Archív za 1985 rok

Strana 67

Způsob přípravy 3-[2-benzyloxy-4-(substituovaného)fenyl]-5-kyanocykloalkanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242879

Dátum: 22.08.1985

Autori: Lueanský Anton, Bulík Jozef

MPK: C07C 49/385

Značky: způsob, 3-[2-benzyloxy-4-(substituovaného)fenyl]-5-kyanocykloalkanonu, přípravy

Text:

...skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo acetylovou skupinu, R a R7 8 Vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, za podmínky, že v případě, kdy X znamená skupinu obecného vzorce -NRGR 7, -C 0 OR 7,nebo -CONR 7 R 8,je tato skupina vázána na koncovém atomu uhlíku substituentu R 2 nebo R 3, a v případě, kdyR 6 Znamená aoetylovou skupinu, pak R 7 znamená atom vodíku, W atom vodíku, pyridilovou skupinu nebo skupinu obecného...

Způsob přípravy 3-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]-4 nebo 5(substituovaných)cykloalkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242871

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kollár Ladislav, Vaoák Stanislav

MPK: C07C 33/36

Značky: 5(substituovaných)cykloalkanolů, způsob, 3-[2-hydroxy-4-(substituovaných)fenyl]-4, přípravy

Text:

...3 a jestliže R 6 znamená acetylovou skupinu, znamená R 7 atom vodiku, W atom vodíku, pyridylovou skupinunebo skupinu obecného vzorce-w« kde znamená W 1 atom vodiku, atom chloru nebo atom fluoru, za podmínky, že V případě, kdy W znamená atom vodíku, znamená Z alkylenovou skupinu s 1 až 13 atomy uhlíku nebo skupinu vzorce /alkl/m -0- /alkz/n/alkl/ a lalkzl vždy alkylenovou skupinu s 1 až 13 atomy uhliku a m a n nulu nebo číslo 1za podmínky, že...

Způsob výroby benzimidazol-karbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242859

Dátum: 22.08.1985

Autori: Stránecký Jan, Elinger Karel, Macků Vladislav

MPK: C07D 235/32

Značky: benzimidazol-karbamátů, výroby, způsob

Text:

...I (reakce a),tj. reakce mezi sloučeninou obecného vzorce IImají význam jako v obecném vzorci I a každý ze symbolů Z a 2, kterémohou být stejné nebo rozdllné, znamená chlor nebo brom, a dienem obecného vzorce IIIve kterém R 3 a R 4 mají význam jako v obecném vzorci I, se provádí prostřednictvím meziproduktů radikálového typu v přitomnosti vhodných katalyzátorú, jako redex-systémů u nichž probíhá přenos elektronů, například měčnatých soli a...

Způsob výroby oktahydro-1H/-pyrrolo[2,3-g]-isochinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242858

Dátum: 22.08.1985

Autori: Drábek Jan, Opluštilová Hermana

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, výroby

Text:

...IV s alkalickým kovem, jako sodíkem, lithiem, draslíkem nebo cesiem, v amoniaku nebo aminu, jako metylamínu nebo etylaminu v přítomnosti nižšiho alkanoĺu, jako etanolu, butanolu nebo ter.butanolu.Reakce se provádí obecně při teplotě varu rozpouštědla nebo při teplotě nižší, např. « při teplotách od -78 do 15 OC. Použije-li se amoniaku, provádí se reakce za varu pod zpětným chladičem. Popřípadě se mohou přidávat pomocná rozpouštědla, jako...

Způsob výroby derivátů chlorambucilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242856

Dátum: 22.08.1985

Autori: Vaneurová Iva, Kincl Jaromar, Smrž Rudolf, Koepelka Jioí

MPK: C07J 9/00

Značky: derivátů, výroby, způsob, chlorambucilu

Text:

...tohoto acylovaného estradiolu ve vhodném rozpouštědle /DMSO, DMF,pyridin, toluen, chlorid uhličitý, chloroform nebo THF/.Reakční teplota každého stupně se volí z teplot mezi -ao °c a 100 °c, s výhodou mezi-10 °C a 80 oc. Reakční doby se pohybuji v rozmezí 0.5 až 74 hodin. Výsledný produkt se čistí vhodnými postupy a tak se získa derivát chlorambucilu podle vynálezu.Některé postupy výroby derivátů chlorambucilu budou popsány příklady,...

