Archív za 1985 rok

Strana 68

Způsob výroby nových derivátů arylfenyletherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241524

Dátum: 22.08.1985

Autori: Havas Jenö, Nagy Géza

MPK: C07D 233/60, A01N 43/50, A01N 43/647...

Značky: výroby, způsob, derivátů, nových, arylfenyletherů

Text:

...vzcosnce XIIAr Iná shore Luvedeny význam, s. dlifnnkčním -derívátem uhličité kyseliny, ,například s iosgenelmgnižším alkylest-ereim bal-olgelnvmraąvenčí kyseliny nebo s dinlžšía.llylka.r~ bonâiem .nebo difexnylkarbounátem a další rieakcí se sloučeninoxu cibesnného vzorce XIIIR 3, Rh a Y .mají shora uvedený význam, a tro zahříváxrím V suchém stavu nebo ve vysokolvroucím rowzpouštědle, jako například ve vysolcevvroucim etheru, například »v...

Způsob výroby nových derivátů arylfenyletherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241523

Dátum: 22.08.1985

Autori: Gaarder Jan Örnulf, Ljung Bengt Richard

MPK: A01N 43/647, C07D 233/60, A01N 43/50...

Značky: nových, výroby, derivátů, arylfenyletherů, způsob

Text:

...látky k zvlášť výhodným zemědělsky využítelným jednotlivým látkámPodle vynálezu se sloučeniny obecného vzorce I a jejich adiční soli s kyselinami, jakož i jejich kolmp-lexy s mědí vyrábějí tím.,že se lpři teplotách. D °C až 220 °G, zejména při teplotách 80 až 170 °C a výhovdně v polárním organickéni -rozpouštěclle, které je za reakčních podmínek inertní, vzájemné kondenzují slou-čeniny obecných vzorců VIII a IXjeden ze zbytků X 3 a X...

Způsob výroby nových derivátů arylfenyletherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241522

Dátum: 22.08.1985

Autori: Berntsson Peder Bernhard, Carlsson Stig Ake Ingemar

MPK: A01N 43/647, A01N 43/50, C07D 233/60...

Značky: výroby, arylfenyletherů, způsob, derivátů, nových

Text:

...kyselinou. Výroba sloučenin vzorce I, v němž substituenty U a V představují společně skupinu -CH 2-CHCH 2 ZR 7-, se postupom podle vynálezu provádí reakcí sloučeniny obecného vzorce Vl se sloučeninou obecného vzorce VII, v němž X 1 zname-ná skupinu-ZH a X 2 znamená .skupinu X. Reokce se prowádí výhodné v. organických rozpouštědleoh, která jsou inertní vůči reakčním složkäm. Pro tento účel se hodí nalp-říklad MN-dimethyiľormamid,...

Způsob výroby nových derivátů arylfenyletherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241521

Dátum: 22.08.1985

Autori: Bach Nicholas James, Kornfeld Edmund Carl

MPK: C07D 233/60, A01N 43/647, A01N 43/50...

Značky: výroby, nových, způsob, derivátů, arylfenyletherů

Text:

...vzorce I a jejich adiční soli s kyselinami,jakož i jejich komplexy s mědí vyrábějí tím,že se karbonylová skupina ve sloučenině obecného vzorce IVAr, R, Rh a Y mají shora uvedený význam,převede v organickém rozpouštědle při teplotě 60160 °C reakcí s trialkylesterem ortholçarboxylové kyseliny s 1 až 12 atomy uhlíku v alkylu, přičemž alkylové skupiny obsahující 1 až 12 atomů uhliku jsou popřípadě substituovány halogenem nebo alkoxyskupinou s 1...

Fungicidní a/nebo nematocidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241520

Dátum: 22.08.1985

Autori: Acher Jacques, Aoun Joseph, Maciejewski Jeremi, Monier Jean-claude, Stauber Siegfried

MPK: A01N 43/56, C07D 233/56

Značky: způsob, nematocidní, účinné, přípravy, prostředek, fungicidní, látky

Text:

...vzorce V s karbonylhalogenídem obecného vzorce VI nebo VIII-Ial má výše uvedený význam, V lnertním rozpouštěclle při teplotě 0 až 150 stupňů Celsia po dobu asi 10 minut až několika hodin.Karbonylbisazol obecného vzorce IV lze připravit reakcĺ azolu obecného vzorce III s karbonylhalogenidem obecného vzorce VI nebo VII V inertním rozpouštědle při teplotě 0 až 100 °C po dobu asi 10 minut až několika hodin, s výhodou v přítomnosti vhodného...

