Zverejnene patenty 15.01.1986

Textilie s vlasem všívaným přímým stehem se zlepšenou propustností tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221398

Dátum: 15.01.1986

Autori: Ptáček Adolf, Kábela Josef

Značky: vlasem, propustností, textilie, přímým, zlepšenou, všívaným, stehem, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Textilie s vlasem všívaným přímým stehem se zlepšenou propustností tekutin podle vynálezu se používá v mokrých prostorách jako krytina podlah. Propouští tekutinu, protože všechny mezery mezi stehy všívaného vlasu nebo alespoň některé jsou bez rubového nátěru
stehy všívaného vlasu jsou povrstveny v podstatě všechny.

Zařízení k objemovému dávkování betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221350

Dátum: 15.01.1986

Autor: Zatloukal František

Značky: objemovému, směsi, dávkování, betonové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k objemovému dávkování betonové směsi při výrobě prefabrikovaných dílců ve výrobních linkách. Účelem vynálezu je docílit stejné výšky vyráběného dílce při použití betonových směsí různé konzistence. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že zařízení k dávkování betonové směsi, které sestává z jednoho nebo více horizontálně uspořádaných odměřovacích žlabů s uzavíracími dny, plněných ze zásobníku umístěného nad...

Zapojení k ověřování informačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221349

Dátum: 15.01.1986

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: zapojení, signálu, informačního, ověřování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k ověřování informačního signálu složené ze vstupního členu (V), jehož výstup je spojen, jednak se vstupem (h1) hradla (H) a jednak se vstupem (t) časového členu (T). Výstup časového členu je spojen s řídicím vstupem (ho) hradla (H), jehož výstup je spojen se vstupem (n1) čítače (N). Zapojení je určeno k bezpečnému odlišení informačního signálu periodického průběhu od občasného poruchového signálu a uplatňuje se tam, kde toto odlišení...

Radiální turbokompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221348

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bartoň Petr, Aldorf Pavel

Značky: turbokompresor, radiální

Zhrnutie / Anotácia:

Radiální turbokompresor, u něhož nejméně dvě oběžná kola jsou proti sobě otočena o 180( tak, že spolu sousedí jejich zadní strany. Mezi těmito oběžnými koly je ve skříni statoru uchycen mezikus ve tvaru písmene U, který má své stěny vzájemně propojené žebry. Jedna stěna mezikusu je pevně uchycena ke skříni statoru a konec druhé stěny je ve skříni uložen volně s radiální a axiální vůlí.

Upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221347

Dátum: 15.01.1986

Autori: Richter Jiří, Valenta Josef

Značky: upínací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešeno upínací zařízení, např. pro upnutí tělesa stavební cylindrické vložky zámku k opracování. Novým zařízením je umožněno kontinuální strojové opracování přetoků zaslepených otvorů pro stavítka tak, že točnice jsou opatřeny vnitřními šikmými dosedacími plochami, mezi kterými je mezera pro vložku. Vložka je tlačena upínacím elementem vzhůru do šikmých dosedacích ploch bočnice.

Zařízení pro ovládání brzdového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221346

Dátum: 15.01.1986

Autor: Morisák Zdeněk

Značky: brzdového, zařízení, ovládání, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro ovládání brzdového ventilu, sloužící k progresivnímu ovládání brzdy přívěsu umístěného na tažném vozidle, zejména na nákladním vozidle nebo traktoru, s výhodou používané na tažných vozidel vybavených brzdou s mechanickým ovládáním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ovládací mechanismus podle alternativního provedení je buďto vytvořen lankem bovdenu, anebo je ovládací mechanismus v jakémkoliv místě doplněn...

Ustavovací konzola, zejména vstupu do cementového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 221345

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kousalík Václav

Značky: mlýna, cementového, ustavovací, konzola, zejména, vstupu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zkvalitnění ustavování polohy, zejména vstupů do cementového mlýna. Uvedeného účelu se dosáhne takovým provedením konzoly, které umožní snadné výškové a úhlové ustavení, přitom konzola sestává z ložiska pro naklápění skříně vstupu připevněného ke skříni úchytkami ložisko je volně uloženo v lůžku uchyceném v nosníku, který je umístěn ve vodítkách připevněných k základní desce. Funkce ustavovací konzoly spočívá v tom, že...

