Archív za 1985 rok

Strana 76

Způsob racemisace derivátů substituovaných D- nebo L-a-amino-ß-aminooxypropionových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219410

Dátum: 15.08.1985

Autori: Konupčík Milan, Opíchal Jiří, Michalský Jiří, Čtvrtník Josef

Značky: kyselin, substituovaných, způsob, derivátů, racemisace, l-a-amino-ß-aminooxypropionových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob racemisace derivátů substituovaných D- nebo L-?-amino-?-aminooxypropionových kyselin obecného vzorce ve kterém R1 značí vodík, alkyl s 1-5 atomy uhlíku, aryl nebo aralkyl, R2 značí vodík, alkyl s 1-5 atomy uhlíku, aryl, aralkyl nebo heterocyklický zbytek, přičemž zbytky R1 a R2 mohou být spojeny v alicyklický kruh a R3 je atom vodíku nebo alkyl s 1-4 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se na opticky aktivní deriváty obecného vzorce I...

Způsob výroby nových opticky aktivních a racemických derivátů kyseliny a-amino-ß-aminooxypropionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 219409

Dátum: 15.08.1985

Autori: Opíchal Jiří, Čtvrtník Josef, Michalský Jiří

Značky: racemických, nových, způsob, a-amino-ß-aminooxypropionové, kyseliny, aktivních, derivátů, opticky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových opticky aktivních a racemických derivátů kyseliny ?-amino-?-aminooxypropionové obecného vzorce I: ve kterém R1 značí vodík, alkyl s 1-5 atomy uhlíku, aryl nebo aralkyl, R2 značí vodík, alkyl s 1-5 atomy uhlíku, aryl, aralkyl nebo heterocyklický zbytek, přičemž zbytky R1 a R2 spolu dohromady mohou být spojeny v alicyklický kruh a R3 značí vodík nebo alkyl s 1-4 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se na D-, L- nebo...

Způsob chránění stříbrného zrcadla při výrobě napodobenin drahokamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219408

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kraus Eduard, Körbl Jiří

Značky: drahokamů, napodobenin, stříbrného, způsob, chránění, zrcadla, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob chránění stříbrného zrcadla při výrobě napodobenin drahokamů podle vynálezu spočívá v tom, že se kameny postříbření postříkají vypalovacím lakem na bázi polyesterových pryskyřic. Po zaschnutí se nanese vrstva bronzového laku a vypálí se.

Způsob izolace inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219407

Dátum: 15.08.1985

Autori: Plešek Jaromír, Volek Milan, Pádr Zdeněk, Rábek Vlastimil

Značky: izolace, inzulínu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace inzulínu a dalších biologicky aktivních peptidických látek z extraktů pankreatu adsorpcí na syntetických nerozpustných makromolekulárních pryskyřicích, obsahujících karboxylové skupiny, vyznačující se tím, že se izolace provádí ze surového vyčiřeného extraktu s hodnotou pH 6-8, s výhodou 6,5-7,0, adsorpcí na iontoměničích, obsahujících skupiny -COOH, -CH2COOH nebo -CHOH . COOH, na bázi esterů kyseliny akrylové nebo methakrylové s...

Způsob výroby 2-chlor-3-kyan-4-methoxymethyl-6-methyl-5-nitropyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219406

Dátum: 15.08.1985

Autori: Brda Miroslav, Kopecký Jan

Značky: výroby, způsob, 2-chlor-3-kyan-4-methoxymethyl-6-methyl-5-nitropyridinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-chlor-3-kyan-4-methoxy-methyl-6-methyl-5-nitropyridinu chlorací 3-kyan-4-methoxymethyl-6-methyl-5-nitro-2-pyridonu, vyznačující se tím, že se chlorace provádí v přítomnosti substituovaného amidu obecného vzorce ve kterém R značí vodík, alkyl s 1 - 4 atomy uhlíku nebo fenyl a R1 jsou alkyly s 1 - 4 atomy uhlíku, jako katalyzátoru.

