Zverejnene patenty 13.03.1986

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247174

Dátum: 13.03.1986

Autor: Janda Jioí

MPK: C07D 213/04, A01N 43/40

Značky: způsob, prostředek, herbicidní, účinné, látky, výroby

Text:

...hydrogenačními prostředky.Sloučeniny obecného vzorce Ic se převáději na sloučeniny obecného vzorce Id jakýmkoliv známým způsobem substituci aromatické aminové skupiny atomem ohloru nebo kyanovou skupinou. Přikladem vhodné reakce se diazotace aminoskupiny známymi způsoby, například püsobením kyseliny chlorovodíkové a dusité, jak je popsáno v Org. Synth., Coll. Vol. 1, 517 (1932)a následná reakce diazosoli s kyanidem měčnatým nebo chloridem...

Způsob výroby derivátů 2-(trialkylsilyl)ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247100

Dátum: 13.03.1986

Autori: Voborský Zlatko, Kropáeek Vladimír, Tjokorda Agung, Bouška Vladimír

MPK: C07D 457/00, A61K 31/695, A61K 31/48...

Značky: derivátů, 2-(trialkylsilyl)ergolinu, výroby, způsob

Text:

...roztok lithiumdlisopropylamidu. Tento r-oztok se ochladí na ~ 20 C a přikape se k němu roztok 12,7 g bromagroclavinu 30 mmolů ve 115 ml bezvodého tetrahydroturanu, směs se míchá po dobu 15 minut při této teplotě a potom se k ní přidä 7,3 ml terc.buty 1 dimethylsilylchloridu 48 mmolů v 15 ml bezvoděho tetrahydroľuranu. Tato směs se nechá zahřát na teplotu místnosti a potom se míchá po dobu 2 dnů. Směs se potom rozdělí mezi ethyiacetát a...

Způsob výroby substituovaných 2-fenylhexahydro-1,2,4-triazin-3,5-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247098

Dátum: 13.03.1986

Autori: Frýbertová Daniela, Eerný Otakar

MPK: A61K 31/53, C07D 401/10, C07D 253/06...

Značky: výroby, způsob, substituovaných, 2-fenylhexahydro-1,2,4-triazin-3,5-dionů

Text:

...množství alkalického kovu, kovu alkalické zeminy nebo amoniaku na odpovídající soli. Pro tyto účely se výhodně používáSloučeiíiny obecného vzorce I jsou novými chemoterapeutiky, které se mohou používat proti protozoálním onemocněním,zejména jako kokciodiostatika. Tyto sloučeniny jsou dále použitelná jako meziprodukty pro. syntézu léčiv.Kokciodiosa způsobuje při chovu drůbeže ñmrtnost a tím velké hospodářské ztráty. Proto jsou nutná...

Fungicidní prostředek pro použití v zemědělství a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247096

Dátum: 13.03.1986

Autori: Mikule Oldoich, Strakoš Karel

MPK: A01N 43/52

Značky: prostředek, látek, použití, zemědělství, účinných, fungicidní, způsob, výroby

Text:

...vzorce VIIR a n mají význam jako v obecném vzorci V. redukcí ni-troskupiny na aminoskupinu.Tuto redukci je HTOŽTIO uskutečnit libovolným způsobem, o němž je známe, že jej lze použít k redukci nitrobenzenu na anilin bez noxpadení dalších substituentů prítomných na benzenovém kruhu, například působením chloridu cínatého V prítomnosti koncentrované kyseliny chlorovoclíkové.Nitroanilin obecného vzorce VII je možno získat působvením kyseliny...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247095

Dátum: 13.03.1986

Autori: Káš Karel, Koudela Jioi

MPK: A01N 43/653

Značky: výroby, složky, účinné, fungicidní, způsob, prostředek

Text:

...anorganické báze při teplotě 0 a 100 °C. ako reakční prostředí může sloužit vodné prostředí nebo/a prostředí obsahující rozpouštědlo, jako uhlovodík nebo ether, alkohol nebo polární rozpouštědlo.Dále uvedené příklady vynález blíže objasňují, aniž by jeho rozsah nějakým způsobem omezovaly.Příklady 1 až 3 a tabulka l ilustrují zejména způsoby přípravy sloučenin obecného vzorce I podle vynálezu, a ilustrují rovněž tyto sloučeníny samotné. Z...

