Zverejnene patenty 13.02.1986

Způsob výroby nových derivátů 8-alkoxykarbonylamino-4-aryl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247188

Dátum: 13.02.1986

Autori: Kubín Jaroslav, Karlík Božek, Pavlík Vlastimil, Jezdinský Milan, Výmola František, Stránský Vítizslav, Oeneová Jioina, Sedláeek Jaroslav, Zachariáš Ladislav, Bilohlávek Stanislav, Šourek Jioí, Lonský Jioí

MPK: C07D 217/04

Značky: derivátů, způsob, 8-alkoxykarbonylamino-4-aryl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu, nových, výroby

Text:

...vzorce I se nechá reagovat s odpovídající kyselinou ve vhodném inertním organickém rozpouštědle.Kyselina se používá výhodné ve stechiometrickém množství. Lze postupovat také tak,že se sloučenina obecného vzorce I uvolni ze své soli, která není přijatelná z farmaceutického hlediska, pomocí silné báze, a získaná volná báze obecného vzorce I se potom nechá reagovat s odpovídající kyselinou, která je přijatelná z farmaceutického...

Způsob výroby nových derivátů 8-karbamoylamino-4-aryl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247182

Dátum: 13.02.1986

Autori: Selzer Rudolf, Kleinbauer Karel, Duda Zdenik, Masák Vladimír, Deml Mirko, Kalous Zdenik, Ciprich Antonín, Grigar Oldoich, Boeek Petr, Husák Václav, Erban Jioí, Svoboda Petr

MPK: C07D 217/04

Značky: 8-karbamoylamino-4-aryl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu, nových, výroby, způsob, derivátů

Text:

...rozpouštědle. Jako reakčního prostředí se výhodné používá aromatických uhlovodíků (například benzenu, toluenu, xylenu atd.). Reakce se provádí za zahřívání, výhodně při teplotě varu reakční směsi.Reakční směs se může zpracovávat o sobě známými metodami. Tak se například oddestiluje rozpouštědlo a zbytek se čistí chromatografickými metodami.Sloučeniny obecného vzorce V jsou známé (srov. britský patentový spis č. 1 614 192).Sloučeniny...

Způsob výroby nových derivátů chinolin-, naftyridin- a benzoxazinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247180

Dátum: 13.02.1986

Autori: Bejblík Pavel, Hartman Miloslav, Svoboda Karel, Pata Jaroslav

MPK: A61K 31/47, C07D 417/04, C07D 215/22...

Značky: způsob, naftyridin, benzoxazinkarboxylových, chinolin, výroby, derivátů, kyselin, nových

Text:

...adíčnich solí s kyselinamí nebo solĺ s bázemi.Sloučeníny, ve kterých X znamená skupinu C-OH, jejíž atom vodíku a zbytek R 2 ze skupinyNR 2 pŕedstavují zbytek -H-CH- vytvářejíci kruh odpovídají následujicimu obecného vzorci Id IR až R , R a R maí shora uvedené význam . 5893 YVýhodnými sloučeninami podle předloženého vynálezu jsou sloučeniny, ve kterých Y znamenáDalšími výhodnými sloučeninami podle předloženého vynálezu jsou sloučeniny, ve...

Způsob výroby nových derivátů 8-alkoxykarbonylamino-4-aryl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247178

Dátum: 13.02.1986

Autori: Matal Oldoich, Beránek Jaroslav, Štipánek Zdenik, Vaník Josef, Horák Antonín, Urbánek Miroslav, Osieka Ferdinand, Havel Jan, Vilimec Ladislav, Rittichová Jana, Saic Stanislav, Koivánek Jaromír

MPK: C07D 217/04

Značky: způsob, 8-alkoxykarbonylamino-4-aryl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu, derivátů, výroby, nových

Text:

...II lze připravit reakcí sloučeniny obecného vzorce V(V). v němž X má shora uvedený význam,5 halogenformiátem obecného vzorce IV n 1 g~c 0 oR (IV),V němž R má shora uvedený význam a Hlq znamená halogen, výhodné chlor hebo brom.Při této reakci se výhodné používá výchozích sloučenin obecného vzorce IV, v němž Hlg znamená chlor. Reakce se provádí v inertním organickém rozpouštědle. Jako reakční prostředí jsou výhodné aromatické uhlovodíky, jako...