Způsob výroby kyseliny 2-ethyl-3-(3-amino-2,4,6-trijodfenyl)-propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 219405

Dátum: 15.08.1985

Autor: Chromík Jindřich

Značky: 2-ethyl-3-(3-amino-2,4,6-trijodfenyl)-propionové, kyseliny, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kyseliny 2-ethyl-3-(3-a-mino 2,4,6-trijodfenyl)propionové jodací kyseliny 2-ethyl-3-(3-aminofenyl)-propionové jodmonohloridem v prostředí zředěné kyseliny chlorovodíkové za zvýšené teploty, vyznačující se tím, že se jodace provádí v přítomnosti trichlorethylenu, při teplotě varu reakční směsi, po skončené jodaci a ochlazení na 40 až 50 °C s trichlorethylenová vrstva oddělí a zfiltruje, smísí se stejným objemem ethanolu, který se...

Způsob selektivní acetylace směsi kortisolu a jeho 11-epimeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219404

Dátum: 15.08.1985

Autor: Ulrich Miroslav

Značky: selektivní, 11-epimeru, kortisolu, směsi, způsob, acetylace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká selektivní acetylace směsi kortisolu a jeho 11-epimeru působením acetanhydridu v prostředí směsi bezvodého acetonu, chloroformu a octanu draselného při teplotě varu směsi.

Způsob stabilizace roztoků heparinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219403

Dátum: 15.08.1985

Autori: Spálený Jiří, Krulišová Zdeňka, Kucharský Jiří

Značky: roztoku, stabilizace, způsob, heparinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace roztoků heparinu, zejména roztoků injekčních, vyrobených z heparinu čištěného oxidační, zejména permanganátovou metodou, vyznačující se tím, že se po čištění z roztoku heparinu odstraní oxalátové anionty, vzniklé jako nežádoucí zplodina oxidace heparinu.

Způsob výroby chlordiisopropylátu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219402

Dátum: 15.08.1985

Autori: Praha, Hach Vladimír, Nedbal Jindřich

Značky: chlordiisopropylátu, způsob, hlinitého, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chlordiisopropylátu hlinitého z triisopropylátu hlinitého náhradou jedné isopropylskupiny atomem chloru působením chloračních činidel, vyznačující se tím, že se tato náhrada provádí působením fosforoxidchloridu nebo thionylchloridu.

Způsob dělení směsi D-threo-chloramfenikolového esteru kyseliny palmitové s volnou kyselinou palmitovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219401

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hach Vladimír, Grigar Karel

Značky: palmitovou, kyseliny, způsob, směsi, esterů, volnou, dělení, palmitové, d-threo-chloramfenikolového, kyselinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozdělení směsi D-threo-chloramfenikolového esteru kyseliny palmitové s volnou kyselinou palmitovou, vznikající při esterifikaci D-threo-chloramfenikolu chloridem kyseliny palmitové, převedením volné kyseliny palmitové ve směsi na krystalický komplex s močovinou. Na 1 hmotnostní díl volné kyseliny palmitové, obsažené ve směsi a rozpuštěné například v benzinu či benzenu, při teplotě varu rozpouštědla, se působí roztokem 4 až 6...

Projektor k přenosu obrazu vrtného schématu na čelbu podzemního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219400

Dátum: 15.08.1985

Autor: Vlček Jan

Značky: podzemního, obrazů, projektor, čelbu, schématu, přenosu, vrtného, díla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hornictví, jmenovitě ražby důlních děl, která se optimalizuje tím, že se na jejich čelbu promítá obraz vrtného schématu, tj. míst, ve kterých má být vrtáno. Podstata vynálezu je v tom, že na okrajích výřezu v nosném rámu a na okrajích nosiče promítaného obrazu jsou upraveny upevňovací prvky vzájemného spojení nosného rámu s nosičem za neměnné polohy přenášeného obrazu vzhledem k optické ose objektivu projektoru, a to při jeho...

