Archív za 1985 rok

Strana 7

Závěsné oko

Načítavanie...

Číslo patentu: 220620

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zavřel Jaroslav, Uchytil Josef, Beran Jaromír, Žoudlík Josef

Značky: závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit odkládání hadice vysavače do nepracovní polohy, aniž se musí odnímat od vysavače. Dosáhne se toho tím, že na úhlové koncovce sací hadice přilehlé k vysavači, je zhotoveno závěsné oko, které je její pevnou součástí, přičemž vnitřní průměr závěsného oka se liší od minimálního vnějšího průměru koncovky sací hadice odvrácené od vysavače maximálně o 3 mm.

Způsob přípravy flexibilní dýhovací fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220619

Dátum: 15.12.1985

Autori: Adamovský Zdeněk, Briestenský Jiří, Maťátko Jan, Milichovská Svatava, Horák Jiří

Značky: dýhovací, fólie, přípravy, způsob, flexibilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy flexibilních dyhovacích fólií na bázi papírového nosiče, impregnovaného směsí vodorozpustné nenasycené polyesterové pryskyřice a aminoplastické pryskyřice. Podstatou vynálezu je nátěr rubové strany, tj. strany určené k lepení na deskové materiály vodou ředitelných dispersí na bázi polyvinylacetátu nebo jeho kopolymerů s akryláty.

Pružné uchycení valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 220618

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pavlík Jiří, Hosnedl Václav

Značky: valivého, ložiska, pružné, uchycení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružného uchycení valivého ložiska, zejména pro uložení vysokootáčkových rotorů spřádacích strojů. Rotor je uložen na dvojici valivých ložisek nebo na dvou řadách valivých těles tvořících s vnějším pouzdrem jednotný celek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na obvodě vnějšího pouzdra je vytvořena dvojice otevřených drážek, do kterých jsou vloženy pružné členy. Tyto členy jsou z vnější strany vsunuty s předpětím do dílců tvarově...

Závěsná tyčová clona vyústění zásobníku, skluzu nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač a dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 220617

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kopka Bedřich, Kubín Sáva, Caletka Miloslav, Odstrčil Libor

Značky: dopravník, clona, násypky, závěsná, tyčová, vibrační, sypkého, materiálů, přívod, vyústění, skluzu, zásobníku, podávač, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsné tyčové clony vyústění zásobníku, skluzu nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač a dopravník. Podstata závěsné tyčové clony, podle vynálezu spočívá v tom, že spodní konce jednotlivých tyčí (1) jsou zahnuty proti směru toku sypkého materiálu (4) po vibračním třídiči (5), podavači a dopravníku. Její výhodou je to, že udržuje rovnoměrnou výšku sypkého materiálu (4) na vibračním třídiči (5) po...

Zapojení vstupu měřiče elektrochemického potenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220616

Dátum: 15.12.1985

Autori: Velebil Otakar, Pejřil Petr, Souček Jaroslav

Značky: potenciálu, měřiče, elektrochemického, zapojení, vstupu

Zhrnutie / Anotácia:

Principem vynálezu je implantace měřicího zesilovače nebo jeho vstupních obvodů přímo do měrné nebo kombinované elektrody pro měření elektrochemického potenciálu. Vynález řeší potíže se zapojením vstupů s vysokým vstupním odporem, které se vyskytují u měřičů chemických veličin na principu měření elektrochemického potenciálu. Odstraňuje provozní nespolehlivosti při měření na elektrodových soustavách vyloučením spojovacích kabelů a konektorů, u...

Způsob snížení kolísání okamžité růstové rychlosti monokrystalů yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220615

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef

Značky: způsob, yttritohlinitého, monokrystalů, snížení, granátu, okamžité, kolísání, rychlostí, růstově

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení kolísání okamžité růstové rychlosti monokrystalů yttritohlinitého granátu, který umožňuje získat vysoce jakostní monokrystaly, obsahující vedle příměsi neodymu ionty titanu a ceru, které umožňují zlepšit parametry laserů z těchto monokrystalů vyrobených pro určité typy laserového provozu, nebo pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu s velmi vysokým obsahem iontů seru a to tím, že se pěstuje z taveniny pod ochrannou...

