Zverejnene patenty 15.02.1986

Způsob výroby antibiotika narasinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227700

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kastner Ralph Emil, Hamill Robert

Značky: narasinu, výroby, antibiotika, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby antibiotika narasinu, vyznačující se tím, že se pěstuje Streptomyces granuloruber NRRL 12389 v živném prostředí s obsahem využitelných zdrojů uhlíku, dusíku a anorganických solí v submerzní kultuře za aerobních podmínek, načež se antibiotikum ze živného prostředí izoluje.

Způsob výroby kyseliny auromerkaptojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 227699

Dátum: 15.02.1986

Autori: Haas Dieter, Rapp Erich, Reiter Winfried

Značky: způsob, výroby, kyseliny, auromerkaptojantarové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny auromerkaptojantarové reakcí solí zlata kyselinou merkaptojantarovou, vyznačující se tím, že chlorid zlatitý nebo kyselina tetrachlorozlatitá v bezvodé podobě nebo v podobě hydrátů nechá reagovat s kyselinou merkaptojantarovou v prostředí alifatických ketonů se 3 až 10 atomy uhlíku, s výhodou se 4 až 6 atomy uhlíku.

Tepelný výměník s teplosměnnými plochami z rovinných plechových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227698

Dátum: 15.02.1986

Autori: Szücs László, Harmatha András, Horváth András

Značky: dílů, plochami, rovinných, teplosměnnými, výměník, tepelný, plechových

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný výměník s teplosměnnými plochami z rovinných plechových dílů, obzvláště pro výměnu tepla mezi dvěma navzájem kolmo proudícími médii o velkých průtočných množstvích, přičemž teplosměnné plochy oddělující obě média jsou uspořádány se vzájemným nepatrným odstupem, vyznačený tím, že rovinné plechové díly (1) mají základní rovinu (3) a s ní paralelní připojovací rovinu (4), přičemž připojovací rovina (4) vznikne ohnutím dvou protilehlých...

Otočný uzávěr pro nádobu na taveninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227696

Dátum: 15.02.1986

Autori: Keller Werner, Zaugg Robert

Značky: uzáver, taveninu, nádobu, otočný

Zhrnutie / Anotácia:

Otočný uzávěr pro nádobu na taveninu, sestávající z pevného žárovzdorného uzavíracího dílu, navazujícího na výtokový kanál nádoby, a z otočného žárovzdorného uzavíracího dílu, vytvořeného ve tvaru kotouče, opatřeného soustavou licích otvorů a dosedajícího prostřednictvím kluzné plochy na pevný uzavírací díl, vyznačující se tím, že pevný žárovzdorný uzavírací díl je rovněž vytvořen ve tvaru kotouče /20/ a je stejně jako otočný uzavírací kotouč...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227695

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pommer Ernst-heinrich, Ammermann Eberhard, Rentzea Costin, Sauter Hubert

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát azolu obecného vzorce I v němž X znamená vodík, halogen nebo trifluormethylovou skupinu a n znamená celé číslo od 1 do 5, přičemž jednotlivé skupiny X jsou v případě, že m je větší než 1, stejné nebo vzájemně různé, Z znamená -N= nebo -CH=, R1 znamená alkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku nebo alkinylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku a R2...

Zařízení pro rafinaci roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227694

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pelton John Franklin

Značky: roztaveného, rafinaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rafinaci roztaveného kovu obsahující ve vzájemné kombinaci nádrž s izolačním krytem, alespoň jedním vstupním pásmem a alespoň jedním výstupním pásmem a alespoň jednou rafinační komorou, spojenou a těmito pásmy, a dále v každé rafinační komoře jedno rozdělovací ústrojí plynu, přičemž toto rozdělovací ústrojí obsahuje hřídel, procházející krytem a opatřeným na horním konci hnacím prostředkem, ležícím nad krytem vně komory, a rotor...

