Archív za 1985 rok

Strana 97

Zapojení pro automatickou regulaci množství tryskacího prostředku dodávaného metacím kolům čistírenských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219081

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kadlec Bohumil, Mašata Petr, Pouska Zdeněk

Značky: množství, metacím, kolům, tryskacího, dodávaného, automatickou, prostředků, zapojení, strojů, čistírenských, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatické regulování přiváděného množství tryskacího prostředku podle zvoleného programu, což je velmi vhodné na počátku procesu čištění odlitků. Vynález snižuje na počátku čištění procesu množství tryskacího, prostředku, kdy je uvolňováno velké množství slévárenského písku: Snižuje se znehodnocování tryskacího prostředku a opotřebování funkčních částí čistírenských strojů včetně metacích kol. Porovnávací obvod je vstupní větví...

Sendvičová laminátová nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 219080

Dátum: 15.07.1985

Autori: Popiolek Stanislav, Skupin Lumír, Návrat Emil, Hovorka Jaromír

Značky: nádoba, laminátová, sendvičová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem sendvičové laminátové nádoby je zvětšení tuhosti a únosnosti nádoby při současném zvětšení tepelného odporu a bezpečnosti proti vytečení obsahu. Dna nádoby mají sendvičovou strukturu s jádrem sendviče z polyvinylchloridové trubky s harmonikovitě zvlněnou stěnou, navinutou předem do kotouče požadovaného průměru, přičemž jednotlivé segmenty trubky jsou vzájemně spojeny radiálně propletenými pramenci ze skleněných vláken, příp. dráty nebo...

(7S)-4-Methoxy-O-(2-hydroxyalyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11- trihydroxy-5,12-naftacenchinony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219079

Dátum: 15.07.1985

Autori: Lipavská Helena, Jizba Josef, Sedmera Petr, Podojil Miloslav, Vaněk Zdenko

Značky: jejich, 7s)-4-methoxy-o-(2-hydroxyalyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11, přípravy, trihydroxy-5,12-naftacenchinony, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

(7S)-4-Methoxy-O-(2-hydroxyalkyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11- trihydroxy-5,12-naftacenchinony obecného vzorce II, kde n=2-4, a to v konfiguraci S-(7).

Zařízení pro čištění samovýklopných železničních vozů od ulpěného uhlí a mokrých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219078

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pietraszek Leon

Značky: čištění, mokrých, železničních, substrátů, samovýklopných, ulpěného, vozů, uhlí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, jímž se vnitřní povrch samovýklopných železničních vozů očišťuje od zbytků ulpělého uhlí a jiných sypkých, zejména vlhkých substrátů. Zařízení pro čištění samovýklopných železničních vozů od ulpělého uhlí a mokrých substrátů prováděné rotujícím bubnovým kartáčem, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kartáč je otočně uložen v rámu, jenž je zavěšen na jednom kanci lana uloženého v převáděcích kladkách a na...

Deriváty 6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-karbonitrilu a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 219077

Dátum: 15.07.1985

Autori: Šindelář Karel, Protiva Miroslav

Značky: 6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-karbonitrilu, deriváty, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-karbonitrilu obecného vzorce I, ve kterém n značí 2 nebo 3 a R je dimethylamino- nebo 4-methylpiperazinoskupina, a jejich soli s farmaceuticky nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami.

Zařízení pro spojování podrozměrných svazků dýh na délku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219076

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pálenský Zdeněk, Hrdlička Ivo

Značky: svazků, zařízení, podrozměrných, spojování, délku

Zhrnutie / Anotácia:

Účel předmětu vynálezu spočívá v zajištění lepšího využití materiálu dýh zvláště z dovozu, dále v podstatě nižší pořizovací hodnotě zařízení. Podstata zařízení pro spojování podrozměrných svazků dýh na délku spočívá v tom, že mezi vysekávací jednotkou levou a vysekávací jednotkou pravou je manipulační stůl s boční dorazovou lištou. Sesazovací stůl listů je ustaven kolmo podélnou osou na podélnou osu manipulačního stolu. Sesazovací stůl je...