Způsob výroby substituovaných thiazolidinylesterů minerálních kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241514

Dátum: 22.08.1985

Autor: Hermecz István

MPK: C07D 277/32, C07D 277/34, A61K 31/425...

Značky: minerálních, způsob, kyselin, výroby, substituovaných, thiazolidinylesterů

Text:

...alkýlovou skupinou, především s methylovou skupinou ve významu symbolu Z 2 a nižší alkýlovou, především methylovou skupinou, nebo s atomem vodíku ve významu symbolu Z 3, a soli, zejména farmaceutický upotřebitelné soli s bázemi těch sloučenin, v nichž Z 3 a popřípadě Z 2 znamenají vodík, například příslušné soli s alkalickými kovy, jako soli sodné.vynález především popisuje tý sloučeninýV porovnání se silnou protínádorovou účinnosti jsou...

Způsob výroby derivátů ftalocyaninu rozpustných ve vodě a reaktivních vůči vláknům

Načítavanie...

Číslo patentu: 241512

Dátum: 22.08.1985

Autori: Laszló Addás, Szeliánszky Csaba

MPK: C09B 47/24

Značky: reaktivních, rozpustných, vodě, výroby, vláknům, vůči, ftalocyaninů, derivátů, způsob

Text:

...4-aminobenzenkarboxylová kyselina e S-aminobenzensulľonová kyselina a B-aminobenzensulionová kyselina,3-N-fenylureidojpropylamin, Z-Níisopropylureido jethylamin.Činidly vázajicími kyselinu, která se použivají při postupu podle vynálezu jsou například hydroxidy, uhličitany, hydrogenuhličitany, sekundární a terclární fosforečnany,boráty nebo acetéty kovů prvni až třetí skupiny periodického systému, výhodněsloučeniny sodné a draselné jakož i...

Herbicidní prostředek a prostředek brzdící růst rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241510

Dátum: 22.08.1985

Autori: Rusz Vazul, Fekete Addás

MPK: A01N 47/36

Značky: růst, výroby, způsob, rostlin, prostředek, brzdící, účinných, herbicidní, látek

Text:

...a růst rostlin regulujicí prostředek, který jako účinnou látku obsahuje novou sloučeninu obecného vzorce l. Dale vynález popisuje způsob preemergentní a postemergentního ničení plevelů, brzdční růstu jednoděložných a dvojděložných rostlin, zejména trav, tropických krycích rostlin a tabákových výhonků, a regulace růstu rostlin, zejména vikvovitých.Sloučeniny obecného vzorce I se používají jako takové nebo s výhodou ve formě prostředků,...

Fungicidní prostředek k ochraně rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241507

Dátum: 22.08.1985

Autori: Toki Kazuya, Naito Hiroyuki

MPK: A01N 43/647, A01N 43/50

Značky: fungicidní, ochraně, způsob, prostředek, rostlin, výroby, účinných, látek

Text:

...nebo anorganickou kyselinou na adiční sůl s kysew linou, získaná adiční sůl s kyselinou se popřípadě reakcí s hydrogenuhličitanem, uhličitanem nebo hydroxidem alkalického kovu převede na volnou sloučeninu nebo se získaná volná sloučenina, popřípadě získaná adiční sůl s kyselinou převede reakcí se solí mědí na komplex s mědí.Kationty kovů Me jsou přitom například kationty alkalických kovů, například katíont lithia, soclíku, nebo draslíku...

Svařovatelná vícevrstvá fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 241505

Dátum: 22.08.1985

Autori: Thomas Herbert, Seubert Jürgen, Andrews Peter

MPK: B32B 27/08

Značky: svařovatelná, fólie, vícevrstvá

Text:

...výhodné nanášet kombinaci vrstev na základni fólii V pozdějším stupni, kdy se provádí její orientace, odděleně od vytlačevání polypropylenové fólie.Pro biaxiální orientaci se může použit běžných postupů dloužení. Podélné dloužení se přednostně provádí v poměru 51 ažV sendvičové ívćlii podle vynálezu by základní polypropylenová fólie měla mít výhodně tlouštku Z 0 až 50 m a kombinace vrstev by měla mít tlouštku 2 až 6 m, s výhodou 3,5 až 5 m....

