Archív za 1985 rok

Strana 69

Zapojení pro ovládání výstupního napětí napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222392

Dátum: 15.08.1985

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

Značky: ovládání, napájecího, výstupního, napětí, zdroje, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro externí ovládání napájecích zdrojů. Zapojení umožňuje dálkové ovládání výstupního napětí u nepájecích zdrojů vybavených dálkovou detekcí odchylky. Obvod vytváří napětí závislé na ovládacích signálech s jmenovitém výstupním napětí napájecího zdroje a způsobuje odpovídající změnu vstupního napětí zdroje. Zapojení může být použito pro realizaci obvodů dálkového ovládání výstupního napětí napájecích zdrojů. Vynález je...

Kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr.) Tul. CCM F – 725

Načítavanie...

Číslo patentu: 222391

Dátum: 15.08.1985

Autori: Svoboda Eduard, Spáčil Jiří, Kybal Jan, Strnadová Karin

Značky: purpurea, fr, druhu, claviceps, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr.) Tul. CCM F-725, produkujícího ergocornin a ergokryptin.

Požární uzávěr otvoru stavební konstrukce se zvýšenou požární odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 222390

Dátum: 15.08.1985

Autor: Götz Josef

Značky: odolností, stavební, uzáver, požární, konstrukce, zvýšenou, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je požární uzávěr otvoru stavební konstrukce se zvýšenou po žární odolností schopný odolávat požáru déle než stavební konstrukce do které je zabudován, vyznačený tím, že činná plocha požárního uzávěru je zhotovena na způsob izolované trubkovnicové stěny tvořící vnitřní chladicí okruh a je chlazena protékající tekutinou z vnějšího chladicího okruhu, přičemž oba okruhy jsou neuzavíratelně spojeny s plnicí nádrží. Konstrukci lze...

Způsob kontinuálního stanovení stupně konverze při syntéze lakařských pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 222389

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šmied Robert, Sladký Petr

Značky: pojiv, stupně, způsob, stanovení, kontinuálního, konverze, lakařských, syntéze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kontinuální stanovení stupně konverze při syntéze lakařských pojiv. Do reagující směsi je zaváděno ultrazvukové vlnění o některé z frekvencí 104 až 109 Hz, které se snímá při současném měření rychlosti jeho šíření. Kontinuálně měřené hodnoty rychlosti šíření ultrazvukových vln se zaznamenávají a korelují s kalibrační závislostí rychlosti šíření ultrazvuku na stupni konverze reagující směsi během syntézy lakařských pojiv. Vynález je...

Sací ventil pístových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222388

Dátum: 15.08.1985

Autori: Cincibus Karel, Slavík Stanislav

Značky: kompresoru, pístových, sací, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zvětšení průtočné plochy v sání. Sací ventil přechází v alespoň dva výstupní kanály 3, na něž dosedají mezikruhové prstence těsnicí desky 4 ventilu. Mezi těsnící desku 4 a jejím sousedním dílcem nad průtočnou drážkou 6 těsnicí desky 4 je vytvořena přídavná štěrbina pro zvětšení průtočné plochy nasávaného média tím, že vnitřní průměr d1 funkční části sousedního dílce je větší, než malý průměr d2 vnitřní průtočné drážky 6...

Vtoková soustava s odlučovačem nežádoucích příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222387

Dátum: 15.08.1985

Autor: Holomucký Jiří

Značky: nežádoucích, soustava, příměsí, odlučovačem, vtoková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obora slévárenské technologie a řeší problém zdokonalení vtokové soustavy s odlučovačem nežádoucích příměsí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ze dna odlučovače vyúsťuje v šikmém směru, vzhledem k vertikální ose vtokového kůlu, plochý vyváděcí kanál, tvořící spolu s odlučovačem písmeno V, který nad horizontální rovinou, procházející horní plochou odlučovače, navazuje na rozváděcí kanál pro přívod kovu do dutiny formy pro...

