Archív za 1985 rok

Strana 81

Mísič surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226761

Dátum: 01.08.1985

Autor: Klement Miroslav

Značky: surovin, mísič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání a uchycení mísicích prvků v tělese mísiče. Podstatu vynálezu tvoří těleso na hřídeli hnací jednotky s vířícími tyčemi a vířícími noži v prostoru mísy upravené jako tříhran s rameny, jehož horní rozměr je menší než dolní rozměr a po jeho obvodu jsou drážky pro uložení vířicích nožů zasahujících spolu s vířícími tyčemi ke dnu této mísy.

Způsob kontinuálního měření obsahu vody v sypkých materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 226760

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kuchyňka Václav, Kolář Jan, Soukup Emil

Značky: materiálech, obsahu, sypkých, způsob, měření, kontinuálního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuálního měření obsahu vody v sypkých materiálech, vyznačený tím, že se do styku s pohybujícím se měřeným materiálem umístí dvě kovové elektrody se vzájemně odlišnými standardními redukčně oxidačními potenciály, na které potom voda obsažená v měřeném materiálu působí jako elektrolyt v galvanickém článku, přičemž se měří elektrický proud na elektrodách, který je úměrný obsahu vody v materiálu procházejícím mezi elektrodami.

Zapojení tenzometrického polovodičového snímače mechanických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226759

Dátum: 01.08.1985

Autor: Klein František

Značky: zapojení, snímače, veličin, tenzometrického, mechanických, polovodičového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tenzometrického polovodičového snímače mechanických veličin, zvláště tlaku kapalin, jehož napájecí vstup je spojen s výstupem řídícího proudového zdroje, vyznačené tím, že na výstup (7) tenzometrického polovodičového snímače (2) je diferenciálním vstupem (8) připojen diferenciální zesilovač (3), spojený signálovým výstupem (9) přes kompenzační odpor (4) s řídícím vstupem (10) řídícího proudového zdroje (1).

Zapojení k ovládání motorové brzdy vozidla se vznětovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226758

Dátum: 01.08.1985

Autor: Strejc Josef

Značky: motorové, ovládání, motorem, vznětovým, vozidla, brzdy, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k ovládání motorové brzdy vozidla se vznětovým motorem, jejíž součástí je silový prvek, sloužící k jejímu ovládání, napájený přes vstupní ventil vyznačené tím, že silový prvek (A) motorové brzdy je spojen s výstupem vstupního ventilu (V), jehož vstupy jsou spojeny s čidlem (K 1) polohy mechanismu řazení rychlostních stupňů, s čidlem (K 2) polohy mechanismu spojky a čidlem (K 3) polohy mechanismu provozní brzdy, přičemž čidla jsou...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226757

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šafář Jiří, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois, Michálek Zdeněk, Křístek Ladislav

Značky: předehřev, práškové, kalcinaci, zařízení, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny tvořené cyklonovým předehřívačem, kalcinátorem s krátkou rotační pecí, vyznačené tím, že ke spodní části cyklonového předehřívače je potrubím (16) pro část plynů z rotační pece (18) paralelně přiřazen kalcinátor (1) s hořákem (6) paliva, do kterého je dále přivedeno potrubí (7) pro přívod spalovacího vzduchu z chladiče a boční svod (5) suroviny z předposledního cyklonu (11) předehřívače,...

Kondenzátor s kapalným dielektrikem s kapacitou řiditelnou elektrickým napětím a nebo magnetickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226756

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pospíšil Milan

Značky: magnetickým, polem, dielektrikem, řiditelnou, kapacitou, elektrickým, kondenzátor, kapalným, napětím

Zhrnutie / Anotácia:

Kondenzátor s kapalným dielektrikem s kapacitou řiditelnou elektrickým napětím a/nebo magnetickým polem, vyznačený tím, že mezi jeho elektrody (5,6), op třené přívody (7, 8), je jako dielektrikum vložen kapalný krystal (1) antizotropní permitivity a měrného odporu většího než 1010 ohm . m opatřený orientujícími vrstvami (3, 4) vytvořenými buď úpravou povrchu elektrod v místě styku s kapalným krystalem a/nebo přidáním příměsy do kapalného...

