Archív za 1985 rok

Strana 72

Mechanismus kovářského manipulátoru pro zavěšení nosníku kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 219620

Dátum: 15.08.1985

Autori: Žídek Vladimír, Havelka Zbyněk

Značky: manipulátoru, kovářského, kleští, nosníků, mechanismus, zavěšení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že mezi bočnicemi rámu manipulátoru je na zadních válcích s pístnicemi a na jedné straně táhel zavěšen páteřový rám, na jehož předním hřídeli a zadním hřídeli spočívá nosník kleští a součástí páteřového rámu je úchyt pohybových členů osové manipulace a válec bočního posuvu, jehož pístnice se opírá o nosník kleští, přičemž druhý konec táhel je spojen s nosným hřídelem, který je posuvně uložen v otočném rameni a na obou...

Mechanismus pro pojezd kovářského kolejového manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219619

Dátum: 15.08.1985

Autori: Král Josef, Žídek Vladimír

Značky: kovářského, manipulátoru, mechanismus, pojezd, kolejového

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že v obou bočnicích manipulátoru je kyvně uložena převodovka pojezdu, spojená na jedné straně s bočnicí prvním čepem, drženým v bočnici odnímatelným vedením, na druhé straně je spojena pomocí druhého čepu s táhlem, které je přes stavěcí matici spojeno s táhlem, v jehož oku je umístěn třetí čep, vedený v drážce konzoly, o kterou se opírá jedním koncem pružina, zatímco druhým koncem se opírá o matici.

Způsob čištění ionexových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219618

Dátum: 15.08.1985

Autori: Homola Vítězslav, Beránek Ludvík, Davídek Branislav, Šrejber Josef, Setínek Karel, Červinka Max, Jeřábek Karel

Značky: způsob, katalyzátoru, čištění, ionexových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění ionexových katalyzátorů tak, že se ionex hydraulicky třídí ve vodě, vodném roztoku nebo v organickém rozpouštědle za účelem odstranění prachových částic. K odstranění nežádoucích nízkomolekulárních složek se ionex vyluhuje organickým rozpouštědlem za zvýšené teploty nebo se převede několikanásobně z cyklu kovového nebo amonného kationtu na H+-formu. K odstranění stopových množství kovů se zpracuje nejprve vodným roztokem...

Zařízení pro přípravu povrchu ocelolanového dopravního pásu před vulkanizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 219617

Dátum: 15.08.1985

Autori: Ráža Radomír, Vošmik Jan, Řehák Zdeněk, Tížek Zdeněk, Bureš Jaroslav, Hós Štěpán

Značky: před, dopravního, pásu, přípravu, povrchu, vulkanizací, ocelolanového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zařízení pro strojní přípravu povrchu ocelového dopravního pásu k vulkanizaci, která se docílí drásacím kotoučem ustaveném a vedeném v předmětném zařízení po připravované ploše ocelolanového dopravního pásu, který je opřen o rovnou podložku.

Samojisticí válcový spojovací prvek ke spojování strojních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219616

Dátum: 15.08.1985

Autori: Nožička Břetislav, Lumenda Zdeněk

Značky: spojovací, spojování, strojních, prvek, samojisticí, částí, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Samojisticí válcový spojovací prvek ke spojování strojních částí. Vynález se týká samojisticího válcového spojovacího prvku, po jehož ustavení do konečné polohy dojde zároveň k jeho zajištění proti samovolnému uvolnění. Konec těla válcového spojovacího prvku je opatřen pružným elementem, který sestává z nejméně jednoho segmentu. Jeden konec segmentu je volný a druhý je pevný. Mezi volným koncem segmentu a tělem válcového spojovacího prvku je...

