Archív za 1985 rok

Strana 92

Způsob hlubokého provzdušňování odpadní, průmyslové nebo biologické vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221833

Dátum: 15.07.1985

Autor: Frukacz Boleslav

Značky: způsobu, zařízení, hlubokého, provádění, provzdušňování, biologické, tohoto, způsob, průmyslové, odpadní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém snížení nákladů na provzdušňování odpadní vody, zvýšení efektivnosti jejího čištění a umožnění činnosti zařízení pro čištění odpadní vody v jakýchkoli atmosférických podmínkách. Způsob podle vynálezu spočívá v tom, že se vrstva odpadní vody odvádí z povrchu zařízení pro čištění odpadní vody s počáteční rychlostí od 5 m/s do 20 m/s, s výhodou od 8 m/s do 12 m/s do blízkosti dna nádrže zařízení, řídí se v šikmém směru ke dnu...

Způsob výroby 3-pikolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221832

Dátum: 15.07.1985

Autor: Dinkel Rolf

Značky: 3-pikolinu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 3-pikolinu, jehož podstata spočívá v tom, že se nechá reagovat acetaldehyd a/nebo krotonaldehyd ve směsi s formaldehydem v kapalné fázi při teplotě v rozmezí 180 až 280 °C v uzavřené nádobě za přítomnosti amonných solí.

Způsob přípravy směsi protizánětlivého stereoidu typu 9-chlor-11 ß,17,21-trihydroxy-16 ß-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion-17,21-dipropionátu rozomletého na velikost částic menší než 5 µm a fluor-chlor-uhlovodíku používaného jako hnací látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221831

Dátum: 15.07.1985

Autor: Tanskanen Paavo Tapani

Značky: 9-chlor-11, fluor-chlor-uhlovodíku, používaného, částic, látky, směsi, protizánětlivého, hnací, ß-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion-17,21-dipropionátu, menší, stereoidu, velikost, rozomletého, ß,17,21-trihydroxy-16, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy směsi protizánětlivého steroidu typu 9-chlor-11(,17,21-trihydroxy-16(-metyl-1,4-pregnadien-3,20-dion-17,21- dipropionátu (beclometason dipropionátu) rozemletého na velikost částic menší než 5 (m a fluor-chlor-uhlovodíku používaného jako hnací látky, jako trichlorfluormetanu nebo dichlordifluormetanu, spočívající v suspendování steroidu v 1 až 10 % hmot. celkového množství hnací látky při teplotě +5 až -40 (C, přičemž se zbytek...

Požerový prostředek k hubení nežádoucích teplokrevných živočichů, a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221830

Dátum: 15.07.1985

Autori: Leftwick Allan Peter, Parnell Edgar William

Značky: účinných, teplokrevných, látek, živočichů, prostředek, požerový, hubení, způsob, nežádoucích, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Požerový prostředek k hubení nežádoucích teplokrevných živočichů, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje 1-(3,5-bistrifluormetylfenyl)-3(4-terc.butylpiperidino)prop-1-inu vzorce I nebo jeho adiční sůl s kyselinou, inkorporovanou na, nebo do nosiče vhodného k orálnímu přijetí živočichem.

Způsob výroby disubstituovaných nebo trisubstituovaných xanthinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221829

Dátum: 15.07.1985

Autori: Enslen Marc, Philippossian Georges

Značky: trisubstituovaných, způsob, xanthinů, výroby, disubstituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby disubstituovaných nebo trisubstituovaných xanthinů obecného vzorce I (str. 10), kde R1 znamená alkylový zbytek se 2 až 4 atomy uhlíku, isoalkylový zbytek se 3 až 4 atomy uhlíku, CH2-alkenylový zbytek se 2 až 3 atomy uhlíku nebo CH2-isoalkenylový zbytek se 3 atomy uhlíku, R3 znamená alkylový zbytek se 3 až 5 atomy uhlíku, isoalkylový zbytek se 3 až 5 atomy uhlíku, CH2-alkenylový zbytek se 2 až 4 atomy uhlíku nebo...

