Archív za 1985 rok

Strana 86

Zařízení pro spojování kontaktních míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 215255

Dátum: 01.08.1985

Autor: Bansemir Manfred

Značky: míst, kontaktních, spojování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spojování kontaktních míst prostřednictvím drátových můstků, například připojovacích praporků páskových nosičů konstrukčních prvků se svařovacími ostrůvky polovodičových čipů, zejména působením ultrazvuku, u kterého je ústrojí pro vytvářeni kmitů se svařovacím nástrojem, drženým ve svařovacím nástavci, upevněno na kolébce, a u kterého jsou uspořádány páky, opatřené válečky, pohybovatelné proti nastavitelným dorazům a spojené s...

Optický přenosový systém pro zobrazení plošné informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 215254

Dátum: 01.08.1985

Autor: Beneš Miroslav

Značky: přenosový, systém, plošné, zobrazení, informace, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optického přenosového systému pro zobrazení plošné informace zaznamenané na pásovém nosiči, a řeší promítáni pevné značky optické osy a jiných symbolů, provedených na jiné ploše, než na ploše pásového nosiče, společně na zobrazovací plochu tak, aby značka optické osy a jiných symbolů, které v praxi představují například polohu letadla a směr jeho letu nad zemským povrchem, se přesně kryla u snímané plošné informace, která...

Způsob zpracování keramických hmot k zvýšení jejich tvárnosti a pevnosti v ohybu za sucha

Načítavanie...

Číslo patentu: 215253

Dátum: 01.08.1985

Autori: Seiler Werner, Rump Heinz - Coswig, Krahl Karl A Richter Claus - Meissen ( Ndr ), Schubert Klaus - Dresden

Značky: sucha, jejich, zpracování, tvárnosti, pevnosti, způsob, zvýšení, ohybu, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracováni keramických hmot k zvýšení jejich tvárnosti a pevnosti v ohybu zasucha, vyznačující se tím, že se do směsi nebo jednotlivých složek přidávají jako změkčovadla ve vodě rozpustné, popřípadě koloidně rozpustné, mikrobiální polysacharidy se střední molekulovou hmotou větši než 200 000 a s podílem 0,005 až 0,5 %, vztaženo na materiál, který má byt plastifikován.

Řídící soustava pro lékařské přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215252

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jehmlich Klaus, Brauns Eckhard A Meier Kurt

Značky: soustava, řídící, lékařské, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Řídicí soustava pro lékařské přístroje, zejména dýchací přístroje, k automatické nebo ruční ventilaci, která je připojena paralelně k proudu plynu pro pacienta a tvořena soustavou pneumaticko-logického zapojení ve spojení s pneumatickými nebo elektronickými ústrojími, vyznačující se tím, že řídicí obvod (1) dýchacího přístroje je přes signální vedení (2) spojen se signálovou paměsí (5) odděleně zapojeného nouzového řídicího obvodu, na kterou je...

Zařízení pro uzavírání vrtných děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 215251

Dátum: 01.08.1985

Autori: Uliczky Sándor, Zsóka István

Značky: uzavírání, vrtných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavíráni vrtných děr při vyhledávání ložisek a při těžbě ropy, zemního plynu, vody atd. v případě, kdy vzniká potřeba přechodného nebo trvalého zahrazení otevřených vrstev. Vynález řeší konstrukčně jednoduché zařízení, zajištující rychlé a spolehlivé uzavření vrtné díry přesně na požadovaném místě. Podstata zařízení podle vynálezu, opatřeného ucpávkou spustitelnou do potřebné hloubky, spočívá v tom, že ucpávka má na pevném...

Generátor pre vysokofrekvenčný ohrev s pracovným rozsahom v pásme 60 až 100 MHz

Načítavanie...

Číslo patentu: 243797

Dátum: 16.07.1985

Autor: Prošek Václav

MPK: H05B 3/62

Značky: vysokofrekvenčný, generátor, ohrev, pracovným, pásme, rozsahom

Text:

...na dru 110 m puzdre 33.Zapojenie generátora pre vysokofrekvenčný ohrev s pracovným rozsahom v pásme 60 až 100 MHz je realizováno nasledovneKutócla elektrónky 1 je cez prvú a druhú odrušovaciu tlmivku 2, 3, odrušovacie kondenzátory 5, 6 a cez tretiu a štvrtú odrušovaciu tlmivku 7, 8 pripojená na prvú a druhú svorku 11, 12 napájacieho zdroja žeravenia,pričom druhá svorka 12 napájacieho zdroja žeravenia je prepojené so zápornou svorkou 9...

