Archív za 1985 rok

Strana 8

Zařízení pro prostřihování otvorů v protlačcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224530

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kubák Antonín, Zezula Vladimír, Koňařík Miloš, Fiamoli Zdeněk

Značky: otvorů, zařízení, protlačcích, prostřihování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro prostřihování otvorů v kovových protlačcích, zhotovených objemovým tvářením za studena nebo s poloohřevem na víceoperačním tvářecím lisu v jedné nebo více po sobě jdoucích tvářecích operacích, v kterých je předtvarován otvor tak, že v ose zůstává pouze blána, která je zpravidla v poslední operaci prostřižena pomocí nástroje, vyznačujícího se tím, že průstřižník (1) je nepohyblivě uložen v matriční části nástroje, a průstřižnice (2)...

Ionizační detektor s alkalickým kovem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224529

Dátum: 15.12.1985

Autori: Dressler Milan, Bártů Vladimír, Wičar Stanislav

Značky: alkalickým, ionizační, detektor, kovem

Zhrnutie / Anotácia:

Ionizační detektor s alkalickým kovem s automatickou regulací základního ionizačního proudu, vyznačený tím, že jeho výstupní proudový obvod (1) je spojen přes regulační člen (2) s řídicím systémem (3) buď pro ovládání elektrického příkonu pro vyhřívání zdroje alkalického kovu v ionizačním detektoru, nebo pro ovládání průtoku vodíku hořáčkem ionizačního detektoru.

Zařízení ke značení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224528

Dátum: 15.12.1985

Autor: Vlasák František

Značky: zařízení, součástí, značení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke značení součástí, zejména strojních součástí a polotovarů, zhotovených z pevných materiálů, obsahující lisovník, selekční skupinu a razníkový systém, vyznačující se tím, že selekční skupina sestává z prodloužených selekčních vsuvek (20, 33), které jsou samostatně přesuvně upraveny v příčném selektorovém vedení (21), svými vnějšími konci jsou uchyceny v závěsech (30) ovládacích členů (32) a svými vnitřními konci zasahují mezi...

Zařízení pro dopravu a dělení chrástu u sklízečů cukrovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224527

Dátum: 15.12.1985

Autori: Vávra Vojtěch, Kyselo Jiří, Bartoníček Ladislav

Značky: chrástu, dělení, sklízečů, cukrovky, dopravu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu a dělení chrástu u sklízečů cukrovky, opatřené příčným a nakládacím dopravníkem a řezačkou s hydromotorem, vyznačené tím, že řezačka (8) je umístěna pomocí suvného uložení (9) nad ústím příčného dopravníku (2) a spojena s nakládacím dopravníkem (5) kloubovým táhlem (10), napojeným na nosič (9) řezačky (8) a rám (1) nakládacího dopravníku (4).

Způsob čištění odpadních vod, zejména s obsahem tuků a olejů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224526

Dátum: 15.12.1985

Autor: Poledne Jaroslav

Značky: způsob, zejména, zařízení, čištění, tuků, obsahem, tohoto, odpadních, olejů, provádění, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění odpadních vod, zejména s obsahem dispergovaných tuků a minerálních olejů, metodou flotace, adsorpce a koagulace, případně s přídavkem koagulačních a adsorpčních činidel, jako jsou modifikace vápna, aktivovaného kalu, solí železa, hliníku a polyelektrolytů, vyznačený tím, že odpadní voda se sytí proudovým způsobem vzduchem, vzniklá vodovzdušná směs se rovnoměrně disperguje pod tlakem O,05 až 1 MPa a rozděluje po celém průřezu...

Způsob vytvrzování maltovinových a omítkových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 224525

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sequens Jan, Hudec Jan, Střihavka Stanislav

Značky: vytvrzování, maltovinových, omítkových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytvrzování maltovinových a omítkových hmot obsahujících jako jediné pojivo vodnou disperzi termoplastického polymeru v podmínkách vysoké relativní vlhkosti vzduchu vyznačený tím, že hmota se vytvrdí odejmutím části její záměsové vody reakcí s 10 až 35 % hmot. mikromletého cementového prachu o měrném povrchu 300 až 1 000 m2/kg tak, že zbytkový obsah vody se blíží obsahu vody ve stavu rovnovážné hmotnostní vlhkosti, odpovídající...

