Archív za 1985 rok

Strana 94

Herbicidní prostředek obsahující protijed

Načítavanie...

Číslo patentu: 219303

Dátum: 15.07.1985

Autori: Gaál Sándor, Dudar Erzsébet, Kocsis Mária, Gárdi Iván, Tasnádi Márta, Görög Katalin

Značky: protijed, obsahující, herbicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidního prostředku, obsahujícího alespoň jednu herbicidně účinnou specificky vyjmenovanou sloučeninu a alespoň jeden, protijed proti této sloučenině, obecněho vzorce I kde X znamená kyslík nebo dusík, Y znamená vodík, draslík, halogen, hydroxylovou skupinu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou hydroxylovou skupinou nebo halogenem, Z znamená alkylenovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...

Způsob výroby kysličníku hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219302

Dátum: 15.07.1985

Autori: Grohmann Helmut, Grill Michael

Značky: způsob, výroby, horečnatého, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kysličníku hořečnatého ze znečištěných hořečnatých výchozích látek, při němž se hořečnaté výchozí látky nejdříve rozpustí v kyselině chlorovodíkové a z takto získané solanky chloridu hořečnatého se v prvním srážení vysráží nečistoty, především sloučeniny železa, manganu, hliníku, ve formě oxidhydrátů, po jejich odfiltrování se ve druhém srážení vysráží po předchozím přídavku síranových iontů k solance chloridu...

Synchronizační ústrojí pro převodovky s ozubenými koly, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219301

Dátum: 15.07.1985

Autor: Schulze Kalus

Značky: převodovky, synchronizační, zejména, koly, motorová, ústrojí, vozidla, ozubenými

Zhrnutie / Anotácia:

Synchronizační ústrojí pro převodovky s ozubenými koly, zejména pro motorové vozidlo, které je opatřeno řadicí objímkou, která je uložena axiálně posuvně, avšak neotočně na vnějším obvodu unášeče řadicí objímky, upraveném neotočně na hřídeli, a která je uspořádána tak, že podle volby převodového stupně zajistí pomocí synchronizační spojky třecí spojení jednoho ze dvou jejích plovoucích synchronizačních třecích tělísek, uložených po obou...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219299

Dátum: 15.07.1985

Autori: Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Stettler Jörg, Frohberger Paul-ernst, Kraatz Udo

Značky: způsob, složky, prostředek, fungicidní, účinné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát triazolylfenacylpyridyletheru obecného vzorce I v němž R znamená popřípadě halogenem substituovanou fenylovou skupinu, X znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), Y znamená halogen, methylovou skupinu nebo kyanoskupinu a n znamená čísla 0, 1, 2, 3 nebo 4, nebo jejich fyziologicky snášitelnou adiční sůl s kyselinou.

Přípravek pro zlepšení kvality koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219298

Dátum: 15.07.1985

Autori: Marrett Rolf, Franck Heinz-gerhard, Stadelhofer Jürgen, Koch Karl Heinz

Značky: koksu, kvality, zlepšení, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález přísluší do oboru koksárenství. Řeší problém vytvoření přípravku pro zlepšení kvality koksu vyráběného z uhlí o nedostatečných koksovacích vlastnostech. Problém je řešen tím, že přípravek je tvořen vysoce aromatickým produktem karbonizace uhlí, připraveným rozpuštěním rozmělněného uhlí a/nebo uhlíkatých surovin v rozpouštědle z uhlíkovodíkových směsí, pocházejících z uhlí a ropy, za použití teploty do 420 °C a tlaku do 5 MPa, přičemž po...

Prostředek k potírání plevelů a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219297

Dátum: 15.07.1985

Autori: Wenger Jean, Fráter Georg

Značky: potírání, způsob, plevelů, složky, prostředek, účinné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k potírání plevelů, vyznačující se tím, že obsahuje účinné množství alespoň jedné sloučeniny obecného vzorce I, v němž R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkenylovou skupinu s 2 až 6 atomy uhlíku, nebo R1 a R2 společně s atomem uhlíku, na který jsou vázány, tvoří cykloalkanový kruh se 4 až 10 atomy uhlíku, který je popřípadě mono-, di- nebo...

Insekticidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219296

Dátum: 15.07.1985

Autori: Bull Michael John, Lower Halstow, Grayson Basil Terence

Značky: prostředek, látky, účinné, způsob, insekticidní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek obsahující účinnou látku společně s nosičem, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I kde R1 a R2 jsou nezávisle na sobě voleny ze skupiny tvořené chlorem, bromem a methylem, ve formě 1 : 1 směsi 1RcisS- a 1ScisR-isomerů s obsahem nejvýše 10 % hmotnostních 1ScisS- a 1RcisR-isomerů.

Zařízení pro změnu polohy přírazu tkalcovského paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219295

Dátum: 15.07.1985

Autor: Corain Luciano

Značky: přírazu, změnu, polohy, paprsků, tkalcovského, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro změnu polohy přírazu tkalcovského paprsku z otevřené polohy do zavřené polohy a obráceně ve tkalcovském stavu pro smyčkové tkaniny, jež má k bidlenu přikloubený tkalcovský paprsek s unášeči, jež jsou součinné s příslušnými vačkami na společném vačkovém hřídeli, jenž je přes natuho s ním spojené ozubené kolo v záběru s ozubeným úsekem, jenž je otočný prostřednictvím svislé kyvné páky, jež je přikloubena k nehybné části tkalcovského...

Způsob výroby 4-chlor-5-amino-2-fenyl-3-(2H)-pyridazinonu z 4,5-dichlor-2-fenyl-3-(2H)-pyridazinonu a amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219294

Dátum: 15.07.1985

Autori: Jansen Gert, Olsen Erik Benny, Clauson-kaas Niels

Značky: amoniaku, 4,5-dichlor-2-fenyl-3-(2h)-pyridazinonu, výroby, způsob, 4-chlor-5-amino-2-fenyl-3-(2h)-pyridazinonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 4-chlor-5-amino-2-fenyl-3(2H)-pyridazinonu ze 4,5-dichlor-2-fenyl-3(2H)-pyridazinonu a amoniaku ve vysokém výtěžku a v podstatě bez 4-amino-5-chlor-2-fenyl-3(2H)-pyridazinonu reakcí 4,5-dichlor-2-fenyl-3(2H)-pyridazinonu při teplotě od 50 do 150 °C s vodným roztokem amoniaku v přítomnosti katalyzátoru vybraného ze skupiny zahrnující kyselinu 4-hydroxyfenyloctovou, kyselinu 4-hydroxybenzoovou, kyselinu...

Způsob vytváření válcových dutin ve stavebních dílcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 219293

Dátum: 15.07.1985

Autori: Sánta János, Segesvári László, Stefán György, Papp Antal

Značky: dílčích, vytváření, válcových, dutin, stavebních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytváření instalačních dutin v panelech, probíhajících od styčných ploch k protějším styčným plochám a ústících v krabicích. Dutiny se vytvářejí pomocí bednicích trubek (5), které se protáhnou děrami (2) a bočnicích (1) formy a uloží na potřebné místo v prostoru uvnitř formy, kde jsou vedeny do předem uložených krabic (4), které jsou rozvodnými krabicemi nebo slouží pro uložení instalačních předmětů. Poloha bednicích...

Způsob výroby esterů 6ß-hydroxymethylpenicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219292

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kellogg Michael Stephen

Značky: způsob, esterů, 6ß-hydroxymethylpenicilanové, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby esterů 6?-hydroxyalkylpenicilanové kyseliny, obecného vzorce I ve kterém Z znamená alkanoyloxymethylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se sůl sloučeniny vzorce II s bází nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce X-Z ve kterém Z má shora uvedený význam a X znamená atom halogenu.

Způsob výroby nových derivátů 6ß-hydroxyalkylpenicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219291

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kellogg Michael Stephen

Značky: kyseliny, nových, způsob, derivátů, 6ß-hydroxyalkylpenicilanové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 6?-hydroxyalkylpenicilanové kyseliny obecného vzorce V ve kterém Y znamená zbytek R nebo R2, R znamená alkylsulfonyloxymethylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylové části, fenylsulfonyloxymethylovou skupinu, substituovanou fenylsulfonyloxymethylovou skupinu, kde substituent je vybrán ze skupiny zahrnující methylovou skupinu, methoxyskupinu, fluor, chlor, brom a trifluormethylovou skupinu, nebo znamená...

