Archív za 1985 rok

Strana 98

Zapojení pro udržování zvoleného napětí kondenzátorové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225992

Dátum: 01.07.1985

Autori: Chaloupka Jiří, Klíma Miloš

Značky: zapojení, zvoleného, udržování, napětí, kondenzátorové, baterie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro udržování zvoleného napětí kondenzátorové baterie, vyznačené tím, že mezi fázově řízený usměrňovač (1) a kondenzátorovou baterii (2) jsou svým vstupem zařazeny komparátor (5) napětí a komparátor (7) nabíjecího proudu, zapojené svými výstupy do hradla (6) logického součinu, které je svým výstupem připojeno na řídicí vstup fázově řízeného usměrňovače (1).

Zařízení na kontinuální zřeďování aerosolu s proměnným poměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225991

Dátum: 01.07.1985

Autor: Majer Ladislav

Značky: proměnným, aerosolů, kontinuální, zřeďování, zařízení, poměrem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kontinuální zřeďování aerosolu s proměnným poměrem, které sestává ze směšovací, aerosolové a vzduchové komory, z nichž aerosolová a vzduchová komora jsou opatřeny vývody pro snímání stejnotlakosti obou komor a směšovací komora je propojena s aerosolovou komorou otvorem a se vzduchovou komorou několika otvory v plášti směšovací komory, vyznačující se tím, že otvory /7/ v plášti směšovací komory /1/, propojující ji se vzduchovou...

Kovová prášková směs pro nanášení navařovací pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225990

Dátum: 01.07.1985

Autor: Zeman Vladimír

Značky: kovová, prášková, pistolí, nanášení, směs, navařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová prášková směs pro nanášení navařovací pistolí, hořákem nebo plazmovým navařovacím zařízením na funkční plochy různých součástí, vyznačená tím, že se skládá ze 79 až 81 % hmot. niklu, 9 až 11 % hmot. boru a chrómu, 9 až 11 % hmot. křemíku a železa.

Zapojení k regulaci rozdělení tlakových sil dvojnáprav mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225989

Dátum: 01.07.1985

Autor: Hloušek Bohuslav

Značky: prostředků, regulaci, zapojení, mobilních, tlakových, rozdělení, dvojnáprav

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k regulaci rozdělení tlakových sil dvojnáprav mobilních prostředků zejména motorových vozidel se vzduchovými pružicími elementy na každé nápravě dvojnápravy, přičemž vzduchové pružicí elementy poháněné nápravy jsou připojeny přívodním potrubím ke vzduchojemu přes polohovací regulátory a vzduchové pružicí elementy nepoháněné nápravy jsou napojeny svými přívodními potrubími na zdroj tlaku vzduchu, vyznačené tím, že do přívodního potrubí...

Zařízení pro předehřev surovinové moučky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225988

Dátum: 01.07.1985

Autor: Šafář Jiří

Značky: předehřev, zařízení, surovinové, moučky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předehřev surovinové moučky a její předkalcinaci, zejména pro výrobu cementového slínku, sestávající ze dvou nebo více cyklonových stupňů navzájem propojených kanály plynu a opatřených výpadovým potrubím předehřívané suroviny, ústícím ve směru proudění plynu do předchozího kanálu plynu, vyznačené tím, že má propojovací kanál /7/ vedoucí z kanálu /6/ plynu vstupujícího do cyklonu /2/, do kanálu /5/ plynu vystupujícího z cyklonu /2/.

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-oxo-5-halogenbicyklo/2,2,1/heptan-7- karboxylové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225987

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří, Ježek Karel, Dolanský Vladimír, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Veselý Ivan, Dědek Václav, Votava Vladimír, Stibor Ivan

Značky: aktivní, jejich, způsob, kyseliny, karboxylové, výroby, opticky, alkylestery

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky aktivní alkylestery kyseliny 2-oxo-5-halogenbicyklo/2,2,1/heptan-7 karboxylové obecného vzorce I a II, kde R značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku a X značí chlor nebo brom.

Samomazný kloub, zejména pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225986

Dátum: 01.07.1985

Autori: Sedláček Ivan, Kuba Zdeněk

Značky: samomazný, zejména, kloub, textilní, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Samomazný kloub zejména pro textilní stroje obsahující nejméně dvě táhla vzájemně otočně spřažená pomocí spojovacího elementu, např. nýtu, opatřený dvojicí pouzder, jejichž styková rovina je kluznou rovinou kloubu, vyznačený tím, že alespoň jedno z pouzder (5) je v místě kluzné roviny opatřeno alespoň jedním vybráním (9) vyplněným zásobou plastického maziva a vnitřní táhlo (l) oboustranným osazením (6) pro krytky (7).

