Archív za 1985 rok

Strana 89

Sklársky kmeň pre výrobu skleneného vlákna s vysokou odolnosťou voči alkalickému prostrediu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222104

Dátum: 15.07.1985

Autori: Vaniš Matej, Káčer Ladislav, Gelnar Stanislav, Zeman Jan, Bednář Alojz

Značky: odolnosťou, alkalickému, kmeň, voči, prostrediu, skleněného, vlákna, výrobu, sklársky, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania skla. Rieši zloženie sklárskeho kmeňa pre výrobu skleneného vlákna s vysokou odolnosťou voči alkalickému prostrediu. Sklársky kmeň pozostáva čo do hmotnosti z 19,4 až 60 dielov oxidu kremičitého SiO2, 2,2 až 8,8 dielov kaolinitu Al2O3.2 SiO2.2 H2O, 13,6 až 28,2 dielov vápenca CaCO3, 0,03 až 23 dielov dolomitu CaMg/CO3/2, 13 až 18,6 dielov sódy Na2CO3, 11 až 23 dielov zirkónu ZrSiO4 a 3 až 30 dielov bentonitu.

Zariadenie na zrážanie hrán oceľových radiátorových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222103

Dátum: 15.07.1985

Autori: Štefka Ivan, Gál Štefan

Značky: zrážanie, zariadenie, radiátorových, hrán, článkov, oceľových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na zrážanie hrán oceľových radiátorových článkov a rieši zrážanie hrán a zalamovanie ostria zvareného radiátorového článku po jeho mechanickom obstrihu. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že k zrážaniu hrán sú použité kladky s postupne zmenšovaným uhlom rozovretia činnej časti v rozmedzí 160° až 30° a zažehlovecie kotúče k zažehleniu okrajov článku. Dopravu článkov zariadením obstarávajú podávacie kladky. Zariadenie...

Elektro-hydraulické odsávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222102

Dátum: 15.07.1985

Autor: Bartoš Ján

Značky: elektro-hydraulické, odsávacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrohydraulické odsávacie zariadenie je určené na odsávanie prachu pri razení bánskych chodieb bánskými raziacimi kombajnami. Jeho prednosťou je a vyšší technický účinok sa dosahuje tým, že pohonom ventilátoru hydraulickým motorom sa dá aj v malých a tesných priestoroch na raziacom kombajne dosiahnuť tak veľký odsávací účinok prachu v čelbe razenej bánskej chodby, že tento stačí na odsávanie prachu priamo v mieste jeho vzniku za zbíjacím...

Univerzálne obrábacie zariadenie najmä pre polytechnickú výrobu a údržbárské dielne

Načítavanie...

Číslo patentu: 222101

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kubovič Štefan

Značky: obrábacie, výrobu, najmä, polytechnickú, zariadenie, univerzálne, údržbárské, dielne

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálne obrábacie zariadenie najmä pre polytechnickú výučbu a údržbarske dielne, vyznačujúce sa tým že pozostává zo základného rámu 1, na ňom je uložený a upevnený stredný rám 2 s pohonnou jednotkou 7, na ktorom ráme je uložené lôžko 3 s priečnym prierezom v tvare U a k nemu uchytený vreteník 4 s vretenom 5 spojeným cez primárny prevod 6 s pohonnou jednotkou 7 a na lôžku 3 je uložené posuvné ložisko 8 uloženie kruhovej tyče 9 opatrenej...

Zariadenie na orientáciu súčiastok na jednom konci opatrených súosým osadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 222100

Dátum: 15.07.1985

Autori: Drobný Jozef, Tlstovič Tomáš

Značky: konci, osadením, zariadenie, jednom, súčiastok, orientáciu, súosým, opatřených

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu súčiastok na jednom konci opatrených súosým osadením, alebo vybraním, pričom súčiastky sú privádzané zoradené za sebou v prívode vyznačujúce sa tým, že je tvorené dávkovacím hriadeľom (18), priečne otočne uloženým na nosiči (5) posuvne uloženom vo vedení (7) pevne uloženom na fréme (1), pričom na jednom konci v dávkovacom hriadeli (18) je pod prívodom (20) súčiastok (21) vytvorené lôžko (2), pod ktorým je na dávkovacom...

