Zverejnene patenty 01.03.1986

Zařízení na určení sorpčních vlastností adsorbentů za nízkých teplot a vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242560

Dátum: 01.03.1986

Autori: Vališ Miloslav, Liškutin Jioí, Kratochvíl Gabriel, Hladík Jaroslav

MPK: G01N 30/00

Značky: tlaku, určení, adsorbentu, teplot, nízkých, vlastností, zařízení, vysokých, sorpčních

Text:

...§ regulátoru přitápäní a odporový teploměr 3 regulátoru chlazení. výměník tepla vse solenoídovým ventilem lg, topná spirála 1, odporový teploměr § regulátoru přítápění a odporový teploměr § regulátoru chlazení jsou připojeny na měřící a regulační blok, tvořený prvním převodníkem gg, druhým převodníkam gł, regulátorem gzQ je připojen ke třetínn převodníku gg, spojeném s bodovým zapisovačom gž a číslicovým milivoltmetrem gg. Odporový platínový...

Zařízení pro přivádění tekutého média do aparátů zejména cukroviny do krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231297

Dátum: 01.03.1986

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: přivádění, aparátu, krystalizátoru, zařízení, media, tekutého, cukroviny, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrný přívod tekutého media do velkokapacitních aparátů a s tím související dokonalejší homogenizaci při průchodu media aparátem. Přívodní trubka (6) je zaústěna do rozváděcího zařízení (5) tvořeného žlabovým prstencem (8) rotačního tvaru, pevně spojeným s míchadlem. Žlabový prstenec (8) je opatřen nejméně jedním otvorem (10) pro přívod tekutého media do aparátu. Zařízení podle vynálezu je určeno pro...

Zapojení pro řízení krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231100

Dátum: 01.03.1986

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, řízení, zapojení, krokového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru řízení krokových motoru a řeší problém přispusobení rychlosti rozběhu, krokování a brzdění krokového motoru v závislosti na předvolené dráze. Problém byl vyřešen pomocí vícedekádového registru, jehož výstupní obvody s vyšší hodnotou kroků jsou zapojeny pomocí logických obvodů na režimy s vyšší krokovací rychlostí. Při vyplnění celého registru se automatický nastaví nejvyšší rychlost motoru, která se postupným...

Zapojení pro snímání a zpracování signálů v automatickém měřiči krevního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231099

Dátum: 01.03.1986

Autori: Novotná Vladimíra, Hanuš Vlastimil

MPK: A61B 5/02

Značky: měřicí, snímání, tlaku, automatickém, signálu, zapojení, krevního, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro snímaní a zpracování signálů v automatickém měřiči krevního tlaku nekrvavou cestou, řeší uspořádání neumetrické a elektronické části pro získáváni a zpracování pulsací z manžety, na jejichž základě se vyhodnocuje systolicky a diastolický tlak. Jeho podstata spočívá v tom, že zařízení pro nafukování a vypouštění manžety je spojeno přes první automatický odpor s prvním snímačem tlaku a distální částí manžety a přes...

Čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 231098

Dátum: 01.03.1986

Autori: Mrkos Vladimír, Jurygáček Jan, Landt František, Jakubec Pavel

MPK: F04C 5/00

Značky: čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpadlo s pružným nekovovým prstencovým pístem poháněným výstředníkem má píst vytvořen jako výlisek s přírubovými čelními stěnami navzájem v jednom místě těsně spojenými příčnou přepážkou jsoucí součástí vnějšího radiálního žebra zakotveného svým koncovým zesíleným hřebenem v radiálním výřezu statoru. Pro zakotvení tohoto hřebenu je na konci tohoto výřezu vývrt rovnoběžný s osou čerpadla. Dokonalého utěsnění čerpadlové komory vůči vnějšku je...