Podvozok pro přepravu těžkých i rozměrných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219075

Dátum: 15.07.1985

Autori: Žák Pavel, Madry Ferdinand

Značky: těžkých, prepravu, rozměrných, zařízení, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je podvozek pro přepravu těžkých i rozměrných zařízení, zejména pro stroje těžební techniky a jeho účelem je vyřešení jednoduché, vysoce únosné a provozně spolehlivé konstrukce podvozku. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že pouze jeden přímočarý pohon 3 pro dopředný pohyb, jenž spojuje nosnou podstavu 1 a odraznou desku 2, se uspořádá kyvně ve směru pohybu podstavy 1. Také je výhodné konec přímočarého pohonu 3 pro dopředný...

Komora pro kontinuální zkoušky těsnosti součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219074

Dátum: 15.07.1985

Autori: Francová Marie, Lisec Jindřich, Šourek Milan, Ungr František

Značky: kontinuální, součástí, těsnosti, komora, zkoušky

Zhrnutie / Anotácia:

Technický problém, který vynález řeší: kontinuální zkoušení těsnosti, zejména tenkých a dlouhých trubek metodami, prokazujícími průniky zkušebního média případnými netěsnostmi. Stručný výklad podstaty vynálezu, jak je obsažen v popisu, definici, jakož i v materiálech, které vynález zobrazují: V tělese komory je upravena pracovní dutina mezi nejméně dvěma pomocnými dutinami spojenými navzájem, jakož i s vnějším prostorem souosým vodicím otvorem,...

Zařízení k samočinnému, hermetickému připojení součásti k vákuové aparatuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 219073

Dátum: 15.07.1985

Autori: Lisec Jindřich, Ungr František

Značky: samočinnému, vákuové, hermetickému, připojení, součástí, zařízení, aparatuře

Zhrnutie / Anotácia:

Stručný výklad podstaty vynálezu, jak je obsažen v popisu, definici, jakož i v materiálech, které vynález zobrazují: Axiálně posuvná příložka je hermeticky spojená s jedním koncem alespoň jednoho vlnovce, jehož druhý konec je hermeticky spojen s tělesem, přičemž vnitřní prostor vlnovce je spojen se zdrojem vakua pomocí kanálku. Vnitřní prostor vlnovce je spojen pomocí kanálku s připojovacím hrdlem tělesa. Vnitřní prostor vlnovce je spojen...

Zásobník hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 219072

Dátum: 15.07.1985

Autor: Hořecký Petr

Značky: zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší větší regulační rozsah otáček otočné mísy zásobníku hmot napři. keramických, k urychlení odležovacího procesu propařované suroviny před jejím dalším zpracováním v navazujícím technologickém procesu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v ozubech hnaného kola unášecí mísy je tlačný člen pístnice hydromotoru uložený ve vybrání ramene, proti němuž jsou spínače dávkovače tlakového média do hydromotoru, přičemž k rameni a tlačenému členu...

Uložení kola, zejména pojezdného kola pásového zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219071

Dátum: 15.07.1985

Autor: Popelka Ludvik

Značky: pojezdného, zejména, uložení, zavlažovače, kola, pásového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru závlah a řeší uložení kola, zejména pojezdového kola pásového zavlažovače tak, aby bylo umožněno jeho snadné sejmutí a zpětné nasazení na rám podvozku. Podstatou vynálezu je, že mezi konzolu uloženou suvně na rámu podvozku a náboj kola je vložen výstředník opatřený dvěma protilehlými čepy, z nichž spodní je součástí náboje kola a horní je otočně uložen a zajištěn v konzole. Zároveň je na výstředníku upevněna ovládací páka...