Způsob výroby kovového arsenu z polymetalických materiálů v uzavřeném kontinuálním procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221344

Dátum: 15.01.1986

Autori: Drašar Jaroslav, Kolář Jiří

Značky: arsenu, způsob, polymetalických, uzavřeném, kovového, materiálů, kontinuálním, výroby, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kovového arsenu z polymetalických materiálů v uzavřeném kontinuálním procesu, vyznačený tím, že polymetalický materiál se louží ve vodném roztoku sirníku sodného, přičemž arsen přejde ve formě thiosoli do výluhu a výluh, do nějž se přidá redukční činidlo, například formaldehyd, se podrobí tlakové redukci na teplotě 150 až 300 °C po dobu 10 až 180 min, přičemž dojde k redukci arsenu do kovového prášku, který se ve formě pevné fáze...

Zařízení pro měření zpoždění a zrychlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221343

Dátum: 15.01.1986

Autori: Trojan Jaroslav, Kanta Zdeněk

Značky: zařízení, zpoždění, měření, zrychlení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k měření a záznamu časového průběhu brzdného zpoždění nebo zrychlení. Zařízení pracuje na principu setrvačných účinků na hmotu zavěšenou na planžetových pružinách, jejíž výchylka je snímána elektrickým snímačem polohy. Z důvodů tlumení je celý komplet setrvačnostního snímače uzavřen v nádobě naplněné olejem. Elektrický signál ze snímače polohy se v převodníku napětí - frekvence převádí na signál o proměnné frekvenci, který se...

Zařízení pro plamennou fluoraci smíšených kysličníků uranu a plutonia

Načítavanie...

Číslo patentu: 221342

Dátum: 15.01.1986

Autor: Vlasák Ludvík

Značky: zařízení, fluoraci, uranu, plutonia, plamennou, smíšených, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro plamennou fluoraci smíšených kysličníků uranu a plutonia, které se používá zejména při regeneraci jaderného paliva z rychlých reaktorů fluorací v plamenném fluorátoru. Zařízení podle vynálezu sestává z válcově nádoby s kuželovým dnem, opatřené duplikátorem s hrdly pro přívod a odvod chladicího média a z metalokeramických filtrů. Reaktor je rozdělen vertikální kruhovou duplikovanou vestavbou, která rozděluje prostor...

Odporový dělič vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221341

Dátum: 15.01.1986

Autor: Šálek Robert

Značky: vysokého, odporový, napětí, dělič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje odporový dělič vysokého napětí vytvořený řetězcem sériově zapojených odporů zabudovaných v izolační hmotě, například ve tvrditelné pryskyřici. Podstatou vynálezu je, že odpory děliče jsou před propojením a zalitím tvrditelnou pryskyřicí sestaveny vedle sebe do tvaru meandru a opatřeny silikonovou trubičkou přesahující oba konce odporu o 5 - 30 % jeho délky. Vynález je určen zejména pro odporové děliče stabilizovaných...

Plošný vláknitý útvar pro svršky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 221340

Dátum: 15.01.1986

Autori: Hrabal Zdeněk, Mück Eduard, Fic Miroslav, Horák Josef

Značky: svršky, vláknitý, útvar, obuvi, plošný

Zhrnutie / Anotácia:

Plošný vláknitý útvar pro svršky obuvi se základní podložní vrstvou, tvořenou v podstatě přírodními vlákny, a s lícovou vrstvou, tvořenou dvěma na sebe uloženými nánosy z reaktivních polyuretanových předpolymerů, lišícími se navzájem modulem elasticity v rozmezí od 12 do 10 MPa, z nichž nános o nižším modulu elasticity je uložen na vláknité podložce, vyznačeny tím, že zmíněná podložka tohoto útvaru je přírodní useň, popřípadě zbavená líce nebo...

Způsob výroby 2-nitrodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221339

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kutil Bedřich, Pokorný Petr, Štěpán Václav

Značky: 2-nitrodifenylaminu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-nitrodifenylaminu kondenzací 2-nitrochlorbenzenu s anilinem vyznačený tím, že se směs anilinu a kyselého uhličitanu sodného o hmotnostním poměru 1 : 0,1 až 1,5 při teplotě 130 °C až 150 °C zahřívá za současného oddestilovávání reakční vody, poté se do reakční směsi postupně vnáší předem připravený roztok 2-nitro chlorbenzenu a anilinu o hmotnostním poměru 1 : 0,5 až 1,5 a při teplotě 170 °C až 200 °C se provádí kondenzace, po...