Způsob poloautomatického zapřádání příze na spřádací jednotce bezvřetenového dopřádacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231097

Dátum: 01.03.1986

Autori: Němec Jiří, Žirovnický Zdeněk

MPK: D01H 15/02

Značky: jednotce, tohoto, provádění, způsobu, zařízení, způsob, dopřádacího, spřádací, bezvřetenového, příze, zapřádání, stroje, poloautomatického

Zhrnutie / Anotácia:

Manuální poloautomatické zapřádání příze, při kterém se přízová cívka ustaví do předem určené polohy na opěrný plech pomocí kombinované zapřádací a opěrné páky s tímto plechem spojené a kdy je záloha příze, nutná pro poloautomatické zapředení, vytvořena mezi stacionárním a výkyvným vodičem příze. Při stlačení zapřádací páky dojde k nasátí zálohy příze do spřádací jednotky a k vykyvnutí podpěrného plechu a tím i k přiklopení přízové cívky k...

Servořízení pro motorová vozidla, zejména traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 231096

Dátum: 01.03.1986

Autori: Doboszynski Jaroslav, Stejskal Jiří

MPK: B62D 5/06

Značky: motorová, traktory, servořízení, zejména, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu o názvu "Servořízení pro motorová vozidla, zvláště traktory" spočívá v tom, že na hlavním hřídeli, tvořícím základ montážního celku, je nasunut a připevněn ozubený segment. Dále potom pod ozubený segment jsou na hlavním hřídeli nalisovány postupně kompletní víko, třecí podložka a páka řízen: Takto smontovaná podskupina montážního celku je zasunuta přes vnitřní prostor tělesa servořízení volným koncem hlavního hřídele do...

Zařízení k provádění procesů ve fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231095

Dátum: 01.03.1986

Autori: Somov Anatolij Maksimovič, Strach Ladislav, Golikov Alexandr Nikolajevič, Neužil Lubomír, Flisjuk Oleg Michajlovič, Raškovskaja Natalija Borisovna

MPK: B01J 8/18

Značky: procesu, fluidní, vrstvě, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je použitelné v chemické, metalurgické, potravinářské, farmaceutické a zemědělské technologii a v průmyslu stavebních hmot. Zařízení sestává z tělesa se dnem, v jehož dolní části se nachází distributor fluidační tekutiny s otvory a vnitřní kónus. Podle vynálezu je ve vrchní části vnitřního kónusu nad distributorem vytvořena prohluben, na jejíž základně je umístěn usměrňovač a ve stěnách prohlubně jsou upraveny otvory pro přívod...

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231094

Dátum: 01.03.1986

Autori: Maloušek Antonín, Argay Vladimír, Süss Jaroslav, Benda Břetislav

MPK: H02K 3/20

Značky: vinutí, středních, výkonu, strojů, veľkých, synchronních, rozběhové, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení pevnostního namáhání vyjádřených listěných pólů při jejích spojení nakrátko. Rozběhové a tlumící vinutí je tvořeno vodivými tyčemi v pólových nástavcích, na jejichž obou čelech jsou konce těchto tyčí vodivě spojeny s koncovými lamelami z elektrický vodivého materiálu, jimiž jsou vytvořeny celé čelní vodivé stěny každého pólu. Tyto vodivě stěny vždy sousedních pólů jsou na obou čelních stranách rotoru vzájemně propojeny...

Zařízení k seřízení přítlačné síly podávacích kladek při podávání páskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231093

Dátum: 01.03.1986

Autor: Čulík Miloš

MPK: B21C 1/14

Značky: podávacích, síly, podávání, zařízení, páskového, přítlačné, materiálů, kladek, seřízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je možnost snadného seřízení přítlačné síly podávacích kladek tak, aby nedeformovala podávaný materiál. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že volná podávací kladka otočně uložena na excentrickém čepu pevně spojeném s výkyvným rámem opatřeným čepem je výkyvně kolem čepu uloženo oko táhla spojené kolíkem s táhlem opatřeným otvorem pro suvně uložený plunžr ukotvaný v ojnici exsentru uspořádanem pevně na hnacím hřídeli, přičemž vně...