Způsob výroby derivátů guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241503

Dátum: 22.08.1985

Autori: Bove Ottavio, Cannata Ugo

MPK: C07C 129/00, C07D 207/34, C07D 211/56...

Značky: způsob, derivátů, guanidinu, výroby

Text:

...trimethylenová, tetramethyienova, .pentamethylenová, thioethylenová, thiotrímethylenová, thiotetramethyienová, thiopentamethylenová, oxyethylenová, oxytrimethylenová, oxytetramethylenová, methylenthiomethylenová, methylenthioethylenová,methylenthiopropylenova, methylenoxymethylenová, methylenoxyethylenová, ethylenoxyethylenová, oxy-Z-methylethylenová, thiopropylenthiomethylenová, oxyethylenoxymethylenovä, íminoethylenová,...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241497

Dátum: 22.08.1985

Autori: Scholz Harald, Hennen Hans, Stubbs John Kendrick, Hundeck Joachim, Cross Peter Edward

MPK: A61K 31/505, C07D 471/04

Značky: způsob, pyrimidinu, derivátů, nových, výroby, kondenzovaných

Text:

...a R 4 a R 5 tvoří společně popřípadě substituovanou skupinu -~CH 2 ve které s má shora uvedený význam, se nechá s výhodou shora Livedená sloučenina obecného vzorce I zreagovatc s diaminem výše uvedeného vzorce. ~V popisu se pod pojmem Cj- až Câ-alkyl rozumí alkylová skupina s lineárnim nebo rozvětveným řetězcem.Heterocyklické sloučeniny .obecného vzorce II, používané jako výchozí látky, se mohou vyrobit metodami popsanými v maďarských...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241496

Dátum: 22.08.1985

Autori: Merz Herbert, Campbell Simon Fraser, Jennewein Hans Michael, Stockhaus Klaus, Banholzer Rolf

MPK: C07D 471/04, A61K 31/505

Značky: pyrimidinu, způsob, derivátů, výroby, nových, kondenzovaných

Text:

...tyto příklady.Do roztoku 0,05 molu pyridoi 1,2-apyrimidinu obecného vzorce II v dichlormethanu se přikape 0,055 molu isokyanatu při teplotě místnosti. Reakční směs se zahřívá 10 hodin k varu a 2 dny se nechá stát při teplote místnosti, načež se rozpouštědlo oddestiluje. Zbytek se překrystaluje z ethanolu. Vyrobené sloučeniny, jejich fyzikálnechemická data a odpovídající výchozí produkty jsou uvedeny v tabulce 1.Směs 23,6 g...

Způsob výroby nových derivátů 1H-imidazolu a 1H-1,2,4-triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241468

Dátum: 22.08.1985

Autori: Hsu Keng-hsin Joanna, Felix Raymond Anthony

MPK: C07D 405/14

Značky: 1h-1,2,4-triazolu, výroby, derivátů, nových, 1h-imidazolu, způsob

Text:

...schéma c 150 /WW-N/MKN / y~. mi.Sloučeniny vzorce IV, používané v daném případě jalko JýCŤlOZĺ látky, je možno získat cykllzací N,N-b 1 s 2-ha 1 ogenethy 1-4 ~meth«oxybenzeneminu vzorce V s příslušným ben CHŽ CHà-łzałzenamidem vzorce VI, v- němž Y má shora uvedený význam.Tuto reakci je možno popsat následujícím reakčním schématem, v němž hal znamená atom halogenuTato reakce se provádí tak, že se reakční složky míchají v prítomnosti...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241467

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kähling Joachim, Eisele Bernhard, Ruprecht Eckhard, Sauter Robert, Griss Gerhart

MPK: A61K 31/505, C07D 471/04

Značky: pyrimidinu, způsob, kondenzovaných, derivátů, výroby, nových

Text:

...ve farmaceutický vhodnou sůl nebo se ze své soli uvolni a/nebo se popřípadě zís« kaný racemát obecného vzorce I rozdělí ve své optické antipody.Vyrobené sloučeniny obecného vzorce I mohou existovat v tautomerních formách,například podle následujících vzorcůNa přítomných substituentech je závislé,zda existuje převážně jedna z tautomerních forem, nebo zda eventuálně 2 tautomerní formy tvoří za LIĽČÍÍÝCh okolností rovnováža nou směs, kde...