Způsob výroby nových derivátů 8-aminoacylamino-4-ary-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247164

Dátum: 13.02.1986

Autori: Kutlvašr Jioí, Holas Mikuláš, Gohlke Ulrich, Bláha Milan Hradec Králové, Dietrich Klaus, Mikulecký Karel, Kroupa Milan, Buryšek František, Nimeeek Zdenik, Versäumer Heinz, Bischoff Carmen, Sloupenský Jioí

MPK: C07D 217/04

Značky: derivátů, 8-aminoacylamino-4-ary-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu, výroby, způsob, nových

Text:

...TI nvbo s UHO solí. Tato reakce se výhodné provádíJako ruaküní prostřvd law vyhudjü-ouůĺvatalifatickó alkoholy, zvláště methanol nebo ethunol. Rcakcu sa müŕ uvudŇ 1 xyhodnv pri Zvýšenu teplotě, zejmvna při teplotě varu reakč ní směsi.vývinu/x nhmu. mny wbvuluĺhr) vzorce II a III lze používat také ve formě jejich adičních solí 5 ky.~Innm uíL|ud hydrochloridů). Roukúnn smňs su můžu zracovávat o sobě známými metodami. Izolace reakčních...

Způsob plnění výbušných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247151

Dátum: 13.02.1986

Autor: Eerný Miroslav

MPK: C06C 7/02

Značky: výbušných, zařízení, způsob, plnění

Text:

...do nepřijatelného stupně. Bylo však zjištěno, že je možné vytvořit za pomoci předsměsi AB prakticky jakékoliv standardní výbušné látky na bázi styfnátu olovnatého.Například vhodné příměsi zahrnují(ledaže by zažehovací látka byla požadována pro střelivo, kde chlorečnany jsou nežádoucí)látky vyvolávající tření práškové sklo, práškové uhlí, ocelový píseksensibilizátory tetrazen, trinitrofluoroglucinát olova látky pro vytvoření jiskeŕ paliva...

Synergicky působící fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247090

Dátum: 13.02.1986

Autori: Sýkora Miroslav, Michal Miroslav, Komárek Jioí, Ludvík Jioí, Košánová Alena, Florián Petr, Švachoueek Stanislav, Stehlík Zdenik, Lukavský Jaromír, Kuneický Jioí, Vatras Miroslav

MPK: A01N 43/653, A01N 37/10

Značky: prostředek, fungicidní, synergický, působící

Text:

...solí tento prostředek má různá specifické působení.V průběhu výzkumu v souvislosti s tímto Vynálezem se nejdříve zkoumala účinnost sloučenin obecného vzorce I a potom směsi účinných látek. Záměrem tohoto výzkumu bylo stanovit užitečnost sloučeniny obecného vvzorce I spolu se známými systémovými fungicidy.Účinnost sloučenin obecného vzorce l se zkoumala v kapalném prostředí se zřetelem na sedm druhů hub při koncentraci 0,1 až 1000 ppm účinné...

Způsob výroby 2-brom-8-ergolinylových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247089

Dátum: 13.02.1986

Autori: Šimunek Pavel, Kvasnieka Milan, Dubiel Josef

MPK: C07D 457/12, C07D 457/06

Značky: 2-brom-8-ergolinylových, výroby, způsob, sloučenin

Text:

...1,1 molárního ekvlvalentu bromu nebo bromovodíku, vztaženo na B-ergolinylovou sloučeninu.Brom-ovodík se použije üčelně ve formě 33 roztoku v ledové kyselině octové.Reakční produkt může být po ukončení reakce oddělen od reakčni směsi jednoduchým technickým postwpem, jako je extrakce a krystalizace.Průběh způsobu podle vynálezu je překvapující, neboť v pracích Troxlera a Hofmana (1. Ct.) byl již molekulární brom použit, přičemž se rychle...

1-/11H-Dibenz(b,f)-1,4-oxathiepin-11-yl/methylpiperidin-4-oly a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246394

Dátum: 13.02.1986

Autori: Mikulášek Slavoj, Sokáe Michal, Sekerka Vladim3r

MPK: C07D 411/06

Značky: jejich, hydrochloridy

Text:

...identita byla zajištěne ahalysami e všemi běžnými spektrálnimi metodemi.K míchanému roztoku 38,1 g kyseliny llH-dibenz(b,f)-1,4 oxąthiepin-11-karboxylové (II)(literatura citována) ve 180 ml tetrahydrofurenu se v dusíkové atmosféře přidá 7,7 g hydridu sodnoboritěho a potom se během 20 min při 15 až 25 °C přikape 25 ml bortrifluoridetherátu. Směs seponechá v klidu přes noc při teplotě míatnosti, potom se za míoháni rozloží pomalým při dáním...