Zařízení pro přimočaré vratné rozvádění příze u odtahových válečků textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231092

Dátum: 01.03.1986

Autori: Štancl František, Špindler Vladimír

MPK: B65H 54/36

Značky: rozvádění, zařízení, strojů, textilních, příze, válečků, vratné, přímočaré, odtahových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení uvedeného druhu, zvláště pro bezvřetenové dopřádací stroje, kde příze je před odtahovými válečky vedena pomocí rovnoběžně se stiskovou linií válečků vratně se pohybující rozváděcí tyče s vodiči ovládané táhlem rozváděcího mechanismu pro udělováni vratného pohybu rozváděcí tyči. Za účelem dosažení změny v poloze úvratí zdvihu rozváděcí tyče rozváděcí mechanismus sestává z kyvného vahadla s vidlicí pro vytváření a přenos složeného...

Pletenotkanina, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způdobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231091

Dátum: 01.03.1986

Autori: Mohelnický Josef, Kořínek Stanislav, Pavelka Ladislav, Jíša Miloslav

MPK: D04B 39/06

Značky: pletenotkanina, tohoto, zařízení, výroby, způdobu, způsob, provádění, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednak pletenotkaniny, vytvořenou pletařskou osnovní vazbou, vykazující sloupky oček, umístěné mezu skupinami osnovních nití, provazujících s dvojicemi spojovacích kliček pletařské osnovní vazby, které tvoří dělené útky, ve tkalcovské vazbě, jednak způsobu vyroroby pletenotkaniny a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález jednak rozšiřuje sortiment pletenotkanin novými pletařskými osnovními vazbami, které propůjčují...

Gombík

Načítavanie...

Číslo patentu: 231090

Dátum: 01.03.1986

Autor: Fakla Igor

MPK: A44B 1/06

Značky: gombík

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka gombíka na odevy, konfekciu. Gombík podľa vynálezu sa skladá z dvoch teliesok (l), (4) s dierkami (2), (5) napr. z dvoch tradičných gombíkov voľne zošitých silonom (3) so zakončením šitia uzlom (7), ktorý je umiestnený pod ochranným krytom (6), ktorým je opatrené jedno teliesko. Úlohou krytu je zamedziť rozmotaniu uzla a chrániť pokožku tela pred picháním silonom. Kryt može byť nasunutý na teliesku alebo vtlačený do otvoru v...

Zariadenie pre mazanie hybných častí koníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231089

Dátum: 01.03.1986

Autori: Poláček Jozef, Stanik Stefan, Baco Miloslav

MPK: B23Q 11/12

Značky: mazanie, hybných, zariadenie, koníka, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce optimálne mazanie hybných častí koníka obrábacieho stroja. Jeho podstatou je, že v hornej časti telesa koníka je umiestnená nádrž prepojená výhodným rozvodom s mazacou knotovou sústavou hybných častí koníka. Medzi nádržou a mazacím rozvodom je vradený mechanický ventil zabezpečujúci reguláciu spotřeby mazacieho prostriedku. Otvorením ventilu sa samospádom naplní rozvod mazacím prostriedkom a ventil...

Širokorozsahové chápadlo s výkyvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231088

Dátum: 01.03.1986

Autori: Rychvalský Milan, Zelina Pavol, Rozman Milan

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, výkyvným, pohybom, čelustí, širokorozsahové

Zhrnutie / Anotácia:

Sirokosozsahové chápadlo s výkyvným pohybom čeľustí je určené pre osadenie najmä dvojtyčových posuvných jednotiek priemyselných robotov a manipulátorov. Pozostáva z operačnej uchopovacej sekcie, pripojenej na výstupe posuvnej jednotky a pohonovej dvojvalcovej sekcie, umiestnenej na opačnom konci jednotky, pričom navzájom sú prepojené dvomi spojovacími tiahlami, zabezpečujúcimi prenos pohybu od valcov k dvom torzným tyčiam, z ktorých každá...