Pružné upevnění kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219399

Dátum: 15.08.1985

Autor: Vymětal Antonín

Značky: pružné, kolejnice, upevnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pružné uložení kolejnice ve žlabu betonové nebo kovové desky. Pružného upevnění se dosahuje tím, že pružné vložky mezi kolejnicí a stěnou žlabu nebo podkladnice jsou vzájemně rozepřeny klíny.

Dvouvrstvý keramický stavební dílec pro svislé konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219398

Dátum: 15.08.1985

Autori: Horňáček Milan, Ševela Josef

Značky: stavební, keramický, svisle, konstrukce, dílec, dvouvrstvý

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení tepelně technických vlastností dvouvrstvých keramických stavebních dílců. Podstatou dvouvrstvého keramického stavebního dílce dle vynálezu je, že sestává z keramických tvarovek uspořádaných v řadách na sraz do dvou vrstev, přičemž mezi řadami tvarovek v alespoň jedné vrstvě jsou ve vymezených prostorech vloženy přířezy přídavného tepelně izolačního materiálu.

Dopravník pro dopravu zemědělských materiálů, zvláště luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219397

Dátum: 15.08.1985

Autori: György Jozef, Lonský Jiří, Richter Rudolf

Značky: dopravník, zemědělských, zvláště, dopravu, materiálů, luštěnin

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník pro dopravu zemědělských materiálů, zvláště luštěnin. Nekonečný unášecí prvek s korečky je veden okolo vodicích řetězek a okolo stavitelných řetězek, uložených v rámu dopravníku. Alespoň některé z řetězek jsou opatřeny stavěcími členy. Tím se dosahuje změny dopravního směru dopravníku, především korečkového nebo kapsového.

Paralelní zapojení trakčních transformoven se symetrizací a kompenzací účinníku napájecích proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219396

Dátum: 15.08.1985

Autori: Zima Josef, Rada Josef, Matěna Štěpán

Značky: kompenzaci, symetrizací, paralelní, účinníku, napájecích, transformoven, zapojení, trakčních, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelní zapojení a chod trakčních transformoven se symetrizací a kompenzací účinníku trojfázových proudů odebíraných z napájecí sítě velmi vysokých napětí. Účelem vynálezu je paralelní zapojení a chod trakčních transformoven elektrické dráhy na střídavý proud při napětí např. 25 kV, které jsou umožněny symetrizací a kompenzací účinníku napájecích trojfázových proudů odebíraných staničním transformátorem ze sítě velmi vysokých napětí. Tím je...

Zařízení pro automatické a ruční ovládání brzdění vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 219395

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kroupa Božetěch, Kachlík Jiří

Značky: zařízení, automatické, brzdění, ovládání, ruční, vřetena

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru obráběcích strojů, zejména nástrojářských frézek. Řeší problém automatického a ručního ovládání brzdění vřetena malých nástrojářských frézek, u nichž jsou dvojice brzdových segmentů, opatřené třecím obložením, uloženy v tělese řemenice. Podstata vynálezu spočívá v tom, že brzdové segmenty, uložené na jedné straně na otočném čepu a navzájem spojené tažnou pružinou, jsou na protilehlé straně opatřeny vybráním, ve kterém je...

Komora pro průběžné hodnocení vlastností plynného prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219394

Dátum: 15.08.1985

Autori: Machalík Ludvík, Ševčík Vlastimil, Musálek Václav, Förchtgott Jiří, Kriegler Adolf

Značky: vlastností, průběžné, prostředí, komora, plynného, hodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Komora pro průběžné hodnocení vlastností plynného prostředí je určena zejména pro průběžné hodnocení teploty a relativní vlhkosti ovzduší ve stacionárních automatických indikátorech podmínek vzniku námrazy. Je řešena válcovým vstupním dílem, který má v plášti otvory a vypouklé dno s odtokovým otvorem. Do vstupního dílu je vložen kontrolní díl ve tvaru dutého komolého kužele, v němž jsou umístěna čidla pro hodnocení statických fyzikálních, nebo...

