hmotnosti paletových jednotek je určeno pro příjmové a expediční linky skladů vybavených automatizovanými zakladači. Řeší kontrolu správnosti ložení palet, překročení maximálně povolené hmotnosti paletové jednotky a průchodnosti podélných nabíracích otvorů v paletě pro vidlice automatizovaného zakladače. Průchodnost nabíracích otvorů pro vidlice automatizovaného zakladače je podle vynálezu kontrolována sklopnými...

Zařízení k magnetické úpravě směsi roztoků krystalických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231672

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kraft František

MPK: C02F 1/48

Značky: roztoku, směsi, magnetické, zařízení, úpravě, látek, krystalických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k magnetické úpravě směsi roztoků krystalických látek podle AO č. 184 578, jehož podstata spočívá v tom, že aktivní magnetický prostor je vytvořen permanentními toroidními magnety s magnetickými póly na čelech a jednotlivé toroidy jsou uloženy tak, že jsou k sobě navzájem otočeny souhlasnými póly.

Zařízení pro ovládání děrovače vytlačovacích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231671

Dátum: 01.05.1986

Autori: Korelus Ladislav, Kašpar Václav, Hajducki Ladislav, Kucharčík Leoš

MPK: B30B 15/02

Značky: děrovače, ovládání, lisů, zařízení, vytlačovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení celkové síly vytlačovacího lisu a podstatně snižuje energetické ztráty při vlastním vytlačování. Na jednom z táhel je uspořádán snímač síly, jehož vstup je spojovacím vedením spojen s ovládacím elementem přepouštěcího ventilu. Vstup přepouštěcího ventilu je spojovacím potrubím připojen k přepouštěcímu kanálku děrovacího válče a výstup odpadním potrubím k nádrži.

Zařízení pro zjišťování polohy pojízdné části jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231670

Dátum: 01.05.1986

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: B66C 9/16

Značky: polohy, pojízdné, částí, zařízení, zjišťování, jeřábu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro zjišťování polohy pojízdné části jeřábu například jeřábového mostu nebo jeřábové kočky, na její jízdní dráze za pomoci kódu, tvořen ho soustavou kódovacích značek, seřazených do řádků, rovnoběžných s jízdní dráhou a snímaných čidly, upevněnými na pojízdné části. Vynález řeší problém zdokonalení kódovacího systému tak, že alespoň jeden řádek obsahuje sériové kódovací značky a ostatní řádky obsahují paralelní...

Zásobník pro seřizování tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231669

Dátum: 01.05.1986

Autori: Němec Mojmír, Beneš Milan, Bílek Vilém

MPK: B25H 1/06

Značky: seřizování, zásobník, tyčí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zásobník pro seřazováni tyčí, používaný zejména k automatickému naplňování zaváděcí dráhy, umístěné u stroje pro obrábění nebo dělení tyčí a trubek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tyče ležící na volně prověšených řetězech jsou vynášeny do zaváděcí dráhy zmenšováním průvěsu těchto řetězů. Průvěs se zmenšuje tahem přímočarých motorů.

Vznětový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231668

Dátum: 01.05.1986

Autor: Indra Jaromír

MPK: F02B 19/18

Značky: motor, vznětový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vznětových motorů. Vynález řeší problém zlepšení tvoření a spalování směsi u vznětového motoru se spalovací komorou umístěnou v hlavě motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se ke konci komprese postupně přiškrcuje vstup komprimovaného vzduchu, z hlavního spalovacího prostoru do spalovací komory centrálním otvorem trysky a stále více se zesiluje proud vzduchu, vedený do spalovací komory nejméně jedním šikmým kanálem,...

Speciální vyvrtávací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 231667

Dátum: 01.05.1986

Autori: Odehnal Ladislav, Kupský Miroslav

MPK: B23B 29/02

Značky: speciální, vyvrtávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém provedení vyvrtávací tyče, vhodné zejména na obrábění nábojů kol, u nichž se vyskytuje zápich s přesnou vzdálenosti od čelní plochy. V tělese vyvrtávací tyče je uložena axiálně stavitelná pinola, v níž je kolmo na její osu uloženo šoupátko s prvním nožem. Do šikmých drážek šoupátka zasahují šikmé drážky, upravené na konci táhla, které je opačným koncem napojeno na nezakreslený pracovní válec. V tělese pinoly je uchycen...