Zařízení k upevňování svazků chmelovodů na pojízdných plošinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 225985

Dátum: 01.07.1985

Autori: Srp Antonín, Šimsa Miroslav, Sachl Jaroslav, Kopecký Jiří

Značky: upevňování, chmelovodů, pojízdných, svazků, plošinách, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upevňování svazků chmelovodů na pojízdných plošinách, vyznačené tím, že je tvořeno nosným lankem (l) opatřeným závěsnými háčky (2), na kterých jsou zavěšeny převazovací objímky (8) svazku chmelovodů, přičemž nosné lanko (l) je opatřeno koncovými očky (3) zaklesnutými na závěsném háčku (6) upevněném na kluzné objímce (7) a pojízdné plošině (5) a na svém dolním konci je nosné lanko (l) opatřeno smyčkou (10) pro obepnutí svazku...

Zařízení k stanovení polymerační aktivity katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225984

Dátum: 01.07.1985

Autori: Fiala Zdeněk, Doubek Mojmír, Boček Vladimír, Polouček Eduard

Značky: katalyzátoru, stanovení, zařízení, polymerační, aktivity

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k stanovení polymerační aktivity katalyzátorů z časového průběhu spotřeby monomeru v průběhu polymerace v tlakovém reaktoru, vyznačené tím že polymerační reaktor (l) je vybaven kontaktním manometrem (2) elektromagnetickým ventilem (3) s regulací průtoku plynu (4), spínacím relém (5) a elektronickým regulačním a registračním zařízením (6).

Zařízení na sjednocení toku kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225983

Dátum: 01.07.1985

Autori: Havlík Josef, Toman Otakar

Značky: zařízení, materiálů, sjednocení, kusového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na sjednocení toku kusového materiálu, zejména ohřátých kovových kusů z nejméně dvou rovnoběžných, horizontálně situovaných induktorů středofrekvenčního ohřívacího zařízení, upravené v prostoru bezprostředně před výstupem z induktorů, vyznačující se tím, že je tvořené společným rámem (l), na jehož horním rameni (11) jsou uloženy vedle sebe a ve směru podélné osy induktorů pohyblivě dvoje pneumaticky ovládané kleště (3,3´), kdežto na...

Zařízení pro rozvod hydrauliky ke kruhovému ukládači

Načítavanie...

Číslo patentu: 225982

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vajtr Miloslav, Salcman Ivo

Značky: hydrauliky, kruhovému, rozvod, zařízení, ukládací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozvod hydrauliky kruhovému ukládači pomocí pružných hadic obsahující převáděcí členy a spojovací vozíky, vyznačená tím, že převáděcí členy (2) uspořádané na otočném prstenci ukládače a pevné části ukládače jsou spojeny pružnými hadicemi (1) prostřednictvím spojovacích vozíků (3) s otočnými tělesy (16) a spojovací vozíky (3) jsou umístěny na kruhové dráze (4).

Pojízdné ochranné zařízení pro přípravu licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 225981

Dátum: 01.07.1985

Autor: Bruk Rudolf

Značky: zařízení, přípravu, pojízdné, panví, licích, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné ochranné zařízení pro přípravu licích pánví v ocelárnách, a regulací výtoku ocele zátkovými tyčemi, vyznačené tím, že sestává z ochranného kesonu /1/ jehož stěny jsou z dvojitého ocelového plechu a například se vzduchovou izolací, a ochranným kesonem /l/ prochází rozvod /6/ kyslíku a rozvod /9/ stlačeného vzduchu až k pracovnímu otvoru /7/ v přední stěně ochranného kesonu /l/, přičemž rozvod /9/ stlačeného vzduchu je po celé délce...

Způsob výroby kyseliny chlorsulfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225980

Dátum: 01.07.1985

Autori: Waltr Vratislav, Čermák František, Michálek Jiří

Značky: výroby, chlorsulfonové, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny chlorsulfonové vycházející z konverzního plynu z výroby kyseliny sírové kontaktním způsobem metodou vložené absorpce, vyznačený tím, že kysličník siřičitý v konverzním plynu se před zavedením do výroby kyseliny chlorsulfonové nejprve dooxiduje na kysličník sírový na pomocné vrstvě katalyzátoru, a to tak, aby celkový stupeň konverze kysličníku siřičitého byl 0,98 a vyšší.

