Zverejnene patenty 16.01.1986

Insekticidní prostředek pro vykuřování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247092

Dátum: 16.01.1986

Autori: Loník Vladimír, Frýbertová Daniela

MPK: A01N 31/00

Značky: vykuřování, insekticidní, prostředek

Text:

...účinnou látku vmnožství uvedeném v tabulce III. Takto získaná destička se zahřeje v obchuodně dostupném elektrickêm vykuřovacím zařízení teplota povrchu přibližně 160 °C na dobu uovedenou v tabuľce III. Učinná složka se odpařuje z destičky za zrahřívání, shromaždtujese na silikagelu a extrahuje se organickým rozpouštědlemľ ke stanovení účinné látky plynovnou chromatografíí. Výsledky zkoušky jsou uvedeny V tabulce III.Zĺtabulky III je...

Způsob výroby imidazobenzodiazepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246100

Dátum: 16.01.1986

Autori: Schirner Rolf, Ott František

MPK: C07D 487/04

Značky: výroby, způsob, imidazobenzodiazepinů

Text:

...V dimethylformamidu, hexamethyltriamidu fosforečné kyseliny, dimethylsulfoxidu, tetrahydrofuranu nebo nějakém cla 1 ~ ším vhodném organickém rozpouštědle a v prítomnosti báze, která je dostatečně silně bázická, aby vytvořila z esteru isokyanoctové kyseliny vzorce Vi aniont. ako báze jsou vhodné alkoxidy alkalických kovů, jako methoxid sodný, nebo terobutoxid draselný,hydridy alkalických kovů, jako hydrid sod~ ný, amldy alkalických kovů,...

Fungicidní prostředek pro použití v zemědělství a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246097

Dátum: 16.01.1986

Autori: Liška Josef, Zbooil Vladimír

MPK: A01N 43/653

Značky: fungicidní, prostředek, způsob, použití, zemědělství, účinných, výroby, látek

Text:

...který může obsahovat další látky, například soli robo glukózu k isotonické úpravě roztoku.Při orálním nebo parenterálnim podání v humánní medicíně se budou denní dávky antifungálně účinných sloučenin obecného vzorce I pohybovat od 0,1 do 5 mg/kg, přičemž tato celková dávka se podáva v několika dílčích dávkach. Tablety nebo kapsle budou tedy obsahovat od 5 mg do 0,5 g účinné látky a budou podávaný jednou, dvakrát nebo vícekrát denně, tak jak...

Synergicky působící herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246093

Dátum: 16.01.1986

Autori: Š?astný Josef, Pešek Vladimír

MPK: A01N 47/24, A01N 37/22

Značky: působící, herbicidní, synergický, prostředek

Text:

...nebo prostredím, které moditikuja rüst rostlin. výrazom rostlinť se zda vždy míní klíčící semeno, vzrostlé semenáčkya hotová rastlina, včetně kořenü a nadzemních částí. Omezovaní rüstvu nebo rnodifikace rustu zahrnuje jakékoliv odchýlky od normálního růstu, ako je zničení rostliny, zpomalení růstu, ztráta listů, znsychćní, regulace růstu, zakrnění nebo zakrsnutí, spálení 11 stů a podobne javy. .vynález se také týká omezování růstu...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246092

Dátum: 16.01.1986

Autori: Šeobák Karel, Laoka Zdenik, Vanieek Milan, Jedlieka Miroslav

MPK: A01N 43/10

Značky: prostředek, výroby, způsob, účinné, fungicidní, složky

Text:

...substituovanou fenylovou skupinou nebo íeuoxyskupinou,dále cykloalkylovou skupinou s 5 až 7 atomy uhlíku, jakož i alkoxykarbonylalkyiovou skupinou a alkoxykarbonylalkenylovou skupinou vždy s 1 nebo 2 atomy uhlíku v alkoxylové části a vždy s až 2 atomy uhlíku v alkylové, popřípadě alkenylové části aR 1 a R znamenají nezávisle na sobě atom vodíku, přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 7...

Insekticidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246090

Dátum: 16.01.1986

Autor: Kubelík Igor

MPK: A01N 43/86

Značky: prostředek, výroby, složky, insekticidní, způsob, účinné

Text:

...superfosfáty.vhodnými kapalnými nosiči jsou voda, alkoholy, jako například isopropan-ol, a glykoly, ketony, jako například aceton, methylethylketon, methylisobutylketon .a cyklohexanon, ethery, aromatioké a aralifatické uhl-ovodíky, jako například benzen, toluen a xylen, ropné frakoe, jako například petrolej a lehké minerální oleje, chlorované uhlovodíky, jako .například chlorid uhličitý,perc-hlorethylen a trichlorethan. Často jsou vhodné...

Fungicidní prostředek pro použití v zemědělství a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246089

Dátum: 16.01.1986

Autori: Koeka Jan, Novák Vladimír

MPK: A01N 43/653

Značky: výroby, zemědělství, způsob, fungicidní, použití, účinných, látek, prostředek

Text:

...nebo inntravenosníinjekcí, nebo orálně podá série různých dávek testované sloučeniny.Účinnost se pak vypočítâvá na základě počtu přežívajících exemplářů pokusných zvířat v ošetřené skupině po uhynuti myší ve skupině tneošetřené. Doba pozorovaní činí 48 ho-din. Zjištuje se dávka, při níž testovaanä sloučenina poskytuje 50 ochranu proti ietâlnímu účinku infekce PD 5 o.Pro použití v humánní medicíně je možno antitungálně účinné sloučenlny...

Způsob výroby derivátů benzamidinu s baktericidní účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246088

Dátum: 16.01.1986

Autori: Bugár Ján, Valenta Jan, Eervinka Jan

MPK: C07C 123/00

Značky: způsob, výroby, benzamidinu, baktericidní, derivátů, účinnosti

Text:

...51 g tmavě kaštalnově zbarveného oleje, který se přečlstí Chromatograflcky na 1500 g sillkagelu. Slllkagelový sloupec se pripraví za použití toluenu a jako elučního činidla se použije směsi 9 objemů toluenu s 1 objemem etheru. Získa se 41,6 g čistého produktu V podobě červeného oleje. Výtěžek odpovídá 79 .Produkt je charakterlzován svým NMR spektr-em30,6 g produktu získaněho podle odstavce c se rozpustí ve 300 ml bezvodého alkoholu. Vznlklým...

Způsob přípravy N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246086

Dátum: 16.01.1986

Autor: Horáeek František

MPK: C07F 9/38

Značky: n-fosfonomethylglycinu, přípravy, způsob

Text:

...skupin, přičemž tento termín zahrnuje skupiny zbytků odvozen.ých buďto o-dsloučenin obsahujících B až 2 D atomů uhlíku a charakterizovaných přítomností alespoň jednoho benzen-ového kruhu, včetně m-onocyklických, bicyklických a polycyklických uhlovodíků a jejich derivátů,nebo odheterocyklických sloučenin, které obsahují 5 až 19 uhlikových atomů, které jsou podobné struktury a které jsou charakterizovány tím, že obsahují nenasycenou kruhovou...

Způsob výroby nových derivátů thieno[3,2-c]pyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246082

Dátum: 16.01.1986

Autori: Vozoák Rudolf, Švéda Miroslav, Hnilieka Miroslav

MPK: C07D 513/04

Značky: nových, způsob, derivátů, thieno[3,2-c]pyridinu, výroby

Text:

...produkt má formu bílých krystalů o teplotě tání 130 °C po překrystaloväní z tstopropyletłferu. Výtěžek je 61,5 0/0.K roztoku 10 g 0,031 molu kyseliny oa~(4,5.ô,7 vtetralhydrothíeno 3,2-c-Srpyíridynochlorfenyloctové ve formě mvonohydrátu a 13,3 g 0064 molu) dícyklohexylkarbodiimídu ve 100 ml LZ-dichlorethanu se přídá 2,67 g 0,031 molu morñolinu a směs se míchá přes noc při teplotě místn-osti. Pak se reakční směs odpaří a odpar-ek se...

Způsob výroby imidazobenzodiazepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246063

Dátum: 16.01.1986

Autori: Drkal Jan, Wichterle Ivan

MPK: C07D 487/04

Značky: imidazobenzodiazepinů, výroby, způsob

Text:

...hodí také sodná nebo draselná sůl alkoholu vzorce III. Žádaná reakce se však může provádět takéV prítomnosti tetraalrkylorthotitanátu, jako tetrasthylorthotitanatu, přičemž v přítomnosti takovýchto činidel se mohou reesterifikovat také tercbutylestery. ako rozpouštědlo slouží výhodné alkohol vzorce III.Postupom podle vynálezu se mohou sloučeniny vzorce l převádět na farmaceutický použitelná adiwční soli s kyselinami. Výroba talkovýchto...