Způsob výroby indanylových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242855

Dátum: 22.08.1985

Autori: Roleík Zdenik, Langr Oldoich, Humpolaeek Bruno, Fuxa Lubomar

MPK: C07C 149/425, C07C 143/822, A61K 31/18...

Značky: způsob, výroby, derivátů, indanylových

Text:

...vyšetřenim se zkoumá počet a celková velikost epitelaci a vředy, které se objevily podánim barviva.Následující tabulka uvádí výsledky získané v těchto zkouškách u sloučenin podle vynálezu V porovnání se známým indomethacinem (látka 1).Z těchto výsledků je zřejmá převaha sloučenin podle vynálezu - zvláště s ohledem na jejích převažující rozdělenĺ mezi protizánětlivým účinkem a účinkem způsobujicĺm vředy.Čís. Látka Test vředovitosti Látka v...

Způsob výroby 2,3-dimetyl-p-fenylendiaminu z azobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 242130

Dátum: 22.08.1985

Autor: Ryšavý Drahomír

MPK: C07C 87/58

Značky: 2,3-dimetyl-p-fenylendiaminu, azobarviv, způsob, výroby

Text:

...azokomponenta se použije například některá z Fenylendiaminsulfokyselin nebo 4,4-diaminostilben-2 y 2-disulfonová,kyselina nebo diaminodifenyldisulfonová kyselina nebo jejich soli anebo některé jiné známé biřunkční azokomponenty. Hydrogenovat se tedy mohou bisazobarvivaPodle vynálezu lze připravovat 2,3-dimetyl-p-fenylendĺamin i se směsí azobarviv obecného vzorce íç tak lze zpracovat například směs azobarviv připravených diazotací směsi...

Způsob kvantitativního stanovení diazonaftolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242115

Dátum: 22.08.1985

Autori: Sirotek Jloí, Šantora Vladimír, Šváb Pavel

MPK: G01N 21/25

Značky: způsob, kvantitativního, stanovení, diazonaftolů

Text:

...spo čívá tedy podle vynálezu v tom, že se na uvedené diazönaftoly působí aktivovanými nloučeninami s vazbami C-H za vzniku kvantitativně červeně zabarvenŕch~azoslöučenin, které se stanovív kombinaci s následně indikující spektrofotometrickou metodou.V kvantitativní verzi kopulační reakce je ze všech aspektů pro analytickou použitelnost i z některých manipulačních hledisek nejvýhodnější používání acetoacetanilidu, jehož přídavkem dávají...

Antineoplasticky účinné estery kyselin 5-(2-amino-4-oxo-6-alkyl-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanových

Načítavanie...

Číslo patentu: 242050

Dátum: 22.08.1985

Autori: Hrádocký Ladislav, Šošško Ladislav, I1anovský Ivan, Pelegrin Eduárd

MPK: C07D 239/47

Značky: estery, antineoplasticky, účinné, 5-(2-amino-4-oxo-6-alkyl-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanových, kyselin

Text:

...v dávce 50 mg/kg p. o. zmenšil velikost nádoru S 37 o 17 a v dávce 100 Ing/kg p. o. o 15 0/0.Ethylester kyseliny 5-2-amino-4-oxo-6-butyl-3,el-dihydropyrimidln-S-ylpentanove v dávce 200 mg/kg p. o. snížil velikost nádoruKr 2 o 360/0 aSTEo 320 ÁLMethylester kyseliny 5-2-amino-4-oxo-6-pentyl-3,4-dihydropyrimidin-5-yl pentanoVé V dávce 200 Ing/kg p. 0. snížil velikost nádoru STE o 39 0/0. V dävce 100...

Soli kyselin 2,4-diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242042

Dátum: 22.08.1985

Autori: Žuffa Milan, Urban Cyril, Baeovský Milan, Petríeek Stanislav, Eak Gabriel, Hrabovecký Imrich, Nosko Vladimír

MPK: C07D 239/49

Značky: kyselin, 2,4-diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Text:

...úspěchem jako taková použita též při čištění surové báze 2,4-diamino-5-3,4-dimetho xybenzyl jpyrimidinu.Následující příklady provedení látky podle vynálezu pouze dokládají, ale nijak neomezují.100 g surového 2,4-diamino-5-3,4-dimethoxybenzyljpyrimidinu 384 mmol se rozpustí za horka v roztoku kyseliny chlorovodíkové, připraveného z 800 ml demineraiizovaně vody a 38,5 m koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmol). výsledný roztok má hodnotu...