Cyklické amidiny odvozené od benz(c,d)indolu a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246338

Dátum: 13.02.1986

Autori: Kohút Jozef, Kršák Viktor

MPK: C07D 209/90

Značky: benz(c,d)indolu, cyklické, jejich, hydrochloridy, odvozené, amidiny

Text:

...testů a k přípravě lékových forein. Identita všech látek podle vynálezu byla zajištěna ianalýzamia spektry. Příprava lá 4tek vzorce I a jejich hydrochloridů je popsána v dále uvedených příkladech, jejichž účelem je ilustruvat možnosti vynálezu, avšak vynález není těmito příklady nikterak omezen na možnosti tam uvedené.K roztoku 8,45 g noftostyrilu II ve 150 milílitrech tetrahydrofuranu se přidá 20 g isobutylaminu a potom se za...

Cyklické amidiny odvozené od 1-benzazepinu a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246337

Dátum: 13.02.1986

Autori: Lustig Jioa, Vanžura Jan

MPK: C07D 223/16

Značky: hydrochloridy, amidiny, 1-benzazepinu, odvozené, cyklické, jejich

Text:

...dýoháníj.U látek podle vynálezu je prakticky zhodnotitelný zejména lokálne .anesteticlçý a antiarytmický efekt.Látky vzorce I podle vynálezu jsou přístupné reakcí 1,3,4,Btetrahydroŕl-benzazepin-Z-onu Conley R. T., j. Org. Chem 23,1330, 1958 Huisgen R. et al., justus Lie~ bigs Ann- Chem. 556, 30, 1954 s prímárními aminy vzorce IIR značí totéž jako ve vzorci I.Tato reakce se umožní prítomnosti chloridu titaničiteho a provede se ve vhodném...

6-bróm-3-aryloxyacetyl-2-benzotiazolinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246247

Dátum: 13.02.1986

Autori: Ljukšin Jegor Nikolajevie, Libman Josif Simonovie, Kuznicová Valerija Konstantinovna

MPK: C07D 277/68, A01N 43/78

Značky: 6-bróm-3-aryloxyacetyl-2-benzotiazolinóny

Text:

...mol) a dimetylformamiduPo ukončení reakčnej doby (1 až 2 h.) reakčná zmes sa ochladí, zriedi 50 cm 3 zenina sa odsaje, prekryštalizuje z etanolu, benzénu alebo kyseliny octovej. Teplota topenia 139-141 OC. Analýza pre C 15 H 1 DBrN 03 S (M 364,0)Reaktanty sú 6-brőm-benzotiazolinón a chlorid kyseliny 4-chlörfenoxyetánovej. Postup prípravy ako v príklade 1. Teplota topenia 191-192 °C. Analýza pre C 15 H§BrClNo 3 S (M 39,91)Postup prípravy ako V...

Způsob přípravy N-hydroxyderivátů aryloxypropanolaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246205

Dátum: 13.02.1986

Autori: Mueller Axel Kleinmachnow, Gründel Elke, Ballschuh Detlef, Banasiak Lothar

MPK: C07C 93/06

Značky: aryloxypropanolaminů, způsob, n-hydroxyderivátů, přípravy

Text:

...odpověä tepové frekvence na podání isoprenalinu na králících, krysách, opicích i na izolovanýoh spontânně tepajících pravých srdečních předsíních králíků, i když v dávkach vyšších než jsou účinné dávky metipranololu. výrazný je však rozdíl v akutní toxicitě N-hydroxymetipranololu a metipranololu. Při i. v. podání u myší je stanovená LD 50 pro N-hydroxymetipranolol 180 mg//kg, zatímco LD 50 metipranololu je 35 mg/kg a při perorálním podání je...

Kyselinovací kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246199

Dátum: 13.02.1986

Autori: Poehnal Vojtich, Poláeek Antonín, Keprt Zbynik

MPK: C09K 7/04

Značky: kyselinovací, kapalina

Text:

...2-n.(cu 2.ch 2.o.)m-H on na R 2 I a neionogenních tenzidů obecných vsorců a/ a b/a/ n,-o-(cx-x 2.cH 2.o. -H a b rąw-(cnľcuroąp .a , přičemž poměr kotionnktivních tenzidů k neicnogennim tencidnm činí lo 1 si 10 6 a poměr neionogenních tenzidü vzorce s/ e b/ navzájom činí 4 I si 1 4.lineární nlifaticw zbytek e 10 a 18 molekulami uhlíkuR 2 krátký alkyl s I s 5 molekulami uhlíku počet 1 a 5 počet 2 až 6Kyeelinovací kapalina podle vynálezu...

Způsob výroby derivátů piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246099

Dátum: 13.02.1986

Autori: Pavlanský Rudolf, Trakal Boris, Slavík Miroslav, Kott Josef

MPK: C07D 295/10, A61K 31/495

Značky: způsob, piperazinu, derivátů, výroby

Text:

...p-toiuensulionová kyselina salicylová a podobné.Farmaceutický přijatelný ester sloučeniny obecného vzorce l, který může být použit při léčeilí, obsahuje alkanoyloxyskupinu obecného vzorce -« 0-C 0-Z, kdeZ znamená alkytovou skupinu obsahující 1 až 12 atomů uhlíku, která je připojena ke druhému atomu uhlíku v propylenovém řetězci místo hydroxylové skupiny, tj. hydroxyskupina je esteriiikována. skupinou Z může být například methyl, ethyl, butyl,...

