Archív za 1985 rok

Strana 82

Regulátor otáček pro kotoučová zařízení na oddělování plovoucích vrstev kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217314

Dátum: 01.08.1985

Autori: Ziegler Richard, Kaucký Jiří

Značky: vrstev, kotoučová, oddělování, otáček, kapalin, plovoucích, regulátor, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátorem je umožněna plynulá regulace otáček na zařízení sestávajícím z nosné konstrukce, na které je upravena řada kotoučů /lamel/se stírátky a hnací mechanismus tvořený závažím, které je vedeno ve vodicím rámu a jehož energie polohy je pomocí kladkového převodu a vrátku převáděna v otáčivý pohyb převodem na uvedené kotouče/lamely/. Plynule regulovatelný otáčivý pohyb kotoučů je umožněn propojením hnacího mechanismu s regulátorem, tvořeným...

Nový bakteriální kmen Bacillus amyloliquefaciens CCM 3502

Načítavanie...

Číslo patentu: 217313

Dátum: 01.08.1985

Autori: Fencl Zdeněk, Pazlarová Jarmila, Tichý Pavel

Značky: amyloliquefaciens, bacillus, bakteriální, nový

Zhrnutie / Anotácia:

Nový bakteriální kmen Bacillus amyloliquefaciens CCM 3502 vyznačující se vysokou produkcí alfa-amylázy. Pracuje se buď vsádkovým či kontinuálním způsobem při pH 5,5 a teplotě 25 - 35 °C. Tvorba uvedeného enzymu bývá doprovázena tvorbou proteazy.

Zapojení k vypínání tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217312

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vrubel Viktor

Značky: vypínání, zapojení, tyristorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k vypínání tyristorů vřazených v pracovním obvodu pro ovládání stejnosměrných indukčních zátěží napájených přes dvoucestný usměrňovač, vyznačující se tím, že k pracovníma obvodu (o1) je paralelně připojen vypínací obvod (02), v jehož nabíjecí větvi (v0) je mezi oddělovacími diodami (D7,D8) vřazen kondenzátor (C), ke kterému jsou vybíjecími větvemi (v1,v2) do kříže připojeny spínací tranzistory (T1,T2), na něž jsou napojeny blokovací...

Izolační stěna nebo strop tepelného agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217311

Dátum: 01.08.1985

Autori: Zink Stanislav, Veselovský Petr, Otáhal Josef

Značky: tepelného, stěna, izolační, agregátu, strop

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační stěna nebo strop tepelného agregátu, k jehož plášti je prostřednictvím trnů a destiček připevněna tuhá deska z kalciumsilikátových nebo anorganických vláken, vyznačující se tím, že k tuhé desce (4) jsou přitmeleny lamely (6) z anorganických vláken, uspořádané do polí, kde v sousedních polích je směr podélné orientace lamel (6) navzájem kolmý.

Zapojení porovnávacího obvodu pro pseudokoincidenční měřič radioaktivních aerosolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217310

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hájek Pavel, Vidra Miloš, Fukátko Tomáš

Značky: zapojení, obvodů, porovnávacího, aerosolů, měřič, radioaktivních, pseudokoincidenční

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je blokové zapojení porovnávacího obvodu pro pseudokoincidenční měřič aerosolů. Elektrické impulsy měřiče odpovídající celkové radioaktivitě procházejí prvním hradlem a vstupují do prvního čítače. Impulsy odpovídající pseudokoincidencím, které jsou odvozeny z přirozené radioaktivity, procházejí druhým hradlem a vstupují do druhého čítače. Kapacita druhého čítače je tak velká aby za všech okolností nedošlo k jeho naplnění, tj....

Zapojení elektronického kontrolního a vyhodnocovacícho zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217309

Dátum: 01.08.1985

Autor: Dařílek Daniel

Značky: vyhodnocovacícho, zapojení, kontrolního, elektronického, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polygrafických strojů. Vynález řeší zapojení elektronického kontrolního a vyhodnocovacího zařízení ke zjištění překročení zvolené hodnoty neelektrické veličiny nebo jevu, který změnu neelektrické veličiny způsobí, pracující bezdotykovou metodou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kontrolní zařízení je zapojeno jako zpětnovazební člen mezi neinvertující výstup integrátoru a vstup inregrátoru, přičemž mezi invertující výstup...