Způsob výroby 5,11-dihydro-11-{[(1-methyl-4-piperidinyl)amino]karbonyl}-6H- dibenz[b,e]-azepin-6-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247094

Dátum: 13.03.1986

Autori: Rožánek František, Kejkrt Poemysl, Reissig Ivo, Will František, Liška Václav, Sůva Milan

MPK: C07D 401/12

Značky: výroby, 5,11-dihydro-11-{[(1-methyl-4-piperidinyl)amino]karbonyl}-6h, dibenz[b,e]-azepin-6-onu, způsob

Text:

...sliznice žąludku Sekrece slinLátka s antimuskarinovým účinkem se aplikuje v rovnoměrně odstupňovaných dávkach 15 minut před podaním oxotremorinu intravenosně. Kontrolní skupiny zvířat dostavaji místo testovaných látek v odpovídajícím množství pouze rozpopuštědlo a suspenzni prostředek.Bezprostředně po podání oxotremorinu se zvířata pozorují po dobu 15 minut ve skleněné kleci.Test na ovlivňoväní sekrece slin indukovane oxotremorinem se...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247093

Dátum: 13.03.1986

Autori: Tichý František, Janoušek Ivan, Hach Jindoich

MPK: A01N 57/32

Značky: složky, prostředek, výroby, způsob, insekticidní, účinné

Text:

...nebo soli získané ze směsi přírodních mastných kyselín, jako například z kokosového oleje nebo talového oleje. Uvést nutno dále také soli mastných kyselín s methyltaurinem.Častěji se však používá tzv. syntetických tensidů, zejména mastných sulfonátů, mast 6ných sulfátů, sulíonovaných derivátů benzimidazoltt nebo alkylarylsulfonátů.Mastné sulfonáty nebo mastné sulfáty se vyskytují zpravvidla ve formě solí s alkalickýrni kovy, s kovy...

Antifungální prostředek pro použití v zemědělství a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247091

Dátum: 13.03.1986

Autor: Eerný Otakar

MPK: A01N 43/40

Značky: prostředek, použití, antifungální, zemědělství, látek, způsob, výroby, účinných

Text:

...směsi stereoisomerů.vynález dále popisuje způsob výroby sloučenin shora uvedeného obecného vzorce l.Ty sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R 0 znamená kyanoskupinu, je možno ziskat tak, že se derivat pyridinu obecného vzorce IIIR 1, Z a m mají význam jako v obecném vzorci I, nechá reagovat s anilinovým derivátem obecného vzorce IVHN ñAr IV ve kterémAr a R 2 mají význam jako v obecném vízorci l, V prítomnosti kyseliny kyanovodíkové,...

Způsob výroby nových derivátů 1-(acetylamino)-2-aminopropanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247087

Dátum: 13.03.1986

Autor: Brukner Josef

MPK: C07C 103/44

Značky: způsob, výroby, nových, 1-(acetylamino)-2-aminopropanonu, derivátů

Text:

...a rozpouštěůlo se odpaří, čímž se získá 25 g hnědooranžového oleje. Tento olej se v ethylacetátovem prostredí smí-sí s ethanolovým roztokem kyseliny chlorovodíkové.Po čištění krystalizací a průchodem aktivním uhlím CXA v bezvodém ethanolu se tímto způsobem získá 19,8 g výsledné sloučeniny CRL 41240. Výtěžek je 79,9 . Teplota tání 240 °C za rozkladu Koflerův- blok).Způsob výroby dihydrochloridu 1-4-acetylaminotenyl ~ 2- rł-methylpiperazín...

Fungicidní, baktericidní a růst regulující prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247085

Dátum: 13.03.1986

Autori: Fiedler Werner, Mann Wolfgang, Dietz Günther

MPK: A01N 43/64, C07D 233/61, A01N 43/50...

Značky: fungicidní, prostředek, růst, látky, způsob, výroby, regulující, účinné, baktericidní

Text:

...přípravků, jako prášků,popraší, granulátů, roztoků, emulzí nebo suspenzi za přídavku kapalných a/anebo pevných nosičů, popřípadě zřeďovacích prostředků a popřípadě prostředků smáčecích,zvyšujících přilnavost, emulgačních a/nebo dispergačních.Vhodné kapalně nosiče jsou například voda, allfatické a aromatické uhlovodíky,jako benzen, toluen, xylén, cyklohexanon,isotoron, dimethylsulfoxíd, dimethylformamid, dále frakce minerálních olejů a...