Způsob výroby nových benzo[c]chinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241466

Dátum: 22.08.1985

Autor: Hurnaus Rudolf

MPK: C07D 221/12

Značky: nových, benzo[c]chinolinů, výroby, způsob

Text:

...nebo methylovou skupinu, v případě, že Z představuje alkylen-ovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, znamená W fenylovou skupinu, v případě, že Z před~ stavuje zbytek vzorcealk znamená alkylenovou ,skupinu se 4 až 9 atomy uhlíku, znamená W atom vodíku nebo fenylovou skupinu a v případě, že Z představuje alkylenovou skupinu s 5 až 9 atomy uhlíku, znamená W atom vodíku.Sloučeniny obecných vzorců l a Iĺ, v nichž Rss znamená jiný zbytek než...

Způsob výroby nových benzo[c]chinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241465

Dátum: 22.08.1985

Autor: Grell Wolfgang

MPK: C07D 221/12

Značky: benzo[c]chinolinů, výroby, nových, způsob

Text:

..., každý ze symbolu R 4 a Re znamená atom vodíku nebo methylovou skupinu aalkylenová skupina se 2 až 9 atomy uhliku, popřípadě fenylsubstituovaná alkoxyskupina se 4 až 6 atomy uhlíku.Z výše popsaných výhodných sloučenin obecného vzorce l jsou, pak preferovány zejména ty, které maji trans-konfiguraci.Zvlášť výhodné jsou ty sloučeniny obecného vzorce l, ve kterémR 1 představuje atom vodíku nebo acetylovou skupinu, R 5 znamená atom vodíku, R 4...

Způsob výroby nových benzo[c]chinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241464

Dátum: 22.08.1985

Autor: Boehm Peter

MPK: C07D 221/12

Značky: způsob, benzo[c]chinolinů, nových, výroby

Text:

...dále. Sloučeniny shora uvedeného obecného vzorce III jsou prekursory Sloučením obecných vzoroít II a I.V .těchto-obecných-vzorcích . VR znamená hydroxylovou skupinu, alkanoyloxyslçupinu s 1 až 5 abo-my uhlíkuneboR 1 představuje atom vodíku nebo acetylovou skupinu, vR 4 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo zbytek vzorce -CH 2,-Ce~H 3, kdez je číslo o hodnotě laž 4, R 5 představuje atom vodíku, methylovou nebo...

Způsob výroby nových benzo[c]chinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241459

Dátum: 22.08.1985

Autor: Rákóczy Éva

MPK: C07D 221/12

Značky: výroby, nových, benzo[c]chinolinů, způsob

Text:

...vzorce A redukcí sloučenin obecného vzorce III.Vynález rovněž zahrnuje způsob výroby farmaceutický upotřebitelných adičních solí sloučenin obecných vzorců I a ll s kyselinamí. jako reprezentativní příklady těchto soli je možno uvést soli s minerálními kyselinami, jako hydrochloridy, hydrobromidy, sulféty, nitráty a fosfáty, a soli s organickýml kyselínami, jako citráty, acetáty,sulfosalicyláty, tartráty, glykoláty, malonäty, maleáty,...

Způsob výroby cyklopropankarboxylových kyselin a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241457

Dátum: 22.08.1985

Autori: Benkó Pál, Budai Zoltán, Tyson Robert Graham

MPK: A01N 53/00, C07C 61/16

Značky: výroby, jejich, kyselin, způsob, cyklopropankarboxylových, derivátů

Text:

...v poloze 3, když substłtuenty R 1, R 3, R 5 jsou takové, že nenosycený postranni ře» tězeo je nesymetrlcky substituovän.Sloučenlny získané způsobem podle vynalezu, které mají atomy vodiku v polohách 1 a 3 cyklopropanového kruhu ve vzájemné konfiguraci trans, jsou stereoanalogy ky~ seliny Hj-iransohrysonthemové a z toho~ to důvodu představují výhodnou skupinu sloučenin podle vyuálezu vynález však rov~ než zahrnuje -sloučeniny, u nichž oba...