Způsob výroby nových ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221828

Dátum: 15.07.1985

Autori: Caravaggi Anna Maria, Salvati Patricia, Sapini Osvaldo, Temperilli Aldemio, Di Salle Enrico, Bosisio Cermano

Značky: výroby, způsob, derivátů, ergolinových, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových ergolinových derivátů obecného vzorce I ve kterém R1 znamená atom vodíku nebo metylovou skupinu, R2 představuje atom vodíku, atom halogenu, metylovou skupinu, formylovou skupinu nebo skupinu vzorce S-R7 nebo SO-R7, kde R7 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, R3 znamená atom vodíku nebo metoxyskupinu, R4 představuje uhlovodíkový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku, benzylovou skupinu nebo...

Zařízení k vedení útkové niti poháněné s pomocí proudícího fluida v prošlupu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221827

Dátum: 15.07.1985

Autor: Steiner Alois

Značky: vedení, proudícího, útkové, stroje, tkacího, poháněné, pomocí, prošlupu, fluida, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vedení útkové niti s pomocí proudícího fluida v prošlupu tkacího stroje, zahrnuje dva lamelové hřebeny, ponořitelné do osnovních nití a zase z nich vynořitelné, jejichž lamely vykazují průchozí otvor k vedení útkové niti a výstupní otvor pro útkovou nit a ve své zcela do prošlupu ponořené poloze jsou zasunuty navzájem do sebe a tvoří ve směru útku souvislý vodicí kanál pro útkovou nit. Přitom jsou výstupní otvory pro útkovou nit...

Útkový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 221826

Dátum: 15.07.1985

Autor: Simson Dionizy

Značky: útkový, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Útkový zásobník je vytvořen pro každý útek v podobě nekonečného pásu, který je pro vytvoření smyčky v útku opatřen útkovými unášeči. Unášeče každého jednotlivého pásu leží od sebe o čtvrtinu délky pásu a jsou umístěny na protilehlých stranách pásu, dále na vstupní straně útku do zásobníků je první a druhý vodič útku, uprostřed mezi úvratěmi pásu jednoho zásobníku je třetí, čtvrté a páté vedení útku, přičemž třetí a čtvrtý vodič útku tvoří body...

Plochý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221825

Dátum: 15.07.1985

Autor: Schimko Reinhold

Značky: plochy, stroj, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý pletací stroj má jehelní lůžka uspořádaná do V, s odhozovými hřebeny v oblasti překřižujících se jehel k pletení bez odtahového napětí na pletenině a zařízení pohyblivé spolu se sanemi přes jehelní lůžko pro přesunutí řad oček pod překřižující se jehly. Za účelem umožnění tvarového pletení jednolůžkového a dvoulůžkového zboží, a zejména jednotlivých částí pletenin bez odtahového zařízení jednoduchým a spolehlivým způsobem, jsou na...

Způsob výroby 1,1-difenyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-1-etanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221824

Dátum: 15.07.1985

Autori: Wesenberg Walter, Gutsche Klaus, Kohlmann Friedrich-wilhelm, Scharwaechter Peter, Heberle Wolfgang

Značky: způsob, 1,1-difenyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-1-etanolů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,1-difenyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-1-etanolu obecného vzorce I kde jeden ze zbytků R1 až R3 znamená atom chloru a ostatní zbytky, stejné nebo různé, znamenají atom vodíku nebo atom chloru, jakož i adiční soli těchto sloučenin s kyselinami, přijatelné z farmakologického hlediska, vyznačující se tím, že se uvede v reakci sloučenina obecného vzorce III kde R1 až R3 mají význam uvedený ve vzorci I a X znamená atom halogenu, s...

Regulátory růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221823

Dátum: 15.07.1985

Autori: Schott Eberhard Peter, Rittig Falk, Fischer Volker

Značky: rostlin, růstu, regulátory

Zhrnutie / Anotácia:

Použití N,N-dimetylpiperidiniové soli výhodně chloridu, aplikované v množství nižším než 500 g, výhodně v množství 10 až 450 g účinné látky/ha, jako regulátoru růstu rostlin, s výjimkou rostlin bavlníku.

