Zverejnene patenty 17.04.1986

Způsob výroby cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247185

Dátum: 17.04.1986

Autori: Preisler Vlastimil, Král Josef, Kaska Miroslav, Jegorov Alexadd, Polievka Milan, Bareš Karel, Podlaha Jaroslav, Valeeko Zdenik, Žižka Jan, Talich Stanislav

MPK: C07D 501/46

Značky: cefalosporinu, způsob, výroby

Text:

...mravenčí kyselinou, trichloroctovou kyselinou, trifluoroctovou kyselinou a podobné, soli se sulfonovými kyselinami, jako s metansulfonovou kyselinou, etansulfonovou kyselinou, benzensulfonovou kyselinou, tolueneSoli na kyselých skupinách zahrnují například soli s alkalickými kovy, jako se sodíkem,draslíkem a podobně, soli s kovy alkalických zemin, jako s vápníkem, hořčíkem a podobně,amoniové soli a soli s organlckými bázemi obsahujícími...

Způsob výroby derivátů cis,endo-2-azabicyklo[3,3,0]oktan-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247159

Dátum: 17.04.1986

Autori: Kavulok Augustin, Vernerová Jana, Motyka Eduard, Kluz Jan, Voddejs Vladimír

MPK: C07D 209/52

Značky: kyseliny, cis,endo-2-azabicyklo[3,3,0]oktan-3-karboxylové, způsob, výroby, derivátů

Text:

...Z znamenají atomy vodĺku.Sloučeniny obecného vzorce II, v němž Y a Z znamenají společně atom kysliku, tj. sloučeniny vzorce IV se mohou rovněž ziskat Michaelovou adíci odpovídajícich esterů ketoakrylovéR 2 má shora uvedené významy, s estery alfa-aminokyseliny obecného vzorceR 1 a W mají shore uvedené významy, za vzniku sloučenín obecného vzorce IV ve vysokých výtěžcích.Štěpení esteru vede k týmž produktúm jako Mannichova...

Způsob výroby tetracyklických imidazodiazepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247064

Dátum: 17.04.1986

Autori: Mojsinovie Ljudmila Josifovna, Isajevie Leonid Alexaddovie

MPK: C07D 487/14

Značky: způsob, výroby, imidazodiazepinů, tetracyklických

Text:

...se skupinou -označenou ve vzorcl II symbolem X je například snadno odštěpitelná fosílnylová skupina, například skupina vzorceR 3 znamená nižší alkylovou skupinu aR 4 a R 5 znamenají nižší alkylovou skupinu, allylovou skupinu, fenylovou skupinu nebo substituovanou fenylovou skupinu nebo společně s atomem dusíku znamenají nesubstituovaný nebo substituovaný heterocyklický kruh se 3 až 8 členy, například morfolinový kruh, atom halogenu,...

Doplněk ke krmivu pro zvířata, vhodný pro zvýšení rychlosti růstu teplokrevných zvířat a rychlosti nárůstu libového masa na těchto zvířatech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247061

Dátum: 17.04.1986

Autori: Sigal Leonid Petrovie, Rysev German Stipanovie

MPK: A23K 1/16

Značky: růstu, teplokrevných, zvířat, vhodný, zvířatech, zvýšení, rychlostí, zvířata, nárůstu, těchto, libového, doplněk, krmivu

Text:

...skupinou sloučenin pro použití způsobu podle vynálezu jsou sloučeniny obecného vzorce I, u nichž X znamená vodík, chlor nebo brom, Y znamená vodík nebo skupinu NRgRy), Z znamená chlor,brom, kyanoskupinu nebo trlíluormethylovou skupinu, R 4 znamená vodík nebo methylovou skupinu, R 4 znamená hydroxyskupinu nebo skupinu ORG nebo SR 14, a R 6 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, benzylovou skupinu, alkanoyiovou skupinu se 2 až 5 atomy...

