Archív za 1985 rok

Strana 73

N-Hydroxy-2,6,6-trifenyl-3-azahexan a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219530

Dátum: 15.08.1985

Autori: Rajšner Miroslav, Bláha Ludvík, Trčka Václav, Vaněček Miroslav, Muratová Jitka

Značky: n-hydroxy-2,6,6-trifenyl-3-azahexan, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový N-hydroxy-2,6,6-trifenyl-3-azahexan jeho soli a způsob jeho přípravy. Tato látka vykazuje při farmakologických testech vysokou koronárně vasodilatační aktivitu při nízké perorální toxicitě a je tedy použitelná jako léčivo při ischemické srdeční chorobě a předcházení záchvatů anginy pectoris.

Zkušební stav s uzavřeným výkonovým okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219529

Dátum: 15.08.1985

Autor: Patera Josef

Značky: zkušební, uzavřeným, okruhem, výkonovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vyrovnání převodů výkonového okruhu zkušebního zařízení. Zkušební stav s uzavřeným výkonovým okruhem dvou hnaných náprav zemních strojů a automobilů umístěných nad sebou, který má ve svém uzavřeném okruhu zařazeno předepínací zařízení s jednoduchým planetovým převodem, přičemž uzavření výkonového okruhu je provedeno ve spojovací skříni, spojující obě nápravy umístěné nad sebou a s převodem shodným s jednoduchým planetovým převodem....

Zařízení na pulsování svazku termálních neutronů na bázi kmitajících monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219528

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kulda Jiří, Mikula Pavol, Michalec Rudolf, Vávra Jaroslav, Vrána Miroslav

Značky: neutronů, svazků, kmitajících, zařízení, pulsování, termálních, bázi, monokrystalů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru jaderné fyziky a fyziky kondenzovaných látek. Dosud se k pulsování svazku termálních neutronů na bázi kmitajících monokrystalů používá systém dvou monokrystalů destičkového tvaru, které jsou ustaveny v přesné paralelní poloze a rozkmitávány synchronně na stejné rezonanční frekvenci. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že přerušovač spojitého toku dopadajících termálních neutronů je vytvořen jediným...

Způsob předúpravy textilních materiálů obsahujících celulózová, zejména bavlněná vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 219527

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel, Lukáč Jiří

Značky: zejména, předúpravy, způsob, vlákna, obsahujících, bavlněná, textilních, materiálů, celulózová

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob předúpravy textilních materiálů, obsahujících celulózová, zejména bavlněná vlákna, který modifikuje celulózová vlákna kvartérní amoniovou sloučeninou před barvením aniontovými barvivy, vyznačený tím, že se na textilní materiál působí po dobu 1 až 240 min. vodnou lázní o teplotě 5 až 80 °C obsahující 80 až 350 g/l hydroxidu sodného, načež se zpracovává 10 min. až 24 hod. vodnou lázní, o teplotě 10 až 80 °C, obsahující kvartérní amoniovou...

Převodová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 219526

Dátum: 15.08.1985

Autori: Schejbal Miroslav, Hampl Petr, Krejčí Václav

Značky: převodová, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výrobu dílů tělesa převodové skříně samostatně na sklad. Dolní tolerance (dA) osové vzdálenosti (A) pojišťovacích kolíků, dolní tolerance (dB) osové vzdálenosti (B) ozubeného pastorku a bližšího pojišťovacího kolíku a dolní tolerance (dC) osové vzdálenosti (C) ozubeného pastorku a ozubeného kola mají hodnotu -0,02 mm a horní tolerance mají hodnotu +0,02 mm pro železné díly tělesa, zatímco pro díly tělesa z lehké slitiny platí...

Způsob extrakční separace cesia a rubidia

Načítavanie...