Insekticidní prostředek a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227693

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ghyczy Miklos, Etschenberg Eugen, Osthoff Heinrich

Značky: přípravy, prostředek, způsob, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek se sníženým škodlivým účinkem insekticidně účinných látek v něm obsažených, vyznačený tím, že jako látku, snižující škodlivý účinek insekticidů a snižující množství používaného insekticidu nutné pro dosažení stejného insekticidního účinku, obsahuje jeden nebo více fosfolipidů, vybraných ze skupiny zahrnující fosfatidylcholin, fosfatidylethanolanin, N-acylované fosfatidylethanolaminy, kde acylová skupina je odvozena od...

Způsob výroby nových 2-aryl-3,4-diazabicyklo[4,n,0]alk-2-en-5-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227692

Dátum: 15.02.1986

Autori: Koenig Horst, Rossy Phillip, Franke Albrecht, Gries Josef, Lehmann Hans Dieter, Thyes Marco, Lenke Dieter

Značky: 2-aryl-3,4-diazabicyklo[4,n,0]alk-2-en-5-onů, výroby, nových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 2-aryl-3,4-diazabicyklo[4,n,O]-alk-2-en-5-onů, obecného vzorce I v němž n znamená číslo 1 nebo 2, m znamená číslo 1, 2 nebo 3, R a R3 jsou stejné nebo různé a znamenají atomy vodíku nebo methylové skupiny, vyznačující se tím, ře se na cykloalkankarboxylovou kyselinu obecného vzorce II v němž m a n a R3 mají shora uvedené významy, působí hydrazinem obecného vzorce NH2NHR v němž R má shora uvedený význam.

Krmivo pro hospodářská zvířata, zvláště přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 227691

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hershberger Charles Lee, Merkel Kurt Edgar, Weeks Robert Edgar, Wild Gene Muriel

Značky: zvířata, hospodářská, přežvýkavce, krmivo, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Krmivo pro hospodářská zvířata, zvláště přežvýkavce a drůbež, resp. předsměs k jeho vytvoření, vyznačující se tím, že obsahuje 0,01 až 90 hmotnostních % antibiotika A-4696G které je glykopeptidem se dvěma aminoskupinami zásadité povahy, ve formě dihydrochloridu jde o bílou krystalickou sloučeninu, v podstatě rozpustnou ve vodě a nerozpustnou v organických rozpouštědlech jako methylalkoholu, acetonu, chloroformu a benzenu, s přibližným...

Způsob výroby derivátů 5H-thiazolo- a 5H-1,3,4-thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-onů a 3,4-dihydro-2H,6H-pyrimido[2,1-b][1,3]thiazin-6-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227690

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kennis Ludo Edmond Josephine, Mertens Josephus Carolus

Značky: výroby, 3,4-dihydro-2h,6h-pyrimido[2,1-b][1,3]thiazin-6-onů, 5h-thiazolo, derivátů, 5h-1,3,4-thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-onů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález opisuje způsob výroby nových derivátů 5H-thiazolo- a 5H-1,3,4-thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-onů a 3,4-dihydro-2H,6H-pyrimido[2,1-b][1,3]thiazin-6-onů, jejich farmaceuticky přijatelných adičních solí s kyselinami a jejich stereochemických isomerních forem. Tyto sloučeniny mají cenné farmakologické vlastnosti. Vyznačují se zvlášť silní psychotropní účinností, antihistamínovou a antiserotonínovou účinností.

Způsob výroby uzavřených komplexů N-(1-fenylethyl)-3,3-difenyl-propylaminu nebo jeho hydrochloridu s cyklodextrinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227689

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kiss Pál, Korbonits Dezsö, Virág Sándor, Stadler Ágnes, Vikmon Mária, Szejtli József, Turcsán István

Značky: způsob, výroby, cyklodextrinem, uzavřených, hydrochloridu, n-(1-fenylethyl)-3,3-difenyl-propylaminu, komplexu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby uzavřených komplexů N-/1-fenylethyl/-3,3-difenylpropylaminu nebo jeho hydrochloridu s cyklodextrinem, vyznačující se tím, že se báze N-/1-fenylethyl/-3,3-difenylpropylaminu nebo jeho hydrochloridu nechá zreagovat ve vodném a/nebo ethanolickém prostředí za míchání při 4 až 60 °C s 1 až 3 mmoly cyklodextrinu přepočteno na 1 mmol báze nebo hydrochloridu a pro výrobu hydrochloridu se získaný komplex popřípadě zpracuje kyselinou...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227688