Kontaktní zařízení pro nízkonapěťové vakuové stykače

Načítavanie...

Číslo patentu: 226755

Dátum: 01.08.1985

Autori: Gebauer Eckehard, Richter Klaus

Značky: vákuové, stykače, kontaktní, zařízení, nízkonapěťové

Zhrnutie / Anotácia:

Kontaktní zařízení pro nízkonapěťové vakuové stykače, u kterého jsou oba kontakty vytvořeny jako souose do sebe zapadající hrníčky ve tvaru dutých válců, z nichž vnější průměr prvního hrníčku je menší, nežli vnitřní průměr druhého hrníčku a vnější plocha dna prvního hrníčku tvoří jednu kontaktní plochu a vnitřní plocha dna druhého hrníčku tvoří druhou kontaktní plochu a u kterého pro rozepnutí kontaktů je první hrníček upraven posuvně v osovém...

Pásmový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 226754

Dátum: 01.08.1985

Autori: Zmeškal Jaromír, Horák Miloslav

Značky: pásmový

Zhrnutie / Anotácia:

Pásmový lis pro kontinuální vytváření vysoko viskózních hmot, zejména keramických těst, při současně možné aplikaci dalších technologických operací, vytvořený skříní s rotorem a vstupem směsi v její horní a výstupem k odvádění směsi v dolní její části, vyznačující se tím, že rotor skříně (1) tvoří buben (4) po obvodě opatřený řadou kruhovitě uspořádaných unášečů (5) zasahujících k těsné blízkosti stěny skříně (1), přičemž po obou stranách bubnu...

Zapojení napěťově řízeného komparátoru s hysterézí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226753

Dátum: 01.08.1985

Autor: Mráz Zdeněk

Značky: komparátoru, hysterézí, řízeného, napěťové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení napěťově řízeného komparátoru s hysterézí, s operačním zesilovačem, se zpětnou vazbou, se zpětnovazebními impedancemi zapojenými z výstupu na vstup operačního zesilovače vyznačené tím, že svorka vstupního napětí (1) řízeného komparátoru je připojena na vstupní impedanci (7), jejíž druhý konec je spojen se invertujícím nebo neinvertujícím vstupem operačního zesilovače (3), přičemž výstup (2) operačního zesilovače (3) je současně...

Zařízení na výpal práškovitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226752

Dátum: 01.08.1985

Autori: Brodňanský Jan, Kunka Miloš

Značky: práškovitého, materiálů, výpal, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výpal práškovitého materiálu, například magnezitu a dolomitu, tvořené disperzním předehřívačem, k němuž je připojen odlučovač, kuželovitým kalcinátorem, horkým cyklonem a vypalovacím zařízením, navzájem spojenými potrubími pro vedení plynu a materiálu, vyznačené tím, že potrubí (4) pro odvod předehřátého materiálu z disperzního předehřívače (2) je napojeno do vertikálního potrubí (5) pro vedení plynů z vypalovacího zařízení do...

Železnobetonová skeletová konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 226751

Dátum: 01.08.1985

Autori: Wendt Manfred, Rüdiger Wolfgang, Anniés Jurgen, Queck Gunter, Scholz Dieter

Značky: konstrukce, železnobetonová, skeletová

Zhrnutie / Anotácia:

Železnobetonová skeletová konstrukce, zejména prefabrikovaná, zejména pro víceposchoďové budovy, vyznačená tím, že rozměry profilů podpěr (2) a příček (3) a tloušťky stropních dílců (4) jsou rovny základnímu (M) a rozteč os podpěr (2) v obou směrech půdorysu, vzájemné vzdálenosti mezi povrchy stropních dílců (4) a podpěr (2), vzdálenosti mezi povrchy příček (3) a stropních dílců (4) jsou rovny vícenásobku základního modulu (M).

Zařízení k pohlcování plynů do kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217350

Dátum: 01.08.1985

Autor: Kšír Otakar

Značky: zařízení, pohlcování, kapalin, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k pohlcování plynů do kapalin,zejména ke kvantitativnímu pohlcování určené složky pro analytické účely, např. kysličníku siřičitého do roztoku peroxidu vodíku při stanovení spalitelné siry. Řeší problémy, spojené a dosažením dokonalé absorpce důkladného promíchávání a snížení příliš velkého objemu absorpčního roztoku. Sestává z absorpční spirály, na jejíž vstupní závit je zaústěna uváděcí kapilára, přičemž tento vstupní závit přechází...

