Archív za 1985 rok

Strana 71

Způsob regulace synchronního chodu obráběcího stroje na ozubená kola a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222260

Dátum: 15.08.1985

Autor: Angst Arthur

Značky: obraběcího, zařízení, tohoto, stroje, způsobu, provádění, ozubená, způsob, chodu, synchronního, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosáhnout nezávislosti fázového srovnávání otáček nástroje na otáčkách obrobku. Toho se dosáhne průběžným dělením počtu impulsů pohonu nástroje počtem zubů obrobku a vytvářením rozdílu, přičemž počet impulsů pohonu nástroje je násobkem počtu impulsů pohonu obrobku ve stejné časové jednotce, impulsy pohonu nástroje se počítají v časovém intervalu mezí dvěma po sobě následujícími impulsy pohonu obrobku a výsledky se odděleně...

Tachistoskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 222258

Dátum: 15.08.1985

Autori: Halmai Károly, Barkóczy Ilona, Putnoky Jenö

Značky: tachistoskop

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tachistoskopu, zejména projekčního tachistoskopu pro psychologické pokusy, diagnostiku, jakož i pro psychologické zkoužky, vyšetřování jednotlivců a skupin, který je vybaven projektorem, elektronickými řídicími obvody připojenými na projektory a alespoň jedním stínítkem. Účelem vynálezu je odstranění problémů regulace intenzity známých tachistoskopů. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že alespoň dva projektory tachistoskopu, vždy...

Antimikrobiální prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222257

Dátum: 15.08.1985

Autori: Riehen A Vonderwahl Rodolphe, Pugin André, Reinert Gerhard, Hölzle Gerd, Polony Rudolf

Značky: složky, způsob, antimikrobiální, prostředek, účinné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Antimikrobiální prostředek k aplikaci v přítomnosti kyslíku a vody a za současného nebo dodatečného ozařování světlem v infračerveném a/nebo viditelném rozsahu, zejména k potírání mikroorganismů na textilních materiálech a k jejich ochraně před napadením mikroorganismy, k desinfekci prádla, textilií nebo plováren, jakož i efluentů z čeřících zařízení, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát ftalocyaninu...

Kladivový drtič

Načítavanie...

Číslo patentu: 222256

Dátum: 15.08.1985

Autori: Linnerz Wilhelm, Hemscheidt Egbert

Značky: kladivový, drtič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenství a řeší problém účinného přetváření drceného odpadového materiálu, zejména objemných plechových dílů. Nad kladivovým rotorem 4 je uspořádá na nárazová šachta 17, která je uzavřena směrem ven a otevřena pouze ve směru ke kladivovému rotoru 4. Pod přední stěnou nárazové šachty 17 je vytvořen vstup 12 materiálu, na jehož horní straně je vsazena přední výměnná kovadlina 15. Proti vstupu 12 je vytvořen výstup 13...

Způsob zvýšení podílu žádaného enantiomeru v kyselé složce kyseliny 2-arylpropionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 222255

Dátum: 15.08.1985

Autori: Tantum Janes Gordon, Nicholson John Stuart

Značky: zvýšení, žádaného, enantiomeru, podílu, způsob, kyseliny, složce, 2-arylpropionové, kysele

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení podílu žádaného enantiomeru v kyselé složce kyseliny 2-arylpropionové obecného vzorce kde Ar znamená skupinu obecného vzorce kde n znamená celé číslo 1 nebo 2 a Q znamená fenyl, popřípadě substituovaný 1 nebo 2 atomy halogenu, fenoxyskupinu, popřípadě substituovanou atomem halogenu, hydroxyskupinu, isobutylovou skupinu, atom halogenu nebo tvoří dva substituenty Q spolu s benzenovým kruhem, na němž jsou vázány,...