Způsob výroby 29-hydroxy-3,11-dimethylnonakosan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247084

Dátum: 13.03.1986

Autori: Lojev Alexadd Michajlovie, Lehmann Dieter, Lazareva Galina Alexaddovna, Püpel Werner, Wetzel Wilhelm, Faust Gottfried

MPK: C07C 45/61

Značky: výroby, 29-hydroxy-3,11-dimethylnonakosan-2-onu, způsob

Text:

...odstraní oxiclačním zpracováním. Tím vzniklá oleiinická kyselina se redukuje lithiumaluminiumhvdridem za vzniku príslušnéhoalkoholu, jehož tosylát se přemění v 4 S-methý 1-5-hexenylbromid obvyklým způsobemKromě takto v-zniklého élR- poprípade 48-methyl-S-lsexenylbromidu se jako další složky při kopulaci použije S- popřípadě R-23-benzyloxyr-S-methyltrikos-S-ittyltosylátu. K přípravě R-tosylátu se teiiradekan-i.,14-diol přemění v (PŤÍSIUŠHÝ...

Způsob výroby nových derivátů kyseliny bicyklo(3,2,1)oktan-3-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247083

Dátum: 13.03.1986

Autori: V Jurij Petrovie, Šabanova Anna Georgijevna, Nicberg Leon Velvelevie, Rekunova Margarita Michajlovna

MPK: C07C 103/19, C07C 61/13

Značky: výroby, způsob, bicyklo(3,2,1)oktan-3-karboxylové, nových, kyseliny, derivátů

Text:

...reakčních složek S-ethylbicyklo 3,2,1 oktan-3 ~methy 1 karboxylát o teplotě varu 91 až 92 °C pri tlaku 590 Pa a pak kyselina B-ethylbicyklo 3,2,1 oktan-S-karboxylová o teplotě tání 81Způsob výroby kyseliny S-isopropylbicyklo 3,2,1 oktan-3-karboxylové derivát č. 4způsobem, popsaným V příkladu 1, se postupně získá z příslušných reakčních složek 3-isopropylbicyklo 3,2,1 oktan-3-methylkarboxylát o teplote varu 94 až 96 °C při tlaku 660 Pa a...

Luminofor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247082

Dátum: 13.03.1986

Autori: Nicberg Leon Velvelevie, Kogan Nina Davydovna, Abramson Dina Lazarevna

MPK: C09K 11/81

Značky: luminofor

Text:

...vynálezu je 115 0/0. Stupeň zčernäní zářivky podle vynálezu je snížen o 15 . Měření zčernání konců trubice musí být prováděno po poměrně dlouhém časovém údobí provozu zářivky. Zářivka 40 W podle vynälezu a běžná zářivka byly zapojovány po dobu 1500 hodin se 130 zatížením.Zčernalê části, tj. část mezi polohou vzdálenou o 30 mm od konce zářivky a polohou vzdálenou o 45 mm od téhož konce zářivky v nodélném směru zářivky, mající délku 15...

Způsob výroby cefemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247081

Dátum: 13.03.1986

Autori: Sladkov Alexej Michajlovie, Kogan Nina Davydovna, Šeedroloseva Galina Viadimirovna, Abramson Dina Lazarevna

MPK: C07D 501/46

Značky: cefemderivátů, výroby, způsob

Text:

...kruhy, které obsahují atom kyslíku a které obsahují dvě nebo jednu dvojnou vazbu, lze uvést například furo-, pyrano-, dihydrofuro- a dihydropyrano-skupinu.ako nakondenzované kruhy obsahující atom síry, které obsahují jednu nebo dvě dvojné vazby lze uvést thieno-, thiopyranm,dihydrothieno- a dihydrothíopyrano-skupinu. Z nakondenzovaných kruhů, které obsahují jeden atom kyslíku nebo síry, přichazejí pro substituci methylovou...

Způsob výroby cefemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247080

Dátum: 13.03.1986

Autori: Pineuk Valentin Vasiljevie, Maškin Vasilij Pavlovie, Šabanova Anna Georgijevna, Žilo Nikolaj Fedorovie

MPK: C07D 501/46

Značky: cefemderivátů, způsob, výroby

Text:

...dvojnou vazbu.ako zvláště výhodné přicházejí v úvahu například následující substituentycykloalkylaľkylová skupina se 3 až 7 atomy uhlíku v cykloalkylové části a s 1 až 6 atomy uhlĺku v alkylové části,jako zejména cyklopropylmethylová skupina, cyklobutylmethylová skupinaR 5 , přičemž R 4 a R 5 jsou stejné nebo různé a zname nají vodik nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 aiomy uhlíku, jako napříkladR 4 a R 5 společně s atomem uhlíku, na který jsou...