Zařízení k zavádění jemnozrnných paliv, obsahujících uhlík, suspendovaných v nosném plynu a kyslíku do železné taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219289

Dátum: 15.07.1985

Autori: Fassbinder Hans Georg, Brotzmann Karl

Značky: uhlík, obsahujících, nosném, kyslíku, plynů, taveniny, jemnozrnných, zavádění, palív, suspendovaných, železné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k zavádění jemnozrnných paliv, obsahujících uhlík, suspendovaných v nosném plynu, a kyslíku do železné taveniny tryskami uspořádanými pod jejím povrchem v ohnivzdorné nádobě, která sestává z přepínacího ventilu, v jehož skříni s palivovým přívodním potrubím, kyslíkovým přívodním potrubím a tryskou je uspořádáno posuvné ventilové těleso pro uvolnění palivového průtočného průřezu nebo kyslíkového průtočného průřezu, řiditelné tlakem v...

Čerpadlo na husté látky, zejména k dopravování betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 219288

Dátum: 15.07.1985

Autor: Schwing Friedrich

Značky: husté, dopravování, zejména, čerpadlo, směsi, látky, betonové

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpadlo na husté látky, zejména na betonovou směs dopravovanou z násypky přes trubkovou výhybku do výtlačného potrubí. Na kyvném hřídeli uloženém nad skříní výhybky je zavěšeno výkyvné těleso, které spojuje uvnitř skříně její výstupní otvor střídavě s jedním ze dvou vstupních otvorů. K vyrovnání momentů na axiálně uloženém kyvném hřídeli je vzdálenost vstupních otvorů skříně od osy hřídele větší, než vzdálenost výstupního otvoru a na výkyvném...

Způsob výroby substituovaných 3-aminosydnoniminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219287

Dátum: 15.07.1985

Autori: Nitz Rolf-eberhard, Schönafinger Karl, Martorana Piero, Fiedler Volker, Beyerle Rudi

Značky: 3-aminosydnoniminů, způsob, substituovaných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby substituovaných 3-aminosydnoniminů obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo halogen, R2 znamená vodík, skupinu -NO nebo -COR3 nebo -SO2R4, přičemž R3 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, která je popřípadě substituována alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenoxyskupinou, dále znamená cyklohexylovou skupinu, fenylovou skupinu, která je popřípadě mono-, di- nebo trisubstituována...

Způsob výroby nitrosobenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219286

Dátum: 15.07.1985

Autori: Klostermeier Werner, Bergfeld Manfred, Zengel Hans

Značky: výroby, nitrosobenzenu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nitrosobenzenu podle vynálezu spočívá v tom, že se nitrobenzen při 250 až 450 °C redukuje na známých katalyzátorech, výhodně na směsi kysličníku manganu a olova, za použití nasycených alifatických uhlovodíků, ethylenu, propylenu, cykloalifatických uhlovodíků, benzenu, toluenu, ethylbenzenu, isopropylbenzenu, p-xylenu nebo naftalenu, v přítomnosti 0,05 až 4 mol vody na mol nitrobenzenu.

Znovuzapřádací zařízení pro bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 219285

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pfeifer Hermann

Značky: stroj, dopřádací, bezvřetenový, zařízení, znovuzapřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká znovuzapřádacího zařízení pro bezvřetenové dopřádací stroje, které je oproti doposud známým zařízením tohoto druhu rychlejší, spolehlivější a méně nákladné v důsledku odstranění nutnosti přemísťování příze a zjednodušení konstrukce snížením počtu součástí, přičemž některé z orgánů vykonávají více funkcí. Podstata zařízení podle vynálezu přitom spočívá ze jména v tom, že jeden z odtahových válečků je otočně uspořádán nad výstupem...

Tryskač s více jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 219284

Dátum: 15.07.1985

Autori: Lepere Henri Georges, Walter Wolfgang

Značky: tryskač, více, jednotkami

Zhrnutie / Anotácia:

Tryskač s více jednotkami je opatřen dopravníkem (2) ve tvaru kola pro více obrobků (6), které jsou čelně uchyceny pomocí držáků (13, 13a) ve více sběrných jednotkách (5). V důsledku takového otáčení dopravníku (2) jsou vždy dva obrobky (6), které leží za sebou ve sběrné jednotce (5), dopravovány do dvou otryskávacích jednotek (8, 8a) a jedné nakládací a vykládací jednotky (7). Sběrné jednotky (5), které jsou rovnoměrně rozloženy po obvodu,...