Přídavné odsávací ústrojí odsávacího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222254

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kohnke Ole Bjorn, Grane Christian, Lyngby

Značky: ústrojí, přídavné, odsávacího, čerpadla, odsávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přídavné odsávací ústrojí pro připojení k odsávacímu čerpadlu, zejména tracheálnímu odsávacímu čerpadlu k odsávání a shromažďování sekretu z ústí dutiny pacientů a odlučování větších pevných složek z odsávaného vzduchu a sekretu. Podstatu vynálezu tvoří vzduchotěsně uzavřená nádobka s tuhými stěnami, do které je zaústěn vstup pro přivádění sekretu, jehož světlost je dostatečně velká, aby byl průchodný pro pevná částice nacházející...

Ofsetový rozmnožovací stroj pro oboustranný tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 222253

Dátum: 15.08.1985

Autor: Shimizu Shigeru

Značky: rozmnožovací, ofsetový, oboustranný, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Ofsetový rozmnožovací stroj pro oboustranný tisk s archovým nakladačem, kde jsou na strojovém rámu 3 souměrně uspořádány dvě soustavy přenosových mechanismů 300, deskových mechanismů 350 a navalovacích a vlhčicích mechanismů 10. Mimo to jsou na strojovém rámu odnímatelně upevněny dvě soustavy dopravních mechanismů 100 pro přivádění tiskových desek k deskovému válci 351 a jejich odvádění. V dráze potiskovaných archů jsou umístěny proti sobě dva...

Nosná skeletová konstrukce budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222252

Dátum: 15.08.1985

Autor: Sotolongo Juan Ambrosio Tosca

Značky: nosná, skeletová, budovy, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná skeletová konstrukce sestává z více podlažních svislých sloupů, které nesou vodorovné nosníky jednotlivých podlaží. Na úrovni každého podlaží jsou sloupy opatřeny na dvou protilehlých stranách vybráním se šikmým dnem, jehož hlubší konec leží nejníž, a nosníky mají otvory, kterými jsou navlečeny s obvodovou mezerou na sloupy. Každý otvor nosníku má proti vybrání sloupu šikmou stěnu, která se šikmým dnem vybrání tvoří klínovitou mezeru...

Zařízení pro měření stejnosměrného proudu intenzity nejméně 6 kA

Načítavanie...

Číslo patentu: 222251

Dátum: 15.08.1985

Autor: Cristescu Virgil

Značky: nejméně, zařízení, stejnosměrného, měření, intenzity, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření stejnosměrného proudu intensity nejméně 6 kA, opatřené magnetoelektrickým miliampérmetrem, kompenzovaným proti změnám teploty okolí, cejchovaným v kiloampérech, jako indikátorem, a bočníkem, vyznačující se tím, že bočník (4) je tvořen střední částí tyče (1) z vodivého materiálu, například slitiny hliníku a hořčíku, o měrném odporu rovném alespoň 0,04 ( mm2/m a teplotním součiniteli menším než 0,003 °C-1 a paralelně s...

Přístroj pro automatické svařování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241006

Dátum: 15.08.1985

Autori: Frey Augustín, Exner Milan

MPK: B23K 31/06

Značky: prístroj, automatické, trubek, svařování

Text:

...odpojení se provádí ručně pomocí držadla tak, že se od jedné strany vodicího pásu odsunou dvě drážkovaná kola uložená na tyči. Protože pak čepy drážkovaných kol jsou uložený na třmenech tak, že drážková kola mohou zaujmout různou polohu a. přizpůsobit se různému zakřívení trubek rozdílných průměrü, je možno přístroj použít pro větší počet úkonů a automaticky jim svařovat různé typy trubek.Další výhodné provedení vynálezu se vy- - 7značuje tím,...

Zařízení ke snímaní tlaku proudící kapaliny, zejména v chemických provozech

Načítavanie...

Číslo patentu: 219650

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kleiber Antonín

Značky: kapaliny, zejména, zařízení, proudící, provozech, tlaku, snímání, chemických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení spadá do oboru měřicí techniky a týká se zařízení pro snímání tlaku proudící kapaliny, zejména ve vysokotlakých i nízkotlakých rozvodech chemických provozů, dopravujících chemicky agresivní kapaliny. Podstatou vynálezu je použití čidla přenosu tlaku ve tvaru pístku, uloženého suvně ve vodicím pouzdru, kde spodní část pístku je ve stálém styku s proudící kapalinou, zatímco horní část pístku opatřená opěrným nákružkem zasahuje do dutiny...