Spřádací jednotka stroje pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222386

Dátum: 15.08.1985

Autori: Večeřa Miloš, Skála Josef, Tesař Oldřich, Ferkl František, Čivrný Ladislav

Značky: bezvřetenové, spřádací, stroje, předení, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru textilních strojů na bezvřetenové předení, zahrnující v nosném tělese spřádací otvor. Problémem způsobu OE předení v rotoru je spolehlivé udržení zákrutů v přízi, které jí nejsou udělovány rotorem. Zákrut je ovlivněn plochami, přes které se příze od sběrného povrchu rotoru vede k odtahovému ústrojí. Podstata vynálezu u spřádací jednotky zahrnující v nosném tělese spřádací rotor a do něj zasahující výstupek nosného tělesa...

Souprava pro chlazenou elektroforézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222385

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kvasnička Jan, Mates Jiří, Pekárek Jan

Značky: souprava, elektroforézu, chlazenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká laboratorních metod elektroforéz využívaných v oborech lékařské praxe transfúzní služby, imunologie, genetiky apod. pro separační techniky a kli nickou diagnostiku. Účelem vynálezu je zjednodušení chlazení gelových vrstev a jim podobných materiálů, na kterých dochází ke vzniku ztrátového tepelného výkonu vlivem procházejícího elektrického proudu, při kterém probíhá separace biologických látek. Účelu se dosáhne výměnnou chladicí...

Tryska pro prohoz útkové niti v tryskovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222384

Dátum: 15.08.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: tryskovém, stavu, tkalcovském, prohoz, tryska, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení ejekčního efektu ve směšovací trubici trysky, do které je přisáván vzduch z atmosféry útkovým přívodem a strhává přitom útkovou nit. Podle vynálezu do směšovací trubice ústí nejméně dvě primární tryskové štěrbiny, napojené na výstupy fluidického zesilovače rozváděcího typu, zapojeného jako oscilátor. Jsou uvedeny dvě varianty zapojení zesilovače tak, aby pracoval v oscilátorovém režimu. Experimentálně bylo ověřeno,...

Podavač sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222383

Dátum: 15.08.1985

Autori: Chuchrij Sergej Alexandrovič, Glebov Vladimír Petrovič, Krivcov Georgij Vladimirovič, Dančenkov Jurij Vasiljevič

Značky: sypkých, materiálů, podávač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podavače sypkých materiálů, zvláště podavače a dávkovače mokrých neprosévaných paliv s jílovými vměstky Podavač sypkých materiálů (paliv)se stává z dávkovače s pravoúhlým vstupním hrdlem, pod kterým je umístěn podél kratší strany vstupního hrdla hřeblový pás skloněný ve směru pohybu sypkého materiálu. Hřeblový pás obsahuje dolní a horní pracovní větve a naprázdno běžící větve. Kaž dá pracovní větev hřeblového pásu dávkovače je...

Vysílač světelné roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222382

Dátum: 15.08.1985

Autor: Ponec Jan

Značky: roviny, vysílač, světelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílače světelné roviny, který v soupravě slouží k fotogram metrické diagnostice velkých dutých prostorů, zvláště důlních jam a šachet. Je tvořen zdrojem světla, kruhovou výbojkou, která leží v ohnisku eliptické o kruhového zrcadla, v jehož druhém ohni ku leží i ohnisko kruhově kolimační čočky. Vycházející světelný paprskový svazek vytváří světelnou rovinu, je rovnoběžný a vytíná na stěně jámy rovinnou stopu, která se snímá a...

Způsob určování souřadnic neutronů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222381

Dátum: 15.08.1985

Autori: Netušil Tomáš, Zaněvský Jurij Václavovič, Moučka Ladislav, Pěšechonov Vladimir Dmitrijevič

Značky: tohoto, provádění, neutronů, zařízení, způsob, určování, způsobu, souřadnic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob'určování souřadnic neutronů a zařízení k provádění tohoto způsobu má sloužit v neutronografii v podmínkách směsných polí n-gama s topografickým rozlišením lepším než 1 mm. Způsob určování souřadnic se vyznačuje tím, že se využívá konverze neutronu na nabitou částici v pevném konvertoru a měří se souřadnice alespoň dvou bodů na vzniklé stopě. Stopa se dále rekonstruuje výpočtem. Na obr. 1 je schematické uspořádání detektoru. Nabitá...