Způsob výroby lehčených vodných suspenzních kompozic s nízkou objemovou hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 224524

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bezděčka Ludvík, Sequens Jan

Značky: nízkou, vodných, hmotnosti, kompozic, objemovou, suspenzních, způsob, výroby, lehčených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lehčených vodných suspenzních kompozic s nízkou objemovou hmotností obsahujících složky, jejichž objemová, případně sypná hmotnost se liší o více než 1 řád, vyznačený tím, že se záměsová voda pomocí jedné složky se silně zpěňujícím účinkem, kterou je smáčedlo např. laurylsíranového typu nebo pěnivá polymerní disperze např. styrenakrylátového typu, mícháním v běžných míchačkách převede do stavu lehké pěny s objemovou hmotností 20...

Tepelně izolační hmota pro vyplňování dutin panelů a jiných konstrukcí obvodového pláště staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 224523

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bezděčka Ludvík, Sequens Jan

Značky: hmota, pláště, staveb, izolační, panelu, dutin, tepelně, jiných, obvodového, konstrukcí, vyplňování

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelně izolační hmota pro vyplňování dutin panelů a jiných konstrukcí obvodového pláště staveb, vyznačená tím, že obsahuje 40 až 75 % hmot. anorganického pojiva, například sádry nebo cementu, 3 až 5 % hmot. plniva s volnou sypnou hmotností 10 až 250 kg/m3, 1 až 10 % hmot. vodné disperze filmotvorného termoplastického polymeru o sušině 30 až 70 % hmot. popřípadě až 2,5 % hmot. zpěňující přísady na bázi alkylsulfátu nebo alkylsulfonátu,...

Přijímač pro geoelektrická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 224522

Dátum: 15.12.1985

Autori: Příhoda Karel, Pazdera František

Značky: měření, přijímač, geoelektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Přijímač pro geoelektrická měření zdánlivého elektrického odporu proudově střídavými metodami, na jehož vstupu je zařazen signálový zesilovač se signálovou svorkou a na výstupu signálový detektor s měřicím členem, vyznačený tím, že mezi signálovou svorkou (1) signálové ho zesilovače (2) a signálovým detektorem (6) je zapojen řízený filtr (4) typu pásmová nebo horní nebo dolní propust, který je výstupní svorkou (5) spojen přes fázovací člen (12)...

Roštnice krokového chladicího lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 224521

Dátum: 15.12.1985

Autori: Šlesinger Miroslav, Klutka Otakar, Kubiš František

Značky: krokového, chladicího, roštnice, lože

Zhrnutie / Anotácia:

Roštnice krokového chladícího lože, zejména pro chlazení válcovaných tlustých plechů, vyznačující se tím, že je vytvořena nejméně ze dvou pásnic (3) uspořádaných vedle sebe a navzájem spojených žebry (4), kde horní strana každé pásnice (3) je po své délce opatřena vybráními (10) se stejnými a/nebo s rozdílnými roztečemi, přičemž vybrání (10) v jednotlivých pásnicích (3) roštnic (1, 2) jsou pravidelně a/nebo nepravidelně rozmístěna a hor,ní...

Integrální mezivýměník – parní generátor pro rychlé reaktory se sodíkovým teplonositelem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224520

Dátum: 15.12.1985

Autor: Křížek Vladimír

Značky: teplonositelem, rychle, mezivýměník, sodíkovým, reaktory, generátor, integrální, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Integrální mezivýměník parní generátor pro rychlé reaktory se sodíkovým teplonositelem, vyznačený tím, že perní generátor, tvořený obalovým pláštěm (1) s vnitřními řadami teplosměnných trubek (2, 3), je obklopen mezivýměníkovým pláštěm (14).

Zařízení pro odtah záchytných nití s odstřiženými konci útků u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224519

Dátum: 15.12.1985

Autori: Martinec Josef, Černocký Jiří

Značky: odtah, zařízení, nití, bezčlunkových, tkacích, strojů, záchytných, útku, konci, odstřiženými

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odtah záchytných nití s odstřiženými konci útků u bezčlunkových tkacích strojů, vyznačené tím, že je na společném hřídeli (15) vytvořeno tažným kotoučem (1), jehož průměr je větší než pracovní průměr tažného válu (2) a dále aspoň dvojicí přítlačných válečků (3a, 3b) uchycených otočně na jednoramenné kyvné páce (5), která je čepem (11) kyvně připojena k bočnici (14) tkacího stroje, přičemž přítlačné válečky (3a, 3b) jsou opásány...