Způsob řízení kupolové pece na výrobu minerální vlny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242033

Dátum: 22.08.1985

Autori: Hodúl Pavol, Antoš Kamil, Eak Gabriel

MPK: F27D 13/00

Značky: řízení, způsobu, zařízení, kupolové, výrobu, provádění, minerální, způsob, tohoto

Text:

...1 měření tepelného výkonu pece, a na jejíž výstup 12 je připojen svým prvním vstupem 21 regulátor 20 poměru paliva a surovín, které sou dodávaný do pece. Druhý vstup 22 regulátoru 2 I poměru paliva a surovin je připojen na výstup bloku 3 měření chemick-o-fyzikálních parametrů taveniny,na jehož výstup 23 je napojen akční člen 2 pro řízení zavážky kupolové pece. Na výstup jednotky 1 měření tepelného výkonu pece je dále svým prvním...

Způsob určení velmi malých koncentrací kyslíku v plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242031

Dátum: 22.08.1985

Autor: Tolnay Marián

MPK: G01N 27/00

Značky: koncentrací, malých, zařízení, velmi, provádění, kyslíku, způsobu, tohoto, určení, způsob, plynech

Text:

...vakua menší než 10 Pa.Změří se rezonanční kmitočet piezoelektrického rezonatoru 12 a pak se odpaří z odpařovacího elementu 17 takové množství látky 21, aby vznikla na elektrodě 11 vrstva o tloušťce 2 až 100 nm. Tloušťka vzniklé vrstvy se určí z údaje o změně kmitočtu pomocí čítače 14. Napařený materiál 22, v t-omto případě na povrchu elektrody 11 piezcelektrickéh-o rezonâtoru 12 musí být zvolen tak, aby jeho povrch mohl být působením...

Způsob sledování změn disperzity azopigmentu na bázi kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 242028

Dátum: 22.08.1985

Autori: Lakatoš Michal, Kubrický Imrich, Kollárovits Štefan

MPK: G01N 21/27

Značky: bázi, kyseliny, sledování, disperzity, azopigmentu, 3-hydroxy-2-naftoové, způsob, změn

Text:

...1 se přídavą kein dímetylformamidu převede na pravý roztok a jeho absorbance se změří při vlnové déloe 511 um hodnota A 511). jak suspenze za přídavku například oxetylovaného oleylalkoholu, tak i pravý roztok pigmentu v dimetylformamidu splňují Lambert-Beerův zákon (suspenze po korekci vlivu částečně rozpustoosti pigmentu a poskytují stálé hodnoty extinkcí po několik dní. Analytické suspenze pigmentu se musi ovšem vždy při měření...

Způsob kontroly a řízení přípravy zahušťovaných fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242026

Dátum: 22.08.1985

Autori: Boháeik 1ubomar, Manasová Elena, Kulla Štefan

MPK: G01N 27/04

Značky: řízení, kontroly, způsob, fenolformaldehydových, přípravy, rezolu, zahušťovaných

Text:

...se tato sleduje odděleně od výrobního zařízení ve vzorcích reakční směsi pří temperaci na stejnou teplotu s výhodou na 20 °C. Oddestilování těkavých podílů je ukončeno po dtosažení požadované vodivosti, jejíž závislost na sušině rezolu byla stanovená experimeíítálně.Zahuštování probíhá V reaktoru, ve kterém je Limístěno čidlo měřicí elektrický odpor, které se skládá z dvojice koaxíálních válcových elektnod zatixovaných V konstantní vzdálenosti...

Substituované anilidy kyseliny 3-benzyl-5-halogensalicylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 242024

Dátum: 22.08.1985

Autori: Juhás Milan, Ladomerský Štefan, Kotvas František, Teren Ján

MPK: C07C 103/76, A61K 31/165

Značky: anilidy, 3-benzyl-5-halogensalicylové, substituované, kyseliny

Text:

...způsobem per os dávkou 80 až 100 vajíček/myš modelového helmintu Aspiculuris tetraptera a po ukončení vývinu parazita do pohlavní zralosti byly aplikovány látky obecného vzorce I. Látky byly aplik-ovány per os duodenální sondou v Dorfmanově činídle v dávce 150 Ing/kg a 75 mg/kg po dobu 3 dní. Po 7 dnech od prvé aplikace byl makroskopicky u dekapitovaných myší zjištěn počet červů ve střevě v porovnání s kontrolní skupinou neléčených zvířat a...