Způsob výroby aromatických hydroxyderivátů z arensulfokyselin kontinuálním sledováním volného hydroxidu a zařízení ke sledování způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219070

Dátum: 15.07.1985

Autori: Vencl Josef Csc, Láska Jan, Černý Vratislav, Chmátal Vladimír, Dufek Josef

Značky: způsob, arensulfokyselin, způsobu, kontinuálním, hydroxidů, sledováním, aromatických, zařízení, hydroxyderivátů, výroby, sledování, volného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aromatických hydroxyderivátů z arensulfokyselin působením alkalickěho hydroxidu za zvýšené teploty tak, že se množství hydroxidu kontinuálně sleduje měřením elektrické vodivosti, která je automaticky teplotně korigována a zařízení k provedení způsobu sestávající z elektrod a teplotního čidla pro automatické provádění korekce vodivosti. Použití v chemických provozech.

Pákové ústrojí hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219069

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pelc Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: ovládacího, malé, měřidla, otvory, ústrojí, pákové, hlavice, brusky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákového ústrojí hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory, určeného pro aktivní kontrolu v průběhu broušení a řízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší provedení a umístění pákového ústrojí hlavice ovládacího měřidla. Podstatou vynálezu je, že pákové ústrojí je výkyvně uloženo na kruhovém planžetu, umístěném mezi zeslabenou částí tělesa a příložkou, opřenou o čelo. Páky a čepy pro měřicí ramena mají upínací část...

Roztok močovinoformaldehydové pryskyřice nebo její směsi s melaminoformaldehydovou pryskyřicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219068

Dátum: 15.07.1985

Autori: Vaněk Václav, Mencl Jaromír

Značky: roztok, pryskyřicí, její, melaminoformaldehydovou, směsi, močovinoformaldehydové, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok močovinoformaldehydové pryskyřice nebo její směsi s melaminoformaldehydovou pryskyřicí pro impregnaci dekoračních papírů pro povrchovou úpravu dřevo třískových desek aminoplastickými lamináty, vyznačující se tím, že jako tužidlo obsahuje octan nebo mravenčan trietanolaminu s 5 až 40 % hmotnostními síranu amonného v množství 0,1 až 2 % hmotnostních, vztaženo na roztok pryskyřice.

Zařízení k vytváření výlevek u dutých skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219067

Dátum: 15.07.1985

Autori: Vojáček Alois, Mašín Jiří, Kurel Jiří

Značky: předmětů, dutých, výlevek, zařízení, sklenených, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby laboratorního a domácenského skla s výlevkou (hubičkou) a řeší problém zjednodušení konstrukce zařízení a možnosti vytvářet na skleněných předmětech oblé výlevky různých tvarů. Lomená páka 5 je připojena jedním koncem na klikový mechanismus 4 pohonu 3 a na druhém konci nese tvarovací nástroj 11 ve tvaru volně otočné kladky. Přibližně uprostřed lomené páky 5 je umístěna odvalovací kladka 6, přitlačovaná pružinou 9 na...

Lamelová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 219066

Dátum: 15.07.1985

Autori: Jouza Vladimír, Šlesinger Miroslav, Smetana Oldřich

Značky: brzda, lamelová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lamelové brzdy, ovládané tlakovým médiem a sestávající z vnějšího tělesa s lichými lamelami a náboje se sudými lamelami, spojeného s hřídelem hnací jednotky. Vnější těleso sestává ze středové jednotky (7), ke které jsou rozebíratelně připevněny boční stěny (8, 9), opatřené středovými otvory, jimiž jsou uloženy na ložiskách (5, 6) nasunutých na koncích náboje (2) a že středová část (7) vnějšího tělesa je na svém obvodu opatřena...

Zařízení pro vibroizolaci věnce volantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219065

Dátum: 15.07.1985

Autor: Knaifl Oldřich

Značky: volantu, zařízení, vibroizolaci, věnce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vibroizolaci věnce volantu. Věnec volantu je nasazen na hřídeli řízení, uložené prostřednictvím radiálních ložisek v hlavě řízení a spojené první pružnou spojkou s vloženým hřídelem, napojeným prostřednictvím druhé pružné spojky na spodní hřídel řízení, uložený pomocí radiálně-axiálního ložiska v úložném pouzdru.