Způsob přípravy 1-aminonaftalen-3,6,8-trisulfokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217349

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hojer Jindřich, Stašek Emanuel, Černý Otakar, Roman Jan, Ezr Jaroslav, Vojíř Vladimír

Značky: 1-aminonaftalen-3,6,8-trisulfokyseliny, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1-aminonaftalen-3, 6, 8 trisulfokyseliny redukcí odpovídající nitrosloučeniny železem v prostředí elektrolytu tak, že se do reakčního prostoru předloží část roztoku nitrolátky, přidá se kyselina solná, po ohřátí na cca 95 °C se přidá železo a po 15 až 20 min se dodá zbytek nitrolátky, po redukci se vypustí z reakčního prostoru cca 2/3 obsahu směsi a ke zbytku s obsahem Kochovy kyseliny, Fe-kalů a nezreagovaného železa se přidá...

Termistorový vakuoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 217348

Dátum: 01.08.1985

Autori: Zábranský Jiří, Plichta Zdeněk

Značky: vakuoměr, termistorový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřicích přístrojů. Dosavadní zapojení termistorových vakuoměrů využívají umístění měrného termistoru do jedné větve Wheastonova můstku a měřidlo je zapojeno do uhlopříčky tohoto můstku. Vynález řeší problém nízké teplotní závislosti bez užití referenčního termistoru a rychlého dvojbodového nastavení stupnice za souhlasu celé stupnice. Podstatou vynálezu je, že zdroj konstantního proudu i vyhodnocovací obvod jsou napojeny...

Způsob výroby derivátů /3a alfa, 4 ß, 5 alfa, 6a alfa /hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklopen[b]furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217347

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jarý Jiří, Paleček Jaroslav, Černý Miloslav, Čapek Antonín, Kubelka Vladislav, Ježek Karel, Veselý Ivan, Staněk Jan, Čapek Karel, Mostecký Jiří, Dědek Václav, Stibor Ivan

Značky: výroby, hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyklopen[b]furan-2-onu, způsob, derivátů, alfa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby derivátů (3?a , 4ß, -5?, , 6?a (hexahydro- 5-hydroxa-4-hydroxymethyl-2H-cyklopenta[b] furan-2-onu.Podstata vynálezu spočívá v tom,že na(3?a, 4ß , 5? ,6a?)hexa- hydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyklo- penta [b]furan-2-on působí trifenylhalogenmethan v organickém rozpouštědle za přítomnosti báze nebo přímo v heteroaromatickém aminu. Vzniklý trifenylmethylether se převede reakcí s odpovídajícími halogenidy nebo...

Skládací lapák pro monitorování hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217346

Dátum: 01.08.1985

Autor: Hrdý Ivan Rndr

Značky: lapák, monitorování, skládací, hmyzu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skládacího lapáku pro monitorování hmyzu.Sestává z trubkového pláště se závěsným drátem,který je uzavřený z obou stran čely,z nichž alespoň jedno je odklopné a opatřeno fixačním poutkem a ve kterých je vletový otvor definovaného tvaru a otvor pro odtok dešťové vody, při čemž vnitřní stěna pláště je opatřena lepem nebo je uvnitř pláště umístěn smrtící prostředek a dále je uvnitř pláště feromonová kapsle pro vábení hmyzu. Lapák...

Kapilární přepínací kohout

Načítavanie...

Číslo patentu: 217345

Dátum: 01.08.1985

Autor: Kocanda Vladimír

Značky: přepínací, kohout, kapilární

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapilárního přepínacího kohoutu,obzvlášť vhodného pro přepínání nebo uzavírání kapilárních cest. Účelem vynálezu je odstranění vad dosavadních kohoutů,které spočívají v tom, že malé odchylky v rozměrech při výrobě, nebo odchylky v důsledku opotřebení nebo dilatací způsobují poměrně značné změny průřezu přepínané kapiláry na styčné ploše. Pro přepínací kohout podle vynálezu se používá tělesa kohoutu s kuželovým sedlem, v němž je...