Dátum: 15.02.1986

Autori: Wuerzer Bruno, Becker Rainer, Goetz Norbert, Jahn Dieter

Značky: prostředek, složky, herbicidní, účinné, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát cyklohexan-1,3-dionu obecného vzorce I v němž R1 znamená pětičlenný nebo šestičlenný aromatický heterocyklický zbytek s jedním nebo dvěma atomy dusíku, který může obsahovat jeden nebo dva substituenty ze skupiny tvořené alkylovou skupinou s 1 až 2 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinou s 1 až 2 atomy uhlíku, R2 znamená vodík, methoxykarbonylovou skupinu...

Insekticidní a akaricidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227687

Dátum: 15.02.1986

Autori: Knauf Werner, Waltersdorfer Anna, Salbeck Gerhard

Značky: akaricidní, prostředek, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní a akaricidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I v němž R znamená chlór nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, R2 a R3 znamenají methylovou nebo ethylovou skupinu a n znamená číslo 1 nebo 2, v kombinaci se sloučeninou obecného vzorce II v němž Y znamená skupinu vzorce kde Ra a Rb znamenají methylovou skupinu nebo Ra znamená vodík a Rb znamená dichlorvinylovou skupinu,...

Způsob výroby protinádorově účinné antracyklinové glykosidové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227686

Dátum: 15.02.1986

Autori: Suarato Antonino, Casazza Anna Maria, Penco Sergio, Arcamone Federico

Značky: sloučeniny, glykosidové, antracyklinové, protinádorově, účinné, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby protinádorově účinné antracyklinové glykosidové sloučeniny obecného vzorce I kde R znamená atom vodíku nebo hydroxyskupinu, ve formě hydrochloridu, vyznačující se tím, že se 4´-deoxy-4´jod-N-trifluoracetyldaunorubicin obecného vzorce II rozpuštěný v acetonu podrobí alkalické hydrolýze 0,1 N vodným roztokem hydroxidu sodného prováděné za mírných podmínek po dobu 3 hodin za teploty 0 °C, aby se získala volná glykosidová báze...

Zařízení k vedení pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227685

Dátum: 15.02.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: vedení, pásu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vedení pásu, zejména pro automatické posouvání alespoň jednoho papírového pásu po dráze ve tvaru písmene U, která sestává z prvního a druhého úseku spojených středním zakřiveným úsekem, přičemž alespoň druhý úsek, ležící ve směru pohybu papírového pásu za zakřiveným úsekem, se prostírá alespoň částečně podél dopravního ústrojí pro každý pás, vyznačené tím, že obsahuje vodicí člen (32, 41) pohyblivý stejnou rychlostí a ve stejném...

Vícecestný ventil pro čerpadla na husté látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227684

Dátum: 15.02.1986

Autor: Schwing Friedrich

Značky: husté, vícecestný, látky, čerpadla, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

U čerpadel na husté látky bývá vícecestný ventil opatřen řadicím orgánem pohyblivým ve skříni, který má na jednom konci nejméně jeden vtok, pohyblivý před jedním nebo před několika otvory ve skříni a na protilehlém konci před otvorem v dopravním potrubí má výtok opatřený dotykovým těsněním, které obklopuje otvor v dopravním potrubí ve skříni a s výhodou desku uspořádanou na vnitřní stěně skříně ve všech mezipolohách a koncových polohách...

Způsob výroby antibiotika A-4 696 faktoru G

Načítavanie...

Číslo patentu: 227683

Dátum: 15.02.1986

Autori: Merkel Kurt Edgar, Wild Gene Muriel, Hershberger Charles Lee, Weeks Robert Edgar

Značky: antibiotika, faktoru, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby antibiotika A-4696G, který je glykopeptidem se dvěma aminoskupinami zásadité povahy, ve formě dihydrochloridu jde o bílou krystalickou sloučeninu, v podstatě rozpustnou ve vodě a nerozpustnou v organických rozpouštědlech jako methylalkoholu, acetonu, chloroformu a benzenu, s přibližným procentuálním prvkovým složením 52,90 % uhlíku, 4,29 vodíku, 6,39 % dusíku, 30,96 % kyslíku a 5,46 % chloru, s absorpčním maximem v ultrafialovém...

