Archív za 1985 rok

Strana 83

Tryska se středovým sekundárním přívodem, zejména prohozní tryka pro bezčlunkové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224876

Dátum: 01.08.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: tkalcovské, sekundárním, tryska, stavy, prohozní, bezčlunkové, zejména, středovým, tryka, přívodem

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska se středovým sekundárním přívodem, zejména prohozní tryska pro bezčlunkové tkalcovské stavy, sestavená z nejméně dvou vzájemně vůči sobě centrovaných součástí, prvé součásti a druhé součásti, mezi nimiž je vytvořena rozváděcí komůrka periferního primárního přívodu připojená na napájecí zdroj pracovní tekutiny a spojovací dutinou spojená s primárním ústím, u níž do této spojovací dutiny zasahují centrážní přepážky určené k zajištěni...

Rotor krokového nebo synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224875

Dátum: 01.08.1985

Autori: Preuss Andrej, Navrátil Stanislav

Značky: krokového, rotor, motorů, synchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor krokového nebo synchronního motoru se svazky plechů na pólových nástavcích permanentního, axiálně polarizovaného magnetu, vyznačený tím, že obě čela permanentního axiálně polarizovaného magnetu (1) jsou opatřena pólovými nástavci (2, 3) upravenými na stranách odvrácených od permanentního magnetu (l) na průměr hřídele, osazenými svazky plechů (4, 5) prstencového tvaru s vnějším průměrem větším, než je průměr permanentního magnetu (1)...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 224874

Dátum: 01.08.1985

Autori: Petrtýl Miroslav, Pavlanský Rudolf

Značky: endoprotéza, kyčelní

Zhrnutie / Anotácia:

Kyčelní endoprotéza vyznačující se tím, že sestává jednak z konického dříku (l) na jehož konci je vytvořena hlavice (3) endoprotézy a jednak z rozpínacího pláště (2) tohoto konického dříku (l).

Zařízení pro přesné vedení sondy při měření částečných výbojů ve statorech elektrických točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224873

Dátum: 01.08.1985

Autori: Mentlík Václav, Šebík Pavel

Značky: strojů, výbojů, elektrických, točivých, zařízení, přesné, statorech, měření, sondy, částečných, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přesné vedení sondy při měření částečných výbojů ve statorech elektrických točivých strojů, vyznačující se tím, že sestává za manipulační tyče (4), opatřené na jednom konci středícím zařízením (3) s nosičem (2) sondy (l) a na opačném konci podpěrným stojanem (5)·

Způsob a zařízení k optickému zjišťování profilů a rozměrů podzemních dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224872

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vlček Jan

Značky: podzemních, zjišťování, dutin, rozměrů, zařízení, optickému, profilů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob optického zjišťování profilů a rozměrů podzemních dutin, zejména podélných dutin v hornictví, při kterém se v dutině umístěnou optickou soustavou soustřeďují paprsky světelného zdroje do úzké světelné roviny, protínající stěny dutiny ve světelné průsečnici v rovině kolmé na optickou osu objektivu, který vytváří optický obraz světelné průsečnice, vyznačený tím, že v dutině (4) protilehle světelné průsečnici (2) v předem zvolené...

Sklízeč česneku a kořenové zeleniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224871

Dátum: 01.08.1985

Autori: Habarta František, Polášek Štěpán

Značky: zeleniny, sklízeč, česneku, kořenové

Zhrnutie / Anotácia:

Slízeč česneku a kořenové zeleniny, sestávající z rámu stroje, ke kterému je v přední části připevněna dvojice, přes odpérované kladky vedených, vytahovacích pásů, před kterými jsou připevněna rotační torpéda a v zadní části je rám stroje opatřen usměrňovacími ližinami, nad kterými jsou rotační nože, pod nimiž je umístěna dvojice proti sobě se otáčejících čisticích válců, vyznačující se tím, že odpérovaná vodicí kladka (6), zasahující do otvoru...

Drtič skýv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224870

Dátum: 01.08.1985

Autori: Žák Karel, Procházka Václav, Novák Miroslav, Kušička Bohumil, Hájek Jaroslav

Značky: drtič, skýv

Zhrnutie / Anotácia:

Drtič skýv, opatřený radličkami, uloženými na hřídeli, a určený k zavěšení za pluh, vyznačený tím, že na společném hřídeli (3) jsou mezi pevnými radličkami (4) uchyceny otočné kotouče (5).