Zapojení pro relativní adresování paměťového bloku, zejména pro zobrazovací jednotku s obrazovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220614

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bureš Jaroslav, Hrdlička Drahomír

Značky: relativní, paměťového, zapojení, jednotku, zobrazovací, adresování, zejména, bloků, obrazovkou

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je umožnit rolovaní zobrazovaných dat na stínítku obrazovky zobrazovací jednotky při použití poměrně jednoduchého zapojení. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením pro relativní adresování paměťového bloku, zejména pro zobrazovací jednotku s obrazovku, řízeným procesorem a časovým zdrojem, se vstupní a výstupní pamětí dat a řídicí jednotkou paměti. Zapojení lze použít pro menší zařízení výpočetní techniky, zejména pro mikropočítače...

Způsob výroby polouklidněné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 220613

Dátum: 15.12.1985

Autor: Broda Linhart

Značky: výroby, polouklidněné, oceli, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby polouklidněné oceli po předchozí částečné desoxidaci oceli v pánvi pevným hliníkem a jeho podstata spočívá v tom, že se na hladinu oceli nalije do kokily po odlití ingotu tekutý hliník.

Způsob čištění 3-chlor-6-sulfanilamidopyridazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220612

Dátum: 15.12.1985

Autori: Nováček Alois, Kučera Oldřich, Ulrich Miroslav

Značky: čištění, způsob, 3-chlor-6-sulfanilamidopyridazinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čistění 3-chlor-6--sulfanilamidopyridazinu, základního meziproduktu výroby klinicky užívaného depotního chemoterapeutika 3-methoxy-6-sulfanilamidopyridazinu podstata čištění spočívá v tom, že se 3-chlor-6-sulfanilamidopyridazin vylučuje ze svého vodného roztoku, získaného vyloužením výchozí reakční směsi horkou vodou, dvoustupňovým okyselováním na pH 7,5 až 8,5 a 4,2 až 4,5, vždy za přítomnosti dvojsiřičitanu alkalického...

Kanyla pro diagnostickou instalaci uterotubárního traktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220611

Dátum: 15.12.1985

Autori: Gold František, Uher Jan

Značky: kanyla, diagnostickou, instalaci, traktu, uterotubárního

Zhrnutie / Anotácia:

Kanyla je na funkčním konci opatřena otvory pro instilaci barevného roztoku a před těmito otvory je obepnuta pružným dutým tělískem opatřeným přívodem média pro zvětšení vnějšího tvaru tohoto dutého tělíska. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pružné duté tělísko je opatřeno kuželovitým zúžením a že oproti vrcholu tohoto zúžení je na kanyle posuvně uložen uzavírací prstenec. Výška od vrcholu tohoto zúžení k funkčnímu zakončení kanyly a tvar...

Způsob řízení přídavku odpěňovadla do fermentorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220610

Dátum: 15.12.1985

Autori: Rut Miloslav, Karnet Jiří, Štros František, Králíček Antonín

Značky: odpěňovadla, přídavku, fermentoru, řízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob řízení přídavku odpěňovadla do fermentorů s míchadlem a difuzorem. Odpěňovadlo se přidává při zahlcování difuzoru zpěněným fermentačním médiem, což je indikováno vzestupem tlaku plynu v trubici zavedené do difuzoru.

Seismické registrační zařízení s automatickým výběrem signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220609

Dátum: 15.12.1985

Autori: Buben Jiří, Babor Jaromír

Značky: výběrem, zařízení, registrační, seismické, signálu, automatickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které automaticky identifikuje charakteristické seismické kmity, vyvolané například zemětřesením, důlním otřesem a podobně. Podstata vynálezu podle obr. 1 spočívá v tom, že seismické kmity jsou převáděny seismickým snímačem (1) na elektrický signál, který je dále zpracován v zesilovači (2). Z výstupu zesilovače (2) je signál přiveden na vstup vzorkovacího obvodu (3), který ve stanovených časových intervalech zachytí...