Zapojení automatického radiotelefonního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 241454

Dátum: 22.08.1985

Autori: Rebsdat Siegfried, Felix Raymond Anthony, Vorbrüggen Helmut, Polster Peter, Skubala Werner, Radüchel Bernd, Town Michael Harold, Rosseels Gilbert, Berschauer Friedrich, Nieuweboer Bob, Mannesmann Gerda

MPK: H04M 7/04

Značky: systému, automatického, zapojení, radiotelefonního

Text:

...je ještě doplněna telefonním adaptérom 46, který je bezprostředně spojen přes generátor. 42 se spojovací jednotkou 38 a s druhou jednotkou .Blokové schéma volící automatíky 2 D je znázornčno na obr. 3. Účastnický přístroj 24 je připojen na vstup spínací jednotky BB,kterák voiani rádiové ústředny zajišťuje bezprostřerlní spojení mezi účastníckým přístrojeína mezi první telefonní cerítrtílou 14 potom přepíná volící ton snímač 64 spínací...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241452

Dátum: 22.08.1985

Autori: Botta Artur, Hefele Josef, Fengler Gerd

MPK: A01N 53/00

Značky: látek, prostředek, účinných, způsob, insekticidní, výroby

Text:

...a pak ty sloučeniny, kde R 1 znamená methylovou skupinu, R znamená vodík a R 3 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s nejvýše 6 atomy uhlíku, například methylový, ethylový nebo propylový zbytek.in-ou podtřídu zvláštního významu tvoří sloučeniny, kde R znamená vodík a R 5 znamená alkoxykarbonylovou skupinu. Tyto estery jsou estery dimethylanalogu pyrethrové kyseliny, který nemá methylový substituent na (J-atomu uhlíku substituentu vázaného...

Materiál pro výrobu zdravotnických pomůcek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241266

Dátum: 22.08.1985

Autor: Tesárek Jioí

MPK: C08F 216/06, C08F 216/38, C08F 210/02...

Značky: zdravotnických, materiál, výrobu, pomůcek

Text:

...materiálem pro výrobu zdravotnických pomůcek a příatrojů určených zejména pro Jednorázové použití, jehož podstata opočivá v tom, že se Jedná o kopolymer etylenu a vinylalkohclam (I) a/nebo e deriváty viny 1 a 1 koho 1 uobecn 6 ho vzorce II a IIIII een 0 eee III eeo eng CH eee I o o-co-a OH - R 1zejména vhodnými komonomery jsou vinylalkohol, vinylformal, vinylbutyral, vinylaoetát a vinylstearât. Obsah etylenu v kopolymeru leží v mezíoh...

Způsob izolace aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241259

Dátum: 22.08.1985

Autori: Vinš Ludik, Burian František, Dušek Josef, Veselý Milan

MPK: C07C 85/26

Značky: izolace, způsob, aminu

Text:

...iontoměničí přímo na reakčni směsi, obsahující aminy obecného vzorce I, tak Jak se získaji po redukcí příslušných nitro-, nítroso-,azo- a azoxysloučenin, případně na směs aminů, definovaných obecným vzorcem I.Postupom lze izolovat např. aminofenoly, N-alkylaninofenoly, fenylendiaminy, N-alkylfenylendiaminy, N,N-dialkylfenylendiaminy, N-alky 1-N-hydroxyelkylfenylendiaminy, Nalkyl-N-sulfamidoalkylfenylendíaminy, N-alkyl- a N,Ndialkyl-...