Herbicidní a mikrobicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247077

Dátum: 13.03.1986

Autori: Nichajeuk Anatolij Dmitrievie, Šeerbin Leonid Alexaddovie, Addejev Gennadij Nikolajevie, Razin Gennadij Pavlovie, Jakuškin Alexadd Ivanovie, Štrejs Gennadij Borisovie

MPK: C07D 239/48, A01N 43/56

Značky: výroby, mikrobicidní, herbicidní, způsob, prostředek, látek, účinných

Text:

...purpurea hiuchavka nachová Lamium amplexicaule hluchavka objíma váLapsana communis kapustka obecná Portulaoa oleracea šrucha zelnáSínapis arvensis hořčice rolníStellaria media ptačinec žabinec)Veronica persicvaria rozrazil perský Veronica hederaeľolia rozrazil břečtano listýXanthium pensyivanícum řepeň Alopecurus myosuroides psärka polní Avena fatua oves hluchýEchinochloa crus-galli ježatxka kuří noha Echinochloa colonumDigitaría sanguinalis...

Způsob výroby 2-substituovaných 4-amino-6,7-dimethoxychinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247073

Dátum: 13.03.1986

Autori: Litvininko Leonid Addjevie, Redikulcev Jurij Vasiljevie

MPK: C07D 215/42

Značky: výroby, 4-amino-6,7-dimethoxychinolinů, způsob, 2-substituovaných

Text:

...upotřebitelné adiční solí sloučenin obecného vzorce I s kyselinami je možno připravit obvyklým způsobem, například reakcí volné báze s přislušnou kyselinou V inertním organickém rozpouštědle a shromážděním vysrážené soli filtrací nebo odpeřením reakční směsi. e-li to nutné, lze produkt vyčistlt překrystalováním.Pokud sloučeniny podle Vynálezu obsahují centrum asymetrie, zahrnuje vynález jak nerozštěpené formy, tak formy rozštěpené. Štěpení...

Tekutý herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247071

Dátum: 13.03.1986

Autori: Kameniv Vladislav Michajlovie, Jevlannikov Viktor Leonidovie

MPK: A01N 25/30

Značky: herbicidní, tekutý, prostředek

Text:

...lze uvést xanthanové polysaclłaridy, algínáty, cel~ulózu nebo syntetické makromolekulární látky, jako jsou polyethylenglykoly, piolyvinylpyrrolidony,polyvmylalkohorly, polyakryläty nebo sil-tkaty smáčitelné struktury, jakoósou pyrogenní nebo srážené kyseliny kremičité, bentonity, montmorillonity, hektonity, attapulglty nebo organické deriváty aluminosilikatů uvedené struktury.Aby se udržela tekutost herbicidního prostředku při nízkých...

Zařízení pro zpracovávání potravinového výrobku, například masa

Načítavanie...

Číslo patentu: 247062

Dátum: 13.03.1986

Autori: Vladimir Konstantinovie, Troickij Igor Nikolajevie

MPK: A22C 5/00

Značky: například, výrobků, zpracovávání, zařízení, potravinového

Text:

...Langenova druhu, uvedený v dřívějším stavu techniky,by vyžadoval dva systémy, aby se vyrovnal stejné produktivitě.Kromě toho masírovací přístroj může také převracet maso nebo jiné kusy potravy při atmosférickém tlaku nebo pod vakuemrychlostí až do 0,2 Hz a tato pružnost a možnost mnohonásobného užití vynälezu je další důležitou výhodou a príspevkom vynálezu V oboru strojů na zpracování potravin.Počáteční finanční náklady jsou vynálezem...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246679

Dátum: 13.03.1986

Autori: Majer Josef, Jíša Pavel

MPK: C25B 11/04

Značky: membrána, iontově, vápníkovou, selektivní, elektrodu

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom,že jako neutrálniho nosiče je použito diaminu kyseliny 4-methyl-3,6-dioxakorkové, bez rozlišení konfigurace na uhlikovém atomu 4, jehož amidické dusikové atomy jsou symetricky substituovány dvěma fenyly a dvěma 2-n-alkyloxyethyly, schematického strukturního vzorcekde -R je alkyl, -CnH 2 n 1, s počtem uhlikových atomu n 8 až 11, jako N,N-difenyl-N,N-di-(2-n-oktyloxyethyl) diaminu...