Zapojení diferenčního členu pro řízení vřetena v rychlostní a polohové vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 224869

Dátum: 01.08.1985

Autori: Zelený Jaromír, Lang Pravdomil, Pečánka Karel, Blažek Vítězslav

Značky: členu, vřetena, vazbě, zapojení, diferenčního, řízení, rychlostní, polohové

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotlivé bloky je možno charakterizovat takto: Řídicí obvod 1 je vytvořen z logických prvků kombinačního a sekvenčního charakteru a slouží k vytváření potřebné osloupnosti přičítacích nebo odečítacích impulsů pro řízení diferenčního členu 2. Diferenční člen 2 je tvořen reversibilním čítačem doplněným pomocnými obvody pro zápis a vyslání potřebných informací. Paměťový obvod 3 je vytvořen z klopných obvodů typu D a uchovává zadané pomocné...

Způsob stanovení stopových množství dimethylnitrosaminu v tuhých organických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 224868

Dátum: 01.08.1985

Autori: Pečenka Vladimír Ing, Ságner Zdeněk, Mejstřík Viktor

Značky: dimethylnitrosaminu, stanovení, materiálech, množství, organických, tuhých, způsob, stopových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanoveni stopových množství dimethylnitrosaminu v tuhých organických materiálech pomocí diferenčně pulsní polarografie, vyznačený tím, že se rozemletý vzorek materiálu extrahuje směsí chloroformu a metanolu, extrakt se odpaří na 20 až 50 ml, po přidání vody se odpaří zbytek organické fáze, vodná fáze se předestiluje, destilát se promyje tetrachlormetanem, po přidáni hydroxidu sodného se provede extrakce dichlormetanem, extrakt se...

Zařízení k dálkovému automatickému ovládání polohy stříhacího ústrojí chmelové révy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224867

Dátum: 01.08.1985

Autor: Tanev Peno

Značky: ovládání, automatickému, chmelové, zařízení, dálkovému, révy, ústrojí, stříhacího, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k dálkovému automatickému ovládání polohy stříhacího ústrojí chmelové révy, opatřené vodicím ramenem, na němž je uspořádáno výkyvné čidlo pro indikaci polohy, vyznačené tím, že výkyvné čidlo (l) vodícího ramena (3) doléhá jednak na řadový drát (14) chmelnice, jednak na pístnici (19) hydraulického válce (5), spojeného potrubím (6) s ovládacím válcem (7) hydraulického rozváděče (10), propojeného s dvoučinným motorem (12) vodícího ramene...

Žárovzdorná zrněná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 224866

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kačín Jan, Kožíšková Miluše

Značky: zrněná, žárovzdorná, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Žárovzdorná zrněná hmota, vyznačená tím, že je tvořena páleným hlinito-křemičitým ostřivem s přídavkem jemně utřeného technického oxidu hlinitého jako látky zvyšující obsah oxidu hlinitého, a je vázána chemicky směsí 25 až 35 procentního solu SiO2 a 35 až 45 procentní kyselinou fosforečnou v objemovém poměru 25 : 2,5 až 5 : 3,5 přičemž množství této kapalné směsi činí 90 až 130 ml na 1 kg ostřivové směsi.

Zařízení pro nastavování stejné délky materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224865

Dátum: 01.08.1985

Autor: Effenberger Oskar

Značky: nastavování, stejné, délky, materiálů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nastavování stejné délky materiálu, např. při dělení nebo prostřihování vyznačené tím, že je tvořeno spodním tělesem (1), které je připojeno k držáku (4) a je opatřeno naháněcí hřídelkou (12), do níž jsou suvně uloženy tlačná pružina (13) s pohyblivým dílem (11) spoji a kolíky (20) připevněné k pohyblivému dílu (11) spojky, nad jehož dosedací plochou (32) je ustavena dosedací plocha (28) pevného dílu (19) spojky, který je jednak...

Mucholapka s barevnou úpravou lepového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224864

Dátum: 01.08.1985

Autor: Koliášová Šárka

Značky: lepového, barevnou, pásu, úpravou, mucholapka

Zhrnutie / Anotácia:

Mucholapka s barevnou úpravou lepového pásu, vyznačená tím, že nosný pás lepu je opatřen skvrnami černé barvy, tvaru protáhlé elipsy, velikosti siluety mušího těle, roztroušenými po celé ploše pásu v různých směrech orientace podélné osy skvrn.