Anilid kyseliny 3-benzylsalicylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 242023

Dátum: 22.08.1985

Autori: Liptáková Veronika, Koporec František, Kleinová Zuzana, Vážny Emil Hutár Eduard

MPK: A61K 31/165, C07C 103/76

Značky: kyseliny, anilid, 3-benzylsalicylové

Text:

...Aspiculuris tetrapte Pokusy byly provedeny na myšíclí sam cích kmene SPF/Velaz s hmotnosti 18 až 20 gramů ve skupinách po 3 kusech. Myši by 4ly ínvadovány způsobem per os dávkou 80 až 100 vajíček/myš modelového helmintu Aspiculuris tetraptera a po ukončení vývinu parazita do pohlavnI zralostl byla aplikována zkoušená látka vzorce I. Látka byla aplikována per os duodenální sondou v Dotrfrnan-ově činidle v dávce 150 Ing/kg a 75 mg/kg po...

Substituované anilidy kyseliny 3-benzyl-5-chlorsalicylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 242022

Dátum: 22.08.1985

Autori: Chromý Gustav, Pecka Juraj, Popelka Rudolf

MPK: C07C 103/76, A61K 31/165

Značky: kyseliny, substituované, anilidy, 3-benzyl-5-chlorsalicylové

Text:

...byla invadclvaná, léčená standardním přípravkem - piperazinovou solí niclosamídu vůči němuž byla účinnost látek porovnávana.Invaze byla prováděna sondou perorálne vždy 300 zralými vajíčky Hymenolepis nana v objemu 0,25 ml/myš.Sloučeniny obecného vzorce l byly aplikovány 13. a 14. den po invazí perorálne sondou v dávce 150 Ing/kg ž. hm. Standard byl aplikován rovněž 13. a 14. den po invazi v dávce 150 Ing/kg ž. hm., což přepočteno na...

Substituované anilidy kyseliny 3-benzyl-5-bromsalicylové a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 242021

Dátum: 22.08.1985

Autori: Eröss Atilla, Rusko Jozef, Prokop Jaroslav

MPK: A61K 31/165, C07C 103/76

Značky: jejich, anilidy, 3-benzyl-5-bromsalicylové, kyseliny, substituované

Text:

...R 1 R metodou nepřímé aktivityak plyne z uvedených výsledků hodnocení jsou sloučeniny obecného vzorce I a jejich solí účinné proti modelovému helmintu Hymenolepis nana. Způsob prípravy látek je jednoduchý a poskytuje žádané produkty V uspokojivých výtěžcích. Bližší podrobnosti vyplývaji z následujících příkladů provedení. Uvedené příklady vynález pouze ilustrují, nikoliv omezuji.Směs 8,3 g kyseliny S-benzyl-S-bromsalicylově 27 mmol a 3,73 g...

6-(2-Chlórbenzoylamíno)-2-benzotiazolíntión

Načítavanie...

Číslo patentu: 242017

Dátum: 22.08.1985

Autori: Hrabovec Ladislav, Kozolka 1udovít

MPK: C07D 277/70

Značky: 6-(2-chlórbenzoylamíno)-2-benzotiazolíntión

Text:

...zmes bola zahriata na 10 minút na refluxnú teplotu, potom bola vyliata na ľad, doplnená vodou na 1000 mi a okyslená kyselinou chlorovodíkovou na pH 4 až 5. Po stuhnutí bol reakčný produkt odsatý, rozptýlený v 800 ml vody 50 až 60 °C teplej, okyslenou kyselinoun chlorovodikovvou na pH 4 až 5, odsatý a premytý vodou. Výťažok činil 77,0 g (96,0 .Pre analýzu brola látka prečlstená kryštáiizáciou z acetónu za použitia aktívneho uhlia. Získal sa...

Nové substituované deriváty 1,4-dihydropyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242016

Dátum: 22.08.1985

Autori: Mancovie Milan, Baráni Vladimar, Dobrucký Branislav, Hraško Miloš

MPK: C07D 211/90

Značky: substituované, deriváty, nové, 1,4-dihydropyridinu

Text:

...Ú, alebo transesterifikáciou acetoctanu etylového s príslušným alkoholom Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Bd. VIII, 527. Druhý spôsob podla vynálezu sa uskutočňuje tak, že sa zmes 1 mol. dielu aldehydu všeobecného vzorca ll, v ktorom A, X a n majú ten istý význam ako vo vzorci I, 0,8 až 1,2 mol. dielu esteru acetoctovej kyseliny všeobecného vzorce Ill, V ktonoín R má ten istý význam ako vo vzorci I, 0,8 až 1,2 mol. dielu esteru...

