Archív za 1985 rok

Strana 85

Zařízení pro zapředení příze na bezvřetenové spřádací jednotce se spřádacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215297

Dátum: 01.08.1985

Autori: Eliáš Jiří, Mikulecký Karel, Janoušek Jan, Buryšek František, Ešner Stanislav, Škoda Stanislav

Značky: spřádací, příze, bezvřetenové, zařízení, spřádacím, rotorem, zapředení, jednotce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro zapředení příze na bezvřetenové spřádací jednotce se spřádacím rotorem, obsahující zapřádací ústrojí pro vracení konce příze odtahovým kanálem do spřádacího rotoru, přerušovací ústrojí pro zkrácení konce příze na určitou délku, jakož i odváděcí kanál, napojený na odtahový kanál, jehož podstata spočívá v tom, že do odváděcího kanálu, který je jak při předení, tak i při zapřádání napojen na zdroj podtlaku, ústí alespoň...

Zapojení pro elektronické řízení a indikaci polohy tříregálového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 215296

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kuna Josef, Kučera Miroslav

Značky: indikaci, zapojení, řízení, zakladače, tříregálového, polohy, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká tříregálového zakladače pro sklady a řeší jeho elektronické zapojení pro řízení jeho činnosti počítačem. Výstup čidla polohy první souřadnice je spojen s jedním vstupem paměti polohy vozíku. Se druhým vstupem paměti polohy vozíku je spojen výstup čidla polohy druhé souřadnice. Jeden výstup paměti polohy vozíku je spojen se vstupem řídicího počítače a druhy výstup paměti polohy vozíku je spojen s indikační jednotkou. Jak vozík...

Oboustranný rošt pro perličkovou lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 215295

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šimo Vladimír, Záň Josef

Značky: lázeň, perličkovou, oboustranný, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboustranného roštu pro perličkovou lázeň sestaveného ze segmentů zhotovených z plastické hmoty nesoucích pružnou hadičku pro přívod a výstup vzduchu a vzájemně spojených spojkami. Podstatou vynálezu je, že segment tvaru hranolu je v místě výřezů opatřen výstupními otvory, které prochází jednak podélně ve směru osy segmentu a jednak příčně segmentem, který má ve svých bocích vyvrtány úchytné otvory, v nichž jsou umístěny spolky,...

Dopravník pro přepravu sypkých hmot ve strmém nebo svislém směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215294

Dátum: 01.08.1985

Autori: Mrázek Jan, Horák Martin, Bosák Miroslav

Značky: směru, sypkých, dopravník, prepravu, strmém, svislém

Zhrnutie / Anotácia:

Je opatřen na náběhovém konci zásobníku 9 a na shazovacím konci skluzem 5 a je uložen v nosném rámu. Jeho žlab 1 je vratně pohyblivý a je opatřen stabilní krycí deskou 3. Na dolní části žlabu 1 je pohyblivě upevněn unášecí člen 4. Tento unášecí člen 4 je spojen pákou 12 s táhlem 13 klikového mechanismu 10, hnaného pohonem 11. Sloupec 7 sypké hmoty je unášen zasunutým unášecím členem 4 a vratně pohyblivým žlabem 1. Úsek h dráhy vratně...

Pružný stierač pre veľkokapacitné filmové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215293

Dátum: 01.08.1985

Autori: Tkáč Alexander, Cvengroš Ján

Značky: filmové, stierač, veľkokapacitné, pružný, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pružný stierač pre veľkokapacitné filmové zariadenie, obsahujúci nosné tyče a stieracie segmenty, vyznačujúci sa tým, že stierací segment (3) je zhora uchytený, na nosnej tyči(2) pružnou spojkou (4) a nosné tyče (2), opatrené spojovacími segmentami (5), sú navzájom spojené spojovacou pružinou.