Odlučovač nečistot ze vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231666

Dátum: 01.05.1986

Autori: Marek Vladislav, Žampach Jiří, Kadrle Jaroslav, Vacovský Luboš

MPK: B01D 45/18

Značky: odlučovač, nečistot, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač nečistot ze vzdušin, sestávající z tlakové nádoby a v ní uspořádaných cyklonů s tangenciálními vstupy znečištěné vzdušiny. Na cyklonu je v místě spojení odlučovací komory se separační částí upravena příruba pro jeho uchycení na spodní mezistěnu odlučovače. Výstupní trubka cyklonu má jeden konec umístěn v horní části prostoru separační části a druhý konec je zasunutý do odváděcí trubky, která vyúsťuje ve výstupním prostoru odlučovače.

Zapojení k ovládání chladicího ventilátoru spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231665

Dátum: 01.05.1986

Autor: Schwaller Ivo

MPK: F01P 7/00

Značky: ventilátoru, motorů, spalovacích, ovládání, zapojení, chladicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chlazení spalovacích motorů a řeší problém zajištění činnosti chladícího ventilátoru, který je použít nejen ke chlazení motoru, ale i pro chlazení plnícího vzduchu, nebo kondenzátoru klimatizační soustavy, případně obojího, kdykoliv alespoň jedna ze sledovaných veličin přesáhne danou hodnotu a to bez ohledu na okamžité hodnoty zbývajících veličin. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že paralelně ke spínači...

Přídavné zařízení lanových jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231664

Dátum: 01.05.1986

Autor: Havlas Stanislav

MPK: B66C 17/26

Značky: lanových, přídavné, zařízení, jeřábu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší minimalizaci hluchého prostoru pod lanovým jeřábem. Lano (4) je vedeno z bubnu (7) převáděcími kladkami (18) a kladkami závěsné kladnice mezi tím je umístěná horizontální vodicí dráha (10) pro posuvný vozík (14) se samostatným pohonem (15) a s vychylovacími kladkami (9) Nad horizontální vodicí dráhou (10) je lano (4) vedeno nad sebou umístěnými naváděcími kladkami (6), vodícími kladkami (17) a stabilizačními kladkami (8).

Roztok pro měření tloušťky slitinového povlaku nikl-železo na podkladu z oceli, mědi a jejích slitin elektrolytickým odleptáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 231663

Dátum: 01.05.1986

Autori: Svačina Oldřich, Čapoun Karel, Řehák Antonín, Trojan Václav, Zmeškal Josef

MPK: G01N 33/20, C25F 5/00

Značky: slitin, povlaků, tloušťky, mědi, odleptáním, elektrolytickým, slitinového, jejich, měření, oceli, roztok, nikl-železo, podkladů

Zhrnutie / Anotácia:

Měření tloušťky slitinových povlaků nikl-železo vyloučených galvanicky na oceli, mědi a jejich slitinách coulometrickou metodou umožňuje roztok, který obsahuje v 1 l 400 až 600 g dusičnanu amonného a 40 až 55 g rhodanidu amonného. Pro povlaky s větším obsahem železa ve slitině nebo měřené po delší době od vyloučení je, výhodné přidat k roztoku dále neionogenní tenzid s malou pěnivostí, jako je například směs vznikající etylenoxidací kalafuny, v...

Vložka pro potlačení sacího účinku při vypouštění spojitých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 231662

Dátum: 01.05.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: B01J 4/00

Značky: vypouštění, spojitých, potlačení, sacího, vložka, účinků, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vložky pro potlačování sacího účinku při vypouštění spojitých nádob, která je tvořena pravoúhle zahnutou trubkou opatřenou horní a dolní přírubou, svislá část trubky je opatřena jedním či více otvory a vodorovná část jedním vykapávacím otvorem. Trubka je umístěna v plášti, který je ve spodní části opatřen odvodní trubkou zakončenou odvodní přírubou. Vložka podle vynálezu se připojuje k vypouštěcímu hrdlu technologické nádoby a...

Ústrojí pro nastavení a udržování konstantní vzduchové mezery mezi akční částí a reakční částí jednostranného lineárního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231661

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kuhn Jan

MPK: B65G 35/06, H02K 41/02

Značky: ústrojí, motorů, mezery, reakční, udržování, akční, jednostranného, nastavení, částí, konstantní, vzduchové, lineárního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ústrojí pro nastavení a udržování konstantní vzduchové mezery mezi akční částí jednostranného lineárního motoru řeší problematiku spolehlivého provozu kolejových vozidel poháněných tímto motorem. Pro účel nastavení a udržování vzduchové mezery je reakční část motoru, zavěšená ke kolejovému vozidlu, přitlačována ke kladkám jež vyčnívají v hnacím úseku nad akční částo o tloušťku vzduchové mezery. Pro zajištění spolehlivé činnosti je před...