Způsob výroby derivátů dihydrobenzopyranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246098

Dátum: 13.02.1986

Autori: Tyburec Milan, Majer Josef

MPK: C07D 311/04, A61K 31/35

Značky: dihydrobenzopyranu, způsob, derivátů, výroby

Text:

...Výsledná sloučenina obecného vzorce I se může získat za použití běžných metod, například krystalízací, chromatografií apod.Sloučeniny obecného vzorce II, které se používají jako výchozí látky, jsou známymi sloučeninami nebo se mohou přípravovat známymi postupy.Sloučeniny obecného vzorce III, které se dále používají jako výchozí látky, lze připravovat podle reakčních schémat I až XIII následujícím způsobemSymboly R 5, R 4, R 5, R, R 9,...

Způsob výroby betainů N-iminopyridinia

Načítavanie...

Číslo patentu: 246096

Dátum: 13.02.1986

Autor: Strakoš Ladislav

MPK: C07D 213/89

Značky: betainů, způsob, n-iminopyridinia, výroby

Text:

...tlaku odpaří. Zbytek se okyselí zředěnou chlorovodíkovou kyselinou a potom se odfiltruje a promyje se vodou. Získaná sraženina se míchá s ethanolem za varu a za tepla se zfiltruje. sraženina se míchá se zředěným roztokem hydroxidu sodného po dobu jedné hodiny, zfiltruje se a promyje se vodou. Tak se získá 4,1 g 57 Vo teorie inertní soli 1-4-chlor-3-sulfamoylbenzoyljamino-3-karbamoylpyrldlniumhydroxldu vzorceTeplota tání je 273 až 274 °C....

Způsob výroby betainů N-iminopyridinia

Načítavanie...

Číslo patentu: 246095

Dátum: 13.02.1986

Autor: Prossr Otto

MPK: C07D 213/89

Značky: způsob, betainů, výroby, n-iminopyridinia

Text:

...10 ml se působí uhličítanem draselným(2,8 g, 0,02 mo 1 u. V průběhu 15 minut se přídá 4-c 111 or-B-sulfamoylbenzoylchlorid2,54 g, 0,01 molu rozpuštěný v acetonu 10 mll. Míchá se 3 hodiny při teplote místnosti a zkoncentruje odpařením acetonu při teplotě nižší než 40 °C. Extrahuje se chloroíormem, vysuší Na 2 SO 4 j, přeflltruje a odpaří rozpouštědlo. Překrystalováním získaného zbytku v ethanolu se získa 2,3 g 74 0/1 teorie vnitřní soli...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246087

Dátum: 13.02.1986

Autori: Habada Oldoich, Brejška Jioí

MPK: A01N 57/20

Značky: prostředek, výroby, látek, herbicidní, účinných, způsob

Text:

...nebo esteru fosfoonové kyseliny obecného vzorce IVR 2 a R 3 mají shora uvedené významy, s íormal-dehydem a N-substituovaným derivátem glycinu, přičemž substituentem na atomu dusíku je hydr-ogenolyzovatelný substituent.N-substituovaným derivátem glycinu je V praxi sloučenina obecného vzorceR 4 a R 7 maji stejné významy jako v obecném vzorci II.Tato reakce se obecně provádí při teplotách mezi 0 a 100 °C, výhodné při teplotách mezi 2 U a 90 °C, a...

Způsob výroby derivátů dihydrobenzopyranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246085

Dátum: 13.02.1986

Autori: Bugár Ján, Brejška Jioí

MPK: C07D 311/04, A61K 31/35

Značky: derivátů, dihydrobenzopyranu, výroby, způsob

Text:

...vondíku, R 91 znamená alkylovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku, aako příklady slcąučenin obecného vzorce I lze -ałále uvéstPodle tohoto vynálezu se sľoučeniny obecného vzorce I a jejich soli, které jsou přijatelné z farmaceutického hlediska, připravují tím, že se hydrolyzuje esterová skupina ve slwoučenině obecného vzorce AR 1, R 2, R 5, R 4, R 5 a n mají sh-ora uvedené významy, na-čež se popřípadě získaný racemát rozdělí na opticky aktivní...

Způsob výroby nových derivátů 7-thiazolyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246084

Dátum: 13.02.1986

Autori: Janeaoík František, Fürst Pavel, Habada Oldoich, Horáeek František

MPK: A61K 31/47, C07D 215/22, C07D 417/04...