Modré antrachinonové reaktivní barvivo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242012

Dátum: 22.08.1985

Autori: Michalski Jan, Lopusinski Andrzej, Storni Angelo

MPK: C09B 62/505, C09B 1/34

Značky: přípravy, modré, barvivo, antrachinonové, reaktivní, způsob

Text:

...rozmíchá 33,2 dilu p-aminofenyl-B-hydroxy-etylsulío nu, 33 dílů NaHCO 3, 1,2 dílu Na 2 ~CO 3 a 5 dílů Cuzclz, směs se zahřeje na 65 C a vnese se 57,3 dílu 1-amino-ćl-bnomantrachinon~ 2 ~su 1 ~ fonové kyseliny a po zahřátí na 7 D C se směs udržuje za účinného míchaní a pod zpětným chladičem na teplotě 70 až 75 C 24 hodin. Přidaním horké vody se upraví objem směsi na 820 objemových dílů, přidají se 2 díly křemeliny a po desetiminuvovém...

6-Substituované 2-benzotiazolylhydrazínium bromidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242009

Dátum: 22.08.1985

Autori: Becker Benedikt, Findeisen Kurt

MPK: A01N 43/78, C07D 277/82

Značky: 6-substituované, 2-benzotiazolylhydrazínium, bromidy

Text:

...t. 274-5 °C, výťažok 90 0/0.0,05 mólu z-amino-G-metylbenziotiazolu sa rozpustí v 150 m 1 konc. kyseliny chlorovodikovej. K tomu sa prileje 0,05 mólu dusitanu sodného, rozpusteného v 9 ml vody. Teplota sa udržuje pri 0 °C. Plo dvojhodinovej reakcii k roztoku sa prileje 0,1 mólu chloridu cínatého a 20 ml kyseliny chlorovodíko-vej. Teplota sa udržuje na -5 až 0 °C. Reakčna zmes sa mieša hlodinu, potom sa zrazenina odfiltruje, premyje alkoholom...

Způsob přípravy 2-(4-fluor-4′-halogenbenzhydryloxy)ethylaminů a jejich hydrochloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241903

Dátum: 22.08.1985

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Syrový Václav

MPK: C07C 93/08

Značky: jejich, přípravy, hydrochloridu, 2-(4-fluor-4'-halogenbenzhydryloxy)ethylaminů, způsob

Text:

...popsaným postupem se isolují olejovité base vzorce I, které Vesměs destilují ve vakuu bez rozkladu a neutralisaoí chlorovodíkem v etheru poskytují krystalické hydrochloridy. Z potřebných výchozích látek nebyl zatim popsán jedině benzhydrol vzorce III, ve kterém R je atom bromua R 1 je methyl jeho příprava je popsána v příkladu. Pro známé výchozi látky, pokud nejsou komerčně přístupné, jsou V přĺkladech uvedeny literární odkazy týkající...

Způsob přípravy stabilní krystalové modifikace reaktivní dichlortriazinové oranže

Načítavanie...

Číslo patentu: 241899

Dátum: 22.08.1985

Autori: Bruštík Josef, Hrbek Pavel

MPK: C09B 62/085, C09B 67/48

Značky: oranže, reaktivní, stabilní, krystalové, přípravy, dichlortriazinové, způsob, modifikace

Text:

...tvořenou oranžovými jehlicemi. Doba rekrystalizace závisí na použité teplotě a pohybuje se od 30 minut do 3 hodin. Vzniklá krýstalová modifikece se vyznačuje také nižší rozpustnosti ve vodě, takže po proběhnuti rekrystalizace se barvivo prakticky zcela vylcučí z roztoku a může se přímo izolcvat filtreci.3 V 241 nas Izolovaně barvivo se vysuší běžnými způsoby používanými při výrobě reaktivních barviv, zejména sušením v rozprašovací...

Směs lineárního a rozvětveného polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241865

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kolník Anton, Iuran Oddej, Rapeík Pavol, Ferianec Ivan

MPK: C08L 23/06

Značky: směs, polyetylénu, rozvětveného, lineárního

Text:

...thiodipropionové. Snyslem použití těchto látek je chránit polynery proti nežádoucí termooxidační degradací při přípravě granulátu a jeho zpracování na finální výrobek e při aplikaci finálních výrobků při zvýšených teplotách. Ochrana polyolefinů proti účinkůn slunečního záření se provádí dvěma základníni skupinami látek. Jsou to absorbéry ultrafialového záření jako například deriváty benzofenonu,benzotriazolu e estery kyseliny salicylové,...