Zariadenie pre brzdenie piesta s kývavým pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 222099

Dátum: 15.07.1985

Autori: Topor Karol, Hudcovský Ján

Značky: piesta, pohybom, brzdenie, kývavým, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre brzdenie piesta s kývavým pohybom vyznačujúce sa tým, že pozostáva z tlmiaceho segmentu (1), ktorým je zo strany pracovného priestoru (8) opatrený piest (2) hydromotora a pričom medzi jeho obvodovou valcovou plochou (3) a telesom (10) je vytvorená prietoková medzera (11).

Mechanická bezvôľová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222098

Dátum: 15.07.1985

Autori: Šugra Jaroslav, Kunc Jozef

Značky: převodovka, bezvôľová, mechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanická bezvôlová prevodovka pozostávajúca zo statora, v ktorom je otočne uložený hnací hriadeľ opatrený excentrom, na ktorom je otočne uložený hnaný ozubený kotúč spojený prostredníctvom vyrovnávacej spojky s hnaným hriadeľom, pričom hnaný ozubený kotúč je jednou stranou v zábere s hnacími kladkami pevne uloženými v statore vyznačujúca sa tým, že v statore (2) je otočne uložený medzičlen (4) v tvare prstenca, v ktorom sú oproti hnacím...

Způsob isolace opticky čistého N-acetyl-L-fenylalaninu po enantioselektivní hydrogenaci N-acetamidoskořicové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222097

Dátum: 15.07.1985

Autori: Gajewski Karel, Lukáč Juraj, Borovička Miloš, Červinka Otakar

Značky: hydrogenaci, n-acetyl-l-fenylalaninu, n-acetamidoskořicové, opticky, způsob, isolace, kyseliny, enantioselektivní, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob isolace opticky čistého N-acetyl-L-fenylalaninu po enantioselektivní hydrogenaci N-acetamidoskořicové kyseliny, při níž se oddělí část opticky čistého N-acetyl-L-fenylalaninu krystalisací a získá se zbytek reakční směsi obsahující vedle N-acetyl-DL-fenylalaninu také N-acetylfenylalanin, vyznačující se tím, že se na uvedený zbytek reakční směsi působí plynným amoniakem nebo hydroxidem amonným v množství odpovídajícím vytvoření amonných...

Způsob výroby D-ribonolaktonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222096

Dátum: 15.07.1985

Autor: Šturc Antonín

Značky: způsob, výroby, d-ribonolaktonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby D-ribonolaktonu dehydratací kyseliny D-ribonové ve vodném roztoku při zvýšené teplotě, vyznačující se tím, že se výchozí roztok kyseliny D-ribonové s obsahem vody 6 až 90 % hmotn., s výhodou 10 až 40 % hmotn., zahřívá na teplotu 60 až 140 °C, s výhodou 80 až 105 °C, popřípadě za současného odpařování vody.

Etylester kyseliny 2-azido-3-[5-(4-tolyl)-2-furyl]akrylovej a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222095

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kováč Jaroslav, Cesneková Elena, Krutošíková Alžbeta

Značky: spôsob, etylester, kyseliny, přípravy, 2-azido-3-[5-(4-tolyl)-2-furyl]akrylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka novej látky, etylesteru kyseliny 2-azido-3-[5-(4-tolyl)-2-furyl] akrylovej a spôsobu jeho prípravy. Podstata spôsobu prípravy látky podľa vynálezu vzorca spočíva v tom, že sa na 5-(4-tolyl)-2-furaldehyd pôsobí etylazidoacetátom za katalýzy etanolátem sodným v prostredí organického rozpúšťadla, ako je etanol, toluén alebo ich zmesi, pri teplote 5 až 15 °C. Látka podľa vynálezu môže slúžiť na prípravu ďalších nových derivátov...

Způsob oxidace směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu při výrobě dimethyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222094

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pilný Miroslav, Seitl Jaromír, Sádlo Luboš

Značky: výrobe, cirkulujícího, oxidace, způsob, methyl-p-toluylátu, směsi, dimethyltereftalátu, p-xylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oxidace směsi p-xylenu a cirkulujícího methyl-p-toluylátu při výrobě dimethyltereftalátu esterifikací vzniklých kyselin methanolem a oddestilováním produktu esterifikace za sníženého tlaku, přičemž se oxidace provádí vzdušným kyslíkem za zvýšené teploty a tlaku v přítomnosti katalyzátoru, obsahujícího kobalt a mangan a další kovy s měnitelnou valencí, jako olovo, vyznačující se tím, že se část katalyzátoru v množství 1 až 90 %...