Zapojení pro regulaci rychlosti asynchronního motoru napájeného z měniče frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 219615

Dátum: 15.08.1985

Autor: Mráz Zdeněk

Značky: regulaci, asynchronního, motorů, rychlostí, měniče, napájeného, zapojení, frekvence

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení regulačních vlastností elektrického pohonu s asynchronním motorem napájeným z měniče frekvence zvláště pokud se týká účinnosti a momentu asynchronního motoru. Uvedeného účelu se dosáhne použitím použitím komparátoru zatížení v regulačním obvodu rychlosti, jímž se zadává konstantní skluzová frekvence rotoru asynchronního motoru. Asynchronní motor pracuje v celém rozsahu řízení s konstantní skluzovou rychlostí rotoru...

Slídový papír

Načítavanie...

Číslo patentu: 219614

Dátum: 15.08.1985

Autori: Folprecht Jiří, Doubek Josef, Málek Jiří

Značky: slídový, papír

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení výroby slídového papíru s vlastnostmi, které jsou optimální pro zpracování na různé druhy elektroizolačních materiálů. Uvedeného účelu se dosáhne smícháním vodní suspenze muskovitových částic se stupněm dehydratace 0,40 až 0,60, s výhodou 0,45, s vodní suspenzí muskovitových částmi se stupněm dehydratace 0,10 až 0,39 nebo 0,61 až 0,90 ve vzájemných poměrech, které se volí podle požadovaných vlastností slídového...

Zařízení pro měření přestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219613

Dátum: 15.08.1985

Autor: Máša Jaroslav

Značky: měření, tepla, přestupu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je změření ztrátového tepla, které spolu s teplem předaným zkoumanému vzorku je celkový měřitelný příkon topení. Změna příkonu topení při stejné tepelné izolaci mění i poměr tepla ztrátového k teplu předanému měřenému vzorku a rozdíly mohou způsobit chyby výsledků měření. Uvedeného účelu se dosáhne použitím dvouplášťové nádoby obklopující vytápěný prostor se vzorkem. Meziprostor dvouplášťové nádoby je vyplněn kapalinou doplňovanou na...

Pohon mechanického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219612

Dátum: 15.08.1985

Autori: Strnad Alois, Kovář Otakar

Značky: pohon, mechanického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání pohonu mechanického lisu, jehož setrvačník, poháněný řemenovým převodem od elektrického motoru je otočně uložen pomocí ložisek na jednom konci předlohového hřídele a tento je pomocí ložisek uložen ve stojanu lisu. Podstatou řešení je to, že pohon je opatřen centrálním kolem spojeným se setrvačníkem a zabírajícím do satelitu, otočně uloženého na unášeči přímo spojeném s předlohovým hřídelem, přičemž satelit zabírá do...

Zařízení pro zamezení rozříznutí dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219611

Dátum: 15.08.1985

Autori: Svoboda Heribert, Churavá Radana, Vladař Jaroslav

Značky: zamezení, pásu, dopravního, rozříznutí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je ochrana dopravního pásu před rozříznutím způsobeným poruchou ve vazbě pásu vlivem cizího tělesa, např. kolejnic, pažnic a jiných ostrých předmětů při dopravě těženého materiálu pásovými dopravníky na povrchových dolech. Zařízení sestává z indikačního pásma, mající tvar uzavřené smyčky a tvořeného dvěma nevodivými pružnými vrstvami s vloženým elektrickým vodivým vlnovým vinutím do série, které je uloženo pod vrchní větví...

Materiál na imobilizační obvaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 219610

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kolářová Jitka, Maryška Stanislav, Bařinka Ladislav, Zouharová Alžběta, Coufal Milan

Značky: materiál, obvaz, imobilizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká materiálu na imobilizační obvaz, vytvořeného z desky chemicky lehčeného síťovaného polyetylénu o hmotnosti 50 až 80 kg/m3 s 58 až 145 tisíci pórů/cm3. Polyetylénová deska může být opatřena na straně obrácené k ošetřované části těla pojenou nebo vpichovanou netkanou textilií, anebo vrstvou polyuretanové pěny. Netkaná textilie může být buď jen ze syntetických vláken, anebo navíc obsahuje vrstvu hydrofilních vláken, která je od...