Filtrační rámeček s výplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 219649

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hořínek Miloš, Jaroměřský Ladislav

Značky: výplní, filtrační, rámeček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je filtrační rámeček s výplní pro kontinuální zahušťovací filtry používané zejména v cukrovarnictví. Vynález řeší rovnoměrný odvod filtrátu i rozvod zpětného proplachu a současně snížení hmotnosti filtračního rámečku. Výplň filtračního rámečku je tvořena roštem složeným z tvarovaných profilů, přičemž mezery mezi jednotlivými tvarovanými profily vytvářejí svislé kanály pro odvod a přívod filtrátu a zpětného proplachu. Tvarované profily...

Předřadný obvod k provozu výbojkových zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219648

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kuba Jan, Moos Petr, Němec František, Lacina Tomislav, Bytešník Milan

Značky: provozu, výbojkových, předřadný, zdrojů, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká předřadného obvodu k provozu výbojkových zdrojů. Podstata tohoto obvodu, u něhož je sériově s výbojkou zapojen induktor a paralelně ke zdroji napětí kapacitor pro kompenzaci účiníku, spočívá v tom, že paralelně k induktoru je zapojen rezonanční induktorový kapacitor a paralelně k výbojce rezonanční výbojkový kapacitor. Kapacita rezonančního induktorového kapacitoru, která je určena stejně jako indukčnost induktoru rezonančním...

Zapojení tyristorového regulátoru budicího proudu trakčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219647

Dátum: 15.08.1985

Autori: Raba František, Kýr Ladislav, Štekl Miloslav

Značky: motorů, proudu, trakčního, regulátoru, tyristorového, zapojení, budicího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tyristorového regulátoru budicího proudu trakčního motoru nebo víc trakčních motorů, pracujícího v režimu elektrodynamického brždění, kde kotvy jednoho nebo více motorů jsou připojeny na své brzdové odporníky, obsahující tyristorový pulsní měnič, sestávající z jednoho nebo více hlavních tyristorů, vypínacího tyristoru, komutačního kondenzátoru a přebíjecího obvodu, vyznačené tím, že výstup regulátoru (1) brzdného momentu je připojen na...

Způsob spojování nebo opravování pryžových dopravních pásů a podobných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219646

Dátum: 15.08.1985

Autori: Smělý Zdeněk, Krejcar Miloš, Rychtr Ladislav

Značky: výrobků, spojování, pryžových, pásu, dopravních, opravování, podobných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsoby spojování nebo opravování pryžových dopravních pásů nebo jiných výrobků s textilními vložkami s použitím rezorcinu a hexametyléntetraminu, tak že se na povrchy spojovaných materiálů nanesou jedna nebo dvě adhezívní složky rezorcin nebo hexametyléntetramin nebo obě ve formě roztoku v polárním rozpustidle nebo ve formě kaučukového lepidla, do kterého byla jedna nebo obě adhezívní složky přidány ve formě pravého roztoku v...

Osobní maják

Načítavanie...

Číslo patentu: 219645

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dametz Vítězslav, Oboda Oldřich, Bocek Josef

Značky: maják, osobní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro označení místa pohřešované osoby a jejího stavu. Podstatou vynálezu je, že sestává z mikrofonu, na který je připojen zesilovač, na jehož výstupu je připojen modulátor, který je připojen na vysílač s anténou, přičemž zesilovač, modulátor a vysílač jsou připojeny na zdroj napájení. Zařízení může obsahovat tlačítko pro signalizaci pohřešované osoby. Zařízení může obsahovat snímač teploty, převodník a modulátor...