Merač nasiakavosti kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 222093

Dátum: 15.07.1985

Autori: Haninec Ignác, Nemrhal Jozef, Kvasna Pavel

Značky: merač, kvapalín, nasiakavosti

Zhrnutie / Anotácia:

Merač nasiakavosti kvapalín povrchom materiálov z dreva a lignocelulózných materiálov, najmä drevovláknitých dosák, pozostávajúci zo stojana, základne, príložky, dutiny, vstupného a výstupného otvoru, nálievky, odmerky, vodováhy, nastavovacej skrutky s poistnou maticou, vedenia, nádržky s dnom, nákružkom a výustkom, vyznačujúci sa tým, že na spodnej časti príložky je uložený prstenec (12), ktorý je opatrený výčnelkami (13) a dorazovou plochou...

Zariadenie pre nárazové skúšanie pružín

Načítavanie...

Číslo patentu: 222092

Dátum: 15.07.1985

Autori: Šafár Ernest, Rajec Emanuel

Značky: nárazové, zariadenie, skúšanie, pružin

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre nárazové skúšanie pružín pozostavajúce z puzdra uzatvoreného zadným vekom a napojeného na vodiaci valec, v ktorom je posuvne uložený baran a ktorý je na pojený na valec, ku ktorému je pripojený ľavý hydraulický valec, vyznačujúce sa tým, že piestnica ľavého hydraulického valca (7) je spriahnutá s vystreľovacou pružinou (9) uloženou vo valci (15), s ktorou je spriahnutý tiež baran (6) opatrený tvarovým vybraním (61) do ktorého...

Polypropylén so zvýšenou odolnosťou proti horeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222091

Dátum: 15.07.1985

Autori: Wiesner Emil, Kováč Jaroslav, Végh Daniel, Durmis Július, Pappová Mária

Značky: proti, polypropylén, horeniu, odolnosťou, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylén so zvýšenou odolnosťou proti horeniu obsahujúci antioxidanty, a/alebo svetelné stabilizátory a ostatné prísady používané bežne pri jeho zpracovaní vyznačený tým, že ako retardér horenia 3 až 20 hmotnostných dielov bromovaného difenylamínu s obsahom 74 až 84 % bromu, poprípade jeho kombináciu s prísadami zvyšujúcimi retardačnú účinnosť ako sú organické zlúčeniny fosforu a/alebo zlúčeniny na báze antimónu.

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 222090

Dátum: 15.07.1985

Autori: Citovický Pavol, Fančovič Karol, Maňásek Zdeněk, Mejzlík Jiří, Majer Josef, Štaudnerová Anna, Chrástová Viera, Kizlink Juraj, Rattay Vladimír, Mikulášová Darina, Durmis Július

Značky: fixácie, látok, dusíkatých, nízkomolekulárnych, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok obsahujúcich substituovateľné atómy dusíka, zvolených zo súboru zahrňujúceho amoniak, aminozlúčeniny obsahujúce 1 až 2 primárne a/alebo sekundárne aminoskupiny viazané k alifatickému reťazcu s počtom uhlíkových atómov 1 až 18, aromatické primárne alebo sekundárne amíny a alkylované deriváty piperidínu alebo piperazínu, na polypropylén, polyetylén alebo polyvinylchlorid modifikovaný naočkovaním...

Spôsob upínania obrobkov a stavebnicová upínacia sústava pre prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222089

Dátum: 15.07.1985

Autori: Tököli Pavol, Tóth Imrich

Značky: prevádzanie, spôsobu, upínania, tohto, stavebnicová, obrobkov, spôsob, upínacia, sústava

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob upínania obrobkov, pomocou stavebnicových upínacích sústav, pozostávajúcich napr. zo základových, polohovacích, upínacích, spojovacích a ovládacích prvkov vyznačený tým, že obrobok sa najprv upne upínacou silou, potom sa táto upínacia sila bez uvoľnenia obrobku zníži v podstate na nulovú hodnotu, na čo sa znova upne pôvodnou upínacou silou, pričom sa tento cyklus pred pôsobením na obrobok vonkajším zariadením napr. obrábacím strojom...