Vícestupňová planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219393

Dátum: 15.08.1985

Autori: Sýkora Jan, Dostál Jan, Půr Ladislav

Značky: vícestupňová, planetová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kinematické schéma planetové převodovky, tvořené čtyřmi jednoduchými planetovými soukolími, dvěma spojkami a čtyřmi brzdami. Podstatou vynálezu je kinematická vazba jednotlivých částí jednoduchých planetových soukolí mezi sebou, umístění dvou spojek a čtyř brzd, kdy při použití čtyř jednoduchých planetových soukolí, dvou spojek a čtyř brzd se dosáhne pěti dopředných a dvou zpětných převodových stupňů. Každý převodový stupeň je...

Tryska zejména pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219392

Dátum: 15.08.1985

Autori: Mundl Jiří, Henzl Jindřich, Kuda Vladimír, Vašíček Vladimír

Značky: zejména, stroje, tryska, pneumatického, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tryskových tkacích strojů. Účelem vynálezu je zlepšení parametrů prohozní trysky při zanášení útku vyvozeným proudem nosného média do prošlupu tkacího stroje. Tryska podle vynálezu je tvořená tělesem trysky se vstupní komorou pro zavedení zanášeného útku, opatřenou přívodem a rozvodem nosného média vyústěné do výtokové komory. Výtoková komora trubicovitého tvaru navazuje na vstupní komoru a je tvořena dvěma i více souosými...

Zařízení k ustavování

Načítavanie...

Číslo patentu: 219391

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kytner Otakar

Značky: ustavování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ustavování dílců, skládající se ze základní desky, vyznačující se tím, že je tvořeno alespoň jednou lištou (2) nebo alespoň jednou vložkou (4) tvarů V nebo L a dále příložkami (5) a tyčemi (6), na nichž jsou upravena vybrání (3) k zajištění vzájemné polohy alespoň jedním čepem (7, 8).

Způsob výroby výkyvné spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219390

Dátum: 15.08.1985

Autor: Provazník František

Značky: spojky, výroby, výkyvné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález způsobu výroby výkyvné spojky s osovou i úhlovou úchylkou řeší potíže při výrobě spojky podle čs. autorského osvědčení č. 207 890. Unášeč se pevně nasadí na hnací náboj, označí se čelní strana hnacího náboje a první čelní strana unášeče a obrobí se současně na čelních stranách radiální drážky. Potom se unášeč od hnacího náboje oddělí a spojí s hnaným nábojem. Unášecí kameny rozměrově odpovídají radiálním drážkám unášeče i nábojům tak,...

Zařízení pro vyplétání tenisových raket

Načítavanie...

Číslo patentu: 219389

Dátum: 15.08.1985

Autor: Pšenička Jaroslav

Značky: vyplétání, tenisových, raket, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení snížení váhy a odstranění poruch zařízení pro vyplétání tenisových raket. Uvedeného účelu se dosáhne u zařízení sestávajícího ze statické čelisti, v níž je opěrným čepem upevněna výkyvná čelist tím, že ve výkyvné čelisti je na čepu uložena zajišťovací páka s vačkou, která je ve styku s distančním šroubem přes vějířovitou destičku. Tato destička je vytvořena na otočném opěrném sloupku, který je umístěn na čepu ve...

Způsob úpravy povrchu asfaltových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219388

Dátum: 15.08.1985

Autori: Faltys Jindřich, Voral Miroslav, Bozděch Záviš, Gulan Pavel

Značky: úpravy, pásu, povrchu, asfaltových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen k využití při výrobě asfaltovaných hydroizolačních pásů. Účelem vynálezu je snížení prašnosti při výrobě pásů a snížení výrobních nákladů. Podstatou vynálezu je nanášení povrchové úpravy na pás ve formě pěny, obsahující vodu, pěnotvorné a zahušťující přísady a dispergovanou látku se separačním účinkem. Separační látkou mohou být jemné minerální částice, barevné nebo kovové pigmenty a částice polymerů. Vysušením pěny vzniká na...