Zařízení pro upevnění žebříku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222380

Dátum: 15.08.1985

Autor: Vostřel Milan

Značky: upevnění, žebříku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snadná manipulace bez dalšího nářadí a bezpečné zajištění žebříku v pracovní poloze. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že na rámu zařízení je umístěno lože pro příčel žebříku. Na příčeli je otočná výstředná objímka zajišťující spojení rámu a žebříku, zajišťovaná proti uvolnění spojení zarážkou, jež je součástí rámu. Lože i objímka může být různě tvarováno. Vynález je možno použít ve strojírenství a stavebnictví.

Elektrický topný panel zejména pro sušárny prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222379

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šafková Ludmila, Rehbergerová Gabriela, Peterka Milan, Polanský Alois, Šafek Miroslav

Značky: topný, panel, elektricky, sušárny, zejména, prádla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úsporný topný panel zejména pro sušení prádla při podstatném snížení spotřeby elektrické energie i kovů. Uvedeného se dosáhne tím, že topný panel je vytvořen elektrickou topnou folií, která je v horní i v dolní části opatřena elektrodami k napojení na síť a je kontaktně překryta zavlněným reflexním plechem, při čemž je upevněna v rámu, v jehož střední části je umístěna reflexní fólie.

Montážní spoj profilových dílců, zejména kovových nábytkových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222378

Dátum: 15.08.1985

Autor: Ježek František

Značky: dílců, zejména, profilových, konstrukcí, montážní, kovových, nábytkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby kovového nábytku a řeší problém zvýšení bezpečnosti nábytku proti vniknutí z vnějšku. Podstata vynálezu tkví v tom, že při spojování dvou konstrukčních dílců nábytku je ve druhém spojovacím dílci, ve čtyřhranném otvoru, upevněna osazená jehlanová matice, určená pro přítužný šroub procházející volně prvním spojovaným dílcem, přičemž osazená jehlanová matice je opatřena zápichem a je ve druhém spojovaném dílci zalisována.

Zařízení pro mechanizované upínání pohyblivých částí strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222377

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pittr Josef, Šindelář Bohumil

Značky: mechanizované, pohyblivých, upínání, částí, zařízení, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro upínání pohyblivých částí strojů, zejména obráběcích, k pevnému vedení, například koníka soustruhu k loži. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že sestává s tělesa, v němž je uložen šroub s pístem pomocí matice a upínky zpevňovaný a uvolňovaný ozubenou maticí a ozubenými hřebeny prostřednictvím plunžrů.

Zařízení pro upínání nástrojů do vřeten obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222376

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šindelář Bohumil, Bakule Boleslav, Šimána Zbyněk

Značky: strojů, nástrojů, obráběcích, vřeten, zařízení, upínání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro upínání nástrojů do vřeten obráběcích strojů pomocí mechanismu umístěného ve vřetenu stroje. Zařízení sestává z pouzdra, které je svým zadním koncem pevně spojeno s vodicí vložkou a v němž je uložena závitová vložka opatřená ozubenou vložkou otočně spojenou se šroubovým ozubeným kolem neseným táhlem, přičemž závitová vložka je na svém předním konci opatřena uzamykací částí. Pouzdro a závitová vložka jsou opatřeny...

Upínací trn pro soustružení dlouhé tenkostěnné trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222375

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bříštěla Jaroslav, Chybík Rudolf

Značky: upínací, trubky, soustružení, dlouhé, tenkostěnné

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací trn pro soustružení dlouhé tenkostěnné trubky řeší problém dodržení přesných rozměrů a velmi kvalitního stupně opracování. Obráběná trubka 33 (obr. 1) se nasune na vnější povrchy upínacích kroužků 6, které jsou rozpínány působením upínací ho mechanismu, uloženého v dutém rozpínacím trnu 3, který je jedním koncem upnut v kleštinovém upínači 35 kleštinového trnu 2 otočně uloženého v držáku 1, který je klínem 30 zajištěn v pinole 46 koníku...