Zariadenie na aeráciu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 215292

Dátum: 01.08.1985

Autori: Dleštík Václav, Laco Vladimír

Značky: aeráciu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ejektorového čerpadlového zariadenia s dlfuzorom u něhož je na ejektor v aktivační nádrži ve svislé poloze napojeny difuzor. Difuzor, svisle se rozšiřující sahá až na dno aktivační nádrže.

Směs aditivních složek pro protipožární zpěňovatelné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215291

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vašátko Eduard

Značky: aditivních, směs, zpěňovatelné, protipožární, složek, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Směs aditivních složek, určená pro výše uvedené protipožární zpěňovatelné vrstvy na polymerní bázi složené z kombinace nadouvadel, například polyalkoholů nebo sloučenin obsahujících dusík, karbohydrátů a katalytických složek, například na bázi fosforu nebo boru. Podstatou vynálezu je, že její jednotlivé složky, bez ohledu na chemický charakter, jsou zastoupeny ve směsi v určitém zrnění, resp. velikosti částic. Jednotlivé částice jsou ve směsi...

Způsob praní nebělené a částečně bělené buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215290

Dátum: 01.08.1985

Autor: Fousek Jiří

Značky: částečně, praní, nebělené, buničiny, způsob, bělené

Zhrnutie / Anotácia:

Praní odvařené buničiny se provádí ve dvou oddělených zónách. Z varny prochází odvařená nebělená buničina kyselou prací zónou, načež prochází třídící zónou, odvodňovací zónou, kyslíkovou bělicí zónou, za níž je zařazena alkalická prací zóna. V kyselé prací zóně je buničina protiproudně propírána filtrátem z posledního zahušťovacího stupně třídící zóny, přičemž velká část filtrátu cirkuluje v třídící zóně. Na poslední nástřiková místa...

Způsob stanovení aflatoxinů radioimunologickou analýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215289

Dátum: 01.08.1985

Autori: Píchová Drahomíra, Doležalová Vladimíra, Praha, Vereš Karel

Značky: způsob, aflatoxinů, radioimunologickou, stanovení, analýzou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení aflatoxinů radioimunologickou analýzou, při které se jako tritiovaného radioligandu použije (2,3-3H) aflatoxinu-B2 vzorce I. Způsob umožňuje stanovení pikogramových množství všech aflatoxinů jako celku vyskytujících se v biologických materiálech.

Spôsob kontroly zloženia dvojzložkového elektrolytu pre elekrochemické obrábanie a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215288

Dátum: 01.08.1985

Autori: Augustín Ján, Kasák Ladislav Nově Mesto Nad Váhom

Značky: dvojzložkového, zloženia, kontroly, obrábanie, uskutočňovaniu, elektrolytu, spôsob, zariadenie, elekrochemické

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je kontrola zloženia a kvality dvojzložkového elektrolytu počas elektrochemického obrábania. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že v prívode dvojzložkového elektrolytu pred vstupom a /alebo v pracovnej medzere sa elektricky sníma veľkosť a početnosť častíc elektrovodivej a elektronevodivej zložky dvojzložkového elektrolytu.

Nátokový žľab bubnového magnetického odlučovača s permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 215287

Dátum: 01.08.1985

Autori: Petrek Martin, Ivanič Jaroslav, Čiško Vojtech

Značky: permanentnými, nátokový, žľab, bubnového, magnetmi, odlučovača, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka bubnového magnetického odlučovača s permanentnými magnetmi na odlúčenie drobných feromagnetických prímesí z minerálnych rmutov, suchých práškových a zrnitých materiálov. Účelom vynálezu je zlepšenie účinnosti odstraňovania feromagnetických znečistění z toku rmutu alebo jemnozrnného materiálu. Uvedeného účelu sa dosiahne - úpravou dna nátokového žľabu odlučovača tak, že pred bubnom odlučovača je výstupok s nábežnou plochou...