Polymerní materiál s navázanými alkyldithiokarbamátovými skupinami a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241859

Dátum: 22.08.1985

Autori: Endel Adrián, Berecová Elena

MPK: B01J 20/22, B01J 20/30

Značky: navázanými, přípravy, skupinami, způsob, alkyldithiokarbamátovými, polymerní, materiál

Text:

...50 °C pone chá reagovat až 2 h hodin.Kromě již zmíněné výhody snadné přípravy i manipulace s produkty je třeba vyzvednout skutečnost, že alkyldithiokarbamátová skue pina je součástí nikoliv hlavního, nýbrž bočního řetězce, čímž se významě zlepšuje její přístupnost. Tomu nasvědčuje i vysoká sorpčníkapacita pro ionty kovů jak~ dokumentují příklady. Obecnost synthe 3 A 241 859sy tak umožňuje získat polymery také ve formě sesĺtěné, ař již...

Způsob výroby křemíkové rozkladové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 241850

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kujaník Stanislav, Roško Pavel, Poltársky Viliam, Czásta Ladislav, Koíž Mojmír, Rajec Vladimír, Surovec Ján

MPK: H01L 31/00

Značky: způsob, rozkladové, křemíkové, elektrody, výroby

Text:

...hloubka a tvar podleptá-ní jsou .rovnomernéTouto cestou je možno zamezit funkčsníní zá-vadám ,při provozu snímací elelktronky se zabud-ovia-nou křemíkovou rozkladovou elektrodou. de o »závady způsobené například nadměrným hromaděním náboje na kyslič»nílku křemlčítém v mezerách mezi ostrůvky poIl-ovoclivé vrstvy, vnelbo jde o závady způsobené prepojením polovodrvých ostrůvků vodivou -vrstvou nakonclenzovanolu na povrchu se systémem...

Způsob přípravy disperzí vláknité celulózy s fibrilárním kysele zbotnalým kolagenem a jejich zpracování na kompozitní materiály vhodné zejména pro potravinářství

Načítavanie...

Číslo patentu: 241740

Dátum: 22.08.1985

Autori: Žůrek František, Langová Adriana, Hořák Václav, Bumbálek Václav, Jusko František

MPK: A61L 17/00, C08L 89/00, A22C 13/00...

Značky: disperzí, celulózy, vláknité, materiály, kompozitní, způsob, zbotnalým, zpracování, kolagenem, kysele, přípravy, zejména, fibrilárním, potravinářství, jejich, vhodné

Text:

...vláknitou celulózu a pomocnou vysokomolekulární látku, případně další aditiva, se dále zpracovává způsobem obvyklým ve výrobě umělých střev, tj. do tvaru tenkostěniíé hadice. Tuto hmotu lze však také zpracovat do tvaru fólie, vlákna apod., podle zamýšleného použití výrobku.Kompozitní materiály připravené podle přítomného vynálezu mohou nalézt uplatnění hlavně v průmyslu masném jako umělá střeva. je však možné i jejich využití V...

Lepidlo na bázi epoxidových pryskyřic modifikovaných kopolymerem akrylonitrilu s butadienem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241736

Dátum: 22.08.1985

Autori: Šír Zdenik, Wichterle Kamil

MPK: C08L 63/10, C08J 3/16

Značky: kopolymerem, bázi, lepidlo, akrylonitrilu, epoxidových, modifikovaných, pryskyřic, butadienem

Text:

...nízkomolekulární epoxidové pryskyřice dostaneme hmotu houževnatou, ale ne ještě vhodnou pro výrobu fólie, při obsahu od 30 do 40 hmot. modifikujíoi složky a nízkomoiekulární epoXidové pryskyřice dostaneme hmotu pro výrobu fólie, při obsahu od 40 do 50 hmot. modifikujici složky a nizkomolekulárni epoxidové pryskyřice dostaneme hmotu už ne vhodnou pro vyrobu fólie, ale ne ještě pastu a při obsahu nad 50 hmot. modifikojicí složky a epoxidové...

