Archív za 1985 rok

Strana 78

Způsob indukčního ohřevu, zejména mezikruhových desek, z nemagnetického materiálu anebo ohřev desek z magnetického materiálu nad Curieho bod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219230

Dátum: 15.08.1985

Autori: Schäferling Jiří, Brouček Oldřich

Značky: nemagnetického, zařízení, ohrev, způsobu, desek, tohoto, curieho, magnetického, indukčního, provádění, materiálů, ohřevu, mezikruhových, zejména, anebo, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob indukčního ohřevu, zejména mezikruhových desek z nemagnetického materiálu nebo ohřev desek z magnetického materiálu nad Curieho bod, vyznačující se tím, že do elektromagnetického pole vytvořeného indukční cívkou se vloží mezikruhová deska s rovinou ve směru toku magnetických silokřivek, načež se mezikruhové desce udělí rotace kolem osy, kolmé na směr magnetického toku.

Kontinuální vertikální dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 219229

Dátum: 15.08.1985

Autor: Klaner Eduard

Značky: vertikální, kontinuální, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální vertikální dopravník, sestávající ze dvou paralelních vertikálních článkových pásů, vyznačený tím, že jednotlivé články (1, 2) článkových pásů mají žlabový tvar vytvořený dnem a bočnicemi, přičemž ve svislém úseku obou článkových pásů přiléhají podélné hrany bočnic článků (1) prvního pásu k podélným hranám bočnic článků (2) druhého pásu příčné hrany článku (1, 2) obou pásů přiléhají k příčným hranám výše a níže položených článků (1,...

Podávací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 219228

Dátum: 15.08.1985

Autor: Honsa Jan

Značky: mechanismus, podávací

Zhrnutie / Anotácia:

Podávací mechanismus, vyznačený tím, že sestává z podávacích kladek (1, 27), poháněných motorem (2) pomocí ozubených kol (3, 4), přičemž k pevné podávací kladce (27) je přitlačována kyvná podávací kladka (1) pružinou (5) pomocí páky (6), otočné kolem čepu (7), zatímco horní páka (8) je pevně spojená přes horní čep (9) s palcem (10), který je k páce (6) přitlačován pomocnou pružinou (25) přes dorazový šroub (11), zajištěný maticí (12), přičemž k...

Vibrační způsob čištění povrchu výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219227

Dátum: 15.08.1985

Autori: Mrázek Dušan, Daníček Zdeněk

Značky: vibrační, povrchu, výrobků, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračního způsobu čištění povrchu výrobků, zejména polovodičových destiček po různém stupni opracování a zařízení pro provádění způsobu čištění. Účelem vynálezu je zvýšení kapacity čisticího zařízení a zlepšení kvality povrchu čištěného výrobku. Uvedeného účelu se dosáhne použitím vibračního způsobu čištění povrchu výrobků, jehož podstatou je vložení výrobků v prostředí čisticího média na jednu nebo mezi dvě pracovní plochy...

Zapojení, zejména pro regulaci ústředního vytápění a přípravu teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 219226

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hrobař Radim, Obr Jan, Plhoň Aleš

Značky: zejména, užitkové, ústředního, teplé, přípravu, vytápění, zapojení, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zásobování a vytápění budov teplou vodou a řeší zapojení pro regulaci ústředního vytápění v závislosti na venkovní teplotě a přípravu teplé vody o konstantní teplotě. Podstatou vynálezu je, že ve výstupním potrubí cirkulačního okruhu teplé vody a topných okruhů jsou zařazeny směšovací armatury, ovládané u cirkulačního okruhu termostatem a u topných okruhů ovládací skříňkou na základě údajů teplot snímaných vně budov a ve...

Vysokonapěťový zdroj pro autoemisi elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219225

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kolařík Vladimír, Delong Armin Akademik

Značky: elektronů, zdroj, vysokonapěťový, autoemisi

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj pro autoemisi elektronů využívá přihřívané katody a je výhodný zejména pro vysokovakuové elektronově optické přístroje. Jeho předností je, že jeho konstrukční uspořádání odstraňuje nebezpečí náhodných výbojů mezi uzemněným pláštěm a katodou. Podstatou zdroje je jednak sériově zapojený zdroj extrakčního napětí se zdrojem vysokého napětí a jednak konstrukce celé soustavy elektronové trysky, sestávající ze tří, v sobě uzavřených...

