Archív za 1985 rok

Strana 77

Automatická napájecí stanice s dálkovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 219370

Dátum: 15.08.1985

Autori: Mach Jan, Firla František, Paszek Miloslav

Značky: ovládáním, dálkovým, stanice, automatická, napájecí

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická napájecí stanice pro dálkové ovládání pásových dopravních linek z jednoho pracoviště. Automatická napájecí stanice tvoří kinematický celek z rozváděče a ovládače, které jsou zapojeny mezi přívodní potrubí, napájecí potrubí a spojovací potrubí, jež jsou vybaveny trvale otevřenou clonou a jednosměrnými ventily připojenými na první a druhé ovládací potrubí. Automatickou napájecí stanici je možno využít u pásových dopravních linek pro...

Dopravní zařízení, zejména pro dopravu materiálu v průmyslových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 219369

Dátum: 15.08.1985

Autor: Vyčítal Dobroslav

Značky: dopravu, dopravní, zařízení, materiálů, průmyslových, pecích, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dopravního zařízení, zejména pro dopravu materiálu v průmyslových pecích, které sestává z horní lišty, opatřené ozuby pro zachycení podložky, která je uložena na dopravní trati, a ze spodní lišty, přičemž tyto lišty jsou vzájemně volně spojeny nejméně dvěmi rameny.

Elastický přepravní pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 219368

Dátum: 15.08.1985

Autori: Klage Rudolf, Sturtzel Horst, Lautenbach Peter, Kruse Detlef

Značky: přepravní, elastický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elastického přepravního pásu pro lepení lisováním, zejména pro tvarování lisováním. Cílem vynálezu je vytvořit přepravní pás o velké životnosti. Úkolem vynálezu je vyvinout elastický, lepidlo odpuzující přepravní pás odolný vůči teplu, který současně je použitelný jako membrána. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosný materiál je tvořen textilním plošným útvarem s vysokou pružností v tahu. Tento materiál je po jedné nebo po...

Prefabrikovaná protismyková vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219367

Dátum: 15.08.1985

Autori: Tetour Zdeněk, Kalenda Jaroslav

Značky: vložka, prefabrikovaná, protismyková

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná protismyková vložka, zejména pro schodiště a šikmé plošiny je vytvořena z obrusuvzdorného materiálu, jako je křemík nebo drcené sklo apod., má po jedné nebo obou bočních stěnách provedena vybrání pro umístění spojovacího materiálu. Tato vybrání mohou ubýt ve tvaru jednotlivých důlků nebo drážek, které zaujímají min. 10 % plochy bočních stěn a vytváří pevný zámek vložky s okolním materiálem. Pro snadnější umístění vložek do přímky...

Plošný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 219366

Dátum: 15.08.1985

Autori: Surý Antonín, Pospíšil Jiří

Značky: panel, plošný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plošného panelu pro stavební účely, jehož jádro sestává z keramických tvárnic, které jsou na své vnější čelní stěně opatřeny průběžnými středovými drážkami, orientovanými ve směru jejich podélných os. V průběžných středových drážkách je uložena průběžná ocelová výztuž s radiálními výstupky, kterými je k vnějším čelním stěnám dutých keramických tvárnic připevněna tepelná izolace ve tvaru plochého tělesa. Průběžná ocelová výztuž...

Analyzátor kyslíku ve spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 219365

Dátum: 15.08.1985

Autori: Brháček Lubomír, Horečka Jiří

Značky: analyzátor, spalinách, kyslíku

Zhrnutie / Anotácia:

Analyzátor kyslíku ve spalinách, tvořený galvanickým článkem a pevným elektrolytem, vyznačený tím, že sestává z oboustranně otevřené trubice (1) ze stabilizovaného kysličníku zirkoničitého, opatřené uvnitř i vně podélnými platinovými pruhy (2, 5), kde vnitřní platinový pruh (2) přesahuje jedno čelo trubice (1) a tvoři na jednom konci trubice (1) prstenec (3), a kde vnější platinový pruh (5) je na shodném konci trubice (1) zakončen dalším...