Měděný katalyzátor pro hydrogenaci aromatických nitrosloučenin v plynné fázi a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217344

Dátum: 01.08.1985

Autori: Veger Miloš, Pašek Josef, Pavlas Pavel, Dvořák Bohumír, Hudec Antonín, Lubojacký Jaromír

Značky: způsob, měděný, katalyzátor, hydrogenaci, nitrosloučenin, aromatických, plynné, přípravy, fázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měděného katalyzátoru vhodného pro výrobu aromatických aminů katalytickou redukcí nitrolátek vodíkem v plynné fázi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosič měděného katalyzátoru,obsahujícího 25 až 50 hmot. % mědi, je tvořen směsí křemičitanů a volných oxidů křemíku,hořčíku a jednoho ze skupiny vápník, zinek, mangan, chrom. Katalyzátor se připravuje vzájemným srážením dvou vícesložkových roztoků, z nichž jeden je směsí...

Kombinovaný nástroj na řezání závitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217343

Dátum: 01.08.1985

Autor: Hlatký Miroslav

Značky: kombinovaný, závitů, řezání, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný nástroj na řezání závitů vhodný pro řezání více souosových závitů během jedné výrobní operace, přičemž stoupání těchto závitů nemusí být stejné. Kom binovaný nástroj je řešen tak,že na společné stopce (l) je jeden závitový nástroj (2) uložen pevně a druhý závitový nástroj (4) je uložen na téže stopce (l) axiálně posuvně. Axiálně pohyblivý druhý závitový nástroj (4) se jedním svým čelem (10) opírá o osazení (11) provedené na společné...

Způsob praní butanolického roztoku N-butoxymethylakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217342

Dátum: 01.08.1985

Autori: Nerad Zdeněk, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav

Značky: roztoku, praní, butanolického, způsob, n-butoxymethylakrylamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu praní butanolického roztoku N -butoxymetylakrylamidu, získaného esterifikací metylolakrylamidu, vodným roztokem hydrogen - uhličitanu sodné-ho a vodou,při němž se butanolický roztok N - butoxymetylakrylamidu uvádí v kontinuální protiproudý styk napřed s vodným roztokem hydrogenuhličitanu sodného o koncentraci 1 až 10% hmot.a potom s vodou při poměru objemových průtoků butanolického roztoku a vodného roztoku nebo vody 2:1...

Vícenásobný nástroj pro odjehlování a srážení vnitřních hran otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217341

Dátum: 01.08.1985

Autor: Šlesinger Jiří

Značky: srážení, nástroj, vnitřních, otvorů, vícenásobný, odjehlování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odjehlování a srážení vnitřních hran otvorů vrtaných do trubkovitých součástí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že držák je opatřen drážkami pro vedení pružných odjehlovacích nožů, které jsou v držáku upevněny prostřednictvím šroubů a jsou mezi sebou vzájemně osově posunuty o rozteč otvorů vytvořených v odjehlované součásti, přičemž držák s pružnými odjehlovacími noži je otočný v obou směrech v ose kolmé na osu odjehlovaného...

Upínací zařízení pracovního orgánu nakladače nebo jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217340

Dátum: 01.08.1985

Autor: Zemek Josef

Značky: pracovního, nakladače, orgánů, zařízení, jeřábu, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení pracovního orgánu nakladače nebo jeřábu. Vynález řeší rychloupínání pracovních orgánů čelních nakladačů k výložníkové části. Na konci výložníkového rameno je uchycena výkyvná ovládací konzola s výřezy, napojená na lineární motor a opatřená jednak úchytným vybráním, se dvěma dosedacími obloukovými plochami prvního úchytného čepu lopaty, jednak úchytným výřezem druhého úchytného čepu lopaty, kterýžto úchytný výřez je uzavřen...

Uzávěr drenážní šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217339

Dátum: 01.08.1985

Autori: Veselý Otakar, Veselý Otto, Majerová Jiřina

Značky: šachty, drenážní, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Použití uzávěru drenážní šachty přichází v úvahu u každého provozovatele drenážní soustavy s otevřenými drenážními šachtami při odvodňování a zavodňování půdy. Účelem uzávěru podle vynálezu je rychlým způsobem uzavřít drenážní potrubí v otevřených drenážních šachtách, což umožňuje jednoduchou regulaci výšky hladiny spodní vody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do drenážní šachty je vloženo rameno, na jehož spodním okraji je uchycena zátka....