Zařízení na aseptický odběr vzorků tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217308

Dátum: 01.08.1985

Autor: Šalplachta Jaromír

Značky: aseptický, odber, tekutin, vzorků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na aseptický odběr vzorků tekutin, vyznačující se tím, že je tvořeno obloukovým rámem (1) se závěsným okem (9) a na rameno obloukového rámu (1) jsou navlečeny objímky (2) s aretačními šrouby (7) posuvných držáků (3,4) se závažím (6) pro vzorkovnici (5) a v horní části obloukového rámu (1) je upevněn středicí držák (10) ložiska, ve kterém je prostřednictvím táhla (13) horním koncem uchycena tvarovaná zdvojená páka (11), opatřena závažím...

Zařízení pro mechanickou kontrolu, čistění otvorů a zjišťování zalomených nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217307

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kadlec Zdeněk, Lehký Ivo

Značky: nástrojů, čištění, otvorů, zalomených, mechanickou, zařízení, kontrolu, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mechanickou kontrolu, čistění otvorů a zjišťování zalomených nástrojů, jako vrtáků a závitníků u jednoúčelových obráběcích strojů a transférních linek vyznačující se tím, že je umístěno v pracovní stanici pro vrtání otvorů nebo řezání závitů mimo prostor vrtací hlavy a sestává ze sklopné desky (4) otočně uložené kolem vodorovného hlavního čepu (3) na pevné konzole (2) pevně spojené s ložem, podstavcem nebo stojanem pracovní...

Zařízení pro průběžné hodnocení vlastností proudicích médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 217306

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kriegler Adolf, Machalík Ludvík, Förchtgott Jiří, Musálek Václav

Značky: hodnocení, vlastností, proudících, médií, zařízení, průběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro průběžné hodnocení vlastností proudicích médií plynné i kapalné fáze. Zařízení sestává z náporové komory, jež je spojena potrubím s kontrolní komorou. Výstup kontrolní komory je propojen potrubím se vstupem podtlakové komory. Čidla pro vyhodnocování vlastností proudicího média jsou v kontrolní komoře. Zařízení je určeno zejména pro snímací sondy při hodnocení teploty a relativní vlhkosti ovzduší v mobilních...

Zařízení pro ovládání posuvu pracovního suportu vícevřetenového automatického soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217305

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hnilička Josef, Hnilička Jarslav

Značky: soustruhů, pracovního, zařízení, ovládání, posuvu, vícevřetenového, automatického, suportů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání posuvu pracovního suportu automatického soustruhu je podle vynálezu vytvořeno tak, že v převodovém mechanismu mezi ovládací kulisou a pomocnou dvouramenou pákou posuvu tohoto pracovního suportu je vložen spojovací prvek tvořený hydraulickým válcem. Pístnice tohoto hydraulického válce je opatřena identifikačními důlky obou krajních poloh pracovního suportu, do nichž v příslušné poloze pístnice zapadají odpružené kolíky...

Hlavice termoregulačního ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217304

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šmíd Josef, Dražan Jiří, Slanec Miroslav

Značky: termoregulačního, ventilu, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavice termoregulačního ventilu k řízení průtoku topného nebo chladicího média, opatřená tepelným čidlem ve tvaru válcové nádobky s dilatační náplní, uzavřené za vložení přítlačného kroužku pružným obalem, který je v dotyku s tlačným válečkem, působícím na zpětně odpružené vřeteno kuželky ventilu a současně je válcová nádobka upevněna v regulačním pouzdru, na jehož vnitřní závit je stavitelně našroubováno izolační pouzdro, kterým je hlavice...