Zařízení pro kování výkovků děrovaných kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215286

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kajer Stanislav, Schober Reiner

Značky: výkovků, kotoučů, kovaní, děrovaných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení materiálových a mzdových nákladů při výrobě výkovků děrovaných kotoučů. Dosud se tyto výkovky vyrábějí volným kováním pod kovacími lisy. Takto zhotovené výkovky mají v důsledku nepřesnosti a excentricity velké přídavky na obrábění. Výroba kováním v zápustce je omezena potřebou zápustkových bucharů abnormálních parametrů. Snížení materiálových a mzdových nákladů se realizuje pomocí zařízení pro kování výkovků...

Zařízení pro otočné uložení upínacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215285

Dátum: 01.08.1985

Autori: Štefek Stanislav, Sláma Jiří, Vojta Jiří

Značky: upínacího, otočné, zařízení, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro otočné uložení upínacího zařízení Řešení podle vynálezu zdokonaluje zařízení, u nichž je nutno upnutý obrobek při obrábění několikrát otočit v horizontální rovině, přičemž k ustavování zařízení v žádané poloze je použito pístu, ovládaného stlačeným vzduchem. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že v základním tělese zařízení je vytvořen prostor pro uložení ovládacího pístu, který je spojen s pouzdrem, na kterém je uložen...

Pásové vozidlo, zejména pro lesní práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 215284

Dátum: 01.08.1985

Autor: Bakoš Ján

Značky: lesní, práce, pásové, vozidlo, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Pásové vozidlo, zejména pro lesní práce, vyznačující se tím, že na rámu (1) je uloženo hnací kolo (2) a vodicí kolo (5) jediného poháněného pásu (4), nad jehož spodní větví je uložena skluznice (6), přičemž k rámu (1) je pevně připojena řídicí páka (7).

Způsob úpravy tloušťky stěny na koncích nápichových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215283

Dátum: 01.08.1985

Autor: Lukáš Josef A Plucnar Radim

Značky: způsob, trubek, tloušťky, koncích, nápichových, úpravy, stěny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší manipulaci odpadu při válcováni trubek za tepla na válcovacích tratích s tahovou redukovnou. Trnová tyč 2 se zavede do tahové redukovny a nápichová trubka 4 se zasune na trn 2 až po dorazové a stěrací zařízení 3. Po odsunutí dorazového a stěracího zařízení 3 se trubka 4 rozválcuje na trnu 2 vratným pohybem válců nejméně jedné tříválcové kalibrovací stolice 1, přičemž dráha válců této kalibrovací válcovací stolice 1 se rovná nejméně...

Způsob přípravy chlorovaného dikarbolidu kobaltitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 215282

Dátum: 01.08.1985

Autori: Heřmánek Stanislav, Baše Karel, Selucký Pavel, Rais Jiří, Plešek Jaromír

Značky: kobaltitého, přípravy, dikarbolidu, způsob, chlorovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy chlorovaného dikarbolidu kobaltitého, vyznačený tím, že cesná sůl dikarbolidu kobaltitého se po rozpuštění v diethyleteru převede protřepáním s roztokem H2SO4 na kyselinu dikarbolidu kobaltitého a tato kyselina se po odpaření eteru a rozpuštění odparku ve vodném roztoku 4-12 M HCl chloruje elementárním chlorem buď z vnějšího zdroje nebo vyrobeným in situ s výhodou reakci chlorečňanu alkalického kovu a kyseliny chlorovodíkové.

Tažné a ovládací lanové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215281

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kadlec František, Weber Ladislav, Busta Miloslav

Značky: tažné, lanové, zařízení, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízeni je možno využít všude, kde jde o přepravu materiálu na větší vzdálenosti s přesným uložením na předem určené místo. Účelem vynálezu je odstranit složité přívody elektrické energie do transportního zařízení (troleje, shrnovačky) a tím zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti. Zařízení podle vynálezu se skládá z hřídele, uložené otočně v ložiscích. Na jednom konci je hřídel napojena na hnací ústrojí. Na druhém konci hřídele je otočný...