Způsob přípravy substituovaných arylguanaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246648

Dátum: 13.03.1986

Autori: Eervený Jindoich, Cabicar Rudolf

MPK: C07D 251/18

Značky: substituovaných, způsob, arylguanaminů, přípravy

Text:

...provedení podle vynálezu.51,35 g o-/p-/ chlorbenzonitrilu /0,373 molu/ a 39,1 g /0,465 molu/ dikyandiamidu se suspenduje za intenzívního míchání V 500 ml isobutanolu a suspenze se vyhřeje na 90 °C. Pak se připustí během 30 minut roztok 3,75 g KOH ve 100 ml isobutanolu.Během dávkovâní roztoku katalyzátoru se vylučují krystalky produktu, tj. o-/p-/chlörbenzoguanaminu. Reakce se dokončí ohřevem k mírnému varu po dobu 2 hodin. Po ochlazení...

Způsob přípravy substituovaných amidů kyseliny lysergové a jejích derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246643

Dátum: 13.03.1986

Autori: Neužil Lumír, Dušek Karel, Hutera František, Ptáeník Poemysl, Myška Josef, Šafareík Jioí

MPK: C07D 457/06

Značky: přípravy, derivátů, jejich, lysergové, kyseliny, způsob, amidů, substituovaných

Text:

...nutnost použít rozpoultědlo, ktoré ae n reakčaí nvm.Nyní bylo nalezeno, že k přípravě zubstituovaných mou chora uvedených kyselín lze výhodně pouäít ginko kondenzsční činidlo fcnyl-łł-fenylfoeforylmdochloríd vzorce IIIToto čínidlo je látka snadno dostupná z levnýoh s blžnýoh aurovín (víz syntnuís 1976, 185) s bylo použito k přípravě enhydrídd karbozylovýcb kyselín (Syatheeie | 981,2 ĺ 8) a peptidů (Syntheaíe 1982, 288).Výhodou použití...

Avivážní prostředek s antistatickým a změkčujícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246532

Dátum: 13.03.1986

Autori: Havran Ján, Turzová Alena, Koch Ivan, Benovie Bohumil, Podhradský Dušan, Matyas Karol

MPK: D06M 13/46

Značky: prostředek, účinkem, změkčujícím, avivážní, antistatickým

Text:

...že omak pláten upravených prostředkem podle vynálezu, je srovnatelný s omakem dosaženým výše zminéným chloridem.Avivažní prostředek podle vynálezu se pripraví snadno rozmíchánim výchozích surovín při 30 až 60 °C ve vodě.Kvartérní sůl se přlpraví kvarternizací reakčního produktu mastné kyseliny a diethylaminoethanolu příp. dimtehylaminoethanolu dimethylsulfátem, diethylsulfátem či benzylchloridem.Acylpolyglykol, resp. alkylpolyglykol se...

Avivážní prostředek s antistatickým a změkčujícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246531

Dátum: 13.03.1986

Autori: Hubá1 Ján, Leško Zoltán, Vojtková Anna, Šandula Jozef, Foltín Jozef

MPK: C11D 1/835

Značky: prostředek, avivážní, účinkem, antistatickým, změkčujícím

Text:

...nejměkčí.i ako srovnävací standardy se vqlíneupra vené plátno a plátno upravené dlmethyldistearylamoniumchloridem, který má výborný změkčovací účinek zařazený do třídy měkkosti 5. Bylo zjištěno, že omak pláten upravených avivážním prostředkem podle vynálezu, je srovnatelný s omakem dosaženým výše zminěným chloridem.Avivážní prostředek podle vynálezu se pripraví snadno rozmícháním výchozích surovin při 30 až 60 °C ve vodě.Sloučeniny obsažené...

Zapojení pro řízení nabíjecí charakteristiky baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246514

Dátum: 13.03.1986

Autor: Vallo Vladimír

MPK: H02J 7/10

Značky: baterie, řízení, zapojení, nabíječi, charakteristiky

Text:

...jeho emitor. Kolektor je připojen přes šestnáctý odpor R 16 na výstupní svorku 24, která je přes devatenáctý odpor R 19 připojena na společnou napájecí svorku 21. Výstup komparátoru Z 2 je přes diodu D a sedmnáctý odpor R 17 připojen na výstupní svorku 24, která je přes druhý kondenzátor C 2 připojena na druhou napájecí svorku 23 a přes osmnäctý R 18 na výstup integrátoru Z 1.Na společnou a druhou napájecí svorku 2 D, 23 se přivádi...