Zapojení převodníku proudu, zejména pro polovodičové měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 225979

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kubie Ivan, Šorna Jaroslav

Značky: zejména, zapojení, proudu, polovodičové, měniče, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku proudu, zejména pro polovodičové měniče, sestávající ze dvou transformátorů proudu, jejichž primární vinutí jsou zapojena do dvou napájecích fází měniče, z diod a výstupního odporu, vyznačené tím, že konec /1/ sekundárního vinutí prvního transformátoru proudu /T1/ je spojen s anodou první diody /Vl/ a katodou druhé diody /V2/ a jeho druhý konec /k/ je spojen s anodou čtvrté diody /V4/ a katodou páté diody /V5/ a dále konec...

Zapojení pro vyhodnocení poklesu otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225978

Dátum: 01.07.1985

Autori: Pavlové Ivan, Řehoř František, Ouzký František

Značky: motorů, otáček, poklesu, zapojení, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocení poklesu otáček motoru, vyznačující se tím, že čidlo (2) snímače (1) otáček připojeného mechanicky ke snímanému motoru (11) nebo k tímto motorem (11) poháněné zátěži je spojeno přes tvarovací obvod (3) s nulovacím vstupem (051) integrátoru (5), jehož řídicí vstup (052) je spojen s výstupem (041) zdroje (4) stabilizovaného napětí a se druhým vstupem (062) komparátoru (6), přičemž první vstup (061) je spojen s výstupem...

Hydraulické upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225977

Dátum: 01.07.1985

Autori: Smetana Oldřich, Hanel Ivan, Myška Josef, Šigut Jaroslav, Hutera František

Značky: hydraulické, upínací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické upínací zařízení vyznačené tím, že je tvořeno táhlem (1), v jehož jednom konci je vytvořen radiální otvor (20), ve kterém je uloženo příčné pero (18), jež je svými konci uloženo v opěrných kamenech (19, 19´) první spojované součásti (21) a na druhém konci táhla (1) je vytvořeno jednak horní osazení (17), ve kterém je uložen horní kroužek (13) se svým pojistným prstencem (14) a jednak dolní osazení (16), ve kterém je uložen dolní...

Zapojení pro regulaci otáček stejnosměrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225976

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kubiš Miroslav, Burian Josef

Značky: zapojení, regulaci, motorů, otáček, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci otáček stejnosměrného motoru vyznačující se tím, že na vstup (11) referenčního napětí je připojen jedním svým koncem odpor (4) jednak první proměnný odpor (3) který má jezdec připojen k neinvertujícímu vstupu zesilovače (5) regulační odchylky a druhý svůj konec zapojen na záporný napájecí přívod (17) zesilovače (5) regulační odchylky a na jezdec druhého proměnného odporu (9), ke kterému je paralelně připojen snímací odpor...

Zapojení pro vychylování elektronového svazku při automatickém zaostřování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225975

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vašina Petr, Frank Luděk

Značky: obrazů, vychylování, svazků, zaostřování, zapojení, elektronového, automatickém

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vychylování elektronového svazku při automatickém zaostřování obrazu v rastrovacím elektronově optickém systému vyznačené tím, že třetí až desátý výstup (Q3 až Q10) prvního počítače (1) je spojen s prvními osmi vstupy {A1 až A8) multiplexeru (4), jehož druhých osm vstupů (B1 až B8} je spojeno s kladnou svorkou (8} zdroje napětí, přičemž první až osmý výstup (Y1 až Y8) multiplexeru (4) je spojen s prvním až osmým vstupem (DXl až...

Způsob nízkoteplotního legování galliumarsenidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225974

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hrubý Arnošt, Štěpánek Bedřich

Značky: galliumarsenidu, způsob, legování, nízkoteplotního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nízkoteplotního legování galliumarsenidu v plynné fázi v uzavřené soustavě za sníženého tlaku a v teplotním gradientu s příměsí arsenu a pomocí halogenidu jako transportního prostředku, vyznačující se tím, že se jako transportní prostředek a současně jako legující příměs přidá 0,1 až 20 mg chloridu chromitého na 1 x 10-6 m3 volného reakčního prostoru.