Způsob získávání zlata z hornin, rud, koncentrátů a jiných zlatonosných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241214

Dátum: 22.08.1985

Autori: Jón Vlastimil, Bula Lumír, Trojan Miroslav, Špís Ladislav, Buoie Josef, Hanzlíeek Dalibor, Bidlas Václav, Kováo Antonín, Borůvka Miroslav, Kueera Stanislav, Štefan Ladislav

MPK: C22B 11/04

Značky: koncentrátů, způsob, zlatonosných, materiálů, zlata, jiných, hornín, získavání

Text:

...sorpcí na aktivním uhlí neho syntetické pryskyřici nebo stripováním alkalíckým roztokem kyanidu sodného nebo draselného. jako redukčniho činidla se s výhodou použije vodného roztoku chloridu cínaiého, okyseleného kyselinou chlorovodíkovou, nebo kovového cínu nebo zinku nebo hliníku o vodného roztoku kyseliny chlorovodíkové nebo kovové rtuti.Z kovové houby, získané redukci nebo cementací organického extraktu nebo z amalgamu, nebo z popelu z...

Axiálny proporcionálny elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 245501

Dátum: 22.08.1985

Autori: Miškoc Anton, Butkovský 1udovít, Oleárnik Miroslav

MPK: H01F 7/16

Značky: axiálný, proporcionálny, elektromagnet

Text:

...s. Krúžok 13 z nemagnetického materiálu má rovnakú funkciu ako bola písané pre obr. 2 a obr. 3. Takéto tvarové uspôsobenie magnetický aktívnych plôoh čela jadra 5 a čela veka 7 s pólom sa prejaví na funkčnej závislosti veľkosti vyvinutej sily F na vzdialenosti s pri konštantnom budiac-om prúde I v cievke elektromagnetu spôsobom zobrazeným na obr. 5. Vhodnou voľbou veľkosti výčnelku dutiny je možné dosiahnüt zmenu závislosti veľkosti...

Zariadenie na oddeľovanie povrchovej vrstvy vody znečistenej plávajúcimi kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 244992

Dátum: 22.08.1985

Autor: Baar Gerhard

MPK: C02F 1/40, E02B 15/04

Značky: znečistenej, vrstvy, kvapalinami, plávajúcimi, zariadenie, oddeľovanie, povrchovej

Text:

...plávajúce kvapaliny v znečistenej povrchovej vrstve vody prúdia cez zvislé medzery medzi nástavcami ponad vodorovnú deliacu stenu, čím sa dosahuje vysoká účinnosť separovanie. Nástavce je možné budovať súčiasne s vodorovnou deliaoou stenou, alebo doplnit ich aj dodatočne na existujúce zariadenia, čím sa dosiahne výrazné zlepšenie separačnej účinnosti. Nástavce môžu byt vytvorené napr. z betónu, 244992Zariadenie podľa vynalezu ilustruje, ale...

Způsob výroby aminopyrimidinonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244448

Dátum: 22.08.1985

Autori: Janek Bartolomej, Lukáš Jozef

MPK: C07D 239/47

Značky: výroby, derivátů, aminopyrimidinonových, způsob

Text:

...souhlsse s výhodným provedením způsobu podle vynálezu se vyrábějí ty sloučeniny obecného vzorce I, ve kterémČítali C 512 - znamená dimetylaminometylovou nebo píperidinonetylovou skupinu. představuje hZ-fenylenovou skupinu, má hodnotu 3 a °Sloučeniny obecného vzorce I jsou kresleny a popisovány jako deriváty 4-pyr 1 n 1 dinonu a tyto deriváty existují v rovnováze s odpovídajícími teutonemímí ô-pyrímidínony. Žníněné slouěeniny rovněž...

Způsob výroby v poloze 1 substituovaných 4-hydroxymethylpyrrolidinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244447

Dátum: 22.08.1985

Autori: Blecha Jozef, Dudáš Jozef, Šukola Juraj, Derco Ján, Petrik Pavol, Lodes Antonan

MPK: C07D 207/26

Značky: poloze, 4-hydroxymethylpyrrolidinonů, způsob, výroby, substituovaných

Text:

...popŕtpndl 31 úplne sqesn.Romi ee Ilepu echopnoet krye učit ne pH. aktivní ndcvlku nívylm vyhýbet seItetdl nebo pŕednitún spojený e nepŕideląýni podnłty. jako 1 jejich npontinni hobltunoe,popřípądl Jejich kkoulevd oràentečni aktivita v nová proud-tdi.love pyrrolldlnonove dex-lvúty byly co do účinnosti arovndváąy s jinými atnakturně pŕilrunnýll pyrrolidlnony, kteró pe u pouiívedí Jako láěive (Pix-netu) PopMpndě se klasicky snaha(...