Balicí stroj pro balení cigaret do obalů se skládanými dny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227682

Dátum: 15.02.1986

Autor: Oberdorf Manfred

Značky: balení, stroj, skládanými, cigaret, obalů, balicí

Zhrnutie / Anotácia:

Balicí stroj pro balení cigaret do obalů se skládanými dny, sestávající z obalovacího bubnu opatřeného dutými trny pro částečné zabalení bloku cigaret, krokového hnacího ústrojí pro krokové otáčení obalovacího bubnu vždy o jednu komůrku, axiálně posuvných přesouvadel pro plnění a vyprazdňování dutých trnů, ústrojí pro přivádění obalového papíru, ústrojí pro skládání obalového papíru kolem dutých trnů a připojeného uzavíracího ústrojí pro...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227681

Dátum: 15.02.1986

Autor: De Reinach Hirtzbach Francois

Značky: herbicidní, prostředek, látek, způsob, účinných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek pro použití v zemědělství, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden derivát 2,3-dihydro-3-methyl-6-fenyl-4-pyronu obecného vzorce II ve kterém R2 znamená alkylovou skupinu se 2 až 3 atomy uhlíku a R3 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovu se 3 až 5 atomy uhlíku nebo alkinylovou skupinu se 3 až 5 atomy uhlíku.

Zařízení pro poutnické válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 227679

Dátum: 15.02.1986

Autori: Odenthal Peter, Wintergerst Werner

Značky: zařízení, poutnické, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro poutnická válcování děrovaného předvalku nasunutého na trn válcovací stolice opatřené výměnným dorazem a jako doraz jsou uspořádány dvě vodorovné proti sobě ležící dorazové páky, opatřené vyměnitelnými dorazovými čelistmi, které jsou pomocí hydraulického válce otočné ve stolici.

Zkušební způsob pro zjištění magnetických vlastností feromagnetických prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227678

Dátum: 15.02.1986

Autori: Krämer Horst, Fassbender Heinrich

Značky: zjištění, feromagnetických, magnetických, vlastností, prášků, zkušební, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy minerálů v těžkých kapalinách a řeší zjišťování vhodnosti feromagnetického prášku pro užití v těžkých suspenzích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že feromagnetický prášek se magnetuje v stejnosměrném magnetickém poli, potom se odmagnetuje cyklicky klesajícím magnetickém střídavém poli, potom se vzorek takto upraveného prášku navrší ve středu kruhové desky z dielektrického materiálu, například skla, deska se položí na...

Analytický prostředek pro stanovení alespoň dvou složek v kapalném zkušebním vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227677

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tabb David Lee, Rapkin Myron Colman

Značky: stanovení, prostředek, kapalném, složek, alespoň, vzorků, zkušebním, analytický

Zhrnutie / Anotácia:

Analytický prostředek pro stanovení alespoň dvou složek v kapalném zkušebním vzorku obsahující podložku, hydrofobní vrstvu upevněnou na podložce a alespoň dvě reakční činidla fixovaná na hydrofobní vrstvu, přičemž každá plocha s reakčním činidlem je schopná vytvářet zjistitelnou odezvu v přítomnosti stanovované složky, vyznačený tím, že hydrofobní vrstva sestává z jemně rozptýlených částic oxidu křemičitého, na jehož povrchu jsou kovalentně...

Přístroj pro rafinaci roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227676

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pelton John Franklin

Značky: roztaveného, rafinaci, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje pro rafinaci roztaveného kovu, který sestává z nádržky ze vstupních a výstupních pomůcek pro roztavený kov a plyny a z alespoň jednoho rotujícího ústrojí pro rozvádění plynu rozptýleného v nádržce, přičemž toto ústrojí pro rozvádění plynu obsahuje otáčivý hřídel spojený na horním konci s pohonem a na dolním konci pevně spojený s lopatkovým kruhovým rotorem, dále dutou nepohyblivou objímkou, tento hřídel obklopující, a...