Zapojení komor pro kontinuální zkoušky těsnosti součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219644

Dátum: 15.08.1985

Autori: Francová Marie, Lisec Jindřich, Ungr František, Šourek Milan

Značky: zapojení, kontinuální, komor, zkoušky, těsnosti, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení komor pro kontinuální zkoušky těsnosti součástí sestávající z nasycovací komory obsahující pracovní dutinu mezi nejméně dvěma páry dutin pomocných a z návazně ustavené detekční komory, obsahující pracovní dutinu mezi nejméně dvěma dutinami pomocnými, vyznačené tím, že pracovní dutina (2) nasycovací komory (1) je připojena ke zdroji (7) pracovního média nasycovací komory (1), jímž je zásobník (8) zkušebního plynu, přičemž první dvojice...

Zapojení na ochranu asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou a odklápěčem kartáčů při rozběhu a běhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219643

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hajman Karel, Bureš Milan

Značky: asynchronních, elektromotorů, běhu, odklápěčem, kartáčů, zapojení, kotvou, rozběhu, ochranu, kroužkovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, které je určeno k ochraně asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou a odklápěčem kartáčů při rozběhu a běhu. Zapojením se odstraňuje nebezpečí havárií asynchronních elektromotorů a s tím i spojených úrazů obsluhy. Je řešena tak, že je autokontrolní, takže při poruše jeho funkce se elektromotor automaticky odpojí od sítě. Zapojení lze použít u všech asynchronních motorů s kroužkovou kotvou s příkonem nad 3 kW,...

Licí deska s usměrněným proudem chladicího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219642

Dátum: 15.08.1985

Autor: Krzyžánek Leopold

Značky: licí, vzduchu, deska, usmerneným, chladicího, proudem

Zhrnutie / Anotácia:

Licí deska má na spodní straně chladicí žebra a zpevňovací žebra, přičemž zpevňovací žebra dosedají na nosnou desku licího vozu a žebra chladicí, nacházející se mezi žebry zpevňovacími, jsou nižší než zpevňovací žebra a spodek licí desky má z jedné strany sklon na úkor její tloušťky v rozmezí 5 až 10 mm na 1000 mm licí desky.

Magnetický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 219641

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hašlar Ladislav, Koula Adolf

Značky: magnetický, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

K tělesu spínače je upevněna pružná membrána, jejímž otvorem prochází k ní uchycené výkyvné čidlo. K němu je uvnitř tělesa spínače uchycen nosný třmen ovládacího magnetu, nad nímž je uložen magnetický mžikový spínač, uspořádaný ve skleněné zatavené baňce, jehož vnější kontakty jsou propojeny přes svorkovnici na kabel, vyvedený z víka uzavírajícího těleso ven ke spínanému zařízení.

Zařízení pro změnu směru a překlápění zejména cihlářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219640

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pivoňka Stanislav, Buček Jaroslav

Značky: výrobků, změnu, překlápění, zejména, cihlářských, zařízení, směru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro změnu směru a překlápění zejména cihlářských výrobků. Účelem zařízení je dosažení kontinuálního chodu linky, snížení spotřeby energie a úspora pracovních sil. Tohoto se dosáhne vložením točny mezi podávací a odebírací dopravník, opatřené hnacím bubnem, který je vedením spojen s napínacím bubnem, přičemž odebírací dopravník je v místě skluzu výrobků opatřen naváděcími lištami.

Membránový distributor tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219639

Dátum: 15.08.1985

Autor: Buřič Jaroslav

Značky: tekutin, membránový, distributor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší membránový distributor tekutin, vhodný zejména pro použití ve fermentorech a při různých technologiích v potravinářském a chemickém průmyslu. Distributor sestává ze základové desky, pružné membrány a přívodního tělesa tekutiny. Membrána, která je uspořádána nad základovou deskou, je přitlačována k okraji této desky rameny přítlačné desky a vymezuje spolu se základovou deskou tlakový prostor, do něhož vyúsťují rozváděcí kanály...

Integrovaný odporový dělič napětí pro elektrovakuová zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219638

Dátum: 15.08.1985

Autori: Janatková Hana, Jedlička Michal, Zikeš Václav

Značky: odporový, integrovaný, zařízení, elektrovakuová, napětí, dělič

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný odporový dělič napětí pro elektrovakuová zařízení, umístěný uvnitř jejich vakuového obalu. Tento dělič se uplatňuje zejména v elektronových násobičích, v elektrostatických válcových zrcadlových energetických analyzátorech, cykloidálních hmotových spektrometrech a hmotových spektrometrech typu omegatron. Při použití tohoto integrovaného odporového děliče napětí je proud uvolňovaných molekul z celého děliče v rozmezí 1019s-1 až 0 s-1...