Sonda pro měření teploty sypkých a prodyšných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 219387

Dátum: 15.08.1985

Autori: Stránský Vladimír, Morávek Bohuslav, Špillar Václav, Horák Jiří

Značky: teploty, sypkých, sonda, prodyšných, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda pro měření teploty sypkých a prodyšných hmot elektronickým měřicím přístrojem, jejíž podstata spočívá v tom, že mezi trubku sondy a hrotové zakončení je pomocí tepelně izolujících kroužků vložen teplosnímající prstenec z tepelně dobře vodivého materiálu, například měď, k němuž je z vnitřní strany upevněno teplotní čidlo, například termistor, propojený kablíkem s konektorem, umístěným na druhém konci sondy.

Zařízení k uvolňování feromagnetických břemen od nosného permanentního magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219386

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hubálek Jan, Mach Josef

Značky: uvolňování, feromagnetických, magnetů, zařízení, permanentního, břemen, nosného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulace s feromagnetickými břemeny pomocí nosných permanentních magnetů a řeší problém uvolňování těchto břemen. Na obr. 2 je příklad použití vynálezu. Magnetický blok je posuvný uvnitř duralového rámu a je spojen buď s pracovním pístem, či membránou. Když pod píst či membránu vnikne tlaková tekutina (vzduch, olej atd.), dojde ke zdvihu magnetického bloku uvnitř rámu, mezi břemenem a blokem vznikne vzduchová mezera, přídržná...

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých pomocí elektromagnetické indukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219385

Dátum: 15.08.1985

Autor: Tesař František

Značky: strojů, elektrických, točivých, indukce, komutátorů, způsob, elektromagnetické, pomocí, ohřevu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zrychlení ohřevu komutátorů během jejich výroby a zamezením ztrátám tepla. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se u komutátoru spojí lamely na obou koncích dokrátka vodivými spoji. Komutátor se pak upevní do prostoru s točivým magnetickým polem, s výhodou vícepólovým, vybuzeným třífázovým elektrickým proudem o frekvenci 50 až 500 Hz. Magnetické pole směřuje kolmo na podélnou osu lamel. Protínáním lamel točivým magnetickým...

Potrubí pro přeplňovací rotační spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219384

Dátum: 15.08.1985

Autor: Runštuk Rudolf

Značky: spalovací, přeplňovací, motory, potrubí, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit přeplňování rotačních spalovacích motorů při použití karburátoru tak, aby spalovací směs se zcela zúčastnila spalovací fáze vyrábějící energii. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou potrubí pro přeplňovací rotační spalovací motory, které je složeno z přetlakového a výfukového potrubí, jež je napojeno na výfukový kanál provedený ve skříni motoru, přičemž přetlakové potrubí se za turbodmychadlem, nebo za jiným vhodným...

Zapojení měřicího zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219383

Dátum: 15.08.1985

Autori: Nejedlý Vladimír, Patrovský Jiří, Šťastný Alois

Značky: měřicího, zesilovače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřicího zesilovače, sestávajícího z operačního zesilovače, opatřeného odporovou operační sítí. Vynález řeší problém, co nejvíce zmenšit závislost zisku měřicího zesilovače na změnách hodnot odporů operační sítě, způsobených vnějšími vlivy. Podstata vynálezu spočívá v vtom, že alespoň dva odpory operační odporové sítě jsou vytvořeny odporovými operačními sítěmi (10, 10'), sestávajícími nejméně ze dvou shodných odporů....

Způsob zjišťování dokonalé a úplné detonace nálože trhaviny ve vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219382

Dátum: 15.08.1985

Autori: Chasák Robert, Bubík Karel

Značky: úplné, způsob, dokonalé, zjišťování, detonace, nálože, trhaviny

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je způsob zjišťování dokonalé a úplné detonace nálože trhaviny ve vrtu, který spočívá v tom, že se na konec, protilehlý iniciovanému konci sloupce trhaviny, umístí amputovaná chemická detekční látka a po destrukčním účinku trhaviny na její obal se zjišťuje přímo ve vrtu anebo v ovzduší její přítomnost.