Zařízení pro ovládání obraceče plochých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224518

Dátum: 15.12.1985

Autori: Větrovec Lubomír, Větrovec Jindřich

Značky: ovládání, plochých, materiálů, zařízení, obraceče

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládáni obraceče plochých materiálů, sestávající ze čtyř bloků čidel polohy, dvou povelových bloků, dvou vyhodnocovacích bloků, dvou kontrolních bloků, dvou hradel, řídicího bloku, ovládacího bloku a spínacích prvků poháněcích motorů, vyznačující se tím, že povelové výstupy (u1 až un a v1 až vn) druhého a čtvrtého bloku (2, 4) čidel polohy jsou připojeny na korespondující informační vstupy (bt až bn a č1 až cn) prvního a druhého...

Diferentní multielektroda pro diadnostiku a terapii v akupunktuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 224517

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kolářová Jiřina, Hálek Jan, Prucek Miroslav, Kocourek Jan

Značky: diadnostiku, diferentní, akupunktuře, terapii, multielektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Diferentní multielektroda pro diagnostiku a terapii v akupunktuře, vyznačená tím, že je opatřena navzájem izolovanými vodiči (1) v počtu 5 až 20 na jednotku snímací plochy (6) elektrody, které jsou uchyceny v šabloně (2) a uloženy na kuželovém tělese (7), na němž je umístěna rozšířená šablona (3), k níž je připojen násuvný píst (5), přičemž vodiče (1) a šablony (2, 3) jsou zality izolačním tmelem (4).

Drtič pro předtřídění a drcení hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224516

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hodek Oldřich, Marvan Josef, Loudová Dagmar, Koutníková Jana, Krajča Milan

Značky: drtič, drcení, hornín, předtřídění

Zhrnutie / Anotácia:

Drtič pro předtřídění a drcení hornin, tvořený stupňovitým úložným rámem, ve kterém je uložen podávací třídicí a drticí válec a výsuvně pomocí výsuvného uložení uložen drticí válec, přičemž mezi oběma válci je drticí štěrbina, určující velikost drcení horniny a nastavitelná pomocí výsuvného uložení drtícího válce, oba válce mají opačný smysl otáčení ve směru k drticí štěrbině a nad podávacím třídicím a drticím válcem je umístěna přívodní...

Zapojení deflektografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224515

Dátum: 15.12.1985

Autor: Šopík František

Značky: deflektografu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení deflektografu určeného k automatizovanému pořizování dat o deflexích vozovek, vyznačující se tím, že sestává z bloku (1) měřicího kanálu délkové míry vozovek spojeného s programovatelným řídicím blokem (9), s blokem (2) indikátoru měřicí rychlosti a s blokem (3) načítání měřicích cyklů, který je také, stejně jako blok (2) indikátoru měřicí rychlosti spojen ještě s programovatelným řídicím blokem (9), ke kterému jsou dále připojeny blok...

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s celolistěným magnetickým obvodem pomocných pólů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224514

Dátum: 15.12.1985

Autor: Horecký Drahomír

Značky: elektricky, celolistěným, magnetickým, obvodem, točivý, stejnosměrný, pólů, stroj, pomocných

Zhrnutie / Anotácia:

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s celolistěným magnetickým obvodem pomocných pólů, vyznačující se tím, že v magnetickém obvodu hlavních pólů (1), ale mimo magnetický obvod pomocných pólu, je zařazen přídavný tlumicí prvek (4) pro omezení pulsace magnetického toku uzavírajícího se magnetickým obvodem hlavních pólů a procházejícího komutující cívkou.

Zařízení k přemísťování kusového materiálu, např. balíků slámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224513

Dátum: 15.12.1985

Autor: Zemek Josef

Značky: zařízení, napr, slámy, balíků, přemísťování, materiálů, kusového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přemísťování kusového materiálu, jehož výložník je opatřen zvedacími lineárními motory a je sklouben se zvedacími,rameny břemene, vyznačené tím, že zvedací kleštinová ramena (4) jsou skloubena s nosníkem (1) a vzájemně propojena táhly (6) napojenými na lineární motor (29), přičemž táhla (6) jsou opatřena omezovacími čepy (7, 7') uloženými v oválných otvorech (11, 11') dorazů (8, 8'), upevněných k nosníku (1).

