Archív za 1985 rok

Strana 9

Stírací zařízení vodivých ploch obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224290

Dátum: 15.12.1985

Autori: Dlabaja Emil, Krása Miroslav

Značky: zařízení, stírací, obráběcích, ploch, strojů, vodivých

Zhrnutie / Anotácia:

Stírací zařízení vodicích ploch obráběcích strojů, zejména pro stírání třísek, prachu, řezných kapalin a jiných nečistot, sestávající ze stírací lišty opatřené podélným stíracím jazykem, vytvořené z pryže případně z jiné otěruvzdorné pružné hmoty a uchycené pomocí nosného krytu ve tvaru písmena U na posuvné části stroje, vyznačující se tím, že jeho stírací lišta (1) má symetricky kolem podélné osy uspořádány alespoň dva podélné stírací jazyky...

Technicky čistý uhlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 224289

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kvapil Zdeněk, Svoboda Karel, Nečesaný František

Značky: uhlík, čistý, technicky

Zhrnutie / Anotácia:

Technicky čistý uhlík připravený z vodných suspenzí uhlíkových částic peletizací s uhlovodíkovými rozpouštědly, zejména z vodné suspenze uhlíku vzniklé pří procesu zplyňování ropných a dehtových surovin, prováděném při teplotách 1 200 až 1 380 °C a tlaku 3,2 až 3,6 MPa, vyznačený tím, že je vytvořen z mikroskopických částicových aglomerátů o střední velikosti v rozmezí 0,08 mikrom až 1 mikrom, které vytvářejí makroskopické částice skutečné...

Vysocevodivé saze

Načítavanie...

Číslo patentu: 224288

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kvapil Zdeněk, Svoboda Karel, Nečesaný František

Značky: vysocevodivé

Zhrnutie / Anotácia:

Vysocevodivé saze jako produkt parciální oxidace ropných a dehtových surovin např. mazutu při teplotách nad 1 380 °C a tlaku 3,0 až 4,0 MPa v přítomnosti kyslíkoparní směsi a vytvarované peletizací s uhlovodíkovými rozpouštědly do granulí kulovitého tvaru o velikosti granulí od 0,5 do 10 mm, případně ve formě prachu nebo extrudátů, vyznačené tím, že makroskopické sazové částice jsou vytvořeny ze základních sazových částic o velikosti 1 až 10...

Zařízení na válcování vnějšího ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224287

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čermák Milan, Mrkvička Jan

Značky: zařízení, válcování, vnějšího, ozubení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na válcování vnějšího ozubení, vyznačené tím, že se skládá z trnu (1) s upínacími čelistmi (2) v ose (3) rotace, kolem které jsou válcovací rolny (4) s příložkami (10), výkyvně ustavené do osy (7) kývání odpruženými rolnami (9) v základním tělese (5) ve výstředných seřizovacích pouzdrech (6), a z dorazu (11) v ose (3) rotace, ustaveného do roviny válcování (8).

Uzávěrka samočinných dveří výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224286

Dátum: 15.12.1985

Autori: Moc Jan, Jaroš František

Značky: samočinných, uzávěrka, výtahu, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěrka samočinných dveří výtahu proti otevření před odjezdem klece ze stanice, pokud je klec mimo stanici, nebo jí pouze projíždí, jejíž ovládání je provedeno pomocí otevírací páky a otevíracího táhla, otočně upevněného na čepu k vodorovně jednoramenné páce, vyznačená tím, že vodorovná jednoramenná páka (18) je jedním svým koncem otočně upevněna k dílu šachetních dveří (6), přičemž na tělese páky (18) je na letmém čepu (20) otočně upevněna...