Zapojení pro ochranu akumulátorů před zničením nadměrným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219224

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hán Pavel, Bukolský Aleš

Značky: akumulátorů, zničením, nadměrným, zapojení, proudem, ochranu, před

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ochranu akumulátorů před zničením nadměrným proudem je tvořené jištěným zdrojem napětí spojeným s nabíječem akumulátoru připojeným ke snímači poruchy v sérii oddělovacím obvodem, přičemž ke snímači poruchy je připojen chybový zesilovač s výkonovým členem připojeným k jištěnému zdroji napětí.

Zařízení ke sbírání plovoucích nečistot z hladiny kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219223

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kubita Jiří, Procházka Karel

Značky: nečistot, zařízení, sbírání, hladiny, plovoucích, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke sbírání plovoucích nečistot z hladiny kapalin, například listů, drobného hmyzu, olejů apod. Podstatou vynálezu je uspořádání, umožňující pomocí válcové nádoby, s osou rotace umístěnou v horizontální poloze a s přepadem v plášti, pod kterým je umístěno závaží (4) a plovák (5) (soustava závaží - plovák), samovolné nastavení přepadu sběrače při činnosti zařízení pod hladinu kapaliny. Válcová nádoba je otočná okolo osy...

Zapojení pásmové propusti pro potlačení zrcadlových kmitočtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219222

Dátum: 15.08.1985

Autori: Novák Josef, Starý Vlastimil

Značky: pásmové, zapojení, propusti, kmitočtu, zrcadlových, potlačení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pásmové propusti pro potlačení zrcadlových kmitočtů je určeno především pro zvýšení účinnosti televizních kanálových voličů. Jeho použitím je možno dosáhnout současného účinku v potlačení zrcadlových kmitočtů až přes 20 dB nad běžně dosahované úrovně a potlačení přenosu nežádoucích kmitočtů, například prvního až třetího televizního pásma, a to při nezměněném šumovém čísle kanálového voliče a při jeho nezměněné vstupní impedanci....

Zařízení pro rychlý výplach očí, zejména při zasažení žíravinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219221

Dátum: 15.08.1985

Autor: Klozar Jaroslav

Značky: očí, zejména, zasažení, žíravinou, zařízení, výplach, rychlý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro rychlý výplach očí, zejména při zasažení žíravinou. Zařízení sestává z pružné nádoby uzavřené šroubovým uzávěrem, kterým prochází plnicí trubice vybavená zpětným ventilem, jejíž jeden konec je umístěn při dnu pružné nádoby, zatímco opačný konec je zaústěn do oční vaničky upravené na šroubovém uzávěru, ve kterém je dále vytvořen vpouštěcí ventil. Šroubový uzávěr je opatřen odnímatelným pružně přiléhavým protiprašným...

Zařízení ke zjištování průběhu izotermy malých vzorků materiálu nespojitým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219220

Dátum: 15.08.1985

Autor: Million Jiří

Značky: průběhu, malých, způsobem, materiálů, izotermy, nespojitým, zařízení, vzorků, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dostatečně přesné stanovení průběhu izotermy malých vzorků zkoumaného materiálu nespojitým způsobem cenově dostupným a přenosným zařízením. Účelu vynálezu je dosaženo pomocí zařízení, které využívá známé izopiestické metody doplněné termostatováním zkušebního prostoru pomocí termoelektrických chladicích článků. Hlavní částí zařízení je tepelně vodivá nádoba s uzávěrem, do které se vkládá šest váženek se vzorky materiálu. V...

Způsob zjišťování kvality vsázkového uhlí pro zplyňovací generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219219

Dátum: 15.08.1985

Autor: Straka František

Značky: generátory, zplyňovací, kvality, uhlí, vsázkového, způsob, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zplyňování uhlí ve vzplyňovacích generátorech. Řeší problém kvalitativního výběru tohoto uhlí z hlediska samovolné rozdružitelnosti spékavé vrstvy uhlí v karbonizační zóně generátoru. Podstatou vynálezu je to, že vzorek vsázkového uhlí o zrnitosti v rozmezí 0 až 25 mm se vsype do karbonizačního pouzdra tvořícího model svislého válcového nebo hranolového výřezu z vrstvy uhlí v karbonizační zóně zplynovacího generátoru o poměru...