Zařízení na odebírání válcových přířezů od pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 246472

Dátum: 13.03.1986

Autori: Ferkl František, Mánek Aleš, Fikar Jioí

MPK: B65G 47/24

Značky: zařízení, přířezu, válcových, odebírání

Text:

...21 ° pístnice čtvrtého hydraulického motoru 17, upraveného na křížovém suportu 29. Dosedací plocha 25 odklâdacíhor stolku 24 je pod dráhou čelistí 1 v rozsahu pracovního zdvíhu první pístnice 3 před padacími dvířky 26 opatřena jednołkřídlými dvlřky 8, otočné uloženými kolem osy j rovnoběžné s osou b přířezu 22. ednokřludlá dvířka 8 jsou ovládána pístnioí jpátého hydraulického motoru 9 do otevřené polohy navazujíci na plochu skluzu 30,...

Zapojení zdroje tepla s akumulačním zásobníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 246456

Dátum: 13.03.1986

Autor: Valíeek Jaromír

MPK: F24H 9/20, F24D 11/00

Značky: zásobníkem, tepla, zapojení, zdroje, akumulačním

Text:

...V je dopravováno základním okruhem do soustavy vytápění V, kde se ochlazuje a zpětně cirvkuluje do zdroje tepla Z. Uzavřeny jsou armatury S 2, S 5, S 7,S 10, S 12, ostatní armatury, tj. S 1, S 3, S 4,S 6, S 8, S 11 jsou otevřeny, takže topné médium cirukuluje od čerpadla C 1 soustavy vytápětní V zpětným potrubím 1, 2, 3, ído zdroje tepla Z a potrubím 4, 5, soustavou vytápění V a zpětným potrubím B, 7, 8 do čerpadla C 1. Po dosažení...

Spôsob prípravy amínotiazolových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246443

Dátum: 13.03.1986

Autori: Vašina Josef, Fürst Pavel

MPK: C07D 277/38

Značky: přípravy, spôsob, amínotiazolových, derivátov

Text:

...volí talk, aby došlo k vytvoreniu 20 až 60 (Vo-ného roztoku zlúčeniny vzoroa Il.Po ukončení reakcie sa anorganžwcká zlúčenina odfiltruje a organické rozpúštadlo oddestiluje, s výhodou za vákua. Destilovaný odparok je surová zlúčenina vzorce I,ktorá sa čistí -konvenčne používanými metódami ako kryštalizácia alebo -cliromatografia.zlúčeniny vzorca I možno izolovať z reakrčnej zmesi tak, že po odfiltrovaní anorganickej zlúčeniny k jej...

N,N’-bis(alkyldimetyl)-3-tia-1,5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246441

Dátum: 13.03.1986

Autori: Weigl Evžen, Rybnikáo Alois, Hejtmánek Milan

MPK: C07C 87/30

Značky: přípravy, n,n'-bis(alkyldimetyl)-3-tia-1,5-pentándiamóniumdibromidy, spôsob

Text:

...Hoci vzniká malé množstvo vedľajšich prvoduktov, V porovnanís inými metódami sa łspôsobom podľa vynálezu dajú velmi lahko a kva-ntltatlvvne odstrániť.»Príklady ilustrujú ale neobmedzujú metódu prípravy zlüčenín podľa vynálezu. Okrem výťažkolv, teploty topenia, RÍ hodnôt (silika gél Sllufol ® , sústava acetön - 1 M HCl11, detekcia Dragendorfovým činídlorn v Munierovej modifikácii), lC-spekiroskôpie,(merane v nujolovej suspenzii, vlnopočet v...

Fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246434

Dátum: 13.03.1986

Autori: Chobot Jioí, Novák Mirislav, Bischov Miloslav, Štiller Zbynik

MPK: A01N 43/08

Značky: prostriedok, fungicídný

Text:

...aglomeráciou, impregnáciou alebo obalovanim, prípadne en~ kapsuláciou.Podiel účinných látok v použitej apiikačrnej forme podľa vynálezu sa môže pohybe-vvať v širokom rozmedzí v závislosti od účelu použitia. obecne obsahuju používané pripravky -U,0 D 1 až 5 0/0 vávhových účinnej látky.Nasledujúce príklady bližšie ozrejmujü,ale neobsahujú predmet vynálezu.K testom boli použité nasledovné zlúčeninyP r i k 1 a d 1 Stanovenie antifungálneho...