Způsob vyvozování dodatečného otáčivého pohybu obrobku ozubeného kola a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247053

Dátum: 17.04.1986

Autor: Stipanova Irina Pavlovna

MPK: B23F 5/04

Značky: pohybu, způsob, provádění, tohoto, obrobků, ozubeného, vyvozování, zařízení, způsobu, dodatečného, otáčivého

Text:

...které jsou neseny odlišně čerchovaně znazorněným suportem 10, a které vykonávají posuvný pohyb í ozubeného kola 6 V jeho axiálním směru. Ke generování potřebné informace o dráze pohybu saní S. je určen známý digitální systém 11 k měření dráhy, který sestava z optického měřítka 12 a čtecí hlavy 13, přičemž optické měřítko 12 je upevněno na saních 9 a čtecí hlava 13 na skříni suportu 1 U. Čtecí hlava 13 generuje v závislosti na dráze...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromem-6-yl)-1-alkanolem a 2-[4-(3-alkoxykarbonyl-2-methyl-2-propen-1- yloxy)benzyl]cyklohexanolem, respektive 2-[4-(3-alkoxy-3-methylbutoxy)benzyl]cyklohexanolem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247045

Dátum: 17.04.1986

Autori: Wünsch Wolfgang, Šarojko Valerjan Jevgenie, Landgraf Frank, Bretnutz Rudi, Schmidt Walhard, Dietze Walter, Altmann Dieter

MPK: C07D 311/04

Značky: 2-[4-(3-alkoxykarbonyl-2-methyl-2-propen-1, přípravy, 2-[4-(3-alkoxy-3-methylbutoxy)benzyl]cyklohexanolem, smíšený, jantarové, ester, respektíve, kyseliny, způsob, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromem-6-yl)-1-alkanolem, yloxy)benzyl]cyklohexanolem

Text:

...vojáků,celkové zpomalení vývoje.ako testovaciho orgalnismu bylo použito Prorhínotermes simplex aplikace na chroInatografický papír Whatman č. 1 v acetonu. V laboratorních ko-loniích testovacíhto hmyzu v -době trvání pokusu, tj. cca 20 dnů je třeba pro fvspěšné sledování antijuvenilního účinku nejprve vyvolat metopréne~m nebo jiný-m silným juvenílizačním agensem efekt vysokého stupně determínace vývoje na vojenskou kastu.Antijuvenilní látky...

Elektronický regulátor teploty pre jednofázové hybridné pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 247044

Dátum: 17.04.1986

Autori: Djusov Leonid Leonovie, Alexadd Dmitrijevie, Zapol Alexand Isaakovie

MPK: F24C 7/08

Značky: elektronický, regulátor, hybridné, jednofázové, teploty

Text:

...puip-ojený cez nočné teleso TN Ina nočné spínacie hodiny SHN, zatial čo druhý bod 2804 štvrtého spínacieho obvodu S 04 je cez denné steleso TD pripojený na denné spinacie hodiny SHD a druhý bod 2803 tretieho spínacieho obvodu S 03 je cez odpor .RK klapky pripojený na denné -spinacie hodiny SHB .a tretí bod 3003 tretieho blokovacieho io-bvodu ,D 03je pripojený na prvý hod 11593 tretieho upravovacieho obvodu U 83, ktorého druhý hod 21103 je...

Nesymetrická 2 : 1 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247040

Dátum: 17.04.1986

Autori: Dzjubenko Vasilij Trofimovie, Jarov Jurij Fedorovie, Glebov Alexadd Zacharovie, Omeljanov Lev Sejonovie, Šenkman Michail Jakovlevie

MPK: C07B 45/26

Značky: přípravy, jejich, barviva, způsob, nesymetrická, metalokomplexní

Text:

...za pří v tomnosti 100 dílü ledu přídavkem 71 dílüdusitanu soidného po dobu 20 minut.Azokvopulace se provede v kopulačním reaktoru obsahujícím 183 dílü l-fenylłš-metyl-S-pyrazolonu rozpuštěného ve 2500 dílech vody, teploty 50 °C pomocí přídavilçu 40 dílü hydroxidu sodného a 76 dílü kalc. uhličitanu sodného spuštěním diazotační komponenty.Azokopulace probihá při teplotě 50 °C po dobu 10 minut. Po uplynutí této doby se reakční směs vyhřeje na...

Spôsob výroby kopolyméru styrén-maleinanhydrid

Načítavanie...

Číslo patentu: 247037

Dátum: 17.04.1986

Autori: Siepmann Walter, Rockstroh Friedbert, Urbanke Walter, Šafir Alexadd Markovie, Dunse Helmfried

MPK: C08F 222/08, C08F 212/08

Značky: kopolymerů, spôsob, styrén-maleinanhydrid, výroby

Text:

...polymerizačnej nádoby sa v inertnej atmosfére dávkuje 14,8 hm. d. oxldovahého práškového izotaktického polypropylénu obsah aktívneho kyslíka 0,10 , 0,26 hm. nd. trietyléntetramínu, 16,5 hm. d. ineiónového emulgátora Slovaisolu 2 430, 67,8 hm. d. prečisteného styrénu, 32,2 hm. d. práškového maleinanhydriwdu a 500 hm. d. vody.Polymerizácia sa robila pri teplote 45 C tým istým postupom ako V príklade 1. Po trojhodinovej polymerizácii sa od...