Číslo patentu: 219525

Dátum: 15.08.1985

Autori: Selucký Pavel, Rais Jiří, Kyrš Miroslav

Značky: extrakční, rubidia, cesia, způsob, separace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakční separace cesia a rubidia z vodných roztoků za přítomnosti dikarbolidů. Vynález se týká chemickotechnologické problematiky zpracování a izolace cesia a rubidia z jejich vzájemných směsí s cílem dosažení co možná nejvyšších separačních faktorů. Tohoto cíle se dosahuje tím, že uvedené elementy jsou extrahovány do směsného organického rozpouštědla obsahujícího nitrorozpouštědlo, inertní rozpouštědlo a dikarbolid. Výhodou vynálezu...

Asymetrická extrakční rotační disková kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 219524

Dátum: 15.08.1985

Autori: Míšek Tomáš, Brandner František, Stangl Daniel

Značky: asymetrická, kolona, rotační, extrakční, disková

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení výkonu asymetrické extrakční rotační diskové kolony při zachování intenzity míchání a tím i intenzity převodu hmoty. Tohoto účelu se dosáhne tím, že jednotlivá vodorovná patra jsou opatřená otvory, kterými přednostně prochází dispergovaná kapalina. Využití vynálezu je hlavně v petrochemickém a chemickém průmyslu a dále všude tam, kde se používá extrakce kapalina-kakapilna.

Způsob kalení pracovních nástrojů pro elektrická sbíjecí a rotační kladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 219523

Dátum: 15.08.1985

Autori: Roubalík František, Vlček Milan

Značky: sbíjecí, rotační, pracovních, nástrojů, kalení, elektrická, kladiva, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyrobit nástroje pro sbíjecí a rotační kladiva se zlepšenou tvrdostí pracovní části nástroje (hrotu), s maximální trvanlivostí s odstraněním lámání vodicího krčku. Uvedeného účelu se dosáhne při použití způsobu kalení pracovních nástrojů, vyrobených z ocelí o složení 0,32 až 0,42 % C 0,20 až 0,50 % Mn 0,80 až 1,20 % Si 4,5 až 5,5 % Cr 1,10 až 1,60 % Mn 0,35 až 0,60 % V s max. obsahem P 0,030 % a S 0,030 % zakalení, které se...

Zapojení obvodů pro generaci videosignálu pro řízení televizního monitoru v zařízení výpočetní techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219522

Dátum: 15.08.1985

Autor: Hrdlička Drahomír

Značky: monitoru, videosignálu, řízení, výpočetní, generaci, televizního, zapojení, zařízení, techniky, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je usnadnit použití cenově přístupnějších televizních monitorů k zobrazování údajů na stínítku obrazovky v zařízení výpočetní techniky a přenášení těchto údajů na jedno, příp. i více vzdálenějších míst. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením obvodů pro generaci videosignálu pro řízení televizního monitoru v zařízení výpočetní techniky s mikroprocesorem a řídicí jednotkou, při užití vlastní paměti s kapacitou, odpovídající celkovému...

Žárovzdorná vyzdívka, zejména elektrické laboratorní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 219521

Dátum: 15.08.1985

Autori: Komínek Miroslav, Vymětal Josef

Značky: laboratorní, elektrické, žárovzdorná, zejména, vyzdívka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žárovzdorné vyzdívky zejména pro elektrické laboratorní pece, pro pracovní teploty v rozsahu 1000 až 1750 °C, s vícevrstvou žárovzdornou vyzdívkou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnitřní vrstvy žárovzdorné vyzdívky pece jsou vytvořeny z tenkostěnného žárobetonu s tloušťkou od 2 do 5 cm, za níž následuje izolační vyzdívka z několika vrstev vláknitých izolačních materiálů a z vnitřní vrstvy alporitu nebo podobného materiálu.

Zařízení na měření hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219520

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jelínek Vladimír, Šmíd Jiří, Staněk Vladimír, Jiřičný Vladimír

Značky: měření, zařízení, hmotnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje zařízení na měření hmotnosti, resp.tažných a tlačných sil, které sestává z mechanické části, jejíž podstatou je deformační část siloměrného členu běžné konstrukce a z elektronické části, jejíž podstatou je stejnosměrný Wheatstonův můstek. Zařízení je konstruováno tak, že pro získání výstupního napěťového signálu ze stejnosměrného Wheatstonova můstku v oblasti maximální citlivosti a linearity diferenciálního zesilovače je...