Zařízení k přitahování trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 221822

Dátum: 15.07.1985

Autor: Hillemacher Hellmut

Značky: přitahování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přitahování kanálových trub velkého průměru, sestávající z pojízdného tažného ústrojí s opěrným mechanismem ve tvaru dvojramenné páky s opěrnými botkami, které se vzepře v uložené troubě. Dolní pákové rameno je několikanásobně kratší než horní pákové rameno a svírá s ním tupý úhel, přičemž vrchol směřuje dozadu na opačnou stranu, než leží přitahovaná trouba.

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221821

Dátum: 15.07.1985

Autor: Theissen Robert James

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Jsou opsány herbicidní prostředky obsahující jako účinnou složku sloučeninu obecného vzorce I kde R4 představuje vodík nebo alkylskupinu s přímým nebo rozvětveným řetězcem obsahujícím 1 až 4 atomy uhlíku, R5 představuje fenylskupinu, skupinu obecného vzorce (str. 1 dole). Sloučeniny jsou aktivní z více než 80 % na velký počet plevelů při preemergentní aplikaci v běžně používaných dávkách, t.j. 0,25 až 0,8 kg/ha. Vzorce: str. 1.

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221820

Dátum: 15.07.1985

Autor: Theissen Robert James

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I kde Q představuje kyslík nebe síru, n představuje celé číslo pd 1 do 5 a každý ze symbolů X, které jsou stejné nebo různé, představuje nitroskupinu, C1 až C4 alkylskupinu, halogen, fenylskupinu, skupinu obecného vzorce COOR kde R znamená C1 až C4 alkylskupinu, vodík nebo kation alkalického kovu, kovu alkalických zemin, amoniový kation nebo...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221819

Dátum: 15.07.1985

Autor: Theissen Robert James

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidního prostředku obsahujícího jako účinnou složku sloučeninu obecného vzorce I kde R představuje alkylskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku substituovanou kyano-, acetyl-, fenyl-, fenoxyfenyl-, Fenoxy-, akryl-, oyl-, methakryloyl-, nitro-, methylthio-, methylsulfonyl-, methylsulfinyl-, methoxy- nebo ethoxyskupinou.

Způsob výroby derivátů 1-(cyklohexyl)-4-aryl-4-piperidinu s kyanoskupinou a arylovou skupinou, vázanými v poloze 4 cyklohexylového kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221818

Dátum: 15.07.1985

Autori: Luyckx Marcel, Stokbroekx Raymond, Willems Joannes

Značky: způsob, skupinou, kyanoskupinou, poloze, derivátů, výroby, kruhu, 1-(cyklohexyl)-4-aryl-4-piperidinu, arylovou, cyklohexylového, vázanými

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby derivátů 1-(cyklohexyl)-4-aryl-4-piperidinu obecného vzorce I (str. 27), kde R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R znamená hydroxylovou skupinu, alkyloxyskupinu, arylalkyloxyskupinu, aryloxyalkyloxyskupinu, alkyloxyalkyloxyskupinu, aminoalkyloxyskupinu a dialkylaminoalkyloxyskupinu, (1-pyrrolidinyl)-, (1-piperidinyl)- a (4-morfolidyl)-alkyloxyskupinu, aminoskupinu, arylalkylaminoskupinu, mono- a...

Zařízení na mykání, čištění nebo rozvolňování vlákenných vloček

Načítavanie...

Číslo patentu: 221817

Dátum: 15.07.1985

Autor: Hedlund Olof

Značky: mykání, rozvolňování, čištění, vlákenných, zařízení, vloček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na mykání, čištění nebo rozvolňování vlákenných vloček. Otočné pracovní orgány ve tvaru cylindrického válce, který má vnitřní pracovní hroty, a kuželového válce, který má vnější pracovní hroty a je uspořádán uvnitř cylindrického válce, jsou uspořádány tak, že se jejich osy protínají, následkem čehož jsou na vlákenné vločky, které jsou mezi ně přiváděny na vstupním konci, jednak působeno hroty a jednak jsou axiálně...