Podlahová plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 219364

Dátum: 15.08.1985

Autori: Holubec Miloslav, Stehno Otakar

Značky: podlahová, plošina

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahová plošina je určena k vytvoření souvislé plochy s vhodným povrchem i pro špičkové sportovní soutěže a kulturní pořady ve sportovních halách. Skládá se z jednotlivých montážních dílů, které mají půdorys ve tvaru mnohoúhelníku se sudým počtem stran, například obdélníku. Jsou vytvořeny z rámu, k němuž jsou svrchu připevněna palubová prkna. Každý montážní díl je po obvodu opatřen lemovacími lištami s výstupkem, nejlépe klínového profilu s...

Estery kyseliny N-[(5R,8S,10R)-6-propyl-8-ergolinyl]karbamové a způsoby jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219363

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šeda Miroslav, Černý Antonín, Řežábek Karel, Frühaufová Maria, Vlčková Drahuše, Křepelka Jiří

Značky: výroby, estery, způsoby, jejich, kyseliny, n-[(5r,8s,10r)-6-propyl-8-ergolinyl]karbamové

Zhrnutie / Anotácia:

Estery kyseliny N-[(5R,8S,10R)-6-n-propyl-8-ergolinyl]karbamové obecného vzorce ve kterém R1 značí alkylovou skupinu s rovným nebo rozvětveným uhlíkatým řetězcem s 1 až 5 atomy uhlíku, benzylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, a R2 značí atom vodíku nebo methylovou skupinu.

Zařízení pro dvojité plynulé nastavování regulace rychlosti zavíracího mechanismu pokládacího válce u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219362

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pater Jiří, Dorazil Karel, Jursa Petr, Novotný Jiří, Zeidler Jaroslav

Značky: strojů, válce, koželužských, mechanismu, rychlostí, zavíracího, regulace, pokládacího, dvojité, zařízení, nastavování, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší tlumení pokládacího válce při zavírání stroje. Pokládací válec se přiklápí konstantní rychlostí k nožovému válci. Pokládací válec se před konečnou úvratí zbrzdí a dotlačí plynule regulovatelnou rychlostí k nožovému válci. Rychlost zavíracího mechanismu a pokládacího válce je v potřebné úvrati regulovatelná, dochází ke klidnému dovírání pokládacího válce k nožovému válci a...

Opěrná kovová kokila s pískovou výstelkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219361

Dátum: 15.08.1985

Autori: Knetl Václav, Březina Jiří

Značky: kovová, kokila, výstelkou, opěrná, pískovou

Zhrnutie / Anotácia:

Opěrná kovová kokila s tvarovanou pískovou výstelkou vytvářející dokonale tuhou slévárenskou formu. Účelem vynálezu je zajištění dokonalého podepření tenkostěnné formy výrobně jednoduchým tvarováním opěrných ploch tenkostěnné formy a opěrné kovové kokily. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že opěrné rovné plochy kovové kokily a opěrné rovné plochy tvarované tenkostěnné formy jsou vůči sobě shodně odstupňovány.

Tlumič hluku sání objemových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219360

Dátum: 15.08.1985

Autori: Greif Karel, Krejčí Vladimír

Značky: tlumič, hluku, sání, kompresoru, objemových

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič hluku sání objemových kompresorů, jehož vnitřní prostor je rozdělen přepážkami rovnoběžnými s hlavními osami tělesa tlumiče. Stěny tělesa tlumiče, případně i přepážky jsou opatřený obkladem absorbujícím hluk. Prostor u vstupního otvoru je od prostoru u výstupního otvoru oddělen neprodyšnou příčnou přepážkou. Na opačné straně podélné přepážky je uspořádán vzduchový filtr.

Aerosolový insekticidní přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219359

Dátum: 15.08.1985

Autori: Moravec Josef, Prachař Otakar, Rupeš Václav

Značky: přípravek, aerosolový, insekticidní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru insekticidních přípravků pro hubení plazivého hmyzu. Vynález řeší zvýšení reziduálních účinků snížením penetrace účinných látek do ošetřených povrchů. Penetrace je snížena jednak použitím vysoce těkavé rozpouštědlové báze a jednak vyloučením synergistů. Jako účinné látky je použito směsi syntetických pyrethroidů nebo přírodní pyrethrum. Maximální dolet částic aerosolu na ošetřovanou plochu a minimální ztráty do okolí jsou...