Spôsob chlorácie 2-metylpyridínu v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 217697

Dátum: 16.07.1985

Autori: Považanec František, Kováč Jaroslav, Rajniaková Oľga, Štibrányi Ladislav

Značky: plynnej, chlorácie, spôsob, 2-metylpyridínu, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technológie. Rieši spôsob chlorácie 2-metylpyridínu v plynnej fáze, ktorý sa uskutočňuje tak, že sa v kontinuálnom chlorátore vedú pary 2-metylpyridínu, vody a chlóru suprúdne tak, aby molárny pomer chlóru k metylpyridínu bol 6:1 až 19:1 s výhodou 10:1 pri teplote 39 až 500 °C, s výhodou 460 až 490 °C. Zlúčenina podľa vynálezu sa využíva ako prekurzor na syntézu 2-chlór-6-trichlórmetyl-pyridínu, prípadne na...

Způsob výroby nových pětičlenných heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241550

Dátum: 16.07.1985

Autori: Berntsson Peder Bernhard, Ljung Bengt Richard, Carlsson Stig Ake Ingemar, Thominet Michel, Gaarder Jan Örnulf

MPK: A01N 55/00, C07D 291/04, A01N 43/82...

Značky: sloučenin, nových, výroby, heterocyklických, způsob, pětičlenných

Text:

...podle vynálezu, vykazují s překvapenim značně vyšší insekticidni účinek než karbamáty známé ze stavu techniky se stejným typem účinku, jako 5,6-dimethyl-Z-dimethylamino-4-pyrimidinyldimethylkarbamát nebo l-nattyl-Nmethylkarbamát srov. americký patentový spis 3 493 574 a americký patentový spis č. 2 903 478..Kromě toho vykazují nové pětičlenné heterocyklické slouěeniny obsahující dusík příznivou toxicitu a také systemický účinek při přejímání...

Způsob výroby 1,4-dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241549

Dátum: 16.07.1985

Autori: Scholtholt Hans, Sach George Sidney, Steiner Ewald

MPK: C07D 211/82, C07D 239/34, A61K 31/435...

Značky: výroby, způsob, 1,4-dihydropyridinu

Text:

...X znamená Z-methyl-al-pyrimidonový zbytek, získa odpovídající sloučenina,ve které X představuje 2,3-dimethy 1-4-pýri~ midonovou skupinu.Výchozí ketoestery obecného vzorce II se pripraví standardním způsobem z odpovída 241549jící Lrł-dihydropyridin-Z-ylmethoxyalkanové kyseliny. jedna z cest, kterou jsme použili, spočíva v reakci imldazolidu kyseliny se sodnou solí připravenou z 2,2-dimethy 1-1,3-dioxan-4,6-dionu působením natriumhydridu....

Způsob výroby substituovaných thiazolidinylesterů amidů minerálních kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241548

Dátum: 16.07.1985

Autor: Maciejewski Jeremi

MPK: C07F 9/24, A61K 31/66

Značky: amidů, výroby, substituovaných, kyselin, způsob, thiazolidinylesterů, minerálních

Text:

...morno- neba. di-subeth tuovaunou .ailkylconxnou skupinu -s 1 až 4 atomy uhlíku, X znamená skupinu OR 7 nebo NRgRg, přičemžR 7 znamená album vvnodíaku neho .alkyliomou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a.R 3 a R 9 zname-mají nelzávisle na sobě atom vodíku nebo alkyllorvou skupinu s 1 a-ž 4 iatomy u-hlílku,R 5 společně s R 7 nebo s R 8 znamenají alkylenovou slçwpilnlu se 2 .až 4 vaJ-tiomy uhlíku,jakož i solí »tvakoyých slnoučeniln obec-něho...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241547

Dátum: 16.07.1985

Autor: Wolff Willi

MPK: A01N 43/36

Značky: složky, účinné, výroby, prostředek, způsob, fungicidní

Text:

...se vzniklý hxalJogeąncova.ný prroćiukt pokud je to žádouzcí ~ převode popřípzdě vv pří-tomínosfri rozpowuštěrdla,kąieíré je za reakčnich podmínek inertní, při ieigloíiách mezi O C a 150 °C a popřípadě v příłnonnností izoakčznino lcatalyzátíouru reekcí se solí obecného vzorce Vshoiva uvedený význam aznamená kationt aílkąalixckéhío kovunebo kovu arlkaxlicke zeminy, jako například kia-tiont vápniku Ca, hořčiku Mg, sodí ku Nie nebo drxaslíku...