Způsob výroby nových derivátů thieno[3,2-c]pyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246062

Dátum: 16.01.1986

Autori: Wichterle Oto Akademik, Vodieka Vladimír, Horský Jioí

MPK: C07D 495/04

Značky: nových, derivátů, thieno[3,2-c]pyridinu, výroby, způsob

Text:

...žádné poruchy nebo anomálie makroskopícké, miknoskopické ani biochemické povahy v průběhu žádného z pokusů.Farmakologicke zkoušky. 1. Inhibice shlukování krevnich destičekPokusy byly prováuděny na krysách, kterým byly účinné látky podávány 3 dny, a to při -48 hodinách, -24 hodinách a .2 hodinách v suspenzi v arabské gumě. V čase 0 bylo owdebrâno 4 ml krve způsobem podle Renau-da z jugularni žily u anestetizovsaněho zvířete. Tato~ citrátová...

Způsob výroby dvou- a vícedílných rozevíracích sklářských forem k foukání skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245848

Dátum: 16.01.1986

Autori: Morev Anatolij Vasiljevie, Voronin Jevgenij Filippovie

MPK: C03B 9/34

Značky: sklářských, způsob, forem, rozevíracích, vícedílných, výroby, dvou, foukání

Text:

...Na vrstvu 11 licí syntetické pryskyřice se nenese 5 až 20 mm silná vrstva 12 směsi lité syntetické pryskyřice s jemným anorganickým plnivem o velikosti zrna 0,1 až 1 mm, například sklářským pískem, šamotovou drtí, odpadovým pískem z otryskávání skla apod., přičemž na jeden objemový díl pryskyřice se přidává 1 až 2 objemových dílů plniva. Po 1- až Zhodlnovém vytvrzení se zbylý prostor 13 zaleje směsi licí syntetické pryskyřice s...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s magnetickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245842

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kahánek Václav, Petoík Stanislav

MPK: G01T 7/00, G01T 1/00, G01T 3/00...

Značky: riadený, komorou, korelačný, magnetickou, automatický, spektrometer

Text:

...8. Pri anihilácii pozitrónov vyletujúcich zo zdroja pozitronov WNa, ktorý sa nachádza v telese zdroja pozitrónov 42 s elektrónmi nachádzajúcimi sa v meranej v.zorke 37 vznikajúce fotöny gama sa s najväčšou pravdepodobnosťou pohybujú v-o vertikálnej rovine, ktorá prechádza na ľavej strane cez ľavú kovovú fóliu 45, ďalej cez otvor v tieniacom kryte 3 magnetickej komory 7, cez kolimačné štrbiny 17, 18 pevného ramena 1, dalej medzeru v...

Stabilní roztoky sulfojantaranů s vysokou detergenční schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 245818

Dátum: 16.01.1986

Autori: Flídr Josef, Kábrt Karel, Filip František, Veselík Václav, Myšák Jan

MPK: C11D 1/12, C07C 143/12

Značky: vysokou, schopnosti, detergenční, sulfojantaranů, stabilní, roztoky

Text:

...k esterifikujíoím látkam, vznikaly pastovité, kalné, obtížně míchatelné produk ty. Příklad 2Postupom podle příkladu 1 byl připraven vodný roztok sulfojantaranů, který obsahoval 11 0/0 sulfojantaranů na bázi mastných alkoholů s 12 až 20 atomy uhlíku v alkylu,9 0/0 sulfojantaranů na bázi ethanolamidu mastných kyselín s 10 až 22 atomy uhlíku v molekule výchozí kyseliny a 1 sodných solí maleinové a sulfojantarové kyseliny. Produkt měl...

Způsob přípravy fluorovaných primárních a sekundárních alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245811

Dátum: 16.01.1986

Autori: Zubkovský Jioí, Valenta Josef, Janka Václav

MPK: C07C 31/34

Značky: primárních, způsob, sekundárních, fluorovaných, přípravy, alkoholů

Text:

...teplotách dochází k rozkladným a eliminačnim reakcím za vzniku olefinů.ako aldehydy při reakci podle vynálezu lze použit například formaldehyd, acetaldehyd, propionaldehyd, butyraldehyd, krotonaldehyd, benzaldehyd, Z-furylaldehyd. Reakce se provádí v diethyletheru, tetrahydrofuranu, vyšších etherech a polyetherech, terciárních aminech, pyridinu nebo jiných polárních aprotických rozpouštědlech, schopných solvatovat organokovové sloučeniny....