Způsob výroby dvou a více oddělených pruhů pletenotkané textilie a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231087

Dátum: 01.03.1986

Autori: Žid Jaromír, Jíša Miloslav, Tlapa Bohumír, Zmatlík Václav

MPK: D04B 39/06

Značky: tohoto, zařízení, více, pletenotkané, oddělených, způsob, provádění, pruhů, výroby, způsobu, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Rešení podle vynálezu umožnuje vyrábět více pruhů pletenotkané textilie na pletenotkacím stroji s minimální dělicí mezerou mezi nimi. Podstata způsobu výroby spočívá v tom, že při výrobě se od středu dělicí mezery zakládají příslušné krajové útkové nitě vždy na jednu a tutéž stranu, to je do téhož pruhu pletenotkané textilie, kde se provazují s ostatními útkovými a osnovními nitěmi. Proti zakladení krajových útkových nití do sousedních pruhů...

Anorganický kapalný scintilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231086

Dátum: 01.03.1986

Autori: Jursová Ljuba, Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01T 1/204

Značky: scintilátor, anorganický, kapalný

Zhrnutie / Anotácia:

Základní aktivní složkou anorganického kapalného scintilátoru podle vynálezu tvoří anorganická molekulární látka obsahující kationt s vyšším atomovým číslem než je 47 a halogen, která se rozpouští ve formě nedissociovaných molekul a nebo v roztoku vytváří autokomplexy, ve kterých zůstává zachována vazba mezi kationtovou a aniontovou složkou. Světelný výtěžek anorganických kapalných scintilátorů podle vynálezu se pohybuje od 70 % do 150 %...

Způsob rafinace technického 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231085

Dátum: 01.03.1986

Autori: Čiernik Ján, Spousta Eduard

MPK: C07C 39/07

Značky: způsob, technického, rafinace, 2,6-xylenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemické rafinace technického 2,5-xylenolu, obsahujícího jako nečistoty v různém poměru produkty metylace fenolu, zahříváním s paraformaldehydem v množství 1 až 200 % hmot. na obsah nečistot za přítomnosti solí dvou a třímocných kovů alifatických karboxylových kyselin s 1 až 30 uhlíkovými atomy v množství 0,1 až 100 % hmot. na použitý paraformaldehyd. Tímto způsobem lze získat 2,6-xylenol o,čistotě až 99,9 %.

Komplex aminokyselin pro léčení ledvinného selhání, ve formě infúzního roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231084

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kruf Miloslav, Čulík Karel, Mašita Artur

MPK: A61M 5/14, A61K 31/13

Značky: roztoku, formě, ledvinného, komplex, léčení, aminokyselin, selhání, infúzního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompexu aminikyselin pro léčení ledvinného selhání, ve formě infuzního roztoku, s případnou přísadou dalších účinných a/nebo pomocných složek, zejména vitamínů, kationtů a aniontů, zdrojů energie, stabilizátorů a/nebo antioxidantů komplex obsahuje L-formy těchto aminokyselin: valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, lysin-acetát, methionin, threonin, tryptofan, histidin, hydrochlorid argininu, N-acetyl-L-tyrosin, prolin a vodu pro...

Způsob přípravy 4-(1-methyl-4-piperidyliden)-4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepinu a jeho hydrogen-(+)-tartarátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231083

Dátum: 01.03.1986

Autori: Protiva Miroslav Ing, Metyš Jan, Rajšner Miroslav, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 495/04

Značky: 4-(1-methyl-4-piperidyliden)-4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepinu, přípravy, hydrogen-(+)-tartarátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem je způsob přípravy 4-(l-methyl-4-piperidyliden)-4,5-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepinu vzorce I a jeho hydrogen-(+)-tartarátu reakcí thieno(2,3-c)-2-benzothiepin-4(9H)-onu s 1-methyl-4-piperidylmagnesiumchloridem v tetrahydrofuranu a následující kysele katalyzovanou dehydrataci vzniklého 4-(l-methyl-4-piperidyl)-4,9-dihydrothieno (2,3-c)-2-benzothiepin-4-olu (II), při čemž se učiní...