Způsob výroby antibioticky účinných derivátů 1-S-oxidu kyseliny 3-cefem-4-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241546

Dátum: 16.07.1985

Autori: Hackstein Karl Gerhard, Pfahls Ottomar

MPK: C07D 501/26, A61K 31/545, C07D 501/36...

Značky: výroby, 3-cefem-4-karboxylové, účinných, 1-s-oxidu, způsob, antibioticky, derivátů, kyseliny

Text:

...uhlíku, R 4 R 4R 4 a R 7 mají výše uvedený význam, Ťą- skupinu -CHCwH 2 nNHR 7, kde n znamená 3 nebo 4 a R 4 a R 7 mají výše uvedený význam,dík nebo Inethylovou skupinu, R 9 znamená přímou nebo r-ozvětvenou aikylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhliku, případně substituovanou hydroxylovou, thiolovou, methylthio-, aminoxvou, amid-ovou, acetamivdoviou,fenylovoru, hydroxyfenyiovou nebo imidazolovou skupinou a R 40 znamená vodík nebo alkylovou...

Způsob výroby bromidů S-(thiofosforyl)thioglykolové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241545

Dátum: 16.07.1985

Autori: Akatsu Mitsuo, Hashimoto Noboru, Sakakura Yasuyuki

MPK: C07F 9/165

Značky: kyseliny, výroby, s-(thiofosforyl)thioglykolové, bromidů, způsob

Text:

...na základě spektrální analýzy produktu nukleární rezonancí H a MP.Dále uvedené příklady blíže osvětluljí p 0 stup podle vynálezu aniž by jej j-akkoliv- omezovaly.Roztok 3,5 g čeretvě připraiveného- 0,0- 2,2-dimethylpropylthioxofosfatosulfonylbrvomidu 0,01 mol ive 30 ml chloridu uhličitého se za mivchání sytí parami .ketenu po dobu z hodin při tep-lotě od -5 do 0 °C, až je pozorována změna .barvy reakční směsi na světle žlutou.Rozpouštědlo se...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241543

Dátum: 16.07.1985

Autori: Virágh Sándor, Papp Gyula, Szekeres László, Udvardy Éva, Saul Hans-peter, Literati Nagy Péter, Simay Antal, Kiss Ilona, Takács Kálmán, Ecsery Marian, Hetyey Mária

MPK: A01N 43/54

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...působení. Výsledkom tohoto úsilí jsou kombínorvuasné fungicidní .prostředky výrobců prostředků pro ochranu rostlin, například Epiidor spo.lečností Rhom and Haas Co. obsahující humotnoístně 10 0/0 benomylu a 62 0/0 mancozebu nebo Trinuida-l společnost-i Eli »and Lilly Co. (obsahující hmotn-ostně 8 nuarimolu a 32 monebín .a další podobné pyrostředky. Maďarský patentový spis číslo 158 608 se také týká prostředků obsahujícího...

Insekticidní, akaricidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241542

Dátum: 16.07.1985

Autori: Tory Kálmán, Reiner Friedrich, Kiss Éva, Szente Ilona, Krebs Gerd

MPK: A01N 43/82, A01N 57/36, A01N 55/00...

Značky: složky, prostředek, výroby, způsob, nematocidní, účinné, insekticidní, akaricidní

Text:

...sůl.Sloučeniny obecného vzorce I, v němž X znamená skupinukde alkyi obsahuje 1 až 4 atomy uhlíku, a ostatní substituenty mají význam uvedený pod obecným vzorcem I, se .mohou ziskat tím, že se nechají reagovat sloučeniny obecného vzorce Xv němž R 1 má shore uvedený významaminoskupinu, alkylaminoskupinu, arylaminoskupinu, araikylaminoskupinu, dialkylaminoskupinu, cykloalkylaminoskupinu, alkenylaminoskupinu, trialkylsilylaminoskupinu,...