Zapojení pro regulaci trakčního pohonu s nezávislou elektrickou brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215280

Dátum: 01.08.1985

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

Značky: nezávislou, elektrickou, zapojení, pohonů, brzdou, regulaci, trakčního

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduché zapojení trakčního pohonu vozidla elektrickou brzdou nezávislou na trolejovém napájecím napětí. Největší výhodou tohoto zapojení pohonu je, že průběh momentové charakteristiky elektrické brzdy dosahuje v oblasti malých rychlostí relativně velmi vysokých momentů. Toho se dosahuje vhodným rozdělením brzdového odporníku na dvě části, z nichž jedna část je zařazena v režimu brzdy v obvodu buzení, druhá v obvodu kotvy....

Zařízení k fluidaci práškových nebo jemně zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215279

Dátum: 01.08.1985

Autori: Varta Jiří, Kodrle Luděk

Značky: práškových, zařízení, zrnitých, materiálů, fluidaci, jemné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k fluidaci práškových nebo jemně zrnitých materiálů, které sestává ze zásobníku, v jehož spodní části má upravenou porézní přepážku, jíž prochází čeřící tlakový plyn. Porézní přepážka je provedena tak, že její propustnost plynu se zmenšuje směrem k výpusti zásobníku v potrubí pro přívod čeřícího plynu je vložen škrtící orgán s pneumatickým odporem 2,5 až 20 krát větším než odpor porézní přepážky.

Práškový prací prostředek se zvýšenou prací účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 215278

Dátum: 01.08.1985

Autori: Lopata Václav, Procházka Karel, Haumer Jaroslav, Řezníček Petr, Novák Jan

Značky: prací, práškový, prostředek, účinnosti, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká průmyslu pracích prostředků. Řeší zvýšeni prací účinnosti při daném obsahu tenzidů a komplexotvorných látek, ze surovin detergentů nejdůležitějších, ale ekonomicky nejnáročnějších a ekologicky nejkritičtějších. Vynález je charakterizován omezeným obsahem síranů alkalických kovů v pracích a předpíracích prostředcích, především neobsahujících oxidační přísady typu perboritan a peruhličitan a používáním jiných interních plnidel....

Zařízení na výrobu ozubení globoidního šneku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215277

Dátum: 01.08.1985

Autor: Bílik Štefan A Javorník Ján

Značky: zařízení, globoidního, ozubení, výrobu, šneku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na výrobu globoidního šneku, zejména na univerzálním soustruhu, obsahující nožovou hlavu, v niž je nastavitelně uložen nožový držák. Nožová hlava je pevně spojena s ozubeným kolem, uloženým otočně na malém podélném suportu soustruhu, přičemž zuby ozubeného kola jsou v záběru s ozubeným hřebenem nebo šnekem, pevně uloženým na příčném suportu soustruhu.

Směs na polymerní bázi s omezenou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215275

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vašátko Eduard

Značky: směs, omezenou, polymerní, hořlavostí, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Směs na polymerní bázi s omezenu hořlavostí, vyznačená tím, že se skládá ze 100 hmotnostních dílů pojiva na bázi polyesterové epoxidové, akrylátové nebo alkydové pryskyřice, kaučuku, asfaltu, popřípadě polystyrenového nátěru nebo vzájemné kombinace dvou nebo několika výše uvedených pojiv a z 10 až 160 hmotnostních dílů směsi aditiv, složené z 3 až 25 hmotnostních dílů melaminu a/nebo hexametylentetraminu a/nebo jeho nitroderivátů, 5 až 45...

Keramická tvarovka pro horizontální zvláště spínané stavební dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 215274

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šafková Miroslava, Šafek Miroslav

Značky: stavební, dílce, keramická, horizontální, tvarovka, spínané, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická tvarovka pro horizontální zvláště spínané stavební dílce, vyznačená tím, že má horní stěnu tvarovánu v širší drážku (1), jejíž stěna (2) má uprostřed oddělitelný, spojovací můstek (3) uzavírající průběžný otvor (5), přičemž dolní stěna (4) je opatřena průběžným dutým žebrem (6) vystupujícím o průběžného otvoru (5) a tvárnice je vylehčena průběžnými otvory (7).