Způsob výroby kaseinu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 227675

Dátum: 15.02.1986

Autor: Salmon Michel Charles Jean

Značky: provádění, zařízení, způsob, kaseinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kaseinu z odstředěného mléka, vyznačený tím, že odstředěné mléko se uvede za nepřetržitého míchání do styku s kationtovou pryskyřicí ve formě H po dobu potřebnou k poklesu pH mléka na hodnotu v rozmezí od 4,7 do 5 a k nasycení pryskyřice ionty kovů z mléka, mléko oddělené od nasycené pryskyřice se sráží na sýřeninu a sérum, které se od sebe oddělí, a kationtová pryskyřice se po regeneraci odděleným sérem opětovně zavádí do...

Zařízení pro nucené podávání nití k pletacímu ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227674

Dátum: 15.02.1986

Autor: Carrotte Frederick Henry

Značky: podávání, nití, zařízení, nuceně, ústrojí, pletacímu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nucené podávání nití k pletacímu ústrojí pletacího stroje opatřené nejméně jedním otočným bubnem, s kterým je ve třecím záběru na části obvodu bubnu ohebný nekonečný poháněcí řemínek, jehož šířka je menší než šířka bubnu, a niťovým vodičem provedení nitě po dráze přesahující uvedenou část obvodu bubnu, přičemž niťový vodič je přemístitelný ve směru osy bubnu pro vedení nitě z první axiální polohy na bubnu, v které je nit vzdálena...

Jednofázový komutátorový motor, zejména pro dvoumotorový pohon automatických praček

Načítavanie...

Číslo patentu: 227673

Dátum: 15.02.1986

Autor: Bradler Peter

Značky: zejména, motor, praček, pohon, jednofázový, komutátorový, automatických, dvoumotorový

Zhrnutie / Anotácia:

Jednofázový komutátorový motor, zejména pro dvoumotorový pohon automatických praček, s indukčním motorem pro prací provoz a dvoupólovým komutátorovým motorem pro ždímací provoz, sdruženými ve společném statoru, případně rotoru, s nejméně dvěma rozdílným počty otáček pro ždímání, s nejméně dvěma po obvodu statoru v drážkách uspořádanými částmi budicího statorového vinutí komutátorového motoru s rozdílnou úhlovou polohou jejich os budícího pole,...

Zavážecí zařízení šachtových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227672

Dátum: 15.02.1986

Autori: Legille Edouard, Maillet Pierre

Značky: pecí, zavážecí, zařízení, šachtových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavážecího zařízení šachtových pecí a pevným, svisle ve středu pece uspořádaným nakládacím kanálem a s otočným rozdělovacím žlabem, zavěšeným na otočném pouzdru, na němž je upevněna ovládací tyč k vykyvování rozdělovacího žlabu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ovládací tyč sestává ze dvou teleskopických elementů tvořených šroubovým vřetenem a pouzdrem s maticí, přičemž horní teleskopický element je uchycen pomocí kloubových...

Pórovitá impregrovaná granule a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227671

Dátum: 15.02.1986

Autori: Scher Herbert Benson, Rider Richard Harold, Hahn Alice Ulhee

Značky: granule, výroby, impregrovaná, pórovitá, způsob, její

Zhrnutie / Anotácia:

Pórovitá impregnovaná granule, jejíž póry uzavřené pórovitou membránou obsahují zachycenou látku, alespoň částečně nemísitelnou s vodou a určenou k pomalému uvolňování, vyznačená tím, že membrána z polymočoviny je tvořena produktem reakce in situ mezi nevodným organickým roztokem, obsahujícím látku k zachycení a 2 až 75 % hmotnosti organického polyisokyanátu, a vodným roztokem obsahujícím vodu a 0,01 až 10 % hmotnosti katalyzátoru ze skupiny...