Způsob výroby aminových derivátů pyridazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241539

Dátum: 16.07.1985

Autori: Sarkadi Ádám, Nemetz Herbert, Sporny László

MPK: C07D 413/12

Značky: derivátů, pyridazinu, způsob, amínových, výroby

Text:

...nichž se ptóza neprojevila.Tento test se provádí na skupinách 10 myší, výsledky se vyjádří v procentech a představují počet zvířat, u nichž se neprojevila ptóza. Výsledky jsou průměrem z nejméně dvou pokusů.Potencialízace zaškubů hlavou vyvolaných S-hydroxytryptotanemš-hydroxytryptofanový ipľekurzor S-hydroxytryiptamin vyvoláva u myši typické chování, charakterizované prudkými záškuby ušních boltců záškuby hlavou. Molekuly,které atktivují...

Insekticidní a akricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241538

Dátum: 16.07.1985

Autori: Baláspiri Lajos, Pálosi Eva

MPK: A01N 47/34

Značky: výroby, účinných, insekticidní, prostředek, látek, akricidní, způsob

Text:

...je možno připravit emulgováním vody v olejovém roztoku nebo olejové disperzi účinné látky V postřikovacim zařízení krátce před nebo dokonce i během postřiku. Roztoky účinných látek v organických rozpouštědlech mohou obsahovat látku snižující fytotoxicitu, jako tuk z ovčí vlny, kyselinu nebo alkohol tuku z ovči vlny.V další části jsou podrobně .popsány příklady několika prostředků podle vynálezu.Granuláty se vyrábějí například tak, že se...

Způsob výroby nových oxiranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241500

Dátum: 16.07.1985

Autori: Krekeler Hans, Winkler Bruno, Wunder Friedrich, Schmidt Hans-joachim, Fernholz Hans

MPK: C07D 303/02

Značky: oxiranů, nových, výroby, způsob

Text:

...přichází jako ředidlo vvlýrvahu yý hodně ĺdímethylsulfoyxiĺd.r .JReakční teploty se mohou při shorapopsaně variantě postupu ce měnit v širokémA Obecněse pracujeŤpři teplotách mezi 2 U stupni Celsia a 80 °C.- . v - Při provádění postupu přípravy-roxiranů vzorce Il podle varianty a a při zpracování reakční směsi vznikající touto syntézou se postupuje podle obvyklých metodjsrov,I. Amor. Chem. § 00. 87, 1363-1 364 1965 Při variantě 3 postulpu...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241499

Dátum: 16.07.1985

Autori: Ueda Shozo, Yoshizawa Toshio, Thomas Herbert, Andrews Peter, Seubert Jürgen

MPK: A01N 43/50

Značky: účinné, prostředek, výroby, růstu, regulaci, způsob, rostlin, složky, fungicidní

Text:

...poléhaní rostlin před sklizni V důsledku zkrácení stébel. Kromě toho mohou regulatory růstu rostlin způsobit u obilí zesílení stébla, což rovněž působí proti poléhání. Použití regulátorů růstu k zkrácení stébel a zesílení stébel umožňuje aplikaci vyšších množství hnojiv k zvýšení výnosů,aniž by se bylo třeba obávat poléhání obilí.Potlačení vegetativního růstu dovoluje u mnoha kulturních rostlin hustší výsev nebo výsadbu kultur, takže...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241498

Dátum: 16.07.1985

Autori: Jones Derrick Fleet, Oldham Keith, Kato Takashi, Suzuki Yoshihisa, Miyazaki Tsutomu

MPK: A01N 43/647, A01N 43/50

Značky: způsob, účinné, regulaci, rostlin, výroby, prostředek, růstu, složky, fungicidní

Text:

...chloru, jakož i vždy popřípadě halogenem nebo/a alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku substituovanou fenylovou skupinu, X a index m maji výhodné význam uvedený pod vzorcem I.Zvláště výhodné jsou ty sloučeniny obecného vzorce I, v němžR znamená terobutylovou skupinu, isopropylovou skupinu nebo methylovou skupinu, vždy popřipadě methylovou skupinou substituovanou cyklopropylovou skupinu,cyklopentylovou skupinu nebo cyklohexylo~ vou skupinu,...