Zařízení pro převádění skrojků a chrástu řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224863

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hönich Pavel, Záviška Zdislav, Podroužek František, Haken Jiří, Hajšo Štefan

Značky: skrojků, chrástu, řepy, zařízení, převádění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převádění skrojků a chrástu řepy z ořezávacího nože na odváděcí dopravník, vyznačené tím, že k ořezávacímu noži (5) je pružným spojem (7) uchycen svým předním koncem tvarovaný vynášecí plech (8), spojený s kyvným ramenem (2) rotačního hmatače (l), s nímž je též spojena slupice (4) ořezávacího nože (5).

Prstová pružina dopravníku chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224862

Dátum: 01.08.1985

Autori: Podroužek František, Záviška Zdislav, Hönich Pavel, Hajšo Štefan, Haken Jiří

Značky: pružina, dopravníku, prstová, chrástu

Zhrnutie / Anotácia:

Prstová pružina dopravníku chrástu, uložená na nosníku dopravníku, vyznačená tím, že prstová pružina (3) je opatřena zajišťovacím ohybem (4), jehož pomocí je zaklesnuta za nosník (1), jímž je provlečena.

Způsob výkrmu jatečných hus se zvýšenou hmotností tučných jater

Načítavanie...

Číslo patentu: 224861

Dátum: 01.08.1985

Autori: Sova Zdeněk, Ranný Mojmír, Kalous Jaroslav, Trefný Dušan

Značky: tučných, způsob, jatečných, hmotnosti, jater, zvýšenou, výkrmu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výkrmu jatečných hus se zvýšenou hmotností tučných jater za použití biologicky aktivních látek, vyznačující se tím, že se husy v přípravné fázi před nuceným výkrmem krmí dietou s přídavkem amonných nebo vápenatých solí fosforylovaných monoacyl- a diacylglycerolů nasycených i nenasycených mastných kyselin s 12 až 24 atomy uhlíku, s výhodou 16 až 22 atomy uhlíku, v hmotnostní koncentraci 0,1 až 10 % na hmotnost krmné dávky po dobu 30 až...

Zařízení pro snímání jednotlivých plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224860

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šimíček Vladimír, Malášek František, Viterna Zdeněk

Značky: snímání, jednotlivých, zařízení, útvaru, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro snímání jednotlivých plošných útvarů, zejména textilních střihových dílů z hraničky a odkládání těchto plošných útvarů, zahrnující snímací hlavu upravenou pro pohyb mezi snímací a odkládací polohou a opatřenou soustavou mechanicky ovládaných uchopovacích členů pro zachycení jednotlivých plošných útvarů, vyznačující se tím, že uchopovací členy jsou vytvořeny odpruženými svěrnými sklíčidly (1), výkyvně uloženými na snímací hlavě,...

Ochranný povlak krytek funkčních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224859

Dátum: 01.08.1985

Autor: Hlaváček Ivo

Značky: krytek, funkčních, ploch, ochranný, povlak

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný povlak krytek funkčních ploch, zejména těles spřádních míst bezvřetenových dopřádacích strojů, vyznačující se tím, že je tvořen tuhou vrstvou alespoň jedné látky ze skupiny vinylových polymerů do obsahu 63 % acetátových skupin nebo derivátů celulosy, vyloučené z jejího vodivého roztoku naneseného na povrch krytky.

Zapojení pro samočinný blok v rámci automatické kontroly návěstí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224858

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vavříček Valter

Značky: zapojení, návěsti, kontroly, automatické, samočinný, rámci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro samočinný blok v rámci automatické kontroly návěstí, zejména v důlní dopravě, u těžního stroje, obsahující klopný obvod, vyznačené tím, že klopný obvod (9) je spojen se spouštěcím obvodem (8).

Matematický hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 224857

Dátum: 01.08.1985

Autor: Tůma Jiří

Značky: hlavolam, matematický

Zhrnutie / Anotácia:

Matematický hlavolam, sestávající z tvarovaných dílů, které tvoří pravidelný čtyřstěn, kouli nebo jiné pravidelné, polopravidelné nebo nepravidelné těleso, jehož stěnami lze otáčet kolem středového systému os, vyznačující se tím, že sestává ze základního kříže (l), na jehož čtyřech ramenech (7) jsou uchyceny čtyři středové troj úhelníky (2) mezi nimiž je umístěno šest hranových dílů (3), z nichž každý je výstupkem (8) přidržován mezi dvěma...