Spojení víka s tělesem, zejména armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 224285

Dátum: 15.12.1985

Autori: Filippov Petr, Ševčík Stanislav, Jiroušek Ladislav

Značky: zejména, spojení, víka, tělesem, armatur

Zhrnutie / Anotácia:

Spojení víka s tělesem, zejména armatur, určených pro aktivní média, především v jaderných zařízeních, energetice a chemickém průmyslu, kde těleso je opatřeno nátrubkem s nákružkem pro uložení víka, vyznačující se tím, že nákružek (7) a víko (4) jsou opatřeny na svých vnějších plochách kuželovými plochami (8), na nichž jsou uloženy segmenty (9), spojené alespoň jednou zděří (13)·

Otopné těleso se spodním svislým odváděcím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224284

Dátum: 15.12.1985

Autor: Buršík Prokop

Značky: otvorem, těleso, svislým, odváděcím, otopné, spodním

Zhrnutie / Anotácia:

Otopné těleso se spodním svislým odváděcím otvorem, vyznačující se tím, že kolenový odváděcí nástavec (1), procházející dělicí přepážkou (2), spojuje spodní spojovací hrdlo (23) otopného tělesa se spodní částí dutiny prvního článku (20) tak, že výstupní otvor (4) kolenového odváděcího nástavce (1) je zaústěn do prostoru svislého odváděcího otvoru (5) vytvořeného v nejnižším místě spodní části dutiny prvního článku (20).

Regulace drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224283

Dátum: 15.12.1985

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: regulace, drtiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatické regulace drtiče, zejména odrazového anebo kladivové ho. Řeší regulaci za účelem plného využití drtícího výkonu a zamezení přetížení drtiče v případech, kdy nelze regulovat přiváděné množství materiálu. Podstatou vynálezu je, že roštnice roštu jsou na jedné straně uloženy v natáčivém uložení a na druhé straně v posuvném uložení se servopohonem, tlakový prostor servopohonu je spojen s manometrem, jehož impulsní vedení...

Amorfní chalkogenidy pro záznam, čtení a výmaz informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 224282

Dátum: 15.12.1985

Autori: Tichá Helena, Tichý Ladislav, Frumar Miloslav, Vlček Miroslav

Značky: čtení, výmaz, amorfní, chalkogenidy, informaci, záznam

Zhrnutie / Anotácia:

Amorfní chalkogenidy pro záznam, čtení a výmaz informací pro holografií, fotografii, pro přípravu fotoresistů na bázi germania, antimonu a síry, vyznačené tím, že jsou tvořeny látkou obecného vzorce GeaSbbScXd, kde Ge je germanium, Sb je antimon, S je síra, X je další prvek ze IV. až V. skupiny periodického systému, a je kladné číslo větší než 3 a menší než 55, b je kladné číslo větší než 2 a menší než 70, c je kladné číslo větší než 45 a menší...

Zařízení pro synchronizované přestavování polohy pracovních jednotek strojů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 224281

Dátum: 15.12.1985

Autori: Podroužek František, Hönich Pavel, Hajšo Štefan, Haken Jiří, Záviška Zdislav

Značky: jednotek, polohy, zejména, synchronizované, pracovních, zemědělských, zařízení, strojů, přestavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro synchronizované přestavování polohy pracovních jednotek strojů, zejména zemědělských, opatřených kyvnými rameny pracovních jednotek, vyznačené tím, že kyvná stavěcí ramena (6) procházejí svými kluznými spojovacími klouby (5), mezi nimiž a kyvnými stavěcími rameny (6) jsou uspořádány pružiny (12) a s kyvnými stavěcími rameny (6) jsou spojeny ozubené segmenty (17), zapadající do ozubení (18), přičemž kyvná stavěcí ramena (6) jsou...

Zařízení pro vlhčení práškovitých materiálů vodní parou, zejména při výrobě sušených instantních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224280

Dátum: 15.12.1985

Autori: Langer Miroslav, Choc Miroslav, Těšík Jan

Značky: výrobe, materiálů, zařízení, vlhčení, práškovitých, instantních, vodní, zejména, sušených, párou, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vlhčení práškovitých materiálů vodní parou, zejména při výrobě sušených instantních produktů, vyznačené tím, že kolmo na podélnou osu trubice (1) jsou umístěny nejméně dvě řady trubiček (2) tak, že vzniká oblast vlhčení, daná průsečíky (A), (B), (C) os volných proudů vodní páry, vytékající z trubiček (2).