Zalévací kompozice pro zalévání součástek ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217338

Dátum: 01.08.1985

Autor: Šálek Robert

Značky: zalévací, součástek, zalévání, kompozice, vakuu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje zalévací kompozici pro zalévání elektronických obvodů tvrditelnou pryskyřicí. Kompozice umožňuje zkrácení doby k vypěnění, a tím odstranění bublin v době kratší, než je její zpracovatelnost. Podstatou vynálezu je, že tvrditelná pryskyřice na bázi dianbisglycidyletheru, doplněná tužidlem na bázi polyamidu, je doplněna organokřemičitou sloučeninou v poměru 0,5 až 2 hmotnostní, vztaženo na zalévací kompozici, methylsilikonového,...

Zařízení pro bezpečné oddělení plynového prostoru nádrží na kapalná hnojiva od okolní atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 217337

Dátum: 01.08.1985

Autori: Valenta Vlastimil, Plášil Jiří, Kraft Jaroslav

Značky: oddělení, hnojiva, plynového, kapalná, zařízení, okolní, atmosféry, bezpečné, prostoru, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší potlačení exhalací při skladování kapalných hnojiv, zejména při plnění skladovacích nádrží a bezpečnost zařízení při vyprazdňování skladovacích nádrží. Zařízení umožňuje úplné oddělení plynového prostoru nádrže od okolní atmosféry. Při podtlaku se do nádrže přisává vzduch přes podtlakový mechanický ventil. Při přetlaku v nádrži prochází plynná fáze hydraulickým uzávěrem naplněným s výhodou roztokem kyseliny sírové.

Kolona dvojnásobné rektifikace zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217336

Dátum: 01.08.1985

Autor: Dušička Miroslav

Značky: kolona, vzduchu, zařízení, dvojnásobné, dělení, nízkoteplotní, rektifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká konstrukce kolony dvojnásobné rektifikace s kondenzátorem u zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v oddělení prostoru kapalného kyslíku v kondenzátoru od plynného dusíku v horní části tlakové kolony vevařenou přepážkou ve tvaru kulového vrchlíku a tím, že z této přepážky je vyvedeno potrubí přes kapalný kyslík v kondenzátoru pro odvod plynného dusíku z tlakové kolony, přičemž spodní část...

Zařízení pro vyloučení startu vozidla při zařazeném rychlostním stupni

Načítavanie...

Číslo patentu: 217335

Dátum: 01.08.1985

Autor: Šiška Zdeněk

Značky: vyloučení, rychlostním, zařazeném, vozidla, startu, stupni, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění bezpečnosti provozu všech motorových vozidel, zejména traktorů a nákladních automobilů. Uvedeného účelu je dosaženo upravenou kulisou, k níž je připojena deska vodicím čepem, suvně uloženým ve vybrání v kulise. Osa vybrání je vytvořena ve směru řadicího pohybu řadicí páky a tím se kulisa vykyvuje nebo posunuje ve směru kolmém na osu vybrání. Řadicí páka je vedena přes vybrání a desku. Na desce je proveden dotyk...

Způsob stanovení elastické konstanty univerzálních zkušebních strojů pro zkoušky tahem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217334

Dátum: 01.08.1985

Autor: Jakob Miloslav

Značky: způsob, strojů, stanovení, univerzálních, zkoušky, elastické, zkušebních, konstanty, tahem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovování elastické konstanty univerzálních zkušebních strojů pro zkoušky tahem ve zkušebnách základních mechanických vlastností oceli. Vynález řeší možnost jednoduchého záznamu dat s navazujícím operativním zpracováním běžnými prostředky. Podstatou vynálezu je, že se elastická konstanta zkušebního stroje stanoví při zatěžování z rozdílu současně snímané dráhy příčníku zkušebního stroje a elastické deformace zkušební...