Zařízení k tepelnému opracování obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 222088

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kaláč František, Hadač Oldřich

Značky: zařízení, obuvi, tepelnému, opracování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k tepelnému opracování obuvi, sestávající z pláště, v němž jsou uspořádány zdroje tepla a cirkulace vzduchu a ložný buben, který je uzpůsoben pro přetržitý otočný pohyb kolem svislé osy a je členěn na svislé segmenty s držáky obuvi, vyznačující se tím, že v jednotlivých rozích kvádrového pláště (1) jsou uspořádány vzájemně oddělené opracovací komory (A, B, C, D), z nichž každá je samostatným zdrojem (Az, Bz, Cz, Dz) cirkulace vzduchu...

Přípravek pro hydrofobizaci a současné likrování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 222087

Dátum: 15.07.1985

Autori: Ludvík Jaromír, Koutný Petr, Svoboda Václav

Značky: usní, přípravek, hydrofobizaci, likrování, současné

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro hydrofobizaci a současné likrování usni, jehož bázi tvoří přírodní živočíšné a rostlinné tuky s obsahem mastných kyselin a oxikyselin převedených na mýdla, vyznačený tím, že je reakčním produktem (a) degrasu, stearinu a dietanolaminu či trietanolaminu, nebo (b) lanolinu, degrasu, stearinu a dietanolaminu či trietanolaminu.

Náplň rúrkového oceľového drôtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222086

Dátum: 15.07.1985

Autor: Rácz Gabriel

Značky: drôtu, ocelového, rúrkového, náplň

Zhrnutie / Anotácia:

Náplň rúrkového oceľového drôtu pre renováciu a výrobu oteruvzdorných pracovných hrán a plôch oceľových nástrojov, pracujúcich za zvýšených teplôt, naváraním v ochrannej atmosfére, vyznačená tým, že obsahuje 2,3 až 12,9 % hmot. feromangánu alebo mangánu, 5,9 až 17,1 % hmot. ferochrómu alebo chrómu, 2 až 5,9 % hmat. ferosilícia alebo silícia, 22,6 až 59,1 % hmot. ferovolfrámu alebo volfrámu, 0,5 až 1,3 % hmot. ferovanádu alebo vanádu, 0,2 až 1,9...

Podávací zařízení, zejména svařovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222085

Dátum: 15.07.1985

Autor: Čtvrtečka Josef

Značky: zařízení, podávací, svařovacích, zejména, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Podávací zařízení zejména svařovacích strojů pro svařování nebo navařování rotačních součástí, sestávající z rámu, na němž je uložen posuvný podavač se zásobníkem, vyznačující se tím, že na rámu (1) je dále uložen výsuvný vyhazovač (6) a otočný stůl (2), opatřený pohonem (3) a pracovním držákem (4) s úložným otvorem (31), v jehož dně (13) je upraven otvor (16), s němž je uložen činný konec vyhazovače (6).

Zariadenie na prispôsobenie impedancie ultrazvukového meniča k výstupu generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 222084

Dátum: 15.07.1985

Autor: Prištic Ján

Značky: impedancie, generátora, prispôsobenie, zariadenie, meniča, výstupu, ultrazvukového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prispôsobenie impedancie ultrazvukového meniča k výstupu generátora vyznačujúce sa tým, že medzi generátor (2) a ultrazvukový menič (4) je zaradený rozptylový transformátor (1).

Zariadenie na objemové dávkovanie pastovitých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 222083

Dátum: 15.07.1985

Autori: Felcan Tibor, Tinka Stanislav

Značky: zariadenie, hmot, dávkovanie, objemové, pastovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na objemové dávkovanie pastovitých hmôt pozostávajúce z kruhového krokovaného dopravníka opatreného dopravnými lôžkami, nad ktorým je uložený zásobník, v ktorom je dopravný slimák, vyznačujúci sa tým, že medzi zásobníkom a kruhovým krokovaným dopravníkom je uložený dávkovač (3), za ktorým je nad lôžkom (4) kruhového krokovaného dopravníka (1) umiestnená dotláčacia jednotka (19) pastovitej hmoty, zatiaľ čo pod každým lôžkom (4)...