Způsob přípravy fluorovaných terciárních alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245810

Dátum: 16.01.1986

Autori: Richter Jioí, Kabele Stanislav, Eáp Antonín

MPK: C07C 31/34

Značky: alkoholů, přípravy, způsob, fluorovaných, terciárních

Text:

...obecného vzorce llkde Hal z chlor, brom, jod, které vzniká reakcí sloučeniny obecného vzorce I s alkyl nebo arylmagnesiumhalogenidy.Příprava Grignardových činidehpoclle vynálezu a jejich reakce s ketony/sejprövádí za nízkych teplot 0 až -80 °C~neboť při vyšších teplotách dochází k rozlšlłaçjnýni a eliminačním reakcím za vzniku Óljéfĺłlłĺako ketony při reakci podle vynalezulze použit např. aceton, methylketon méthyl-isobutylketon,...

Způsob přípravy substituovaných bromfenolaldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245809

Dátum: 16.01.1986

Autori: Veeeoa Miloš, Eivrný Ladislav, Skála Josef

MPK: C07D 47/565

Značky: přípravy, substituovaných, způsob, bromfenolaldehydů

Text:

...podle vynálezu se postupuje tak, že se do míchaněho roztoku fenolaldehydu v 2- až 7 násobněm váhovém množství alifatického alko 245809holu přidává brom V množství 100 až 110 procent teorie takovou rychlostí, aby se teplota reakční směsi Ltdržovala V rozmezí 0, eñoptimáině 10 až 25 řc. Po skonče řidäväní broľmu se reakční směs zalkallz e vodným, vodně-alkoholickýmrespektive älkoholickým roztokem. báze nebo soli rslalíéĺkrýseliny...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin proti škodlivým účinkům herbicidů a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245782

Dátum: 16.01.1986

Autor: Benedikty Ján

MPK: A01N 43/42

Značky: rostlin, složky, účinné, herbicidu, způsob, ochraně, prostředek, škodlivým, výroby, účinkům, proti, kulturních

Text:

...je po~ případě mono nebo -disubstituována alkylovou skupinou s 1 až 3 atomy uhlíku, »nebo cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlĺku.Další výhodný prostředek podle předlaženého vynálezu obsahuje jako účinnou složku alespoň jednu sloučenínu obecného vzorce I, V němž R 1 znamená aiom vodíku,atom chloru nebo atom bromu, R znamená atom vodĺku, R 3 znamená aiom vodíku, tom chloru nebo atom bromu, R 1, R 5 a R 3 znamenají atomy vodíku, X...

Prostředek k potírání plevelů nebo/a k desikaci nebo/a k defoliaci rostlin bavlníku a brambor a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245775

Dátum: 16.01.1986

Autor: Paulovie Milan

MPK: A01N 37/48

Značky: účinné, výroby, defoliaci, prostředek, složky, desikaci, způsob, rostlin, brambor, potírání, bavlníku, plevelů

Text:

...I, v němžX znamená atom vsodílcu nebo atom chlaoru, R 1 znamená atom vo-díku nebo alkylovou skupinu s 1 .až 4 atomy uhlíku, Q znamená přímý nebo vozvětvený alkylenrový zbytek s 1 až 5 abomy uhlíku vzorceA, E, G, L, M znamenají vodík nebo jeden ze eubstituentů A, E G, L a M znamená také skupinu -ORŽ, -SR 3, -C 0 OR 4, alkyboviou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo skupiniou -0 R 5, -SR 5 nebo -cooRľĚsubstituovatnou alkylvovołurłskd i...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245772

Dátum: 16.01.1986

Autor: Pitooák Ján

MPK: A01N 25/32

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...jSiou bud obchodne dostupné látky, nebo je lze přžpravit postupy popsanými v patentech USA Číslo) 2913 327 2983 747, 3133 947,3 185 720 a 3 198 786.cetanilidy, které jslou součástí herbiciduích prostředků podle vyvnálezu jsou bud obchodné dostupné látky nebo je lze připravit postupy popsanými v patentech USA č. 2863 752, 3442 945, 3780 090, 3937 730, 056 a 4070179.Halogenalkylkar-bonylamino-l,S-dtioxany podle vynálezu lze připartavit...