Způsob pěstování monokrystalů tetragonálního fosforečnanu draselného s určeným stupněm deuterace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246345

Dátum: 13.03.1986

Autori: Ševeak Stanislav, Kueera Ladislav

MPK: C30B 29/14

Značky: fosforečnanu, monokrystalů, deuterace, stupněm, způsob, pěstování, určeným, draselného, tetragonálního

Text:

...lze reprodukovatelně pěstovat pod teplotou 50 °C. Pro tento případ byla zvolena teplota nvasycení 45 °C postačující pro vypěstování monokrystalu požadované velikosti.Vyčerpaný pěstovací roztok z předcházejícího pěstovacího cyklu byl upraven přídavkem redestilované vody na požadovaný stupeň deuterace. přičemž .měření obsahu deuteri-a byl-o prováděno metodou měření absolutniho indexu lomu vzorku roztoku o objemu 3 ml. Sycení matečného...

Oranžová 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246343

Dátum: 13.03.1986

Autori: Pošta Antonín, Hemer Ivan, Didek Václav

MPK: C09B 45/26

Značky: oranžová, azobarviva, chromokomplexní

Text:

...byla nalezeno. nová oranžová 1 . 2 chromokomplexní azobarviva obecného vzorcełkde ,o . jedno z X a Y SO 3 H a ostatní X a Y x H, přlpravitelná reakcí chromltého komplexu 1 1 monoazobarvlva obecného vzorceo/f o Y Y I N ŇN OY CH 5 NOÄ kdeBarvlvta podle vynálezu, vybanvující vlnu a polyamid ze slabě kyselé až neutrální lázně oranž-ovłými odstíny, se vyznačují Vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou...

Žlutá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246342

Dátum: 13.03.1986

Autori: Smrž Rudolf, Hemer Ivan, Pošta Antonín

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, žlutá

Text:

...»a prostorový/m uspo~ řádáním molekuly barevného komplexu. Nyní byla nalezeno nová 1 2 Chromokomplexní azobarviva obecného vzorcejedno X a Y z -S 03 H a ostatní X a Y z H připravitelná reuakcí chromltého komplexu 1 2 1 monoazobarviva obecného vzorce. O NN O Y Y kde jedno Y -SO 3 H ostatní Y H s mono azobarvivem obecného vzorceX COOH kde jedno X -SO 3 H, ostatní X H, při tep lotě 70 až 100 °~C a pH 6 až 11. Barviva podle vynálezu,...

Způsob výroby alkoxydihydroderivátů citronellalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246341

Dátum: 13.03.1986

Autori: Dejmek Luboš, Zelenka Antonín

MPK: C07C 47/19

Značky: výroby, citronellalu, alkoxydihydroderivátů, způsob

Text:

...do směsi ledu 100 d), 50 d toluenu a 25 d 50 hydroxidu sodněho.ten se nechá reagovat se směsi 96 »až 1000/0 kyseliny sírové a alkoholu R-Ol-l, kde R má výše uvedený význam a vzniklý enamin alkoxydlhydrocitrvonellalu se rozloží na alkoxydihydrocitronellal obecného vzorce I postupným přídáväním kyselé reakční směsi za chlazení na teplotu v rozmezí 0 až 30 stupňů Celsia do směsi organického ro~z~ pouštědla, s výhodou hexanu nebo toluenu,vody a...

Způsob jednostupňové přípravy tartrazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246340

Dátum: 13.03.1986

Autor: Polievka Milan

MPK: C09B 29/36

Značky: jednostupňově, způsob, přípravy, tartrazinu

Text:

...směs vody s alifatickými alkoholy s počtem uhlíků 1 .až 3.Zvláště výhodne je použití etanolu, jehož ,poměr s vodou se pohybuje v rozmezí 3 1 až 1 3. Po skončení azokopulační reakce je výhodné zahřátí reakční směsi na teplotu 55 .až 60 °C, kdy po ochlazení dojde ke krystalízaci vysoce čisté monosodné soli barviva konstituce I, které se od reakční směsi oddělí filtrací.Výhodou způsobu přlpravy podle vynálezu je možnost provedení syntézy...