Obvod s N stabilními stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219609

Dátum: 15.08.1985

Autor: Sýkora Richard

Značky: stavy, obvod, stabilními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronického obvodu s polovodičovými prvky, u kterého lze dosáhnout libovolného počtu stabilních stavů, které se vzájemně odlišují napěťovými a proudovými poměry na všech prvcích obvodu. Podstata obvodu podle vynálezu spočívá v tom, že z kolektorového obvodu základního tranzistoru je vedena zpětná vazba do obvodu jeho báze přes rozdílový zesilovač. Na invertující vstup tohoto zesilovače přichází přes odpor napětí z kolektoru...

Zapojení třípolohového vyhodnocovacího obvodu s tyristory pro elektrodové stavoznaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219608

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dušek Jiří, Vlasák Hubert, Němeček Zdeněk

Značky: třípolohového, obvodů, elektrodové, vyhodnocovacího, stavoznaky, tyristory, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení vyhodnocovacího obvodu pro elektrodové stavoznaky napájené střídavým napětím, které pomocí tří elektrod indikuje maximální i minimální hladinu a stav mezi těmito hodnotami Tento obvod je realizován pomocí čtyř tyristorů a dalších prvků.

Radiální pístový hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 219607

Dátum: 15.08.1985

Autor: Holec Miroslav

Značky: radiální, hydromotor, pístový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pístových hydromotorů, zejména pro potřebu natáčení nástrojových hlav obráběcích strojů. Řeší se problém vhodného pohonného zařízení pro natáčení nástrojových hlav, jež by bylo bezpečné, a jež by zajišťovalo pootočení a přesnou úhlovou vzdálenost s dokonalou aretací. Takovým zařízením je radiální pístový hydromotor, jehož statorem je válcové těleso s nejméně třemi dvojicemi radiálních otvorů, umístěných proti sobě. V otvorech...

Ovládací hlavice, zejména pro přepínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219606

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bakstein Hynek, Prause Petr, Boula Jiří

Značky: hlavice, ovládací, zejména, přepínače

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací hlavice, zejména pro přepínače. Účelem vynálezu je zabránění jak nežádoucím manipulacím s přepínačem, tak i jeho poškození náhodnými či úmyslnými údery na volný konec jeho ovládacího hřídele. Tohoto účelu se dosáhne tím (viz obr. 1 a obr. 2 výkresu), že tvarovaná hlava (10) má dvojici opěrných plošek (12), které jsou jednak rovnoběžné s osou ovládacího hřídele, jednak jsou skloněny navzájem a směrem k přepínači (60) jsou ohraničeny...

Hrdlové šroubení s hadicovým násadcem pro připojení pružné hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219605

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lancinger Karel, Rychtrmoc Josef, Landgráf Jiří

Značky: hadicovým, násadcem, hrdlové, hadice, připojení, šroubení, pružné

Zhrnutie / Anotácia:

Hrdlové šroubení s hadicovým násadcem pro připojení pružné hadice k rozváděcímu tělesu bez omezení její světlosti, vyznačené tím, že je tvořeno stahovacím prstenem (7), jehož nejmenší průměr (d) je nejvýše shodný s vnějším průměrem připojované hadice (1), hadicovým násadcem (11) o vnitřním průměru (4) shodném s jmenovitou světlostí (5) připojované hadice (1), na němž je upraven upevňovací a těsnicí zářez (6), převlečnou maticí (3) se závitem...

Zpevňovací a nadlehčovací zařízení otočného stolu pro polohování obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219604

Dátum: 15.08.1985

Autori: Štola Josef, Martínek Jaroslav

Značky: zařízení, obrobků, polohování, nadlehčovací, stolu, otočného, zpevňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zpevňovací a nadlehčovací zařízení otočného stolu pro polohování obrobků, zejména u obráběcích strojů. Řešení je charakteristické použitím jedné, případně dvou vzdušnic, uložených v drážkách pevné části otočného stolu. První vzdušnice ovládá píst, který pomocí dvoustranné páky zafixovává pohyblivou část k pevné části otočného stolu. Druhá vzdušnice ovládá druhý píst, který je propojen s pohyblivou částí axiálním ložiskem.