Hlavice světelné tužky displeje počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 220608

Dátum: 15.12.1985

Autor: Tomeš Vladimír

Značky: počítače, světelné, tužky, hlavice, displeje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru počítacích strojů. Dosavadní hlavice jsou konstruovány tak, že světlo vycházející ze zvoleného místa displeje počítače je sběrnou čočkou fokusováno na fotodetektor. Toto uspořádání neumožňuje přesně určit místo, na které je tužka zaměřena. Vynález řeší problém bezprostředního vizuálního sledování polohy bodu, na který je tužka displeje zamířena. Podstatou vynálezu je dvojice optických klínů zařazená do zorného pole sběrné...

Ochranný kryt pracovního prostoru, zejména pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220607

Dátum: 15.12.1985

Autori: Vesecký Ladislav, Havlíček Rudolf, Jareš František, Boček Otakar, Langmajer Miroslav

Značky: prostoru, vysokofrekvenčního, svářecího, zejména, pracovního, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného krytu pracovního prostoru, zejména pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu a řeší problém zabezpečení pracovního prostoru tak, aby se ruka obsluhující osoby nemohla při práci na zařízení dostat do pracovního prostoru lisu. Účelu je podle vynálezu dosaženo tak, že u ochranného krytu, sestávajícího ze střešní části a dvou postranic je střešní část svojí spodní plochou opřena o dvojici kladek, jejichž čapy...

Bipolární číslicově-analogový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 220606

Dátum: 15.12.1985

Autor: Haas Karel

Značky: bipolární, číslicově-analogový, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky. Řeší problém elektronického číslicově-analogového převodníku s váhovými odpory, uzemňujícími spínači a operačním zesilovačem pro převod vstupního číslicového údaje na výstupní napětí obou polarit při potřebě referenčního napětí pouze jedné polarity. Podstatou vynálezu je zapojení Číslicově analogového převodníku, u kterého je neinvertující vstup operačního zesilovače připojen na odporový dělič napájený...

Způsob získávání kvasničné biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220605

Dátum: 15.12.1985

Autori: Rut Miloslav, Štros František

Značky: kvasničné, biomasy, způsob, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hospodárnější koncentrace kvasničné biomasy odstředěním vyššího podílu vody z kvasničné suspenze. Současně se zlepšuje jakost biomasy tím, že se dokonale oddělují doprovodné nečistoty a že se snižuje kyselost vodního výluhu. Vynález je použitelný při výrobě krmných nebo potravinářských kvasničných bílkovin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se výchozí kvasničná suspenze s obsahem 5 až 18 % hm. sušiny zahřeje na 55 až...

Oleji modifikované alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220604

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kašpar František, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Vašíček Zdeněk Csc, Kitzler Jaroslav, Kašpar Karel

Značky: jejich, alkydové, pryskyřice, přípravy, způsob, modifikované, oleji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oleji modifikovaných alkydových pryskyřic, které jsou vhodné jako pojiva na vzduchu zasychajících nátěrových hmot. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se tyto alkydy připravují ze 400 až 650 hmot. dílů specifikované směsi rostlinných olejů obsahem nízkoerukového řepkového oleje (nejvýše 12 % hmot. glyceridů kyseliny erukové), 150 až 350 hmot. dílů polyalkoholů a 200 až 350 hmot.dílů karboxylových kyselin se 6 až 11 atomy uhlíku...

Zařízení pro zajištění rovnoměrného rozdělení proudů v paralelně zapojených polovodičových součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 220603

Dátum: 15.12.1985

Autori: Ryant Jiří, Casanova Rudolf, Hrůza Miloslav, Rejent Jan

Značky: rovnoměrného, součástkách, paralelně, polovodičových, zapojených, proudu, zařízení, zajištění, rozdělení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je konstrukčně zjednodušit dosavadní způsob zajištění rovnoměrného rozdělení proudu mezi paralelně zapojené prvky (diody či tyristory) především u polovodičových měničů velkých výkonů. Uvedeného účelu je dosaženo jednoduchým konstrukčním řešením napájecích pásovin, jejichž součástí jsou trubky. Na tyto trubky jsou nasunuta magnetická jádra. Magnetické jádro přitom může být dělené či nedělené. Trubkami i magnetickými jádry je...