Rotační listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221816

Dátum: 15.07.1985

Autori: Brock Josef, Surkamp Paul

Značky: listový, rotační, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotačního listového stroje s klínovou spojkou mezi hnacím hřídelem a výstředným ústrojím pro pohyb listu, přičemž klín je jednak posuvně uložen v radiální dutině výstředného kotouče, uspořádaného v klikovém ramenu, a jednak je podle vzoru zasunutelný a vysunutelný do osové drážky hnacího hřídele na dvou diametrálně proti sobě ležících spojovaných místech prostřednictvím podle vzoru řízené ovládací tyče, která spojkovým členem...

Způsob výroby diamidů kyseliny 2,4,6-trijod-5-karbamoylisoftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 221815

Dátum: 15.07.1985

Autori: Mützel Wolfgang, Speck Ulrich, Gries Heinz, Pfeiffer Heinrich

Značky: 2,4,6-trijod-5-karbamoylisoftalové, kyseliny, diamidů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby diamidů kyseliny 2,4,6-trijod-5-karbamoylisoftalové obecného vzorce I kde X a Y značí zbytek vzorce -NR1R2, přičemž zbytek -NR1R2 v X a Y je stejný nebo rozdílný, R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají atom vodíku nebo alkylový zbytek s 1 až 6 atomy uhlíku nebo mono- nebo polyhydroxylovaný přímý nebo rozvětvený alkylový zbytek se 2 až 8 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II kde R1 a R2 mají...

Způsob výroby triamidů kyseliny 2,4,6-trijodbenzen-1,3,5-trikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 221814

Dátum: 15.07.1985

Autori: Mützel Wolfgang, Gries Heinz, Pfeiffer Heinrich, Speck Ulrich

Značky: způsob, 2,4,6-trijodbenzen-1,3,5-trikarboxylové, výroby, kyseliny, triamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby triamidů kyseliny 2,4,6-trijodbenzen-1,3,5-trikarboxylové obecného vzorce I, kde význam substituentů je uveden v opise, při kterém se sloučenina obecného vzorce II nechá reagovat bází obecného vzorce IIIA (význam substituentů v opise) a popřípadě se potom aminoskupiny obsahující vodík alkylují na atomu dusíku alkylačním činidlem obsahujícím R1´, kde R1´znamená alkylový zbytek s 1 až 6 atomy uhlíku, nebo mono- nebo...

Způsob přípravy vodných disperzí kopolymeru styrenu, akrylové nebo methakrylové kyseliny a butylesteru maleinové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221813

Dátum: 15.07.1985

Autori: Siemanowice Ślaskie, Knypl Maria, Pałubicki Romuald, Mieczkowska Ewa, Starzak Marian, Pawlus Urszula, Knypl Eugeniusz, Ficek Mieczysław A Gołdynia Józef

Značky: kopolymerů, způsob, maleinové, styrenu, vodných, kyseliny, přípravy, methakrylové, akrylové, butylesteru, disperzí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodných disperzí kopolymerů styrenu, butylesterů kyseliny maleinové a kyseliny akrylové nebo metakrylové podle vynálezu spočívá v tom, že monomerní směs, obsahující styren v množství 40 až 90 % hmotnosti, dibutylmaleinan v množství 10 až 60 % hmotnosti a kyselinu akrylovou nebo metakrylovou nebo monobutylmaleinan v množství 1 až 10 % hmotnosti, vztaženo na celkovou hmotnost styrenového monomeru a dibutylmaleinanu, k emulzní...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221812

Dátum: 15.07.1985

Autor: Clinton Albert James

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje benzenaminovou sloučeninu obecného vzorce I kde znamená R0 atom vodíku nebo atom fluoru, R1 atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku, R2 a R3 na sobě nezávisle atom vodíku nebo atom halogenu, R4 atom vodíku, trifluormethylovou skupinu, kyanoskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, karboxylovou skupinu nebo alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy...