Přípravek pro zavádění rafinačních plynů do lázně roztavených kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219358

Dátum: 15.08.1985

Autori: Choura Miloš, Ďurčanský Vladimír

Značky: plynů, lázně, zavádění, roztavených, rafinačních, přípravek, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru rafinace kovů, zvláště hliníku, mědi a podobně a řeší problém účinného odplynění a rafinace taveniny rozptylováním a probubláváním co nejmenších bublinek rafinačního plynu v co největším množství a v celém objemu taveniny, aniž by přitom docházelo k poškození vyzdívky rafinačního reaktoru. Vynález spočívá v tom, že přípravek pro vhánění rafinačního plynu je vytvořen ze žárovzdorného betonu, vyztuženého ocelovou...

Způsob přípravy pevného rafinačního přípravku pro rafinaci hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219357

Dátum: 15.08.1985

Autori: Uhlíř Miroslav, Zlesák Ivan, Beránek Ivan, Kyral Josef

Značky: přípravy, přípravků, rafinačního, způsob, pevného, rafinaci, slitin, hliníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy pevného rafinačního přípravku pro rafinaci tekutého hliníku a jeho slitin. Podstatou vynálezu je dokonalá homogenizace jednotlivých složek přípravku, který sestává z hexachlorbenzenu a směsi anorganických solí, které se suší tak, aby hmotn. obsah vlhkosti byl maximálně 1 % vody. Na diskrétní množství 0,05 až 10 kg homogenní směsi se pak působí tlakem 5 až 150 MPa, S výhodou izostatickým tlakem tak, aby byl přípravek...

Plošný vícevrstvý materiál se zlepšenými sorpčními vlastnostmi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219356

Dátum: 15.08.1985

Autori: Holomek Josef, Hadobáš František, Dudák Zdeněk, Novák Pavel, Karásek Otakar

Značky: výroby, vlastnostmi, materiál, plošný, způsob, vícevrstvý, sorpčními, zlepšenými

Zhrnutie / Anotácia:

Plošný vícevrstvý materiál se zlepšenými sorpčními vlastnostmi, určený pro aplikace, zejména v obuvnickém, oděvním, galanterním a nábytkářském průmyslu a způsob jeho výroby. Materiál je z vrstev na bázi přírodních nebo syntetických polymerů ve formě tkaniny, netkané vláknité vrstvy, pleteniny, polymerní fólie zejména porézního charakteru, případně těchto útvarů opatřených nánosem nebo impregnovaných směsí elastomeru nebo termoplastu. Nejméně...

Způsob polymerizace isobutylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219355

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lopour Petr, Marek Miroslav

Značky: způsob, polymerizace, isobutylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polyisobutylenu polymerizací isobutylenu iniciovanou dvousložkovým katalytickým systémem, kde jednou složkou jsou Friedel-Craftsovy halogenidy s výjimkou fluoridu a druhou složkou je fluorovodík ve formě roztoků jeho aduktů s nenasycenými uhlovodíky, nebo kapalnými oligomery isobutylenu.

Dotykový snímač pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219354

Dátum: 15.08.1985

Autor: Šťastný Karel

Značky: dotykový, pohybu, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač je určen pro dotykovou registraci pohybu , objektu nebo subjektu. Obsahuje hmatač, opatřený pružným dotykem kontrolované hmoty, mechanicky napojeným na piezoelektrický měnič přes vnější rezonátor, uchycený v krycím vodivém plášti, elektricky vodivě spojeném se stínícím opletením koaxiálního kabelu, jehož vnitřní žíla je v elektrickém vodivém pojení s vnitřním rezonátorem, doléhajícím z druhé strany na piezoelektrický měnič.