Způsob kontinuální magnetické filtrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 225973

Dátum: 01.07.1985

Autori: Horáček Miroslav, Mucha Pavel, Kolář Otto, Hencl Vladimír, Cibulka Jaroslav

Značky: způsob, magnetické, filtrace, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální magnetické filtrace jemně rozptýlených magnetických látek ze suspensí průtočným magnetickým filtrem, v jehož magnetickém poli nejvýše střední hodnoty magnetické indukce je suvně uložena magnetická vložka, kterou se suspense čistí, vyznačený tím, že suspense se provádí magnetickou vložkou do poklesu její filtrační účinnosti, načež se magnetická vložka jen vysune z magnetického pole, aniž se magnetické pole zruší, propláchne...

Zařízení rychloposuvu pinolového závitořezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225972

Dátum: 01.07.1985

Autori: Šimeček František, Lexa Stanislav

Značky: závitořezu, zařízení, pinolového, rychloposuvu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení rychloposuvu pinolového závitořezu skládající se z válce, upevněného na zadní části pinolového závitořezu, ve kterém je umístěn píst, vyznačený tím, že k pístu (3) je pevně připojeno souose s vřetenem (11) vodicí pouzdro (8) zajištěné proti otáčení vzhledem k válci perem (9) a do závitového vodicího pouzdra (8) zasahuje svými závity závitová patrona (10), pevně spojená s vřetenem (11) otočným v pinole (12).

Způsob modifikace sférické celulózy reaktivními barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225971

Dátum: 01.07.1985

Autori: Beneš Milan, Kühn Manfred, Pommering Klaus, Štamberg Jiří

Značky: sférické, celulózy, modifikace, reaktivními, způsob, barvivy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob modifikace sférické celulózy reaktivními barvivy s chlortriazinovou nebo 2-sulfátoxyethylsulfonovou vazebnou skupinou v přítomnosti zásady vyznačený tím, že se reakce sférické celulózy nebo od ní odvozeného hydroxyalkylderivátu s reaktivním barvivem provádí v prostředí, kterým je homogenní směs inertního organického rozpouštědla s vodou, obsahující nejméně 3 % objemových rozpouštědla neomezeně mísitelného s vodou vybraného ze skupiny...

Zařízení k regulaci tlaků výfukových plynů ve výfukovém potrubí dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225970

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jaroš Karel

Značky: výfukových, regulaci, potrubí, výfukovém, plynů, dvoudobého, motorů, spalovacího, zařízení, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regulaci tlaků výfukových plynů ve výfukovém potrubí dvoudobého spalovacího motoru, vyznačené tím, že do výfukového potrubí (1) zasahuje přestavitelné regulačné šoupátko (8) přestavitelně uložené v prostoru za výfukovým kanálem (2) válce (5) motoru ve směru od vnějšího prostoru válce (5) k jeho podélné ose (x) pod úhlem sklonu v rozmezí od 10° až 90°, kde spodní hrana regulačního šoupátka (8) zasahující do výfukového potrubí (l) je...

Zapojení pro střídavé spínání elektrického zejména stejnosměrného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225969

Dátum: 01.07.1985

Autor: Feber Stanislav

Značky: střídavé, zejména, spínání, elektrického, zapojení, stejnosměrného, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro střídavé spínání elektrického zejména stejnosměrného obvodu, vyznačené tím, že zatěžovací odpor (Rz) je zapojen sériově s dvojpólem složeným ze dvou paralelních větví, kde v první větvi je sériově zapojený omezovací odpor (Ro), dioda (D) a paralelně spojený kondenzátor (C), Zenerova dioda (Z) a multivibrátor (M), a ve druhé větvi je zapojený spínací prvek (T), přičemž výstup multivibrátoru (M) je spojen s řídicí elektrodou...

Zapojení pro řízení součinnosti dvou pohonů u zvedacích plošin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225968

Dátum: 01.07.1985

Autor: Vitásek Zdeněk

Značky: řízení, plošín, zapojení, pohonů, zvedacích, součinnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro řízení součinnosti dvou pohonů u zvedacích plošin, před volby a indikace jejich výškové polohy a automatické zastavení pohonů při dosažení zvolené polohy.

Vstřikovací čerpadlo pro vznětovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225967

Dátum: 01.07.1985

Autor: Indra Jaromír

Značky: vznětovací, vstřikovací, čerpadlo, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Vstřikovací čerpadlo pro vznětový motor opatřené na každém pístu vstřikovací jednotky posuvnou a současně natáčivou regulační objímkou, určenou ke změně velikosti vstřikované cyklové dodávky paliva a začátku jejího výtlaku, spojenou s posuvnou a současně natáčivou regulační tyčí, uloženou ve skříni vstřikovacího čerpadla podél vstřikovacích jednotek, a odstředivým popřípadě jiným regulátorem, poháněným od vačkového hřídele vstřikovacího...