Ohnisko parného kotla s fluidným spaľovaním palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 222082

Dátum: 15.07.1985

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír, Malec Jan

Značky: ohnisko, fluidným, kotla, parného, spaľovaním, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Ohnisko parného kotla s fluidným spaľovaním palív vytvorené z celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien, fluidného roštu a sústavy rúrkových zväzkov výhrevných plôch, vyznačujúce sa tým, že bočné steny (3) a predná stena (4) sú vytvorené z vertikálne vedených plynotesne zvarených rúrok (6) výparníka, pričom pokračovanie prednej steny (4) tvorí šikmý strop (5) a zadnú stenu (7) tvorí vertikálna rúrková výparníková stena spalinového...

Elektromagnetická polohovacia spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222081

Dátum: 15.07.1985

Autori: Brostík Miroslav, Mrlina Jan

Značky: spojka, elektromagnetická, polohovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetická polohovacia spojka vyznačená tým, že pozostáva z kotvy (2), na ktorej je upevnený segment s dvojramenným strmeňom (3), opatreným na oboch ramenách otočnými kladkami (4), ktorého jedno rameno je posuvne uložené vo výreze unášacieho taniera (5) upevneného na spojkovom hriadeli (6), pričom kladky (4) strmeňa (3) sú rozmerovo prispôsobené vybraniam (7), vytvarovaným jednak v čelnej ploche ozubeného kolesa (1) náhonu a tiež v...

Výklopné víko s aretací pro kapotáž vozidel, zejména traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 222080

Dátum: 15.07.1985

Autor: Obrovský Jan

Značky: vozidel, traktory, aretaci, kapotáž, víko, výklopné, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Výklopné víko s aretací pro kapotáž vozidel, zejména traktory, vyznačené tím, že ze spodní přípojné strany výklopného víka (2) je ve kterémkoliv bodě připevněn konec jedné ploché pružiny (4), jejíž vyčnívající část je uložena druhým koncem směrem k otočnému bodu (11) a horní plocha ploché pružiny (4) je přitlačena na opěrnou plochu (7), umístěnou v patřičné výškové vzdálenosti k otočnému bodu (11) a v patřičné vzdálenosti mezi připevněním...

Lamelový zahusťovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 222079

Dátum: 15.07.1985

Autori: Čiško Vojtech, Faix Alexej, Demečko Pavol

Značky: zahusťovač, lamelový

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelový zahusťovač na zahusťovanie minerálnych suspenzií, priemyselných kalov ako aj na čistenie pevnými časticami znečistených vôd, vyznačený tým, že pozostáva z nátokovej komory (1), ktorá má v spodnej časti v celej šírke prietokové otvory (2), zo zahusťovacieho priestoru (3) vyplneného šikmo uloženými, paralelnými, vlnitými lamelami (4) z prepadu (7) a zo zberného ihlanu (5) v spodnej časti opatreného výtokom (6).

Zariadenie na upínanie obrobkov pri elektrochemickom obrábaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 222078

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kamenický Ivan, Hanzel Pavol

Značky: obrábaní, zariadenie, obrobkov, elektrochemickom, upínanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na upínanie obrobkov pri elektrochemickom obrábaní, pozostávajúce zo základovej časti a centrovacej časti, na ktorej je umiestnený podopierajúci člen obrobku a upínací rámček, vyznačujúce sa tým, že k základovej časti (1) je pripevnené centrovacie teleso (3), na ktorom je umiestnený a prostredníctvom ustavovacieho člena (26) a hydraulickej otočnej úpinky (8) upevnený upínací rámček (6) opatrený strediacimi hrotmi (7), na ktorých sú...

Zariadenie pre meranie sily alebo momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222077

Dátum: 15.07.1985

Autori: Takács János, Greif Štefan, Potocký Ladislav, Kavečanský Vincent, Uličianský Stanislav, Greif Daniel

Značky: zariadenie, meranie, momentu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre meranie sily alebo momentu pozostávajúce z vlastného senzora, vyhodnocovacej časti a regulačnej väzby servopohonu vyznačené tým, že senzor (1) pozostáva z dvoch rovnakých pásikov (2, 3) z amorfnej zliatiny obecného vzorca FeXB, na ktorých sú nasunuté kostričky (8, 9), pričom budiace vinutia (4, 5) a meracie vinutia (6, 7) sú s rovnakým počtom závitov navinuté na kostričkách (8, 9) tak, že ich vzájomná poloha je konštantná.

Hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 222076

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kovanicová Zuzana, Procházka Jaroslav, Marek Pavel, Trčka František

Značky: hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavice pro zprostředkování přenosu zatížení z betonové deskové konstrukce do lokálních podpěr, zejména sloupů, vyznačená tím, že je vytvořena ze soustavy navzájem spojených radiálních kovových žeber (1) se spřahujícími prvky, tvořenými trny (2), pro přenášení alespoň části účinků zatížení (6) z betonové desky (4) do kovových žeber (1).

Upínač s diagonálnym polohovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 222075

Dátum: 15.07.1985

Autori: Tomšík Jozef, Cabadaj Ján

Značky: upínač, diagonálnym, polohovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Upínač s diagonálnym polohovaním najmä pre technologickú paletu vyznačujúci sa tým, že v základnom telese (100) je uložená aspoň jedna diagonálna polohovacia jednotka (200) a najmenej jedna upínacia jednotka (300), pričom základné teleso (100) má na svojej pracovnej ploche (130) vytvorené podpery (131) a kolmo na pracovnú plochu (130) má vytvorenú smerovú plochu (110) so smerovými dorazmi (111) a kolmo na ňu polohovaciu plochu (120) s...

Manipulačné zariadenie pre páliace stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222074

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pacala Jozef, Harmady Gašpar, Nagy Peter

Značky: páliace, zariadenie, manipulačné, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulačné zariadenie pre páliace stroje, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z výmenných roštov (3) uložených na vozíkoch (1) poháňaných hnacou reťazou (5) od pohonu vozíkov (2) po koľajovej dráhe (4), pričom na vozíkoch (1) sú uchytené zhrňovače trosky (10) a pod podlahou sú zabudované dopravníky trosky (7) a zberné nádoby (9).

Hybridné prúdové relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 222073

Dátum: 15.07.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: prúdové, relé, hybridné

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridné prúdové relé vyznačujúce sa tým, že v blízkosti permanentného magnetu (1) je upevnené jazýčkové relé (2) ovinuté prúdovou cievkou (3), pričom jeden vývod jazýčkového relé (2) je pripojený na kladný pól zdroja ovládacieho napätia (4) a druhý vývod jazýčkového relé (2) je pripojený na anódu tyristora (5), ktorého katóda je pripojená na jeden vývod cievky elektromagnetického spínača (6) a druhý vývod cievky elektromagnetického spínača (6)...

Doletový snímač útkovej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 222072

Dátum: 15.07.1985

Autori: Klčo Jarolim, Fiala Jiří, Mišáni Ján, Drha Jozef, Kalus Štefan, Balko Ivan

Značky: snímač, doletový, útkovej

Zhrnutie / Anotácia:

Doletový snímač útkovej nite pre útkovú doletovú zarážku tkacieho stroja s priečným zanášaním útkovej nite prúdom stlačeného vzduchu a kyvným pohybom lamelového hrebeňa sa vyznačuje tým, že v držiaku (1) je umiestnená jedna až n reflexných optoelektronických dvojíc (2, 8) nad ktorými vo vzdialenosti priemeru zanášacieho otvoru (4) lamelového hrebeňa, je umiestnená reflexná plocha (3), keď elektronika snímača (7) je pripojená k snímaču káblom...

Zvárací prášok pre automatické oblúkové naváranie pásovými elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222071

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pikna Eduard

Značky: naváranie, oblúkové, zvárací, elektródami, prášok, automatické, pásovými

Zhrnutie / Anotácia:

Zvárací prášok pre automatické oblúkové naváranie vysokolegovanými chróm-niklovými elektródami, pripraviteľný pretavením zmesi, obsahujúcej 20 až 28 % hmot. kremičitého piesku, 21 až 28 % hmot. páleného magnezitu, 12 až 21 % hmot. fluoridu vápenatého, 8 až 14 % hmot. fluoridu barnatého, 4 až 8 % hmot. mangánovej rudy a nízkouhlíkatého feromangánu spolu, 9 až 16 % hmot. kysličníka hlinitého, 1 až 4 °% hmot. potaše, 0,2 až 3 % hmot. kysličníka...

Přípravek na upínání klenutých den pro jejich orovnávání pálením

Načítavanie...