Laser s roztoky organických barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224279

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kyselevskij Andrej Leonidovič, Efendijev Terlan Šajdokly, Rubinov Anatolij Nikolajevič

Značky: laser, roztoky, barviv, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Laser s roztoky organických barviv, obsahující zdroj čerpacího světla, dělič světla uspořádaný v dráze světelného paprsku zdroje čerpacího světla, po jednom odrazném zrcadle v každé dráze děličem světla rozdělených paprsků, jakož i kyvetu s roztokem organického barviva umístěnou tak, že hladina roztoku barviva je totožná s rovinou průsečíků paprsků odražených od zrcadel, vyznačující se tím, že mezi děličem (2) světla a druhým odrazovým zrcadlem...

Připevňovací člen snímací zubní náhrady, upevněný ke korunce pilířového zubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224278

Dátum: 15.12.1985

Autori: Valta Vladimír, Hylán Stanislav

Značky: člen, připevňovací, náhrady, upevněný, pilířového, snímací, korunce, zubní

Zhrnutie / Anotácia:

Připevňovací člen snímací zubní náhrady, upevněný ke korunce pilířového zubu, vyznačený tím, že z tvarovaného profilu (1) tvořeného válcovými rameny (2), svírající uhel 90°, jejichž vertikální a horizontální osy jsou rovnoběžné, přičemž vnitřní část (3) tvarovaného profilu (1) přiléhá do ohybu vnější části (4) tvarovaného profilu (1).

Způsob přetmelování skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224277

Dátum: 15.12.1985

Autori: Beneš Josef, Dědek Miloslav

Značky: sklenených, přetmelování, předmětů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přetmelování skleněných předmětů, které jsou první stranou natmeleny nejméně na jedné tmelce prvního aparátu, vyznačující se tím, že po opracování druhé strany se první aparát přesune nad nejméně jednu tmelku druhého aparátu, opatřenou nahřátým tmelem o vyšší teplotě měknutí než je teplota měknutí tmele, kterým je natmelena první strana, načež tmelka s natmeleným skleněným předmětem se přitiskne na tmelku druhého aparátu, jehož předem...

Elektromagnetický destičkový pulsátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224276

Dátum: 15.12.1985

Autori: Haberle Jiří, Jaroš Miroslav, Pech Jiří, Kotrč Bohumír

Značky: elektromagnetický, destičkový, pulsátor

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetický destičkový pulsátor, opatřený destičkou volně uloženou mezi přívodním vzduchovým kanálem a přívodním podtlakovým kanálem, vyznačený tím, že v tělese pulsátoru (1) je upraven jednak elektromagnet (2), v jehož jádře (3) je centricky vytvořen přívodní vzduchový kanál (4) a těsnicí kroužek (5), jednak úložný prostor (6) destičky (11) a přívodní podtlakový kanál (7) opatřený dosedací plochou (8) pro destičku (11), mezi níž a...

Způsob analýzy halogendibenzo-p-dioxinů kyselinou sírovou při spolupůsobení komplexu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 224275

Dátum: 15.12.1985

Autori: Veverka Václav, Halámek Emil, Kellner Josef, Přikryl František, Souček Jan

Značky: sírovou, kyselinou, železa, komplexu, způsob, halogendibenzo-p-dioxinů, analýzy, spolupůsobení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob analýzy halogendibenzo-p-dioxinů kyselinou sírovou při spolupůsobení komplexu železa, vyznačený tím, že vzorek halogendibenzo-p-dioxinů, například 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-p-dioxinu, nebo 1,2,3,4 tetrachlorodibenzo-p-dioxinu se působí roztokem soli troj mocného železa v 50 až 75 % kyselině octové a 96% kyselinou sírovou kdy vzniká zbarvený produkt stanovitelný spektrofotometricky.

Homodialyzátor se zlepšenými charakteristikami toku krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 224274

Dátum: 15.12.1985

Autori: Ambrož Ludvík, Rožnovský Albín

Značky: charakteristikami, homodialyzátor, zlepšenými

Zhrnutie / Anotácia:

Hemodialyzátor se zlepšenými charakteristikami toku krve, sestávající z pouzdra, v němž jsou uloženy ploché polopropustné membrány s proloženými textilními síťovými opěrnými elementy, vyznačující se tím, že směr průběhu osnovních vláken (8) i útkových vláken (9) v sousedících vrstvách opěrných textilních elementů (7) svírá navzájem úhel 5 až 85 °C s výhodou úhel 5 až 50°C.