Insekticidní prostředek s účinkem juvenilního hormonu a způsob přípravy účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241705

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kubín Sáva, Bilunek Bohumír, Liška Karel

MPK: A01N 31/14

Značky: hormonu, insekticidní, účinných, přípravy, látek, způsob, prostředek, juvenilního, účinkem

Text:

...hořečnatým, odpařena za sní(ženêho tlaku a čištěna sloupcovou Chroma tografiílna sllikagelu s 8 hmot. 0/0 vody (elučnĺ činivdlo perolether obsahující až 50 obj. 0/0 diethyletheru) za vzniku 0,15 g 37 procentního chromaticky čistého 4-7-hyclroxy-6-fenylthio-BJ-dímethyłoktyłoxy proícHäžlg.fGHâl H- ą A s z s (m kde symboly IČ analýza (5 , 0014 R 2, Z 1, Z 2 značí totéž co ve vzorci I,se sloučeninami obebného vzorce III 3616 non), 3530 v 0 H...

Zapojení pro zpoždění zapínání nebo vypínání elektrického obvodu s velkou indukčností, zejména elektromagnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241678

Dátum: 22.08.1985

Autor: Adámek Miloš

MPK: H01H 47/18

Značky: zapínání, zejména, vypínání, zpoždění, zapojení, indukčnosti, obvodů, elektrického, elektromagnetů, velkou

Text:

...ze svo rek spotřebiče předcházejícíh-o. Zapojení dovoluje konstrukčně uspořádat celé zařízení do minimálního prostoru, tak že je možné přímé zabudování do spotřebičů nebo doskříní přípojovacích svorkovnic spotřebíčů.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněrí na výkrese. Na tomto výkrese je spotřebič napojený střídavým napätím, přes můstkové zapojení diod. V díagonále tohoto můstku je tyristor, který je pro připojení síťového napětí...

Chápadlová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241579

Dátum: 22.08.1985

Autor: Kawazoe Toshiji

MPK: B25J 15/04

Značky: chápadlová, jednotka

Text:

...vykonať uvoľňovací zdvih, pričom krajne polohy uvoľňovacieho a pracovného z-dv-ihu sú kontrolované napr. koncovými spínačmi. Počas uvoľňovacieho zdvihu sa záberové plochy 403 uvoľňovacieho čapu 400 dostanú do ,záberu so šikmo usporiadal-lou uvoľňovacou plochou 112 základného telesa 100.Dĺžka uvoľň-ovacieho zdvihu a sklon luvolňovaoej plochy 112 sú konštrukčne zvolené tak, že na konci uvoľňovacieho zdvihu uvoľňovací čap 400 svojou dosedacou...

Odoberacie zariadenie bremien zo závesného dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241572

Dátum: 22.08.1985

Autor: Örnhjelm Kaj-erik

MPK: B65G 47/02

Značky: odoberacie, závěsného, bremien, dopravníka, zariadenie

Text:

...Krajné pracovné polohy sklopnej plošiny 8 sníma horný snímač 29 a dolný snímač 30, zatial čo krajne pracovné polohy .odsúvacieho ústrojenstva 15 sníma predný snímač 31 a zadný snímač 32.Zariadenie podľa vynálezu pracuje nasledovne pri odoberaní bremien určených pre odsun, t. j. napríklad takých, ktoré vyhoveli kontrole, je sklopná plošina 8 vo svo-jej vodorovnej pracovnej polohe, v ktorej je uzamknutá. jednotlivé bremená - he-rmetickě...

Způsob výroby substituovaných thiazolidinylesterů minerálních kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241544

Dátum: 22.08.1985

Autor: Shibano Takeshi

MPK: A61K 31/425, C07D 277/32, C07D 277/34...

Značky: způsob, thiazolidinylesterů, kyselin, substituovaných, minerálních, výroby

Text:

...nebo nižšího alkoxidu alkalickéhlo kovu, například methoxidu či ethoxídu sodného, nebo ianorganioké báze, například hydroxidu sodného nebo hydroxidu draselného, jakož i bazického iontoníěniče.Pracuje se například při reakění teplotě pohybující se mezi zhruba 0 a 100 °C, s výhodou při tepľotě miestnosti nebo při mírně zvýšené tepvlotě a reakci je možno v případě potřeby pnovádět v uzalvřené nádobě nebo/a v atmvosféře inertního plynu, jako v...

Způsob výroby derivátů guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241537

Dátum: 22.08.1985

Autori: Szirtes Tamás, Kisfaludy Lajos

MPK: C07D 211/56, C07D 207/34, C07C 129/00...