Způsob výroby nových isochinolinových derivátů s obsahem síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 221811

Dátum: 15.07.1985

Autori: Ajzert Ilona, Pap Mária, Sebestyén Gyula, Takács Kálmán, Simay Antal, Stadler István, Kovács Gábor, Literati Nagy Péter, Sümeghy Zoltán, Puskás Marian

Značky: síry, isochinolinových, nových, obsahem, výroby, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby isochinolinových derivátů obecného vzorce I (str. 11) kde R znamená nezávisle na sobě atom vodíku, hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, R1 znamená atom vodíku nebo kyanoskupinu, R2 znamená skupinu obecného vzorce A (str. 12 hore) kde R3 znamená atom vodíku nebo alkyl o 1 až 4 atomech uhlíku, m a n znamenají nezávisle na sobě celé číslo 0 až 2, přičemž součet m+n znamená alespoň 1, R4 znamená atom...

Způsob výroby nových isochinolinových derivátů s obsahem síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 221810

Dátum: 15.07.1985

Autori: Takács Kálmán, Literati Nagy Péter, Puskás Marian, Kovács Gábor, Pap Mária, Simay Antal, Sümeghy Zoltán, Sebestyén Gyula, Stadler István, Ajzert Ilona

Značky: síry, nových, derivátů, isochinolinových, způsob, výroby, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových isochinolinových derivátů s obsahem síry obecného vzorce I kde R znamená nezávisle na sobě atom vodíku, hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, R1 znamená atom vodíku nebo kyanoskupinu, R2 znamená fenylový zbytek, popřípadě substituovaný jedním nebo větším počtem substituentů ze skupiny atom halogenu nebo karboxylová skupina a přerušovaná čára znamená další meziuhlíkovou vazbu nebo atom vodíku v poloze 3...

Způsob výroby pravotočivých trans-5-aryl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]indolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221809

Dátum: 15.07.1985

Autor: Welch Willard Mckowan

Značky: výroby, trans-5-aryl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1h-pyrido[4,3-b]indolů, způsob, pravotočivých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pravotočivých trans-5-aryl-2,3,4,4s,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]-indolů, vyznačující se tím, že se racemická směs sloučenin obecného vzorce ve kterém každý ze symbolů X1 a Y1, které jsou stejné nebo rozdílné, znamená atom vodíku nebo fluoru, nechá reagovat s opticky aktivní kyselinou za vzniku solí, které se oddělí a rozloží.

Způsob výroby 5-fenyl-2-hydroxytetrahydrofuranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221808

Dátum: 15.07.1985

Autor: Welch Willard Mckowan

Značky: 5-fenyl-2-hydroxytetrahydrofuranů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5-fenyl-2-hydroxytetrahydrofuranů obecného vzorce ve kterém Z1 znamená atom vodíku, atom fluoru nebo methoxyskupinu, vyznačující se tím, že se lakton obecného vzorce ve kterém Z1 má shora uvedený význam, redukuje reakcí s hydridem kovu.

Způsob výroby trans-2-substituovaných-5-aryl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido [4,3-b]indolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221807

Dátum: 15.07.1985

Autor: Welch Willard Mckowan

Značky: trans-2-substituovaných-5-aryl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1h-pyrido, způsob, 4,3-b]indolů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby trans-2-substituovaný-5-aryl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3- b]indolů obecného vzorce I ve kterém vodíkové atomy navázané na atomech uhlíku v polohách 4a a 9b jsou ve vzájemném uspořádání trans X1 a Y1, které jsou stejné nebo rozdílné, znamenají vždy atom vodíku nebo fluoru, Z1 představuje atom vodíku, atom fluoru nebo methoxyskupinu a n má hodnotu 3 nebo 4, vyznačující se tím, že se pravotočivý nebo racemický amin obecného...

Způsob výroby trans-2-substituovaných-5-aryl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido [4,3-b]indolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221806

Dátum: 15.07.1985

Autor: Welch Willard Mckowan

Značky: 4,3-b]indolů, způsob, trans-2-substituovaných-5-aryl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1h-pyrido, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby trans-2-substituovaných-5-aryl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido(4,3- b(indolů obecného vzorce I (str. 18) ve kterém vodíkové atomy vázané v polohách 4a, 9b jsou ve vzájemném uspořádání trans, X1 a Y1, které jsou stejné nebo rozdílné, znamenají vždy atom vodíku nebo fluoru, Z1 představuje atom vodíku, atom fluoru nebo methoxyskupinu, H, F, CH3O-skupinu, n má hodnotu 3 nebo 4 a M představuje skupinu (vzorec str. 18) nebo...