Způsob přípravy imidazolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245766

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kišš Roman, Kaniansky Dušan, Havaši Peter

MPK: C07D 405/04

Značky: způsob, přípravy, derivátů, imidazolinových

Text:

...po mnoho let klasifiktovány do dvou hlavních skupin a sice alfa a a beta (3). V poslední době vznikl-a potřeba,aby tato klasifikace byla modlfikwována, ne~ bot byly u každé skupiny identifikovány různé podskupiny které doplňuji toto tří dění, 01, az a (31, (32. ak d a 52 tak i napad renorecephory jsou situovaný hlavně na povrchu buněk hladkého svalstva postsynaptickyj. Na druhé straně bylo zjištěnlo, že c 2-adrenoreceptlory (což bylo...

Prostředek k průkazu proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245763

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kašpar Peter, Kaniok Jozef, Fratrie Anton, Zubák Ján, Streeanský Michal

MPK: C07D 333/64, C07D 209/36, C07K 5/04...

Značky: prostředek, průkazu, proteolytických, enzymů

Text:

...složky se pouzivaji s výhodou výše uvedene aminokyseliny.bodla vynálezu se chromogeny ploužívané estery odvozené od indoxylových aminokyselín nebo thioâvndoxylrových aznřnokyselin neho/a peptidů obecného vzorce I pojužívají V koncentracich 10 až 1 mol/litr,s výhodou 10 až 10 mol/litr impregnąčního roztoku, potahovací hmoty neho vyšethované tekutiny.Další složkíou prostředku podle vynálezu k plrůkazu proteolýtických enzymů a zejména pnoteáz...

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245757

Dátum: 16.01.1986

Autor: Polievka Milan

MPK: C10G 11/18

Značky: katalytického, způsob, cyklického, fluidního, krakování

Text:

...katalyzator typu molekulového síta, Imž je matrice nebo podklad z krakovacího katalyzátoru, dále krystalické křemičitany hlinitě, rozdělené po matricí, a dále kovovou reakční složku, reagující s kysličníky síry za vzniku sloučeniny, obsahující kov a síru, přičemž reakce proběhne Vpevných částečkách přitom se používa vypuzovacího plynu obsahujícího päru desaktivovaný krakovací katalyzátor se po provedeném vypuzovaní regeneruje za regeneračních...

Pigmentový přípravek pro hlubotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 245660

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kühnel Egon, Kadleák František

MPK: C09B 67/50

Značky: pigmentový, přípravek, hlubotisk

Text:

...substituovaného ftalocyaninu mědl obecného vzorce II a produkt. se pak upraví sloučeninou obecného vzorce I. Mikronizaci hnětením v malazeru lze prová ydět za současné prítomnosti obou pomocných látek. Sloučeninou obecného vzorce I můžebyt například mono- nebo dietanolemiñ kyseliny palmitové, mono~ nebo dietanolamid kyseliny stearové, mono- nebo dietanolamid kyseliny olejové, mono- nebo dipropanolamiñy uvedených či dalších...

Spôsob oddeľovania vinylacetátu od vinylchloridu a inertov z odplynov výroby kopolyméru vinylchlorid/vinylacetát

Načítavanie...

Číslo patentu: 245533

Dátum: 16.01.1986

Autori: Pašek Jaroslav, Kováo Karel, Roeek Pavel, Hetka Gerd, Ule Jaroslav, Künzel Gunnar, Kalina Jioí, Grim Václav

MPK: C07C 21/06, C07C 69/15, B01D 53/04...

Značky: odplynov, inertov, vinylchloridu, vinylacetátu, spôsob, výroby, kopolymerů, oddeľovania

Text:

...spolu s vinylacetätom, V tejto fáze adsorpcie sa vedú vystupujúce plyny z adsorbéra do iného adsorpčného zariadenia, v ktorom sa napríklad zachytáva vinylchlorid z odplynov výroby PVC alebo do iného známeho zariadenia, napr. kondenzačného.Pri adsorpcii vzniká teplo, ktoré sa zo systému odvádza jednak predchádzajúcimi plynmi - inertnom a vinylchloridom, jeduak tepelným výmenníkom zabudovaným do adsorhéra. Ak sa chladenie tepelným výmenníkovu...