Způsob přípravy poživatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227670

Dátum: 15.02.1986

Autor: Duran Vladimír

Značky: přípravy, způsob, poživatin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy poživatin, které během tepelné úpravy do poživatelné formy do sebe přijímají tekutiny, například rýže, těstovin, luštěnin a podobně, v obalu nepropouštějícím tekutinu, jako je kovová nebo plastická fólie, vyznačený tím, že se syrová poživatina vloží do obalu odolného při teplotě -50 až 140 °C společně s množstvím vody, odpovídajícím rozdílu hmotnosti syrové a uvařené poživatiny a po uzavření se v obalu ihned nebo po skladování...

Korekční členy barevné obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227669

Dátum: 15.02.1986

Autor: Barten Piet Gerard Joseph

Značky: korekční, členy, barevné, obrazovky

Zhrnutie / Anotácia:

Korekční členy barevné obrazovky se zobrazovacím okénkem, s kuželem připojeným k tomuto okénku a hradlem připojeným k tomuto kuželu, u kterého je na vnitřní straně obrazového okénka umístěno obrazové stínítko sestávající z velkého počtu oblastí světélkujících ve třech různých barvách, v hrdle je upravena elektronová tryska pro vytváření tří elektronových svazků, jejichž osy jsou umístěny v jedné rovině, před obrazovým stínítkem je umístěna...

Způsob přípravy cykloalkanolů a cykloalkanonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227668

Dátum: 15.02.1986

Autor: Bryan Wiliam Ole

Značky: způsob, cykloalkanolů, cykloalkanonů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cykloalkanolů a cykloalkanonů oxidací cykloalkanu s 5 až 12 atomy uhlíku v kruhu v kapalné fázi plynem obsahujícím molekulární kyslík ve stupni a/ a na takto získanou oxidační směs obsahující cykloalkylhydroperoxid se působí v následujícím stupni b/ kovovou solí, která způsobuje rozklad cykloalkylhydroperoxidu, v přítomnosti vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu v množství poskytujícím 0,1 až 2N koncentraci hydroxylových...

Způsob okyselování mléka a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 227667

Dátum: 15.02.1986

Autor: Salmon Michel Charles Jean

Značky: provádění, mléka, okyselování, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob okyselování mléka, vyznačený tím, že mléko se uvede do styku s kationtovou pryskyřicí až do poklesu pH mléka na hodnotu v rozmezí 4,7 až 5,0, přičemž mléko a pryskyřice se neustále udržují ve vzájemném pohybu, poté se mléko oddělí od pryskyřice a okyselování se dokončí přidáním netoxické kyseliny.

Číslicový měřič vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 227666

Dátum: 15.02.1986

Autori: Fábián Zsolt A Samu Mihály, Balogh Barnabás

Značky: měřič, vlhkosti, číslicový

Zhrnutie / Anotácia:

Číslicový měřič vlhkosti, zejména pro určení obsahu vlhkosti obilí a jiných práškových, zrnitých nebo granulovaných materiálů, opatřený snímací jednotkou, řídicím obvodem, zesilovacím stupněm, čítačem s hradlem a zobrazovací jednotkou, vyznačující se tím, že výstup hodnot obsahu vlhkosti snímací jednotky (1) je připojen k prvnímu vstupu obvodu RC (6) pro vytváření impulsů, výstup hodnot teploty snímací jednotky (1) je připojen k druhému vstupu...

Dopravní návěstidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 227665

Dátum: 15.02.1986

Autori: Törö József, Kovács Miklós, Zalezsák Tamás

Značky: návěstidlo, dopravní

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravní návěstidlo, sestávající ze skříně z umělé hmoty, v niž jsou umístěny parabolický reflektor a objímka žárovky a z dvířek, která jsou otevíratelná a jsou připevněna ke skříni z umělé hmoty čepy, vytvořenými na pružných ramenech z umělé hmoty a v nichž je připevněna čočka, vyznačující se tím, že dvířka (2) jsou ke skříni (1) připevněna čtyřmi pružnými rameny (7), která jsou vyrobena v celku s dvířky (2) z umělé hmoty, jejichž volné konce...