Zapojení indukčního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru zejména pro pohon pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224512

Dátum: 15.12.1985

Autori: Ledr Zdeněk, Horák Jiří

Značky: pásového, zapojení, rotorového, asynchronního, spouštěče, kroužkového, indukčního, pohon, dopravníku, zejména, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení indukčního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru zejména pro pohon pásového dopravníku,k jehož rotoru je připojen jednak trojfázový chemický odpor a jednak sériové spojení pomocného trojfázového ohmického odporu s trojfázovou tlumivkou vyznačující se tím, že paralelně k pomocnému trojfázovému ohmického odporu (5) je připojeno primární vinutí (9) trojfázového transformátoru, na jehož sekundární vinutí (8) je připojena...

Způsob odstranění desoxyribonukleové kyseliny ze subvirové vakcíny proti víru herpes simplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 224511

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kutinová Luďa, Hirsch Ivan, Vonka Vladimír

Značky: desoxyribonukleové, herpes, odstranění, virů, simplex, subvirové, kyseliny, proti, způsob, vakcíny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování desoxyribonukleové kyseliny ze subvirové vakcíny proti viru herpes simplex vyznačený tím, že se antigenní extrakty 1 až 2 hodiny, s výhodou 1 hod. ultracentrifugují při 60 až 150 000 x g, s výhodou 100 000 x g a teplotě 0 °C až 10 °C a supernatanty zbavené centrifugací většiny DNK se inkubují s gelem tvořeným kuličkami CNBr-aktivované agarózy s navázaným lektinem při velikosti kuliček 60 až 140µm, agarózové koncentraci 4 %...

Zařízení pro orientované ukládání válcovaných nebo profilovaných tyčových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224510

Dátum: 15.12.1985

Autori: Moravec Petr, Vydra Alois, Bednář Ladislav, Šafr Zdeněk

Značky: válcovaných, ukládání, profilovaných, orientované, předmětů, tyčových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro orientované ukládání válcovaných nebo profilovaných tyčových předmětů, zejména ocelových vývalků s průřezem tvaru U nebo jiných profilů, které nejsou symetrická kolem jedné z příčných os vývalků, příčně nebo podélně přisunovaných k ukládacímu zařízení, vyznačující se tím, že sestává ze dvou ukládacích ramen (10,, 20), která jsou nasunuta na hřídelích (30, 40) uložených pod horní úrovní horizontálního vlečníku (50) a jsou opatřena...

Regulovatelná abdukční dlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: 224509

Dátum: 15.12.1985

Autori: Szafner Miloslav, Šnajdr Stanislav

Značky: regulovatelná, dlaha, abdukční

Zhrnutie / Anotácia:

Regulovatelná abdukční dlaha, sestávají z dolní svislé opěrky opatřené ramenním páse, spojené spojovací částí s horní svislou opěrkou hrudním pásem, z pažní opěrky a před loketní opěrky, vyznačená tím, že na horní svislé opěrce (1) je otočně kolem čepu (6) upevněn a prvním zajišťovacím šroubem (5) fixován naklápěcí člen (4) hybně spojený s pažní opěrkou (8), k níž je na opačné straně posuvně ve směru její podélné osy připojena předloketní...

Zařízení pro regulaci tahu v pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224508

Dátum: 15.12.1985

Autori: Burda Jaroslav, Brejcha Josef, Hercik Petr, Skalický Jiří

Značky: zařízení, pásu, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci tahu v pásu, sestávající z diferenčního bloku, dvou integračních bloků, spínacího bloku, programového bloku a regulátoru tahu, vyznačující se tím, že výstup programového bloku (5) je spojen s ovládacím vstupem (g) spínacího bloku (4), jehož druhý povelový výstup (n) je zapojen na ovládací vstup (d) prvního integračního bloku (2) a první povelový výstup (m) na ovládací vstup (f) druhého integračního bloku (3), jehož výstup...

Skládací bedna

Načítavanie...