Bistabilní klopný obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 221338

Dátum: 15.01.1986

Autor: Stýblo Rudolf

Značky: bistabilní, klopný, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bistabilního klopného obvodu, sestaveného z pěti dvouvstupových hradel NAND. Podstata vynálezu spočívá v tom, že čtyři hradla tvoří klopný obvod R-S-T a ke vstupu R je připojen jeden vstup pátého hradla, ke vstupu S je připojen druhý vstup pátého hradla, jehož výstup je spojen se vstupem T klopného obvodu R-S-T.

Diagnostický systém pro elektronický omezovač nosnosti zdvíhacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221337

Dátum: 15.01.1986

Autori: Laubert Peter, Vonkomer Ivan

Značky: elektronický, omezovač, diagnostický, systém, nosnosti, zdvihacích, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronických omezovačů nosnosti zdvíhacích strojů a řeší diagnostický systém pro systematickou automatickou kontrolu správné činnosti omezovače nosnosti během provozu zdvíhacího zařízení. Zapojení je tvořeno generátorem testovacích impulsů, logickým členem NAND s více vstupy a paměťovým členem S-R. Diagnostický systém prověřuje funkci omezovače vysíláním testovacích impulsů navozujících krátkodobě stav přetížení a...

Zapojení pro vyhodnocení výsledků měření chromatografu samočinným počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221336

Dátum: 15.01.1986

Autor: Veselý Jaroslav

Značky: počítačem, samočinným, výsledků, měření, vyhodnocení, chromatografu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocování výsledků měření chromatografu samočinným počítačem. Účelem vynálezu je okamžité zpracování výsledků chromatografu samočinným počítačem. Elektrický výstup chromatografu je spojen se vstupem zesilovače s proměnným zesílením, jehož výstup je zapojen na jeden ze vstupů přepínače analogových signálů, který je zapojen na vstup analogově-číslicového převodníku, jehož výstup je přes jednotku propojení na reálné prostředí...

Způsob vytváření ochranné vrstvy vnitřního povrchu hutní pánve, kokily a kokilové podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221335

Dátum: 15.01.1986

Autor: Havlíček František

Značky: kokilové, vnitřního, ochranné, vrstvy, způsob, podložky, pánve, kokily, vytváření, povrchu, hutní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytváření ochranné vrstvy na vnitřním povrchu hutní pánve, kokily nebo kokilové podložky, a to tak, že se před jejich výrobou odléváním do slévárenské formy vytvoří v pískové směsi jádra slévárenské formy skladbou zrn jejího ostřiva nebo mechanicky póry o velikosti 0,8 až 2,5 mm.

Zařízení k plynulému řízení délky stehu u šicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221334

Dátum: 15.01.1986

Autori: Machala František, Drkal Jaroslav

Značky: šicích, řízení, zařízení, plynulému, délky, strojů, stehu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k plynulému řízení délky stehu u šicích strojů, které obsahují jako pohonné ústrojí podavače šitého díla výstředník se stavitelnou výstředností. Tento výstředník je opatřen přírubou která je úhlově přestavitelná vůči hnací části tvořené axiálně přesuvnou přírubou, spojenou s hlavním hřídelem smyčkovače.

Zapojení pro kompenzaci účiníku plně řízeného tyristorového usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 221333

Dátum: 15.01.1986

Autori: Jágr Jan, Malec Václav

Značky: plně, zapojení, kompenzaci, řízeného, usměrňovače, tyristorového, účiníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického zapojení pro kompenzaci účiníku plně řízeného tyristorového usměrňovače a řeší problém zlepšení účiníku a snížení obsahu vyšších harmonických odebíraného proudu v převážné části regulačního rozsahu tyristorového usměrňovače. Zapojením podle vynálezu, tvořeným tří fázovým kondenzátorem, tlumivkami filtru a stykačem kompenzace se účelu dosahuje tak, že k výstupu snímače stejnosměrného proudu usměrňovače je připojen...

Způsob chemického čištění nerezavějících ocelí a slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221332

Dátum: 15.01.1986

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

Značky: chemického, způsob, oceli, slitin, čištění, nerezavějících

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt chemický způsob odstraňování nečistot, tzv. zápalů a korozních vrstev z povrchu výrobků z ne rezavějících chromniklových ocelí. Tohoto cíle se dosáhne tak, že výrobek se ponoří na dobu 5 až 60 minut do lázně obsahující vedle vody 0,1 až 2,5 % hmot. fluoridu sodného či amonného, 7,5 až 15,5 % hmot. persíranu amonného a 15 až 28 % hmot. kyseliny sírově. Teplota lázně je 10 až 100°C.