Letmé nůžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224856

Dátum: 01.08.1985

Autor: Holek Václav

Značky: nůžky, letmé

Zhrnutie / Anotácia:

Letmé nůžky, sestávající ze dvou zdvojených poháněných klikových mechanismů, vyznačující se tím, že klikové mechanismy jsou tvořeny vždy dvěma ojnicemi (7,8,9,10), uloženými natáčivě jedněmi konci na,společných klikách (1,2), vzájemně kinematicky synchronizovaných převodem (3,4,5,6) a druhými konci v křižácích (11,12,13,14), vedených ve vedeních (15,16, 17, 18), pevně spojených s rámem (33) letmých nůžek, přičemž jedny ojnice (7, 9) jsou čepy...

Otočná nástrojová hlava elektricky ovládaná

Načítavanie...

Číslo patentu: 224855

Dátum: 01.08.1985

Autori: Baumgartl Edmund, Faltys Miloslav

Značky: nástrojová, elektricky, otočná, hlava, ovládaná

Zhrnutie / Anotácia:

Otočná nástrojová hlava elektricky ovládaná, vyznačující se tím, že elektromotor (1) je mimostředně upevněn prostřednictvím nosiče (2) a desky (4) na základně hlavy (5) a přes harmonickou převodovku (6), valivě uloženou v nosiči (2), je v záběru s řídicím bubnem (8), uloženým valivě v nosiči (2).

Polarografický detektor pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 224854

Dátum: 01.08.1985

Autori: Rosol Jaroslav, Podolák Miroslav, Krátký Luděk

Značky: chromatografii, polarografický, kapalinovou, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Polarografický detektor pro kapalinovou chromatografii vyústěním výstupu z chromatografické kolony do nádobky se základním elektrolytem, do kterého jsou zavedeny referentní, po mocná a pracovní rtuťová kapková elektroda, vyznačující se tím, že výstup (1) z kolony je směrován na rtuťovou kapkovou elektrodu (3) kolmo k ose kapiláry (4), na které se rtuťová kapková elektroda (3) vytváří, s nádobka (2) má ústí přepadové trubičky (5) pro odtok...

Bezpečnostní bajonetový uzávěr rychlospojek a bezzávitových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220407

Dátum: 01.08.1985

Autori: Matejů Jaroslav, Matejů Zdeněk

Značky: bajonetový, bezpečnostní, rychlospojek, uzáver, spojů, bezzávitových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezpečnostního bajonetového uzávěru rychlospojek a bezzávitových spojů a řeší vyloučení možnosti záměny směru toku tlakové kapaliny obsluhou při napojování okruhu např.k panelu traktoru, tím že by obsluha připojované hadice přehodila. Dodatečnou a zcela jednoduchou úpravou lze zjistit, že do takto upravené zásuvky rychlospojky nelze napojit zástrčku, přičemž bezpečnostní uzávěr je mimořádně jednoduchý. Podstata vynálezu spočívá...

Zařízení pro snímání a záznam dynamických charakteristik dopravního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224853

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kypta Karel, Šimek Leo, Macek Oskar, Macek Richard, Štěpán Jiří

Značky: záznam, dopravního, charakteristik, dynamických, zařízení, proudu, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro snímání a záznam dynamických charakteristik dopravního proudu, vyznačující se tím, že sestává ze snímače dráhy (5), opatřeného vstupem pro připojení náhonu rychloměru, který je připojen prostřednictvím pracovního bloku (2) k rychloděrovači (6), přičemž pracovní blok (2), rychloděrovač (6) a snímač dráha (5) jsou připojeny ke kontrolnímu a řídicímu bloku (1).

Bezpečná startovací klika

Načítavanie...

Číslo patentu: 224852

Dátum: 01.08.1985

Autori: Larisch Jan, Larisch Vilém

Značky: klika, startovací, bezpečná

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečné startovací klika, vyznačující se tím, že sestává ze dvou otočně do sebe zasunutých hřídelí (2,3), kde do drážek vnější hřídele (3) zapadá západka (1) pro zabránění zpětného otáčení a středem duté hřídele (2) s vnější hřídele (3) prochází výtlačný kolík (4), přičemž obě hřídele (2, 3) jsou otočně spojeny závitem a mechanicky pružně spojeny pružinou (5).

Způsob úpravy svárových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224851

Dátum: 01.08.1985

Autor: Růžička Josef

Značky: způsob, svárových, úpravy, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy svarových ploch předmětů z kalitelných chromových ocelí prostých s obsahem chromu Cr 12 až 14 a také oceli, modifikovaných niklem Ni, molybdenem No, wolframem W nebo vanadem V, a to převážně litých, navařením vrstvy materiálu na svarové plochy za předehřevu 200 až 400 °C netavící se elektrodou v ochranné atmosféře argonu Ar, vyznačený tím, že alespoň jedna navařená vrstva materiálu je stejné báze jako materiál základní.