Zapojení volně programovatelné logické desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219603

Dátum: 15.08.1985

Autori: Řehák Jiří, Hajič Jan

Značky: logické, programovatelné, zapojení, desky, volně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí a regulační techniky. Řeší zapojení volně programovatelné desky, která plní funkci jednobitového boolského procesoru s 16 vstupy a 11 výstupy. Přijímá přímé jednobitové vstupy z vnějšího zařízení, například z technologického procesu. Signály se ukládají v operační paměti spolu s mezivýsledky a vnitřními vstupy. S libovolnými dvěma operandy vytvoří logický člen libovolnou logickou funkci podle obsahu instrukce. Výsledek...

Způsob kontroly procesu spékání a vlastností aglomerátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219602

Dátum: 15.08.1985

Autor: Mojžíšek Jiří

Značky: procesu, spékání, způsob, vlastností, aglomerátu, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly technologie aglomeračního procesu a dílčích vlastností aglomerátu. Dosavadní způsoby kontroly poskytovaly pouze nedostatečné výsledky, které nedávaly věrný obraz procesu aglomerování, jakož i výsledného aglomerátu. Uvedené nevýhody odstraňuje způsob kontroly procesu spékání podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že z části vzorku o zrnění 1 až 2 mm se zhotoví mineralogický výbrus, na kterém se...

Zařízení pro ustavení a upnutí palety s obrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219601

Dátum: 15.08.1985

Autori: Gančarčík Bohumil, Hrdlička Miloš, Janas František

Značky: palety, obrobky, ustavení, zařízení, upnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustavení a upnutí palet s obrobky. Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro ustavení a upnutí palet s obrobky na obráběcích centrech, případně na pracovních stanicích automatických linek na obrábění, jež bude ovládáno jedním hydraulickým válcem. Podstatou vynálezu je zařízení pro ustavení a upnutí palet s obrobky na obráběcích centrech, případně pracovních stanicích automatických linek na obrábění. Paleta je ustavována i upínána...

Otočné splachovadlo WC

Načítavanie...

Číslo patentu: 219550

Dátum: 15.08.1985

Autor: Řehoř Josef

Značky: otočné, splachovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Otočné splachovadlo WC opatřené otočnou výlevnou nádobou uloženou v nosné nádobě, vyznačené tím, že otočná výlevná nádoba (2) v nosné nádobě (1) zavěšená pomocí kolíků (5) a v nosné nádobě (1) je umístěn jednoduchý ventil (3), který svým plovákem (4), uloženým na vahadle (8) přesahuje do výlevné nádoby (2), přičemž v kyvné části (7) ventilu (3) je uložen těsnicí element (9).

Složený jednobřitový kuželový záhlubník na srážení hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 219549

Dátum: 15.08.1985

Autor: Roček Vladimír

Značky: jednobřitový, složený, kuželový, srážení, záhlubník

Zhrnutie / Anotácia:

Složený jednobřitový kuželový záhlubník na srážení hran v otvorech různých součástí je tvořen jednak základním tělesem z konstrukční oceli a jeho řeznou částí je vyměnitelný nůž z rychlořezné oceli upevněný šroubem v základním tělese a seřiditelný opěrným šroubem. Funkční část nástroje je provedena ve tvaru komolého kužele s vrcholovým úhlem o velikosti 60 až 90° a úhlem čela o velikosti 10 až 20°, který vznikl zhotovením žlábku o šířce 4 až 8...

Způsob zpracování síranu vápenatého odpadajícího při isolaci kyseliny citrónové

Načítavanie...

Číslo patentu: 219548

Dátum: 15.08.1985

Autori: Liška Václav, Čmolík Jiří, Hudec Josef, Mádlík Jiří

Značky: odpadajícího, kyseliny, způsob, zpracování, isolaci, vápenatého, citrónové, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování síranu vápenatého odpadajícího při isolaci kyseliny citrónové po rozkladu citranu vápenatého, jehož srážení bylo provedeno v prostředí monokarboxylové alifatické kyseliny, která tvoří s vápníkem rozpustnou sůl, nebo solí monokarboxylové alifatické kyseliny s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin, vyznačující se tím, že se na vodnou suspensi uvedeného síranu vápenatého působí hydrogenfosforečnanem nebo fosforečnanem...