Zařízení k proteplování stavebních dílců při jejich výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 219218

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kaluža František

Značky: jejich, dílců, zařízení, výrobe, proteplování, stavebních

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je sestavení zařízení k proteplování stavebních dílců při jejich výrobě, zejména při horizontální technologii výroby stavebních betonových dílců, kterým je řešena úspora energie a dodržování optimálních režimů proteplování. Zařízení sestává z podložek, na kterých jsou uloženy formy (6), kde podložky jsou uloženy na válečkových tratích nebo opatřeny pojezdovými koly, jimiž jsou uloženy na kolejnicích (5) tunelu (20), věže,...

Zapojení pro napájení pomocné 3-fázové sítě, zejména u kolejových vozidel nezávislé trakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219217

Dátum: 15.08.1985

Autori: Holík Miloslav, Bílek Zdeněk, Kašpar Pavel

Značky: zejména, vozidel, zapojení, napájení, nezávisle, 3-fázové, sítě, trakce, pomocné, kolejových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro napájení pomocné 3-fázové sítě, zejména u kolejových vozidel nezávislé trakce. 3-fázový výstup pomocného alternátoru je připojen na vstup 3-fázového usměrňovače, jehož výstup je spojen přes výkonovou diodu s akumulátorovou baterií i se stejnosměrnou zátěží akumulátorové baterie. Dále je 3-fázový výstup pomocného alternátoru rovněž připojen na první 3-fázový vstup regulátoru pomocného alternátoru, jehož výstup je spojen se vstupem -...

Zařízení k omezení opotřebování kartáčů a komulátoru stejnosměrného točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219216

Dátum: 15.08.1985

Autori: Růžička Otakar, Ledr Zdeněk

Značky: kartáčů, točivého, omezení, zařízení, komulátoru, stejnosměrného, stroje, opotřebování

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedené omezení se provádí pomocí umělého proudového zatížení kartáčů a je určeno zejména pro stroje velkých výkonů. Zařízení pro tento účel je provedeno tak, že každý z nosníků kartáčů je v axiálním směru rozdělen na dvě, vzájemně odizolované části. Na každé z těchto částí je upevněna polovina z celkového počtu kartáčů, připadající na jeden pól sběrného ústrojí stejné polarity, přičemž části stejné polarity jsou vzájemně propojeny dvojicí...

Výměnník vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219215

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kacetl Miroslav, Prouza Pavel

Značky: výmenník, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník vzduchu k ohřívání čerstvého přiváděného vzduchu využitím tepelné energie odváděného vzduchu. Předmětu vynálezu lze využít pro ohřívání čerstvého přiváděného vzduchu ve všech prostorech, především v zemědělských objektech s ustájenými hospodářskými zvířaty. Účelem vynálezu je ohřívání čerstvého vzduchu přiváděného do objektu, čímž se značně zlepší prostředí a u zemědělských objektů klimatické prostředí ve stáji, které má značný vliv na...

Způsob odporového přivařování elektrických kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219214

Dátum: 15.08.1985

Autor: Tmé Miroslav

Značky: přivařování, kontaktů, způsob, odporového, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit jednoduchým způsobem odporové přivařování elektrických kontaktů obsahujících stříbro, se svářecí podložkou, z níž vystupují bradavky, na poniklovaný držák ze železa, mědi nebo měď obsahujících slitin pomocí svářecích elektrod. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že jako svářecích elektrod se použije sintrované směsi 80 % hmotnostních prášku wolframu a 20 % hmotnostních prášku mědi.

Obal bazické elektrody s jádrem ze slitin niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219213

Dátum: 15.08.1985

Autor: Blažek Jaroslav

Značky: bazické, elektrody, jádrem, niklu, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je nalezení složení obalové hmoty, která zabezpečuje dobré svařovací vlastnosti elektrod a optimální mechanické vlastnosti, chemické a metalurgické složení svarových kovů na bázi slitin s vysokým obsahem niklu. Uvedeného účelu je dosaženo obalovou hmotou, obsahující uhličitan vápenatý a fluorid vápenatý v poměru 1,3 až 1,4:1, přičemž jejich celkový obsah je 60 až 70 hmot. %, kryolit v obsahu 7 až 15 hmot. %, železný prášek 10 až...