Selektivní kultivační půda pro mikroorganismy schopné růstu na plastech na bázi polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219353

Dátum: 15.08.1985

Autori: Rohlík Zdeněk, Štifter Martin, Roubalová Jana, Vančurová Drahomíra, Wasserbauer Richard

Značky: půda, bázi, schopné, růstu, mikroorganismy, kultivační, polyolefinů, selektivní, plastech

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud používané metody kultivace neumožňují pěstovat mikroorganismy na resistentních plastech ani vyhledávat kmeny schopné adaptace na těchto obtížně likvidovatelných polymerech. Proto byla navržena podle vynálezu selektivní kultivační půda o složení (v hmotnostních procentech): 0,2 % KH2PO4, 0,2 % K2HPO4, 0,03 % MgSO4 0,02 % peptonu, 0,025 % trifenyltetrazoliumchloridu, 2,5 % agaru a 1 objemového procenta směsi polyethylen - minerální, nejlépe...

Zařízení pro sušení tepelně citlivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219352

Dátum: 15.08.1985

Autori: Těšík Jan, Kuc Pavel Stěpanovič, Langer Miroslav, Samsonjuk Valerij Karpovič, Choc Miroslav, Rubežanskij Vladimír Iljič, Strach Ladislav

Značky: citlivých, zařízení, tepelně, materiálů, sušení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zvýšení kvality hotového produktu, zvýšení intenzity sušicího procesu a vyloučení hrudkování aglomerovaného materiálu. Vytčeného cíle se dosahuje tím, že u zařízení obsahující rozprašovací sušárnu spojenou s odlučovačem, zásobník suchého materiálu, podavač, aglomerační komoru s tryskou pro přívod vlhčící páry a vibrofluidní žlab, je k aglomerační komoře, opatřené děrovanou vložkou ve tvaru perforovaného pláště komolého kužele,...

Způsob likvidace kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren s obsahem sodíku a bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219351

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vojtěch Otakar, Stejskal Jiří, Neumann Leo, Santarová Marie, Vrba Karel, Süssmilch Josef

Značky: bóru, elektráren, odpadů, sodíku, kapalných, obsahem, radioaktivních, jaderných, způsob, likvidace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález má název "Způsob likvidace kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren s obsahem sodíku a bóru". Týká se oboru radiochemie a technologie přepracování vyhořelého jaderného paliva. Řeší způsob solidifikace kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren do formy, vhodné k jejich trvalému a bezpečnému uložení v centrálních úložištích. Jeho podstatou je skutečnost, že k radioaktivním odpadům se přidává kyslíkatá sloučenina...

Způsob mimopecního odsiřování vysocelegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219250

Dátum: 15.08.1985

Autori: Beneš Vladimír, Váchal Josef, Adelt Vlastimil, Malý Ladislav, Svárovský Vratislav

Značky: způsob, odsířování, mimopecního, vysocelegovaných, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu mimopecního odsiřování vysocelegovaných ocelí, jako jsou oceli rychlořezné nebo oceli nerezavějící. Podstata vynálezu je v tom, že se přehřátá ocel naleguje kovovým hliníkem ve hmotnostním množství na obsah 0,040 - 0,2 %. Pak se provede stažení kyselé pecní strusky a odpich do neutrálně nebo zásaditě vyzděné pánve, ve které je odsiřovací směs. Přechodným zvýšeným obsahem hliníku jsou splněny všechny podmínky k průběhu...

Zařízení pro automatické otevírání koželužského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219249

Dátum: 15.08.1985

Autori: Novotný Jiří, Rožanský Zbyněk, Koňařík Milan

Značky: stroje, zařízení, automatické, otevírání, koželužského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší jednodušší ovládání koželužského stroje pomocí nožní šlapky, snížení počtu sešlápnutí na četnost odpovídající zdravotnickým předpisům. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po průchodu koželužské usně strojem, se stroj automaticky otevře, aniž by bylo nutné sešlápnout nožní šlapku.