Uzavřený vířivý třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 219547

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kristen Jan, Balcárek Jaroslav, Kmeco Rudolf, Müller Jiří

Značky: uzavřený, vírivý, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavřeného vířivého třídiče pro jemné dotřiďování, zejména výplivů v koncovém stupni stanic otevřených vířivých třídičů. Uzavřený vířivý třídič je opatřený v horní části tangenciálním přívodem látky a koaxiálním odvodem vytříděné látky. Dále je opatřen pracovní komorou přecházející ve spodní části do pracovního kužele, přičemž ve spodní části třídiče je uspořádaná přetlaková komora s přívodem proplachovací vody. Podstata spočívá...

Zapojení integrovaného snímače energetické náročnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219546

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kus Václav, Šoch Jan, Štádler Jaromír, Káňa Josef

Značky: integrovaného, energetické, snímače, zapojení, náročnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru dobývacích a razicích strojů v hornictví. Vynález se týká zapojení integrovaného snímače energetické náročnosti strojů poháněných asynchronními elektromotory s kotvou nakrátko pro snímání maximálního a minimálního proudu elektromotoru zatíženého stroje a pro měření příkonu stroje nad jeho příkon naprázdno. K měřenému asynchronnímu elektromotoru stroje je v jedné fázi napojen měřicí transformátor proudu a na jeho výstup je...

Zvonová slinovací pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 219545

Dátum: 15.08.1985

Autor: Růžička Vladimír

Značky: slinovací, zvonová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvonovou slinovací pec, s vyvozením tlaku na vsázku ve spodní části pece, sestávající z ochranného zvonu, základu pece a mechanismu na vyvození tlaku, se slinovacím cyklem probíhajícím v ochranné atmosféře. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pec je v základu opatřena zabudovaným tlačným mechanismem a nepohyblivým ochranným zvonem, spojeným pružnou membránou s plynotěsnou konstrukcí základu pece.

Zapojení pro měření teploty s lineárním průběhem výstupního napětí v rozmezí telot ±150 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: 219544

Dátum: 15.08.1985

Autori: Franc Ivo, Auška Vladimír

Značky: zapojení, průběhem, rozmezí, výstupního, telot, teploty, ±150, měření, lineárním, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření teploty s lineárním průběhem výstupního napětí v rozmezí teplot ( 150 °C, využívající jako čidlo polovodičový P-N přechod s malou tepelnou kapacitou. Účelem vynálezu je využití výhodných vlastností polovodičových P-N přechodů, např. diod, jako čidel teploty v uvedeném teplotním rozsahu. Jedná se zejména o linearitu, rychlou časovou odezvu a snadnou dostupnost, protože jde o reprodukovatelné prvky hromadné výroby. Podstata...

Způsob volby režimů zařízení obsahujících procesor a klávesnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 219543

Dátum: 15.08.1985

Autor: Hendrych Jan

Značky: procesor, obsahujících, voľby, způsob, klávesnici, zařízení, režimu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výpočetní techniky. Vynález řeší volbu režimů zařízení pouze pomocí klávesnice. Podstata vynálezu spočívá v tom, že u zařízení s procesorem se klávesnice využívá pro volbu režimů tak, že procesor připraví režim zařízení podle dekódovaných údajů klávesnice. Vynálezu může být využito jako vstupního nebo výstupního zařízení počítačů, dále při číslicovém řízení obráběcích strojů a ve všech technologických postupech řízených...