Zařízení pro zjišťování vad rovinnosti plochých desek, zejména keramických

Načítavanie...

Číslo patentu: 219212

Dátum: 15.08.1985

Autor: Čižinská Olga

Značky: rovinnosti, zejména, keramických, zařízení, desek, zjišťování, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zjišťování vad rovinnosti plochých desek, zejména keramických podložek pro hybridní integrované obvody a zařízení pro tento způsob. Vynález řeší konstrukční uspořádání přípravku, který zjišťuje vady rovinnosti pneumaticky na základě přisání podložky k pracovnímu stolu. Podstata způsobu spočívá v tom, že plochá deska se přisaje k rovné pracovní desce pneumaticky. Podstata zařízení je v tom, že neprodyšný stůl, opatřený...

Trubková pec pro tepelné štěpení uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219211

Dátum: 15.08.1985

Autor: Vašíček Eduard

Značky: tepelně, štěpení, uhlovodíku, trubková

Zhrnutie / Anotácia:

Trubková pec pro tepelné štěpení uhlovodíků, za normální teploty plynných či kapalných, sestávající z alespoň jedné radiační komory, obsahující řadu svislých procesních trubek, které jsou napojeny na jeden nebo více tepelných výměníků, umístěných nad radiační komorou, popřípadě vedle ní, a dále z konvekční sekce, napojené na odvod spalin z radiační komory či komor, vyznačená tím, že jednotlivé procesní trubky jsou vytvořeny jako dvoutrubka (5,...

Generátor vzorku pro zkoušení paměťových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219210

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šindelář Bedřich, Janda František

Značky: vzorků, generátor, paměťových, zkoušení, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sestavení jednoduchého obvodu,který umožňuje testování paměťových desek s paralelně spojenými výstupy dvou nebo více z paměťových obvodů. Pomocí obvodu zapojeného podle vynálezu se testuje správná funkce vstupů výběrových signálů paměťových obvodů včetně dekodéru těch to signálů. Při testování paměťových desek zvoleným vzorkem se nejprve zaplní zcela nebo zčásti všechny paralelně zapojené paměťové obvody a potom následuje postupné...

Katalyzátor pro termooxidační metodu stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219209

Dátum: 15.08.1985

Autori: Krameš Miloš, Püschel Petr

Značky: stanovení, metodu, katalyzátor, rtuti, termooxidační

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro termooxidační metodu stanovení rtuti. amalgamační technikou pomocí atomové absorpční spektrofotometrie. Katalyzátor pro termooxidační metodu stanovení rtuti sestává z produktu spalování směsi paliva a okysličovadla. Okysličovadlem je 10 hmotnostních dílů manganistanu draselného a palivem 2 až 4 hmotnostní díly vápenaté, organické sloučeniny a 4 až 6 hmotnostních dílů kobaltnaté organické sloučeniny.

Zařízení pro ochranu okružních nástrojů, zejména okružních pil pro řezání kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219208

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kyselý Bohumil

Značky: okružních, zejména, ochranu, nástrojů, zařízení, materiálů, řezání, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro ochranu okružních nástrojů před zničením, zejména okružních pil pro řezání kovových materiálů s náhonem nástroje nezávislým na pracovním posuvu do řezu, ovládaným pneumaticky popřípadě hydraulicky. Zařízení sestává z obvodu zasouvání a obvodu vysouvání, v nichž jsou upraveny šoupátkové ventily s jednostranným elektromagnetickým ovládáním. Vinutí elektromagnetického ovládání obou ventilů jsou připojena na elektronický...

Monostabilní bezkotvové relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 219207

Dátum: 15.08.1985

Autor: Vavřinec Bohuslav

Značky: bezkotvové, relé, monostabilní

Zhrnutie / Anotácia:

Monostabilní bezkotvové relé podle vynálezu je tvořeno elektromagnetickým pláštěm, pomocným stálým magnetem, ferromagnetickými kontakty v magnetickém poli, které jsou umístěny v mezeře mezi nástavci a stálým magnetem. Ferromagnetické jádro je zakončeno na jednom konci přírubovitým čelem, na němž je upevněn stálý magnet. Po obvodu stálého magnetu jsou rozmístěny radiální nástavce vyčnívající z ferromagnetického pláště, uvnitř kterého je umístěna...