Elektrody vysokofrekvenčního svařovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231082

Dátum: 01.03.1986

Autori: Rytíř Zdeněk, Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Herrmann Zdeněk, Fliéger Zdeněk, Marušák Jaromír, Novotný František, Jaroš Pavel

MPK: B29C 27/04

Značky: svařovacího, vysokofrekvenčního, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrod vysokofrekvenčního svařovacího lisu zejména pro vysokofrekvenční svařování víka a dna s válcovou částí transportního vaku z plastických materiálů, který umožňuje sváření válcové části vaku jak se dnem, tak i s víkem na jednom zařízení, kde účelu se dosahuje tím, že otevřením dveří stínicího krytu, opatřených kontakty vysune ústrojí automatický dolní pohyblivou elektrodu s pracovním stolem mimo oblast stínicího krytu a...

Způsob protikorozní ochrany plošných hřebových spojů a výztuh dřevěných stavebních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231081

Dátum: 01.03.1986

Autori: Bartoň Karel, Jech Jaromir, Čapoun Karel

MPK: C23F 15/00

Značky: dřevěných, způsob, plošných, protikorozní, hřebových, spojů, prvků, stavebních, výztuh, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší protikorozní ochranu kovových hřebenových plošných spojů a výztuh, které se používají ke spojování příp. vyztužování prvků dřevěných konstrukcí. Tyto spoje se podle vynálezu chrání proti korozi tím způsobem, že se opatří spodní a vrchní vrstvou ochranného materiálu se součinitelem difuze vodní páry ( 109( 0,001 s, přesahující okraje spoje nejméně o 5 mm načež se obě vrstvy ochranného materiálu po obvodě spoje zatěsní například...

Zařízení pro pneumatické zachycení a transportování přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231080

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kubata Milan, Ústí Nad Orlicí, Novotný Jan, Koďousek Jiří, Soukup Jiří

MPK: B65H 51/16

Značky: zařízení, přízí, zachycení, pneumatické, transportování

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o zařízení, zejména přenosné, které usnadnuje manipulaci s kontinuálně vysokou rychlostí podavanou přízi u textilních strojů, použitelné hlavně při ruční výměně cívek. Zařízení má transportní kanálek (7) pro přízi, jehož jeden konec je napojitelný na sací zařízení, a ručně nebo pomocí mechanických prostředků ovládané střižné prostředky (11, 2),uspořádané uvnitř a mezi konci transportního kanálku (7) tak že příze prochází skrze meziprostor...

Způsob přípravy farmakologicky účinných derivátů 1,4-diaminoantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231079

Dátum: 01.03.1986

Autori: Křepelka Jiří, Havlíčková Libuše, Koloničný Alois, Obruba Karel

MPK: C07C 97/26, C07C 97/24

Značky: účinných, přípravy, způsob, farmakologicky, derivátů, 1,4-diaminoantrachinonů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy farmakologický účinných derivátů 1,4-diaminoantrachinonu obecného vzorce I kde R1, R2 Z, X a Y mají význam dále uvedený reakcí odpovídajících dihydroxyanthrachinonů a aminů ve vodném, vodně organickém nebo organickém prostředí tak, že odpovídající amin reaguje a vychozí anthrachinonovou sloučeninou v její redukované a neredukované formě při jejich vzájemném poměru 1 : 0,25 sž 4. Získané látky mohou být aplikovány jako modrá...

Ozubená kola z chromniklmolybdenové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 231078

Dátum: 01.03.1986

Autori: Draský Jan, Janota Rudolf, Bystřický Josef, Nozar Karel

MPK: C21D 1/10, C21D 9/32

Značky: oceli, chromniklmolybdenové, ozubená

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ozubených kol z chromniklmolybdenové oceli o modulu zubů 8 až 25 mm, u kterých se zuby po postupném středofrekvenčním mezerovém ohřevu povrchově kalí tlakovým vzduchem. Řešením podle vynálezu jsou určeny rozměry zakalené vrstvy zubů ozubených kol v závislosti od tvaru a modulu zubů při současném stanoveni potřebných mechanických hodnot takto dimenzované vrstvy v závislosti od skutečného zatížení zakalené vrstvy zubů vnějšími...