Vznášející se větrná centrála

Načítavanie...

Číslo patentu: 219519

Dátum: 15.08.1985

Autor: Dvořák Jiří

Značky: větrná, centrála, vznášející

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vznášející se větrné centrály. Účelem vynálezu je řešení problémů regulace větrných motorů řízením vstupních parametrů vzdušného proudu. Podstatou vynálezu vznášející se větrné centrály tvořené větrnými motory, uloženými v nosné konstrukci s dutinami vyplněnými plynem lehčím vzduchu a připoutané lanem k zemi je to, že nejméně jedna ze stěn nosné konstrukce ohraničující sestupní otvor vzdušného proudu, vedoucího k větrným motorům...

Způsob řízení jakosti vícesložkových formovacích směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219518

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kalmus Miroslav, Elbel Tomáš

Značky: formovacích, vícesložkových, jakosti, způsob, řízení, způsobu, tohoto, zařízení, směsi, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu řeší způsob řízení jakosti vícesložkových formovacích směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu pro formovací směsi s jílovými pojivy za účelem zvýšení jakosti vyrobených forem. Podstata zařízení spočívá ve vytvoření dvoudílného dutého pěchovacího pouzdra pro vložení spěchovaného tělíska zkoumané formovací směsi. Podstata způsobu spočívá ve zjišťování síly, nutné k oddělení spěchované formovací směsi od pěchovacího pouzdra,...

Ventil pro řízení průtoku oleje chladičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219517

Dátum: 15.08.1985

Autori: Schwaller Ivo, Šamberger Miloš

Značky: oleje, průtoku, ventil, chladičem, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilu pro řízení průtoku oleje chladičem v závislosti na teplotě oleje a je využitelný u všech strojů a zařízení, u nichž je třeba udržovat teplotu oleje na stálé hodnotě. Jde zejména o mazací okruhy spalovacích motorů. Ventilem podle vynálezu se řeší zmenšení potřebného zdvihu šoupátka při zachování velikostí průtočných průřezů ve ventilu, čímž je dána možnost použít běžná čidla z termostatů kapalinou chlazených motorů....

Zapojení pro automatické řízení časově závislých procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219516

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hrstka Pavel, Raček Florian

Značky: řízení, procesu, zapojení, časově, závislých, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména automatického řízení přechodových stavů u řízených soustav průmyslových zařízení, například parních kotlů. U zapojení podle vynálezu jsou mezi řízenou soustavou a výstupem řídicího systému paralelně zapojeny akční členy a mezi řízenou soustavou a alespoň jedním ze vstupů porovnávacího členu je zapojen snímač průběhu charakteristické veličiny v této řízené soustavě, přičemž na druhý ze vstupů porovnávacího členu je...

Jednosedlové splachovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219515

Dátum: 15.08.1985

Autori: Zelinger Milan, Grega Josef

Značky: jednosedlové, splachovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o vynález, který se týká splachovačů umístěných ve splachovacích nádržkách hygienických zařízení (klosetů a pisoárů). Je zde řešen problém úspory pitné vody, a to dvojím splachovaným množstvím vody (pro malou nebo velkou potřebu). Doplňokvé zařízení podle vynálezu má váhovou nádobku s plovákem a s odtokovým otvorem, a dále vzduchový zvon. Funkce velkého nebo malého splachování je zajištěna množstvím vody ve váhové nádobce. Při naplnění...

Zapojení k řízení horkovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219514

Dátum: 15.08.1985

Autori: Balátě Jaroslav, Knotek Aleš

Značky: horkovodu, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k řízení horkovodu a řeší otázku dopravního zpoždění horkovodu. Jeho podstata spočívá v tom, že se současně a průběžně působí na teplotní spád na teplárenském výměníku a na průtočném množství oběhové vody. Na teplotní spád na teplárenském výměníku se působí kvalitativní regulací tepelného výkonu v časovém předstihu rovném dopravnímu zpoždění potrubního řádu horkovodu. Na průtočné množství oběhové vody se působí podle...