Číslo patentu: 222070

Dátum: 15.07.1985

Autori: Meruňka Vladimír, Dostál Miloš

Značky: klenutých, upínání, přípravek, jejich, orovnávání, pálením

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek na upínání klenutých den pro jejich orovnávání pálením, vyznačený tím, že sestává z upínacího kruhu 1) a z unášecího kruhu (2), které jsou spojeny vzpěrami (3), přičemž vnitřní strana upínacího kruhu (1) má tvar komolého kuželu, kde rozdíl velkého a malého průměru je totožný s tolerancí průměru orovnávaného klenutého dna (4), střed unášecího kruhu (2) je nerozebiratelně spojen se středicím čepem (6), a vzpěry (3) jsou opatřeny...

Zařízení pro obrábění rozměrných obrobků s volným středem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222069

Dátum: 15.07.1985

Autori: Mottl Karel, Fiala Petr, Pittr Josef

Značky: rozměrných, obrábění, středem, volným, zařízení, obrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obrábění rozměrných obrobků s volným středem, např. těles vodních turbín, jaderných reaktorů chemických zařízení apod., vyznačující se tím, že je vytvořeno uzavřeným, avšak rozpojitelným rámem, sestaveným z vnějšího stojanu (7), vodorovného ramene (10) a středového stojanu (12) s přestavitelnými pracovními jednotkami (8, 11, 13), přičemž středový stojan (12) prostupuje volným středem obrobku (5).

Svetlovodný snímač polohy súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 222068

Dátum: 15.07.1985

Autori: Marek Štěpán, Turan Štefan

Značky: snímač, súčiastok, svetlovodný, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Svetlovodný snímač polohy súčiastok vyznačujúci sa tým, že je tvorený jednak rámom (3), v ktorom je z vonkajšej strany posuvne a pružne uložené tlačidlo (1) opatrené ovládacím členom (4) a jednak oproti sebe uloženými a nad sebou upevnenými svetlo vodnými vláknami (2) vytvárajúcimi štrbinu (7) pre ovládací člen (4), pričom k jednému koncu svetlovodných vlákien (2) je pripojený zdroj svetla (9) a k druhému koncu svetlovodných vlákien (2) je...

Způsob přípravy 4-acetyl-n-propylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222067

Dátum: 15.07.1985

Autori: Trepková Emilie, Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Srna Václav, Červený Libor, Vonášek František

Značky: přípravy, 4-acetyl-n-propylbenzenu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 4-acetyl-n-propylbenzenu, vyznačený tím, že se odpadní n-propylbenzen, získaný rektifikací surového 3-fenyl-1-propanolu, podrobí acetylaci.

Obalová zmes pre tvrdonávarové elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222066

Dátum: 15.07.1985

Autor: Guldan Pavol

Značky: tvrdonávarové, obalová, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Obalová zmes pre tvrdonávarové elektródy na naváranie vrstiev odolných proti abrazívnemu opotrebeniu za normálnych i zvýšených teplôt, vyznačená tým, že obsahuje 25 až 67 % hmotnostných ferochrómu striekaného alebo chrómu, 2 až 10 % hmotnostných ferovanádu alebo vanádu, 0,1 až 5 % hmotnostných ferotitanu alebo titanu, 1 až 4 % hmotnostné feromangánu alebo mangánu, 2 až 10 % hmotnostných ferosilícia, silícia, alebo karbidu silícia, 2 až 4 %...

Způsob zpracování odpadních vod obsahujících formaldehyd, metylalkohol a močovinoformaldehydové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222065

Dátum: 15.07.1985

Autori: Židek Rudolf, Mikšová Filomena

Značky: metylalkohol, obsahujících, způsob, odpadních, močovinoformaldehydové, sloučeniny, zpracování, formaldehyd

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování odpadních vod, obsahujících formaldehyd, metylalkohol a močovinoformaldehydové sloučeniny, na vodný roztok formaldehydu vyznačený tím, že se plynným formaldehydem, vyrobeným katalytickou reakcí z metylalkoholu, působí na odpadní vody, obsahující maximálně 3 % hmotností formaldehydu, 1 % hmotnostní metylalkoholu a 0,05 % hmotnostních močovinoformaldehydových sloučenin, při plynule se měnící teplotě v rozmezí od 45 °C až 70 °C...