Zařízení pro dočasný přívod elektrického proudu k vnitřním součástem elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219637

Dátum: 15.08.1985

Autor: Rauš Jan

Značky: dočasný, proudu, elektrického, součástem, vnitřním, elektronky, zařízení, přívod

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dočasný přívod elektrického proudu k vnitřním součástem elektronky během její výroby. Zařízení lze využít při výrobě různých druhů elektronek, zejména těch, které mají složitější systémy. Technologické úkony během výroby elektronky se provádějí postupným zapojováním elektrického proudu k jednotlivým součástem systému elektronky. Toto zapojování se provádí posunem elektricky vodivého kolíku ovládaného zvenčí pomocí magnetického pole.

Způsob čištění těsnicí plochy na kovové části baňky elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219636

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kulhánek Pavel, Jandus Jan

Značky: plochy, kovové, těsnicí, baňky, způsob, čištění, elektronky, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění těsnicí plochy na kovové části baňky elektronky určené pro slisování s čelní deskou pomocí indiového těsnění. Způsobu lze využíti při spojování dvou nebo více částí baňky elektronky, z nichž alespoň některá je kovová. Čištění kovové těsnicí plochy se provádí pomocí elektrického výboje za normálního tlaku.

Způsob měření růstu trhlin v elektricky vodivých materiálech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219635

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kunt Jaroslav

Značky: měření, způsobu, tohoto, způsob, elektricky, trhlin, materiálech, zařízení, provádění, růstu, vodivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení k měření růstu trhlin v elektricky vodivých materiálech při nízkých a vysokých teplotách, zejména při laboratorních mechanických zkouškách vzorků materiálů. Do měřeného vzorku se přivádí proud nejméně dvou různých frekvencí a napětí snímané ze vzorků se vyhodnocuje nejméně ve dvou selektivních zesilovačích. Ke zkušebnímu vzorku je připojen výkonový generátor proudu a k snímacím elektrodám měřeného vzorku je...

Zařízení pro tvarování svazku textilních vláken tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219634

Dátum: 15.08.1985

Autor: Srstka Jaroslav

Značky: zařízení, svazků, tvarování, textilních, tlakovým, vláken, médiem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro tvarování svazku textilních vláken tlakovým médiem, zejména tlakovým vzduchem nebo párou, tvořené tělesem s průchozím vývrtem, v němž je uspořádána rozviřovací komora, na kterou navazuje tryska, proti níž je uspořádána narážka tvarovaného svazku vláken. Podstatou vynálezu je, že rozviřovací komora je vytvořena jednak v rozváděcím tělese připevněném k stavitelnému držáku a jednak v na něj navazujícím a pevně...

Zhášedlo elektrického výkonového vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219633

Dátum: 15.08.1985

Autori: Tesař Josef, Bělohlávek Vladimír, Novotný Vladimír

Značky: elektrického, výkonového, zhášedlo, vypínače

Zhrnutie / Anotácia:

Zhášedlo, jehož pohyblivá zhášecí tryska je pevně spojena s ferromagnetickým tělesem tvaru dutého válce, jehož dutina tvoří část dolní výtokové dutiny, která je za tělesem rozšířena válcovým vybráním na průměr, rovnající se alespoň vnějšímu průměru tělesa a jehož délka se rovná alespoň průměru dolní výtokové dutiny.