Keramický stavební dílec pro svislé konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219206

Dátum: 15.08.1985

Autori: Ševela Josef, Horňáček Milan

Značky: keramický, konstrukce, svisle, stavební, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení tepelně technických vlastností keramických stavebních dílců. Podstatou keramického stavebního dílce podle vynálezu je, že sestává z řad na sraz uspořádaných keramických tvarovek, mezi nimiž jsou vytvořena nosná žebra, přičemž v prostorech mezi těmito žebry a styčnými spárami, popřípadě v prostorech přilehlých k nosným žebrům nebo styčným spárám jsou vloženy přířezy přídavného tepelně izolačního materiálu.

Způsob čištění derivátů 1,2-difenyl-3,5-dioxopyrazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219205

Dátum: 15.08.1985

Autori: Gabriel Jiří, Indruch Miroslav, Mayer Jiří

Značky: 1,2-difenyl-3,5-dioxopyrazolidinu, čištění, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nový způsob rafinace farmaceuticky účinných derivátů 1,2-difenyl-3,5-dioxopyrazolidinu (Ketazon, Tribuzon), který, umožňuje snížit stávající větší počet rafinačních operací pro získání lékopisných produktů a zjednodušit a ekonomizovat takto výrobu. Uvedeného účelu, se dosáhne krystalizací produktů z rozpouštědel typu aromatických uhlovodíků s počtem atomů uhlíku 6 až 8 nebo ze směsi rozpouštědel složené z aromatického uhlovodíku s...

Zařízení pro uchycení prvků fluidního roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219204

Dátum: 15.08.1985

Autori: Novotný Pavel, Kodytek Zdeněk, Beránek Jaroslav, Bechyně Milan

Značky: prvků, uchycení, fluidního, roštů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro uchycení prvků fluidního roštu, které sestává z nátrubku pevně spojených s komorou pro rozvod fluidační tekutiny a výměnných prvků, ukončených trubkou, která má lícované osazení a kleštinu s nákružkem. Tento nákružek zapadá do drážky v nátrubku, čímž zajišťuje polohu prvku v nátrubku spolu s lícovaným osazením, které současně zabraňuje průtoku fluidační tekutiny mezi nátrubkem a trubkou. U této konstrukce je buď...

Umělá nástraha pro lov ryb s chuťovým lákacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219203

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kulhavý Miroslav

Značky: chuťovým, účinkem, umělá, lákacím, nástraha

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení problému náhrady přirozených nástrah při sportovním rybolovu. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že nástraha je tvořena plastickou hmotou gelovité konzistence, kterou je realizován vnější tvar nástrahy, přičemž v této hmotě je umístěn nasákavý materiál, který na jednom nebo více místech má kontakt s povrchem nástrahy a který je nasycen aromatickými látkami.

Jednoplášťová nevětraná plochá střecha

Načítavanie...

Číslo patentu: 219202

Dátum: 15.08.1985

Autori: Blaha Vojtěch, Holý František

Značky: plocha, střecha, jednoplášťová, nevětraná

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoplášťová nevětraná plochá střecha z materiálů volně kladených na nosnou konstrukci a obsahující spádovou vrstvu, tepelnou izolaci a vodonepropustnou krytinu, vyznačující se tím, že sestává ze souvislé spádové vrstvy (2) z hrubozrnného podsypu s minimální tloušťkou 2 cm, uloženém na nosné konstrukci (1), ze souvislé a plné vrstvy tepelné izolace (3), opatřené na povrchu asfaltovaným pásem, uloženém volně na sraz na spádové vrstvě (2), a z...

Zařízení na mechanické čištění nálepů v tlakových zplyňovacích generátorech za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219201

Dátum: 15.08.1985

Autori: Rak Pavel, Škoda Milan

Značky: tlakových, čištění, generátorech, mechanické, zplyňovacích, nálepů, provozu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstraňování nálepů v horní části tlakového generátoru za provozu. Tím se zajistí zvýšení časového využití generátoru, zvýšení produkce plynu a zvýšení bezpečnosti provozu.Uvedeného účelu se dosáhne instalací čisticího zařízení, které je zavěšeno na prstenci (1) přivařením na vnitřním plášti generátoru (9). Zde je upevněn i plnicí nástavec (2). Spodní část ložiska (3) je přišroubována k prstenci (1) a je sestavena ze tří...