Způsob čištění rotoru spřádací jednotky bezvřetenového dopřádacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219283

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pfeifer Hermann

Značky: bezvřetenového, rotoru, způsob, dopřádacího, stroje, jednotky, provádění, spřádací, zařízení, čištění, tohoto, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění rotoru spřádací jednotky bezvřetenového dopřádacího stroje, při němž se po přerušení spřádacího procesu určité množství vláken přivede do otáčejícího se rotoru, čímž se na jeho obvodu vytvoří vlákenný prstenec, načež se rotor odpojí od hnacího zařízení dopřádacího stroje, vlákenný prstenec se přitlačí k vnitřní stěně rotoru do jeho zastavení působením tření mezi nimi, načež se vlákenný prstenec uvolní a vlákna...

Způsob výroby 4-fenyl-2(1H)-chinazolinonů a -tetrahydro-2(1H)-chinazolinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219282

Dátum: 15.07.1985

Autor: Fünfschilling Peter

Značky: tetrahydro-2(1h)-chinazolinonů, způsob, 4-fenyl-2(1h)-chinazolinonů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-fenyl-2(1H)chinazolinonů a -tetrahydro-2(1H)-chinazolinonů, obecného vzorce I ve kterém R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu obsahující 3 až 6 atomů uhlíku v cykloalkylové části a 1 až 4 atomy uhlíku v části alkylové, halogenalkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, allylovou nebo propargylovou skupinu, R2, R3, R4 a R5 nezávisle na sobě...

Paprsek pro tryskový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 219281

Dátum: 15.07.1985

Autori: Stucki Peter, Sulser Heinrich

Značky: paprsek, tkalcovský, tryskový

Zhrnutie / Anotácia:

Paprsek pro tryskový tkalcovský stav, u něhož jsou útkové niti zanášeny do prošlupu s pomocí plynného prostředku vyráženého z trysek uspořádaných v odstupech přes šířku tkaní a pravidelně vnořovaných do prošlupu, je opatřen prvními paprskovými třtinami vykazujícími na své jedné hraně tvarování a ve svém celku tvořícími vodicí kanál pro útkové niti. V oblasti průmětu trysek na tkalcovský paprsek jsou upraveny druhé paprskové třtiny, u nichž je...

Způsob výroby pyrazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219280

Dátum: 15.07.1985

Autor: Biere Helmut

Značky: způsob, výroby, derivátů, pyrazolových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 4-subst. fenyl-1-subst. fenyl-3-pyrazol-octové kyseliny reakcí 3-acetyl-4-subst. fenyl-1-subst. fenyl-pyrazolu s morfolinem a sírou a získaný 3-pyrazolyl-thioacetyl-morfolin se hydrolyzuje účinkem kyselin nebo zásad. Získané kyseliny se popřípadě převedou na svoje fyziologicky neškodné soli.

Způsob výroby 5-merkapto-1,2,3-triazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219279

Dátum: 15.07.1985

Autor: Krüger Hans-rudolf

Značky: výroby, 5-merkapto-1,2,3-triazolů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5-merkapto-1,2,3-triazolů obecného vzorce I kde R znamená vodík nebo methyl, vyznačující se tím, že se kyselina 1,2,3-thiadiazol-5-karbohydroxamová obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam, nechá reagovat s ekvimolárním množstvím chloridu kyseliny p-toluensulfonové vzorce III a fenolu vzorce IV v inertním organickém rozpouštědle v přítomnosti prostředku vážícího kyselinu při teplotě mezi 0 a 40 °C, na fenylester kyseliny...