Způsob tváření polotovarů podélných součástí se značnými rozdíly průřezu, zejména výkovků pák a ojnic a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 219381

Dátum: 15.08.1985

Autori: Malůšek Antonín, Řídký František

Značky: ojnic, výkovků, průřezu, polotovarů, podélných, zejména, součástí, rozdíly, zařízení, značnými, provádění, způsob, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je způsob a zařízení pro tváření polotovarů podélných součástí se značnými rozdíly průřezů, zejména výkovků pák a ojnic, dokovávaných v zápustce na svislých kovacích strojích s výronkem nebo bez výronku. Podstatou způsobu je to, že se nejdříve příčným klínovým válcováním redukuje alespoň část z délky výchozího materiálu, pak se alespoň na neredukované části předvalku napěchuje hlava, poté se dokove výkovek. Podstatou zařízení...

Vodovodní ventil se samočinným uzavřením při přerušení dodávky vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 219380

Dátum: 15.08.1985

Autor: Linhart Miroslav

Značky: samočinným, ventil, vodovodní, dodávky, přerušení, uzavřením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodovodního ventilu, užívaného zejména v bytových jednotkách. Podstata ventilu spočívá v tom, že obsahuje ve vřetenu umístěný píst, opatřený pružinou pro vytlačení pístu z vřetena do sedla při přerušení dodávky vody.

Způsob výroby dopravního pásu z měkčeného PVC s kostrou ze syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 219379

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kučera Karel

Značky: dopravního, syntetických, výroby, kostrou, pásu, vláken, způsob, měkčeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití tkanin ze syntetických vláken, a to neskaných, bez zákrutu nebo jen s ochranným zákrutem pro výrobu dopravních pásů nebo řemenů z měkčeného PVC. Spojovací materiál se nanáší na příčně rozpínanou textilní tkaninu, což umožní jeho vnikání dovnitř tkaniny až mezi jednotlivá vlákna. Neskaný materiál může být použit jak v osnově, tak v útku, nebo v obou.

Práškový prací prostředek s vysokou užitnou hodnotou v nízkých koncentracích použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 219378

Dátum: 15.08.1985

Autori: Procházka Karel, Novák Jan, Lopata Václav

Značky: použití, práškový, vysokou, koncentracích, prostředek, nízkých, hodnotou, užitnou, prací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslu pracích prostředků. Zdokonaluje základní vynález čís. 183 167, popisující detergent umožňující dosáhnout požadovaný prací efekt již při dvou až trojnásobně nižší koncentraci proti detergentům současného složení, ve smyslu zvýšení jeho užitných parametrů, zejména ve vlivu na mineralizaci opakovaným praním a antiredepoziční schopnosti. Zlepšením těchto sledovaných ukazatelů kvality detergentu je dosaženo tím, že detergent...

Zařízení pro indikaci a měření motoriky živého objektu, obsahující pneumaticko-elektrický derivační člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 219377

Dátum: 15.08.1985

Autor: Dragomirecký Andrej

Značky: derivační, obsahující, motoriky, zařízení, člen, živého, pneumaticko-elektrický, objektu, měření, indikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro indikaci a měření motoriky živého objektu. Podstata zařízení spočívá v tom, že sestává z nafouknuté vzduchové matrace, na které je umístěn živý objekt a která je připojena pneumatickým vedením na pneumaticko-elektrický derivační člen, jehož elektrický výstup je připojen přes kontakt ovládaný zdrojem časového signálu na integrátor s indikačním zařízením a popřípadě je na výstup pneumaticko-elektrického derivačního...

Způsob uvolňování ledových bariér

Načítavanie...