Řídící obvod nadproudové ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 219248

Dátum: 15.08.1985

Autori: Mácal Vlaslav, Votava Libor, Kratochvíl Jan, Ježek Petr

Značky: řídící, ochrany, nadproudové, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicího obvodu nadproudové ochrany pro zkoušení odolnosti vzorků izolačních materiálů, nebo vzorků izolačních systémů vůči degradačním faktorům, například účinkům trvale přiloženého vysokého napětí a teploty. Účelem vynálezu je dosažení podstatných časových a hlavně energetických úspor při dlouhodobých životnostních zkouškách těchto vzorků. Tohoto účelu se dosáhne tím, že mezi vysokonapěťovou sběrnici a uzemnění...

Pasta pro výrobu obuvi metodou odlévání do vyhřívaných kovových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219247

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kasálek Leopold, Mikulčík Rudolf, Štětkář Jan, Karták Otto

Značky: vyhřívaných, pasta, kovových, odlévání, obuvi, metodou, forem, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém výroby plastisolů pro výrobu obuvi. Účelem vynálezu je zajistit uspokojivou tekutost plastisolů za podmínek, kdy výkon výrobních linek na odlévání obuvi je zvýšen na 1450 až 1600 párů za směnu, při teplotách v želatinačních pecích od 300 do 450 °C. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že polyvinylchloridovou složku plastisolu, sestávajícího v podstatě z padesátiprocentního podílu emulzní polyvinylchloridové složky ve...

Zapojení pro nabíjení a pulsní dobíjení akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 219246

Dátum: 15.08.1985

Autori: Trnka Rudolf, Kozumplík Josef

Značky: akumulátorových, nabíjení, zapojení, batérií, dobíjení, pulsní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro nabíjení a pulsní dobíjení akumulátorových baterií má nabíječ akumulátorových baterií, připojený ke svorkám síťového napájení a uzeměnou zápornou výstupní svorku, alespoň jednu akumulátorovou baterii s uzeměnou zápornou výstupní svorkou, a zdroj dobíjecích impulsů, připojený ke svorkám síťového napájení. Jeho podstata spočívá v tom, že kladná výstupní svorka nabíječe akumulátorových baterií je připojena ke vstupu zdroje dobíjecích...

Kapacitní čidlo pro měření vlhkosti vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219245

Dátum: 15.08.1985

Autor: Křížek František Říčany U Prahy

Značky: vlhkosti, čidlo, měření, kapacitní, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapacitního čidla pro měření vlhkosti u sušáren, klimatizačních zařízení apod. Účelem vynálezu je vytvořit čidlo citlivé na vlhkost, při různých teplotách a současně snížit nákladovost výroby. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že mezi elektrody je vloženo dielektrikum, které je tvořeno porézní skleněnou nebo keramickou fritou pro zachycování vlhkosti z okolního prostředí. Dielektrikum je opatřeno otvory pro zlepšení přístupu...

Zařízení k cejchování nízkoteplotních čidel na bodech varu kryogenních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219244

Dátum: 15.08.1985

Autori: Míšek Karel, Zíta Vladimír

Značky: cejchování, kryogenních, nízkoteplotních, čidel, kapalin, zařízení, bodech

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k způsobu cejchování nízkoteplotních čidel na bodech varu kryogenních kapalin, které je sestaveno z kryostatu (1) s přepážkou (18), do kterého se vkládá cejchovací nádobka (7) s cejchovacími čidly (15). Cejchovací nádobku (7) tvoří cejchovací komůrka (17) a nástavec (8) s velkým povrchem. V komůrce (17) se cejchovní plyn zkapalňuje, vkládá se do ní čidlo (15) a je v ní umístěn kovový prstenec (11) a topné elektrické tělísko (10),...

Vypínací zařízení momentových spínačů elektrických servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219243

Dátum: 15.08.1985

Autor: Baláž Anton

Značky: zařízení, spínačů, servomotoru, momentových, elektrických, vypínací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí, ovládací a regulační techniky a řeší vypínací zařízení momentových spínačů elektrických servomotorů. K otočnému hřídeli je upevňovacím šroubem připojeno těleso, které má na každém svém konci vytvořeno závitové osazení, na němž je volně uložena podložka. Podložka je opatřena palcem a ozubem, na který doléhá působením zkrutné pružiny rameno, opatřené přestavitelným vypínacím šroubem a zajišťovací maticí. Každé rameno je...