Způsob sestavování reléového multiplu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219278

Dátum: 15.07.1985

Autori: Sprauel Roger, Litt Ferdinand, Wolting Guy, Neff Daniel, Schneider Gilbert

Značky: multiplu, reléového, sestavování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sestavování reléového multiplu, tvořeného větším počtem jednotlivých relé, z nichž každé je opatřeno magnetickým obvodem (12), vybaveným cívkou (13) a pohyblivou lamelou (3), nesoucí kontakt (3a) a magnetické rameno (4). Pohyblivá lamela (3) se zafixuje v základové desce (1), poté se prostřednictvím prvního pohyblivého klínu (10) přemístí pohyblivé lamely (3) tak, že dosednou na jednu stranu (14a) ploché stěny (14), načež se uloží...

Způsob výroby 3-(tetrazolo[1,5-b]pyridazinyl-thiomethyl)-derivátů oxy-imino-substituovaných cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219277

Dátum: 15.07.1985

Autori: Casabuona Ferruccio, Perrone Ettore, Nannini Giuliano, Grasso Silvio

Značky: způsob, cefalosporinu, oxy-imino-substituovaných, 3-(tetrazolo[1,5-b]pyridazinyl-thiomethyl)-derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-(tetrazolo[1,5-b]pyridazinyl-thiomethyl)derivátů oxy-imino-substituovaných cefalosporinů obecného vzorce I, ve kterém R představuje skupinu obecného vzorce (CH2)n-COOR´, ve kterém n značí nulu, 1 nebo 2 a R´ značí atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, nebo R představuje skupinu obecných vzorců ve kterých každá jednotlivá skupina R´ a R´´, které mohou být stejné nebo rozdílné, značí atom vodíku nebo alkylovou...

Přídržné zařízení pro kolejnice, zejména kontaktní kolejnice osnovní zarážky tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219276

Dátum: 15.07.1985

Autor: Baumann Hans

Značky: osnovní, kontaktní, stroje, zarážky, přídržné, zejména, tkalcovského, zařízení, kolejnice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídržného zařízení pro kolejnice, zejména kontaktní kolejnice osnovní zarážky tkalcovského stroje, s deskou, která obkličuje kolejnice a je posuvně upravena na nepohyblivém nosiči. Vynález řeší problém, aby bylo možno desku každého jednotlivého nosiče osnovní zarážky, snadno a přesně nastavit na stejnou výšku, jak tomu je u ostatních nosičů, popř. desek, takže příslušné kolejnice mají potom všude stejnou výšku tím by bylo možno...

Zařízení osnovní zarážky pro tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 219275

Dátum: 15.07.1985

Autor: Hintsch Otto

Značky: zařízení, osnovní, tkalcovský, stroj, zarážky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení osnovní zarážky pro tkalcovský stroj se dvěma kovovými kolejnicovitými členy připojenými na zdroj napětí a probíhajícími ve směru útku a s kontaktními lamelami, které visí na osnovních nitích a přes které se kolejnicovité členy při přetrhu niti zkratují a tkalcovský stroj se zastaví, přičemž nejméně jeden z kolejnicovitých členů, při pohledu ve směru útku, je rozdělen nejméně na dva elektricky navzájem izolované úseky....

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219274

Dátum: 15.07.1985

Autori: Eckhardt Wolfgang, Hubele Adolf, Moser Hans, Kunz Walter

Značky: výroby, způsob, složky, fungicidní, účinné, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden acylovaný naftylamin obecného vzorce I v němž R2 znamená vodík nebo methylovou skupinu, R3 znamená skupinu -CH(CH3)COOR4 nebo skupinu vzorce přičemž R4 znamená popřípadě chlorem nebo methoxyskupinou substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo...

Způsob výroby inhibitorů ß-laktamázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219273

Dátum: 15.07.1985

Autori: Franceschi Giovanni, Arcamone Federico, Lombardi Paolo

Značky: způsob, ß-laktamázy, inhibitorů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby inhibitorů ?-laktamázy obecného vzorce I, kde jeden ze symbolů ..... znamená jednoduchou a druhý dvojnou vazbu, R znamená atom vodíku, alkyl o 1 až 4 atomech uhlíku, benzyl nebo acetoxymethyl, R1 znamená hydroxymethyl nebo skupinu obecného vzorce CH2OCOR2 nebo COOR2, kde R2 znamená alkyl o 1 až 4 atomech uhlíku, vyznačující se tím, že se kondenzuje 4-acetoxyazetidin-2-on vzorce II za přítomnosti báze s ?-thioketoesterem obecného...