Způsob přípravy ß-modifikace modrého ftalocyaninového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233350

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kogan Esfir Mojsejevna, Ščepkina Olga Sergejevna, Astafjeva Margarita Vladimirovna, Ladyženskij Jan Borisovič, Smrček Vladimír Alexejevič, Smirnova Světlana Viktorovna

MPK: C09B 47/08, C09B 67/00

Značky: způsob, přípravy, modrého, ß-modifikace, pigmentů, ftalocyaninového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy (-modifikace modrého ftalocyaninového pigmentu spočívá v dispergování ftalocyaninu měďnatého v prostředí ethylenglykolu v přítomnosti chloridu sodného a O,O6 až 0,15 hmotn. dílů bis/tris/-( -hydroxyethylaminomethyl/ftalocyninu měďnatého a 0,1 až 0,3 hmotn. dílu perchlorethylenu při teplotě 50 až 60 oC.

Pigmentová kompozice pro laky a nátěrové barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233349

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kurakin Jevgenij Michajlovič, Makarovskaja Galina Michajlovna, Sinicyna Nina Nikolajevna, Orjol Nikolaj Ivanovič, Kiselev Alexandr Viktorovič, Smrček Vladimír Alexejevič, Sergejeva Zoja Ivanovna

MPK: C09B 67/50

Značky: kompozice, barvy, pigmentová, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentová kompozice pro laky,a nátěrové barvy obsahující následující složky v % hmotnostních: ftalocyanin měďnatý neobsahující chlor 56,8 až 57,8 ftalocyanin mědnatý,s 0,5 až 1 atomem chloru 24,8 až 25,8, monosulfokyselina ftalocyaninu měďnatého 8,2 až 9,2 rezinát vápenatý zbytek do 100.

Způsob stupňovitého biochemického čištění odpadních vod od derivátů fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233348

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kull Tynis Ausustovič, Penner Valerij Mojsejevič, Skirdov Igor Vasiljevič, Turovskij Alexej Markusovič, Bazarov Vladimir Georgijevič, Rusakova Valentina Genrichovna

MPK: C02C 5/10

Značky: odpadních, biochemického, čištění, derivátů, fenolů, stupňovitého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky zpracování a biologického čištění vod od produktů zpracování surovin v ropném průmyslu a při zpracování břidlic. Způsob spočívá v tom, že do aktivního kalu, kterým se provádí biologické čištění, zavádí dolňková kultura organismů, schopnou symbiózy se základní kulturou a čistění se provádí při osvětlení vrstvy odpadní vody a kalu v rozmezí 400 až 12000 luxů. Způsob umožňuje zvýšit účinnost čištění odpadních vod od fenolů...

Způsob dělení částic fluidizovaných v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 233347

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bazarov Vladimir Georgijevič, Lajdinenova Alina Michajlovna, Jepov Anatolij Vasiljevič, Penner Valerij Mojsejevič, Jegorov Vladimir Ivanovič

MPK: C02F 1/24

Značky: způsob, částic, kapalině, dělení, fluidizovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky dělení suspenzí, zejména při čištění průmyslových odpadních vod. Způsob spočívá v tom, že se k suspenzi nasycené plynem přimíchává voda o teplotě 65 až 85 oC a usazenina, která vyplave, se po odstranění zpracuje akustickým vlněním. Tato organizace způsobu umožňuje několikanásobně zkrátit dobu dělení, zvýšit procento oddělených částic, snížit energetickou náročnost dělení.

Způsob ejekce

Načítavanie...

Číslo patentu: 233346

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bazarov Vladimir Georgijevič, Penner Valerij Mojsejevič

MPK: F04F 5/04

Značky: způsob, ejekce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodoproudých čerpadel a je určen k použití u systémů provzdušňování tekutin. Podstata způsobu spočívá v tom, že aktivní produkt tekutiny se zavádí do pasivního proudu plynu, přičemž se vyvolávají příčně orientované poruchy povrchu tekutinového proudu tím, že se vyvolávají nelineární kmity tlaku a rychlosti proudu, přičemž délka vlny poruch se stanovuje v rozmezí od 0,5 do 2,5 průměru proudu tekutiny.