Vícevřetenová vrtací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 222374

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kesl Lubomír, Růžička Hynek

Značky: hlava, vrtací, vícevřetenová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit vícevřetenovou vrtací hlavu, která umožní její snadné použití na vícevřetenových automatických soustruzích. Vícevřetenová vrtací hlava musí umožňovat vyvrtání otvorů v přesných roztečích bez dalších přídavných zařízení.Podstatou vynálezu je vícevřetenová vrtací hlava, jejíž každé vřeteno má na svém tělese vytvořeno vedení pro přesuvné uložení nosného pláště vodicích desek s vodicími pouzdry uspořádanými v základní...

Zařízení na přirážení útkových nití na tkacím stroji s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222373

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lilejev Valerian Petrovič, Onikov Eduard Aršakovič, Zabotin Alexandr Alexandrovič

Značky: vlnitým, stroji, zařízení, útkových, nití, tkacím, prošlupem, přirážení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na přirážení útkových nití na tkacích strojích s vlnitým prošlupem, které zahrnuje pevný paprsek k rozdělování osnovních nití, jakož i otáčející se hřídel s na něm upevněnými lamelami, které na hřídeli vytvářejí hřebeny. Hřebeny se prostírají ve šroubovici podél hřídele. Podle vynálezu jsou lamely hřebene provedeny a vzhledem k lamelám jiného hřebene namontovány tak, že při otáčení hřídele je rovina otáčení alespoň jed...

Pojízdný bar s ototčnou horní deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222372

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šafková Miroslava, Šafek Miroslav

Značky: ototčnou, pojízdný, deskou, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je sestavitelný po jízdný bar z jednoduchých prvků, který lze složit do malé krabice a tím podstatně urychlit a zlevnit jak výrobu, tak i dopravu. Uvedeného vynálezu se dosáhne pojízdným barem s otočnou horní deskou, sestávající ze základové desky opatřené nábytkový mi kolečky a otvory, ve kterých jsou upevněny stěnové desky, které mají na vnitřní stěně umístěny kotvicí prvky pro připojení spojovací příčkové desky která je na...

Uzavřené radioaktivní zářiče a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222371

Dátum: 15.08.1985

Autori: Beňadik Anton, Stopek Kornel, Tympl Milan

Značky: uzavřené, výroby, zářiče, způsob, rádioaktivní, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavřených radioaktivných zářičů trubkového, válcového nebo jehlového tvaru pro použití v průmyslu, nukleární medicíně, v biologii s v zemědělství. Aktivní náplň radioaktivních zářičů tvoří vrstva aktivovaného radioaktivního sorbentu s částicemi kulového tvaru s průměry od 20 do 2 OOO,um, které jsou sušením, kalcinací a slinováním zhutněny, případně vhodným tepelným zpracováním přeměněny ve sklovinu. Tím je dosaženo dobrá...

Zařízení k tvarování fólií, sloužící k zeslabení obalové fólie v tvarovací stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 222370

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kalina Rudolf

Značky: fólií, fólie, zeslabení, tvarování, stanici, tvarovací, obalové, zařízení, sloužící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytlačení obvodové drážky podél okraje obalové nádoby současně s tvarováním nádoby na balicím stroji ve chvíli, kdy je vytemperovaná fólie ještě měkká, za účelem ztenčení fólie v místě, kde bude obalová nádoba vystřižena. Cílem je, aby mohla být stříhací síla v důsledku zeslabení fólie menší a tedy i dimenzování stříhacího nástroje menší.

Zařízení pro kontaktní rozmnožování magnetického záznamu na magnetických páscích

Načítavanie...