Vodotěsný uzávěr detekční jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217303

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kleinhampl Pavel, Marková Helena

Značky: detekční, vodotěsný, uzáver, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního řešení vodotěsného uzávěru pro scintilační detekční jednotky. Konstrukční uspořádání vodotěsného uzávěru a využití těsnicích kroužků a silikonového kaučuku zajišťuje, při vodotěsném plášti detekční jednotky, vodotěsnost celé detekční jednotky. Použití takové detekční jednotky při měření v kapalném prostředí nevyžaduje použití dalších ochranných obalů, které znamenají zeslabení záření gama a tím i nižší celkovou...

Teplovodní kotel s topeništěm pro dokonalé spalování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 217302

Dátum: 01.08.1985

Autor: Cankař Jaroslav

Značky: spalování, dokonalé, kotel, topeništěm, palív, teplovodní, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší teplovodní kotel pro dokonalé spalování tuhých paliv jako uhlí a dřeva. Podstata teplovodního kotle podle vynálezu spočívá v tom, že v horní části tělesa kotle je uložen alespoň jeden plamenec, ve kterém je suvně uložena spirálově točená přepážka, přičemž plamenec ústí svou přední částí do spalinové komory uzavřené čisticími dvířky a svou zádní částí je vyveden do prostoru kouřovodu. Pod prostorem, ve kterém je umístěn alespoň...

Teplovodní kotel s topeništěm pro dokonalé spalování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 217301

Dátum: 01.08.1985

Autor: Cankař Jaroslav

Značky: teplovodní, spalování, tuhých, palív, dokonalé, topeništěm, kotel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší teplovodní kotel pro dokonalé spalování tuhých paliv jako uhlí a dřeva. Podstata teplovodního kotle podle vynálezu spočívá v tom, že v horní části tělesa kotle je v trubkovnicích uchycen alespoň jeden plamenec ústící svou zádní částí do kouřové komory a přední částí do vratné komory uzavřené čisticími dvířky. V plemenici je uložena spirálově točená přepážka. Pod prostorem, ve kterém jsou uloženi plamence je umístěna přepážka...

Zapojení asynchronní vyrovnávací paměti s N-fázovými nahrávacími a čtecími impulsy, založené na principu posuvného registru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230987

Dátum: 01.08.1985

Autor: Malý Vladimír

MPK: G06F 13/04

Značky: zapojení, posuvného, vyrovnávací, čtecími, založené, registru, pamětí, n-fázovými, nahrávacími, princípu, asynchronní, impulsy

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronické číslicové počítače, vnější paměti, řídící jednotky magnetických diskových pamětí, prostředky přenosu dat. Jednoduché zapojení vyrovnávací paměti, umožňující zápis a čtení bez časových ztrát. Vynález se týká zapojení vyrovnávací paměti, kde stav každého slova je indikován jedním řídícím klopným obvodem a zápis i čtení je prováděno N-fázovými zápisovými resp. čtecími impulsy. Možné obory použití : elektronické číslicové počítače,...

Zařízení pro zpětné získávání tepla u sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 230981

Dátum: 01.08.1985

Autori: Staněk Jaroslav, Smejkal Stanislav, Beran Zdeněk, Míchal Václav

MPK: F26B 23/10

Značky: sušáren, zařízení, tepla, zpětné, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zpětné získávání tepla u sušáren, kde se jako sušicího prostředí používá plynů a kde se teplo z plynů, vystupujících ze sušárny, převádí za použití dvou trukových výměníků a teplonosného média do plynů, vstupujících do sušárny. Vynález řeší problém zvýšení efektivnosti zařízení a odstranění zanášení mezitrubkových prostorů tak, že alespoň v jednom z výměníků jsou trubky seřazeny do dvou nad sebou umístěných sekcí,...

Zařízení pro napínání a odtahování úpletu na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 230977

Dátum: 01.08.1985

Autor: Dočekal Jaroslav

MPK: D04B 15/88

Značky: úpletu, odtahování, stroji, okrouhlém, pletacím, napínání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro napínání a odtahování úpletu na okrouhlém pletacím stroji, které je uspořádáno uvnitř jehelního válce a sestává z mechanických prostředků svisle pohyblivých a na sobě pohybově nezávislých. Pracovní napínací elementy mechanického odtahovacího zařízení jsou do pracovní polohy přitlačovány pomocí kuželu, čímž se zlepšuje funkce, zejména s ohledem na různé druhy zpracovávaných nití při pletacím procesu. Vynález je...