Zapojení obvodu pro spojité řízení pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220602

Dátum: 15.12.1985

Autori: Sluka Josef, Potůček Vladimír

Značky: měniče, pulsního, obvodů, spojité, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro spojité řízení pulsního měniče, pracujího nejméně na dvou předem stanovených konstantních frekvencích, sestávající z generátoru konstantní frekvence, bloku logických funkcí, přepínače frekvence, generátoru pilovitého napětí, koincidenčního obvodu, prvního a druhého tvarovacího obvodu, pulsního měniče se zátěží a čidlem proudu, ze součtového členu, regulátoru se sčítacím bodem, alespoň z jednoho pomocného koincidenčního...

Způsob výroby pevného organického substrátu vhodného jako humusové hnojivo z kejdy hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 220601

Dátum: 15.12.1985

Autori: Mackrle Svatoplik, Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich

Značky: pevného, hnojivo, substrátů, kejdy, vhodného, humusové, zvířat, výroby, organického, hospodářských, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pevného organického substrátu vhodného jako humusové hnojivo z kejdy hospodářských zvířat, při němž za účelem vysrážení rozpuštěných a koloidních látek z kejdy a její desinfekce se do kejdy přidává hydroxid vápenatý a je použito od separování pevných látek z kejdy a jejich termofilní kompostace, vyznačující se tím, že kysličník uhličitý, vznikající při termofilní kompostaci, je přiváděn do odseparovaných pevných látek.

Magnetový věnec pro stroje s axiální vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224550

Dátum: 15.12.1985

Autori: Staniček Zdenko, Válka Jiří

Značky: magnetový, věnec, stroje, mezerou, vzduchovou, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetový věnec pro stroje s axiální vzduchovou mezerou, na jehož jhu jsou uspořádány permanentní magnety na bázi feritů, vyznačující se tím, že u vnější obvodové části jha (1) jsou uspořádány axiální neprůchozí otvory (2), které jsou na dně a bočních stěnách vyloženy magnety (3), k nimiž jednou základnou a bočními stěnami přiléhají póly 4.

Integrační solarimetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 224549

Dátum: 15.12.1985

Autori: Procházka Milan, Macho Miloslav

Značky: solarimetr, integrační

Zhrnutie / Anotácia:

Integrační solarimetr vyznačený tím, že výstup solarimetrického čidla (1) je připojen přes zesilovač (2) na vstup převodníku (3) napětí - kmitočet, který má připojen výstup na dělič kmitočtu (4), jehož výstup je připojen na vstup počitadla impulsů (5).

Mozkomíšní snímač tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224548

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čihák Josef, Machala František

Značky: tlaku, mozkomíšní, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Mozkomíšní snímač tlaku, sestávající ze skleněné základny, vodičů a tištěného spoje, vyznačený tím, že skleněná základna (2) s křemíkovou membránou (1) je upevněna do tělesa (3) opatřeného v místě upevnění skleněné základny (2) hřebenovým zápichem (4), přičemž křemíková membrána (1) je umístěna nad úrovní horní hrany (11) tělesa (3) a prostor mezi skleněnou základnou (2) a hřebenovým zápichem (4) je vyplněn epoxidovou pryskyřicí, popřípadě...

Způsob izolace p-nitrofenetolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224547

Dátum: 15.12.1985

Autori: Horáček Josef, Černý Otakar, Čermák Jiří

Značky: způsob, p-nitrofenetolu, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace p-nitrofenetolu z reakční směsi po etoxylaci p-nitrochlorbenzenu etanolem v roztoku hydroxidu sodného nebo draselného krystalizací z etanolu, vyznačený tím, že se krystalizace provede porušením rovnováhy ternární směsi p-nitro-chlorbenzen, p-nitro-fenetol a etanol při teplotě vyšší než 30 °C ochlazením, popřípadě po předchozí separaci anorganických látek, na teplotu 20 až -20 °C, načež se vyloučený produkt izoluje, promyje...