Způsob výroby 5(10-9)-abeo-ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219272

Dátum: 15.07.1985

Autori: Temperilli Aldemio, Caravaggi Anna Maria, Mantegani Sergio, Arcari Giuliana

Značky: způsob, derivátů, 5(10-9)-abeo-ergolinových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 5 (10 > 9) abeo-ergolinových derivátů obecného vzorce I kde R1 znamená atom vodíku, karboxyskupinu, alkoxykarbonylovou skupinu, piperidinokarbonylovou skupinu, 1-pyrrolidinylkarbonylovou skupinu, morfolinokarbonylovou skupinu, karbamoylovou skupinu, bezylkarbamoylovou skupinu nebo alkylkarbamoylovou nebo dialkylkarbamoylovou skupinu vždy o 1 až 4 atomech uhlíku v alkylové části, R2 znamená atom vodíku, atom...

Pneumatická řídicí jednotka k přímému řízení hlavního ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219271

Dátum: 15.07.1985

Autori: Rádi Károly, Molnár Imre, Pál Jenö

Značky: pneumatická, jednotka, hlavního, řídící, ventilu, přímému, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká pneumatické řídicí jednotky, zejména k ovládání vysokotlakých přepojovacích ventilů s pomocí atmosférického tlaku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řídicí jednotka obsahuje nejméně jeden membránový řídicí člen, jehož membrána je na jedné straně spojena s ovládací komorou přijímající ovládací signál o atmosférickém tlaku a na druhé straně nese odvzdušňovacím vrtáním opatřený píst, působící společně s posuvným ventilem...

Způsob výroby pevného, skladovatelného, práškovatelného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 219270

Dátum: 15.07.1985

Autori: Chappell Christopher Lee, Sutton Coldfield

Značky: práškovatelného, způsob, pevného, paliva, výroby, skladovatelného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pevného, výhřevného, dobře skladovatelného práškovatelného paliva z nejrůznějších odpadů, které jakkoliv mají výhřevnost, jsou samy o sobě jakožto palivo nepoužitelné. Takovými odpady jsou na příklad dehty, různé oleje, ale také odpady uhelných dolů a valchářská hlinka. Na použitelné palivo se tyto odpady zpracovávají tak, že se mísí v přítomnosti vody s jemně rozptýlenou hmotou na bázi křemičitanu hlinitého, jako je popílek, na...

Zařízení pro měření případne nastavování délky útku u tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219269

Dátum: 15.07.1985

Autor: Popp Karl

Značky: nastavování, délky, případně, stroje, měření, útku, zařízení, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření, případně nastavování délky útku, který se přivádí například tkacímu stroji. Zařízení obsahuje otáčející se kónický buben a vodič útku, přestavitelný závitovým vřetenem ve směru osy kónického bubnu, který obsahuje více jednotlivých vodicích oček nebo mezer hřebenu. Těmito vodicími očky, resp. mezerami je veden vždy jeden ze závitů, které jsou ukládány na kónický buben. Prostřednictvím závitového vřetena mohou se závity útku...

Zařízení pro přestavování napětí osnovní svůrky tkacího stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219268

Dátum: 15.07.1985

Autor: Seifert Eberhard

Značky: svůrky, tkacího, přestavování, zařízení, napětí, osnovní, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přestavování napětí osnovní svůrky tkacího stavu, jehož osnovní svůrka je uložena na jednom rameni dvouramenné napínací páky, otočené okolo čepu. Na druhém rameni napínací páky se nachází ozubení, do něhož zabírá pastorek. Pastorek je uložen na konci tažné vidlice, jejíž druhý konec je spojen s napínací pružinou. Pomocí pastorku je možné spojitě přestavovat napětí osnovní svůrky, aniž by se snížilo napětí osnovy.

Způsob výroby derivátů acylovaného pyrido[3,4-e]-1,2,4-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219267

Dátum: 15.07.1985

Autori: Petöcz Lujza, Benkó Pál, Görög Péter, Szirt Enikö, Koványi Györgyi, Kosóczky Ibolya, Sigmond Mária, Toncsev Hrisztoné, Timár Judit

Značky: derivátů, acylovaného, výroby, způsob, pyrido[3,4-e]-1,2,4-triazinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů acylovaného pyrido[3,4-e]-1,2,4-triazinu obecného vzorce I kde R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 20 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, furylovou skupinu, pyridylovou skupinu, fenylovou skupinu substituovanou 1 až 3 stejnými nebo různými substituenty ze skupiny, zahrnující halogen, trifluormethylovou skupinu, nitroskupinu, hydroxylovou skupinu, alkylovou...