Měřící zařízení, zejména pro měření přeneseného výkonu při indukčním ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225966

Dátum: 01.07.1985

Autori: Jareš František, Nosek Jaroslav, Andras Jiří

Značky: přeneseného, zejména, výkonu, ohřevu, měření, měřicí, indukčním, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí zařízení, zejména pro měření přeneseného výkonu při indukčním ohřevu, upravené v jedno nebo vícezávitovém induktoru a sestávající z kovové trubky protékané chladicí kapalinou a opatřené vstupním a výstupním měřičem teploty chladicí kapaliny jakož i měřičem průtoku chladicí kapaliny, vyznačující se tím, že kovová trubka (2) je v induktoru (1) umístěna souose v izolační trubce (3), takže mezi vnitřní stěnou izolační trubky (3) a vnější...

Zařízení pro převod barevného negativního filmového obrazu na televizní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 225965

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kasika Vladimír

Značky: převod, obrazů, televizní, signál, negativního, barevného, filmového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převod barevného negativního filmového obrazu na televizní signál pro vysílání nebo záznam, vyznačené tím, že před kondenzorem (4) je uspořádán zdroj (7) barevného světla pro kompenzaci vlivu maskovacích vrstev barevného filmového negativu.

Pneumatický tlumič vodních rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225964

Dátum: 01.07.1985

Autori: Prachař Lubomír, Fuchs Zdeněk

Značky: vodních, rázů, tlumič, pneumatický

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický tlumič vodních rázů, zejména pro důlní automatické čerpací stanice, vyznačený tím, že nad zpětným ventilem (4) je do výtlačného potrubí (5) čerpadla (3) zaústěno vzduchové potrubí (7), napojené přes alespoň jeden řízený uzávěr (8, 9) na zdroj (10) tlakového vzduchu.

Zařízení pro výrobu stahovacích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 225963

Dátum: 01.07.1985

Autori: Krška Miloslav, Bebjak Julius

Značky: výrobu, zařízení, stahovacích, kroužků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu stahovacích kroužků, určených zejména pro upevnění ochranných vaků kloubových a jim podobných spojů, vyznačující se tím, že je tvořeno spodním rámem (1), na němž je upevněn horní rám (25), na jehož stojinách (21) je upevněna nosná deska (20), na které je uložena zkružovací deska (10) s otočnou deskou (17) se zkružovací kladkou (18), přičemž na otočné desce (17) je uloženo druhé řetězové kolo (31), propojené řetězem (30) s...

Způsob a zařízení k výrobě kovaných tvarovek “T” kusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225962

Dátum: 01.07.1985

Autori: Strava František, Kubát František, Kuba Hynek, Suchánek Karel

Značky: výrobe, kusů, kovaných, zařízení, tvarovek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kovaných tvarovek "T" kusů, vyznačený tím, že výchozí polotovar ve tvaru válcového tělesa o menším průměru, než je průměr dutiny dvoudílné zápustky, a vyšší, než je dvoudílná zápustka, vložený do dutiny dvoudílné zápustky až dosedne na spodní vložku, je částečně zatlačen do dutiny dvoudílné zápustky a potom probíjen probíjecím trnem pro vytvoření otvoru a k vyplnění vybrání dutiny dvoudílné zápustky je po odstranění spodní vložky...

Zařízení pro kroužkování plošných i jiných útvarů, zejména textilních

Načítavanie...

Číslo patentu: 225961

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jakl Vladimír

Značky: jiných, zejména, plošných, zařízení, kroužkování, textilních, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kroužkování plošných i jiných útvarů, zejména textilních, tvořené kompaktní kostrou se zásobníky kroužků a mobilním zařízením, přičemž v kostře je uložen pneumatický válec, jehož rameno je opatřeno vedením pro horní kroužek, vyznačené tím, že na ramenu (29) pneumatického válce (7) je vedení razníků (30) pro horní kroužek (13) opatřeno středicími kolíky (14), které udržují horní kroužek (13) v poloze proti spodnímu razníku (35) po...

Ruční hydraulický upínač se zdrojem tlaku v tělese upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225960

Dátum: 01.07.1985

Autori: Sedlecký Josef, Špeta Zdeněk

Značky: zdrojem, upínač, hydraulický, tlaku, ruční, upínače, tělese

Zhrnutie / Anotácia:

Ruční hydraulický upínač se zdrojem tlaku v tělese upínače, kde jsou uloženy tlakový a upínací píst, vyznačený tím, že podélná osa tlakového pístu (2) je a podélnou osou upínacího pístu (3) mimoběžná.