Značky: derivátů, způsob, výroby, kyseliny, 7-thiazolyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové, nových

Text:

...redukovat za vzniku odpovídajícího prímárního aminu obecného vzorce Ic, v němž R 3 R 4, R 5 a R 6 znamenají vodík.Při výhondnêm způsobu se azid rozpustí V voctové kyselíně a na tento roztok se působí plynným vodíkem pri atmosfêrickém tlaku za prítomnosti 100/n palädia na uhlí jako katalyzátoru. odpovídající sekundárni aterciární amixny lze vyräbět reakcí sloučeniny vzorce XIX s vhodnými aminy.Sloučeniny vyráběné postupem podle vynálezu mají...

Způsob výroby nových derivátů 7-pyrimidinyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246083

Dátum: 13.02.1986

Autori: Stanik Antonín, Hamrlík Miroslav, Šádek Miloš, Štitkáo Jan

MPK: A61K 31/47, C07D 215/22, C07D 401/04...

Značky: derivátů, výroby, kyseliny, 7-pyrimidinyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylové, způsob, nových

Text:

...skupinu nebo 2 ~f 1 u~onethy 1 ovou sku~ pi-nuDalšími výhodnými sloučeninami podle předloženého vynálezu jsou sloučeniny, ve kterých n znamená číslo 1, R 3 znamená vodík, methylovou skupinu nebo ethylrov-ou skupinu, R 4, R 5 a R 6 znamenají vodík.Pře-dmětem předloženého vynálezu je způsob přípravy nových derivátů 7-pyrimidinyl-1,4-vdihydro-4-oxAo-3-chinolinkarboxylové kyselíny obecného vzorce I bkterý spočíva V reakci sloučeníny obecného...

Způsob výroby derivátů piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246080

Dátum: 13.02.1986

Autori: Eižinská Simona, Pech Jaromír, Krumphanzl Vladimír Elen Korespondent Esav, Eermák Jan, Havlín Vladimír Roztoky U Prahy

MPK: C07D 295/10, A61K 31/495

Značky: piperazinu, výroby, způsob, derivátů

Text:

...tj. hydroxyskupina je esterifik-ována. skupinou Z může být například methyl, ethyl, butyl, hexyl, oktyl,dodecyl a podobné. Tento vynález tedy zahrnuje jak sloučeniny obecného vzorce I, které jsou estery, tak farmaceutický přijatelné soli těchto sloučenin.Piperazin-o skupina představuje nasyce.ný šestičleąnný kruh obsahující dva atomy dusíku .následujícího vzorceSloučeniny podle predloženého vynálezu jsou ,pojmenovzávny podle nomenklatury...

Způsob výroby derivátů 7-aminocefalosporanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246079

Dátum: 13.02.1986

Autori: Bárta Jioí, Švéda Miroslav, Vojtíšek Vladimír, Maixner Jioí

MPK: C07D 501/18

Značky: 7-aminocefalosporanové, způsob, kyseliny, výroby, derivátů

Text:

...výhodné jsou vých-om slouőeníny-ve kterých aucylove skupiny RVSEU-e som piíedstaâvowány thíenvylacetylovou skupinou nebo fenylacertylov~ou~ rskuplnou, ktenéł se dají »odštväpltj enzymaück-y amidohydnoilämu peníclíínu G.Dále jsou výhodné preparatwnił dobře dostupné aj tím t levné východ slouäemny ve kterých E 5004 může znamenat magniklad thienylaeetylovou skupinu, łlenylacoty~ l-ovou skupinu, jakož is łlenoxyavcetylovour skar plnu. Zvläště...

Způsob výroby 2,2-difluornukleosidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246075

Dátum: 13.02.1986

Autor: Václavík Miroslav

MPK: A61K 31/68, A07H 19/06

Značky: způsob, 2,2-difluornukleosidu, výroby

Text:

...na sobě a 1 ~ kymvé zbytky o 1 až 3 atomech uIhHku, s alkylbnomrdlfluoracetátem o 1 až 4 atomech umlíku vw alkylové (Ěástí, s výhodou s ethylesterem tét-o látky.Výhodným glyceraldehydketonidem je acetonld, v němž R 4 1 R 5 zvnamenojí methvv lové zbytky, jak bylo popsáno v publikaol Fischer a Baer, Helv. Chim. Acta, 17, 622(1934). Ethylbromdífłuoracetát byl poprvé připraven podle publikace Morel a Dawaíns,Tet. 33, 1445 1977, Reakce...

Způsob přípravy betainů N-iminopyridinia

Načítavanie...