Číslo patentu: 222369

Dátum: 15.08.1985

Autori: Skalický Bohuslav, Sedláček Karel, Fügner Milan

Značky: magnetického, kontaktní, záznamu, páscích, zařízení, rozmnožování, magnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se používá pro hromadné pořizování kopií z obrazových, zvukových či jiných magnetických záznamů. Umožňuje více násobnou produkci kopií z jednoho matriční ho záznamu kontaktním magnetickým a termomagnetickým kopírovacím způsobem. Zařízení je řešeno s ohledem na zvýšení účinnosti kopírovacího procesu a omezení nebezpečí deformace magnetických nosičů. Sestává z poháněného kopírovacího válce, transportního zařízení matričního magnetického...

Způsob obrábění vrtulových listů a podobných obrobků na číslicově řízených strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 222368

Dátum: 15.08.1985

Autor: Benda Lubomír

Značky: obrobků, listů, řízených, číslicové, strojích, způsob, vrtulových, obrábění, podobných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu obrábění vrtulových listů a podobných obrobků na číslicově řízených obráběcích strojích a je vhodný zejména pro kusovou výrobu vrtulových listů, anebo jejich kopírovacích modelů ve výrobě prototypového charakteru. Vynález převádí obrábění obecné plochy na postupní obrábění jednotlivých profilových řezů, jejichž roviny jsou kolmé na podélnou osu n vrtulového listu 1, otočně uloženého na obráběcím stroji. Trajektorie...

Rovinná šablona s otevřeným profilem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222367

Dátum: 15.08.1985

Autori: Benda Lubomír, Šoch Eduard, Voráček Miroslav

Značky: její, otevřeným, rovinná, výroby, šablóna, způsob, profilem

Zhrnutie / Anotácia:

Rovinná šablona 2 je určena zejména pro kontrolu tvaru listu vrtule, lopatek lopatkových strojů a profilů aerodynamických ploch letadel přikládáním k jejich povrchu ve zvolené rovině, v níž je tvar definován kontrolním profilem p vymezeným pravoúhlými souřadnicemi x, z. Způsob výroby je určen zejména pro kusovou výrobu velkého množství profilově různých rovinných šablon 2, potřebných při vývojových pracích. Nástroj 1 obrábí z plného materiálu...

Usměrňovací štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 222366

Dátum: 15.08.1985

Autor: Sokol Jiří

Značky: štít, usměrňovači

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší usměrňovací štít a týká se oblasti pásové dopravy sypkých materiálů. V přesypech pásových dopravníků se používají usměrňovací štíty, které následkem působení rázů patří k nejzatěžovanějším uzlům dopravníku. Cílem vynálezu je zmenšit působení rázů jak na vlastní usměrňovací štít, tak i na ostatní uzly dopravníku. Vynález se týká usměrňovacího štítu, jehož dopadová deska je na nosném rámu uložena jednak po mocí křížového čepu a s ním...

Regulátor tuhnutí a tvrdnutí cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222365

Dátum: 15.08.1985

Autor: Štepita Matej

Značky: tvrdnutí, cementů, tuhnutí, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor tuhnutí cementu obsahující trietanolamin, který reaguje v prvním stadiu po zamíchání s cementem a vodou exotermickou reakcí a současně obsahující kalciumformiát a/nebo kalciumhydroxyformiát. Tyto formiáty působící samostatně mají pozitivní vliv na tuhnutí a tvrdnutí cementu, ale za součinnosti trietanolaminu vykazují při tuhnutí a tvrdnutí cementu synergický účinek.

Jednosedlové klapkové splachovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222364

Dátum: 15.08.1985

Autori: Grega Josef, Zelinger Milan

Značky: jednosedlové, zařízení, klapkové, splachovací

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o vynález, který se týká splachovačů umístěných ve splachovacích nádržkách hygienických zařízení (klosetů a pisoárů). Je zde řešen problém úspory pitné vody a to dvojím splachovaným množstvím vody (pro malou nebo velkou potřebu). Známé splachovací zařízení je na jed no velké množství splachovací vody, které se vyrábí, se skládá ze sedla, na které navazuje sedlová trubice dole s těsněním a nahoře s ovládacím očkem pro ovládací raménko....