Číslo patentu: 224507

Dátum: 15.12.1985

Autor: Málek František

Značky: skládací, bedna

Zhrnutie / Anotácia:

Skládací bedna ve tvaru hranolu tvořená čtyřmi stěnami, dnem a víkem, přičemž všechny čtyři stěny včetně víka jsou sklopné prostřednictvím otočných závěsů, vyznačující je tím, že dno (1) je opatřeno třemi různě vysokými bočnicemi (9, 10, 11) z nichž dvě protilehlé bočnice (9, 11) jsou stejně vysoké a třetí bočnice (10) s oběma sousedící je vyšší než obě protilehlé, stejně vysoké boční stěny (2, 3) jsou prostřednictvím závěsů (6) upevněny na...

Dotyková sonda pro vyšetřování elektrických vlastností tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 224506

Dátum: 15.12.1985

Autor: Neumann Petr

Značky: vlastností, tkání, dotyková, elektrických, vyšetřování, sonda

Zhrnutie / Anotácia:

Dotyková sonda pro vyšetřování elektrických vlastností tkání v lékařství a biologii, sestávající z vodivého jádra, přístrojového kontaktu, opatřená na povrchu izolační vrstvou vytvořenou slinutím práškového plastu, vyznačená tím, že je opatřena kontaktním kolíkem (1) zhotoveným ze zdravotně nezávadného, elektricky vodivého materiálu, který je vodivě spojen kontaktním pouzdrem (2) s vodivým jádrem (3), přičemž vodivé jádro (3), kontaktní pouzdro...

Pojivo pro dmyšní tvárnice k vhánění inertních plynů do roztavených kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224505

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pělucha Břetislav, Tyrlík Karel, Lovecký Josef, Křibík Václav, Velička Bohuslav

Značky: vhánění, inertních, kovů, roztavených, pojivo, plynů, dmyšní, tvárnice

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo pro dmyšní tvárnice k vhánění inertních plynů do roztavených kovů, na bázi portlandského slínku s měrným povrchem 5 000 až 10 000 cm2/g, vyznačující se tím, že sestává z 40 až 75 % hmotnostních křemičitanu trojvápenatého Ca3(Si03)2, 1 až 25 % hmotnostních křemičitanu dvojvápenatého Ca2Si04, 1 až 15 % hmotnostních trojvápenatého Ca3(Al03)2, 1 až 20 % hmotnostních hlinitanu čtyřvápenatého Ca4Al207 a 0,2 až 3 % hmotnostní kyseliny...

Zařízení pro řízení chodu vícenásobných pohonů pásových transportérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224504

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hanko Vladimír, Kuhn Jan, Süss Werner

Značky: řízení, chodu, zařízení, pohonů, transportérů, pásových, vícenásobných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro řízení chodu vícenásobných pohonů pásových transportérů, přičemž pásový transportér obsahuje aspoň jednu poháněcí stanici a aspoň jeden přídavný hnací člen spražený s horní větví dopravního pásu, vyznačující se tím, že ze přídavným hnacím členem je ve směru (c) pohybu dopravního pásu (1) upraveno pohybové čidlo (9), které je spraženo s motorem (10) přídavného hnacího členu.

Zapojení regulačního ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224503

Dátum: 15.12.1985

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: zapojení, regulačního, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulačního ventilu membránového přímočinného, u kterého je prostor nad membránou spojen horním impulsním potrubím s přívodním potrubím před škrticím ventilem a prostor pod membránou je spojen s vývodním potrubím za škrticím ventilem, vyznačené tím, že na vývodním impulsním potrubí (11) je škrticí orgán (12), za ním pak je na vývodním impulsním potrubí (11) odbočka do hladinového impulsního potrubí (16), na kterém je také škrticí orgán...