Adaptivní sledovací měřidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 219513

Dátum: 15.08.1985

Autori: Mirsch Miroslav, Růžička Miroslav

Značky: adaptivní, měřidlo, sledovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení adaptivního sledovacího měřidla pro řízení zápichového cyklu na brousicím stroji, při němž se udržuje optimální nastavení i při měnících se podmínkách broušení včetně změny přísuvové rychlosti. Měřidlo sestává ze snímací hlavice, měřicí části, derivačního obvodu, logaritmických obvodů, dvou paměťových buněk a třídicích obvodů. Eliminuje se vliv filtru z části vyhodnocující rychlost úběru materiálu na výsledek výpočtu...

Prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219512

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vašíček Vladimír, Kuda Vladimír, Vystrčil Karel

Značky: kanál, stroje, tryskového, tkacího, prohozní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prohozního kanálu tryskového tkacího stroje. Účelem vynálezu je především snížení namáhání součástí tkacího stroje, jakož i snížení spotřeby unášecího média a zvýšení jeho výkonu. Uvedeného účelu se dosáhne prohozním kanálem podle vynálezu, zahrnujícího přifukovací těleso uložené pod spodními osnovními nitěmi prošlupu a u paprsku tvořeného plochými třtinami pro příraz prohozeného útku do tkaniny. Stěna přifukovacího tělesa...

Zapojení pro galvanicky oddělený přenos ovládacích signálů trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219511

Dátum: 15.08.1985

Autori: Tichý František, Raba František, Kýr Ladislav

Značky: trakčního, galvanicky, ovládacích, oddělený, signálu, zapojení, prenos, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení technických a ekonomických nákladů při galvanicky odděleném přenosu stejnosměrných ovládacích signálů na trakčním vozidle v obou směrech, tj. ze strany nízkého napětí na stranu vysokého napětí a naopak. To je realizováno pomocí zdroje střídavého napětí, stejnosměrného tranzistorového spínače a tří přenosových transformátorů, mezi něž je vložen střídavý tranzistorový spínač. Výstupem přenášeného signálu je stejnosměrné...

Generátor motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 219510

Dátum: 15.08.1985

Autor: Mareš Karel

Značky: vozidel, motorových, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká generátoru motorových vozidel, který vyrábí elektrický proud pro provoz vozidel. Řeší problém stálého převodu generátoru, který znemožňuje dodávání dostatku proudu v nízkých otáčkách. Generátor podle vynálezu je poháněn od klikového hřídele prostřednictvím převodu s proměnlivým poměrem, který je závislý na otáčkách a změnách otáček klikového hřídele motoru, popřípadě je generátor spojen s klikovým hřídelem pomocí volnoběžky....

Zapojení pro řízení jednoúčelových obráběcích strojů, s automatickou kontrolou a vyhodnocováním správnosti upnutí obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219509

Dátum: 15.08.1985

Autori: Sedláček Oldřich, Smíšek Josef

Značky: vyhodnocováním, obrobků, správnosti, automatickou, obráběcích, jednoúčelových, upnutí, kontrolou, řízení, strojů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení jednoúčelových obráběcích strojů, s automatickou kontrolou a vyhodnocováním správnosti upnutí obrobku, vhodné zejména pro stavebnicové obráběcí stroje s automatickým otočným polohovacím stolem a pro automatické obráběcí linky, vyznačující se tím, že na ovládací část (1) stroje je napojen blok (1) logických obvodů pro řízení vkládání, polohování a upínání obrobku, který je zpětnou vazbou spojen s řídicími a ovládacími prvky...