Zařízení k plnění paletizovaných lahví acetylénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224273

Dátum: 15.12.1985

Autori: Nový Břetislav, Klement Miroslav, Motyčka Eduard

Značky: lahví, zařízení, acetylénem, paletizovaných, plnění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k plnění tlakových lahví acetylénem v plnírně vyznačující se tím, že sestává z uzavřené oběžné dráhy (4), tvořené tažným řetězem podlahového ložného dopravníku, opatřeného pojízdnými nosiči (2) pro mezioperační přepravu tlakových lahví (1) v paletách (3), kteréžto nosiče (2) jsou spojeny zasouvatelným čepem s tažným řetězem podlahového ložného dopravníku, který prochází vstupní kontrolou (6) hmotnosti jednotlivých tlakových lahví (1),...

Zařízení k ovládání napínacího stroje špic obuvi lepením

Načítavanie...

Číslo patentu: 224272

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hrádek Jaroslav, Langer František, Valášek Miloslav, Seemann Jindřich

Značky: špic, ovládání, zařízení, stroje, obuvi, lepením, napínacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání napínacího stroje špic obuvi lepením pro napínání levé nebo pravé boty, sestávající z fotoelektrických snímačů tvořených nosným tělesem s identifikačními částmi a spojených s ovládacím ústrojím pracovního mechanismu napínacího stroje špic, vyznačující se tím, že fotoelektrické snímače (19) jsou nosnými tělesy (1) uchyceny na tělesech (2) napínacích kleští a jejich identifikační části, tvořené světelným zdrojem (7) se...

Zapojení pro číslicové řízení výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224271

Dátum: 15.12.1985

Autori: Škopek Jaroslav, Borek Josef

Značky: číslicové, výkonu, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro číslicové řízení výkonu, sestávající z oscilátoru, čítače, invertujících součinových hradel, invertujících budičů, sběrnice, pevné paměti, logického obvodu, spínacích tranzistorů a zátěže, vyznačené tím, že výstup oscilátoru (1) je připojen na vstup čítače (2), přičemž čtvrtý výstup (D) čítače (2) je zapojen na vstup prvního invertujícího součinového hradla (31), jehož výstup je zapojen jednak přes první budič (41) na první vodič...

Prefabrikovaná armaturní šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: 224270

Dátum: 15.12.1985

Autor: Filip Jindřich

Značky: šachta, armaturní, prefabrikovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná armaturní šachta, sestavená z přímých základových patek lomených základových patek, stěnových dílů, přitěžovacích desek, stropních nosníku, stropních desek a vstupního dílu, vyznačená tím, že půdorysný tvar vnitřního prostoru šachty je odvozen z pravidelného šestiúhelníku jako rozměrového modulu, kde délka stěny tohoto modulového šestiúhelníku je dvojnásobkem střední příčky lichoběžníka tvořícího příčný řez stěnového dílu (3),...

Zařízení pro odkameňování orničního profilu zemědělských půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 224269

Dátum: 15.12.1985

Autori: Ehrlich Petr, Shrbená Božena, Vaněk Jiří, Váchal Jan

Značky: zařízení, orničního, profilů, zemědělských, odkameňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odkameňování orničního profilu zemědělských půd, připevněné na nosném rámu, v jehož přední části jsou upevněny vybírací prsty, vyznačené tím, že za vybíracími prsty (2) je k nosnému rámu (1) upevněna radlice (4), přičemž pod horním koncem vybíracích prstů (2) jsou umístěny protisměrné příčné dopravníky (3), pod jejichž vynášecími konci jsou upevněny tříštící odrazové desky (11) a za příčnými dopravníky (3) jsou k nosnému rámu (1)...