Zapojení pro měření malých úhlových rychlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221331

Dátum: 15.01.1986

Autori: Řehák Radovan, Zeman Luboš

Značky: zapojení, měření, rychlostí, úhlových, malých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měření úhlových rychlostí pomalu rotujících elementů. Zapojení podle vynálezu je založeno na principu měření času potřebného pro posuv rotujícího elementu o konstantní úhel. Funkce l/t je přitom aproximována konečným počtem přímkových úseků, jejichž počet je dán požadovanou přesností a rozsahem měření. Vynálezu může být využito ve všech oborech, kde vzniká problém měření malých úhlových rychlostí.

Zařízení pro těžení štěrku z kolejového pole za hlavami pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 221330

Dátum: 15.01.1986

Autori: Pospíšil Bedřich, Poláček Jiří

Značky: kolejového, pražců, zařízení, hlavami, těžení, štěrku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro těžení štěrku z kolejového pole za hlavami pražců, které sestává z lopatkami opatřeného článkového řetězu částečně uloženého ve žlabu a obemykajícího kolo hnacího ústrojí a vodicí člen. Zařízení je vyřešeno tak, že osy kola hnacího ústrojí a vodicího členu jsou svislé.

Způsob zpracování tetrahydrátu dusičnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221329

Dátum: 15.01.1986

Autori: Zelenka Jaroslav, Vokřál Václav, Honzík Stanislav, Kubíček Jaroslav, Hegner Pavel, Klein Karel, Jäger Lubomír, Nedvěd Josef

Značky: tetrahydrátu, dusičnanu, zpracování, vápenatého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt metodu zpracování tetrahydrátu dusičnanu vápenatého. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se tetrahydrát smíchá s roztokem dusičnanu amonného a přídavkem amoniaku se získá kapalné hnojivo obsahující 10,0 až 16,5 % hmot. rozpustného CaO a 13,5 až 18,0 % hmot. celkového dusíku o pH 4 až 7,5.

Ochranný kryt čelně nesených rotačních žacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221328

Dátum: 15.01.1986

Autori: Zavadil Jan, Březinová Jitka

Značky: žacích, rotačních, ochranný, strojů, čelně, nesených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného krytu čelně nesených rotačních žacích strojů, u kterých je nutno z přepravních a pracovních důvodů měnit vzdálenost mezi ochranným krytem a žacím ústrojím. Přestavením při transportu po veřejných komunikacích se zlepší výhled obsluhy a zajistí se přepravní požadavky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na držáku žacího stroje jsou upraveny nejméně dvě konzoly, v jejichž vedení jsou přestavitelně uloženy trubky nesoucí...

Tryska pro nanášení emulzních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 221327

Dátum: 15.01.1986

Autor: Martinásek Leopold

Značky: emulzních, tryska, nanášení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nanášení emulzních hmot na vnitřní stěny kokil, které rotují nebo pod. Zařízení sestává z držáku s přívodem emulzní hmoty a stlačeného média vyústěných do směšovací komory a z vlastní trysky. Podle vynálezu je v plášti umístěn rozdružovací válec opatřený po obvodu tangenciálně upravenými kanály a osovým nástavcem se závitem, na kterém je stavitelně umístěna vymezovací kuželka s přítlačnou maticí.

Zařízení pro tlakové kontinuální plnění kolon pro vysokotlakou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 221326

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kubín Miroslav, Porsch Bedřich, Vozka Stanislav, Špaček Pavel, Čoupek Jiří

Značky: chromatografii, tlakově, kolon, plnění, zařízení, kontinuální, kapalinovou, vysokotlakou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontinuální způsob plnění kolon pro vysokotlakou kapalinovou chromatografii suspenzí sorbentu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tlaková pumpa je přes první vysokotlaký ventil spojena s jedním koncem plnicí trubky, na jejímž druhém konci je přes průzor připojen jeden konec kolony, jejíž druhý konec je jednak přes druhý ventil připojen k podtlakovému zásobníku odpadní suspenze, jednak přes první ventil k zásobníku...

Kloub kloubového kolového důlního podvozku s rychlospojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221325

Dátum: 15.01.1986

Autori: Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš

Značky: kloubového, rychlospojkou, podvozku, důlního, kolového, kloub

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kloub kloubového kolového důlního podvozku s rychlospojkou, který umožňuje k pohonné části podvozku střídavě připojovat různé nosné části s účelovými nástavbami. Kloub je tvořen svislým kloubem se svislou osou otáčení a horizontálním kloubem s horizontální osou otáčení, jehož vnější objímka tvoří jednu část rychlospojky a druhá část rychlospojky je součástí rámu nosné části podvozku. Horizontální osou otáčení horizontálního kloubu...