Digestoř s ochranou vzorků proti znečištění sedimentujícími částicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 219508

Dátum: 15.08.1985

Autor: Wirth Zdeněk

Značky: částicemi, vzorků, znečištění, ochranou, digestoř, proti, sedimentujícími

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zmenšení rizika kontaminace vzorků v digestoři sedimentujícími částicemi. Uvedeného účelu se dosáhne přívodem filtrovaného vzduchů zadní propustnou stěnou, usměrněným napříč celým pracovním prostorem digestoře a odsávaný dvěma odvody smíšeného vzduchu v bočních stěnách přes mezery mezi vnitřním a vnějším pláštěm digestoře.

Měkká ucpávka vývrtů pro trhací práci

Načítavanie...

Číslo patentu: 219507

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lát Jindřich, Dittrich Horst, Víška Jarmil, Müller Josef

Značky: měkká, vývrtů, ucpávka, trhací, prací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měkké ucpávky vývrtů pro trhací práci zejména v hlubinných dolech. Měkká ucpávka vývrtů s trhavinou v dolech tvořená směsným hydrogelem umožňuje hydromechanické utěsňování a bezprostřední obalení nálože trhavin. Chemické složení ucpávky zabezpečuje dostatečné sorbování nitrózních plynů a vázání prachu. Měkké ucpávky podle vynálezu lze dále využít při ražení tunelů, štol ve stavebnictví.

Spalovací zařízení pro kusová méněhodnotná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 219506

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kubíček Václav, Šámal Václav

Značky: spalovací, kusová, zařízení, méněhodnotná, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření spalovacího zařízení pro spalování kusových méněhodnotných paliv, jako je suchý i mokrý dřevný odpad, netříděné nízkokalorické uhlí, pazdeří, bagasa, dále některý průmyslový odpad, jakož i tříděný městský odpad. Palivo je přiváděno do zásobníku paliva, ohřívaného stěnou spalovací komory, na jehož dně je šikmý třásací rošt, který palivo dopravuje, částečně odplyňuje, případně spaluje a ze kterého palivo přepadá na...

Zařízení k měření útlumu světlovodných tras

Načítavanie...

Číslo patentu: 219505

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hyťha Miroslav, Mužík Josef

Značky: zařízení, měření, útlumu, světlovodných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k měření útlumu světlovodných tras se týká oboru měření útlumu, při němž se signál, procházející měřeným vláknem odráží na vzdáleném konci zrcadlem zpět do děliče a je vyhodnocován můstkem. Technický problém, který je vynálezem řešen, spočívá v tom, že případné kolísání světelného výkonu nemá vliv na přesnost měření. Není třeba dokonalé stabilizace světelného zařízení k měření útlumů světlovodných zdroje a lze je použít i tam, kde...

Způsob automatického měření spektrálních charakteristik úzkopásmových světelných zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219504

Dátum: 15.08.1985

Autor: Hyťha Miroslav

Značky: měření, způsob, světelných, spektrálních, úzkopásmových, automatického, charakteristik, zdrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob automatického měření spektrálních charakteristik úzkopásmových světelných zdrojů, se týká oboru měření světelných diod za použití akustooptické cely. Vynálezem je řešen technický problém spočívající v tom, že charakteristika je zobrazována na obrazovce oscilografu nebo zaznamenává pravoúhlým zapisovačem, což umožňuje snadné a rychlé měření, výhodné zejména při provádění většího počtu stejných měření, například ve výrobě. Podstatou...

Zpožďovací obvod s krátkou dobou zotavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219503

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kudrnovský Miroslav

Značky: zotavení, dobou, krátkou, zpožďovací, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru impulsní a spínací techniky elektronických, polovodičových obvodů. Řeší problém vytváření konstantní hodnoty časového zpoždění impulsů následujících po sobě v krátkých časových intervalech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kondenzátor použitý u RC členu na vstupu hradla se vybíjí tranzistorem, jehož báze je přes odpor přivedena na investovaný vstupní signál, v době mezi impulsy. Vynálezu může být využito v řídicí,...