Smekací zařízení pro ruční smekání cívek u textilních, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219064

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kolář Jaroslav

Značky: cívek, smekací, zařízení, bezvřetenových, smekání, textilních, strojů, ruční, dopřádacích, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká smekacího zařízení pro cívky, které lze využít u textilních, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů. Jeho podstatou je zavěs 20, který pojíždí po pevném vodiči 1 a po vodicí podložce 5, které jsou umístěny nad strojem. Závěsy 20 jsou v klidové poloze nad navíjenými cívkami a jejich pohyb po vodicí dráze je odvozen od tažného válečkového dopravníkového řetězu 3, jehož některé unášeče 28 jsou v záběru s dvojicemi stavitelných...

Epoxidové práškové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219063

Dátum: 15.07.1985

Autori: Jelínek Karel, Jelínek Václav, Lidařík Miloslav, Starý Stanislav

Značky: kompozice, epoxidové, práškové

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidové práškové kompozice vhodné zejména pro práškové nátěrové hmoty, lepidla, hmoty pro zapouzdřování, tvrditelné při teplotách 100 až 300 °C na bázi epoxidových pryskyřic, tvrdidel, urychlovačů a dalších aditiv a/nebo modifikujících látek. Použitá tvrdidla jsou na bázi aduktů epoxidových pryskyřic o molekulové hmotnosti 340 až 1000 a aromatických aminů s počtem uhlíkových atomů 6 až 25. Kompozice obsahují též urychlovače na bázi komplexů...

Jednolícní osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219062

Dátum: 15.07.1985

Autori: Skřepek Jan, Reichl Alfréd, Sokol Václav

Značky: její, výroby, efektem, barevným, pletenina, plastickým, osnovní, jednolícní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v textilním, zejména v pletařském průmyslu při výrobě vzorovaných osnovních pletenin a týká se jednolícní osnovní pleteniny s plastickým anebo barevným efektem. Předmětná pletenina sestává z nití alespoň jedné základní soustavy, z nití pomocné soustavy a dále z nití efektní soustavy, tvořících s nitěmi základní soustavy společná očka v některých řádcích a v některých nebo ve všech sloupcích. Podstata vynálezu spočívá...

Výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219061

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pína Bohumil, Hartman Jan, Šimko Timotěj, Homola Jaroslav

Značky: součástka, tvaru, polovodičová, výkonová, kotoučového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru obsahující alespoň jeden PN přechod a alespoň jednu vysocedotovanou emitorovou vrstvu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že součástka obsahuje dvě oblasti s různou koncentrací rekombinačních center. Oblast s nižší koncentrací rekombinačních center je umístěna ve středu desky a její průměr je menší než průměr emitoru.

Pohybové zařízení snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219060

Dátum: 15.07.1985

Autori: Staněk Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: brusky, měřidla, zařízení, hlavice, pohybové, snímací, ovládacího, rotační, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti, pro aktivní kontrolu při broušení a zařízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší konstrukční provedení snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti. Podstatou vynálezu je, že držáky s čepy pro měřicí ramena jsou v měřicí hlavici umístěny za sebou. Přední držák je upevněn na vnějších a delších plochých pružinách a zadní držák je upevněn na vnitřních...

Úchop pro zdvíhání nosníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219059

Dátum: 15.07.1985

Autori: Chromečka Miroslav, Sniegon Jan, Veit Česlav

Značky: zdvíhaní, úchop, nosníků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdvíhání tyčového materiálu, zejména válcovaných nosníků velkých délek, například kolejnic a řeší úchop pro zdvíhání těchto nosníků. Úchop sestává z tělesa, třmenu s lanem a objímky. Na tělese jsou na čepech otočně uloženy čelisti s odtlačovacími pákami a mezi čelistmi je upravena na tělese opěrná plocha. Třmen s lanem zavěšeným na závěsu zdvíhacího prostředku je otočně nasazen na druhém konci tělesa. Objímka je suvně nasazena...