5,5-Disubstituované kyseliny 2-aminobarbiturové

Načítavanie...

Číslo patentu: 221324

Dátum: 15.01.1986

Autori: Řežábek Karel, Křepelka Jiří, Kotva Rudolf

Značky: 2-aminobarbiturové, kyseliny, 5,5-disubstituované

Zhrnutie / Anotácia:

5,5-disubstituované kyseliny 2-aminobarbiturové obecného vzorce I, ve kterém R značí atom chloru, bromu, propylovou, allylovou, propargylovou, fenylovou nebo 4-karboxybutylovou skupinu, vykazující antineoplastický účinek u zvířat s experimentálními transplantovatelnými nádory.

Protihluková clona, zejména dřevoobráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221323

Dátum: 15.01.1986

Autor: Prokeš Stanislav

Značky: protihluková, strojů, zejména, dřevoobráběcích, clona

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká protihlukové clony na vstupní a výstupní otvory dřevoobráběcích strojů. Podstatou vynálezu je konstrukce proti hlukové clony, vyznačená tím, že v lištách jsou upevněny pruhy elastického materiálu opatřené svislými řezy od sebe vzdálenými ve stanoveném rozmezí, které se na jednotlivých pruzích za sebou v cloně, o stanovené tloušťce, za sebou řazených, ne pravidelně překrývají.

Zvuková izolace ohebných odsávacích rour dřevoobráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221322

Dátum: 15.01.1986

Autor: Prokeš Stanislav

Značky: ohebných, strojů, odsávacích, zvuková, dřevoobráběcích, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci zvukové izolace ohebných odsávacích rour dřevoobráběcích strojů. Podstatou vynálezu je překrytí stávající ohebné roury opatřené vrstvou pohltivého materiálu obaleného plastickou fólií tvarovanou rourou z plastického materiálu, jejíž povrch může být vlnitý, nebo tvarovaná roura je sestavena ze vzájemně pospojovaných článků.

Zařízení pro výrobu forem s přírodním jádrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221321

Dátum: 15.01.1986

Autor: Holomucký Jiří

Značky: forem, výrobu, přírodním, jádrem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru slévárenské technologie a řeší problém snížení zmetkovitosti při výrobě forem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve dnu modelové desky v prostoru jádra je upevněn čep, na němž je posuvně uložen dutý válec, opatřený po vnějším obvodu kuželovým členem, ve spodní části přírubou a v horní části je uzavřen víkem, přičemž v dutině je upevněna kruhová deska, kterou prochází horní část čepu, opatřená kroužkem.

Vahadlo pro zavěšování břemene ve více než dvou bodech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221320

Dátum: 15.01.1986

Autor: Urbancová Vladimíra

Značky: bodech, více, zavěšování, břemene, vahadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vahadla pro zavěšování břemen ve více než dvou bodech, které se stává z traversy (1), opatřené dvěma úchyty (E) pro zavěšení lany (8) na hák (7) zdvihacího zařízení. Traversa (1) je opatřena po své délce nejméně třemi podpěrnými vodítky (2) závěsného lana (3), na kterém jsou suvně mezi podpěrnými vodítky (2) u loženy závěsné háky (4), kde závěsné lano (3) je svými konci pevně spojeno s traversou (1) nebo upraveno jako neukončité.

Magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221319

Dátum: 15.01.1986

Autori: Máša Jaroslav, Galaš Jiří

Značky: magnetický, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického separátoru s posuvnou nebo pevnou matricí, ve které se magnetickými silami zachycují paramagnetické nebo feromagnetické částice, které obsahuje separovaná látka, například suspenze kaolinu a vody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se při vyplachování matrice nachází v obvodu zdroje stejnosměrného demagnetizačního napětí, které vytváří demagnetizační magnetický tok obráceného smyslu, než je zbytkový magnetický tok...

Zapojení systému pro sběr dat v paralelních kódech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221318

Dátum: 15.01.1986

Autor: Šípek Emil

Značky: zapojení, sběr, paralelních, kódech, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení systému pro sběr dat v paralelních kódech, například v kódu BCD, z výstupů alespoň dvou digitálních zařízení, přičemž tento systém je vytvořen z elektronických prvků číslicových multiplexerů s nejméně jedním řídicím vstupem, a tyto řídicí vstupy jsou navzájem paralelně spojeny a připojeny k alespoň jednomu vodiči řídicí sběrnice, zavedené do ústředního vyhodnocovacího zařízení, vyznačené tím, že je vytvořeno z alespoň dvou multiplexerů...