Deriváty kyseliny 8-ethoxykumarin-3-karboxylové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246334

Dátum: 13.03.1986

Autori: Friml Zdeněk, Novotný Jaroslav

MPK: C07D 311/12

Značky: 8-ethoxykumarin-3-karboxylové, deriváty, jejich, způsob, výroby, kyseliny

Text:

...jako ultrafialový filtr v opalovacích krémech, olejích apod.Výhodou uvedených deirlvátů kyseliny Bethoxykumarin-sdçarboxyiové, obecnéhovzorce Ihvevkterěm má R výše uvedený VVZľlům le, ze základ-ní výchozí surovina 3 ethoxy-Z-hydroxybenzaldehyd je odpad 111 m Droduktem a ostatní suroviny jsou běžně dostupné organické sloučeniny. Způsob YÝYOĎY je jtłdnoduchý .a umožňuje zhodla-ot 1 t odpadni surovinu a získat ultrafialové filtry, ktere se...

2-(Aryloxyacetyloxy)ftalimidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246333

Dátum: 13.03.1986

Autori: Koláo Karel, Škvára František, Zadák Kolan

MPK: A01N 43/38, C07D 209/02

Značky: 2-(aryloxyacetyloxy)ftalimidy

Text:

...predmet vynálezu.Zmes Z-hydroxyftalimidu 0,07 mol a 20 cm 3 pyridínu zahrievame na cca 50 °C aProtection Council). Herbicídy z radu italimivdu sa v poľnohospodárskej praxi nepoužívajú.Teraz sa zistili 2-aryloxyacetyl-oxyfialimidy všeobecného vzorca Ik zmesi za miešania postupne pridávame 2-metyl-4-chlóríenoxyetanoylchlorid 0,075 mol. 30 min. necháme dolreagovat pri teplote 80 ~ 90 °C. Po ochladení zriedíme vodou. Vylúčenú zrazeniu...

Způsob přípravy dichlor-(2,2)paracyklofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246328

Dátum: 13.03.1986

Autori: Heinrich Rudolf, Baschang Gerhard, Tarcsay Lajos, Schumacher Hans

MPK: C07C 25/18, C07C 17/26

Značky: způsob, dichlor-(2,2)paracyklofanu, přípravy

Text:

...se postupuje tak, že se klvartěrní amoniová báze obecného vzorce IR je stejný nebo rozdílný alkyl s 1 až 12 uhlíky, nozkládá při teplotě 40 až 140 °C,výhodné 50 až 95 C v reakčním systému tvořeném inertním uhlovodíkovým rozpouš~ tědlem .a dimetylsulľoxidem. lnertním uh 1 o~ vodíkovým rozpouštědlem mohou být podle vynálezu nepř. aroimatické uhlovodíky ben« zen, toluen a xylen. Alkylový r-adllçál R je podle vynálezu výhodne metyl nebo...

N-(aryloxyacetyloxy)-1,4-epoxy-5-cyklohexén-2,3-dikarboximidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246317

Dátum: 13.03.1986

Autori: Fehér István, Sipos Géza, Caulkett William Rodney

MPK: A01N 43/90, C07D 491/12

Značky: n-(aryloxyacetyloxy)-1,4-epoxy-5-cyklohexén-2,3-dikarboximidy

Text:

...samotné alebo v zmesi s hnojivami alebo s inými plolnohospodârskymi alebo záhradníckými prípravklalmi.Pri používaní vo vyššie uvedených for 4mäch sa môže koncentrácia účinnej látky podľa vynálezu menit v závislosti .na forme prostriedku »a na použitých poľnohospodárskych pomocných prísadách a všeobecne je hmotnostne 4-95 0/0.Nasledujúce príklady bližšie os-vetľujú, ale neobmedzujú predmet...

2-(Aryloxyacetyl-X-)-ftalimidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246315

Dátum: 13.03.1986

Autori: Bek Teodor, Kolt Józef

MPK: C07D 209/02, A01N 43/38

Značky: 2-(aryloxyacetyl-x-)-ftalimidy

Text:

...výnälezu sa môžu používať preemergentne alebo postemergentne samotné alebo vo forme zmesi s hno-jivami alebo inými polnohospcdärskvmi prípravkami.Nasledujúce príklady bližšie osvetlujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.2-hydmxymetylftalimid 0,05 mol sa rozpustí v py-ridíne 20 cm 3 pri 50-60 °C a pomaly sa za miešania pridáva roztok chloridu kyseliny AI-chlórfenoxyetánovej 0,06 mol v 30 cm 3 acetönu. Zmes sa energickymieša 1 hodinu po pridaní...