Způsob spojování dílců na bázi hliníku a ocelových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 227664

Dátum: 15.02.1986

Autori: Klein Dominique, Salesse Marc

Značky: oceľových, bázi, způsob, dílců, hliníku, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování dílců na bázi hliníku a ocelových dílců, a to lisováním za tepla, jejichž spojované povrchy byly předběžně upraveny pro vzájemné spojení a zbaveny nečistot, jež by škodily jejich přilnutí, vyznačující se tím, že se ocelový dílec opatří kovovým filmem tvořícím bariérovou vrstvu, před lisováním se vloží mezi spojované povrchy křemíková zrna pro vytvořeni eutektika, povrchy se chrání proti okysličení, dílce se zpracují tak, že se...

Způsob vytváření přízových cívek s předem zadanou délkou příze na rotorových spřádacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227663

Dátum: 15.02.1986

Autor: Felix Ernst

Značky: přízových, délkou, zařízení, tohoto, cívek, vytváření, zadanou, předem, příze, spřadacích, strojích, způsob, provádění, způsobu, rotorových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření přízových cívek s předem zadanou délkou příze na rotorových spřádacích strojích, u kterého se prostřednictvím nejméně jednoho pojízdnéno více spřádacím místům přiřazeného odebíracího ústrojí odebírají plné křížové cívky tehdy, jestliže z porovnání mezi skutečnou hodnotou navinuté délky příze, zjištěné měřicím ústrojím délky a mezi žádanou hodnotou, vyplyne jejich shodnost, vyznačující se tím, že z počítací jednotky (4) se vyšle...

Zařízení k přehýbání přířezů listového materiálu ve strojích na balení předmětů, zejména cigaret, do tuhých balíčků s výkyvným víčkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227662

Dátum: 15.02.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: cigaret, balení, přířezu, strojích, zařízení, tuhých, výkyvným, předmětů, víčkem, balíčků, přehýbání, zejména, listového, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení obsahuje krokově pohyblivý dopravní buben s obvodovými výřezy, do kterých se vkládá předmět určený k balení a přířez opatřený přehybovými čarami. Při průchodu jednotlivými přehýbacími stanicemi se části přířezu postupně přehýbají podél přehybových čar a skládají na baleném předmětu v krabičku, která se ve vyprazdnovací stanici vysune z obvodového výřezu bubnu.

Prohlížecí přístroj obrázků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227661

Dátum: 15.02.1986

Autor: Ackeret Peter

Značky: prohlížecí, prístroj, obrázků

Zhrnutie / Anotácia:

Prohlížecí přístroj obrázků, sestávající z pouzdra pro uložení stohu obrázků, jehož nejhořejší obrázek leží pod prohlížecím okénkem pouzdra, se zásuvkou, vysunovatelnou a zasunovatelnou do pouzdra rovnoběžně s rovinou prohlížecího okénka a mechanismu pro výměnu obrázků, tvořeného unášečem, jímž je jeden obrázek z jedné strany stohu při vytažení zásuvky oddělen a zasunutím zásuvky přiveden na druhou stranu stohu, dále z přidržovacího ústrojí...

Způsob odbourávání lignocelulózových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227660

Dátum: 15.02.1986

Autori: Paszner Laszlo, Chang Pei-ching

Značky: materiálů, způsob, odbourávání, lignocelulózových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odbourávání lignocelulózových materiálů se provádí podle vynálezu zpracováváním s okyselenou směsí obsahující 70 až 30 dílů hmotnostních vody a 30 až 70 dílů hmotnostních organického rozpouštědla, za tlaku a při teplotě 160 až 210 °C. Podstata postupu spočívá v tom, že se lignocelulózový materiál smísí s okyselenou směsí vody a organického rozpouštědla, přičemž jako organické rozpouštědlo se použije ve vodě rozpustného nízkomolekulárního...

Způsob ošetření dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 227659

Dátum: 15.02.1986

Autori: Blom Cornelis Willem, Van Keulen Jacobus Marinus

Značky: způsob, ošetření, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob ošetření dřeva, zvláště částí zevních rámů konzervačním prostředkem v kapalné nebo pastovité formě, vyznačující se tím, že se tento prostředek nanese do vyhloubení ve dřevě a vyhloubení se těsně uzavře, přičemž se použije prostředek absorbovaný na porézním materiálu.