Prípravok pre stabilizáciu oxidačných činidiel v pracích detergentoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 247027

Dátum: 17.04.1986

Autori: Naumenko Igor Petrovie, Bondar Jefim Semjonovie

MPK: C11D 3/04, C11D 3/08

Značky: detergentoch, činidiel, prípravok, stabilizáciu, oxidačných, pracích

Text:

...S 102 1 ku 2 lv množstve oudpuove-dajüoom 10 kmolom SiO 2, a nariedi sa vodou na obsah sušiny cca 26 0/0 hmotnostných. Do druhého násadového kotla sa ro-zpustí 5 kmolov síranu horečnateho heptahydrátu v teplej vode tak, aby sušina roztoku činila cca 25 0/0 hmotnostných a pridá sa 5 kg di-Z-etyisulťosukcinátu sodllého Spolion 8.Po prídavku 0,1 kg silikónověho ovdpeňovača do naríedeného vodného skla sa za stáleho miešania sa začne pričerpávať...

Hnědá reaktivní bisazobarviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247026

Dátum: 17.04.1986

Autor: Važnov Jevgenij Nikolajevie

MPK: C09B 62/09

Značky: reaktivní, jejich, hnědá, přípravy, bisazobarviva, způsob

Text:

...a na světle.K roztoku dichlortriazinového barviva,připraveného podle příkladu 1, se přidá 27 gramů 25 vodného roztoku amoniaku a směs se zahřívá na 45 °C po 3 hodiny. Barvivo se vyloučí z roztoku .přídavkem chloridu draselného, oldfiltruje se .a vysuší se při 80 °C.Ziská se barvivo, které tvoří hnědý prášek, dobře rozpustný ve vodě. Při aplikaci na oelulózových materiáloch poskytuje velmi stâllá hnědá vybarvení.0,1 mol...

N-(aryloxyacetyl-oxy alebo -amíno)bicyklo[2,2,1]-5-heptén-2,3-dikarboximidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247025

Dátum: 17.04.1986

Autori: Nikolskij Vladimír Alexaddovie, Majorova Ta?ana Anatoljevna, Jagodin Valerij Michajlovie

MPK: C07D 209/70

Značky: n-(aryloxyacetyl-oxy, amíno)bicyklo[2,2,1]-5-heptén-2,3-dikarboximidy

Text:

...môže koncentrácia účinnej látky podľa vynálezu meniť v zavislosti na forme prostriedku a na použitých poľnohospodárskych pomocných prísadách a všeobecne je hmotnostne 4 až 95 0/0.Nasledujúce príklady bližšie osvetľujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.-dikarboximid 0,05 mol sa zmieša s chloridom kyseliny tl-chlórfenoxyetánovej 0,06 mol v lorganicknom tvozpúšůadle acetón,benzén alebo bez rozpúštadla, vyhreje sa za miešania na 50 až 60 °C a...

Textilní pomocný přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247020

Dátum: 17.04.1986

Autori: Karnauchov Boris Georgijevie, Kostova Sofija Georgijevna Sofie, Mirzojev Georgij Konstantinovie, Kostov Georgij Dmitrijevie

MPK: D06M 13/46

Značky: textilní, pomocný, přípravek

Text:

...720 g. Vzniklá reakčoí směs po vychladnutí na teplotu místnosti nabyde pastovité kovnzrstence. Tato látka je použitelná především pro nlěkčerlí textílních vlákenných materiálů.Podobné lze použít místo LB-bls-S-chlor 247020 40/Do skleněné aparatury podle příkladu 2 se předhoží 256 g distearylaminu., který se ponechá při teplotě 75 °C Doztavit. Při stejné teplote se postupně přidává 300 g 50 wondného roztoku 1,3-bis 2,3-epoxypr 0 py 1...