Způsob výroby substituované 4-chlorfenoxykarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241493

Dátum: 16.07.1985

Autori: Richardson Kenneth, Van Hes Roelof, Eckhardt Wolfgang, Grosscurt Arnoldus, Brouwer Marius

MPK: C07C 57/32, C07C 53/16

Značky: kyseliny, výroby, 4-chlorfenoxykarboxylové, substituované, způsob

Text:

...reakce lze využít stano-vení obsahu chloru v odpadním plynu vzhledem k tomu, že obsah chloru V odpadním plynu na konci reakce silně stoupá. K dalšímu zvýšení reatkčnĺ rychlosti se mohou navíc používat dispergační prostředky, například sodná sůl kyseliny ligninsulíonové.Roztok fenoxyoctové kyseliny popřípadě Z-methyltenoxyoctové kyseliny nebo azt-fenoxypropionové kyseliny po~případě~ a-Z-methylfenoxypropionové kyseliny, který se používá jako...

Teplosměnný válec, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241491

Dátum: 16.07.1985

Autor: Töpfl Werner

MPK: B21D 53/04

Značky: zařízení, provádění, výroby, způsobu, válec, tohoto, teplosměnný, způsob

Text:

...nosná objímka 36 je v poloze, že její konec je nasunut na. čep 35 a zajištěn vypínacím pouzdrem 37, konce hliníkových pásů 6, 7 se upevní na nosnou objí-mku 36 přilepením. Potom se spustí hnací mechanismus stroje a začne navíjení hliníkových pásů 6, 7 na nosnou objímku 36 v důsledku otáčení nosné objímky 36 a obou postranic 30, 31. Hliníkové pásy 6, 7 leží jeden na druhém tak, že podélná žebra 27 na pásu 7 zapadají do prohlubní 22 na pásu 6....

Prostředek k regulaci růstu rostlin a fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241482

Dátum: 16.07.1985

Autori: Kalbfell Heinz, Bach Hanswilhelm, Lieder Bernhard, Wiebus Ernst, Hundeck Joachim

MPK: A01N 43/64

Značky: regulaci, prostředek, složky, fungicidní, růstu, výroby, způsob, účinné, rostlin

Text:

...ředidla a popřípadě v~ přítomnosti báze při teplote od 0 do 200 °C, načež se popřípa-dě na získané sloučeniny vzorceS prekvapením vykazují deriváty l-hydroxytriazolu vzorce I podle vynálezu lepší schopnost regulovat růst rostlin než známý 2-chlorethyltrimethylamoniumchlorid a rovněž než známá Z-chlorethylfosfonová kyselina, které jsou - jak známo- ~ dobře účinIlýlľľlĺ látkami se stejným typem účinku. Kromě toho mají sloučeniny podle...

Způsob přípravy 1,2-bis(nikotinamido)propanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241475

Dátum: 16.07.1985

Autori: Schwarz Richard, Goetz Norbert, Wuerzer Bruno, Keil Michael, Spiegler Wolfgang, Jahn Dieter, Kamoshita Katsuzo, Ueda Yosihiko, Pabst Horst, Saito Ikuo, Becker Rainer

MPK: C07D 213/82

Značky: přípravy, 1,2-bis(nikotinamido)propanu, způsob

Text:

...při 23 QC 10 l 1-C 14-arachidonové kyseliny 80 nM, 4,8 Ci mo v- 0,1 M vodném roztoku hydrogenuhličitanu sodného pro iniciaci reakce, poté se reakce ukončila přídavkem 50 l 0,5 M vodného roztoku kyseliny citrónové a směs se extrahovala 8 ml ethylacetátu. Organídká vrstva se regenerovala a ko-ncentrovala do sucha za sníženého tlalku. Zbytek se rozpustil ve 100 1 ethylacetá-tu a po-drobil se Chromatografii v tenké vrstvě za použití...

Fungicidní prostředek, herbicidní prostředek a/nebo prostředek ovlivňující růst rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241472

Dátum: 16.07.1985

Autori: Gärtner Roderich, Cornils Boy, Midlothian Teng Lina Chen, Wright George Joseph, Bull Bernard Thomas

MPK: C07D 249/08, A01N 43/64

Značky: fungicidní, prostředek, herbicidní, růst, ovlivňující, rostlin

Text:

...solani, plíseň šedá na lílku Botrytis cinerea, verticílieza brambor u lílku Verticillium albo-atrum),padli travní u lílku Erysiphe cichoracearum), padli travni u myrty Všechntné Leveillula taurica), plíseň šedá u jahod Bot rytis cinerea), padli travni u jahod Sphae rotheca humuli, alternarie tabáku Alternaria longipes), padli travni u tabáku Erysiphe cichoracearumj, skvrnatička řepná Cersospora beticola, skvrnatička podzemnice olejne...