Pasivní lokátor nekoherentního čárového infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 222363

Dátum: 15.08.1985

Autori: Nešpůrek Stanislav, Češka Adolf

Značky: lokátor, záření, čárového, infračerveného, nekoherentního, pasivní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oborů biologické radiace v infračerveném pásmu a diagnostiky zhoubného bujení. Vynález řeší problém distančního zjišťování přítomnosti, místa rozložení a rozsahu objektů, které se vyznačují charakteristickým spektrem v infračerveném pásmu záření. Zejména se jedná o stanovení existence, polohy a vývojového stadia zhoubného bujení. Pasivní lokátor podle vynálezu je na svém vstupu opatřen snímací hlavicí, opticky nasměrovanou na...

Délkově stavitelná nástrojová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222362

Dátum: 15.08.1985

Autori: Odehnal Ervín, Procházka Karel

Značky: nástrojová, stavitelná, délkové, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Délkově stavitelná nástrojová vložka se zajištěním proti samovolnému uvolnění upínací stopky nástroje, vhodná zejména pro vřetena vícevřetenových operačních hlav jednoúčelových obráběcích výrobních linek. Ve vřetenu vícevřetenové operační hlavy je stavěcí maticí a rychlovýměnným zařízením upevněna délkově stavitelná vložka. Na její části přilehlé k většímu průměru kuželové dutiny je umístěn nejméně jeden zajišťovací šroub jehož osa je odkloněna...

Směs pro autoklávovaný vápenokřemičitý beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 222361

Dátum: 15.08.1985

Autori: Řihánek Stanislav, Vrbecký Jan

Značky: směs, vápenokřemičitý, autoklávovaný, betón

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit mechanicko fyzikální vlastnosti autoklávového vápenopopílkového betonu. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že beton je složen z umělého kameniva, vytvořeného hydrotermálním zpracováním směsi křemičité složky s vysokým obsahem CaO, a z pojiva složeného ze stejných surovin jako umělé kamenivo.

Způsob ohřevu licích pánví plynem a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222360

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kratochvíl František

Značky: licích, plynem, způsobu, ohřevu, zapojení, provádění, tohoto, panví, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřevu licích pánví plynem před jejich plněním taveninou, zejména ve slévárenství, kde problémem byla zvláště nad měrná spotřeba plynu, což je vynálezem vyřešeno tak, že po vyhřátí licí pánve na požadovanou teplotu se dodávka plynu pod licí pánev cyklicky přerušuje.

Zařízení pro ukládání předmětů, zejména autokol

Načítavanie...

Číslo patentu: 222359

Dátum: 15.08.1985

Autori: Buzek Vladislav, Gřondil Antonín

Značky: zejména, ukládání, autokol, předmětů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zhotovit jednoduché zařízení pro ukládání předmětů, a to auto kol, do palet ve vrstvách nad sebou. Toto zařízení sestává z dopravníku 16 po jehož jedné straně je upraven rám i s vertikální zdviží a po jeho druhé straně shrnovač, tvořený schrnovací lištou 12, upravenou v rovině nad úrovni horní větve dopravníku 1. V rámu 1, mezi dopravníkem 16 a rameny 2 zdviže, je upravena horizontálně přesuvná plošina 7 a k horní straně rámu...

Zapojení k získání přesných odměřovacích impulsů pro měření délky dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222358

Dátum: 15.08.1985

Autori: Ohnesorg Petr, Rozum Vladimír

Značky: měření, zapojení, dráhy, přesných, získání, odměřovacích, délky, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení k získání přesných odměřovacích impulsů pro měření délky dráhy při nedostatečně přesně vyrobeném odměřovacím tělese s možností korekce při změně obvodu odměřovacího tělesa ručně nebo samočinně, zejména pro třídicí zařízení balíků. Podstata řešení spočívá v tom, že odvalovací těleso je spojeno bezskluzově se zdrojem odměřovacích impulsů, jehož výstup je spojen se vstupem děličky odměřování, jejíž výstup je spojen s prvním...