Brdový list pro rychloběžné tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224546

Dátum: 15.12.1985

Autor: Patočka Vladimír

Značky: tkací, rychloběžné, brdový, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Brdový list pro rychloběžné tkací stroje, vyznačený tím, že krajnice (2) má profil (26) obráceného písmene U, z něhož vzhůru vyčnívá obdélník (27) s výstupkem (19) aspoň na jednom svém boku, a nosná lišta (4) je obepnuta a pevně spojena s vodicí lištou (5) s profilem U, a krajnice (2) má ve střední části své délky zdola vybrání (13), jež vytváří na obou koncích krajnici (2) osazení (14), k němuž je šroubem (6) a maticí (7) přes plochou vložku...

Elektroda pro krátkodobou stimulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 224545

Dátum: 15.12.1985

Autor: Pavlica Alois

Značky: krátkodobou, elektroda, stimulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Blektroda pro krátkodobou stimulaci s dvou nebo vícepólovými stimulačními elektrodami, vyznačená tím, že jsou dva nebo více izolovaných vodičů (1) vložených do izolační hadice (2) se zdravotně nezávadného materiálu např. polyetylenu a jednotlivě odizolované konce vodičů (1) jsou stočeny do spirály a tvoří podle počtu závitů stimulační plochy elektrody (3), přičemž mezery mezi stimulačními elektrodami (3) jsou vyplněny izolací (4), tj. zdravotně...

Zařízení pro regulaci průchodu vzduchu do kuploven

Načítavanie...

Číslo patentu: 224544

Dátum: 15.12.1985

Autor: Daněk Josef

Značky: vzduchu, zařízení, regulaci, kuploven, průchodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci průchodu vzduchu do kuploven, vybavených hlavními i pomocnými dmyšnami, přičemž jak hlavní dmyšny, tak i pomocné dmyšny mají samostatná vzduchová potrubí, připojená k jednomu dmychadlu, přičem každé z potrubí hlavních dmyšen i pomocných dmyšen je opatřeno clonou se snímači tlakového rozdílu, funkčně spojenými s regulátory, vybavenými škrticími klapkami, naháněnými elektromotory, vyznačené tím, že snímač (A1, A2) tlakového...

Reaktor pro výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224543

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hornsteiner Pavel, Volný Václav

Značky: výrobu, reaktor, bioplynu

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor pro výrobu bioplynu, tvořený svislou nádobou válcového, kuželového nebo jiného tvaru,opatřenou na svém povrchu tepelnou izolací a na horní straně násypkou a na spodní straně výsypkou, vyznačený tím, že násypka (5) je uzavřena dvojicí nad sebou uspořádaných kuželových zvonů (6, 7) a výsypka (11) nejméně jedním uzavíracím zvonem (12), upraveným společně s vybíracím šnekem (13) na suvné drážkované pístnici (21) hydraulického válce (14),...

Trubkový kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224542

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kuchynka Petr, Pavlíček Jiří, Svoboda František

Značky: kondenzátor, trubkový

Zhrnutie / Anotácia:

Trubkový kondenzátor s přívodem par do mezitrubkového prostoru, opatřený podpěrnou přepážkou pro trubky umístěnou v mezitrubkovém prostoru, vyznačený tím, že osa (7) přepážkových otvorů pro trubky (4) v podpěrné přepážce (5) je vyosena oproti ose (6) trubkovnicových otvorů pro trubky (4) v trubkovnici (3) o 0,05 až 0,0001 délky trubky (4).

Prostředek k vytváření povlaků amorfního fosfátu na oceli a litině

Načítavanie...

Číslo patentu: 224541

Dátum: 15.12.1985

Autori: Křížková Zdena, Chocholoušek Jaroslav

Značky: fosfátu, povlaků, prostředek, oceli, amorfního, litině, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k vytváření povlaků amorfního fosfátu na oceli a litině, vyznačující se tím, že obsahuje od 70 do 90 % hmot. dihydrogenofosforečnanu alkalického kovu nebo amonia, například dihydrogenofosforečnanu sodného, od 3 do 10 % hmot. fluoridu alkalického kovu nebo amonia, například fluoridu amonného, od 3 do 10 % hmot. alkalické nebo amonné soli kyslíkaté kyseliny halového prvku, například chlorečnanu draselného, od 2 do 8 % hmot. kyseliny...

Chrómmangankřemíkvanadová ocel, zejména pro ozubená kola s povrchově tvrzenými zuby iontovou nitridací

Načítavanie...