Zařízení na vyvrtávání košťálů z hlávkového zelí včetne ořezávání vrchních listů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217333

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vašinka Jan

Značky: ořezávání, včetně, zelí, vyvrtávání, zařízení, vrchních, listů, košťálů, hlávkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení vyvrtávání košťálů z hlávkového zelí a podobně, včetně ořezávání vrchních listů zelí dále jen hlávky. Zpracování pro konzervárny Zařízení odstraní namáhavou práci při ručním odvrtávání košťálů. Ořezává vrchní listy z hlávek. Hlávky s vrchními listy ručně orientované košťálem nahoru se přisouvají dopravníkem (3) ke karuselu (4), kde je postupně poloha hlávek zajištěna a současně jsou oříznuty vrchní listy a odvrtány košťály pohybem...

Vysokooktanový autobenzin s vyrovnanými antidetonačními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217332

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vitvar Milan, Švajgl Oldřich, Vítovec Vladimír, Navara Milan, Kočvara Luděk, Kotek Bohuslav

Značky: vyrovnanými, vysokooktanový, antidetonačními, autobenzín, vlastnostmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výrobu vysokooktanových autobenzinů pro motory s velkými kompresními poměry ze složek a velmi rozdílnými antidetonačními vlastnostmi v jejich destilačních frakcích a směsi alkylolov, přičemž vzniklý výrobek má vyrovnanou charakteristiku podél destilační křivky a vysokou antidetonační charakteristiku jako celek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke směsi katalytického reformátu definovaných vlastností se přidá směs dvou...

Zařízení na čištění vodních nádrží, zejména plaveckých bazénů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217331

Dátum: 01.08.1985

Autor: Lhoták Miloš

Značky: zejména, vodních, čištění, plaveckých, bazénu, zařízení, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technického opatření k provádění hygienických zásad pro provozování vodních nádrží, zejména pro sportovní účely. Předmět vynálezu řeší zařízení na čištění vodních nádrží, zejména plaveckých bazenů od hrubých nečistot. Podstatou vynálezu je to, že násoska jedním svým koncem ponořená do vodní nádrže, je druhým svým koncem zaústěna do startovacího válce v horní částí opatřené záklopkou, umístěného na výpusti na dně vodní nádrže....

Coulometrický měřič tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217330

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jirovský Ivan, Trojan Václav, Průšek Jaroslav, Kokoška Ivan, Jojko Zorjan

Značky: povlaků, měřič, coulometrický, tloušťky

Zhrnutie / Anotácia:

Coulometrický měřič tloušťky povlaků sestávající z měřícího snímače, zdroje proudu, indikačního a řídícího obvodu a řízeného zdroje změny tlaku elektrolytu vyznačující se tím, že indikační a řídící obvod (12) je napojen na generátor (10) kmitů spojený mechanickým prvkem (9) se zdrojem (7) reverzních pulzních tlakovým změn, obsahujícím pružný prvek (8), přičemž tento zdroj (7) je pružným přívodem (5) tlaku těsně spojen se zásobní komorou (4)...

Způsob výroby prostorových galanterních výrobků, zejména aktovek z plastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217329

Dátum: 01.08.1985

Autor: Kanta Jan

Značky: prostorových, výroby, zejména, galanterních, způsob, výrobků, materiálů, aktovek, plastických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby prostorových galanterních výrobků, zejména aktovek z PM, vysokofrekvenčním svařováním a zařízení k provádění tohoto způsob. Kožedělný průmysl Účelem vynálezu je způsob výroby prostorových galanterních výrobků dosažený výhodným sdružením jednotlivých dílců výrobků, při kterém se dílce nejprve ovaří, předehnou lomy, případně další díly, načež se svařenec vytvaruje na jádro a poté se celý výrobek VF svaří. Zařízení k provedení tohoto...

Odlučovač prachových částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 217328

Dátum: 01.08.1985

Autori: Juštík Rostislav, Sobocik Karel, Peniaško Anton, Gajda František

Značky: prachových, částic, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odlučovače prachových částic, zejména zinkového úletu, vznikajícího při finálních operacích na žárově zinkovaných ocelových trubkách. Nevýhody stávajícího stavu techniky ostraňuje odlučovač prachových částic, zejména prachového zinku vznikajícího při profuku žárově zinkované trubky přehřátou parou, na jehož výstup je připojeno odtahové potrubí s multicyklonovým odlučovačem, exhaustor a výduch, a podstata vynálezu spočívá v tom,...