Barvivo khaki odstínu pro textilní i netextilní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 247019

Dátum: 17.04.1986

Autori: Stoilov Georgi Kirilov, Dimitrova Maria Stefanova, Mitov Angel Josifov, Šortombajev Aman, Georgijev Georgi Asenov

MPK: C09B 31/16

Značky: khaki, materiály, odstínů, netextilní, textilní, barvivo

Text:

...možnosti.Pro bližší objasnění podstaty. vynálezujsou dále uvedenyłpřikiady provedení.8 g pasty trisazĺâbarviva, připraveného z N-acetyl~p-fenylenąiaminsulfokyseliny, 1,6-cléve kyseliny a N-benzoyl-I-kyseliny a hydruolyzovaného tj. asi 3,5 g suchého barviva se Uoizmĺchä ve 200 m 1 vody, načež se přídá 24 g 100 i 4,If-dinitnostilben-2,2-disulñokyselixny. Hytíiroxidem sodným o koncentraci 10 mol/l se pH reakční směsi u« praví na hodnotu i 11....

Způsob přípravy technických směsí draselnodvojamonných solí kyseliny sulfoftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246976

Dátum: 17.04.1986

Autori: Slezák Stanislav, Slezák Jioí, Holub Leo

MPK: C07C 143/52

Značky: směsi, sulfoftalové, kyseliny, solí, přípravy, draselnodvojamonných, technických, způsob

Text:

...se pohybuje v rozmezí 85 z 15 až 90 10.Obsah Anorganické lqselosti (E 2804 s KHS 04) v separovanýoh produktoch závisí na krystalické formě monodraselných solí a na účinnosti aplikovaných postupu mechanické separace. Při odstřečování a promytí produktů ss pohybuje od 2 do 25 5 hmot. (počítam jako H 2 S 04), při filtraci na nučích může být až 35 ň hmot. v získané putá.Kryatalizací tlchto produktů, například z vody, lze avýěit obaah...

Hexaminiové chloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246895

Dátum: 17.04.1986

Autori: Szücs Ladislav, Ma?aš Michal, Košová Viera, Varkonda Štefan, Krutošíková Alžbeta, Krempaský Bohdan, Štefula Ján, Salková Zuzana, Jánošík Štefan, Bicek 1ubom3r

MPK: C07D 487/18, C07C 87/46, C07C 69/63...

Značky: hexaminiové, chloridy

Text:

...Specord 71 IR)V spektre produktu sú najsilnejšie pásy valenčných vibrácií esterovej CO skupiny DCOJ pri cca 1740 cm 1 a asymetrických valenčných vibrácií esterového zoskupenia C-O-C vCog pri cca 1200 cm 1. Zretelne v spektrách vystupuje trojica typických pásov hexametyientetramínu cca 1 230 1 000 800 cm 1. Pozornosti si zaslúžil pomerne silný pás po pri cca 3350 cm .Termoanalytické merania sa realizovali na »komplexnom termoanalytickom...

Vrstvená čalúnická výplň

Načítavanie...

Číslo patentu: 246870

Dátum: 17.04.1986

Autori: Waczlav Karol, Miskolczi Ladislav, Bies Rudolf, Kadáš Anton, Singer Jozef

MPK: D04H 1/48, B68G 11/04, B32B 27/40...

Značky: čalúnická, vrstvená, výplň

Text:

...gm 2.Prednosťou vynálezu vrstvenej čalúnickej výplne je dosiahnutie takej vnútornej štruktúry útvaru, ktorý mu dáva dobré vlastnosti pre jeho základný zámer použitia, ako je pružnosť, objemovosť, pevnosť, priedyšnosť a neklzavosť jednotlivých vrstiev.Vynález zároveň rieši využitie textilných i vlákenných sekundárnych surovín, náhradu výrobkov dovážaných zo zahraničia ako aj dodržanie zdravotných požiadaviek, Na obrázkoch sú znázornená štyri...

Podvojné a/alebo zmesné vodorozpustné zlúčeniny obsahujúce fosforečnany a sírany amónne

Načítavanie...

Číslo patentu: 246865

Dátum: 17.04.1986

Autori: Pavlas Jaroslav, Benda Boetislav

MPK: C01C 1/22, C01B 25/28

Značky: podvojné, vodorozpustné, fosforečnany, sírany, zlúčeniny, obsahujúce, amonné, zmesné

Text:

...v -privpravenom reakčnom produkte bolo pritomlnêho vo forme monofosforečnanov n 1 a zostávajüchi 52,8 fosforu v tavenine bolo -obsiahnutého vo forme lineárne kondenzovaných vfostorečnanov, obsahujúcich 2 - 4 atómy fosforu v molekuleV rámci tohoto kontinualne vedeného Jštvrtprevadzkového pokusu sa na prípravu chemických zl-účenín v zmysle vynálezu používal prietočný dispergačný neutralizačnowie-hydratačný reaktor pracujúci s vrstvou...