Číslo patentu: 224540

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bystřický Josef, Janota Rudolf, Nozar Karel

Značky: povrchové, zejména, tvrzenými, chrómmangankřemíkvanadová, oceľ, iontovou, ozubená, nitridaci

Zhrnutie / Anotácia:

Chrómmangankřemíkvanadová ocel, zejména pro ozubená kola s povrchově tvrzenými zuby iontovou nitridací, vyznačující se tím, že obsahuje kromě železa v hmotnostních množstvích 0,32 až 0,40 % uhlíku, 1,3 až 1,6 % chrómu, 0,9 až 1,2 % manganu, 0,7 až 1,0 % křemíku, 0,08 až 0,12 % vanadu a stopy až 0,035 % fosforu a stopy až 0,035 % síry.

Zapojení snímací elektronky televizní kamery

Načítavanie...

Číslo patentu: 224539

Dátum: 15.12.1985

Autor: Remiáš Vratislav

Značky: elektronky, snímací, zapojení, kamery, televizní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení snímací elektronky televizní kamery, sestávající ze snímací elektronky, která je svým obrazovým výstupem napojena na vstup koncového zesilovače, jehož výstupní tranzistor tvoří emitorový sledovač, jehož kolektor je napojen na kladný pól zdroje přes odpor a je široko pásmově uzemněn přes kondenzátor, přičemž emitor výstupního kondenzátoru je přes odpor napojen na nulovou svorku zdroje a na koaxiální konektor výstupu kamery, přičemž...

Zařízení na měření distribuce velikosti částic jemnozrnného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224538

Dátum: 15.12.1985

Autori: Svěrák Tomáš, Kozák Karel, Kunz Milan, Řihák Adolf, Hrubant Ladislav, Peroutka Oldřich

Značky: distribuce, jemnozrnného, zařízení, velikostí, materiálů, částic, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na měření distribuce velikosti částic jemnozrnného materiálu manometrickou indikací změny hydrostatického tlaku sedimentující suspenze tvořené sedimentačním válcem spojeným s manometrickou trubicí naplněnou sloupcem kapaliny s plovákem, vyznačené tím, že plovák (24) je spojen s manometrickou trubicí (16) přes měřicí krakorec (26) osazený křemíkovými tensometry zapojenými na zapisovač (41).

Zařízení pro přítlak listů papíru k matrici u tiskařských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224537

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kubánek Antonín

Značky: zařízení, přítlak, matricí, strojů, papíru, tiskařských, listů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přítlak listů papíru k matrici u tiskařských strojů, zejména rozmnožovacích strojů, u nichž je matrice vedena matricovým válcem, proti matrici je uspořádán gumový válec a pro zavedení listu papíru mezi matrici a gumový válec je uspořádáno podávací zařízení, vyznačující se tím, že gumový válec (13) je svou první hřídelí (19) otočně uložen v jednom konci každé z obou výkyvných pák (18), jejichž druhé konce jsou prvním výkyvným...

Způsob opracování skleněných mnohostěnů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224536

Dátum: 15.12.1985

Autori: Dědek Miloslav, Pechhold Dušan

Značky: sklenených, opracování, způsobu, tohoto, provádění, způsob, zařízení, mnohostěnů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob opracování skleněných mnohostěnů, vyznačený tím, že se mnohostěn nastaví a upne opracovávanou plochou současně k nejméně dvěma různým brousicím činným povrchům na nejméně dvou vůči sobě pohyblivých částech nástroje, načež se plocha mnohostěnu brousí nejprve činným povrchem na první části nástroje tak, že mnohostěn a první část nástroje se k sobě přiblíží buď pohybem mnohostěnu k první části nástroje, nebo pohybem první části nástroje k...