Hydrodynamické čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 219242

Dátum: 15.08.1985

Autor: Babnič Ondrej

Značky: hydrodynamické, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpadel a řeší nastavení axiální polohy oběžného kola na hřídeli, opatřené závitovým kroužkem pro upevnění oběžného kola k hřídeli. Podstatou vynálezu je, že závitový kroužek je opatřen alespoň jedním šroubem, uloženým na závit v náboji oběžného kola.

Generátor elektronického protismyku kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 219241

Dátum: 15.08.1985

Autor: Daněk Josef

Značky: kolejových, elektronického, vozidel, generátor, protismyku

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor elektronického protismyku kolejových vozidel, obsahující rotor z feromagnetického materiálu ve tvaru ozubeného kola, spojený přítlačnou deskou čepu nápravy dvojkolí a snímací sondu uloženou ve víku ložiskové komory. Rotor je svým nábojem otočně uložen ve středicím otvoru přítlačné desky a věnec se opírá o vložku uloženou v mezikružním vybrání přítlačné desky. Na přítlačnou desku je rotor přitlačován silou pružiny, která se opírá...

Vysílací T – anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219240

Dátum: 15.08.1985

Autor: Jindra Zdeněk

Značky: vysílací, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Vysílací T-anténa s kapacitní zátěží ve tvaru vícedrátové vodorovné harfy, která má dva vertikální svody, z nichž jeden je tvořen svislou harfou svodu a druhý svodem a oba tyto vertikální svody jsou na horních koncích vodivě spojeny s vodiči vícedrátové vodorovné harfy, izolovaně zavěšené ve vrcholech nosných stožárů, přičemž svislá harfa svodu je na svém spodním konci opatřena trvale izolátorem svislé harfy svodu, nad kterým je k ní připojen...

Podokenní větrací jednotka s regenerací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219239

Dátum: 15.08.1985

Autori: Chyský Jaroslav, Hemzal Karel

Značky: podokenní, regeneraci, tepla, větrací, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Podokenní větrací jednotka s regenerací tepla s teplosměnnými vložkami, filtrem vzduchu a ventilátory, upravenými v potrubí pro přívod a výfuk vzduchu do místnosti a opatřená dále klapkovým přepínačem vzduchových cest, řízeným časovým spínačem, u něhož přiváděcí ventilátor, opatřený radiálními lopatkami, je upraven v horní části skříně jednotky a je opatřen na své vstupní straně prachovým filtrem a na výstupní straně mřížkou a zpětný...

Dělený paralelní klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219238

Dátum: 15.08.1985

Autori: Skružný Josef, Čejka Jiří

Značky: delený, klín, šoupátka, paralelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší odstranění nebezpečí zvýšení tlaku ve vntřním prostoru šoupátka pomocí děleného klínu šoupátka, sestávajícího z nosné objímky, v níž je uložena posuvně první těsnicí deska, opatřená válcovým otvorem, v němž je uložena posuvně druhá těsnicí deska a pružný prvek. Podstatou vynálezu je, že válcový otvor, upravený v první těsnicí desce je průchozí a v něm uložený pružný prvek je tvořen vlnovcem, přivařeným...

Zařízení k tlumení torzních kmitů čidla k snímání polohy kyvadla v zařízení pro rázové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219237

Dátum: 15.08.1985

Autori: Talpa Ivan, Kučera Josef

Značky: snímání, čidla, rázové, tlumení, kmitů, polohy, zařízení, torzních, zkoušky, kyvadla

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení k tlumení torzních kmitů čidla k snímání polohy kyvadla v zařízení pro rázové zkoušky, které je tvořeno vstupním hřídelem kyvadla, na který je připevněn převodový kroužek, k němuž je připevněn pružný element dále uchycený k tenkému hřídeli, pevně spojenému se setrvačníkem, k němuž je na vnějším obvodu uchycena pevně příruba uložená v ložisku, ke které je uchycen pružný element, připevněný k hřídeli čidla snímání...