Suspenzní NP, PK, NK či NPK hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 222357

Dátum: 15.08.1985

Autori: Verner Václav, Šulc Josef, Forst Zdeněk, Hegner Pavel

Značky: hnojivo, suspenzní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem tohoto vynálezu bylo nalézt parametry univerzálního suspenzního hnojiva připravovaného u spotřebitele. Tohoto cíle se dosáhne tehdy, když průměrná velikost tuhých částic suspenzního,hnojiva je menší než 4.10-5 m a disperzním prostředím je kejda v množství nejméně 25 hmot. vztaženo na celkovou hmotnost suspenzního hnojiva.

Hnací zařízení korytového žehlicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222356

Dátum: 15.08.1985

Autori: Beckert Jochen, Herrmann Ludwig, Krauss Theo

Značky: hnací, korytového, stroje, zařízení, žehlicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hnacího zařízení, zejména pro několikakorytový žehlicí stroj. Cílem vynálezu je, aby se při uvedení vypínacího ústrojí v činnost vypnulo hnací zařízení, aniž by došlo k doběhu, který by ohrožoval obsluhu. Hnací zařízení podle vynálezu má nejméně jeden hnací motor (7), nejméně jedno vypínací ústrojí a převodovku (25, 26, 27), jež je přiřazena každému žehlicímu válci (1,2, 3)přičemž nejméně jedna řaditelná spojka (28, 29, 30, 32)...

Uspořádání kokil při lití ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222355

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kavička František, Hloušek Jiří, Enenkl Vladimír, Tlučhoř Milan

Značky: ingotu, lití, uspořádání, kokil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání kokil při lití ingotů nastavených v jedné nebo více řadách v ocelárnách. Účelem spořádání je zvýšení životnosti kokil. Uspořádáním kokil v jedné nebo více řadách podle vynálezu s přivrácenými hranami je mezi kokilami volný prostor, tím se zvýrazňuje sálavý odvod tepla z povrchu do okolí, což má za následek odstranění nevýhod dosavadního uspořádání.

Slinutý frikční materiál na bázi železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 222354

Dátum: 15.08.1985

Autori: Fišbejn Jefim Izrailevič, Dmitrovič Alexandr Anatoljevič, Starynin Anatolij Michajlovič, Stěpanjuk Petr Nikiforovič, Genkin Valerij Ancelevič, Aleškevič Vladimir Ivanovič, Rubinštejn Jevgenija Ivanovna

Značky: železa, slinutý, bázi, materiál, frikční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti práškové metalurgie a týká se slinutého frikčního materiálu na bázi železa. Podle vynálezu obsahuje slinutý frikční materiál na bázi železa kromě ostatních složek ještě nitrid hliníku, přičemž hmotnostní obsah jednotlivých složek frikčního materiálu je: měď 1 až 7 % grafit 5 až 9 % síran barnatý 3 až 8 % Sitall 3 až 5 % nitrid hliníku 2 až 8 % železo zbytek do 100 %, přičemž použitý Sitall má kysličníkové složení : SiO2 ....

Bezzárubňový dveřní otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222353

Dátum: 15.08.1985

Autori: Götz Josef, Jabůrek Stanislav

Značky: dveřní, otvor, bezzárubňový

Zhrnutie / Anotácia:

Dveřní otvor je určen pro silikátové nebo jiné stěnové panely. Umožňuje vyloučení zárubní při zachování všech možných alternativ umístění dveřního křídle bez polodrážky i s polodrážkou. Bezzárubňový dveřní otvor vyformovaný v panelu s hlad kým ostěním po bocích a nadpraží, popřípadě opatřený v prahové části vodorovnou ocelovou výztuží, opatřený vložkami z plastické hmoty pro uchycení závěsů dveřního křídla a zapadacího plechu, přičemž vodo...