Číslo patentu: 246074

Dátum: 13.02.1986

Autor: Rais Josef

MPK: C07D 213/89

Značky: způsob, n-iminopyridinia, betainů, přípravy

Text:

...(3,5 g, 0,01 molu v~ 80 m 1 etĺhan-olu se za součvxsného míchání přizdá 10 m 1 nvasycemého roztoku kyseliny chlorovodñkové v» ethanolu. Po mĺChÉJHĺ po dobu jediné hodiny se vytvorená snaženisna 0 dfiltruje a~ promyje ethanolem. Ziská se 3,6 g 92 1- 4 «c.1 rlor-B-sulfamoylhenzoylamino -2,4,ô-trimethvlpyriclliniumohłoridu vzorcePoužívá se samců krys Siparque-Dławley HC/CFY o...

Způsob výroby nových 7-substituovaných cyklických aminonaftyridin-, chinolin- a -benzoxazinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246065

Dátum: 13.02.1986

Autori: Vlna Antonín, Matuška Karel, Karas Jan, Spišiak Juraj

MPK: A61K 31/47, C07D 417/04, C07D 215/22...

Značky: chinolin, cyklických, 7-substituovaných, výroby, benzoxazinkarboxylových, nových, aminonaftyridin, způsob, kyselin

Text:

...jejich farmaceutický použltelné adiční soli s kyselinami nebo s bázemi.Zvláště výhodnými sloučeninami Vyráběnými postupem podle predloženého vynálezu jsou následující sloučeniny-B-chinollnkarboxylová kyselina, 7- B-.ammo-l-pyrrollwdinyl -1-ethy 1-6,B-difluor-lA-díhydro-4-oxo-S-chínolinkarbroxylová kyselina, 7- 3-amlno-1-azetidiny 1 ) -l-ethyl-G-fluor-lA-dihydro-tl-oxo-LB-naftyridin-B-karboxylová kyselina, jakož i jejich farmaceutický...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246059

Dátum: 13.02.1986

Autori: Pokorný Oldoich, Marholová Olga

MPK: A01N 43/86

Značky: herbicidní, výroby, účinné, látky, způsob, prostředek

Text:

...ínertního .tuhého materiálu, dispe-rgátor V hmotn-ostní koncentrací 3 až 10 0/0 a povpřipaadě i stabilizátor, penetrační činidlo a/nebo adhezívní látku v- hmotnostní koncentraci až 10 .Popraš je obvykle formulován jako poprašový koncentrát mající obdobné složení jako smáčitelný prášek, avšak bez dispergátoru, a řadí se přímo na poli dalším tuhým nosičem, čímž se získá prostředek obsahující účinnou látku obvykle v hmotnostní koncentraci 0,5...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin proti škodlivým účinkům agresivních herbicidů a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246058

Dátum: 13.02.1986

Autor: Smreek Karel

MPK: A01N 25/32

Značky: škodlivým, herbicidu, agresivních, účinkům, rostlin, látek, ochraně, výroby, proti, kulturních, účinných, prostředek, způsob

Text:

...fenylovou skupinu, Z-chlorfenylovou skupinu, ćł-chlo-rfenylovrou skupinu, benzýlovou slkupinu, Z-thienyrlovou skupinu, Z-furylovou skupinu, 5-brom-Z-furylovou skupinu, Z-tetrahydroĺurylovou skupinu nebo ZA-díchl-ovrpyrimídin-S-ylovou Skupinu, R znamená methylovou skupinu, ethylovou skupinu, mpropylovou skupinu, n-butyLovou skupinu, 2 ~bromethy 1 ovou skupinu,allylevou skupinu, fenylovou skupinu nebo benzylovou skupinu, R 9 znamená...

Způsob výroby .alfa.-kyan-3-fenoxybenzyl-2-(4-chlorfenyl)isovalerátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246054

Dátum: 13.02.1986

Autor: Vacek Antonín

MPK: C07C 121/75

Značky: způsob, výroby, alfa.-kyan-3-fenoxybenzyl-2-(4-chlorfenyl)isovalerátu

Text:

...Pryskyříce tohoto typu se prodevejí pod obchodními názvy D-owe a Amberlít, odvozené například od trimethylamíuu například produkty známé pod názvy Aníberlit lRA-400, Amberlít llłA-ćlüíf, Amberlít 1118-4102, Amberlit IRAGOO, Díiolite A-lůl-D, Duolíte ES-11, Dcwex 1, Dowex 11, Do-wex 21 K a lonac A-450), a ty, které jsou odvozeny od dimethylethanolamínu například produkty známé pod uobchodními názvy Amberlít IRA-410, Amberlit IRA-911,...