Odběrová štěrbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 231077

Dátum: 01.03.1986

Autori: Rais Milan, Falout František, Šťastný Miroslav

MPK: F01D 9/04

Značky: odběrová, štěrbina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru parních turbin. Technickým problémem je zde využití kinetické energie páry, proudící odběrovou štěrbinou. Tento problém je podle vynálezu řešen usměrněním části toku odběrové páry odběrovou štěrbinou upravenou tak, aby bylo v podstatě odstraněno její víření při průchodu odběrovou štěrbinou. K tomu účelu je vnitřní část výstupku prvního rozváděcího kola v místě odběrové štěrbiny zaoblena, zatím co vnitřní část druhého...

Zařízení na upínání filtračních vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231076

Dátum: 01.03.1986

Autori: Rychlík Zdeněk, Ptáček Emil

MPK: B01D 46/42

Značky: upínání, filtračních, vložek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na upínáni filtračních vložek do skříně filtru sestává z vodicího dílu a upínací časti. Vodicí díl meandrovitého tvaru má krajní stěnu prodlouženou do rovinné vodici plochy, která je kolmá na druhou rovinnou vodicí plochu tvořenou střední stěnou dílu. V horní částí první vodicí plochy je provedena šikmá naváděcí plocha a v dolní části jedné nebo obou vodicich ploch šikmá vymezovaci plocha. Upínací část sestává z otočného segmentu s...

Zapojení řídicí jednotky barevného grafického displeje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231075

Dátum: 01.03.1986

Autori: Janů Karel, Nešev Ivan, Slováček Petr, Němec Dalibor

MPK: H04N 9/16

Značky: řídící, barevného, displeje, jednotky, grafického, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí jednotky barevného grafického displee rastrového typu. Funkci celého zapojení řídí mikroprocesorový blok. Programově je řízen z řídicí paměti. Data pro zobrazováni a pomocná data ukládá do datové paměti. Programově obsluhuje klávesnici a sám zajišťuje seriovou komunikaci na nadřízený počítač, přes blok paralelních vstupů a výstupů zajišťuje paralelní komunikaci s nadřízeným počítačem. Pro vytváření obrazových signálů v...

Zařízení pro upínání výhybkových vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231074

Dátum: 01.03.1986

Autori: Volný Jaromír, Fifka Jaroslav, Volný Bořivoj

MPK: B23Q 3/06

Značky: zařízení, výhybkových, upínání, vložek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na upnutí výhybkových vložek při opracování jejich funkčních ploch. Podstata zařízení spočívá v tom, že je opatřeno dvěma výškově stavitelnými hroty pro upnutí výhybkové vložky v jejích upínacích kuželových důlcích, z nichž alespoň jeden hrot je výsuvný. Mezi výškově stavitelnými hroty je upevněn alespoň jeden samostředící svěrák pro zajištění polohy osy symetrie příčného profilu výhybkové vložky. Tvar čelistí svěráku...

Přípravek pro úpravu povrchu zinku, hliníku a slitin na jejich bázi před nanášením organických povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231073

Dátum: 01.03.1986

Autori: Chocholoušek Jaroslav, Hauser Josef, Jaroš Miroslav, Bartoň Karel, Růžička Radomír

MPK: C23F 15/00

Značky: povrchu, slitin, hliníku, před, povlaků, nanášením, bázi, zinku, přípravek, úpravu, jejich, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález naleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení přípravku pro úpravu zinkových a hliníkových povrchů před nanášením organických povlaků, jehož působením se na povrchu uvedených kovů vytvoří konverzní vrstva reakčních zplodin, umožňující dokonalé zakotvení organických povlaků. Prostředek obsahuje od 10 do 90 hmot. % silikátu a/nebo polysilikátu alkalického kovu příp. aminia, například metakřemičitanu sodného a od 10 do 90 hmot....