Způsob přípravy rozpustných organodilithiových iniciátorů polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 219632

Dátum: 15.08.1985

Autori: Seyček Otakar, Pleska Alexander, Griehl Volker, Stubenrauch Dieter, Anton Elisabeth, Čermák Jiří, Schulz Hans-peter, Sufčák Miloslav

Značky: způsob, polymerace, rozpustných, organodilithiových, přípravy, iniciátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy organodilithiových polymeračních iniciátorů, které se získávají reakcí lithia s konjugovanými dieny v přítomnosti polycyklických aromatických uhlovodíků v rozpouštědlech na bázi methylterc.butyléteru a tetrahydrofuranu. Organodilithiové sloučeniny jsou plně rozpustné v reakčním médiu. Roztoky mají vysoký obsah lithia vázaného na uhlovodík a vysokou stabilitu proti rozkladu. Při vysoké konverzi lithia vyžaduje...

Zařízení pro zajištění polohy řadicí tyče převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 219631

Dátum: 15.08.1985

Autori: Čermák Alexandr, Hartman Evžen

Značky: řadicí, převodové, polohy, tyče, skříně, zařízení, zajištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zajištění polohy řadicí tyče převodové skříně. Je tvořeno úložným tělesem řadicí tyče, připojeným k převodové skříni a opatřeným proti sobě nejméně dvěma radiálními vodicími otvory, v nichž jsou na pružinách uloženy aretační kuličky, zapadající do aretačního zápichu řadicí tyče.

Zařízení pro samočinné ovládání spojky pohonu další nápravy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219630

Dátum: 15.08.1985

Autori: Čermák Alexandr, Hartman Evžen

Značky: ovládání, samočinně, další, spojky, vozidla, pohonů, nápravy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro samočinné ovládání spojky pohonu další nápravy vozidla. Je tvořeno tlačítkovým spínačem, na nějž doléhá pružina, uložená v řadicí tyči převodové skříně, kterýžto tlačítkový spínač je spojen kabelem s elektrohydraulickým rozváděčem hydraulické ozubové spojky hnacího hřídele další nápravy.

Zařízení pro mazání převodových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 219629

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hartman Evžen, Čermák Alexandr

Značky: prevodových, mazání, skříní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mazání převodových skříní. Je tvořeno sběrnou komorou oleje, uspořádanou proti ozubenému kolu, uloženému na hřídeli, který je opatřen axiálním vrtáním, do nějž zasahuje svým koncem mazací trubice, opatřená alespoň jedním otvorem, ústícím do dutiny v hřídeli a napojená na svislou komoru, do níž ústí odvodní kanál ze sběrné komory oleje.

Zařízení pro horizontální nadúrovňové uložení hadic k rozvádění energetických médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 219628

Dátum: 15.08.1985

Autori: Adámek Vlastimil, Mísař Jaromír

Značky: hadíc, rozvádění, zařízení, horizontální, nadúrovňové, energetických, médií, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je vytvořeno jako nosný rošt, sestavený z nosníků (7), upevněných na nosné konstrukci, která zároveň slouží pro uložení manipulátorů nebo robotů. Horizontální nosný rošt je umístěn nad obráběcími stroji (1, 2 a 3) a připojovací příruby (10, 11 a 12) pro hadice (13, 14 a 15) jsou orientovány v podstatě kolmo na podélnou osu nosníků (7). Hadice k rozvádění energetických médií, uložená na nosném roštu, nepřekáží v manipulačním prostoru...

Zařízení pro likvidaci zbytků alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219627

Dátum: 15.08.1985

Autori: Zlámal Jaromír, Kazda Oldřich, Stuchlík Stanislav

Značky: zbytků, kovů, alkalických, zařízení, likvidaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro likvidaci zbytků alkalických kovů, které je uzpůsobené pro použití nejvhodnější technologie, například pro likvidaci zbytků alkalických kovů vodní párou, vodní nebo kapalinovou reakční mlhou a podobně. Zařízení podle vynálezu sestává z válcové nádoby s nosným roštem, v jejímž plášti jsou provedeny přívody provozních médií, vkládací otvor a otvory plynných a kapalných reakčních odpadů. Nádoba je vybavena vlastním...