Způsob výroby 3,4-disubstituovaných 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů a -1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246052

Dátum: 13.02.1986

Autori: Doležal Stanislav, Oeoucha František

MPK: C07D 285/10, A61K 31/41

Značky: výroby, způsob, 3,4-disubstituovaných, 1,2,5-thiadiazol-1-oxidů, 1,1-dioxidu

Text:

...obecného vzorce X, který- se pak oxiduje na príslušný l-oxid obecného vzorce VII nebo Ll-dioxid obecného- vzorce IV.R 50 OR 2 O sloučenina / S 012 R 80 ORB í obecného cc ~» r-f vzorce vuDiimidestery obecného vzorce IX, kde R 3 znamená methyl-ovou, ethylovou, n-propylovou, isopropylovou, n-butylov-ou a n-pentylovou skupinu, jsou známé a jejich příprava je popsána v časopisu Chem. Ber, 107,str. 3121 1974. Obodobným postupem je možno...

Zariadenie na stanovenie akosti a rovnomernosti výroby klietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246033

Dátum: 13.02.1986

Autori: Ma?aš Michal, Polievka Milan, Okresová Sooa

MPK: G01N 3/40

Značky: akosti, klietok, stanovenie, zariadenie, rovnoměrnosti, výroby

Text:

...v pracovnom prostredí ako iaj pri hodnotení priebehu starnutia materiálu klietok v príslušnom pracovnom prostredí.Modifikácie Charpyho kladivo, je uvedená na obr. 2 takým spôsobom, že cca 90 jeho hmotnosti je sústneudelné v rtatmeni 13nad nárazovou hranou 14, ktorá má tvar strmeňa v-yčnievajúceho z miesta sústredenia hmotnosti a dotýka sa pozdIžnej osi ramena kladivo 12. Skúšanä klietka 6 je vyplnená potrebným počtom valivých telies-ok 4,...

6-Alkyl-10-(4-methylpiperazino)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny a jejich methansulfonáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246000

Dátum: 13.02.1986

Autori: Viest Miroslav, Nitra, Wiedermann Vladimar, Spišák Michal, Martišík Alojz, Brányik Alexander

MPK: C07D 409/04

Značky: methansulfonáty, 6-alkyl-10-(4-methylpiperazino)-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny, jejich

Text:

...a po 10 min micháni se přidá dále 45,1 g kyseliny (2 ~jodfenyl)octové a 2,0 g čerstvě vyredukované mědi. Směs se potom michá a vaří pod zpětným chladičem 17 h. Za tepla se zfiltruje, pevná látka na filtru se proňyje horkou vodou a filtrát se okyselí kyselinou chlorovodíkovou.Po stání přes noc při O °C se vyloučený surový produkt zfiltruje, rozpusti se v benzenu a z toho se kyselý produkt.extrahuje do 60 ml 15 roztoku uhličitanu...

Symetrický chromitý komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 245963

Dátum: 13.02.1986

Autori: Kiehl Harry, Ellinger Eberhard

MPK: C09B 45/26

Značky: symetrický, komplex, chromitý

Text:

...mi vlastnostmi zvláště pak vysokými stálosťmi a rozpust nostýve vodě, sortiment dosúd známých 21 meta 1 okomplexníehApomocí 55 dilů bezvodého uhličitanu sodného ve 450 dílechvody při teplotě 60 °C Vzníklý roztok se za míchání uvede do kopulačního reaktoru obsahujíoího roztok.159 dílůvamonné solí 1-diazo-2-nafťol-4-sulfokyseliny ve 400 dílech vody. Reakční směs se za míchání udržuje po dobu 1 hna tešlotě 60 °C a potê se zvýši na 95 °C a...

Chromitý komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 245962

Dátum: 13.02.1986

Autori: Isajevie Leonid Alexaddovie, Mojsinovie Ljudmila Josifovna

MPK: C09B 45/26

Značky: komplex, chromitý

Text:

...1-5-pyrtzolonu se spolu u so díly uhličitanu oodnéno rozpuott vo oo díloch vody při top 1 otà cen 55 °C. Vzniklý roztok ao uvodo do xopuzoanłno rooktoru, oboohuJio 1 no 139 dílů 1-d 1 azo-2 ~narto 1-k-ou 1 ro A kyooliny vo formě amonné soli vo 00 dílooh vody teplé20 °G. Azokopulaoe no provádí za níoháni při teplotä oo 50 °C po dobu 1 h, naöož oo pH roąkčni umění upraví přídnvkon kyseliny chlorovodíkové na hodnotu 2 až 3. Poté so do roztoku...