Elektrický palník

Načítavanie...

Číslo patentu: 225959

Dátum: 01.07.1985

Autori: Zoulík Miroslav, Havelka Zdeněk, Veselý Jaroslav, Bartoš Jozef

Značky: palník, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický palník odolný proti výbojům statické elektřiny, vyznačený tím, že je tvořen tělesem palníku (1) z plastické hmoty na bázi polyetylenu, polyvinylchloridu nebo polypropylenu opatřeným otvory (2) pro průchod přívodních vodičů (3), zarážkou (4) pro dosednutí základní části elektrické pilule (5) a zarážkou (6) pro dosednutí ústí zážehové rozbušky.

Motýlová uzávírací klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 225958

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vavroš František, Gala Alexander, Vavřínek Josef

Značky: uzavírací, klapka, motýlová

Zhrnutie / Anotácia:

Motýlová uzavírací klapka s obousměrným těsnicím účinkem v plném rozsahu diferenčních přetlaků až do jmenovitého tlaku armatury, skládající se z tělesa klapky, v jehož průtočném kanále je excentricky uložen otočný talíř a axiálně posuvné těsnicí sedlo, vyznačující se tím, že těsnicí sedlo (42) se skládá ze sedlového prstence (7) a přítlačného prstence (9), mezi nimiž je uložen tvarový elastický těsnicí kroužek (11), jehož vnější obvodová plocha...

Chladicí zařízení přeplňovaného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225957

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kotoč Štefan

Značky: přeplňovaného, chladicí, spalovacího, motorů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Chladicí zařízení přeplňovaného spalovacího motoru, jehož hladicí i plnicí vzduch je nasáván a dopravován do chladicího systému a do válců motoru turbosoustrojím s aktivními prvky uspořádanými na společném hřídeli, vyznačené tím, že turbosoustrojí obsahuje přídavný aerodynamicky samostatný chladicí kompresor (1) uspořádaný na společném hřídeli s plnicím kompresorem (10).

Způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225956

Dátum: 01.07.1985

Autori: Jeblonec Nad Nisou, Beneš Josef, Dědek Miloslav

Značky: provádění, sklenených, nástroj, ploch, způsob, mnohostěnů, tohoto, leštění, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů na rotujícím lešticím nástroji, prováděného postupně po částěch leštěných ploch mnohostěnů s přemisťováním leštěných míst otáčivým pohybem po celých leštěných plochách otáčením mnohostěnů kolem osy kolmé k leštěným plochám nebo otáčením rotujícího lešticího nástroje kolem téže osy, vyznačený tím, že se mění vzdálenost nejméně jednoho leštěného místa od osy otáčení nejméně jedné leštěné plochy, přičemž...

Mikropáskový zeslabovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 225955

Dátum: 01.07.1985

Autori: Zehentner Ján, Hoffman Karel

Značky: zeslabovač, mikropáskový

Zhrnutie / Anotácia:

Mikropáskový zeslabovač s průměnným průchozím útlumem vyznačující se tím, že útlunový materiál (2) je posuvně umístěn v pevné vzdálenosti nad horní stranou substrátu a v proměnné délce překrývá základní mikropáskové vedení (1).

Keramický rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225954

Dátum: 01.07.1985

Autor: Vojtěchovský Stanislav

Značky: keramický, rekuperátor

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický rekuperátor pro snížení objemových ztrát ohřívaného vzduchu, vyznačený tím, že je rozdělen na nízkoteplotní část (3) a vysokoteplotní část (2) spojené na straně vzduchu v sérii a ventilátor (10) je zapojen ve spojovacím potrubí (9) pro nasávání ohřívaného vzduchu přes nízkoteplotní část (3).

Spojka dávkovače útku tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225953

Dátum: 01.07.1985

Autor: Seibt Valter

Značky: stroje, tkacího, útku, spojka, dávkovače

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka dávkovače útku tkacího stroje, zahrnující hnací disk a hnaný disk, mezi nimiž je uspořádaná lamela, vyznačující se tím, že lamela (3) je posuvná po šikmých vedeních (15, 16), upravených na hnaném disku (2), proti působení vratných pružin (7, 8), umístěných ve vybráních (17, 18) lamely (3) a hnaného disku (2).