Samočinný odkalovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 217327

Dátum: 01.08.1985

Autori: Dusil Jiří, Muška Jaroslav, Kujal Bohumil

Značky: samočinný, odkalovač

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný odkalovač sestávající z vnějšího pláště, vnitřního pláště a zavzdušovací trubice vyznačuje se tím, že zavzdušovací trubice (3) má zavzdušovací otvor (9) s nastavitelnou výškou nad dnem nádrže (8).

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 217319

Dátum: 01.08.1985

Autori: Fröhlich Hans-otto, Steinert Sigrid, Keiser Stephan, Antonová Elisabeth, Griehl Volker, Heublein Günther, Stadermann Dietmar, Stubenrauch Dieter, Scholz Peter, Weber Lothar, Hartung Horst, Müller Winfried

Značky: selektivní, butadienu, způsob, frakce, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce v homogenní fázi v přítomnosti organoalkalokovových iniciátorů polymerace, vhodný zejména pro přípravu hvězdicovitých homopolymerů a kopolymerů, popřípadě i s funkčními skupinami, majících předem zvolenou molekulovou hmotnost z rozmezí 1000 až 200000, vyznačený tím, že se jako iniciátor polymerace použije polylithiooligodien, mající 2 až 4 atomy lithia a 2 až 10, s výhodou 2 až 6 monomerních...

Zapojení elektronického obvodu pro nastavení výchozích stavů logické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 217318

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pírko Jan

Značky: logické, zapojení, elektronického, výchozích, sítě, stavu, nastavení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronických logických sítí obsahujících sekvenční obvody. Vynález řeší nastavení výchozího stavu logické el. sítě po připojení napájecího napětí nebo po krátkodobém přerušení napájení. Podstatou vynálezu je, že ke kladnému vstupnímu vodiči napájecího zdroje je přes kondenzátor připojen jednak první konec sériové kombinace dvou odporů, jejíž druhý konec je připojen k zápornému výstupnímu vodiči napájeného zdroje, jednak katoda...

Samosvorný automaticky ovládaný upínač zejména shodných dvojic skříňových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217317

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pavlík Miroslav

Značky: součástí, samosvorný, skříňových, shodných, zejména, upínač, ovládaný, dvojic, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Samosvorný, automaticky ovládaný upínač zejména shodných dvojic skříňových součástí. Vynález se týká samosvorného, automaticky ovládaného upínače vhodného zejména pro upínání shodných dvojic menších skříňových součástí, jako jsou např. skříně regulátoru. Upínač má dvě kolmo na sebe uspořádané upínací místa, z nichž každé je vybaveno upínacími a klínovacími prvky, které jsou uspořádany tak, aby v nejvyšší možné míře využívaly volného prostoru...

Systém kapalinového chlazení deskového vinutí transformátorů nebo tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217316

Dátum: 01.08.1985

Autor: Málek Karel

Značky: chlazení, transformátoru, systém, vinutí, tlumivek, deskového, kapalinového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro chlazení transformátorů nebo tlumivek velkých výkonů. Řeší chlazení deskového vinutí, kde chladicí prostor vinutí, který je vytvořen mezi dvěma axiálními chladicími kanály, je rozdělen nejméně do dvou sekcí, z nichž každá je opatřena samostatným přívodem a samostatným odvodem chladicí kapaliny. Samostatné přívody do druhé a každé další sekce jsou tvořeny samostatnými axiálními přídavnými kanály.

Zařízení k měření komprese bérce

Načítavanie...

Číslo patentu: 217315

Dátum: 01.08.1985

Autori: Zloský Pavel, Macháčková Jiřina, Holan Vladimír

Značky: bérce, komprese, zařízení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření komprese bérce. Řeší problém správné funkce kompresního obvazu a jeho správného utažení. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z tenkostěnné vodotěsné hadice, jejíž obvod činí 0,4 až jednonásobek obvodu bérce a jejíž délka činí 0,7 až 2,5 násobku délky bérce, na obou koncích uzavřené, naplněné z 15 až 40 % jejího objemu kapalinou například vodou. Tenkostěnná vodotěsná hadice může být na jednom konci zúžena do...