Číslo patentu: 219376

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šole Bohumil, Vokáč František

Značky: uvolňování, způsob, bariér, ledových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu uvolňování ledových bariér pomocí náloží výbušin umístěných pod led, použitelný například na vodních tocích. Podstata spočívá v tom, že se pod led umístí jedna nebo více táhlých náloží výbušiny, které se přivedou pomocí rozbušky k výbuchu, přičemž táhlou náloží se rozumí nálož o délce větší než 2 m a průměru 0,02 až 0,1 m.

Způsob intenzifikace mechanické nebo chemické úpravy vnitřního povrchu trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219375

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pospíšil Josef, Mareš František, Heřmánek Stanislav, Plešek Jaromír, Janda Emil

Značky: mechanické, úpravy, povrchu, způsob, vnitřního, chemické, intenzifikace, trubek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru strojírenství a řeší způsob intenzifikace mechanické nebo chemické úpravy zvláště vnitřního povrchu trubek. Podstata vynálezu spočívá v procesu, při kterém se do spodního ústí trubek nebo kapilár uložených ve svislé nebo šikmé poloze v kapalném opracovávajícím médiu zavádí inertní plyn. Vynález může být využit při mechanických procesech, jako jsou odmašťování a odstraňování ulpělých nečistot nebo jemné opracování účinkem...

Zařízení k omezení hloubky naražení horní řetězové destičky na pouzdra řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219374

Dátum: 15.08.1985

Autor: Janda Jaroslav

Značky: řetězové, řetězů, narážení, omezení, hloubky, horní, destičky, pouzdra, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k omezení hloubky naražení horní řetězové destičky na pouzdra řetězu při sestavování vnitřních článků řetězů při výrobě řetězů. Zařízení podle vynálezu zamezuje nadměrné naražení horní řetězové destičky na pouzdra řetězu. Je použit horní lisovací nástroj s odpruženými ustavovacími trny pro současné ustředění jak dolní části článku řetězu, sestávající z dolní destičky a pouzder, tak i pouzder a horní řetězové destičky. Ustavovací trny...

Způsob dělení skleněných trubiček pro výrobu rokaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219373

Dátum: 15.08.1985

Autori: Draxler Jan, Sodomka Jaromír, Sodomka Lubomír, Schreiber František

Značky: výrobu, rokaje, dělení, sklenených, způsob, trubiček

Zhrnutie / Anotácia:

Laserový paprsek se rovnoměrně fokusuje pomocí optiky po obvodu dělené trubičky, přičemž časová šířka laserových pulsů činí 10-1 až 10-2 ms a frekvence 0,5 až 1,5 kHz. Způsobem podle vynálezu lze oddělovat i křemenné trubice.

Zařízení pro úpravu tekutých výkalů v podroštovém prostoru stájových objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219372

Dátum: 15.08.1985

Autori: Polášek Stanislav, Spilka Vladimír

Značky: podroštovém, stájových, výkalů, objektu, tekutých, prostoru, úpravu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro úpravu tekutých výkalů v podroštovém prostoru stájových objektů ve tvaru podlouhlého kanálu, vyznačující se tím, že podroštový prostor (1) je nestejně vysokými přepážkami (2) rozdělen na řadu dílů tak, že v porovnání s fiktivní vodorovnou rovinou horní hrana přepážek (2) je vždy u následující přepážky (2) nižší než u přepážky (2) předcházející, přičemž za přepážkou (2), jejíž horní hrana je nejnižší, je umístěno odtokové zařízení...

Indukční snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 219371

Dátum: 15.08.1985

Autori: Širokorad Jurij, Večeřa Jiří

Značky: snímač, indukční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká indukčního snímače pro snímání vibrací a otřesů. Účelem vynálezu je odstranit použití pružin, zmenšit rozměry snímače, a to při snášení značného zrychlení i amplitudy vibrací. V osové dutině pouzdra s čelně umístěnými sousledně pólově orientovanými pevnými magnety je v jejich společném čelním prostoru axiálně pohyblivě upravený nesousledně pólově orientovaný permanentní magnet, přičemž v pouzdře jsou okolo tohoto společného...