Způsob výroby pyrimidonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244446

Dátum: 22.08.1985

Autor: Cabadaj Ján

MPK: C07D 401/12

Značky: způsob, derivátů, pyrimidonových, výroby

Text:

...je způsob výroby sloučenin shore uvedeného obecného vzorce II a jcjlch famaceuticky upotŕebttelných solí, vyznačující ,se tím, že sloučenina obecného vzorce IIIHul a R 6 mají význam Jako v obecnćm vzor-ci II, 244445 4lubo Jani A 01, necha reagovat se loučeninou obecného vzorce IV(IV) ve ktorá R náąvýznan Jako v obecnom vzorci II a R 9 přodatavuje skupinu vyuěnitalnou za aninový zbytek.a vznikla loučonina obecného vzorca II ao popřípadě...

Způsob výroby nových derivátů 1-fenylimidazolidin-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244445

Dátum: 22.08.1985

Autori: Belko Dušan, Jurák Štefan, Zemanová Eva, Dobrovo1ný Jozef, Zeman Svatopluk

MPK: C07D 233/36

Značky: nových, způsob, derivátů, výroby, 1-fenylimidazolidin-2-onu

Text:

...maji antidepreeivní účinky a zvyšuji srdečni činnost.Pro eloučeninu vzorce I, v nimž R, znamená skupinu COCH činí například při intravenos~ ním podání hodnota E 50 (broncholyae) u morčat pŕirústek srdeční frekvence pouze asi 2 tepy za 1 minutu. Při vy dávce, například při 1,0 ng/kg, se zvýši zbrzdění bronchospasmuvyvolanáho acetylcholinon na 70 i při polnčase přes 30 minut, zatímco srrlečni frekvence ee zvýši Jen o l 0 tepü za i...

Způsob výroby amidů S-[dialkoxythiofosforyl]thioglykolové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244135

Dátum: 22.08.1985

Autori: Wiesner Ivo, Kopáeek Ferdinand

MPK: C07F 9/17

Značky: způsob, kyseliny, amidů, s-[dialkoxythiofosforyl]thioglykolové, výroby

Text:

...nebo kryateuzací.vyzera euídd pripravených npdeobeu podle vynález ee pohybují v romezí 95 .al 98 5 vstołeno na tioxofoeíatoeultemlałąronld, ze ktoreho ee síekd výohozí látka obecného vzorce II.čletote produktu, stanovenú ne zdkladl enelýw ale po ukončení reakce technikou resonence 3 (vnitřní standard 85 i B 3904) a elennentdrní analýzy lzolovaných eloučenima Je 98 ei 99 S, and získaná způsobem podle vynálesu do možno použít Jako peeticidy...

Polovodičová součástka kotoučového tvaru s izolačním členem z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222400

Dátum: 15.08.1985

Autori: Prokeš Milan, Pokorný Oldřich, Plíva Jiří, Šimko Timotěj, Vlnas Stanislav, Venhoda Emil

Značky: hmoty, plastické, kotoučového, tvaru, izolačním, součástka, členem, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové součástky kotoučového tvaru s izolačním členem 2 plastické hmoty, který je nerozebíratelně spojen s jednou hlavní elektrodou, obsahující polovodičový systém s alespoň jedním PH přechodem. Podstatou tohoto vynálezu je, že izolační člen má tvar misky, kde část dna je tvořena kovovou první hlavní elektrodou. Horní část izolačního členu je spojena s přírubou. K přírubě přiléhá obvodová část druhé hlavní elektrody.

Polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222399

Dátum: 15.08.1985

Autori: Prokeš Milan, Venhoda Emil, Pokorný Oldřich, Plíva Jiří, Vlnas Stanislav, Šimko Timotěj

Značky: tvaru, polovodičová, kotoučového, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru s jednoduchým pouzdrem složeným ze dvou hlavních elektrod navzájem spojených přes izolační díl. První elektroda má tvar misky, na je jíž dno přiléhá usměrňovací systém, a uvnitř válcové části misky je umístěna druhá elektroda ve tvaru válce opatřeného prstencem. Válcová část první hlavní elektrody je pře hnutá v místě prstence druhé elektrody směrem dovnitř přes izolační...