Tlumič výfuku zejména pro vysokozdvižné vozíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224899

Dátum: 01.08.1985

Autori: Ludačka Jan, Šošško Juraj

Značky: vysokozdvižné, zejména, tlumič, vozíky, výfuku

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič výfuku zejména pro vysokozdvižné vozíky je vyznačen tím, že obsahuje ejektor (3) a je umístěn v zadní části ochranného rámu (2).

Způsob přípravy čeřicí směsi k čištění cukerných šťáv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224898

Dátum: 01.08.1985

Autori: Urban Antonín, Kraus Miloslav, Toninger Karel, Šeda Luděk, Jozefy Václav

Značky: cukerných, čeřicí, šťáv, čištění, přípravy, způsob, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy čeřicí směsi k čištění cukerných šťáv, při které se smísí saturační kal s vápenným mlékem, vyznačený tím, že probíhá při teplotě 5 až 85 °C a po smíchaní nebo současně při směšování se směs saturačního kalu a vápenného mléka probublává vzduchem při tlaku až 0,03 až 0,4 MPa.

Vodítko pro zavádění kruhových sochorů do rovnačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224897

Dátum: 01.08.1985

Autori: Baršoň Ladislav, Luhový František

Značky: sochorů, vodítko, rovnačky, kruhových, zavádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vodítko pro zavádění kruhových sochorů do rovnačky vyznačené tím, že sestává z kuželového vodícího pláště (l), který je na vstupním konci opatřen zaobleným náběhovým límcem (2) a kolmo seříznutým výstupním ústím (3).

Obvod pro ovládání diodového můstkového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 224896

Dátum: 01.08.1985

Autor: Janoušek Lubomír

Značky: spínače, diodového, obvod, můstkového, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod pro ovládání můstkového diodového spínače, sestávající z řízeného elektronického spínače, ze dvou zdrojů proudu a ze dvou zdrojů napětí, vyznačený tím, že kladná svorka prvního zdroje napětí (3) je spojena jednak s jednou svorkou řízeného elektronického spínače (1) a jednak s výstupní svorkou prvního proudového zdroje (2), přičemž záporná svorka prvního zdroje napětí (3) je spojena se svorkou tvořenou spojem anod diod můstku (6) a záporná...

Zapojení řídicí analogové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224895

Dátum: 01.08.1985

Autori: Susin Ivan, Nedvěd Kamil, Skala Václav

Značky: analogově, zapojení, jednotky, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicí analogové jednotky k řízení regulátorů polovodičových řízených měničů trakčních vozidel, zejména elektrických lokomotiv, kde alespoň dva logické signály jsou generovány řídicím zařízením, vyznačené tím, že výstupy logických signálů jsou připojeny do bloku galvanického oddělení (1) a zároveň do logického členu (4), přičemž výstupy z bloku galvanického oddělení (1) jsou připojeny na vstupy programovatelného zdroje proudu (2),...

Zapojení pro vypnutí kapacitní zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 224894

Dátum: 01.08.1985

Autori: Ledr Zdeněk, Horák Jiří

Značky: vypnutí, zapojení, zátěže, kapacitní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vypnutí kapacitní zátěže u pohonů s asynchronním kroužkovým motorem, k jehož rotoru je připojen rotorový spouštěč a k jehož statoru je připojen trojfázový kondenzátor, vyznačující se tím, že k trojfázovému kondenzátoru (6) je paralelně přes trojpólový odpínač (7) připojena trojfázová tlumivka (8) spojená do trojúhelníku.