Způsob výroby pyrimido-2-benzazepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241471

Dátum: 16.07.1985

Autori: Cood David Charles, Loveless Anthony Howard, Pratt Jeremy David, Daniels Colin James

MPK: C07D 487/04

Značky: pyrimido-2-benzazepinů, způsob, výroby

Text:

...je možno uskutečnit v prítomnosti alkohollckeho, například methanolického, roztoku alkoxidu alkalickêho kovu, například methoxidu sodného. Reakci je možno provádět při teplotě zhruba od 0 do 65 QC, s výhodou zhruba při teplotě míst nosti.Pro úplnost je následujĺcím reakčnim schémetem II, V němž X a Y mají shora uveá dený význam, ilustroväna příprava těch meziproduktů vzorce IV, v němž p má hod notu 1Sloučoninu vzorce VI je možno podrobit...

Mazadlo na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 241329

Dátum: 16.07.1985

Autor: Ježek Pavel

MPK: C03C 25/02

Značky: mazadlo, úpravu, vlákien, sklenených

Text:

...rôznych olejov a voskov. zlúčeniny .amflpatického charakteru sa prejavujú podobne v dôsledku orientácie na povrchvu sklenených vlákien. Tieto problémy sa v ,podst-atnej miere od stránia pri použití mazadla podľa vynále Príkladzzu. Podstataivyneěezue spočívaďv- tom že ako Íůazadlůp saesteramin vzorce v l Š čToto nové použitie uvedenéhtmeätervamínu je založenéna jeho- schopnosti znižovať napätie pri trení vlákien s rôznymiL-textilnými...

Deriváty kyseliny 5-alkyl-2-pyrazinkarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241299

Dátum: 16.07.1985

Autori: Sasín Miroslav, Klenor Karel, Eermák Jioí

MPK: C07D 241/24

Značky: kyseliny, 5-alkyl-2-pyrazinkarboxylové, deriváty

Text:

...látky vykazují významnou akti vitu, ve které předčí i účinnost standardu. To se týká pře devším látky T 426, která ,je aktivní v koncentraci S/.vg/mlW Vyšší účinnost proti atypickym kmenům mykobakteria vykázalatéž látka u 42 a. Nłinímální inhibični koncentrace zkoumeniohChemoterapeutícký pokus na myäích infikovaných tuberkulosou a lédených funkčními deriváty kyseliny 5-a 1 ky 1-2-pyrazinkarboxylové prokázal vysokou aktivitu především látky T...

Způsob výroby substituovaných 2-aminotriazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241279

Dátum: 16.07.1985

Autori: Kubín Sáva, Miklenda Jioí, Eubr Jaromír

MPK: C07D 251/06

Značky: výroby, 2-aminotriazinů, způsob, substituovaných

Text:

...dvoustupňový způsob výroby 2-amino-4-alkoxy-6-a 1 ky 1 ~ 1,3,5 ~triazínu obecného vzorce I, kde R 1 je alkyl cl až cs, R 2 je alkyl cl až cs, nebo vodík, který spoči~ vá v tom, že hydrochlorid quanyl-O-methylisomočovíny obecného vzorce II, kde R 1 je alkyl C 1 až c 6 reaguje s ortoesterem obecné 3 241 27 sho vzorce III, kde R 2 je alkyl cl až cs nebo vodik a R je alkylC 1 až C 6 v molárních poměrech 10,5 až 110, nejlépe však v poměru 11 v...

Zařízení pro posuv a reversaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 241192

Dátum: 16.07.1985

Autor: Jalek Ladislav

MPK: H01F 41/08

Značky: zařízení, reversaci, posuv

Text:

...k tíavtntltí jednoho závltu na cívku Z, přičemž při každém otočení vačky 11 o 360 stlačuje vačka 11 současně tlačnott tyč 13, která stlačuje rameno Za převodové dvouramenné páky 2, jejíž protilehle rameno 21) přitom zvedá zvedací tyč 21, cloléhající na k ní přilehlé rameno vol 21 cvěžě VýkyVilě vratné dvouramenné pílky 3, přičemž protilehlé rameno této páky 3, opatřené pohyblivou, tlačnou západkou 31, zapadající do ozubení rohatkového kola 4,...