Zapojení motorů pásového dopravníku pro ovládání v závislosti na zatížení přepravovanými hmotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 219542

Dátum: 15.08.1985

Autor: Pařenica Jaroslav

Značky: pásového, hmotami, přepravovanými, dopravníku, zatížení, zapojení, závislosti, ovládání, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká zapojení motorů pásového dopravníku pro jejich ovládání v závislosti na zatížení přepravovanými hmotami. Tento vynález je především vhodný pro dopravní linky pásových dopravníků, jimiž se dopravuje na dolech těživo z více pracovišť nebo akumulačních zařízení. Podstatou zapojení motorů podle vynálezu je, že obsahuje čidlo zatížení pásového dopravníku, které je elektricky spojeno s vyhodnocovací jednotkou zatížení. Tato...

Zařízení k seřízení signalizace vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219541

Dátum: 15.08.1985

Autori: Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav

Značky: vysavače, signalizace, prachu, seřízení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k seřízení signalizace vysavače prachu při jeho sníženém vzdušném sacím výkonu. Účelem vynálezu je zajistit vzdušné a současně i mechanické seřízení signalizace, které by včas upozornilo obsluhu, že filtr je naplněn vysávaným prachem a že dochází k takovému snížení vzdušného sacího výkonu, že funkce vysávání je omezena. Dosáhne se toho tím, že těleso seřizovače je opatřeno uzavírací plochou, jejíž součástí je svislý,...

Celoplastový samonosný stavebnicový rotační biokontaktor pro čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 219540

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hrašeovă Věra, Sloup Václav, Kupf Lubomír

Značky: rotační, biokontaktor, čištění, odpadních, stavebnicový, samonosný, celoplastový

Zhrnutie / Anotácia:

Celoplastový samonosný stavebnicový rotační biokontaktor pro čištění odpadních vod, s vysokým specifickým povrchem, střídavými výstupky a prohlubněmi ve tvaru komolých jehlanů nebo kuželů a s mikrodesénem na povrchu, vyznačený tím, že je vytvořen ze segmentů (1) ve tvaru výsečí, vyztužených nejméně dvěma žebry (3) ve směru od středu obvodu, přičemž prostor mezi žebry (3) je vyplněn tvarovanou částí (6) s výstupky a prohlubněmi, které jsou vůči...

Zavěšení převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 219539

Dátum: 15.08.1985

Autor: Luftman Zdeněk

Značky: převodové, zavěšení, skříně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokozdvižných vozů. Předmětem vynálezu je zavěšení převodové skříně, zejména pro vložené převody, jejichž vstup a výstup je spojen kloubovým hřídelem s dalším agregátem. Zavěšení převodové skříně podle vynálezu využívá možnosti zavěšení na pružných prvcích s prostorově různou tuhostí tak, že ve směru hlavních zatížení od hmotnosti agregátu a silových reakcí je tuhost zavěšení vysoká ve směrech, kde je požadováno vyrovnání...

Prohlížecí kabina kolejových vozidel pro revizi trolejových vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219538

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bílek Zdeněk, Deml Jan, Hübscher Rudolf, Holík Miloslav

Značky: vedení, trolejových, vozidel, prohlížecí, kolejových, kabina, revizi

Zhrnutie / Anotácia:

Podlaha kabiny umístěná v podélné ose vozidla má na obou bočních stranách zasouvatelně zavěšena schodiště, na jedné čelní straně přechází do středního schodiště vedoucího na střechu vozidla a na druhé čelní straně přechází do svislé stěny, v níž je vytvořen stupeň sloužící k umístění sedadel. Na boční kryty středního schodiště navazují vodorovné kryty, na jednom z nichž je na otočném rameni upevněn sedák.

Ovrubovací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219537

Dátum: 15.08.1985

Autori: Mates Jiří, Pazderová Ivana

Značky: hlavice, ovrubovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovrubování kloboučků z plasticky deformovatelné hmoty nasazených na hrdlo nádob tak, že jejich plastickou deformací kolem osazení hrdel se docílí vzájemného nerozebíratelného spojení a tím uzavření nádoby. Účelu se docílí odvalováním ovrubovacího kola po přečnívající části kloboučku a jejího postupného přitlačování po celé obvodové části osazení hrdla. Klobouček nasazený na hrdlo nádoby je vložen do otočné hlavice upevněné na...