Způsob přípravy nových benzylpiperazinových derivátů dibenzo(b,f)thiepinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 245900

Dátum: 13.02.1986

Autori: Pinternagel Ernst Karl, Jahr Willi

MPK: C07D 409/04

Značky: řady, způsob, přípravy, nových, derivátů, benzylpiperazinových, dibenzo(b,f)thiepinové

Text:

...Analytický čistý produkt se získa relorystalizaci z benzenu t. t. 164 .až 165 °C.K michané suspenzi 42,5 g pře~dešléhko~ ketonu V 900 m 1 ethanolu se při 65 až 70 °C během 15 min pridá roztok 27,2 g hydridu sodnobovritého Ve 270 ml vody, obsahující 1 mililitr 200/0 roztoku hydroxidu sodneho. směs se vsawří 6 h pod zpětnýntt chladičem,ethalnol se -odpaří za sníženéh-o tlaku a zbytek se ~ro~zděli třepáním mezi 600 ml benzenu .a 250 ml Vody....

6-Substituované a 2-chlor-6-substituované 10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny a jejich methansulfonáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 245899

Dátum: 13.02.1986

Autori: Pankra?jev Oleg Nikolajevie, Judilevie Vitalij Zacharovie, Farafonov Valerij Olegovie, Knauth Karl-heinz, Karl-heinz, Slatin Jevgenij Ivanovie

MPK: C07D 409/04

Značky: 2-chlor-6-substituované, 6-substituované, 10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny, methansulfonáty, jejich

Text:

...h v lázni udržované .při 100 až 115 °C. Po oohlazení se směs rozdělí třepáním mezi vodu a benzen, z benzenové fáze se báze extrahuje do přebytečoé 1 1 zředěné kyseliny chluor~ovvodík«o« vé, z vodného roztoku hydlrochlolritdu se opět uvoluí alkahzaoí xvodným .atmouiakem »a izoluje se extrualkcí beznzenem. Extrak-t se promyje několikrát vodou, vysuší se b~ezvo~dým uhličitajnem clraselným a. -ordvpwaří za. snížcnéuo tlaku. Získá se 9,75 g 75 0/0...

Způsob přípravy 6-chlor-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepinu a jeho di(methansulfonátu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 245898

Dátum: 13.02.1986

Autori: Eepkalenko Michail Gavrilovie, Nudelman Boris Izrailovie, Urajev-ravchat Enverovie, Blechschmidt Wolfgang

MPK: C07D 409/04

Značky: způsob, přípravy, di(methansulfonátu, 6-chlor-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepinu

Text:

...a .má za následok nízkou výtěižnioet. Látka vzor~c~e I podle vynálezu konkrétne v literatuře rpopsáoa. nebyla a je tedy podle vědeckého ptojetí .látkou norvrou. í nejbližší popsarnou látkou ĺb 6-ich 1 oer-10- Ił-mtethylplpeoaizino -10, ll-dihsydroidibeanzo( b,f thiepin Pelz K., citoväiuoj, .pro kterou byla uvedena .pouze rehaątiivnsě slabá inikolondienačaní účinnost v »testu rotující tylčky u myší a látka nevzbudilna bližší .zájenLPři...

Spôsob prípravy 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(Z)-2-etoxyiminooctanov alkylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 245873

Dátum: 13.02.1986

Autori: Fiala František, Beran Miroslav

MPK: C07D 277/46

Značky: alkylových, spôsob, přípravy, 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(z)-2-etoxyiminooctanov

Text:

...zlúčenina odflltruje a organické rozpúšťadlo oddestiluje s výhodou za vákua. Destilačný odparok je surová zlúčenina vzorca I, ktorá sa čistí konvenčne používanými metódami ako kryštalizacia alebo Chromatografia.Zlúčeninu vzorca I možno izolovat z reakčnej zmesi i tak, že sa po odfiltrovaní anorganickej zlúčeniny k jej roztoku zahustenému na 10 až 20 pôvodného objemu,s výhodou za vákua, pridá ďalšie organické rozpúšťadlo, v ktorom nie je...

(3-Cyklohexenyletyl)(2-amínoetoxy)dietoxysilan

Načítavanie...

Číslo patentu: 245868

Dátum: 13.02.1986

Autori: Hájek Jioí, Kakáe Karel

MPK: C07F 7/10, C07F 7/18

Značky: 3-cyklohexenyletyl)(2-amínoetoxy)dietoxysilan

Text:

...rozpúštadiel, pripadne tenzidov čs. aut. oSV. č. 183 491.Cyklohexenyletyltrietouysilan je známy a používa sa na zlepšenie adhéziekaučukov. fenoplastov a pod. buď vo forme roztokov v organických rozpúšťadlách, alebo prid.anim do ltnmpozí-cie pri výrobe rôznych vy~ stužených hmôt. Vodné roztoky je možne pripraviť jeho hydrolýzoiu, no z dôvodu, že za použitia bežných priemyselných postu~ pov priebeh hydvrolýzy trvá vyše 20 hodin,je tento postup...