Způsob přípravy 5-(2-alkoxyfenyl)-thiazolidindionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241149

Dátum: 16.07.1985

Autor: Buchta Jaroslav

MPK: A61K 31/425, C07D 277/34

Značky: přípravy, způsob, 5-(2-alkoxyfenyl)-thiazolidindionů

Text:

...V přítomnosti katalytického množství Lewisovy kyseliny, například jodidu zinečnatého.Jestliže aldehyd je pevná látka, používá se rozpouštědlo inertní k reakci /například methylenchlorid, ether/, výhodné je však, jestliže aldehyd je kapalinou. Teplota reakce není rozhodující, s výhodou se však provádí při snížené teplotě /například 0 až 25 °c/ a pak se nechá probíhat při teplotě místnosti několik hodin nebo dnů, jak je to nutné pro dokončení...

Způsob nepřetržité výroby homopolymerů ethylenu nebo kopolymerů ethylenu s alespoň jedním .alfa.-olefinem o 3 až 8 atomech uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241147

Dátum: 16.07.1985

Autori: Jonáš Jaroslav, Mazal Ctibor, Liptáková Veronika

MPK: C08F 10/02

Značky: výroby, ethylenu, kopolymerů, homopolymerů, atomech, nepřetržité, alespoň, uhlíku, jedním, způsob, alfa-olefinem

Text:

.../Ticlal /Mgclz/Y /AlC 13/Z /RMgCl/b, ve kterém 2 5 a 5 3, y 3 2, 0 5 z Ěvł a 0 5 b 5 1, samotnou nebo ve směsi se sloučeninou obecného vzorce3 T 1013 - /AlCl 3/W. /E,IiCl 4/x, ve kterém o š w ř 1, o 5 x 5 0,03 a symbol E znamená diisoamylether nebo di-n~butylether,- produkt získaný uvedením komplexní sloučeniny hořčíku, zahrnující alespoň jednu slouče ninu ze skupiny obsahující monohalogenidy hořčíku a hydridy halogenmagnesia, ve styk s...

Způsob nepřetržité výroby homopolymerů ethylenu nebo kopolymerů ethylenu s alespoň jedním .alfa.-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241145

Dátum: 16.07.1985

Autori: Letz Štefan, Polifvka Milan, Blahovský Ladislav

MPK: C08F 10/02

Značky: alespoň, kopolymerů, způsob, výroby, jedním, nepřetržité, ethylenu, homopolymerů, alfa-olefinem

Text:

...vůči reakčnim složkám,jímž je například jednanebo několik z těchto sloučenin Mgclz, Al 2 O 3, M 003, MnCl 2, SiO 2,Mgo.- Amidy organických nasycených kyselín, jichž se používá při způsobu podle vynálezu, jsou například amid kyseliny laurové, amid kyseliny myristové, amid kyseliny palmitové, amid kyseliny ttearově, amid kyseliny arašídové.Polyalkylenpolyoly použitelnými podle vynálezu jsou například polyethylenglykoly o moleZ epoxidovanýoh...

Způsob výroby nových substituovaných 1,4-dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241144

Dátum: 16.07.1985

Autori: Koneený Václav, Varkonda Štefan, Balák Jioí, Hýblová O3ga

MPK: C07D 417/04, C07D 413/04

Značky: substituovaných, výroby, způsob, 1,4-dihydropyridinu, nových

Text:

...může obsahovat 1 až 3 atcmy uhlíku, a přičemž V případě alkcxyalkylové skupiny zaujímá alkoxyskupina v případě dialkylaminoalkylová skupiny zaujímá dialkylaminoskupina zejména polohu na koncovém atomu uhlíku alkylové skupiny.Jako příklady takovýchto výhodných skupín R 3 lze uvést methylovou skupinu, ethylovou skupinu, n-propylovou skupinu, isopropylovou skupinu, n-butylovou skupinu, isobutylovou skupinu, sek.butylovou skupinu, terc.buty 1...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241143

Dátum: 16.07.1985

Autor: Lácová Margita

MPK: A01N 57/12, A01N 59/26

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...a/nebo povrchové aktivní činidlo, které je snášenlivé s aktivní složkou.Tyto prostředky také tvoří část předloženěho vynálezu. Obvykle obsahují od 0,001 do 95 hmot. aktivní složky. Obecně obsahují mezi 0,1 do 20 hmotnostnich povrchově aktivního činidla.Výraz nosič označuje V uváděném popisu organický nebo anorganický přírodní nebo syntetický materiál, se kterým se aktivní složka mísí pro usnadnění aplikace na rostllnu, na seme na...