Kryt šroubu nebo vrutu s válcovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215273

Dátum: 01.08.1985

Autor: Bašta Václav

Značky: válcovou, hlavou, šroubu, vrutu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu může být použito ve všech oborech, kde se používá šroubového spojeni s ohledem na povrchovou úpravu výrobku. Vynález řeší esteticky vzhled šroubového spoje a zamezuje podstatně svévolnou demontáž. Účelu vynálezu dosáhneme podložkou pod šroub, kterou prodloužíme směrem vzhůru válcovou stěnou opatřenou průřezem a zakončenou lemem určeným pro zápich ve víčku. Na takto upravenou podložku nasadíme víčko jehož vnitřní tvar je shodný s...

Zapojení střídače proudu s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 215272

Dátum: 01.08.1985

Autori: Cibulka Josef, Hloušek Jaroslav A Kondr Milan, Bryksí Jan, Jelínek Richard, Krtek Jan, Mičkal Vladimír, Winkler Jiří

Značky: proudu, zapojení, vlastní, komutaci, střídače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení střídače proudu s vlastní komutací obsahující zdroj proudu, tvořeny alespoň jedním řízeným tyristorovým třífázovým můstkem, na jehož stejnosměrné straně je zapojena vyhlazovací indukčnost, dále alespoň jeden hlavni tyristorový můstek a komutační obvody, vyznačené tím, že k první a druhé výstupní stejnosměrné svorce (1.1, 1.2) zdroje proudu (1°) je paralelně připojen svými stejnosměrnými svorkami (2.1, 2.2, 3.1, 3.2) alespoň jeden ze...

Nádoba trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215271

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kováčik Vladimír, Vasilev Ljudmil

Značky: kvapalinovým, trojfázového, nádoba, chladením, transformátora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši nádobu trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením, ktorá je určená predovšetkým pre priestorové vyhotovené aktívne časti transformátorov. Nádoba pozostáva zo spodného dielu hranolovitého tvaru a vrchného dielu zvonového tvaru navzájom spojených prírubami. Príruba vrchného dielu nádoby, má na jednej svojej strane vytvorenú rozšírenú časť, na ktorú dosadá príruba spodného...

Zapojení stupně binární ščítačky a/nebo odčítačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215270

Dátum: 01.08.1985

Autor: Holub Igor

Značky: binární, ščítačky, odčítačky, stupně, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Problém vynálezem řešený: technické zjednodušení obvodů stupně binární sčítačky a/nebo odčítačky a vlivem toho zvýšení provozní spolehlivosti a snížení pořizovacích nákladů. Stručný výklad podstaty vynálezu: zapojení stupně binární sčítačky a/nebo odčítačky je vytvořeno ze dvoustavového obvodu typu T a ze dvou negovaných součinových hradel. Dvoustavový obvod typu T je vytvořen z bistabilního klopného obvodu typu D, k jehož vstupu je připojen...

Zapojení stupně asynchronního vratného čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 215269

Dátum: 01.08.1985

Autor: Holub Igor

Značky: čítače, asynchronního, vratného, zapojení, stupně

Zhrnutie / Anotácia:

Problém, který vynález řeší: zjednodušení zapojení, snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti, zrychlení reakce vratného čítače na čítaný impuls, možnost řazení obvodů do kaskády a vytváření asynchronních čítačů, snadnější zpracování výstupních signálů čítače. Stručný vyklad podstaty vynálezu: zapojení je vytvořeno z jednoho dvoustavového obvodu a ze dvou otevíracích obvodů. Dvoustavový obvod je vytvořen z bistabilního klopného obvodu a jednoho,...