Opěrně otáčivý kruh jeřábu na pokládání potrubí do rýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 233345

Dátum: 15.08.1985

Autori: Stěčkevič Petr Vasiljevič, Andrijevskaja Stěfanija Nikolajevna, Liščišin Jemeljan Ivanovič, Savčak Konstantin Andrejevič

MPK: B66C 23/84

Značky: opěrné, pokládání, potrubí, otáčivý, jeřábu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otáčivého zařízení, jehož se užívá v mechanismech na pokládání plynového potrubí do rýh a opravy plynového zařízení. Cílem vynálezu je zvýšit spolehlivost konstrukce. Jedna z oběžných drážek opěrného kruhu otáčivého opěrného otáčivého kruhu jeřábu na pokládání potrubí do rýh je provedena se sférickým povrchem a každé těleso valení je provedeno s pracovním válcovým povrchem a jedním čelním opěrným sférickým povrchem,...

Roztok pro aktivaci povrchu dielektrik před chemickou metalízou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233344

Dátum: 15.08.1985

Autori: Gusev Sadko Nikolajevič, Kuranova Emma Michajlovna, Palicyna Nina Alexejevna, Kovaldova Diana Nikolajevna

MPK: C23C 3/02

Značky: roztok, aktivací, dielektrik, chemickou, povrchu, před, metalízou

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok pro aktivaci povrchu dielektrik před chemickou metalízou, který obsahuje síran měďnatý, fosfornan sodný, draselný nebo amonný, fluorid amonný a aminiák, Jablečnou nebo vinnou kyselinu při následujícím poměru složek v g/l: síran měďnatý 50 až 100, fosfornan sodný, draselný nebo amonný 50 až 100, fluorid amonný 30 až 40 amoniak (25 % vodný roztok 60 až 120 kyselina jablečná nebo vinna 25 až 50.

Mechanismus popouštění a napínání osnovy na tkacím stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233343

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kubajtis Zenonas Jonovič

MPK: D03D 49/12

Značky: mechanismus, osnovy, napínání, stavu, tkacím, popouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do textilního strojírenství a týká se mechanismu uvolňování a napínání osnovy na tkacím stavu. Ke zvýšení jakosti vyráběné tkaniny v mechanismu uvolňování a napínání osnovy má brzdící dvouramenná páka umístěnou jednu proti druhé opěry z nichž jedna je upevněna na podpruženém ramenu paky a druhá podpružená a umístěná ve vodítkách na ramenu páky, nesoucí frikční brzdu konec podpruženého ramena dvouramenné páky, nesoucí svůrku je...

Tryska k prohozu útkové nítě na pneumatickém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233342

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kubajtis Zenonas Jonovič, Kočermin Nikolaj Nikolajevič

MPK: D03D 47/30

Značky: tryska, nitě, pneumatickém, tkalcovském, prohozu, útkové, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska k prohozu útkové nítě na pneumatických tkacích stavech. Cílem tohoto vynálezu je zvýšení spolehlivosti zanášení útkové nítě. Tryska obsahuje dvě souose uložené trubky. Na volném konci vnitřní trubky je upevněno šroubové, destičkové vodítko, jehož průměr odpovídá vnitřnímu průměru vnější trubky.

Způsob vytváření přírub na válcových polotovarech

Načítavanie...

Číslo patentu: 233341

Dátum: 15.08.1985

Autori: Egorov Nikolaj Sergejevič, Arutjunov Vladimir Lebonovič, Rabinovič Anatolij Jakovlevič, Bugrin Gennadij Ivanovič, Volkov Stanislav Nikolajevič, Tkačenko Alexandr Vasiljevič, Larionov Viktor Alexandrovič

MPK: B21D 19/04

Značky: přírub, vytváření, způsob, válcových, polotovarech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob vytváření přírub na váhových polotovarech tvářením. Cílem vynálezu je rozšíření technologických možnosti vytvářením tenkostěných přírub různé konfigurace. Cíl se dociluje,tím že během vytváření se na polotovar působí v radiálním směru kalibrovanými roztažnými sílami rozválcovává se čelo polotovaru se současným působením osové síly a provádí se vyhlazení získané příruby při teplotě žíhání.