Zařízení pro leštění kytarových lubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224502

Dátum: 15.12.1985

Autor: Cipro Jan

Značky: kytarových, leštění, zařízení, lubů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro leštění kytarových lubů s volně otočně uloženými lešticími kotouči s rolnami dosedajícími na šablonu upínače kytarového korpusu umístěného nad stolem určeným pro uložení kytarového korpusu opatřeným šablonou a napojeným hřídelem s ozubeným převodem na pohybový zdroj, vyznačené tím, že paralelně s hnacím hřídelem (5) je na frémě (1) uložen hnaný hřídel (8), jehož hnané ozubené kolo (7) zapadá do hnacího ozubeného kola (6) na hnacím...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 224501

Dátum: 15.12.1985

Autori: Haroske Christa, Scholz Peter, Fröhlich Hans-otto, Anton Elisabeth, Keiser Stephan, Heublein Günther

Značky: selektivní, způsob, butadienu, polymerace, frakce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakce na homopolymery nebo kopolymery s předem stanovenou molekulovou hmotností v rozmezí od 1 000 do 100 000 s vysokým podílem struktury 1,2 v homogenní fázi v přítomnosti lithiových iniciátorů, vyznačený tím, že se polymerace provádí v přítomnosti dilithiumdifenyléterů obecného vzorce přičemž n má hodnotu 1 až 200, s výhodou 2 až 6, lithiové atomy jsou v poloze orto nebo para a polymerace se...

Opěra bodce violoncella

Načítavanie...

Číslo patentu: 224300

Dátum: 15.12.1985

Autor: Sládek Miloslav

Značky: bodce, violoncella, opěra

Zhrnutie / Anotácia:

Opěra bodce violoncella, vyznačená tím, že se skládá z kroužku (1), ke kterému je pomocí struny nebo lanka (4) připojený terč (2), který je na spodní straně opatřen protismykovou podložkou (3) například z pryže, a po obvodě drážkou pro navinutí lanka (4) a na vrchní straně je terč (2) opatřen důlkem pro bodec violoncella, přičemž kroužek (1) slouží pro nasunutí na nohu hráčovy židle a při složení pro nasunutí terče (2) s navinutým lankem (4).

Způsob výroby molekulových sít

Načítavanie...

Číslo patentu: 224299

Dátum: 15.12.1985

Autori: Havlíček Jan, Hrnčíř Jan, Spitzer Zdeněk, Šindler Stanislav

Značky: způsob, molekulových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby molekulových sít pro oddělování plynu z jeho směsi, zejména oddělování kyslíku ze vzduchu, tepelným zpracováním dřevného uhlí nebo xylitu obsahujících prchavé hořlaviny, drcených, případně tvarovaných do válečků, kuliček apod., vyznačený tím, že drcené, případně do válečků, kuliček apod., tvarované dřevné uhlí nebo hemixylit s obsahem 10 až 60 % hmot. prchavých hořlavin se zahřívá při teplotě vzrůstající od 1 do 100 °C za minutu s...

Konstrukční uspořádání rotačně symetrických budicích cívek elektromagnetu pro NMR tomografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 224298

Dátum: 15.12.1985

Autor: Holec Petr

Značky: cívek, elektromagnetů, konstrukční, tomografii, rotačné, symetrických, uspořádání, budicích

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční uspořádání rotačně symetrických budicích cívek elektromagnetu pro NMR tomografii, umožňující mechanické ladění homogenity magnetického pole, skládající se ze dvou nebo více párů budicích souosých cívek symetricky uspořádaných podle roviny souměrnosti, vyznačené tím, že budicí cívky (3) jsou navinuty na kostrách (2) o shodném vnitřním průměru a jsou našroubovány na nosní jádro (1) ve tvaru dutého válce, který je opatřen vnějším...

Zapojení pro paralelní napájení elektromagnetů ze zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224297

Dátum: 15.12.1985

Autor: Ouzký František

Značky: elektromagnetů, paralelní, zapojení, proudu, zdroje, napájení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro paralelní napájení elektromagnetů ze zdroje proudu, vyznačující se tím, že vstupní svorka (1) zapojení je spojena se zadávacím vstupem (021) řídicího bloku (2), jehož výstup (024) je spojen s prvním vstupem (031) tyristorového měniče (3), jehož první výstup (033), který je stejnosměrný, je spojen s jedním vývodem vinutí (10, 11) každého elektromagnetu, jehož druhý vývod je spojen přes přiřazenou pojistku (12, 13) jednak s jedním...