Kanyla k dlouhodobému píštělování zažívacího traktu zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 231072

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šturm František, Doležel František, Valný Oldřich, Gold František

MPK: A61D 1/02

Značky: dlouhodobému, kanyla, píštělování, traktu, zvířat, zažívacího

Zhrnutie / Anotácia:

Kanyla je určena k dloudobému píštělování zažívacího traktu zvířat, zejména k získávání žaludečního obsahu telat jako suroviny pro výrobu syřidla, zejména pro mlékárenský průmysl. Podstata kanyly spočívá v tom, že je prakticky rozdělena na dvě části, z nichž jedna je fixována v zažívacím traktu zvířete a zajišťuje obděr jeho obsahu a druhá část je fixována ve svalstvu a kůži. Použitý materiál zajišťuje dlouhodobou funkčnost kanyly. Vynález může...

Luminiscenční dioda

Načítavanie...

Číslo patentu: 231071

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kubec František, Nohavica Dušan, Hrdlička Jan, Hrubý Jaroslav, Rohlíček Vojtěch, Vykouk Vlastimil

MPK: A61N 5/06

Značky: luminiscenční, dioda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru lékařství. V reflexní terapii se používaji diody s kontaktem uvnitř pouzdra, což v případě kovového kontaktu vede ke světelným ztrátam a v připadě vložení transparentního vodivého materiálu do pouzdra k technologickým potížím. Výhodou luminiscenční diody podle vynálezu je především zmenšeni světelných ztrát, popřípadě jednodušší výrobní technologie. Podstata luminiscenční diody podle vynálezu spočívá v tom, že alespoň na...

Soustava pro lokální diagnostiku strojních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231070

Dátum: 01.03.1986

Autori: Martoch Josef, Matal Oldřich

MPK: G21D 1/02

Značky: strojních, diagnostiku, zařízení, lokální, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Provedení soustavy pro lokální diagnostiku podle vynálezu se skládá z převodového členu informací a z ochranných prvků. Člen přenosu informací je přitom vytvořen připojovacím tělesem připevněným na strojním zařízení a snímačem přímo nebo přes vlnovod připojeným k připojovacímu tělesu. Ochranné prvky pak tvoří ochranná trubka upevněna na jedné straně na připojovacím tělese a na straně druhé opatřená pružně-těsnícím elementem s převlečnou maticí...

Nízkozdvižný akumulátorový tahač

Načítavanie...

Číslo patentu: 231069

Dátum: 01.03.1986

Autori: Beer Alfred, Brzák Miroslav, Prokop Petr, Frkal Stanislav, Dostál Ladislav, Kostlivý Walter

MPK: B66F 9/06

Značky: nízkozdvižný, akumulátorový, tahač

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkozdvižný akumulátorový tahač sestává z ručního vidlicového nízkozdvižného vozíku 1 a z pohonné jednotky 2, která je připevněna na samostatný rám 9, spojený kloubově s ruřním nízkozdvižným vozíkem 1 pomocí spojovacích čepů 15 usazených v pouzdrech 6. Samostatný rám 9 je umístěn nad vidlicemi 4. Pohonnou jednotku 2 tvoří skřín 10 pro akumulátory, která je opatřena uzamykatelným víkem 16, dále elektroskříň 11 obsahující elektrické součástky...

Odpružené valivé vedení těžních nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 231068

Dátum: 01.03.1986

Autori: Bichler Jaroslav, Ecler Zdeněk

MPK: B66B 7/02

Značky: odpružené, vedení, nádob, valivé, těžních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru svislé důlní dopravy. Řeší se jím nově vodicí kola dvojkolí valivého vedení těžných nádob po ocelových průvodnicích. Podstatu vynálezu tvoří to, že čelní i boční vodicí kola nebo vodicí dvojkolí, která jsou uchycena na výkyvných odpružených ramenech jsou opatřena výměnným nákolkem. Tento výměnný nákolek je tvořen vnitřním ocelovým pouzdrem pro uložení na věnec vodicího kola a elastickou vložkou překrytou ocelovým běhounem....