Způsob přípravy čistého oxidu hlinitého chlorací kovových nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 219502

Dátum: 15.08.1985

Autori: Rytíř Zdeněk, Smíšek Václav, Klofcová Miluše, Uhlíř Miroslav

Značky: přípravy, oxidů, nečistot, kovových, hlinitého, způsob, chlorací, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo připravit oxid hlinitý, který by splňoval požadavky kladené na jeho čistotu pro speciální aplikace i z méně kvalitních surovin. Tohoto cíle bylo dosaženo způsobem přípravy oxidu hlinitého podle vynálezu chlorací kovových nečistot chlorem, který se při reakci uvolňuje z organického chlorderivátu, jež se zároveň rozkládá na plynné produkty.

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Varta Jiří, Bohuš Jiří, Kodrle Luděk, Kuběna Slavoj, Sobek Oldřich, Fiala Jaroslav, Chvojka Jan, Peška Rudolf, Divák Břetislav, Pavlík Oldřich, Lesniak Adolf, Raška Pavel, Jasinský Zdeněk, Kluževič Milan, Hromek František, Záviský Jaromír, Hladký Jan

Značky: zařízení, surového, zkujňování, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob získávání amonných solí z koksárenských čpavkových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 219500

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jach Zdeněk, Trytko Otmar, Vojtovič Květoslav, Opálková Vendulka

Značky: způsob, čpavkových, získavání, amónnych, koksárenských, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob parciální separace amonných solí z koksárenských čpavkových vod pomocí vodního roztoku hydroxidu sodného. Nevýhody stávajícího stavu odstraňuje způsob získávání amonných solí z koksárenských čpavkových vod roztokem hydroxidu sodného přiváděného do čpavkového odháněče a podle vynálezu se tento roztok hydroxidu sodného dávkuje nad přívodem páry do čpavkového odháněče, nejvýše však do dvou třetin jeho účinné výšky. Způsob...

Zapojení pro indikaci diskrétních napěťových úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 219499

Dátum: 15.08.1985

Autor: Syrovátko Milan

Značky: diskrétních, indikaci, napěťových, zapojení, úrovní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro indikaci diskrétních napěťových úrovní je tvořeno dvěma referenčními zdroji, např. diodami, tranzistorem a odporem. Při vícestupňové indikaci je v zásadě použito většího počtu základních obvodů, k nimž jsou přisazeny luminiscenční indikátory a druhé tranzistory.

Způsob snížení obsahu alkalických uhličitanů v izolační vrstvě zdiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 219498

Dátum: 15.08.1985

Autori: Novák Jan, Novák František

Značky: zdiva, alkalických, obsahu, způsob, vrstvě, izolační, uhličitanu, snížení

Zhrnutie / Anotácia:

Odstranění škodlivých alkalických uhličitanů ze zdiva, vytvořených oxidací vodních skel ve zdivu, se dosáhne vtlačením kysličníku uhličitého CO2 infúzními vrty, které sloužily k zavedení vodních skel, do zdiva prosyceného vodními skly, a opakovaný výplach zdiva tlakovou vodou zaváděnou infúzními vrty.

Důlní štítová mechanizovaná výztuž pro základku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219497

Dátum: 15.08.1985

Autori: Galuszka Česlav, Vlk Jaroslav

Značky: štítová, mechanizovaná, výztuž, základku, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru zajišťování stropu v rubání, který se týká důlní štítové mechanizované výztuže pro základku, zejména vhodnou pro nakládání vyrubaných prostorů v rubání s využitím základních prvků mechanizované výztuže. Podstata spočívá v tom, že každá sekce je sestavena nejméně ze dvou nosných částí orientovaných navzájem vždy proti sobě o 180°, sestávajících z podpěry uložené v ližině mechanizovaného štítu a výsuvného ramene, které je...