Způsob přípravy glukózoizomerázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219266

Dátum: 15.07.1985

Autori: Olivieri Roberto Mentana, Angelini Leonello, Fascetti Eugenio, Degen Ludwig

Značky: přípravy, glukózoizomerázy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy glukózoizomerázy vhodné zvláště pro výrobu fruktózy a fruktózového sirupu z glukózy, při kterém se mikroorganismy kmene Agrobacterium označené symboly NRRL B 11291 a NRRL B 11394 kultivují za aerobních podmínek na kultivačním pevném nebo kapalném prostředí, obsahujícím zdroj asimilovatelného uhlíku, zdroj fosforu, zdroj dusíku a minerální soli, při teplotě 20 až 40 °C po dobu 10 až 48 hodin a při hodnotě pH 5,5 až 8,5. Izomerace...

Způsob čistění 1,2-dichlorethanu, zpětně získávaného při neúplném tepelném štěpení na vinylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 219265

Dátum: 15.07.1985

Autori: Rechmeier Gerhard, Roesnik Ulrich, Scholz Harald

Značky: tepelném, vinylchlorid, čištění, zpětné, 1,2-dichlorethanu, způsob, štěpení, neúplném, získávaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění 1,2-dichlorethanu, zpětně získávaného při neúplném tepelném štěpení na vinylchlorid a obsahujícího jako nečistoty nízkovroucí látky o teplotě varu nižší než 83,7 °C (101,1 kPa), jakož i vysokovroucí látky o teplotě varu vyšší než 83,7 °C (101,1 kPa), při němž se v první destilační zóně ze znečištěného 1,2-dichlorethanu horem oddestilují nízkovroucí látky, část koncentrátu nízkovroucích látek se průběžně přemění...

Herbicidní prostředek a způsob přípravy jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219264

Dátum: 15.07.1985

Autori: Sumida Seizo, Takemoto Ichiki, Yoshida Ryo, Kamoshita Katsuzo

Značky: prostředek, účinné, složky, způsob, přípravy, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I kde R představuje C4 až C10 cykloalkylskupinu, C4 až C10 cykloalkenylskupinu, C4 až C10 cykloalkylskupinu kondenzovanou s benzenovým kruhem nebo substituovanou alespoň jednou C1 až C4 alkylskupinou nebo C4 až C10 cykloalkenylskupinu kondenzovanou s benzenovým kruhem nebo substituovanou C1 až C4 alkylskupinou, Z představuje C1 až...

Kruhový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 219263

Dátum: 15.07.1985

Autor: Huemer Franz Xaver

Značky: kruhový, stroj, tkací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kruhového tkacího stroje, v jehož kruhovém paprsku obíhá řada člunků pro zanášení útků do prošlupu tvořeného osnovními nitěmi a opírajících se prostřednictvím válečků o vodicí prostředky. Podstatou kruhového tkacího stroje podle vynálezu je, že obsahuje chladicí nebo zkrápěcí zařízení pro působení na osnovní niti, které má postřikovací trubku obklopující kruhový paprsek při horním rámu kruhového paprsku, spojenou s recirkulačním...

Tkaný pás, způsob jeho výroby a stuhařský tkací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219262

Dátum: 15.07.1985

Autori: Diesner Ferdinand, Müller Jakob

Značky: tkaný, způsobu, stuhařský, výroby, provádění, způsob, stroj, pás, tohoto, tkací

Zhrnutie / Anotácia:

Tkaný pás se smyčkami útkových nití, které jsou zavedeny z obou stran pásma osnovních nití a jsou mezi oběma okraji tkaného pásu drženy pohromadě pomocnou nití, vyznačující se tím, že nejméně jedna pomocná nit (9, 14, 15, 25, 35) probíhá nejméně přes část šířky tkaného pásu rovnoběžně se smyčkami (3, 5) útkových nití a je provázána sama se sebou nebo za pomoci další pomocné niti.