Elektrické zapojení pro plynulý rozběh a malý záběrný proud asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224893

Dátum: 01.08.1985

Autori: Ledr Zdeněk, Horák Jiří

Značky: asynchronního, záběrný, motorů, elektrické, malý, proud, zapojení, plynulý, rozbeh, kroužkového

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení pro plynulý rozběh a malý záběrný proud kroužkového asynchronního motoru se statorovým a rotorovým vinutím opatřeného indukčním rotorovým spouštěčem, vyznačující se tím, že alespoň k jednomu z obou vinutí kroužkového asynchronního motoru je přes vypínač (7) připojen trojfázový kondenzátor(8).

Zapojení přídržného obvodu pro stejnosměrné pohybové elektromagnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 224892

Dátum: 01.08.1985

Autor: Holoubek František

Značky: stejnosměrné, přídržného, elektromagnety, pohybové, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přídržného obvodu pro stejnosměrné pohybové elektromagnety napájené síťovým napětím ovládající vakuové ventily, vyznačující se tím, že vstupní svorka (1) je přes pojistku (3) spojena s prvním kondenzátorem (4), prvním odporem (5), druhou diodou (16) a třetí diodou (16), k nimž je paralelně připojen třetí kondenzátor (15) a třetí a čtvrtý odpor (13,14) s druhým kondenzátorem (12), který je jednak spojen přes druhou Zenerovu diodu (9) s...

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224891

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

Značky: zapojení, měřené, veličiny, vyhodnocení, hladin

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny složené z měřicího členu, hladinového obvodu a komparátorů, vyznačené tím, že na první vstupy (31, 41 ... k1) komparátorů (3,4 ... k), jejichž výstupy (33, 43 ... k3) jsou výstupy zapojení, je připojen výstup (12) měřicího člena (1), zatímco na druhé vstupy (32, 42 ... k2) komparátorů (3, 4 ... k) jsou připojeny výstupy (23, 24 ... 2k) z hladinového obvodu (2), přičemž vstup (11) měřicího členu...

Způsob extrakční izolace stroncia z kyselých vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224890

Dátum: 01.08.1985

Autori: Rais Jiří, Kyrš Miroslav, Selucký Pavel

Značky: stroncia, způsob, kyselých, roztoku, vodných, izolace, extrakční

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakční izolace stroncia z kyselých vodných roztoků, vyznačený tím, že stroncium se extrahuje z vodné fáze do organického rozpouštědla obsahujícího směs dvoudonorového fosfororganického činidla se dvěmi skupinami P=0 nebo jednou skupinou P=0 a jednou skupinou 0, s výhodou dihexyl [(diethylkarbamoyl)methyl fosfonátu nebo dibutyl (diethylkarbamoyl)methyl fosfonátu a hydrofobního aniontu ze skupiny metalodikarbolid, dipikrylaminan,...

Přídavné spínací zařízení startéru automobilového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224889

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vendiš František

Značky: startéru, motorů, automobilového, spínací, přídavné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné spínací zařízení startéru automobilového motoru pro kontrolu chodu zapalovacího a palivového systému, vyznačené tím, že ke kladnému pólu autobaterie (7) zapojenému ve spínací skříňce (3) automobilu, je paralelně přes pojistku (2) připojena jedna zdířka zásuvky (l), jejíž druhá zdířka je napojena paralelně ve spínací skříňce (3) na vodič, který je připojen na cívku elektromagnetu startéru automobilového motoru (6), při čemž do zásuvky...

Zařízení pro chlazení zejména výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224888

Dátum: 01.08.1985

Autori: Plíva Jiří, Laňka Jiří, Hirner Jozef, Pellant Michal, Šimko Timotěj

Značky: výkonových, zejména, chlazení, zařízení, polovodičových, součástek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chlazení zejména výkonových polovodičových součástek, sestávající z masivního tělesa chladicího dílu opatřeného rozvodnými a chladicími žebry, vyznačující se tím, že chladicí díl (l) je opatřen třemi rozvodnými žebry (2, 3) vycházejícími z kořene, jehož horní plocha tvoří dosedací plochu (7) chlazených součástek, kde dvě vnější rozvodná žebra (2) s vrcholovým úhlem v rozmezí od 4° do 10° svírají vzájemně úhel v rozmezí od 38° do...