Uspořádání obtoku chladicí kapaliny motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231067

Dátum: 01.03.1986

Autor: Koubek Pavel

MPK: F01P 3/20

Značky: uspořádání, chladicí, kapaliny, motorů, obtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání obtoku chladicí kapaliny motoru, který je veden z tělesa termostatu přes pružný člen s otvorem do tělesa vodního čerpadla, spojeným s klikovou skříní a těleso termostatu spojené s hlavou válců, vyznačené tím, že pružný člen (2) s otvorem je dotlačen jednak v zahloubení (8) první těsnicí plochou (6) na dosedací plochu (7) tělesa (l) termostatu a jednak v zahloubení (9) druhou těsnicí plochou (6) na dosedací plochu (7) tělesa (3)...

Magnetická hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 231066

Dátum: 01.03.1986

Autori: Macháček Milan, Černík Josef

MPK: G11B 21/00

Značky: hlava, magnetická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetických hlav pro magnetofony, výpočetní a speciální záznamovou techniku. Řeší konstrukci magnetické hlavy z hlediska zvýšení technických parametrů výrobku a současně zjednodušení výroby. Dosáhne se toho nahrazením tvarově složitých a přesných dílů zhotovovaných obvykle frézováním jednoduchými tvary, vyrobenými progresivní lisařskou technikou. Sestavením těchto dílů s pomocí montážního přípravku, který zajistí těsný styk...

Mléčna krmná směs pro telata

Načítavanie...

Číslo patentu: 231065

Dátum: 01.03.1986

Autori: Pinďák Jan, Hladíková Zdenka, Baumruker Jiří, Novák Karel, Dědek Miroslav, Bohačenko Ivan

MPK: A23K 1/18

Značky: kŕmna, teľatá, mléčna, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Krmná směs se sníženým obsahem tukové násady, která je kompenzována tepelně a enzymově. upravenou obilnou moukou, obsahuje jednoduché oligosacharidy, lehce využitelné v zažívacím traktu telat. Podporuje se rozvoj enzymového systému trávení při nižší celkové nutriční hodnotě MKS. Úspora tukové násady číní cca 50 %·.

Cementová zmes pre práce za nízkych teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 231064

Dátum: 01.03.1986

Autori: Guštafik Juraj, Bruthans Zdeněk

MPK: C04B 13/20

Značky: práce, teplot, nízkých, cementová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém betonáže za záporných teplôt. Pre zamedzenie zmrznutia mált a betónov sa doteraz užíva alebo tepelná ochrana, čo je náročné prevádzkovo aj energeticky alebo prísady najmä chloridov a karbonátov. Využitie doposiaľ známych prísad pri vysokých dávkach, ktoré sú pre zamedzenie zmrznutia vody nutné, limituje ich negatívny vplyv na koroziu výztuže, nežiaduce zrychlenie tuhnutia, ktoré sťažuje spracovanie zmesi a zníženie...

Spôsob fixácie hydiny a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231063

Dátum: 01.03.1986

Autori: Janík Augustín, Marton Pavol

MPK: A22C 21/00

Značky: hydiny, zariadenie, spôsob, vykonávaniu, fixácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka strojného opracovania jatočnej hydiny. Rieši sposob fixácie hydiny zavesenej za pätové kĺby na strmeňoch závesného dopravníka, pri ktorom sa hydina od chrbta a zdola v oblasti proximálných koncov pažných kostí podopre, podvihné, príp. aj vyklopí hruďou smerom hore a nakoniec fixuje uchytením v mieste proximálnych koncov pažných kostí a v oblasti hrudného okienka opretím o hruď z vonkajšej alebo aj vnútornej strany . Zariadenie...