Stírátko ochranných skel dopravních prostředků s odklopným ramenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219058

Dátum: 15.07.1985

Autor: Makovský Jaromír

Značky: odklopným, ramenem, dopravních, prostředků, ochranných, stírátko

Zhrnutie / Anotácia:

Týká se stírátka ochranných skel dopravních prostředků a jiných účelových strojů, u něhož se řeší spojení hlavních dílů a jejich snadná montáž bez použití spojovacích součástí při zabezpečení potřebné výklopnosti ramena s krytem upínacího držáku a souvislého celku bez vnějších ostrých výčnělků. Hlavní součást, nosný díl, má na straně upínacího držáku vytvořeno válcové lůžko, ve kterém je uložen válcový výstupek upínacího držáku. Upínací držák...

Způsob distribuce pojiva při jeho nanášení na vlákennou vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219057

Dátum: 15.07.1985

Autori: Stěpanov Michail, Krčma Radko

Značky: nanášení, distribuce, vrstvu, vlákennou, pojiva, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu distribuce pojiva při jeho nanášení na vlákennou vrstvu stříkáním nebo sypáním. Jeho účelem je dosažení vyššího využití pojiva a energetických úspor při sušení vlákenné vrstvy. Podle vynálezu se pojivo ve formě roztoku, vodné disperze nebo prášku rozptyluje na povrch vlákenné vrstvy při její současné vibraci. Vibrace je vyvolávána exentrickým náhonem dopravníku a pohybuje se v rozmezí 5 až 15 mm a její doba je větší než...

Pružné uložení chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 219056

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pohl Zdeněk

Značky: chladiče, uložení, pružné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružného uložení chladiče chladicí kapaliny motoru k podvozku motocyklu. Řeší problém přenášení vibrací na chladič, u chladičů uložených na vidlici problém dlouhých spojovacích trubek namáhaných při pohybu řídítek. Podstatou uložení chladiče dle vynálezu je to, že dolní příchyty pružných tlumicích vložek jsou pevně spojeny s bočním nosníkem chladiče a horní příchyty jsou upevněny k ochrannému rámu spojenému odnímatelně s rámem...

Lamelární hemodialyzátor s textilní opěrou membrány a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219055

Dátum: 15.07.1985

Autori: Dvořák Jan, Ambrož Ludvík

Značky: lamelární, textilní, hemodialyzátor, membrány, opěrou, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednorázového dialyzátoru určeného pro odstraňování uremických toxinů z krve dialýzou a ultrafiltrací, a rovněž způsobu výroby tohoto dialyzátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že textilní opěry jsou tvořeny pleteninou se vzory a vazbami osnovní pleteniny, zátažného úpletu nebo pletenotkaniny, vyrobené z přírodních nebo syntetických vláken a/nebo nití o průměru 0,02 až 2,0 mm, s výhodou monofilních vláken syntetických o...

Fotografická vývojka pro černobílé negativní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 219054

Dátum: 15.07.1985

Autori: Horyna Jaroslav, Gorgoň Oldřich, Chmátal Vladimír, Živanský Josef

Značky: materiály, negativní, černobílé, vývojka, fotografická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fotografické vývojky pro černobílé negativní materiály, která obsahuje kromě látek pufračních, konzervačních, antioxidačních, protizávojujících, upravujících tvrdost vody a běžných redukčních vyvolávačů 1 až 32 % hmot., v přepočtu na sušinu, směsi N,N-dietyl-p-fenylendiaminu, ve formě jeho sulfátu nebo hydrochloridu, N-etyl-N-oxyetyl-p-fenylendiaminu ve formě jeho sulfátu nebo hydrochloridu a kyseliny anilinmono- nebo...