Rentgenově citlivý elektrografický záznamový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 224750

Dátum: 01.08.1985

Autori: Formánek Jan, Ulbert Karel, Chudáček Ivo, Gorgoň Oldřich, Slavínská Danka

Značky: citlivý, materiál, elektrografický, záznamový, rentgenově

Zhrnutie / Anotácia:

Rentgenově citlivý elektrografický záznamový materiál, sestávající z citlivé vrstvy na podložce z kovu, plastu, skla nebo papíru, vyznačený tím, že podložka je opatřena vrstvou matového vzhledu složenou z fotovodivého materiálu v práškové formě s velikostí částic 0,8 až 20 ?m, s výhodou z chalkogenního skla As/Se v hmotnostním poměru 3/7, a z pojiva tvořeného organickou izolační složkou, s výhodou polystyrénem o molekulové hmotnosti 105 až 106,...

Jádro magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224749

Dátum: 01.08.1985

Autori: Fojtek Jiří, Chrz Vladimír, Máša Jaroslav

Značky: jádro, separátoru, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Jádro magnetického separátoru přesuvné v ose solenoidu a tvořené separačními s vyvažovacími komorami, vyznačené tím, že ve vyvažovacích komorách (3, 4) jsou rozebíratelně uchyceny podle osy (13) solenoidu (11) souměrně umístěné sady vyvažovacích desek (8, 15) z ferromagnetického materiálu.

Způsob ochrany topných kovových elektrod a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224748

Dátum: 01.08.1985

Autori: Startl Jan, Chládek Miroslav

Značky: topných, způsobu, způsob, kovových, ochrany, provádění, elektrod, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany topných kovových elektrod napojených na zdroj střídavého topného elektrického proudu před redukcí iontů, zejména kationtů obsažených v silikátové tavenině, zejména sklovině, vyznačující se tím, že na topné elektrody se přivádí též střídavý elektrický proud o frekvenci 1 kHz až 20 MHz.

Způsob kvantitativního stanovení platiny ve vodných roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224747

Dátum: 01.08.1985

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

Značky: roztocích, platiny, kvantitativního, stanovení, způsob, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kvantitativního stanovení platiny ve vodných roztocích obsahujících 0,01 až 2,0 . 10-7 g platiny/1 ml roztoku, počítáno na kovovou platinu, při kterém se měří velikost katalytického proudu vodíku vytvořeného redukcí komplexu platiny na rtuťové kapkové elektrodě, vyznačený tím, že látkou tvořící komplex s ionty čtyřmocné platiny jest diethylentriaminpentaoctová kyselina o koncentraci 5.10-3 až 2.10-2 M v prostředí tlumeném octanem sodným...

Indukčnostní snímač ovládacího měřidla pro brusku na rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224746

Dátum: 01.08.1985

Autori: Staněk Jaroslav, Pelc Jaroslav

Značky: měřidla, ovládacího, snímač, rotační, brusku, indukčnostní, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčnostní snímač ovládacího měřidla pro brusku na rotační součásti, s levým a pravým držíkem na planžetových závěsech, vyznačující se tím, že s levým držákem (1) je pevně spojen levý čep (2), který je opatřen průchozím otvorem se závitem, ve kterém je uložen stavěcí šroub (3), na jehož spodní části je našroubována zajišťovací matice (4), čelně dosedající na plošku levého čepu (2) a na vrchní části stavěcího šroubu (3), provedené ve tvaru...

Přísuvový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 224745

Dátum: 01.08.1985

Autori: Zach Miroslav, Nádvorník Karel, Šerák Karel

Značky: přísuvový, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Přísuvový mechanismus pro brousicí stroje s elektricko-hydraulickým přísuvem, vyznačující se tím, že těleso skříně (4), uložené suvně prostřednictvím posuvné objímky (9) a předního víka (25) s pístnicí (24) v tělese desky (13), je opatřeno jednak pístem (28) a dále krokovým motorem (l), který je přes výkyvnou spojku (2) a převodové soukolí (3) v záběru s neposuvným unášecím členem (5), prostřednictvím šroubu (6) pevně spojeným s kuličkovým...