Vysokozdvižný výklopník přepravních nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 219626

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pařenica Jaroslav, Hájek Eduard

Značky: vysokozdvižný, nádob, výklopník, přepravních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokozdvižného výklopníku přepravních nádob, zejména důlních vozů. Podstata spočívá v tom, že sestává z ocelové konstrukce s pojezdovou dráhou a mobilního rámu tvořícího nosnou konstrukci přepravní nádoby a opatřeného horním a spodním párem pojezdových kol uložených v pojezdové dráze ocelové konstrukce. Na podlaze mobilního rámu jsou umístěna vodítka kol s aretací proti vyjetí přepravních nádob při překlápění a dráhou, pod...

Smýkadlo pro regulaci průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219625

Dátum: 15.08.1985

Autor: Cyprián Karel

Značky: smýkadlo, průtoku, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je smýkadlo pro regulaci průtoku, které je založeno na otáčivém pohybu ramene umístěného nad dělicí nádobkou nebo na posuvném pohybu táhla nad dělicí nádobkou, přičemž v obou případech rameno nebo táhlo nese výtokovou trubici spojenou pružnou hadicí s pevně umístěným přívodním potrubím. Natáčivý nebo posuvný pohyb vyvozuje ovládací servomechanismus. Dělicí nádobka slouží k dělení průtoku do odváděcího nebo odpadního potrubí,...

Způsob dvoustupňové amoniakální absorpce oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219624

Dátum: 15.08.1985

Autori: Molnár Hugo, Choura Václav, Klimeček Rostislav

Značky: absorpce, amoniakální, způsob, siřičitého, oxidů, dvoustupňové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zefektivnit dvoustupňovou amoniakální vypírku SO2 z průmyslových plynů. Tohoto cíle se dosáhne tak, že do cirkulační předlohy I, absorpčního stupně se přivádí veškerý absorpční roztok z I, absorpčního stupně, veškerý absorpční roztok z cirkulační předlohy II, absorpčního stupně a převážná část čpavku. Čpavku se přidává tolik, aby parciální tlak SO2 nad absorpčním roztokem v cirkulační předloze I. byl v mezích 10 až 50 Pa....

Kompresibilní snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 219623

Dátum: 15.08.1985

Autor: Cyprián Karel

Značky: kompresibilní, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší jednoduchou konstrukci kompresibilního snímače, která umožňuje bezporuchovou automatizaci tlakových výrobních zařízení. Kompresibilní snímač je tvořen tělesem, opatřeným nástavcem, v němž je umístěna jednostranně uzavřená U trubce s manometrickou vodivou kapalinou, do níž zasahuje spínací elektroda, která je upevněna ve víčku nástavce v izolační průchodce, opatřené svorkou spínací elektrody a dále je ve víčku umístěna pevná...

Inkasní zařízení pro mincovní telefonní automaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 219622

Dátum: 15.08.1985

Autor: Luňák Otto

Značky: automaty, telefonní, mincovní, zařízení, inkasní

Zhrnutie / Anotácia:

Inkasní zařízení pro mincovní telefonní automaty, zvláště na více druhů mincí, napájené smyčkovým proudem, se zásobníkem na jednu minci libovolného rozměru, s elektromagneticky ovládaným, samosvorně uloženým inkasním závěrem, uzavírajícím po celé délce prostor mezi nosným tělesem a tělesem zásobníku mincí opatřený rozběhovou a odvalovací části mince, jíž je realizováno zpoždění vracené mince, se zcela volným uložením mince v mincovním prostoru,...

Zařízení k odstraňování nečistot u strojů na sklizeň řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219621

Dátum: 15.08.1985

Autori: Socha Zdeněk, Teplý Miloslav

Značky: sklizeň, zařízení, řepy, odstraňování, nečistot, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Použití zařízení podle vynálezu bude v organizacích zabývajících se výrobou řepy. Účelem vynálezu je vyřešení dočišťovacího uzlu na zařízení pro sklizeň řepy při kvalitním odstranění nečistot, jako hrud, plevelů, volného chrástu a kamenů z vynášecího dopravníku bulev. Podstata vynálezu spočívá ve vložení šikmého čisticího dopravníku pod dopravník bulev, přičemž tento šikmý čisticí pás je opatřen prsty a ocelovými žebry a v horní části má...