Zařízení pro upínání nástrojů na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224268

Dátum: 15.12.1985

Autor: Šmrha Václav

Značky: zařízení, obráběcích, upínání, nástrojů, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upínání nástrojů na obráběcích strojích, například vrtacích a frézovacích, které jednak upíná nástroje na pracovní konec vřetena, jednak pohání příslušenství, například smykadlo lícní desky, vyznačené tím, že v pracovním vřetenu (1) je souose provedena dutina (4), v níž je uložen nejméně jednodílný upínací a poháněcí hřídel (5), který je v opěrném ložisku (8) svým jedním koncem napojen na poháněcí zařízení a druhý konec má...

Mřížka pro výkonové elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224267

Dátum: 15.12.1985

Autori: Balík Karel, Žižka Slavomír

Značky: elektronky, výkonové, mřížka

Zhrnutie / Anotácia:

Mřížka pro výkonové elektronky, vyznačená tím, že vnitřní povrch mřížky je pokryt kovem vykazujícím antiemisní vlastnosti nebo kombinací takových kovů, například zlatem nebo paládiem a vnější její povrch je pokryt pyrolytickým uhlíkem.

Fotopolymerní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 224266

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sternschuss Antonín, Staněk Milan, Pokorný Stanislav, Sachl Vladimír

Značky: fotopolymerní, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Fotopolymerní kompozice vytvrzující se po přídavku známých iniciátorů fotopolymerace po ozáření ultrafialovým zářením, případně plněná známými anorganickými plnivy, vyznačená tím, že obsahuje 10 až 60 hmot. dílů nenasyceného polyesteru připravitelného esterifikací dvoj a/nebo vícemocných alkoholů, obsahujících 2 až 4 hydroxylové skupiny, směsí alfa, beta-nenasycené kyseliny o počtu atomů C 4 až 6 s kyselinou 4-chlor-4- tetrahydroftalovou a/nebo...

Způsob čištění vod obsahujících ropné látky a emulgátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 224265

Dátum: 15.12.1985

Autori: Veruovič Budimír, Kubánek Vladimír, Stupka Jaroslav, Cimburek Zdeněk, Králíček Jaroslav, Finfrlová Pavla

Značky: obsahujících, emulgátory, ropné, čištění, způsob, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění vod obsahujících ropné látky a emulgátory sorpční filtrací, vyznačující se tím, že se čištěná voda podrobí působení látky ze skupiny polymerních sorbentů na bázi akrylonitrilbutadienstyrenových kopolymerů, acetátu celulózy, polyetylentereftalátu a polymerního kysličníku křemičitého, použitých jednotlivě nebo ve směsi, o specifickém povrchu od 0,5 m2/g do 600 m2/g v množství od 0,5 do 10 g/100 ml čištěné vody.

Zpevňovací zařízení, zejména valivě uložených otočných a přímočaře posuvných stolů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224264

Dátum: 15.12.1985

Autor: Němec Bohumír

Značky: otočných, obráběcích, posuvných, uložených, zejména, zpevňovací, zařízení, přímočaré, strojů, stolu, valivé

Zhrnutie / Anotácia:

Zpevňovací zařízení, zejména valivě uložených otočných a přímočaře posuvných stolů obráběcích strojů, uspořádané mezi pevnou a pohyblivou částí stolu, vyznačující se tím, že ho tvoří vodicí drážka (5), vytvořená v jedné části (1 nebo 3) stolu, ve které jsou uloženy valivé převáděcí prvky (7) a nejméně jeden dotykový prvek (16) a na kterou jsou kolmo napojeny vodicí otvory (6) uspořádané směrem ke druhé části (1 nebo 3) stolu, ve kterých jsou...

Zapojení komutační tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224263

Dátum: 15.12.1985

Autor: Klaška Karel

Značky: tlumivky, komutační, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení komutační tlumivky v obvodu s řízeným spínačem a s nulovým spínačem pro řízení výstupního proudu indukční zátěží, vyznačené tím, že komutační tlumivka (9) je zapojena v sérii s nulovým spínačem (10).