Ocel pro výrobu vrtných tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224744

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hořejš Slavomír, Kupka František, Mickerts Ervín

Značky: tyčí, výrobu, vrtných

Zhrnutie / Anotácia:

Ocel pro výrobu vrtných tyčí, zejména kominovacích souprav rudných a uhelných dolů, vyznačená tím, že má chemické složení v procentech hmotnostních uhlík 0,3 až 0,4, mangan 0,4 až 0,7, křemík 0,2 až 0,35, fosfor stopy až 0,015, síra stopy až 0,015, nikl 2 až 2,5, chrom 0,8 až 1,l, molybden 0,3 až 0,5, vanad 0,05 až 0,15, zbytek železo.

Zapojení samočinného počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 224743

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jiřina Marcel, Zapletal Zdeněk, Korvas Zdeněk

Značky: samočinného, počítače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení samočinného počítače obsahujícího jednak soubor vstupních a výstupních modulů a jednak hlavní paměť s operační procesor, vybavený ještě rychlou vyrovnávací pamětí, tak zvanou pamětí "cache".

Zařízení k podškubávání peří

Načítavanie...

Číslo patentu: 224742

Dátum: 01.08.1985

Autor: Filip Zdeněk

Značky: zařízení, podškubávání, peří

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k podškubávání peří, vyznačující se tím, že okolo pevně usazené vačky (l) je otočně uloženo těleso unašeče (2), ve kterém je na čepu (4) pohyblivě uložena příchytná čelist (3), která je přitlačována pružinou (6) na dosedací přídržnou plochu (5) a zároveň ovládána profilem vačky (l).

Způsob získávání palladia a chloridu cínatého z odpadních roztoků koloidního palladia v chloridu cínatém

Načítavanie...

Číslo patentu: 224741

Dátum: 01.08.1985

Autor: Bartl Jiří

Značky: palladia, odpadních, roztoku, cínatého, chloridů, koloidního, cínatém, získavání, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání palladia z chloridu cínatého z odpadních roztoků koloidního palladia v chloridu cínatém, vyznačující se tím, že se do koloidního roztoku palladia v chloridu cínatém přidá kov.

Pohybové ústrojí dopravníkového pásu pro pec s kontinuálním průchodem zpracovávaných kovových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224740

Dátum: 01.08.1985

Autori: Mikšovský Otto, Rybář Oldřich, Jakeš Jan, Exner Milan

Značky: pohybové, zpracovávaných, pásu, kontinuálním, kovových, součástí, průchodem, ústrojí, dopravníkového

Zhrnutie / Anotácia:

Pohybové ústrojí dopravníkového pásu pro pec s kontinuálním průchodem tepelně zpracovávaných kovových součástí, sestávající z roštu a klikového mechanismu, kde pohyb pohonu je odvozen pomocí ojnice a kliky od výstupu z převodovky opatřené elektromotorem, vyznačené tím, že rošt (6), uložen těsně pod dopravníkovým pásem (l) je pomocí čepů (12) a táhel (5) spojen s pákou (11) na bubnu (2), konající jen kývavý pohyb a je na hřídeli bubnu (2)...

Manipulační zařízení ponorného čerpacího agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224739

Dátum: 01.08.1985

Autori: Drábek Ivan, Šoustal Oldřich

Značky: agregátu, ponorného, manipulační, čerpacího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulační zařízení ponorného čerpacího agregátu, umístěné zejména na břehu zavlažovacího kanálu nebo řeky, sestávající z výtlačného potrubí opatřeného podpěrným vedením čerpacího agregátu a postranní přírubou pro uložení příruby čerpacího agregátu, opatřeného přívodním kabelem, vyznačující se tím, že mezi výtlačným potrubím (l) a vedením agregátu (8) je uspořádána spojovací konstrukce (5).

Způsob úpravy dehydratovaných kapalných radioaktivních odpadů fixovaných do bitumenu při odlévací teplotě 110 až 150 °C pro skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 224738

Dátum: 01.08.1985

Autor: Alexa Jiří

Značky: způsob, teplotě, bitumenu, fixovaných, odlévací, skladování, odpadů, radioaktivních, kapalných, úpravy, dehydratovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy dehydratovaných kapalných radioaktivních odpadů fixovaných do bitumenu při odlévací teplotě 110 až 150 °C pro skladování, vyznačený tím, že bitumen smíšený s dehydratovaným radioaktivním odpadem se odlévá do formy tvořené hmotou o složení 80 až 90 % hmotnostních písku, 10 až 90 % hmotnostních hlíny a 5 až 15 % hmotnostních vody, popřípadě obsahující 20 až 50 % hmotnostních termoplastické pryskyřice, vztaženo na celkovou hmotnost...