Zariadenie pre ovládanie prerušovaného rotačného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215268

Dátum: 01.08.1985

Autori: Takács Juraj, Dvoržák Henrich

Značky: rotačného, zariadenie, pohybu, prerušovaného, ovládanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ovládanie prerušovaného rotačného pohybu, pozostávajúce z elektromagnetickej spojky elektromagnetickej brzdy, hriadeľa, unášača, lamely plochej pružiny, a valca, vyznačujúce sa tým, že na hriadeli (7) valca (8) sú postupne uložené elektromagnetická spojka (2) a unášač (3), na ktorom sú v smere axiálnom uložené lamela spojky (4b), plochá pružina (5) a lamela brzdy (4a), pričom k lamele brzdy (4a) je uspôsobená elektromagnetická...

Způsob pájení chladicích vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215267

Dátum: 01.08.1985

Autor: Miloš Josef

Značky: vložek, způsob, chladicích, pájení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu pálení chladicích vložek, zejména pro chladicí zařízení, spočívá v tom, že ohřátý vzduch o teplotě 350 až 550°C se zavádí do chladicí trubky a zároveň vně trubky se vede vzduch o nižší teplotě, přičemž v každém spoji je udržována po dobu pálení teplota nad bodem tavení pálky na konstantní výši.

Pájedlo pro vyjmutí respektíve zabudování integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215266

Dátum: 01.08.1985

Autor: Starý Jindřich

Značky: vyjmutí, pájedlo, obvodů, zabudování, integrovaných, respektíve

Zhrnutie / Anotácia:

Pájedlo pro vyjmutí, respektive zabudování integrovaných obvodů s pájecí koncovkou, vytvořenou ve tvaru dvou půlhrotů, vyznačené tím, že půlhroty (1) jsou zakončeny břity (2) s nečlenitým povrchem, a že elektrické topné těleso (3) a půlhroty (1) s výjimkou břitů (2) jsou tepelně odstíněny.

Spôsob vytvárania elektrotechnickej izolácie najmä na dynamoplechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215265

Dátum: 01.08.1985

Autor: Beránek Dušan

Značky: vytvárania, dynamoplechy, izolácie, elektrotechnickej, spôsob, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu tvorby elektroizolačných povlakov na dynamoplechy. Spôsob využíva odpadový produkt vznikajúci pri výrobe buničiny s bukového dreva sulfátovým spôsobom s vodnou predhydrolýzou. Tento odpadový produkt zriedený vodou o koncentrácií 30 až 35 % (na sušinu) sa za pomoci sústavy pogumovaných valcov nanesie na pás dynamoplechu a nanesená vrstva sa podrobí účinku zvýšenej teploty v rozsahu 300 až 370 °C po dobu 20-30 sekúnd....

Zařízení k provádění exotermních reakcí, zejména suspenzních, emulzních, roztokových nebo blokových polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 215263

Dátum: 01.08.1985

Autori: Svoboda Milan, Dočekal Jiří

Značky: provádění, exotermních, reakcí, suspenzních, polymeraci, zařízení, zejména, emulzních, blokových, roztokových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k provádění exotermních reakci, provázených vesměs silným vývodem reakčního tepla. Zařízení podle vynálezu sestává z půltrubky šroubovitě navinuté na vnitřní plášť reaktoru, který může být opatřen rovněž i zpětným chladičem. Duplikátor je vytvořen jako vícechodá šroubovice, nejlépe dvouchodá, kde půltrubky lichých chodů jsou přivařeny k vnějšímu obvodu pláště reaktoru a půltrubky sudých chodů jsou uspořádány v mezerném...

Speciální omítková maltovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 215262

Dátum: 01.08.1985

Autori: Lebeda Jaroslav, Retzl Karel

Značky: speciální, omítková, maltovina

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit optimální maltovinu pro vnější i vnitřní omítky ve stavebních objektech, zavlhlých kapilární nebo atmosférickou vlhkostí, nebo vystavených nadměrné kondenzaci vodních par v důsledku provozu v nich. Omítková maltovina podle vynálezu je difúzní, antikondenzační, fungicidní a mrazuvzdorná a vyrábí se kromě ze základních složek a známých chemických přísad, zajištujících požadované vlastnosti tak, že se v závěrečné fázi...