Způsob vytváření vrstvy kysličníku hlinitého s velkým měrným povrchem na kovových a nekovových nosičích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224887

Dátum: 01.08.1985

Autori: Markvart Miroslav, Dřevíkovský Milan, Jelínek Oldřich

Značky: měrným, vytváření, vrstvy, způsob, povrchem, kovových, kysličníku, nekovových, nosičích, velkým, hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření vrstvy kysličníku hlinitého s velkým měrným povrchem na kovových a nekovových nosičích libovolného tvaru, zejména na sítech a úpletech, vyznačený tím, že nosič se uvede alespoň jednou do kontaktu s vodným roztokem hlinitanu alkalického kovu o koncentraci 0,5 až 30 molární a zahřeje na teplotu 30 až 300 °C, načež se nosič s vyloučenou vrstvou promyje, vysuší a vyžíhá při teplotě přesahující 500 °C.

Způsob výroby zastudena válcovaných izotropních transformátorových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224886

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vondrášek Otakar, Žídek Artur

Značky: transformátorových, zastudena, válcovaných, způsob, výroby, izotropních, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby zastudena válcovaných izotropních transformátorových pásů se zvýšenou plasticitou, vyznačený tím, že omořený pás je válcován zastudena přímo na konečnou tloušťku, dále je průběžně žíhán v teplotním rozmezí 800 až 950 °C po dobu 1 až 4 minut ve vodíko-dusíkové atmosféře, načež je žíhán stacionérně při teplotě 950 až 1000 °C, po dobu 10 až 30 hodin ve vodíko-dusíkové atmosféře a potom je žíhán a rovnán průběžně při teplotě 780 až...

Zapojení pro korekci translačních tepelných deformací

Načítavanie...

Číslo patentu: 224885

Dátum: 01.08.1985

Autori: Novotný Ivo, Skalla Jan, Růžička Karel, Hrouda Bohuslav

Značky: tepelných, zapojení, translačních, korekcí, deformací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro korekci translačních tepelných deformací, ve kterém je řídící systém propojen s povelovým vstupem polohového regulátoru, výstup polohového regulátoru je propojen s řídícím vstupem rychlostního regulátoru, jehož výstup je propojen s motorem, který je mechanicky spojen se snímačem rychlosti, jehož výstup je propojen se zpětnovazebním vstupem rychlostního regulátoru, snímač rychlosti je mechanicky propojen se snímačem polohy, jehož...

Zařízení pro připínání a odepínání přímé regulace tahu v regulátoru tahového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224884

Dátum: 01.08.1985

Autori: Frydrych Milan, Blaha Miroslav, Páník Jaroslav

Značky: připínání, přímé, mechanismu, regulace, odepínání, tahového, regulátoru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro připínání a odepínání přímé regulace tahu v regulátoru tahového mechanismu, sestávající z čidla tahu, vyhodnocovacího bloku, napájecího bloku, čidla kotevního proudu poháněcího motoru tahového mechanismu, dvou součtových bloků, omezovacího bloku regulátoru tahu korekčního bloku, tří hradel a dvou rozhodovacích bloků, vyznačující se tím, že,výstup čidla (3.l) tahu je spojen s měřicím vstupem (m) vyhodnocovacího bloku (3.2), jehož...

Zapojení pro simulaci návěstí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224883

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vavříček Valter

Značky: návěsti, zapojení, simulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro simulaci návěstí, zejména v důlní dopravě, u těžního stroje, např. přímo ve strojovně, kde je hlavní rozváděč návěstní soustavy s jednotlivými návěstními obvody, jejichž ovládací prvky jsou umístěny na svých původních návěstních místech, vyznačené tím, že na alespoň jeden návěstní obvod (11) návěstní soustavy (1) je souběžně s jeho alespoň jedním ovládacím prvkem (21), jenž se nachází na původním návěstním místě (2), propojen...