Zařízení k úpravě ploch desek z přírodního a umělého kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 221317

Dátum: 15.01.1986

Autor: Satrapa František

Značky: umělého, úpravě, desek, ploch, kamene, zařízení, přírodního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je umožnit používání řezacích kotoučů pro vytváření speciálních ploch, jako například sražení ostré hrany, vytvoření splávku a kalibraci tloušťky desky. Uvedeného účelu se dosáhne uchycením mezi opěrnou a unášecí přírubou jednoho nebo více řezacích kotoučů na stavitelné vřeteno s možností změny směru a rychlosti otáčení. Další výhodou tohoto zařízení je upevňování opracovávaných desek na vozík s plynule měnitelnou rychlostí posuvu v obou...

Způsob izolace homologů a derivátů pyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221316

Dátum: 15.01.1986

Autori: Chvátal Ivan, Vymětal Jan

Značky: způsob, derivátů, homologů, izolace, pyridinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob izolace homologů a derivátů pyridinu působením močoviny, kyseliny šťavelové, chloridu vápenatého či dalších látek, tvořících krystalické meziprodukty s homology a deriváty pyridinu, izolací těchto meziproduktů a jejich rozkladem. Jeho podstatou je rozklad těchto meziproduktů přímým tepelným záhřevem na teplotu 70 až 400 `C, s výhodou 100 až 250°C, za tlaku do 200 kPa, s výhodou od 20 do 101,3 kPa, přičemž uvolněné homology a...

Zařízení pro slinování výrobků práškové metalurgie pod tlakem v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 221315

Dátum: 15.01.1986

Autori: Valenta Karel, Hanák Jiří

Značky: atmosfére, metalurgie, výrobků, práškové, slinování, zařízení, ochranné, tlakem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro slinování výrobků práškové metalurgie pod tlakem v ochranné atmosféře s řízeným chlazením pod tlakem, sestávající z technologických částí, pro ohřev a výdrž na teplotě, chlazení a s manipulaci. Podstatou vynálezu je, že sestává z elektrické pece, hlavního rozváděče, zatěžovacího mechanismu, hydraulických obvodů, chladicí jednotky, ochranného kontejneru a zvedacího zařízení.

Hlavní pohon rámové pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 221314

Dátum: 15.01.1986

Autor: Blažek Mojmír

Značky: hlavní, pohon, rámové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapínání a zastavování rámové pily. Podstata vynálezu spočívá v tom, že suport uložený,na základové desce, na němž je umístěn elektromotor je spřažen s táhly od vyrovnávacího hřídele, přičemž vyrovnávací hřídel je funkčně spojen se servopohonem. Základová deska je před i za suportem opatřena dorazy. Řešení podle vynálezu najde uplatnění nejen v dřevařském průmyslu, ale i v ostatních oborech, kde jsou převody uspořádány po mocí...

Hlavní pohon rámové pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 221313

Dátum: 15.01.1986

Autor: Blažej Mojmír

Značky: pohon, rámové, hlavní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapínání a zastavování rámové pily. Podstata vynálezu spočívá v tom, že suport uložený na základové desce, na němž je umístěn elektromotor a předloha, je spřažen s táhly od vyrovnávacího hřídele, při čemž vyrovnávací hřídel je funkčně spojen se servopohonem. Základová deska je před i za suportem opatřena dorazy. Řešení podle vynálezu najde uplatnění nejen v dřevařském průmyslu, ale i v ostatních oborech, kde jsou převody uspořádány...

Napěťový komparátor s dvěma komparačními hladinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 221312

Dátum: 15.01.1986

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

Značky: hladinami, komparačními, komparátor, dvěma, napěťový

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod podle vynálezu se týká napěťového komparátoru, který umožňuje rozlišit dvě komparační úrovně. Obvod umožňuje při použití jediného rozdílového zesilovače rozlišit dvě navzájem nezávislé, libovolně nastavitelné napěťové úrovně. K dosažení požadované funkce je zavedena záporná zpětná vazba, která je přerušena v okamžiku dosažení některé ze dvou komparačních úrovní. Obvodu podle vynálezu může být použito k realizaci přepěťové a podpěťové...