Elektrická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215261

Dátum: 01.08.1985

Autor: Podracký Jan

Značky: průchodka, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zmenšení roztečí mezi fázemi a tím zmenšení rozměrů celého elektrického zařízení, například elektrického rozvaděče elektrické energie a usnadnění demontáže elektricky izolovaných přípojnic z elektrického zařízení bez demontáže průchodky. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukcí průchodky pro elektrický vodič pokrytý vrstvou z elektricky izolačního materiálu, například z polyvinylchloridu, procházející otvorem v tělese z...

Elektrické akumulačné kachle

Načítavanie...

Číslo patentu: 215260

Dátum: 01.08.1985

Autor: Bercsényi Ondrej

Značky: akumulačné, elektrické, kachle

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické akumulačné kachle s vzduchovodmi, ktoré sú vytvorené v priestore pod akumulujúcim jadrom ohraničenom dnom, zadnou stenou, podperami a nosnými vložkami so zvlášť umiestneným ventilátorom, vyznačujúce sa tím, že vzduchovody (2) sú rozdelené na zadnú časť (10) a prednú časť (11) zmešovacou klapkou (7) vystupujúceho vzduchu.

Zařízení pro montáž a uložení plošných stavebních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215259

Dátum: 01.08.1985

Autor: Dietz Rudolf

Značky: stavebních, prvků, uložení, montáž, plošných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru stavebnictví a řeší problém osazování plošných stavebních prvků do vodorovných nebo spádových souvislých ploch. Problém je vyřešen vytvořením zařízení, které sestává z úhelníkových opěr, uspořádaných navzájem protilehle v otvoru stropního prvku, z opěrného stavěcího prvku, který je spojen s těmito úhelníkovými opěrami a z měchového formovacího pláště, obklopujícího spodní díl opěrného stavěcího prvku a majícího prstencový...

Izolace vinutí mezi rozdílnými fázemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 215258

Dátum: 01.08.1985

Autori: Mehner Gerd, Strehlau Hans-joachim

Značky: rozdílnými, izolace, fázemi, vinutí

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je umožnit současné vtahováni všech cívek vinutí pomocí odpovídajících strojů v jedné pracovní operaci a odstranit fázově mezizložky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že materiál vinutí je izolován vícevrstvým lakem, étery zaručuje spolehlivé oddělení potenciálů, a tím nemusí byt uspořádány mezivložky mezi cívkami vinutí fází. Použití vynálezu je zejména možné v konstrukci elektrických strojů u jednofázových motorů s pomocným...

Zařízení pro přípravu směsi sypkého paliva a vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215257

Dátum: 01.08.1985

Autori: Balcar Jan, Kučera Vladimír

Značky: zařízení, směsi, vzduchu, sypkého, paliva, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přípravu směsi sypkého paliva a vzduchu k řízenému spalování, skládající se ze zásobníku paliva, dopravního potrubí a regulačních přístrojů, vyznačené tím, že dopravní potrubí (15) je opatřeno alespoň z části koaxiálním pláštěm (6), přičemž prostor mezi vnější stěnou dopravního potrubí (15) a vnitřní stěnou koaxiálního pláště (6) je opatřen přívodem vyhřívací látky a vývodem kondenzátu.

Způsob čištění odpadních vod z bareven a prádelen

Načítavanie...

Číslo patentu: 215256

Dátum: 01.08.1985

Autori: Marek Jan, Budín Jiří, Jansová Ivana, Jansa Jaroslav, Vaníček Jiří

Značky: čištění, odpadních, způsob, bareven, prádelen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snižování obsahu barviv v odpadních vodách z bareven a prádelen. Podstata vynálezu spočívá ve využití sorpčních polymerních práškových materiálů na bázi polyesteru a polyamidu. Účinkem kombinované fyzikální adsorpce a chemisorpce dochází k zachování barviv z roztoku a tím snižováni jejich obsahu. Vynález může být využit v textilním a chemickém průmyslu, všude tam, kde jsou používána barviva v roztoku a tam, kde dochází k následnému...