Zařízení pro měření průtoku kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219053

Dátum: 15.07.1985

Autori: Žižka Miloslav, Kretschmer Felix, Preisler Vlastimil, Novák Arthur, Talich Stanislav, Mukařovský Ladislav

Značky: průtoku, kapalin, měření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření průtoku kapaliny je určeno zejména k měření nerovnoměrného průtoku kapalin s kolísavou elektrickou vodivostí a teplotou, např. mléka při dojení. Přívod kapaliny ústí do nakloněné trubice, která je zavedena do konduktometrické sondy průtoku a do měřicí sondy specifické vodivosti kapaliny. Konduktometrická sonda i měřicí sonda jsou elektricky napojeny na své měřicí obvody, které jsou připojeny na kompenzační obvod vodivosti a...

Zařízení pro sklizeň rostlin, zejména s nízkým nasazením plodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219052

Dátum: 15.07.1985

Autori: Brzkovský Karel, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

Značky: plodů, sklizeň, zařízení, nízkým, rostlin, zejména, nasazením

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sklizeň rostlin, zejména s nízkým nasazením plodů. Před sklízecím stolem sklízecí mlátičky je uspořádán tlačený rám, nesoucí úložné nosníky, v nichž je uspořádán podřezávací nůž, s výhodou pohyblivý hnaný. Nad ním jsou vedeny mezi úložnými nosníky oběžné dopravníky s unášeči, unášejícími podříznuté rostliny, zejména luštěniny, ke skluzové desce, po níž se dostávají k podávacímu šneku a dále do pracovních orgánů sklízecího stroje.

Zařízení k úpravě a konfekci tažné části klinových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219051

Dátum: 15.07.1985

Autori: Mikel Eduard, Přibyl Bedřich, Urbanec Josef, Hovorka Jiří

Značky: konfekci, řemenů, klinových, částí, tažné, zařízení, úpravě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k úpravě a konfekci tažné části klínových řemenů, která je tvořena povrchově upraveným nebo neupraveným provazcem. Zařízení je tvořeno odvíjeci stanicí s brzdou, na kterou navazuje brodicí vana opatřená stíracím zařízením a ukládací kladkou. Zařízení je dále vybaveno pohonem, umožňujícím zpětný posuv ve směru axiální osy konfekčního bubnu.

Zařízení k vyšetření vzorků nadojeného mléka a prvních střiků alespoň z jedné čtvrti vemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 226000

Dátum: 01.07.1985

Autori: Novák Arthur, Benda Ivan Mudr, Kretschmer Felix

Značky: nadojeného, alespoň, jedné, střiků, zařízení, mléka, čtvrti, vzorků, vemene, vyšetření, prvních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyšetření vzorků nadojeného mléka a prvních střiků alespoň z jedné čtvrti vemene, sestávající z konduktometrického čidla a teplotního čidla, která jsou napojena na porovnávací obvod a z něho popřípadě na zesilovací obvod a výstupy, vyznačené tím,že konduktometrické čidlo /2/ a tepelné čidlo /3/ jsou umístěna v měrné nádobce /l/ a jsou vedením /4/ pro snímání vodivosti a vedením /5/ pro snímání teploty napojena na měřicí obvod /6/ a...

Zapojení komparačního testeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225999

Dátum: 01.07.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: testeru, komparačního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení komparačního testeru vyznačující se tím, že svorka /20/ prvního mikropočítače /2/ je spojena s první svorkou /70/ prvního komparátoru /7/, s první svorkou /110/ druhého komparátoru /11/, s první svorkou /120/ třetího komparátoru /12/ a s první svorkou /130/ čtvrtého komparátoru /13/, svorka /30/ druhého mikropočítače /3/ jé spojena s druhou svorkou /72/ prvního komparátoru /7/, s první svorkou /80/ pátého komparátoru /8/, a první...