Způsob určení korozní odolnosti austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219496

Dátum: 15.08.1985

Autori: Měřička Miroslav, Vobořil Josef, Vyklický Miroslav

Značky: oceli, korozní, odolností, způsob, určení, austenitických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu určení korozní odolnosti austenitických ocelí pro plechy, trubky, tyče a výkovky. Zkoušky se provádí ve vroucí kyselině dusičné v pěti postupných 48hodinových cyklech, a to na vzorcích, které se odebírají a zkouší v litém stavu.

Vyhřívaná sonda na měření obsahu kyslíku v plynných atmosférách

Načítavanie...

Číslo patentu: 219495

Dátum: 15.08.1985

Autori: Antonín Vladimír, Paul Karel, Záleský Jan, Koller Aleš, Strnad Miroslav

Značky: sonda, měření, vyhřívaná, plynných, atmosférách, obsahu, kyslíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhřívaná sonda, je určena na měření obsahu kyslíku v plynných atmosférách. Pracuje na principu vyhřívaného koncentračního článku s pevným elektrolytem. Uvnitř tělesa sondy je umístěn tepelný zdroj spolu s teplotním čidlem. Teplota pevného elektrolytu je udržována na konstantní výši.

Mezičlánek pro změnu směru tratě pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219494

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šídlo Josef, Karásek Zdeněk

Značky: tratě, změnu, mezičlánek, pásového, směru, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Mezičlánek pro změnu směru tratě pásového dopravníku pro použití v dlouhých důlních dílech. Vynález se týká dopravního zařízení pro kontinuální dopravu sypké a kulovité horniny. Účelem vynálezu je efektivní využití instalovaného výkonu pohonných stanic pásových dopravníků, jakož i úspora počtu pohonných stanic. Uvedeného účelu se dosáhne vložením soustavy nosných a stavěcích válečků do tratě pásového dopravníku v místě změny směru. K vychýlení...

Způsob úpravy kapalných koncentrovaných radioaktivních odpadů z provozu jaderných elektráren a přepracovatelských závodů před jejich zpevněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 219493

Dátum: 15.08.1985

Autori: Nachmilner Lumír, Škvarenina Rudolf, Nápravník Jiří

Značky: přepracovatelských, před, radioaktivních, kapalných, úpravy, zpevněním, elektráren, způsob, závodů, odpadů, jaderných, provozu, koncentrovaných, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob úpravy koncentrovaných kapalných radioaktivních odpadů. Podstatou vynálezu je konverze nitrátů alkalických kovů, vzácných zemin, štěpných a korozních produktů obsažených v radioaktivních odpadech síranem hlinitým nebo hořečnatým nebo směsí síranu hořečnatého s koloidním kysličníkem křemičitým při teplotách 100 až 900 °C. Vznikají přitom suché granulované materiály využitelné při solidifikaci kapalných radioaktivních...

Celospalitelná nábojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219492

Dátum: 15.08.1985

Autori: Čermák Jiří, Novotný Bohuslav

Značky: nábojka, celospalitelná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká celospalitelné nábojky, zejména pro nastřelovací přístroje. Vynález řeší nábojku bezpečnou při manipulaci, odolnou vůči vlhkosti, nenáročnou při výrobě a umožňující oboustrannou iniciaci. Celospalitelná nábojka zahrnuje těleso nábojky upravené ze střeliviny a opatřené alespoň jedním lůžkem zápalky, ve kterém je uložena zápalková slož. Lůžko zápalky je tvořeno dutinou uzavřenou stěnami těles nábojky. Těleso nábojky pozůstává z...

Křemíková fotodioda

Načítavanie...

Číslo patentu: 219491

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lýčka Miroslav, Hlávka Jan

Značky: křemíková, fotodioda

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je křemíková fotodioda. Účelem vynálezu je zvýšení fotoelektrické citlivosti křemíkových fotodiod v oboru kratších vlnových délek světla při zachování vysoké fotoelektrické citlivosti v celém pracovním oboru vlnových délek světla. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením přechodu PN v těsné blízkosti osvětlovaného povrchu fotodiody, takže se velká část nadbytečných nositelů generovaných v blízkosti povrchu podílí na fotoproudu....