Značky: guanidinu, výroby, derivátů, způsob

Text:

...významu symbolu R 1 nebo R jsouKonkrétnimi alkylovými skupinami ve významu symbolů R 1 a R jsou skupina methyiovä, ethylová, propylová, ísoproxpylová neba butyiová.Konkrétní cykloalkylovou skupinou ve významu symbolů R 1 nebo R 2 je cyklopropylová nebo cyklobutylová skupina.Vhodnou cykloalkylalkylovou skupinou ve významu symbolů R 1 nebo R 2 je skupina cyklopropylmethylová nebo cyklobutylmethylová.Výhodným prípadným substituentem na zbytku W...

Způsob výroby derivátů guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241536

Dátum: 22.08.1985

Autori: Buchmüller Horst, Michelbrink Bernhard

MPK: C07D 207/34, C07C 129/00, C07D 211/56...

Značky: způsob, guanidinu, výroby, derivátů

Text:

...nebo Cyklobutylmethylová.výhodným zpřipadným substituentem na zbytku W je methylová skupina.vhodným zbytkem ve významu symbolu R je atom vodíku nebo methylová skupina.vhodným zbytkem ve významu symbolu R 5 je atom vodíku nebo methyliová skupina.vhodným zbytkem obecného vzorce II je Z-methoxyethylová, Z-hýdr-oxyethylová, 2-methýlthioethylová nebo 2-dimethylamin 0 ethylová skupina.ako konkrétní významy pro kruh X se uvádějí...

Způsob výroby derivátů guanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241535

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kovácz Ágnes, Ürmös Gabriella

MPK: C07D 207/34, C07C 129/00, C07D 211/56...

Značky: výroby, způsob, guanidinu, derivátů

Text:

...příklad 20, 4- 2-2-/2,2,3,3 ~tetrafluorpropyl/guanidinopyrid-6-y 1 thiobutyramid příklad 29, jakož i jejich farmaceutický upotřebitelné adiční soli s kyselinami.Z této skupiny sloučenin jsou výhodne sloučeniny z příkladů 5, 8 a 20, zvlášť výhodná je pak sloučenina z příkladu 5.Vhodnými farmaceutický upetřebitelnýmí adičnimi solemi guanidinových derivátů obecného vzorce I s kyselinami jsou například soli s kyselinou chlorovodíkovou,...

Způsob výroby N-methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 241533

Dátum: 22.08.1985

Autor: Petöcz Lujza

MPK: A61K 31/71, C07H 17/08

Značky: výroby, n-methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu, způsob

Text:

...možno jako ředidlo užít například propylenglykol, diethylkarbonát, glycerol, sorbitol apod. Prostředek může obsahovat také pufry, hyalunonizádu, místní znecitlivující látky a anorganické soli k dosažení žádnoucího farmakologického účinku. Sloučeninu, získanou způsobem podle vynálezu, je možno mísit také s různými, z farmaceutického hlediska přijatelnými inertními nosiči, které mohou být pevné, dále může jít o vodná prostředí, netoexicka...

Způsob výroby substituovaných thiazolidinylesterů minerálních kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241531

Dátum: 22.08.1985

Autor: Kökösi József

MPK: C07D 277/34, C07D 277/38, C07D 277/30...

Značky: thiazolidinylesterů, výroby, kyselin, způsob, substituovaných, minerálních

Text:

...nebo acetonitrilu, nebo směsi rozpouštědel, a obvykle za mírných reakčních podmínek, s výhodou při tepiotě zhruba mezi -10 °C a 100 °C, zejména při teplotě místnosti nebo při mírně zvýšené teplotě zhruba do 50 °C,v případě potřeby V uzavřené nadobě nebo//a v atmosfêře inertního plynu, například v dusíkové atmosféře. Reakční produkty je přitom možno izolovat ve formě volných kyselin nebo je lze přímo převést na soli, například na soli s...

Prostředek k hubení plevelů v kulturách užitkových rostlin a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241526

Dátum: 22.08.1985

Autori: Pungor Ernö, Giner-sorolla Alfredo

MPK: A01N 33/24

Značky: plevelů, rostlin, hubení, způsob, látky, účinné, výroby, užitkových, kulturách, prostředek

Text:

...kyseliny a estery substituované fenoxyfenorrypropionové kyseliny, estery substituované pyridyloxyfenoxyoctové kyseliny a estery substituované pyridylioxyfenoxyoctové kyseliny, deriváty benzoové kyseliny atd., po-kud tyto látky nejsou kulturními rastlinami snášeny nebo pokud jsou snášeny kulturními rastlinami jen -nedostatečnä Nové oximethery obec-ného vzorce I jsou vhodné především k ochraně kulturních rostlin proti škodlivému účinku...