Zařízení pro měření koncentrace lehce desublimujících par látek v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 224296

Dátum: 15.12.1985

Autori: Blažek Stanislav, Volný Miroslav

Značky: měření, zařízení, koncentrace, lehce, plynech, látek, desublimujících

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření koncentrace lehce desublimujících par látek v plynech, vyskytujících se v uzavřených technologických a laboratorních systémech, vyznačené tím, že sestává z desublimátoru (1), do kterého je napojen přívod (2) měřeného plynu ze systému (3) a ze kterého je odvodní potrubí (5) plynu vedeno do atmosféry přes regulátor (7) průtoku malých množství, z vysílače (8) tlakové diference, jehož vstup je napojen impulsním potrubím (9) pro...

Zapojení k řízení střihu konců, popř. průběžného dělení materiálu za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224295

Dátum: 15.12.1985

Autor: Bocek Karel

Značky: dělení, střihu, zapojení, popř, konců, řízení, pohybu, materiálů, průběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k řízení střihu konců, popř. průběžného dělení materiálu za pohybu, vyznačené tím, že měřidlo délkového přemístění (M) s impulsním výstupem umístěné na pohybové dráze (1) je spojeno se vstupem (n) čítače impulsů (N) s předvolbou, přičemž snímač polohy (F) umístěný rovněž na pohybové dráze (1) je spojen s řídicím vstupem (f) čítače impulzů (N), zatímco výstup čítače impulsů (N) je spojen jednak s nulovacím vstupem (p) tohoto čitače,...

Zařízení k ovládání spojky podávání vlákenného materiálu do spřádacího rotoru bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224294

Dátum: 15.12.1985

Autori: Buryšek František, Šilar Zdeněk, Hrdličková Alena, Mikulecký Karel, Ešner Stanislav

Značky: dopřádacího, bezvřetenového, vlákenného, spojky, podávání, ovládání, stroje, spřádacího, materiálů, zařízení, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání spojky podávání vlákenného materiálu do spřádacího rotoru bez vřetenového dopřádacího stroje, zahrnujícího větší počet vedle sebe pracujících spřádacích míst, obsluhovaných při zapřádání objížděcím zapřádacím mechanismem, přičemž spojka podávání na každém spřádacím místě obsahuje dva třecí kotouče, z nichž jeden je axiálně pevný, zatímco druhý je axiálně posuvný, přičemž jeden z těchto třecích kotoučů je spojen s pohonným...

Způsob znovuzahájení spřádacího procesu po nezdařené automatické výměně cívek nebo při provádění číselné měny na bezvřetenových dopřádacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224293

Dátum: 15.12.1985

Autori: Buryšek František, Mikulecký Karel, Ešner Stanislav

Značky: provádění, spřádacího, měny, tohoto, cívek, bezvřetenových, výměně, zařízení, způsob, strojích, automatické, způsobu, znovuzahájení, procesu, číselné, nezdařené, dopřádacích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob znovuzahájení spřádacího procesu po nezdařené automatické výměně cívek nebo při provádění číselné měny na bezvřetenových dopřádacích strojích opatřených automatickým zařízením pro výměnu plných cívek bez přerušení spřádacího procesu, vyznačený tím, že na každou dutinku, u které při automatické výměně plných cívek došlo k přerušení spřádacího procesu a na jejímž povrchu chybí příze k zapředení, se navine pomocná příze potřebných parametrů...

Zařízení pro regeneraci pracího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224292

Dátum: 15.12.1985

Autori: Palatý Jiří, Jonáš Jaroslav, Zacher Jan, Buryan Petr

Značky: roztoku, pracího, regeneraci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regeneraci pracího roztoku při oxidačním odsiřování plynu, vyznačené tím, že v oxidéru (2), tvořícím oxidační část regenerátoru (6), je nad hladinou pracího roztoku umístěn nejméně jeden areátor (4).

Součtový měřič spotřeby paliva pro spalovací motory se vstřikovacím ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 224291

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lehký Antonín, Beroun Stanislav, Svoboda Miroslav

Značky: měřič, vstřikovacím, motory, součtový, ústrojím, spalovací, paliva, spotřeby

Zhrnutie / Anotácia:

Součtový měřič spotřeby paliva pro spalovací motory se vstřikovacím ústrojím, vyznačený tím, že sestává ze snímače (1) zdvihu jehly trysky vstřikovače nejméně jednoho válce motoru, přičemž tento snímač (1) je přes elektronický vyhodnocovací obvod (2) připojen na výstupní registrační jednotku (3).