Magnetická pojistka polohy, zejména pro zajištění polohy závěru vodicí dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224262

Dátum: 15.12.1985

Autor: Vach Miroslav

Značky: závěru, dráhy, magnetická, polohy, vodiči, pojistka, zajištění, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetická pojistka polohy, zejména pro zajištění polohy závěru vodicí dráhy děrné pásky, obsahující permanentní magnet a magnetický člen uzavírající magnetický obvod, vyznačená tím, že mezi magnetickým členem (1) dosedajícím na těleso (2) vodicí dráhy děrné pásky (4) a permanentním magnetem (3), uloženým pod úrovní dosedací plochy tělesa (2) vodicí dráhy, je uspořádáno stínění (5) permanentního magnetu (3).

Způsob výroby skleněných kalíšků s nožkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224261

Dátum: 15.12.1985

Autori: Biňovec Jan, Červeňan Štefan

Značky: sklenených, výroby, nožkou, kalíšků, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby skleněných kalíšků s nožkou, sestávající ze stonku a dýnka, vyznačující se tím, ze na strojně vytvarovaný kalich s hlavicí zahřátý na teplotu 300 až 400 °C se ručně vytvaruje nožka.

Nevýbušná kabelová rychlospojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224260

Dátum: 15.12.1985

Autori: Homola Jiří, Bálek Miloň, Oboda Oldřich

Značky: kabelová, nevýbušná, rýchlospojka

Zhrnutie / Anotácia:

Nevýbušná kabelová rychlospojka, tvořená zásuvkou a zástrčkou, vyznačující se tím, že ve vnitřním pouzdru (2) zásuvkového tělesa jsou uloženy pevné vertikální kontakty (6) a jsou připojeny na vývodní kabel (1) a současně ve vertikálních nevýbušných komůrkách izolačního pouzdra (23) zástrčkového tělesa jsou umístěny pružné kontakty (7), které jsou v zablokované poloze umístěny naproti pevným vertikálním kontaktům (6), a pružné kontakty (7) jsou...

Výměník tepla elektrického kávovaru a čajovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224259

Dátum: 15.12.1985

Autor: Malina Josef

Značky: tepla, elektrického, výměník, čajovaru, kávovaru

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla elektrického kávovaru a čajovaru určený k rychlému ohřevu vody k přípravě kávy, nebo čaje vytvořený kovovou deskou plochého tvaru se zalisovaným topným článkem, vyznačený tím, že kovová deska (1) je opatřena podélnou dutinou (2) a drážkou (4) se vzájemným poměrem šířek rovným nebo menším než 1:0,6, přičemž drážka (4) je určena pro topný článek (3), který otevřenou část podélné dutiny (2) částí svého povrchu vodotěsně uzavře.

Zapojení stejnosměrného relé nebo stejnosměrného elektromagnetu pro napájení střídavým proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224258

Dátum: 15.12.1985

Autor: Hrstka Jaroslav

Značky: proudem, napájení, zapojení, elektromagnetů, střídavým, relé, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stejnosměrného relé nebo stejnosměrného elektromagnetu pro napájení střídavým proudem vyznačené tím, že k jedné ze dvou antisériově zapojených diod (1, 2) je zapojena paralelně cívka stejnosměrného relé (3).

Samočinný odvodňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 224257

Dátum: 15.12.1985

Autori: Novotni Peter, Železný Eduard

Značky: samočinný, odvodňovací, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný odvodňovací ventil, zejména pro vzduchojemy vzduchotlakových soustav vozidel, vyznačený tím, že se skládá ze tří komor (1, 2, 3), z nichž první komora (1) je trvale, např. prostřednictvím otvorů (6), spojena s vnitřním prostorem (5) vzduchojemu a třetí komora (3) je od vnitřního prostoru (5) vzduchojemu oddělena regulačním pístem (7) a s ním spojena zpětným ventilem (4), druhá komora (2) je uspořádána mezi první komorou (1) a třetí...

Způsob výroby izolačních vložek objímky svítidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224256

Dátum: 15.12.1985

Autor: Koďousek František

Značky: svítidel, výroby, vložek, izolačních, objímky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby izolačních vložek objímky svítidel, vyznačující se tím, že do formy s výhodou tvaru čepičky objímky svítidla nebo pak přímo do čepičky objímky svítidla, kam se vloží kolík z plastické hmoty nebo z kovu pro vytvoření otvoru pro uložení elektrického vodiče, se nalije odměřená dávka silikonového kaučuku nebo jeho směsí s výhodou lukaprénu, načež se nalitá hmota vulkanizuje při teplotě od 20 °C do 60 °C po dobu od 2 hodin do 6 hodin a...