Způsob stereospecifické polymerace a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221805

Dátum: 15.07.1985

Autori: Asanuma Tadashi, Tanaka Takao, Shiomura Tetsunosuke, Ito Akira

Značky: a-olefinů, polymerace, způsob, stereospecifické

Zhrnutie / Anotácia:

Stereospecifická polymerace alfa-olefinů se provádí za použití katalyzátoru sestávajícího z aktivované titanové sloučeniny získané uvedením rozmělněného produktu halogenidu hořečnatého, aromatické orthokarboxylové kyseliny, halogenidu hlinitého a organokřemičité sloučeniny do styku s halogenidem titanu, organohlinitou sloučeninou a sloučeninou odevzdávající elektron. Tímto způsobem se získají alfa-olefinové polymery vysoké stereospecificity s...

Způsob stereospecifické polymerace a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221804

Dátum: 15.07.1985

Autori: Tanaka Takao, Asanuma Tadashi, Shiomura Tetsunosuke

Značky: polymerace, a-olefinů, stereospecifické, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Stereospecifické polymerace alfa-olefinů se provádějí za použití katalyzátoru sestávajícího z aktivované titanové sloučeniny získané uvedením rozmělněného produktu halogenidu hořečnatého a aromatické orthokarboxylové kyseliny do styku s halogenidem titanu, organohlinitou sloučeninou a sloučeninou odevzdávající elektron. Tímto způsobem se získají alfa-olefinové polymery vysoké stereospecificity s vysokou polymerační aktivitou.

Způsob přípravy derivátů 4″-deoxy-4″-oxoerythromycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 221803

Dátum: 15.07.1985

Autor: Sciavolino Frank Christian

Značky: způsob, derivátů, 4"-deoxy-4"-oxoerythromycinu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy derivátů 4´´-deoxy-4´´-oxoerythromycinu A obecného vzorce kde R1 je alkanoyl s 2 nebo 3 atomy uhlíku, R2 je atom vodíku nebo alkanoyl s 2 nebo 3 atomy uhlíku, R3 je atom vodíku nebo R2 a R3 tvoří dohromady skupinu -C-

Způsob přípravy 4″-deoxy-4″-aminoerythromycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 221802

Dátum: 15.07.1985

Autor: Sciavolino Frank Christian

Značky: 4"-deoxy-4"-aminoerythromycinu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 4´´-deoxy-4´´aminoerythromycinu A obecného vzorce III kde R1 a R2 jsou atomy vodíku nebo alkanoyl s 2 až 3 atomy uhlíku, R3 je atom vodíku nebo R2 a R3 dohromady tvoří skupinu -C-

Způsob přípravy derivátů 4″-deoxy-4″-aminoerythromycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 221801

Dátum: 15.07.1985

Autor: Sciavolino Frank Christian

Značky: způsob, 4"-deoxy-4"-aminoerythromycinu, přípravy, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy derivátů 4´´-deoxy-4´´-aminoerythromycinu A, obecného vzorce III a odpovídajících farmaceuticky vhodných solí a kyselinami, kde R1 a R2 jsou atomy vodíku nebo alkanoyl s 2 až 3 atomy uhlíku, R3 je atom vodíku nebo R2 a R3 dohromady tvoří skupinu -C-

Způsob výroby substituovaných benzonitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219350

Dátum: 15.07.1985

Autor: Markley Lowell Dean

Značky: výroby, benzonitrilů, způsob, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných benzonitrilů obecného vzorce I kde X znamená atom kyslíku nebo atom síry, R1 znamená atom bromu, chloru nebo fluoru, fenoxyskupinu, alkylthioskupinu, alkylsulfinylovou skupinu, alkylsulfonylovou skupinu, alkylaminosulfonylovou skupinu, di-alkylaminosulfonylovou skupinu, benzoylovou skupinu, alkoxyskupinu, alkyl, halogenovaný alkyl nebo acetyl, přičemž alkylové a alkoxylové zbytky a alkylové části jiných zbytků...

Insekticidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219349

Dátum: 15.07.1985

Autor: Miesel John Louis

Značky: účinné, látky, prostředek, způsob, přípravy, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Insekticidní prostředek, upravený pro použití v potravě teplokrevných živočichů, vyznačený tím, že jako účinnou složku obsahuje sloučeninu obecného vzorce I kde R a R1 mají význam stejný nebo různý a každý z nich je atom chloru nebo fluoru, R2 je atom chloru, bromu nebo trifluormethyl, přičemž jestliže R a R1 jsou atomy chloru, R2 je trifluormethyl, nebo jejich veterinárně vhodnou sůl, spolu s veterinárně vhodným nosičem.

Prostředek k potírání mšic a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219348

Dátum: 15.07.1985

Autori: Grosscurt Arnoldus Cornelis, Balk Wouter, Van Hes Roelof

Značky: potírání, mšic, látek, účinných, výroby, způsob, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových sulfonylderivátů, způsobu výroby těchto nových sloučenin, prostředků k potírání mšic, obsahujících zmíněné nové sloučeniny, a použití těchto prostředků k hubení mšic v zemědělství, zahradnictví a lesním hospodářství.

Způsob přípravy derivátů 1-hydroxyaporfinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219347

Dátum: 15.07.1985

Autor: Hartenstein Johannes

Značky: přípravy, způsob, derivátů, 1-hydroxyaporfinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy derivátů 1-hydroxyaporfinů obecného vzorce I ve kterém znamená R1, R3 a R4 stejné nebo rozdílné substituenty, znamenající nižší alkylové skupiny obsahující až 5 atomů uhlíku, výhodně alkylové skupiny obsahující až 3 atomy uhlíku, fenylovou skupinu nebo aralkylové skupiny obsahující 7 až 15 atomů uhlíku, s výhodou fenylalkylové skupiny obsahující 7 až 10 atomů uhlíku, nebo substituenty R3 a R4 mohou společně tvořit methylenový...

Způsob spojování horní niti se spodní nití a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219346

Dátum: 15.07.1985

Autori: Rohner Joachim, Zumfeld Heinz, Mauries Reinhard

Značky: nití, horní, provádění, zařízení, tohoto, spodní, způsob, spojování, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování horní niti se spodní nití pomocí zařízení, které má komoru se zakrývatelnou podélnou drážkou pro vkládání a spojování nití, a ve které se niti navzájem spojují proplétáním za pomoci stlačeného vzduchu působícího ze strany, vyznačující se tím, že niti (13, 12), umístěné nejdříve vně komory (32) se pomocí niťového podavače (62), pohybovatelného z polohy pro zachycení niti do polohy pro odevzdání niti, buď bez překřížení,...

Hydraulické zapojení krytu štěrbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219345

Dátum: 15.07.1985

Autori: Weirich Walter, Rosenberg Harry

Značky: štěrbiny, hydraulické, zapojení, krytu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru hornictví a důlního strojírenství. Řeší problém spolehlivého zakrytí štěrbiny mezi stropnicemi, případně závalovými štíty ve všech fázích manipulace s mechanizovanou výztuží při zachování možnosti vyrovnávat směr přesouvání mechanizované výztuže. Problém je řešen tak, že při upínání hydraulických stojek je stavěcí válec (16) v krytu (13) štěrbiny (21) spojen pomocí hydraulicky ovládaného přepínacího ventilu (23), řízeného...

Způsob přípravy glykosidů pleuromutilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219344

Dátum: 15.07.1985

Autor: Nagarajan Ramakrishnan

Značky: přípravy, způsob, pleuromutilinů, glykosidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy glykosidů pleuromutilinu obecného vzorce IV kde R je ethyl, R1 je vybrané z skupiny sestávající z ?? a ??anomerů hexopyranos 1-thio-D a L-glukosy, 1-thio-D a L-galaktosy, z ?? a ?-anomerů pentopyranos a pentofuranos 1-thio-D a L-ribosy, 1-thio-L a D-arabinosy, z ?- a ??anomerů pentopyranosových forem 1-thio-D a L-xylosy, z ?- a ??anomerů pyranos aminocukrů 2-deoxy-2-amino-D a L-glukosy, 2-deoxy-2-amino-D a L-galaktosy,...