Manipulační jednotka pro vícedílnou trvalou licí formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225998

Dátum: 01.07.1985

Autori: Březina Jiří, Sitta Jaroslav, Schiebl Antonín

Značky: licí, formu, manipulační, vícedílnou, jednotka, trvalou

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulační jednotka pro vícedílnou trvalou licí formu, vyznačená tím, že na frémě /1/ jsou připevněny pevné konzoly /2/, vybavené posuvnými nosiči /3/ spolu s částmi trvalé licí formy /4/ a dva sloupy /5/ nesoucí nahoře posuvný horní koš /6/ se čtyřmi kuželovými zarážkami /7/ a částí trvalé licí formy /4/, těsně nad frémou /1/ otočné konzoly /8/ osazené posuvnými nosiči /3/ a mající na sobě nahoře i vespod klíny /9/ a dále dole posuvný dolní...

Zařízení pro míchání náplně fermentačního vaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225997

Dátum: 01.07.1985

Autori: Čeřovský Miroslav, Čeřovský Jaroslav, Dědek Miroslav

Značky: fermentačního, míchaní, náplne, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro, míchání náplně fermentačního vaku, zavěšeného na opěrné stěně, vyznačené tím, že je tvořeno alespoň jednou tlačnou deskou /1/ s vratným pohybem, přiléhající k zavěšenému kultivačnímu vaku /2/ ve směru proti opěrné stěně /3/.

Spoj přívodu interního plynu a pánví pro mimopecní zpracování ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 225996

Dátum: 01.07.1985

Autori: Grobař Vlastimil, Svoboda Pavel, Ciner Petr

Značky: zpracování, panví, mimopecní, plynů, přívodů, ocele, interního

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj přívodu inertního plynu s pánví pro mimopecní zpracování ocele vyznačený tím, že je tvořen dvěma nad sebou uspořádanými přírubami /2/, které jsou navzájem spojeny na svých přilehlých plochách šroubovými pružinami /7/ a na svých obvodových plochách je opatřena drážkou, ve které je prstencové těsnění /6/ a horní příruba je pevně spojena s přídržnou deskou porézní tvárnice /4/ dna pánve /8/.

Uložení navíjecího kotouče na hřídeli elektromotorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 225995

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hruda Jan, Cipra Ferdinand

Značky: kotouče, hřídeli, navíjecího, uložení, elektromotorku

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení navíjecího kotouče na hřídeli elektromotorku pro navíjení záznamového materiálu, zejména děrné pásky, v němž navíjecí kotouč je spojen s čelem a jsou uloženy prostřednictvím ložisek na hřídeli elektromotorku, vyznačené tím, že navíjecí kotouč /8/ je opatřen vnitřní dutinou /9/ přivrácenou ke hřídeli /l/ elektromotorku /2/, po jejíž obvodové části jsou rozmístěny tvarové výstupky /10/, do nichž zapadají tvarová vybrání /14/ pružné spojky...

Kontaktní aplikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 225994

Dátum: 01.07.1985

Autori: Jurenka Jan, Jírek Josef, Pavliš Jindřich, Červenka František

Značky: aplikátor, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní aplikátor, zejména k aplikaci pesticidů k níčení nežádoucí buřeně, vyznačený tím, že sestává z trubky /1/, opatřené posuvným držadlem /2/ a uzavřené zátkami /3, přičemž dolní zátka /5/ má dva otvory /4/, v nichž je zasunut silonový knot /6/ ve tvaru smyčky, upevněný v otvorech zátky kolíky /7/ s nasávacími kanálky /8/.

Zařízení pro separací řepné drti

Načítavanie...

Číslo patentu: 225993

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jaroměřský Ladislav

Značky: zařízení, separaci, řepné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro separaci řepné drti, vyznačené tím, že vodorovný rotor /1/, vytvořený z tvarovaných nosných tyčí /2/, na kterých je upevněno filtrační síto /3/, je uložen v uzavřené vaně /4/ a ložisky /5, 9/, přičemž duté pohonové ložisko /5/ je oporou výškově stavitelné trubky /6/ odvodu filtrátu, zatímco uvnitř, v horní části vodorovného rotoru /1/, je umístěn rozdělovač /7/ proplachovací kapaliny, opatřený řadou rozstřikovacích otvorů /8/,...