Zvučník pro náhradu hlasivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219236

Dátum: 15.08.1985

Autori: Haberzettel Václav, Mládková Iva, Sedláček Karel Člen Korespondent Čsav

Značky: hlasivek, zvučník, náhradu

Zhrnutie / Anotácia:

Zvučník je určen pro vložení do píštěle samovolně vzniklé nebo záměrně vytvořené mezi průdušnicí a hltanem, respektive z hltanu do hrtanu nebo jeho zbytku, který však již není schopen hlasové funkce. Zvučník podle vynálezu sestává z dutého tělesa, u něhož je alespoň část stěny rozříznuta a protažena do zvučníkových rtů. Zvučníkové rty mohou být vytvořeny na čelní straně nebo alespoň na jedné boční straně dutého tělesa. Zvučníkové rty mohou být...

Posuvný mechanismus manipulačního stolku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219235

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kolařík Vladimír, Fišer Jan, Florián Miroslav, Delong Armin Akademik

Značky: posuvný, stolku, manipulačního, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká posuvného mechanismu manipulačního stolku, například pro elektronově optický litograf. Jeho předností je možnost programovatelného provozu, vysoká životnost a velmi precizní nastavení požadovaných bodů a vysoká stabilita nastavené polohy. Podstatou vynálezu, sestávajícího ze dvou křížově posuvných desek nad sebou je, že obě desky jsou opatřeny identickým mechanismem, z nichž v prvním podélném otvoru desky je mezi dvěmi opěrnými...

Zařízení pro automatické otevírání koželužského válcového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219234

Dátum: 15.08.1985

Autori: Zeidler Jaroslav, Pater Jiří, Novotný Jiří, Jursa Petr, Dorazil Karel

Značky: zařízení, otevírání, koželužského, válcového, stroje, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Koželužské stroje jsou ve většině případů ovládány nožními ovládači, kde na opracování jedné usně je nutné sešlápnout nožní ovládač několikrát. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po skončení technologické operace u koželužského stroje projde useň mezi válci a přítlačný válec poklesne. Tento pohyb je snímán přes páku čidlem polohy, která vydá povel pro otevření stroje.

Prostorové uspořádání dvou nožních ovládačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219233

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dorazil Karel, Krystýn Vlastimil, Novotný Jiří

Značky: prostorové, ovládačů, nožních, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší ovládání dvou nezávislých úkonů v režimu práce stroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jedna nášlapná plocha jednoho ovládače je příčně rozšířená a po obou stranách jsou umístěny dvě nášlapné plochy druhého ovládače. Vynález může být využit v každém oboru, kde se využívá dvou nožních ovládačů pro změnu režimu práce stroje.

Zapojení na spínání induktivní zátéže

Načítavanie...

Číslo patentu: 219232

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hradil Josef, Kilian Pavel

Značky: zapojení, zátěže, induktivní, spínání

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit zapojení na spínání induktivní zátěže, umožnit rychlejší opakované spínání induktivní zátěže a usnadnit připojování dalších induktivních zátěží. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením na spínání induktivní zátěže, v němž je k prvnímu pólu zdroje stejnosměrného napětí připojen jedním koncem vybíjecí člen, sestávající z vybíjecího odporu a vybíjecí diody v sérii, jehož druhý konec je připojen jednak přes kondenzátor a...

Elektrický odporový ohřívač cukroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219231

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dyntar Jaroslav, Krajčovič Zdeněk

Značky: ohřívač, odporový, elektricky, cukroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického odporového ohřívače cukroviny, zejména pro ohřev zadinových cukrovin před jejich odstřeďováním. Ohřevem se dosáhne snížení viskozity zadinové cukroviny, což umožňuje její snadnější odstředění. Sestává z vnější a vnitřní elektrody Vnitřní elektroda je na obou svých koncích opatřena nosnými čepy uchycenými na dvou elektricky vodivých průchodných držácích, které jsou připevněny na elektricky vodivé kroužky upevněné na...