Způsob výroby nových substituovaných derivátů dibenzodiazepinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241138

Dátum: 16.07.1985

Autori: Šipoš Ján, Kristian Pavol, Poór Robert

MPK: C07D 401/06, C07D 451/02

Značky: způsob, výroby, substituovaných, derivátů, dibenzodiazepinonu, nových

Text:

...rozpustnosti.Tato reakce se může provádět v kterémkoli rozpouštědle, pokud tato rozllčným způsobem rozpouštějí soli. S výhodou se používají methanol, ethanol nebo jejich směsi /například 50 50 ohj/obj/. Pak se každá z opticky aktivních solí rozpustĺ ve vodě, neutralizuje se a získá se odpovídající volná sloučenina v //- nebo /-/-formě.Rovněž se připraví pouze jeden enantimer, jestliže se při výše popsané synthese vychází pouze z jednoho...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241132

Dátum: 16.07.1985

Autor: Janíeek Jozef

MPK: A01N 53/00

Značky: insekticidní, výroby, účinné, akaricidní, prostředek, látky, způsob

Text:

...oximu se běžně provádí při použití hydroxylaminu nebo /uhlovodíkový zbytek/oxyaminu ve formě adičních solí s kyselinami. například ve formě hydrochloridu. V případech,kdy se má připravit sloučenina, ve které R 1 značí methyl, je vzhledem k dostupnosti hydrochloridu methoxylaminu obvyklejší provádět reakci v jednom stupni při použití hydrochloridu methoxylaminu.V případě, že je potřebné připravit sloučeniny, ve kterých R 1 značí...

Způsob výroby derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241122

Dátum: 16.07.1985

Autori: Šipula Peter, Beoadik Jozef

MPK: C07D 457/12

Značky: ergolinu, výroby, způsob, derivátů

Text:

...glykolát, tartrát, metansu 1 fo~ nát, propansulfonát, naftalen~ 1-sulfonát nebo naftalen-2-sulfonát.Průběh postupu podle vynálezu je překvapující, neboč by se dalo očekávat, že octan olovičitý bude působit na indolovou část ergolinové molekuly na uhliku V poloze 3 nebo2 nebo na bázický dusík v poloze 6.Na základě prací n indolu /jako například R. J. Sundberg, The Chemistry of Indoles in Organic Chemistry, sv. 18, Academic Press,...

Způsob výroby 5-hydroxy-6-substituovaných thio-6-substituovaných hexanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241109

Dátum: 16.07.1985

Autori: Skokánek Peter, Schaffer 1udovít, Uváeik Michal, Uhrík Ján

MPK: C07C 149/00, A61K 31/10

Značky: 5-hydroxy-6-substituovaných, hexanových, kyselin, výroby, způsob, thio-6-substituovaných

Text:

...histaminový antagonist mepyrmin v dávoe 0,5 mg/kg 30 minut před indukcí. Tato midifikaoe maskuje histaminový účinek, čímž se lépe ukáže SRS-A účinek.Sloučeniny jsou tedy určeny pro terapeutické použití při léčení alergických reakcí dýohacího systému, kde SRS-A je příčinným mediátorem bronohospasmu, tj. při alergických plicních poruchách, jako je například astma způsobené vnějšími nebo průmyslovými vlivy, jako je např. astma farmářů nebo...

Způsob výroby nových 2,3,4-trinor-m-interfenylenprostacyklinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241102

Dátum: 16.07.1985

Autori: Mikler Addej, Markuš Štefan, Ladomerský Juraj, Šesták Tomáš, Karaba Gabriel, Motús Dušan, Fridrich Ján, Lach Kamil, Blaha Marián, Roób Július, Škrobánek Emil, Tóth Imrich

MPK: A61K 31/557, C07D 307/93, C07C 177/00...

Značky: derivátů, výroby, 2,3,4-trinor-m-interfenylenprostacyklinových, nových, způsob

Text:

...Z kde R 6 mi výle uvedenú význel e Z má vrchu uvedený význu e výjinkou uninoekupiny, ee zprecováve působení elektrefilniho reekčního činidle obecného vzorcez-x kde X znuenä eton helogenu e E znamená etc helogenu nebo N-mxkoiniuidoekupinu, v organické rozpoultädle nebo ve dvourlzovám prostředí, obeełmjtcil vodu e organické rozpcultldlo, neuieitelně z vodou, popřipedl ze pł-ítonnoeti činidle. ktere vile kyselinu e výsledný helogenovený...