Způsob výroby mezikruhového ozubení čelních zubových spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224882

Dátum: 01.08.1985

Autori: Volný Jaromír, Volný Bořivoj

Značky: spojek, mezikruhového, ozubení, čelních, výroby, zubových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby mezikruhového ozubení čelních zubových spojek určených zejména pro zajištění polohy beranu při seřizování svěrné výšky u mechanických lisů, vyznačený tím, že do frézovací hlavy se usadí nože s obvodovou roztečí větší než je délka frézovaných zubů, otáčky této hlavy se seřídí s otočným posuvem obráběného kusu tak, že převodový poměr mezi otáčkami frézovací hlavy a otáčkami obráběného kusu se rovná poměru mezi počtem frézovaných...

Prostředek pro izolaci celkových 17-oxosteroidů z biologického materiálu na bázi sorbentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224881

Dátum: 01.08.1985

Autori: Chromý Vratislav, Seménka Jiří

Značky: 17-oxosteroidů, bázi, prostředek, izolaci, materiálů, biologického, celkových, sorbentu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro izolaci celkových 17-oxosteroidů z biologického materiálu na bázi sorbentů typu polymerů, vyznačený tím, že je tvořen makroporézním kopolymerem s 90 až 10 % hmot. hydroxyethylmethakrylátu s 10 až 90 % hmot. ethylendimethakrylátu o vylučovací mezi molekulové hmotnosti 1,7, . 10-23 až 1,6 . 10-19 kg a velikosti částic 20 až 600 µm, s výhodou 61 % hmot. hydroxyethylmethakrylátu a 39 % hmot. ethylendimethakrylátu o vylučovací mezi...

Tkaná vícestupňová fixační oděvní vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224880

Dátum: 01.08.1985

Autori: Lutovský Ladislav, Šarlinger Jaroslav

Značky: oděvní, tkaná, vícestupňová, fixační, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Tkaná vícestupňová fixační oděvní vložka, obsahující alespoň v jedné soustavě kombinace základních přízí a syntetických monofilů za účelem získání zón a přechodů na ploše oděvní vložky o potřebné tuhosti, přičemž monofil zajišťuje její pružnost, vyznačená tím, že pružná složka je provedena z dvojic profilových a rozměrově tepelně fixovaných syntetických vlasců, které jsou seskány se staplovou přízí na polotovar, který .je seskám s další...

Způsob přípravy vodných disperzí makromolekulárních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224879

Dátum: 01.08.1985

Autori: Volejník Vladislav, Kaška Jiří, Ditl Pavel, Pivoňka Pavel, Matějíček Alois, Formánek Leopold

Značky: způsobu, disperzí, zařízení, přípravy, tohoto, způsob, provádění, látek, vodných, makromolekulárních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodných disperzí makromolekulárních látek semikontinuální emulzní polymerací nenasycených monomerů ve vodném prostředí pod inertní atmosférou účinkem oxidačně redukčních iniciátorů při odděleném přivádění roztoků jednotlivých složek oxidačně redukčního systému a případnou konečnou úpravou vlastností připravené disperze přídavkem kapalných modifikujících látek, vyznačující se tím, že reakční složky a pomocné a případně použité...

Zařízení pro čištění rotačního hmatače ořezávače řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224878

Dátum: 01.08.1985

Autori: Haken Jiří, Hönich Pavel, Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Podroužek František

Značky: ořezávače, hmatače, rotačního, čištění, zařízení, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čištění rotačního hmatače ořezávače řepy, opatřené čističkou hmatače, vyznačené tím, že čistička (3) rotačního hmatače (l) je uchycena k úchytnému kloubu (5) závěsného ramena (2) rotačního hmatače (l).

Dávkovací zařízení metače, zejména řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224877

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Podroužek František, Hönich Pavel, Haken Jiří

Značky: zejména, chrástu, dávkovací, metače, řepného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovací zařízení metače, zejména řepného chrástu, s rotujícím metačem, uspořádaným za přívodním dopravníkem děleného a dopravovaného materiálu, vyznačené tím, že přívodní dopravník (2) materiálu je opatřen lineárním hydraulickým dávkovacím motorem (3) napojeným na hydraulický rozváděč (5), jehož ovládač (6) je spojovacím pohonem (4) spojen s rotorem (7) metače (1).