Zařízení pro přesoustružení upínacích čelistí tříčelisťového sklíčidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219536

Dátum: 15.08.1985

Autor: Borkovec Ladislav

Značky: zařízení, upínacích, čelistí, sklíčidla, tříčelisťového, přesoustružení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přesoustružení upínacích čelistí tříčelisťového sklíčidla soustružnického stroje, zejména měkkých čelistí, určených pro upínání součástí za jejich obrobenou stranu. Řeší se problém přesného a úplného přesoustružení měkkých čelistí, a to pomocí speciálního kroužku. Jedno provedení kroužku podle vynálezu má na boční stěně pevně vsazeny výčnělky ve tvaru destiček v osovém směru, umístěné ve stejných úhlových...

Automatické mazací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219535

Dátum: 15.08.1985

Autor: Šeptun Roman

Značky: automatické, zařízení, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické mazací zařízení, určené k mazání čepů, šroubů a podobných rotačních součástí, opatřených upínkou, vhodné zejména pro jednoúčelové obráběcí stroje. Zařízení sestává ze zásobníku maziva, jímž prochází nosič upínky, rotačního tvaru, suvně uložený v lícovaném otvoru, upraveném v tělese zařízení, na jehož konci, protilehlém upínce, je zhotovena podélná přepouštěcí drážka a v jeho tělese svislý kanálek, napojený na šroubovitou mazací...

Zařízení pro nepřímé chlazení tekutin proudem plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219534

Dátum: 15.08.1985

Autori: Míka Josef, Staněk Jaroslav, Hartman Miloslav, Luťcha Josef, Beran Zdeněk, Míchal Václav, Smejkal Stanislav

Značky: chlazení, nepřímé, plynů, zařízení, proudem, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nepřímé chlazení tekutých médií proudem plynu, u kterého je přestup tepla na straně plynu zvyšován přítomností pohyblivých částic pevné hmoty. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezitrubkový prostor s nejméně dvěma řadami trubek je maximálně do jedné poloviny vyplněn částicemi pevné hmoty o velikosti přesahující jednu třetinu mezery mezi sousedními trubkami řady. Trubky jsou přitom uspořádány tak, že středy výše...

Mechanicko-elektrický dynamometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 219533

Dátum: 15.08.1985

Autor: Oboda Oldřich

Značky: dynamometr, mechanicko-elektrický

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je mechanicko-elektrický dynamometr určený pro měření tlaku, především v důlních dílech, ve stavebnictví apod. Jeho podstata spočívá v tom, že talířová pružina tvoří měřicí membránu vsazenou vnější plochou obvodu do tělesa dynamometru, přičemž do vnitřní plochy talířové pružiny je vložena tlačná deska dynamometru, a že průhyb talířové pružiny je sledován elektricko-mechanickým odporovým vysílačem. Dynamometr je odolný proti...

Způsob zpracování síranu vápenatého odpadajícího při izolaci kyseliny citrónové

Načítavanie...

Číslo patentu: 219532

Dátum: 15.08.1985

Autori: Liška Václav, Hudec Josef

Značky: kyseliny, způsob, vápenatého, odpadajícího, síranu, zpracování, izolaci, citrónové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování síranu vápenatého odpadajícího při izolaci kyseliny citrónové po rozkladu citranu vápenatého, jehož srážení bylo provedeno v prostředí monokarboxylové alifatické kyseliny, která tvoří s vápníkem rozpustnou sůl, nebo soli monokarboxylové alifatické kyseliny s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin, spočívá podle vynálezu v tom, že se na odpadní síran vápenatý působí uhličitanem alkalického kovu, přičemž vzniká uhličitan...

Odpružení zadního kola motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219531

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pudil František, Trhlík Jaromír

Značky: odpružení, motocyklů, zadního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odpružení zadního kola motocyklu s kyvnou vidlicí prostřednictvím pružicího a tlumicího členu mezi zadní kyvnou radlicí a rámem motocyklu, u něhož pružicí a tlumicí člen prochází částí sacího traktu motoru mezi čisticí vložkou a hrdlem pro připojení karburátoru.