Zapojení pro řízení číslicových ovladačů úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 224255

Dátum: 15.12.1985

Autor: Tolk Alfred

Značky: úrovně, řízení, ovládačů, číslicových, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení číslicových ovladačů úrovně pro jeden nebo více zvukových kanálů, které obsahují čítač, jejichž vstupy jsou spojeny s vedením taktovacích signálů a s vedením směrových signálů, nebo se dvěma vedeními taktovacích signálů pro různé směry, které jsou kromě toho spojeny s jedním nebo více manuálními a/nebo automatickými nastavovacími prvky, vyznačující se tím, že za nastavovacími prvky (E1 až En) jsou zařazeny řídicí přístroje...

Způsob výroby oděvů a podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224254

Dátum: 15.12.1985

Autori: Siewert Ingo, Thietz Peter, Klaue Manfred

Značky: podobných, způsob, výroby, odévů, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oděvů s podobných výrobků tvořením svárů okrajů jednotlivých dílů textilních plošných útvarů pomocí vysokofrekvenčního ohřevu, vyznačující se tím, že textilní plošné útvary, jejichž okraje se spojují, obsahují směs nejméně tří vlákenných složek, přičemž nejméně jedna materiálová složka, například polyacrylonitrilová vlákna, je ve vysoko frekvenčním poli ohřívatelná, nejméně jedna další složka, například polyesterová vlákna nebo...

Zařízení pro skládání textilních plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224253

Dátum: 15.12.1985

Autori: Weigel Erika, Schädlich Gotthard, Herrmann Ludwig

Značky: textilních, zařízení, plošných, útvaru, skládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro skládání textilních plošných útvarů, u kterého nad dopravníkem je uspořádán nejméně jeden skládací můstek a skládacímu můstku je přiřazena nejméně jedna skládací klapka řízeně ovladatelná pracovním válcem, vyznačující se tím, že skládací klapka (18) je upevněna na hřídeli(14) a je uložena výkyvně nejméně v jednom ložisku (13), nejméně na jednom otočném nosném ramenu (12), které je upevněno na hřídeli (8) uspořádaném otočně nejméně...

Bubnová sušička, případně čechradlo pro velké dávky prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224252

Dátum: 15.12.1985

Autor: Sack Gunter

Značky: sušička, dávky, prádla, velké, případně, bubnova, čechradlo

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnová sušička,případně čechradlo pro velké dávky prádla, k úplnému vysušení nebo předsušení pracující přerušovaně jako konvekční sušička, přičemž sušicím vzduchem je ohřívaný smíšený vzduch z již upotřebeného cirkulujícího vzduchu a zvenčí přiváděného čerstvého vzduchu, vyznačující se tím, že pod sušicím bubnem (18) je uspořádán meziplech (9) opatřený štěrbinami (10) pro volný průchod nasávaného vzduchu (FL) a rozdělující bubnovou sušičku na...

Způsob výroby potravin, jež lze nanášet stříkáním a roztíráním

Načítavanie...

Číslo patentu: 224251

Dátum: 15.12.1985

Autori: Richter Manfred, Schierbaum Friedrich, Knoch Kalus-dieter, Augustat Siegfried

Značky: výroby, roztíráním, potravin, nanášet, stříkáním, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby potravin, jež lze nanášet stříkáním a roztíráním, s výhodou potravin se sníženým kalorickým obsahem, z tuků, vody a uhlohydrátů vázajících vodu, jakož popřípadě, dalších potravinových složek, vyznačující se tím, že se produkty hydrolýzy škrobu o nízkém dextrozovém ekvivalentu, s výhodou 5 až 8 %, které tvoří s vodou při obsahu 15 až 40 hmotnostních % thermoreversibilní gely a při teplotě 55 až 80 °C přecházejí v sol, mísí s vodou...