Zapojení obvodu pro předečítaní dat do rychlé vyrovnávací paměti operačního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222398

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dráb Vlastimil, Kelbler Josef

Značky: předečítaní, procesoru, operačního, zapojení, obvodů, vyrovnávací, rychle, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úkol předečítání dat do rychlé vyrovnávací paměti operačního procesoru počítače. Tento úkol řeší tím, že předečítává operand následující instrukce do rychlé vyrovnávací paměti. Instrukce je při pravena v bloku přípravy instrukce. Pro jistý typ instrukcí se provádí sečtení nominál ní adresy, tj. posunutí s bázovací adresou. Pak se provádí předečitání bloku dat s touto adresou z hlavní paměti do rychlé vyrovnávací paměti. Předečtený...

Zapojení obvodu pro zajištění koherence informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222397

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kelbler Josef

Značky: informaci, koherence, pamětí, vyrovnávací, počítače, obvodů, hlavní, zajištění, číslicového, zapojení, rychlou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro za jištění koherence, tj. stejnosti informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí. Obvod, který zajišťuje tuto funkci, pozůstává z hlavní paměti, přenosového procesoru, rychlé vyrovnávací paměti, registru adresy a klopného obvodu, přičemž adresový výstup přenosového procesoru je připojen na adresový vstup hlavní paměti a na adresový vstup registru adresy, zatímco výstup registru adresy je připojen...

Zařízení na měření spotřeby těžkého paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 222396

Dátum: 15.08.1985

Autor: Rödig Jiří

Značky: spotřeby, měření, zařízení, těžkého, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí zařízení s vahadlem opatřeným klopným závažím nad břitem a se závažím zavěšeným na delším rameni vahadla. Lůžko na konci kratšího ramene vahadla spočívá na břitu trnu, jehož dolní konec je spojen s membránou dolní nádoby a horní konec je spojen s membránou horní nádoby. Dolní nádoba je spojena se vzdušníkem napojeným přes regulační ventil na síť stlačeného vzduchu a horní nádoba je ve spodní části spojena s palivovou nádrží a v horní...

Zapojení pro korekci signálu ze snímače síly u pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222395

Dátum: 15.08.1985

Autor: Hybner František

Značky: korekcí, váhy, signálu, snímače, zapojení, pásové, síly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pásových váh pro dopravníky s měnitelným sklonem a řeší kompenzaci výstupního signálu ze snímače síly s ohlodem na sklon dopravníku. Kompenzace signálu je dosaženo tak, že snímač síly je připojen ke zdroji napájecího napětí přes korekční člen s kosinovou charakteristikou, který je pevně spojen s rámem dopravníku a který mění velikost napájecího napětí snímače síly.

Úchopová hlavice s poháněcím elektromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222394

Dátum: 15.08.1985

Autori: Skoupý Josef, Kratochvíl Ervín

Značky: elektromotorem, úchopová, poháněcím, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úchopové hlavice s poháněcím elektromotorem pro manipulaci s dutými tělesy, přičemž rotor elektromotoru pohání šroub a maticí. Účelem vynálezu je dosažení velké svěrné síly, možnosti použití hlavice v horkých provozech a pro manipulaci s horkými předměty. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že matice je na vnějším povrchu opatřena v axiálním směru klínovitými výstupky, které ovládají v radiálním směru posuvné palce.

Skladovací zařízení dlouhého materiálu, zejména trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222393

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dresler Jiří, Otevřel Josef

Značky: trubek, dlouhého, zejména, zařízení, materiálů, skladovací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je skladovací zařízení dlouhého materiálu, zejména trubek a jeho účelem je vyřešení náhrady až několika set silových válci, pouze jedním mechanismem pro ovládání otočných ramen. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním mechanismu 7 pro otáčení otočných ramen 4 na uchopovacím ústrojí 8. V základní poloze zařízení zasahují tlačné členy 7 mechanismu 7 pro otáčení otočných ramen 4 ke kladkám 5, které jsou připevněny k otočným...