Zařízení pro elektrolýzu oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246793

Dátum: 17.04.1986

Autori: Hanousek Vítizslav, Thorovský Zdenik

MPK: C25C 7/00

Značky: elektrolýzu, oplachových, zařízení

Text:

...lázně při koncentracich, které umožňují definované vylučování kompaktních kovových povlakü elektrolýzou, probíhající s vysokým proudovým výtěžkem získávaného kovu.Tím, že je zařízení pro elektrolýzu oplachových vod dle vynálezu včelněno přímo do úpravárenské linky, dochází k úspoře manipulačního prostoru a snížení nároků na cirkulační rozvody. Zařazení do úpravárenské linky umožňuje zároveň využití transportního zařízení úpravärenské linky...

Avirulentní vakcína proti trichofytóze skotu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246791

Dátum: 17.04.1986

Autori: Thorovský Zdenik, Pavlíková Jarmila, Pokorný Milie, Hanousek Vítizslav

MPK: A61K 39/12

Značky: výroby, její, způsob, proti, avirulentní, trichofytóze, skotu, vakcína

Text:

...při 37 °C. .K inokulaci živné půdy je použitoinokulum výrobního kmene CCMF-751 nebo CCM F-764, Lidržované v lyofllizovaném nebo ve zmrazeném stavu. Inokulace se provádí p 1 petovací stříkačkou, na jednu kultivační. lá hev použijeme 2 až 20 x 107 životaschopných vegetativních forem, aplikovaných v 10 C 1115 fyziologického roztoku. Inokulum je nutno ihned po inokulaci rozmístit po celém povrchu živné půdy krouživými pohyby kultlvačních...

Způsob přípravy polykomponentních katalyzátorů pro oxidaci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246777

Dátum: 17.04.1986

Autori: Rada Antonín, Mostecký Jioí Akademik, Vaoura Jan, Havel Zdenik, Kryštufek Jan

MPK: B01J 23/90

Značky: způsob, přípravy, polykomponentních, oxidací, olefinu, katalyzátoru

Text:

...přebytku,množství kyseliny Vinné či citrónová a kyseliny dusične musí zůstat zachováno.Rozpuštění katalyzátoru může být realizováno jaik bylo uvedeno při teplotě v rozme 21 20 až 120 °C, nejlépe však při teplotě 20 až 70 °C, kndy rozpouštění probíhä s Přiměřenou rychlostí .a nedochází k intenzívnimu úniku NHs z roztoků, popřípadě nežádoucímu vývinu nitrózních plynů.Ztráty aktivních komponent při použití postupu podle vynálezu jsou minimální a...

Kombajn na dobývání brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 246707

Dátum: 17.04.1986

Autor: Stanik Milan

MPK: A01D 17/10

Značky: dobývání, kombajn, brambor

Text:

...a suchá hrouda jen uvolňuje své povrchové čâstečky a dále je pak zabořena v ostatní zemině také uhlazena. Co se však týče zrychlení jednotlivých bramborů v místech zatěžkávacího válečku, ty pro svou velkou třeci schopnost a aspoň v jednom směru určitou kulatost si udílené zrychlení uchovají a jsou dále kuleny již volným rychloběžným pásem po uhlazené zemině vzhůru a svou značnou rychlostí přeltují vedení zemi zpět na pole a jsou svým hořejším...

Nové kopolymery akrylonitrilu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246703

Dátum: 17.04.1986

Autori: Pospíšil Josef, Kubíeek Jioí, Jirkal Eenik, Patoeka Radoslav, Doubek Rudolf, Novák Jaroslav, Šváb Roman, Stuchlik Peter

MPK: C08F 220/48

Značky: jejich, kopolymery, akrylonitrilu, způsob, nové, výroby

Text:

...na reakční teplote, se reakční směs smísí s organickou nebo anorganiokou kyselinou nebo kyselou solí ve vodném roztoku,čímž se dosáhne vyšší účinnosti karboxylových kyselín a zabráni se rozkladu výsledného polymeru.Množstv-í kyselín se pohybuje mezi ekvimolarním množstvím a až stonasobným molárnim přebytkem, vztaženo na zásadu, ktera se užije při reakci polyakrylonitrilu s dlkyanamidem.zpracování působením kyseliny se provadí až 10 hodin...