Spojovací mechanismus, zejména ponorného čerpadla s výtlačným potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: 224535

Dátum: 15.12.1985

Autori: Novák Zdeněk, Bačuvčík Karel, Lakomý Alois

Značky: zejména, potrubím, ponorného, spojovací, čerpadla, mechanismus, výtlačným

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací machanismus, zejména ponorného čerpadla s výtlačným potrubím, kde čerpadlo je opatřeno výtlačným hrdlem a výtlačné potrubí dosedací přírubou, vyznačující se tím, že příruba (1) výtlačného hrdla (2) neznázorněného čerpadla je opatřena odnímatelným nástavcem (3), ve kterém je suvně uložena těsnicí vložka (6) opatřená vnější těsnicí plochou (7), zkosenou pod úhlem (alfa), a dosedací příruba (19) výtlačného potrubí (20) je opatřena...

Měnič hydraulického odporu, kupříkladu clon regulačního orgánu v uzavřeném zkušebním okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224534

Dátum: 15.12.1985

Autori: Novák Jan, Drapač Václav, Pluskal Jan

Značky: odporu, uzavřeném, měnič, regulačního, orgánů, okruhu, hydraulického, zkušebním, kupříkladu

Zhrnutie / Anotácia:

Měnič hydraulického odporu, kupříkladu clon regulačního orgánu zařazeného v uzavřeném okruhu zkušebního zařízení odstředivých čerpadel, vyznačující se tím, že sestává z miskového tělesa (5) opatřeného víkem (10), ve kterém je otočně kolem čepu (6) uložen clonový kotouč (4), opatřený na roztečné kružnici, procházející osou průtočného průřezu zkušebního okruhu 1, kruhovými otvory (16) pro uložení clonových pouzder (17), obsahujících jednotlivé...

Zapojení zkušebního zařízení, zejména pro zkoušení odstředivých čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224533

Dátum: 15.12.1985

Autori: Švercl Josef, Kaláb Josef, Kintr Jiří, Drapač Václav

Značky: zapojení, zařízení, zkušebního, zejména, čerpadel, zkoušení, odstředivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zkušebního zařízení, zejména pro zkoušení odstředivých čerpadel, sestávající ze zkušebního okruhu, ve kterém je zařazeno upínací zařízení zkoušeného čerpadla, vyznačující se tím, že zkušební okruh (4) je tvořen uzavřenou smyčkou, do níž je zapojeno přívodní potrubí (11) zkušební kapaliny, opatřené uzavírací armaturou (12), kde ve zkušebním okruhu (4) jsou na sání a výtlaku zkoušeného čerpadla (5) zapojeny kruhové odběry (6), spojené...

Způsob výroby derivátů kyseliny lysergové submersní fermentací

Načítavanie...

Číslo patentu: 224532

Dátum: 15.12.1985

Autori: Stuchlík Josef, Vokoun Jindřich, Krumphanzl Vladimír, Řičicová Alena, Flieger Miroslav, Sedmera Petr, Řeháček Zdeněk

Značky: submersní, derivátů, kyseliny, fermentaci, výroby, lysergové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů kyseliny lysergové submersní fermentací, vyznačený tím, že kmen vřeckaté houby Claviceps paspali FA CCMF-731 se kultivuje na kultivační půdě o složení Manitol 29 až 31 g/l fermentační tekutiny, propylenglykol 29 až 31 g/l, kyselina jantarová 29 až 31 g/l, primární fosforečnan draselný 0,9 až 1,1 g/l, MgSO4.7 H2O 0,3 až 0,32 g/l, Ca(NO3)2.4 H2O 0,03 až 0,035 g/l, MnSO4.4 H2O 0,01 až 0,015 g/l, NaNO3 0,1 až 0,11 g/l a...

Syntetický likrovací olej na rukavičkářské usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 224531

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zadák Milan, Zelenka Pavel, Ambrož Vladimír, Šíp Martin, Ježek Zdeněk

Značky: rukavičkářské, likrovací, usně, syntetický

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetický likrovací olej na rukavičkářské usně, vyznačený tím, že sestává z 25 až 65 hm. dílů amonné a/nebo sodné soli sulfatovaného mono až tetraesteru nenasycených mastných kyselin o C12 až C20 s jednou až třemi dvojnými vazbami s jedno až čtyřmocnými alkoholy o C1 až C12 nebo směsi těchto látek s obsahem organicky vázaného oxidu sírového nejméně 3 % hm., 20 až 55 hm. dílů parafinických a/nebo polyolefinických olejů, 0,1 až 5 hm. dílů...